Vraag Financiering politieke partijen een advies met een dubbele bodem

Meer
1 jaar 4 maanden geleden - 1 jaar 4 maanden geleden #54074 door katertjeWynia: "George Soros steekt ieder jaar €7 miljoen in Nederland, omdat Geert Wilders hier actief is!"

In een nieuwe video voor Café Weltschmerz doet oud-Elsevier-redacteur Syp Wynia uit de doeken welke invloed de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros heeft op Nederland. “Hij wil Nederland grondig aanpakken,” aldus de rechtse journalist.

In een nieuwe YouTube-video die voormalig Elsevier-redacteur Syp Wynia heeft opgenomen voor Café Weltschmerz wordt aandacht gevraagd voor de activiteiten van de
"filantropische" miljardair George Soros. Volgens Wynia is de belangstelling van die man voor Nederland namelijk bovengemiddeld te noemen, en dat komt allemaal door Geert Wilders:

“We weten dat George Soros in 2014 een plan heeft opgevat om Nederland eens grondig onder handen te nemen. Nederland ging de verkeerde kant uit volgens het idee van de Open Society Foundation van George Soros, waar ook prinses Mabel in zit. Er moest eens wat aan Nederland gebéúren. […]
De aanleiding schijnt te zijn dat het ze niet beviel dat Geert Wilders actief was in Nederland.” Daarom steekt de Open Society Foundation jaarlijks zo’n €7 miljoen in ons land, in een poging “de meningsvorming te beïnvloeden.” Wynia noemt wat voorbeelden: meer hoofddoeken bij de politie, tegen Zwarte Piet demonstreren en voor het legaliseren van drugs. Acties die over het geheel genomen “vrij succesvol” zijn geweest, aldus de tegenwoordig vrijgevestigde schrijver. En daar moeten we ons zorgen over maken, vindt Wynia:
“Dat is inderdaad erg. Omdat we nu met terugwerkende kracht kunnen vaststellen dat je met buitenlands geld in Nederland heel veel invloed kan uitoefenen op een samenleving, en ook ten kwade.”

Overigens zijn lang niet alle sponsoracties van Soros succesvol geweest. Islamitische hoofdbedekking bij de politie blijft verboden en ook de door hem gefinancierde vóór-campagne voor het EU-Oekraïneverdrag zijn niet uitgelopen op een succes. Toch vindt Wynia dat we moeten nadenken over de wijze waarop Soros zich manifesteert in Nederland: “Het zou te denken moeten geven.”

Wynia’s Week; George Soros zet de Nederlanders tegen elkaar op


bron: Wynia's Week
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 4 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden - 1 jaar 5 maanden geleden #53915 door katertje
Nog even over de financiering politieke partijen volgens Ollongren..
Ik vond een goed artikel daarover van Hannibal op Veren of Lood...een gedeelte daaruit hieronder

Ollongren wil verhinderen dat leden die zich afscheiden van fracties, hun zetel meenemen. Ze wil dat verhinderen door de afscheiders in de toekomst uit te sluiten van Rijks subsidie. Ollongren gaat er met haar nieuwe regels van uit dat Kamerleden hun zetel primair aan een partij te danken hebben, zodat afscheiding niet beloond mag worden
Probleempje: onze Grondwet spreekt niet over politieke partijen en gaat er vanuit dat Kamerleden op persoonlijke titel worden gekozen.

Dat wringt dus met het bestaande staatsrecht, want deze regel wordt expliciet opgehangen aan de verkiezing van Kamerleden via een partij – wat de facto niet zo is volgens het staatsrecht.... Het is er slechts een praktisch gevolg van. Niet alleen dat dat wringt, maar het lijkt ook een poging het ontstaan van nieuwe partijen via de Kamer te bemoeilijken, zoals met het gesneefde VNL op natuurlijke wijze gebeurde.

Het is niet aan de minister van Binnenlandse Zaken om dergelijke voorstellen te doen. Additioneel kun je opmerken dat juist bij liberalen in de nabije toekomst de logica van dergelijke afscheidingen het grootst zal zijn, omdat je partijen als VVD noch D66 in hun huidige incarnatie nog ten diepste liberaal kunt noemen. De minister (D66) lijkt daarop met deze nieuwe regels te anticiperen en dat is alleen daarom al iets dat vermeden had moeten worden. Dat niet-principiële afscheidingen evenmin een reden moeten zijn om Kamerleden het werk onmogelijk te maken – want ook dat speelt hier dus mee – is daarbij een extra argument hier van af te zien.

Misplaatst en tendentieus
Het verbieden van financiering van partijen door donateurs van buiten de EU kent zo ook twee bijzondere kanten. Het enthousiasme bij de NOS was zowel misplaatst als tendentieus. Want waarom ging het bij onderstaande genoemde gift?


Om geld dat werd gebruikt, en ook bestemd was, voor de verdediging van Geert Wilders in de processen die van staatswege tegen hem gevoerd worden omtrent het bepalen van de grenzen van zijn Vrijheid van Meningsuiting. Dat kun je best een politieke gift noemen, maar dan erken je tevens dat Wildersproces1 een politiek proces betrof. Iets – waar ik van uit ga – dat de minister dat ten koste val alles zal willen vermijden.

Penthouse van Pechtold
De enige andere buitenlandse gift van belang die mij bekend is, is die van een penthouse in Scheveningen aan een toenmalige leider van D66. Ook al niet iets waarvan je verwacht dat de minister er in retrospectief op terug zou willen komen. Extra punt: ook in dit geval heette het om een op persoonlijke banden gebaseerde gift te gaan. Of je er de partijpolitiek bij kunt slepen is in deze kwestie wel van belang, maar opnieuw iets waarvan deze minister weinig gelukkig zou worden.

Wat maakt de EU een bijzonder buitenland?
Een tweede bijzondere kant het voorstel om buitenlandse giften te verbieden is dat het vanuit de EU wèl toegestaan blijft.

Bijzonder hier aan is, dat juist vanuit de EU steeds nadrukkelijker wordt geprobeerd onze democratie te beïnvloeden. Ook wat er aan de EU niet buitenlands zou zijn is iets waarvan ik van deze minister – gezien de dispositie van haar partij tegenover de EU – geen verder uitsluitsel verwacht.

Waarom zou de EU geen buitenland zijn? Door de wet zo te formuleren (waarschijnlijk is dit echter een formulering door een NOS die het probleem niet ziet, H.) Maar het suggereert wel dat ook als er nu géén subsidies en giften vanuit de EU worden verstrekt, de minister verwacht dat dit binnenkort zou kunnen gaan gebeuren. Gezien de democratische dispositie van de EU zouden die subsidies wel eens heel selectief kunnen worden verstrekt. Daarmee zou de democratie in ruime zin – in tegenstelling met de nauwe definitie die de EU nu al hanteert met betrekking tot de gewenste politieke stellingnames van partijen – niet gediend zijn. Dat de minister hierop lijkt te anticiperen lijkt me al even ongewenst.

Het zal mij benieuwen wat de kritiek van de Raad van State gaat worden. Want zeker het eerste door mij genoemde punt zou de RvS aan het hart moeten gaan.

Hannibal
Veren of Lood
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden #53906 door katertje
Ollongren heeft gisteren na de ministerraad bekendgemaakt, dat politieke partijen niet langer zomaar giften uit het buitenland mogen aannemen. Donaties van buiten de Europese Unie worden helemaal verboden en schenkingen uit andere EU-landen moeten altijd openbaar gemaakt worden.

Volgens haar is het een middel om beïnvloeding uit het buitenland te voorkomen.

Ollongren volgt hiermee een commissie die vorig jaar nog iets soortgelijks adviseerde. En net als die commissie wil zij ook dat Kamerleden die zich afsplitsen en een partij voor zichzelf beginnen, voortaan minder makkelijk partijsubsidie krijgen. Daar zouden ze pas weer in aanmerking voor moeten komen als ze op eigen houtje Kamerzetels hebben gekregen.
"Je wordt nu beloond voor uit je partij stappen. Dat wordt gezien als oneerlijk"

De commissie raadde ook aan om partijen die gekozen zijn, maar minder dan 1000 leden hebben, voortaan toch subsidie te geven. De 1000-ledenregel zou losgelaten moeten worden.
De PVV, die geen ledenstructuur kent, zou daarvan profiteren.
Ollongren gaat echter niet mee in deze aanbeveling . Giften hoeven van het kabinet nog steeds pas openbaar gemaakt worden vanaf 4500 euro.


> Advies aan Wilders: schaar giften uit het buitenland onder privé aangelegenheid (hallo Pechtold, dag D66) , en je bent overal vanaf.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 5 maanden geleden - 2 jaren 5 maanden geleden #51618 door katertje
En D66 wil graag buitenlandse financiering van politieke partijen verbieden,...

Je zegt "gewoon" dat het een privé zaak is en je hoort de MSM er niet meer over.
Laast bewerkt: 2 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 5 maanden geleden - 1 jaar 5 maanden geleden #51608 door gnor
www.elsevierweekblad.nl/nederland/achter...18/02/581699-581699/
Buitenlandse giften aan politieke partijen worden aan banden gelegd. Dat zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) naar aanleiding van aanbevelingen door de commissie die heeft gekeken naar de regels voor financiering van partijen.
De commissie-Veling vindt dat zelfs de schijn van buitenlandse beïnvloeding van de democratie in Nederland moet worden voorkomen. Volgens Ollongren kan het beperken van buitenlandse geldstromen bij politieke partijen hieraan een bijdrage kan leveren. Hoe de minister dit precies wil regelen, is nog niet duidelijk.

Politieke partijen mogen nu nog onbeperkt giften uit het buitenland ontvangen. Net als bij giften uit Nederland moeten van donateurs die meer dan 4.500 euro per jaar geven, naam en woonplaats openbaar worden gemaakt. De commissie wil overigens dat dit bedrag wordt verlaagd naar 2.500 euro, voor meer transparantie.

Waar de PVV in de portemonnee wordt getroffen door het aan banden leggen van de buitenlandse giften, kan de partij als het aan de commissie ligt, voortaan wél subsidie krijgen. Nu maakt de partij van Geert Wilders daar geen aanspraak op, omdat die maar één lid telt: Wilders zelf. Pas bij duizend leden komt een partij in aanmerking voor subsidie.

<Het lijkt Groningen wel. Eerst zien en dan geloven. Overigens lees je nergens wat de exacte opdracht aan de commissie was.
Kennelijk opgezet om de PVV net als FN in Frankrijk richting afgrond te drijven. Broodnijd.>

Elke partij die zetels in de wacht heeft weten te slepen, moet in het vervolg subsidie kunnen krijgen, vindt de commissie. Wel telt het ledental zwaarder en het zeteltal minder zwaar mee bij de hoogte van het subsidiebedrag.

<De achterdeur van Bea en Kasja duo wonderwoman>

De een na laatste reactie onder het artikel lijkt de oplossing. Iedereen mag zijn eigen partij financieren. Staatssteun is niet nodig. Wie weet hoeveel Shelldollars in de VVD-ruif terecht kwamen?

Conclusie

Een voorstel van niets, met een dubbele bodem .

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 1 jaar 5 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko