Vraag Onafhankelijk onderzoeksresultaten gemanipuleerd door regering

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 6 maanden geleden #51071 door gnor
www.volkskrant.nl/4544251?utm_source=VK&...utm_campaign=2017120

Dat Justitie een rotte boel was wisten we al, maar het gewroet van Bas Haan brengt adembenemende feiten boven water.

<Als we dat al wisten Wagendorp, waarom deden jullie onderzoeksjournalisten verder niets?>

Aan de hand van Bas Haan wandelen we het bananenkoninkrijk Nederland binnen- en we dachten nog wel dat we zo onkreukbaar waren.

<Deze zin op zich is al zo strijdig als de pest met wat we al wisten dat justitie een rotte boel was.
Of gaat het enkel om de inleiding naar het verhaal m.b.t. Haan?>

Wagendorp stelt dat de bezem door het WODC van V&J moet anders kan de onafhankelijkheid nooit worden gegarandeerd.
<Boude conclusie die op zich voor een deel zeker onjuist is. Rest van het verhaal achter de betaalmuur.>

Conclusie

Wagendorp wil de bezem door het WODC.
Dat is op zich een beetje juist omdat kennelijk de leiding samenwerkte met V&J i.p.v. onafhankelijk te opereren.
De zaak kwam boven water door een integere figuur die lager dan leidinggevend in het WODC werkte.

Maar de hoofdreden is dat op V&J - al dan niet aangestuurd door politici/ministers en staatssecretarissen- mensen zitten die het normaal vinden vanuit hun machtspositie druk op anderen uit te oefenen. Dus lak te hebben aan de geborgde onafhankelijkheid van het WODC.

Het ligt dus veel meer in de rede om ook bij V&J (leiding) een ruige bezem er door te jassen. Rutte c.s. kennende, zit ik eerder op de maan.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 6 maanden geleden #51053 door katertje
Zozo, dus het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft jarenlang onderzoeken van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) beïnvloed. Door sturend op te treden in onderzoeken moesten de uitslagen in het voordeel uitpakken van ministers en topambtenaren. De politiek heeft daarmee de onafhankelijkheid van het centrum ernstig aangetast.
Het WODC zou garant moeten staan voor objectief onderzoek dat vaak wordt gebruikt door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hoewel het centrum zelf gevestigd is in het ministerie, heeft het de reputatie van een ‘uiterst onafhankelijk instituut’. Wanneer het WODC een rapport uitbrengt, geldt de inhoud daarvan voor de Tweede Kamer vrijwel altijd als dé waarheid.

Dat dit niet het geval is, weten we nu. Van een klokkenluider. De schrijfster, een inmiddels gepensioneerd oud-hoofdonderzoeker op het gebied van drugsbeleid, schreef al in 2014 aan haar vertrouwenspersoon: Ik werk al sinds 1981 in het beleidsonderzoek, maar zaken als onder druk van beleid, en zelfs van je eigen directeur, bevindingen weghalen uit rapporten of slechtere offertes kiezen boven betere, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
De vrouw verrichte in 2013 onderzoek naar de effectiviteit van het coffeeshopbeleid. Uit het onderzoek bleek dat een voorgenomen beleidswijziging niet strikt noodzakelijk was en dat de overlast rond coffeeshops beheersbaar was. Die uitkomst lag niet in de lijn van de wensen van toenmalig minister Ivo Opstelten en dus moest de uitkomst van het onderzoek worden bijgesteld. WODC-directeur Frans Leeuw herschreef daarop de conclusie en noemde het zelf ‘contextualisering’.
De vertrouwenspersoon binnen het WODC reageerde nooit op de brieven van de klokkenluider.

> Laat de W vanaf nu maar weg bij WODC. Die club is gewoon een lachertje wanneer de inhoud van hun studies op verzoek van bewindslieden wordt aangepast !
Beter nog, hef het WODC gewoon op. Geloofwaardigheid is nul. Als beleidsbepalende organisatie heeft het geen waarde meer. Met het budget kunnen betere dingen gedaan worden.
Rutte vindt zichzelf heel gevat als hij zegt dat je voor "visie" naar de opticien moet, maar hier zit toch echt een visie achter. Een visie waarmee de burger wordt belazerd. Alle adviesorganen adviseren in de lijn van het beleid van de regering. Onafhankelijkheid is een LACHERTJE.

Ik zal er niet van staan te kijken als straks de OESO het afschaffen van de dividendbelasting voor buitenlandse investeerders, als positief zal beoordelen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 6 maanden geleden - 4 jaren 6 maanden geleden #51039 door katertje
Onafhankelijk onderzoeksinstituut onder druk gezet door politiek

