Vraag Renske Leijten vol in de aanval op premier Rutte over falende topambtenaren

Meer
2 jaren 5 maanden geleden #55711 door katertje
Maandagmorgen geluisterd naar radio-1 programma Eén op Eén met Sven Kockelmann. Gast: CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt

Omtzigt had geen goed woord over voor de onbeschofte wijze waarop premier Rutte afgelopen maandag uithaalde naar SP-Kamerlid Renske Leijten. Rutte tutoyeerde haar, sprak haar aan met haar voornaam, riep dingen als "schei toch uit" en sprong in de bres voor kwaadwillende Belastingdienstambtenaren die duizenden mensen diep in de schulden hebben gebracht.
"Doodeng", aldus Omtzigt.

"Het moet controleerbaar zijn wie heeft besloten om deze mensen zo te behandelen. Premier Rutte gaf de indruk dat hij niet eens wilde weten wie daar de besluiten neemt. Dat is echt doodeng, wat Rutte daar deed, aldusOmtzigt

"Ik vraag al meer dan een jaar om de documenten waar de beslissingen in staan om de toeslagen van deze mensen stop te zetten, tegen de wet in". Maar hij heeft nog geen document gezien, "wat ik wel weet is dat er al verrekte veel documenten zijn verdwenen".


> Wat leven we toch in een waanzinnig gaaf land...niet dan?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 5 maanden geleden - 2 jaren 5 maanden geleden #55704 door katertje
In de Tweede Kamer werd dinsdag gedebatteerd over het functioneren – of liever gezegd gebrek daaraan – van de belastingdienst, het oplossen van de toeslagen-affaire – of liever gezegd -crisis en de rol van topambtenaren daarbij.

Dat laatste zinde premier Rutte totaal niet. Hij wil dat het systeem overeind blijft dat politici verantwoordelijk zijn en dat ambtenaren uit de wind worden gehouden. Anders, zo dreigt hij, zal Nederland afglijden naar de praktijk van landen als Frankrijk en België waar hoge ambtelijke functies puur politieke benoemingen zijn.

Renske Leijten, zij is van de SP, had eerder aangehaald hoe de man die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst geprezen is door Rutte en ook nog eens prominent VVD’er is. Volgens haar is er meer aan de hand. De wet is overtreden en dat maakt dat er sprake is van daders Ze heeft al langer geëist dat er een strafrechtelijk onderzoek komt. Pas vorige week heeft het ministerie toegezegd dat de zaak onderzocht gaat worden.

Er wordt gezegd “het was de tijdgeest” en “het was institutioneel vooringenomen”. Nee, het gaat om een overtreding van dat inningsbesluit, sinds 2009, met het idee dat je, wanneer je iemand als fraudeur bestempelt onder opzet of grove schuld, diegene zo hard mag aanpakken als maar kan. Dat staat wel in die wet, ja, maar je mocht mensen niet beschuldigen zonder dat je bewijzen had. En dat is jarenlang gebeurd. Sterker nog, dat is afgelopen november nog gebeurd. En ik kan er niet bij dat de minister-president, met zeven jaar VVD-bewindspersonen en later nog zijn eigen VVD-topman als secretaris-generaal — ja, u heeft hem zelf aangeprezen in de krant — daar nooit iets van gehoord heeft.


Rutte reageerde geërgerd en zei dat "ambtelijk Nederland hier langzamerhand collectief bij de vuilnisbak wordt gezet (…) dat bevalt mij helemaal niet"
Edgar Mulders van de PVV valt de premier aan
U zegt: de ambtelijke top kon zich niet verdedigen. Weet u wie zich niet konden verdedigen? Die ouders konden zich niet verdedigen. De emotie die u nu toont, hadden we willen zien op het moment dat het over die ouders ging en niet over die ambtenaren. Ja, die ambtenaren moeten hun werk doen maar die kunnen zich wel verdedigen. Die ouders, die hebben het voor de kiezen gehad.

Rutte reageert op zijn bekende manier, hij biedt weerstand door mee te buigen en zo in de praktijk toch geen millimeter te wijken. Hij wil het niet hebben over topambtenaren dg’s (directeur-generaal) of sg’s (secrataris-generaal)
Eens. Dat ben ik duizend procent eens, maar dat neemt dan toch niet weg dat je dan niet vervolgens kunt zeggen: dan gaan we in het openbaar praten over een dg Belastingdienst, waar die wel of niet heen gaat en of die functioneert of over een sg van Justitie, wat gebeurd is? Dat is toch ontzettend schadelijk voor mensen? Dan moet je de minister erop aanspreken als het daar niet goed gaat en als je het er niet mee eens bent. Daarmee worden mensen beschadigd en wordt er onrecht gedaan, omdat er veel te kort door de bocht geoordeeld wordt. Ik ben het wel totaal eens dat dit het natuurlijk niet haalt bij de discussie die aan de hand is, maar ik wil het wel ook hier gezegd hebben, omdat ik vind dat ook in dit debat weer met de losse hand over dit soort dingen gesproken wordt.

Vervolgens trekt Renske Leijten van leer tegen de ambtelijke cultuur waarbij topambtenaren rouleren. En dan trekt Rutte een andere bekende tactiek uit de kast. Hij kleineert de criticus en maakt van mevrouw Leijten ineens Renske, waardoor hij zichzelf hoger plaatst. Mevrouw Renske herhaalt hij nog eens om het effect te vergroten. Ziet u het?
Mevrouw Leijten
De Kamer doet hier precies wat de minister-president wil. We spreken hem erop aan dat hij met deze topbenoemingen zo omgaat.
Min.pres Rutte
En zo moet dat.
Mevrouw Leijten
We spreken hem er op aan dat hij telkens dezelfde toppersonen laat rouleren. Kijk eens even naar de duiventil die de ministeriële top is geweest op Financiën als het gaat over de Belastingdienst. Kijk eens even wat voor rot dat heeft gebracht binnen die Belastingdienst. Kies dan niet opnieuw voor dezelfde oplossing voor hetzelfde probleem. Dan wordt het namelijk niet opgelost. En daar spreek ik de minister-president op aan, ook omdat hij in de krant zegt dat de vorige opgestapte topman van Toeslagen en de Belastingdienst ontzettend goed was.
Weet u wat die ouders niet begrijpen, die werken in de schoonmaak en om zes uur ’s ochtends beginnen, of die werken in de handhaving op straat in Rotterdam, of die werken in de hulpverlening in Den Haag, of die hun baan verloren hebben en vrijwilligerswerk doen? Weet u wat die te horen krijgen als ze een fout maken? Daar is het gat van de deur! En weet u wat die lezen in de krant als er iemand terecht het gat van de deur wordt gewezen? Dat er een andere deur wagenwijd openstaat! En dat is nou precies waarom mensen cynisch worden over de politiek. Daar houd ik de minister-president inderdaad verantwoordelijk voor. Stop met die banencarrousel!
Min.pres.Rutte
Dat laatste is nou weer een conclusie die ik niet deel, maar ik ben het met de rest van het betoog van mevrouw Leijten eens dat je mij erop moet aanspreken en dan kan ik mij verdedigen. Er ligt een motie-Lodders die zegt: reflecteer op het geheel van de ABD. Dat is prima. Dat moet je hier ook gewoon kunnen doen. Maar wat mij de laatste tijd steeds vaker gebeurt, is dat ook door politici topambtenaren met naam en toenaam worden genoemd. En dat is uiterst schadelijk, omdat we niet altijd alle details kennen en niet alles weten en die mensen zich niet kunnen verdedigen, waardoor je ze vogelvrij maakt. Dat is daarmee dan niet erger dan wat de ouders meemaken. Wat die ouders meemaken, is tien keer erger. Dat ben ik duizend procent eens, maar in dit debat is ook dit gebeurd en dat moet ik ook adresseren. Ik ben het totaal eens dat wat deze ouders is overkomen tien keer erger is dan wat ik hier bespreek over de ABD, maar ik wil dit hier wel gezegd hebben. Wij moeten met elkaar ook staan voor onze mensen. Mevrouw Leijten heeft er gelijk in dat het kabinet erop moet worden aangesproken als er dingen niet goed gaan.
Mevrouw Leijten
Er zijn gewoon heel vaak topbestuurders van de ABD gesneuveld omdat de Kamer misstanden blootlegde, of dat nou een zonnekoning bij de NZa was, of dat nou over de Toeslagen bij de Belastingdienst ging of dat het nou over de Fyra ging bij Verkeer en Waterstaat. En er is een patroon. Er is ook een patroon dat op het moment dat die mensen benoemd worden, er jubelpersberichten worden verstuurd. Dan zitten uw vingers tussen de deur, zeg ik tegen de minister-president. Want doe dat dan ook niet: ze wel jubelend binnenhalen, maar de Kamer de mond snoeren als ze terecht kritiek heeft. Dat kan niet, dat mag niet, want wij mogen daar kritiek op hebben en als ze iets goed doen, mogen we dat ook zeggen. Het geeft echter geen pas dat de minister-president zo emotioneel wordt om een stelletje draaiende topambtenaren.
Min.pres Rutte
Ach, hou toch op. Daar gaat ze weer.
Mevrouw Leijten
Ja.
Min.pres Rutte
“Een stelletje draaiende topambtenaren”. Dit is toch een uitspraak die je als serieus Kamerlid niet kan doen, Renske, mevrouw Leijten? Dat is gewoon niet reëel. Zo kan je toch niet over onze ambtelijke top praten? Echt, sorry.
De voorzitter
Nou, mevrouw Renske.
Min.pres Rutte
Sorry, mevrouw Renske. Dat kan echt niet. Ik maak er echt bezwaar tegen. Als er dingen niet goed gaan, moet je mij er op aanspreken en dan mag je verwachten dat ik ingrijp. Dan zullen we dat wel of niet doen. Dan zijn we het er wel of niet mee eens. Daar gaan we dan waarschijnlijk niet eens over rapporteren aan de Kamer. Dan ziet de Kamer vervolgens hoe de organisatie verdergaat. Dat is het principe. In de kern heeft de Kamer te maken met het kabinet. Als er dingen in organisaties niet goed gaan, dan moeten we die bespreken. Als de Kamer dingen blootlegt, dan moeten we daar opvolging aan geven.
Maar het hier wegzetten van de ambtelijke top als een banencarousel, is niet goed. Kijk eens wat dit doet met mensen. Die mensen in Nederland hebben ook de keus om in het bedrijfsleven te gaan werken of andere dingen te gaan doen. Ik zeg niet dat dit erger is dan het hoofdonderwerp van vandaag, want het probleem van de ouders is tien keer erger. Dat snap ik, maar dit is ook een onderwerp in het debat en ik wil dat niet onbesproken laten.

Mevrouw Leijten
Die topambtenaren verdienen toch al veel geld en die hebben nooit een boterham minder gegeten door de misstanden die ze voor elkaar kregen, dan wel in hun persoonlijke levens, dan wel via het belastinggeld. Het punt is nu juist dat daar nooit een gevolg op is.

Ik heb mevrouw Schippers toen zij nog minister was, achternagezeten over die topman bij de NZa die we hebben weggestuurd. Wat was haar simpele antwoord?: mevrouw Leijten, als ik hem moet ontslaan, waarmee ik het misschien wel eens ben, dan is dat duurder dan hem een nieuw baantje te geven bij de overheid. Dat is het zieke systeem. Dat mag de minister-president nu gaan evalueren door de motie van zijn eigen partij, maar dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren.


Dan de safety belts om want dan treedt Bart Snels van GroenLinks naar voren, de politiek strateeg die bedacht heeft dat zijn partij “geen scorebordpolitiek” moet voeren. Dat brengt hij voluit in de praktijk. Hij prijst de premier, zegt dat hij het standpunt van Rutte deelt, die het op zijn beurt weer met Snels eens is, en prijst de Nederlandse ambtenaren aan “als de beste ter wereld”. Let wel, in een debat dat is aangevraagd omdat ambtenaren duizenden gezinnen doelbewust ten gronde hebben gericht.
Heer Snels GroenLinks
Ik ben het eigenlijk geheel met de premier eens. We moeten echt voorkomen dat de ambtelijke top politiek wordt. Ik heb in de afgelopen debatten ook nog nooit vragen gesteld over ambtenaren.
Ik heb wel twee vragen en dan wordt het toch wat politieker. Het is een politieke vraag aan het kabinet. De motie-Lodders vraagt om toch even zakelijk te kijken naar het roulatiesysteem. Waar komt dat onder andere vandaan? De vaststelling bijvoorbeeld bij de Belastingdienst dat het wat ontbreekt aan echte inhoudelijke fiscale kennis. Dat geldt natuurlijk veel meer in de rijksdienst. Dat is een van de argumenten, een politiek argument, waarover wij een politiek debat moeten voeren. Dan is het terecht dat dan ook een zakelijke evaluatie van het stelsel plaatsvindt.
Min.pres Rutte
Eens. Dat is ook niet het punt dat ik wilde maken, want ik ben het daar zeer mee eens.
Snels, zelf enige tijd werkzaam geweest op het ministerie van Financiën, ziet een ander praktisch probleem in de wereld waar consultants en ambtenaren elkaar petten op en af zetten.
Heer Snels GroenLinks
Dan de tweede vraag. In dat kader heb ik in eerste termijn voor het eerst wel de naam van een topambtenaar genoemd, maar dat had ik misschien niet moeten doen. Wat ik in dit geval lastig vind en dat is een politieke vraag, is dit: als er een advies komt van ABDTOPConsult en dezelfde ambtenaar vervolgens interim-dg wordt, dan wordt het voor mij als Kamerlid lastig om de waarde van het advies te wegen. Dan lijkt er namelijk sprake te zijn van een politiek belang. Ik vind dat het kabinet dit zou moeten voorkomen.
Min.pres. Rutte
Daar is — de heer Hoekstra gaat er nog op in — allesbehalve sprake van een persoonlijk belang. Ik ben heel blij dat iemand bereid is om deze heel moeilijke klus op te pakken. Ik ken de persoon heel goed vanuit mijn eerdere functioneren. Ik durf het bijna niet meer te zeggen, want dan zegt mevrouw Leijten dat ik hem te enthousiast binnenhaal, maar ik heb er vertrouwen in. Deze persoon heeft duizend redenen om het niet te gaan doen, want het is een ontzettend moeilijke klus. Laten wij blij zijn dat hij er wel toe bereid is. Ik denk dat wij dat met zijn allen achteraf zullen constateren.
Heer Snels Groen LinksDe heer Snels
Dat hoop ik. Ik zou aan de stelling van de premier in zijn wat emotionele betoog willen toevoegen dat we, denk ik, nog steeds een van de beste rijksdiensten ter wereld hebben.
Min.pres Rutte
Absoluut. Dat wordt ook door iedereen zo gezien.
Heer Snels GroenLinks
Precies. Dat wilde ik ook zeggen, maar tegelijkertijd wordt het voor mij als Kamerlid wel lastig als adviezen en benoemingen door elkaar gaan lopen.
Min.Pres Rutte
Dan moeten wij het goed kunnen uitleggen. Dat gaat de heer Hoekstra ook nog een keer doen. In dit geval is het ook gewoon niet waar, maar dat gaat de heer Hoekstra dadelijk uitleggen. Dat mag echter ook, natuurlijk. De reflectie in algemene zin, waarvan mevrouw Lodders stelt dat dit goed is, is ook belangrijk. De minister van BZK, de heer Knops, gaat daarmee aan de slag.

Fahrid Azarkan van DENK stelt vervolgens de vraag die veel Nederlanders stellen. Het leed dat de ouders is aangericht gebeurde onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Eric Wiebes (ook VVD). Hoe kan het dat hij vervolgens gepromoveerd is tot minister?
Heer Azarkan van DENK
Voorzitter. Nog een laatste vraag. Een groot deel van dat onrechtmatig werken, het tegenwerken van de ouders, het de ouders ontzettend moeilijk maken, gebeurde onder leiding van de vorige staatssecretaris. Het heeft mij verbaasd dat deze minister-president die vorige staatssecretaris gepromoveerd heeft tot minister van Economische Zaken en Klimaat. Waarom is dat eigenlijk?
De premier reageert als door een wesp gestoken
Min.pres Rutte
Als de heer Azarkan daar bezwaar tegen heeft, dan moet hij een motie van wantrouwen indienen tegen het kabinet. Ik ga hier niet het hele benoemingenbeleid van 2017 evalueren.
Heer Azarkan DENK
Ik spreek de minister-president aan, want hij staat hier. Ik heb twee zaken opgemerkt die het noemen echt waard zijn. Een groot deel van de zaken die verkeerd gingen, gebeurde onder leiding van de vorige staatssecretaris. Bovendien werd er een vertrekregeling georganiseerd die onder zijn leiding 700 miljoen heeft gekost, waarna wij er vervolgens achter kwamen dat we heel veel kwaliteit kwijtraakten. Het gevolg is dat je zo iemand dan promoveert tot minister van Economische Zaken en Klimaat. Mijn vraag is of dat uit te leggen is. Leg dat nou eens uit aan mensen die dat op een afstand volgen, en zeggen: joh, maar dat kan toch niet waar zijn?
Min.pres Rutte
Ik kan toch niet hier de hele formatie gaan toelichten en ingaan op wat daar gebeurd is? Feit is dat er in die periode ook fouten zijn gemaakt. Ja, in de eerste plaats door mij in de volle tien jaar, of negen jaar en vier maanden, dat ik nu premier ben, op allerlei onderwerpen. Ik heb ook het lef gehad om door te gaan in 2017. Ook door Eric Wiebes zijn fouten gemaakt toen hij staatssecretaris was. Ja, dat klopt. Uiteindelijk is de afweging van de chef van zo’n partij: is deze persoon geschikt om naar een volgende benoeming te gaan? Ik ga daarover nu geen verantwoording afleggen aan meneer Azarkan.
De voorzitter
Dank u wel. U bent klaar toch?
Min.pres Rutte
Ja, dat zou mijn suggestie zijn.
En de premier pakte zijn biezen. Nou ja, voor even dan toch

Krijgt u er ook nog beeld en geluid bij...
Laast bewerkt: 2 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 5 maanden geleden - 2 jaren 5 maanden geleden #55703 door katertje
Soms laten onze leiders hun masker vallen en zie je heel even hun ware aard. Dit gebeurde met Mark Rutte in de Tweede Kamer toen hij door SP Kamerlid Renske Leijten aan de tand werd gevoeld over hoe falende topambtenaren worden beschermd en zelfs beloond.

De drama's bij de belastingdienst toeslagen hebben een behoorlijk effect gehad op de Nederlandse bevolking. Gewone hardwerkende mensen die door een stel rancuneuze ambtenaren onterecht worden aangemerkt als fraudeur en daardoor enorme bedragen aan ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. Bijna allemaal komen ze zwaar in de problemen, raken huis, baan en zelfs partner kwijt en niemand die hen helpt want ze zijn door de belastingdienst aangemerkt als fraudeur.

Dit betekent dat de deurwaarders van de belastingdienst alles op alles zetten om te incasseren en dat daarbij complete gezinnen sneuvelen, en daar hebben ze volkomen lak aan.

Als het dan echt zover is gekomen dat de politiek in Den Haag er echt niet meer omheen kan, wordt er zoals gebruikelijk symbolisch een "Lam Gods" staatssecretaris geofferd als zondebok. Echter, dit keer blijkt dat niet genoeg en eist men meer, waardoor er uiteindelijk voor Rutte en consorten geen ontkomen meer aan is en ze de leidinggevende bij de belastingdienst de laan uit moeten sturen.

Niet dat dit nu zo'n heel erg groot probleem is voor de betrokkene, want het volgende lucratieve baantje staat alweer te wachten, zoals we al zo vaak geschreven hebben. Het is altijd weer het aloude liedje. Topambtenaren worden aan alle kanten beschermd en wat er ook gebeurt hun toekomst is een gespreid bedje. Gaat de bevolking op een bepaalde locatie steigeren, geen nood, mooie baantjes genoeg in ons land. In plaats van dat deze incompetente ambtenaar een schadeclaim aan zijn Uijlenbroek krijgt, waardoor hij persoonlijk failliet verklaard wordt en 3 jaar de schuldsanering in kan, zodat ook hij weet hoe het voelt om alles kwijt te raken en jarenlang op een houtje te bijten, wordt hij beloond met een toppositie in Den Haag, met een salaris waarvan de meeste landgenoten alleen maar kunnen dromen.

Dit soort hoge ambtenaren vormen een onzichtbare, maar heel reële macht. Ze noemen deze vaak de vierde macht, maar in veel opzichten zou je deze beter de eerste macht kunnen noemen.

En dan.....wordt premier Rutte keihard aangevallen door Twee Kamerlid Renske Leijten van de SP...Mevrouw Leijten zegt Rutte ongezouten de waarheid over de baantjescarrousel van de topambtenarij, die - wat ze ook hebben uitgevreten, en hoe groot de chaos en de ellende ook is die men heeft aangericht - altijd weer in een nieuwe topbaan terecht komt.

Hoe het in 's hemelsnaam mogelijk is dat die topambtenaren die er een puinhoop van maken en via een draaideurconstructie ergens anders weer een lekker goed betaald overheidsbaantje krijgen. Hoe zij op geen enkele manier betalen voor alle schade die ze richting burgers hebben aangericht.

En kijk dan goed naar de reactie van Mark Rutte als iemand het waagt om de topambtenaren aan te vallen. In plaats dat hij toegeeft dat het onredelijk is dat dit soort mensen overal mee wegkomen en doodleuk weer nieuwe leuke goedbetaalde banen krijgen, gaat hij ze uit alle macht verdedigen.

Volgens hem wordt 'langzamerhand half ambtelijk Nederland bij de vuilnisbak gezet'. Ambtenaren wordt onrecht gedaan, meent hij, omdat zij zich niet kunnen verdedigen terwijl aantijgingen vaak ‘veel te kort door de bocht zijn’.

Wanneer topambtenaren er zo'n geweldige puinhoop van maken zoals nu bij de belastingdienst, dan verdienen ze dat ze bij het grofvuil worden gezet als ambtenaar. Dit gebeurt ook in het normale leven en waarom zou een topambtenaar een "beschermde diersoort" moeten zijn? Waarom kunnen zij onherstelbare schade aanrichten zonder gevolgen, terwijl iedere gewone burger keihard en vaak disproportioneel wordt afgerekend?

Rutte verliest op een gegeven moment even zijn zelfbeheersing en dan zie je de ware aard boven komen. Hoe hij zegt tegen Renske Leijten dat zij, de overheid, wel zullen bepalen of er binnen die beschermde club ambtenaren (ABPTopConsult) maatregelen genomen zullen moeten worden en als ze dat wel gaan doen, hij dit echt niet aan Renske Leijten (Tweede Kamer) gaat rapporteren.

Met andere woorden: "Jij mag dan wel volksvertegenwoordiger zijn, maar daar heb ik volkomen schijt aan, we doen gewoon wat we zelf willen en gaan jou (het parlement) daar echt niets over vertellen".

Wat hier gebeurt is heel belangrijk, want het licht een tipje op van de sluier over hoe er normaal gesproken wordt gewerkt in Den Haag. Als je onderstaande video goed bekijkt, dan weet je ook meteen hoe doofpotten heel gemakkelijk kunnen ontstaan en jarenlang in stand gehouden zonder dat er een haan naar kraait. En als ie toch kraait dan wordt hem gewoon de nek omgedraaid.

Rutte maakt hier een cruciale fout doordat hij zich door Renske Leijten uit de tent laat lokken, waardoor heel Nederland even het ware gezicht van deze levensgevaarlijke vrijmetselaar kan zien.> Rutte vindt dat het functioneren van topambtenaren niet in de Tweede Kamer geëvalueerd moet worden. Hij vindt niet dat de Kamer zich op ambtenaren moet richten en dat ambtelijk Nederland door hen collectief bij het vuil wordt gezet...
Volgens de Henk Kamp-doctrine zijn altijd maar twee mensen verantwoordelijk en dat zijn de minister en de staatssecretaris..
Laast bewerkt: 2 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko