Vraag Wildersproces 2.0 " Wildersproces legt machtsmisbruik bloot "

Meer
7 maanden 1 dag geleden - 7 maanden 1 dag geleden #55045 door katertje
Hieronder de tekst die Geert Wilders vanochtend uitsprak in de rechtbank:

Meneer de Voorzitter, leden van het Hof,

Het besluit dat u net genomen heeft om door te gaan met deze rechtszaak en ons verzoek tot niet-ontvankelijkheid van het OM af te wijzen, is eenzijdig en onbegrijpelijk.

U heeft alleen die stukken opgevraagd die Minister Grapperhaus na de ministerraad u had aangeboden te leveren. Erg toevallig allemaal. Maar u bent volstrekt voorbij gegaan aan de keiharde bewijzen die er inmiddels zijn dat het ambtenaren van het ministerie van Justitie en dus namens de minister zich inhoudelijk met de strafzaak tegen mij hebben bemoeid. Ze hebben suggesties over inhoudelijkeverweren nota bene naar het OM gestuurd. Ze hebben persberichten aangepast waar de namen van mijn toenmalige collega’s Samson en Spekman moesten worden weggelakt.

Ze hebben zich in strijd met alle regels van de scheiding der machten bemoeid met mijn strafzaak waarbij het totaal niet van belang is of ze dat nou voor of na de beslissing tot vervolging hebben gedaan. Want ze hadden dat nooit mogen doen!

En u negeert dat volkomen, net als het OM dat gisteren totaal onweersproken heeft gelaten.Waarom heeft u die stukken niet opgevraagd? We hebben hierover gisteren nog een brief naar u gestuurd om u dringend te verzoeken ook die stukken op te vragen en niet alleen de stukken die minister Grapperhaus u aanbood.

Als u een fair en evenwichtig besluit had willen nemen had u ook die en dus alle stukken moet opvragen. Het is onbegrijpelijk dat u dat niet heeft gedaan. Wilt u de waarheid soms niet weten? Hoeveel verder nog de arm van het departement in mijn zaak reikt blijft nu onduidelijk.

Ik verzoek u daarom met klem die stukken over het sturen van suggesties voor inhoudelijke verweren door het departement van Justitie namens de Minister naar het OM en het aanpassen van het persbericht door politici van de PvdA er ineens uit te fietsen, alsnog op te vragen en volledig onderzoek te doen naar de volle omvang van de beïnvloeding en bemoeienis van het departement van Justitie met mijn strafzaak.

Ik verzoek u ook alle stukken die we nog niet hebben en die er zijn zoals blijkt uit de bijlage van het antwoord van de minister op het WOB verzoek van RTL en overzicht van stukken dat minister Grapperhaus dinsdag meestuurde in antwoord op kamervragen ook op te vragen en de zaak aan te houden tot die stukken er zijn en dat onderzoek is voltooid.

U heeft voor de pauze gevraagd of wij bij ons verzoek blijven dat we eergisteren hebben gedaan. Ik zal uitleggen waarom. Uit bladzijde 5, 10 en 14 van het ambtsbericht blijkt dat juridisch geen enkele zaak tegen mij en het dus een politiek proces is. Het OM vond dat zelf en sprak zelfs over een sepot.

Het belang dat u ook die stukken opvraagt is bevestigd door de inhoud van het ambtsbericht van 10 september 2014 waarin tot mijn grote ontsteltenis staat dat het OM zelf voor mijn uitlating van 12 maart 2014 een sepot voorstelde. Maar dit niet aan de Minister aanraadde vanwege de grote kans op een artikel 12 sv procedure.
Men was bang voor een stroom van kritiek op het sepot besluit. Er was juridisch dus eigenlijk geen zaak. Zo staat letterlijk in dit ambtsbericht.
En waarom moest ik dan toch worden vervolgd? Dan heeft u hiermee dus de politieke reden.
Het OM was van mening dat zowel de uitspraken op 12 maart als die op 19 maart onderdeel waren van het maatschappelijk debat. En ook het LECD vond dat er juridisch geen, ik herhaal geen, zaak was tegen mij voor de uitspraken op 19 maart 2014.

Er staan nog veel meer voorbeelden in maar de slotsom van dit ambtsbericht is dat er juridisch dus geen enkele zaak was tegen mij, zo blijkt uit het ambtsbericht. En toch sta ik hier al vijf jaar.
En dat betekent dat dit een politiek proces is.
En dit betekent dat alle stukken op tafel moeten komen. Dus ook de stukken die we eergisteren aan u hebben gevraagd.

Het is ongehoord en onacceptabel dat het ministerie van Justitie het OM helpt en zich inhoudelijk bemoeit met een strafzaak tegen de leider van de oppositie. Die bewijzen liggen er al. U negeert ze, u vraagt niks op, u onderzoekt het niet en lijkt het antwoord niet te willen horen. Dat kan toch niet. Inmenging vanuit het ministerie mag toch niet. In Noord-Korea of Cuba of Saoedi-Arabie gebeurt zoiets maar toch niet hier.
Ik vraag u met de grootst mogelijke klem dat u mijn verzoeken vandaag honoreert.
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
7 maanden 3 dagen geleden #55038 door dirko
Van Saskia Belleman in de Rechtbank.

„ Het hof wil nog een aantal stukken hebben, ambtsberichten uit 2014, een nota, en een mail van 23 september 2014. Ongelakt. De volledige tekst. “


WHAM

Sterkte, @geertwilders, maar ziet er goed uit !

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 3 dagen geleden - 7 maanden 1 dag geleden #55037 door katertje
Saskia Belleman...onze rots in de branding als het om verslaggeving van het Wilders proces gaat


Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops blijft erbij, het hof is niet volledig geïnformeerd door het OM. Zelfs de antwoorden op de kamervragen van Grapperhaus van vandaag maken duidelijk dat de rechters om de tuin zijn geleid, zegt de verdediging. #Wilders

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
In beide scenario’s is sprake van politieke beïnvloeding, zegt Knoops. #Wilders
3m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Maar zelfs als er al een vervolgingsbeslissing is genomen, dan is het des te ernstiger dat topambtenaren van justitie en de minister zich alsnog bemoeiden met de strafzaak, zegt Knoops. #Wilders
4m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Dat intern die beslissing al wel was genomen, gelooft Knoops niet. #Wilders
5m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Uit dat filmpje blijkt dat de definitieve vervolgingsbeslissing niet al was genomen op 10 september, zegt Knoops. #Wilders
6m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops gaat een filmpje vertonen van 9 oktober 2014, dat volgens hem niet voor niets offline is gehaald. De persofficier van justitie zegt dat het onderzoek bijna rond is, dat Wilders nog moest worden gehoord, en dat daarna de definitieve vervolgingsbeslissing valt. #Wilders


Telegraaf:
Het Haagse gerechtshof beslist donderdagochtend of de strafzaak tegen Geert Wilders wordt voortgezet, of niet. Dat heeft het hof zojuist besloten.
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 3 dagen geleden #55036 door katertje
Opstelten, Bolhaar en de 2 topambtenaren Roes en Cloo hebben volgens Knoops tijdens de verhoren door de rechter-commissaris “niet naar waarheid verklaard”. #Wilders

’Ernstige schending’
Het recht van Wilders op een eerlijk proces is volgens hem geschonden, en bovendien is sprake van een „ernstige schending van de trias politica, de scheiding van wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht.”
Knoops onderbouwde zijn verzoek met weer nieuwe informatie waaruit de actieve bemoeienis van het ministerie van Justitie zou blijken met het beslissen over, en het voorbereiden van de strafzaak tegen Wilders. Het OM heeft altijd ontkend dat sprake was van politieke druk, en zegt dat het OM de beslissing om te vervolgen zelfstandig nam.
Knoops bestrijdt dat. Uit een e-mailwisseling tussen topambtenaren blijkt volgens hem dat de ambtelijke top de kans op een veroordeling van de PVV-leider als zeer groot inschatte, en dat ze de strafzaak belangrijk vonden voor de „rechtsvorming.”

Ook worden er in de mails allerlei bouwstenen aangedragen voor het OM, en werd er actief gezocht naar argumenten om het te verwachten verweer van de verdediging van Wilders te pareren. Knoops: „Daarmee is aangetoond dat het ministerie zich inhoudelijk inliet met de juridische merites van de zaak, en zich niet beperkte tot louter informatievoorziening aan de minister.”
Ook nieuw is dat toenmalig minister Opstelten zelf het initiatief nam tot een bespreking over de zaak Wilders, zegt Knoops. Tijdens zijn getuigenverhoor bij een onderzoeksrechter bleek Opstelten daarover, en over tal van andere zaken, aan „opmerkelijk geheugenverlies te lijden”, aldus Knoops. Hetzelfde gold voor toenmalig OM-topman Herman Bolhaar en twee topambtenaren.

De documenten liegen echter niet, concludeert de verdediging. Daaruit blijkt duidelijk hoe actief het departement betrokken was bij „het bouwen van de strafzaak” tegen Wilders, nog voordat het OM de beslissing om te vervolgen naar buiten bracht.
De inspanningen van de ambtenaren staan in schril contrast met de totale desinteresse op het ministerie voor de uitspraken van voormalig D66-leider Alexander Pechtold, zegt Knoops. Pechtold zei na een leugen van Halbe Zijlstra over een bezoek aan de datsja van Poetin, dat hij „de eerste Rus nog moet tegenkomen die zijn eigen fout rechtzet.” Knoops: „Maar hier geen mailwisseling, geen overleg, geen vervolging.” Het bewijst volgens het verdedigingsteam des te overtuigender dat de vervolging van Wilders een politiek gemotiveerde beslissing was.
Het Openbaar Ministerie komt om 14.00 uur met een reactie.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 3 dagen geleden - 7 maanden 3 dagen geleden #55035 door katertje
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Schorsing tot 2 uur. #Wilders

14m

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Volgens het OM zijn de antwoorden van minister Grapperhaus op kamervragen van #Wilders en een begeleidende brief
inmiddels binnen. Het OM wil tot 2 uur de tijd om een reactie op het betoog van Knoops voor te bereiden.

> Het OM heeft even tijd nodig om gezamenlijk de volgende trits leugens af te stemmen
Laatst bewerkt: 7 maanden 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
7 maanden 4 dagen geleden #55034 door dirko
Zojuist wordt bekend via RTL nieuws, pieter Klein, dat er een rits email-wisseling is geweest.
het wordt steeds moeilijker voor Ferd Grappenhaus -gekmakend- om de feiten te blijven ontkennen.

In welke bochten gaat hett @het_OM zich nog kronkelen om dit te blijve ontkennen..?

Het blijkt een fait a complis.

—-

#wildersproces

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 6 dagen geleden - 7 maanden 6 dagen geleden #55025 door katertje
Het contrast had op de Nederlandse televisie niet groter kunnen zijn.

De minister die op de staatsomroep bij Jinek een uur lang mag galmen in de zendtijd voor politieke partijen, terwijl bij RTL het nieuws breekt dat de minister Opstelten zelf vraagt vier punten inhoudelijk te bespreken met het OM voordat deze een beslissing nam te vervolgen, het OM inhoudelijk wordt gesteund door het ministerie van Justitie ter voorbereiding op de verweren van Wilders en persberichten van het OM rond zijn vervolging zijn aangepast. En dat is slechts het topje van de ijsberg dat we vandaag mogen weten, schrijft Feynman in Feynman en/of Feiten op Geen Stijl.

Hier zit het kabinet vuistdiep in een vervolgingsbeslissing van de oppositie. Vuistdiep in die vervolging zelf en vuistdiep in het beeld wat over die vervolging geschapen wordt. Het OM had dit ontkend tegenover de rechtbank en ontkend tegenover het hof in het tweede Wildersproces. Het OM ontkende dit tegenover RTL nieuws, verzweeg dit in een reactie op een WOB-verzoek en komt pas na een jaren procederen mondjesmaat met de biecht.

Het ministerie van Justitie vond het niet handig in hetzelfde persbericht te melden dat Geert Wilders wel werd vervolgd, en PvdA-ers Samson en Spekman niet werden vervolgd. Het liet deze beslissing schrappen uit het persbericht, censuur..!!

Partijvoorzitter Spekman zei: “Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.”
Diederik Samson zei in 2011 als Kamerlid: "Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen." Een jaar later werd hij gepromoveerd tot fractievoorzitter. Deze uitspraken zijn niet alleen gedoogd en in een persbericht verzwegen, ze zijn zelfs beloond.

De democratie wordt gevierd terwijl Wilders voor de rechter staat.

“Nou én?”
Het OM werd aangestuurd door de VVD'er Opstelten. Wilders liep Rutte en de VVD "voor de voeten". Zou het OM zijn overgegaan tot vervolging zonder dat Opstelten hier op aangestuurd had? Mogelijk niet blijkt uit een recent vrijgegeven document in handen van RTL-nieuws. Het gaat hier om het opzetten van vervolging van een politieke tegenstander door een van de leiders van dit land. Niet iets om luchtig over te "Nou-ennen"

Het gaat erom dat een minister het OM aanstuurt om een politieke tegenstander uit te schakelen. Zelfs inhoudelijk de aanwijzingen hiervoor dirigeert. En hier vervolgens bij ondervraging onder ede over liegt
Dit is levensgevaarlijk en komt normaal gesproken alleen voor in corrupte landen. En onze rechtsstaat glijdt hiermee onherroepelijk af naar dit immorele niveau.
Men kan het oneens zijn met de standpunten van Wilders maar een politicus vervolgen om zijn mening is onwenselijk en afbraak van ons rechtssysteem. Politieke discussies worden gevoerd in de Tweede Kamer...met argumenten. Maar bij gebrek daar aan door zijn opponenten moest hij vervolgd worden. Hieruit blijkt maar weer de macht van het establishment en de krachten die achter de façade van de regering spelen.

Het is zo ontzettend frustrerend dat dit maar blijft doorgaan, de Nederlandse politiek, justitie, rechtsspraak en MSM zijn gecorrumpeerd en immoreel. Zij zijn schuldig aan de vernietiging van de rechtsstaat. Dit soort verraders sorteert enkel diepe weerzin en walging.
Laatst bewerkt: 7 maanden 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #55020 door katertje

En het ministerie maar onschuld pretenderen...dit is zuiver een "politiek complot" .

Knoops noemt het nieuw bewijs "dat aantoont het OM de strafrechter onjuist heeft voorgelicht over politieke interventie"
Jarenlang is juist ontkend dat er enig overleg is geweest; dat bleek eerder al niet te kloppen. Knoops zegt dat het OM daarom z’n recht op vervolging heeft verspeeld.

En er komt nog een aanklacht wegens meineed achteraan, als de rechtsspraak in dit land nog iets voorstelt:

Ook blijkt uit antwoorden op vragen van RTL Nieuws dat Opstelten en de hoge ambtenaar hiervan op de hoogte waren toen ze als getuigen werden gehoord door het Hof, maar hier juist niets over vertelden. Dat dit niet mocht, wisten de hoofdrolspelers toentertijd duidelijk ook.

Niemand die ons nu nog met succes kan wijsmaken dat dit alles heeft plaatsgevonden zonder medeweten van Rutte. Opstelten was de politieke vader van Rutte maar bovendien omdat het zijn taak is dit te weten. Hoe ze het ook wenden of keren... het laat Rutte geen andere keus dan te vertrekken. Dit kan niet passeren zonder gevolgen voor Rutte

Dinsdag is de volgende zittingsdag van Wildersproces 2.0 Ook de rechters kunnen alvast een weekend overleggen wat nu te doen. Kan Wildersproces2 zo nog langer doormodderen?
> Wilders zou er goed aan doen om de VVD voor de civiele rechter te slepen want: criminele organisatie die hem miljoenen gekost heeft.

Roderick Veelo op twitter: Een verkrachting van de rechtsstaat. Wie heft dit Ministerie van Justitie op? rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4830621/politiek-bemoeide-zich-met-zaak-wilders-pvv-leider-overweegt…

Raoel DU Pree op twitter:
Het wordt tijd dat er koppen gaan rollen bij het corrupte zooitje daar in politiek Den Haag en we als volk massaal achter deze man die zijn vrij en veiligheden voor ons opgeeft gaan staan. Dit land wordt geregeerd door schurken die het doodziek hebben gemaakt! #TimeForJustice
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #55019 door katertje
Volgens politiek commentator Frits Wester is sprake van een 'pijnlijke' onthulling: "Of het Gerechtshof het team-Wilders gelijk geeft en de vervolging wordt gestopt, moet dinsdag blijken. Maar het is al wel glashelder dat het OM niet de waarheid heeft gesproken. Het hele beeld wordt steeds smoezeliger. Ook de huidige minister Grapperhaus wordt ernstig in verlegenheid gebracht. Want hoe kan het dat de hoofdrolspelers, die nota bene door zijn ministerie zijn voorbereid voor hun getuigenverhoor, het Gerechtshof op het verkeerde been zetten?"

Vrijgegeven documenten
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de documenten vrijgegeven in een procedure van RTL Nieuws, nadat de rechtbank Midden-Nederland daartoe opdracht gaf een nieuw besluit te nemen. (Alle documenten tref je hier en hier).
Het OM wil geen antwoord geven op vragen omdat de zaak 'onder de rechter' is: "De zittingszaal is de aangewezen plek om in te gaan op de inhoud van de zaak." Het OM heeft altijd volgehouden dat het 'zelfstandig' het besluit heeft genomen om Wilders te vervolgen.
Het ministerie blijft ook bij die uitleg, zei een woordvoerder gisteravond. Het ministerie bevestigt dat de opdracht 'bespreken' van Opstelten is. Ook blijkt uit antwoorden op vragen van RTL Nieuws dat Opstelten en de hoge ambtenaar hiervan op de hoogte waren toen ze als getuigen werden gehoord door het Hof, maar hier juist niets over vertelden.

Zie reactie Geert Wilders op....
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #55018 door katertje
BAM. Bewijs voor bemoeienis Opstelten met Wildersproces

Oud-minister Ivo Opstelten en topambtenaren van het ministerie van Justitie hebben zich persoonlijk bemoeid met de strafzaak tegen Geert Wilders. Vijf jaar na de omstreden 'minder-Marokkanen'-uitspraak duikt bewijs op dat zij invloed hebben uitgeoefend, vóórdat het Openbaar Ministerie (OM) definitief besloot Wilders te vervolgen.

Dit blijkt uit een tot dusver geheime ambtelijke nota uit 2014, die het ministerie vrijgaf aan RTL Nieuws. In die nota staat dat in september alleen nog sprake is van een 'voorgenomen' beslissing van het OM over de vervolging van Wilders.
Dat is belangrijk omdat het ministerie en het OM altijd hebben gezegd dat er al op 10 september een definitieve beslissing door het College van procureurs-generaal was genomen. Uit de nota blijkt dat dat niet waar is.
Voorafgaand aan de definitieve beslissing tot vervolging wordt er overleg gevoerd tussen Justitie en het OM.
Inhoudelijke bemoeienis
Opstelten geeft op 20 september in rode de letters de instructie aan zijn ambtenaren dat hij de strafzaak tegen Wilders wil bespreken: "Zie vier punten van het OM." Dat blijkt uit zijn krabbel op de nota, en uit de inventaris van handtekeningen. Dat overleg over 'de zaak W.' vindt op 25 september plaats met de hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar, op de kamer van de minister.

Uit een interne mail van het ministerie blijkt dat het gaat om inhoudelijke bemoeienis met een mogelijk strafproces. Dit ligt extreem gevoelig. Welke punten Opstelten en zijn ambtenaren wilden bespreken is weggelakt omdat dat 'persoonlijke beleidsopvattingen' zouden zijn. De onthulling staat haaks op wat Opstelten, Bolhaar en topambtenaren in vertrouwelijke getuigenverhoren hierover tegen het Gerechtshof hebben gezegd, waar nu het hoger beroep loopt.

Verder blijkt dat topambtenaren commentaar gaven en suggesties deden aan het OM om zich beter te prepareren op de zaak-Wilders, voordat een definitief vervolgingsbesluit was genomen. Ook liet het ministerie later persberichten van het OM aanpassen, omdat dat politiek beter uitkwam.


Wilders "woest"[
PVV-leider Wilders reageert 'woest': "Deze nieuwe onthullingen zijn weerzinwekkend. Er blijkt herhaaldelijk inhoudelijk overleg te zijn geweest over mijn zaak tussen de top van het ministerie en het OM, nog voordat een definitieve vervolgingsbeslissing genomen was. Het is allemaal met geen pen te beschrijven."
Juridische stappen
Wilders hoopt dat het Gerechtshof dinsdag, als de zaak weer dient, 'een einde maakt aan dit belachelijke politieke proces'. De PVV-leider beraadt zich op juridische stappen tegen de hoofdrolspelers, omdat zij volgens hem mogelijk een ambtsmisdrijf hebben begaan.


De advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops zegt: "Deze stukken laten geen andere conclusie toe, dan dat er tussen de top van het ministerie en het OM veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden op inhoudelijke en beleidsmatige aspecten over een voorgenomen vervolgingsbeslissing."
"Pijnlijke onthulling"
Hij noemt dit 'nieuw bewijs', dat aantoont dat 'het OM de strafrechter onjuist heeft voorgelicht over de politieke interventie'. Jarenlang is juist ontkend dat er enig overleg is geweest; dat bleek eerder al niet te kloppen. Knoops zegt dat het OM daarom z’n recht op vervolging heeft verspeeld.

Bron: RTL
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 1 week geleden - 8 maanden 1 week geleden #54860 door katertje
Proces Wilders


Overigens blijf ik van mening dat we misschien wel de Brulsen van deze wereld kunnen negeren maar niet de Bolharen. Diens besluit om Wilders voor de tweede keer te gaan vervolgen was omineus. We leven niet meer in een rechtsstaat als een opvatting, die progressief Nederland graag strafbaar zou willen zien, maar dat niet is, twee keer kan worden vervolgd. Als het dan ook nog een politicus betreft die van zijn kiezers mandaat heeft gekregen om die opvatting te verkondigen, dan was dat voldoende om de regering op te roepen om Bolhaar te ontslaan. Voor zover ik heb kunnen zien heeft niemand daartoe opgeroepen en in elk geval is het niet gebeurd. Ontslag wegens schending van de vrijheid van meningsuiting en schending van de trias politica. Dat zou voldoende moeten zijn om de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij de les te krijgen. Ze denken daar zeker dat ze onschendbaar zijn, maar dat is niet zo.

Mr. Toon Kasdorp
Laatst bewerkt: 8 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
9 maanden 3 dagen geleden - 9 maanden 3 dagen geleden #54714 door katertje
OM eist 5000 euro van Geert Wilders voor ‘minder Marokkanen’-uitspraak
Voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie

Blijkbaar is efficiency niet van toepassing op de politieke hobby's van een aantal leden van het Openbaar Ministerie.
Het is symbool politiek. Barbertje moet en zal hangen. Ook al heeft Wilders volkomen gelijk.
Mocromafia
Kijk wat een ontwrichtende invloed de Mocromafia heeft in de grote steden. Moorden en zware geweldsdelicten Op lokaal niveau: de
Taharrush
Tahharus in de zwembaden. Kijk wat daar momenteel gebeurt. Gezinnen met kinderen gemolesteerd, bang gemaakt. Geen vrouw, geen kind is er nog veilig. Dankzij de Marokkanen. Dát is levensgevaarlijk. Dát heeft gerechtelijke aandacht en een stevige aanpak nodig.
Dan smeek je toch om "minder, minder, minder" van dat tuig?

De uitspraak van Wilders is geheel conform zijn partijstandpunt. Overigens heeft de Kiesraad nimmer bezwaar aangetekend tegen de PVV-standpunten omdat de uitvoering ervan op democratische wijze tot stand wordt gebracht.

In september gaan we verder, met Opstelten, Bolhaar, Hirsch Ballin, de bedenkers van de karaktermoord op Wilders …
(voor al degenen die LOL hebben in het proces tegen Wilders...het lachen zal u zo vergaan, want straks zijn wij aan de beurt)
Laatst bewerkt: 9 maanden 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Moderators: dirko