Nieuwsuur


De onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) is ernstig aangetast. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Nieuwsuur. Het WODC heeft een grote invloed op het politieke beleid van Nederland. De politiek heeft jarenlang onderzoeken beïnvloed om uitkomsten te krijgen die het eigen gelijk van ministers en topambtenaren zouden moeten bewijzen.
In dit artikel is te lezen hoe onderzoekers van het WODC onder druk zijn gezet. In een ander artikel leggen we uit wat het effect van die beïnvloeding is geweest op bijvoorbeeld het softdrugsbeleid van Nederland. Minister Grapperhaus zal vanavond reageren in de uitzending om 22.00 uur op npo2.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt voor onafhankelijk en objectief onderzoek vaak gebruik van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Dit WODC speelt een belangrijke rol in het overheidsbeleid, want ook al is het gevestigd in het ministerie, het heeft de reputatie van uiterst onafhankelijk instituut.
Rapporten van het WODC gelden in de Tweede Kamer praktisch als dé waarheid. Directe bemoeienis van de minister of zijn beleidsmedewerkers is uit den boze, zo staat zelfs in het protocol.
Dienstenopdrachten aan het WODC om formuleringen, uitkomsten, onderzoeksmethoden of veronderstellingen aan te passen of anderszins te veranderen, zijn niet mogelijk.
Protocol WODC
Maar nu blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur dat juist die onafhankelijkheid met voeten getreden is. Belangrijke besluiten, zoals over het coffeeshopbeleid in Nederland, blijken beïnvloed door politieke sturing op onderzoeken van het WODC. Ook het toezicht op WODC-onderzoeken ontsnapt niet aan politieke druk: de wetenschappelijke begeleidingscommissies zijn niet altijd zo objectief als zou moeten, zo blijkt uit interne stukken en e-mails.
Zo spreekt een WODC-onderzoekster en projectleider in een interne klacht over de sturende invloed van beleidsambtenaren op rapporten van het WODC. Ze heeft Nieuwsuur laten weten dat de klacht nog altijd staat.
In haar klacht schrijft de onderzoekster: "Ik werk al sinds 1981 in het beleidsonderzoek, maar zaken als onder druk van beleid en zelfs van je eigen directeur bevindingen weghalen uit rapporten of slechtere offertes kiezen boven betere, dat heb ik nog nooit meegemaakt."
Het document van zeven pagina's plus bijlagen is een opsomming van diverse vormen van beïnvloeding. Van directe invloed van het ministerie op onderzoeksrapporten op vraagstelling en onderzoeksmethoden, tot het woordelijk redigeren van teksten en zelfs het achteraf herschrijven van conclusies.
De onderzoekster beschrijft hoe de onafhankelijkheid onder druk kwam te staan. "Een lastig proces, waarbij vanuit de beleidsdirectie veel kritiek kwam en druk werd gezet om bevindingen aan te passen. De kritiek leek vooral ingegeven door eigen belangen."
De interne klacht van de WODC-projectleider
De directe politieke invloed is verboden, maar lijkt voor beleidsambtenaren desondanks vanzelfsprekend. Ze mailen er gewoon over, blijkt uit intern mailverkeer. Zo stelt een beleidsambtenaar voor dat de WODC-onderzoekers direct en continu de politieke ambtelijke top op de hoogte moeten houden. En dat gebeurt.
De directeuren van de afdeling beleid gaan zich persoonlijk met tekst van de WODC-rapporten bemoeien. "Omdat dit dossier zó politiek gevoelig is", schrijft een van de ambtenaren. "Dan zal de minister zeker moeten gaan uitleggen wat er precies is bedoeld en hoe het zat."
Daarop wordt het rapport onder druk van beleidsmedewerkers aangepast. Maar dat gaat deze ambtenaren nog niet ver genoeg. Want zelfs als alle onafhankelijke wetenschappers het eens zijn en de eindconclusies vastliggen, grijpt de politieke afdeling Beleid opnieuw in."Wij kunnen met wat we nu hebben niet instemmen", stelt een topambtenaar vast in een mail aan de WODC-onderzoekers.
Hier worden gewoon conclusies drastisch herschreven.
Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap
De WODC-directeur zwicht voor de politieke druk. Hij herschrijft de conclusie van het WODC-rapport, zonder overleg met de wetenschappelijke begeleidingscommissie. En tegen de wil van de onderzoekers in.
"Dit gaat alle perken te buiten", zegt hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer. "Hier worden gewoon conclusies drastisch herschreven."
Ook de cultuur van beïnvloeding stuit Brouwer tegen de borst. "De openheid waarin in mails wordt toegegeven hoe wetenschappelijk onderzoek gemanipuleerd wordt, heeft mij zeer verbaasd. Dat er sturing plaatsvond, dat had ik wel gedacht, maar dat men zo ver is afgegleden dat men dit gewoon zwart op wit in mailtjes zet, ja dat heeft mij wel heel erg verbaasd."
Geen formeel onderzoek
"Het beleid is primair, is leidend, in plaats van wetenschappelijke maatstaven", zegt Hans van den Heuvel, emeritus hoogleraar Integriteit. Het gaat erom dat het beleid goed uit de verf moet komen, volgens de bedoelingen van de opdrachtgever, van het ministerie. En politiek: de minister of staatssecretaris moet zich geen bult kunnen vallen. Die moeten daardoor niet beschadigd raken."
De klacht dateert uit 2014. In 2016 belandde hij op het bureau van de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie. Daarna werd in 2017 ook een vertrouwenspersoon ingeseind. Maar het ministerie van Justitie startte tot nu toe geen formeel onderzoek

> De uitleg / verweer van de MinJus Grapperhaus bij Nieuwsuur is ver beneden de maat. Bedient zich van de inmiddels overbekende trucjes. En dit is nu precies de omschrijving van het besmettelijke leugenvirus waar Rutte reeds lang mee rondloopt en zelfs gecultiveerd heeft. Opmerkelijk dat die Grapperhaus al na twee maanden dezelfde verschijnselen vertoont, of zou het natuurlijke selectie zijn? Feit is, dat Nederland nog nooit zo vaak getroffen is door schandalen en schandaaltjes, uitsluitend om tegemoet te komen aan de opdrachten van Rutte en zijn broodheer

WEER een beerput open #WODC Onderzoeksresultaten van een onafhankelijk onderzoeksinstituut gemanipuleerd....

U nog een banaantje?
Laast bewerkt: 4 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko