Vraag WOB-verzoek over afhandeling coronacrisis...nu even niet wegens overmacht !

Meer
2 jaren 2 maanden geleden - 2 jaren 2 maanden geleden #56153 door katertje
Wet Openbaarheid Bestuur

Deze regeling is een uitvloeisel van het uitgangspunt vastgelegd in de Grondwet die luidt: “De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen.”

Vooral journalisten maken dikwijls gebruik van een WOB verzoek om aan bepaalde informatie te komen, maar daar heeft Hugo de Jonge voor wat betreft WOB verzoeken omtrent corona een einde aan gemaakt:
Minister Hugo de Jonge laat via zijn juridisch directeur weten dat het reageren op Wob-verzoeken over corona nu voor een ‘onredelijke extra belasting’ van ambtenaren zorgt. Over een Wob-verzoek van deze site schrijft de directeur: ‘Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarin mijn ministerie zich momenteel bevindt, ben ik van opvatting dat een opschorting van de beslistermijn wegens overmacht gerechtvaardigd is’.


Op een uiterst kritiek punt in onze vaderlandse geschiedenis, waarbij alles overhoop ligt door een coronavirus en de komende maanden cruciaal zijn voor wat er verder met ons en ons land gaat gebeuren, gooit de overheid voor wat betreft WOB verzoeken over dit onderwerp de deur op slot. Alles wat met democratie te maken heeft wordt met voeten getreden en we hebben in Nederland nog niet eens te maken met een officiële noodtoestand.

Dat blijkt helemaal niet nodig hier want we slikken het allemaal.

Om onafhankelijke journalistiek te bedrijven is juist nu die openbaarheid over bepaalde keuzes erg belangrijk. Prof. Wim Voermans, hoogleraar bestuursrecht zei er onder meer het volgende over

Het kan niet zo zijn dat een minister en een handjevol experts nu het land besturen zonder de informatie te delen

(zie vorige artikel)

Dat is wel wat er nu gebeurd natuurlijk. Veiligheidsrisico's die "los" mogen gaan. Het hele land zit al weken in een grip 4 situatie.

En wat nog meer opviel: Rutte kwam ineens aanzetten met de term 1,5 m economie. En dit achterlijke voorstel deze wordt zonder blikken of blozen overgenomen alsof dit al jaren een normaal begrip is. Om je de haren uit het hoofd te trekken!! En iemand durft te bekritiseren. Sterker nog binnen een paar weken lagen er al concepten klaar omdat . Goed, ik begrijp dat het MKB al hun creativiteit gebruikt om weer "brood op de plank" te krijgen en ze niets liever willen dan weer gewoon aan het werk te gaan, dus dan desnoods maar de 1,5 meter samenleving om weer aan de slag te kunnen.
Maar er is nooit een publieke peiling geweest of mensen 1,5 m wel zien zitten. Virologie zegt het dus moet het zo zijn al is het een ondenkbare samenleving. De horeca wordt willens en wetens kapot gemaakt; eerst door het rookhok, toen het rookverbod en straks door de 1,5 mtr "nieuwe normaal". De doodsteek!! En dit is alleen nog maar de horeca....maar de werkelijkheid is dat er veel meer bedrijven kapot gaan natuurlijk.

Verder was de mening van Rutte en het RIVM een paar weken geleden nog dat mondkapjes niets toevoegen (schijnveiligheid!)en dus niet perse geadviseerd en al helemaal niet verplicht werden. De werkelijke reden voor deze uitspraak is dat er simpelweg te weinig mondkapjes beschikbaar waren om aan de vraag die zou ontstaan bij een advies of verplichting te voldoen. Ik ben ervan overtuigd als er zo meteen voldoende mondkapjes zijn de boodschap een heel andere wordt.
Laast bewerkt: 2 jaren 2 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 2 maanden geleden - 2 jaren 2 maanden geleden #56141 door katertje
Het verhaal van Pieter Klein van/bij RTL:
Leven we in een onbeheersbare en acute noodsituatie?

In feite gaat Klein daar vanuit een journalistieke invalshoek in op de werking van de democratie en het recht op informatie. Zonder informatieverplichting kan falen van de overheid niet eenvoudig boven tafel worden gehaald, en dat holt de democratie uit, is de kern van het betoog. Een onloochenbaar feit.

Impliciet laat Klein wèl zien, dat de regering Rutte een stevige storm van kritiek te wachten staat du moment dat de Corona-crisis definitief als bedwongen zal worden beschouwd. Zijn informatievragen aan het ministerie van VWS die worden afgewimpeld met een beroep op de situatie van het land tonen dat genoegzaam.

Als je het verhaal doorneemt van Klein zie je dat men in Den Haag bij het minste of geringste bij een vraag om openbaarmaking van informatie zegt niet te kunnen/hoeven leveren, want…. Niks want, stelt Klein vast, want we hebben een moeilijke situatie die echter geenszins als onbeheersbaar kan worden bestempeld.

pieter klein
@pieterkleinrtl
· 17 apr.
Journalistiek geldt als een vitaal beroep. Controlerende taak kennelijk niet. Post min VWS: Wet openbaarheid van bestuur buiten werking

Twitter bericht
Puck
@PuckEmma
·21 apr.
En dan een grote mond over de democratie in Hongarije!

>Nee natuurlijk maken ze de #wobs
Niet openbaar want stel je voor wij #burgers dingen gaan zien die niet door de beugel kunnen.Want tja er is al zoveel verdoezeld in deze #CoronaCrisis. Dus misstanden over leven en dood moet #dood gezwegen worden.
Laast bewerkt: 2 jaren 2 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 2 maanden geleden - 2 jaren 2 maanden geleden #56140 door katertje
Een paar dagen geleden schreef Pieter Klein van RTL Nieuws een column over de weigering van het ministerie van VWS om stukken te leveren over de afhandeling van de coronacrisis in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur.

Leven we in een onbeheersbare en acute noodsituatie?

Pieter Klein:
Vrijdag kreeg ik de post waarvan je wist dat-ie zou komen. Nou ja – mail. Van het ministerie van VWS. Strekking: geachte journalist, RTL Nieuws wil informatie over de afhandeling van de coronacrisis, maar die krijgt u niet. We schorten een beslissing op over uw verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er is sprake van 'uitzonderlijke omstandigheden' en daarom beroept VWS zich op 'overmacht'. Wacht maar tot 1 juni, dan zien we verder: "Het is nog niet goed te overzien wanneer de overmachtsituatie tot een einde komt."
Eerder vroeg het ministerie op basis de Algemene wet bestuursrecht (Awb) of we konden instemmen met opschorting. Nee, antwoordden wij, dat kunnen we niet: laten we overleggen over wat wél mogelijk is, laten we de kwestie nu beperken tot een paar écht belangrijke documenten. Dan zien we inderdaad de rest later wel. Daarop kwam geen inhoudelijk antwoord terug, maar slechts de redenering dat beslissen over openbaarmaking een 'onredelijke extra belasting' zou betekenen voor ministerie en RIVM, waar alles nu in het teken staat van crisisbeheersing
Is er nergens bij de overheid een jurist met een zwarte stift? Kan de Landsadvocaat niet bijspringen?
Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zullen denken: logisch, redelijk. Wacht maar even, persmuskiet. Eerst de brand blussen, daarna zien we wel verder. Een begrijpelijke reactie - maar ook gevaarlijk. Ik hoor ook van andere journalisten dat meer ministeries zeggen: ga weg media, we zijn stervensdruk, u hoort later wel weer. Bel ons niet, wij melden ons te gelegener tijd weer.

Een patroon, waarbij sluipenderwijs een belangrijke wet wordt opgeschort. Een democratisch recht van alle burgers wordt buiten werking gesteld. Zo wordt de controle op de macht uitgehold – is dit ook het 'nieuwe normaal'? Is er nergens bij de overheid een jurist met een zwarte stift? Kan de Landsadvocaat niet bijspringen?

Wat was de boodschap van vijf Hoge College’s van Staat, begin april? Dat het democratisch proces door moet gaan, ondanks alle beperkingen vanwege de volksgezondheid. ‘Juist in moeilijke tijden’ is dit cruciaal en moeten 'effectieve controle op de verantwoording van besteding van publieke middelen en adequate beoordeling van de zorgvuldigheid en de rechtmatigheid van overheidshandelen onverminderd worden gegarandeerd'. Aldus de Raad van State, Tweede en Eerste Kamer, Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Ik kan dat woord 'juist' niet meer horen, maar zo is het. Maximale transparantie is noodzakelijk. Idem: tegenspraak.

lees verder op: www.rtlnieuws.nl/tags/personen/pieter-klein
Laast bewerkt: 2 jaren 2 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko