Vraag Wildersproces 2.0 " Wildersproces legt machtsmisbruik bloot "

Meer
5 maanden 1 week geleden #55751 door katertje
Grapperhaus stuurt een grote hoeveelheid documenten anderhalve dag voor een nieuwe zitting in het zich voortslepende Hoger Beroep. Grapjurk zal er toch niet van uitgaan dat ie hier mee weg komt?

Wilders en zijn verdediging zullen opnieuw om uitstel vragen. Het hof gelooft kennelijk zelf ook niet meer in een voortvarende afhandeling, en reserveerde al extra zittingsdagen in maart en april.
Nee, het gaat al lang niet meer om het "minder, minder, minder". De discussie heeft zich verplaatst naar de vraag of toenmalig MinJus Opstelten invloed heeft uitgeoefend op het Openbaar Ministerie om de PVV-leider te vervolgen.
In de loop van het proces doken er een anonieme ex-ambtenaar, meerdere mails van ambtenaren van het ministerie en andere aanwijzingen op die daarop leken te wijzen.
Een onaanvaardbare schending van de trias politica, en een onmiskenbare poging om een politieke tegenstander monddood te maken, vonden Wilders en zijn verdediging. Zij vroegen – en kregen - meer tijd om te wachten op de resultaten van de zoektocht die minister Grapperhaus van de rechtbank Midden-Nederland moest starten naar bewijzen voor die vermeende beïnvloeding door zijn voorganger. Ook al hield het Openbaar Ministerie consequent vol dat de beslissing om te vervolgen zelfstandig was genomen.

Tot twee keer toe hield het hof na dringende verzoeken van Wilders en zijn advocaten de zaak aan, omdat de minister meer tijd nodig had voor zijn speurtocht in bureauladen en computers.

Maandag aan het eind van de middag stuurde Grapperhaus het resultaat naar de Kamer. Een indrukwekkende stapel papier waarvan Wilders een foto twitterde, met de verontwaardigde tekst: „Anderhalve dag voor de zitting bij het hof begraaft Grapperhaus ons onder stukken.”

Advocaat Geert-Jan Knoops was dinsdag de hele dag aan het werk in het Internationaal Strafhof in Den Haag waar hij de van oorlogsmisdaden beschuldigde Patrice- Edouard Ngaïssona bijstaat. Hij heeft nog geen letter kunnen lezen van de stukken die Grapperhaus aan de Kamer stuurde, zegt hij. „Ik heb formeel ook niets ontvangen van het OM of het hof. Ik weet alleen wat erover in de media heeft gestaan en kan vandaag dus niet reageren.

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
5 maanden 1 week geleden #55750 door katertje
Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft maandag een grote hoeveelheid documenten naar de Tweede Kamer gestuurd over de strafvervolging van PVV-leider Geert Wilders. Het gaat om alle communicatie tussen het ministerie en het Openbaar Ministerie tussen maart 2014 en december 2016 over de 'minder Marokkanen'-uitspraak van Geert Wilders.

De rechtbank in Utrecht oordeelde in november dat Grapperhaus breder op zoek moest naar documenten die betrekking hebben op de vervolging van Wilders, vanwege diens 'minder Marokkanen'-uitspraak. De minister liet de nieuwe zoektocht naar documenten uitvoeren door adviesbureau Deloitte.

Timing
Hij gaat niet in op de vraag of zijn voorgangers zich op onbehoorlijke wijze met de vervolgingsbeslissing hebben bemoeid, omdat "de zaak nog onder de rechter is. Het is van groot belang dat de rechterlijke macht zijn werk ongehinderd kan blijven doen."
Het hoger beroep in het proces tegen Wilders wordt woensdag hervat. De PVV-leider is bepaald niet te spreken over de timing van de publicatie van de documenten. "Anderhalve dag voor de zitting bij het hof begraaft Grapperhaus ons onder stukken", twittert hij. "Stop dit politieke proces."

Dagblad van het Noorden

Adviesbureau Deloitte, het onderzoeksbureau van een multinational, gespecialiseerd in het gebruik van Red Tape deed een zoektocht naar staatsdocumenten. Nog even en Bellingcat neemt deze "klusjes" voor haar rekening.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
5 maanden 1 week geleden #55748 door katertje
Na signalen politieke inmenging zaak Wilders ’Minister mag vervolging niet meer opdragen’

Het is niet meer van deze tijd dat de minister van Justitie het Openbaar Ministerie mag opdragen iemand strafrechtelijk te vervolgen. Dat vindt D66, die daarmee reageert op signalen van politieke inmenging bij de strafzaak tegen Geert Wilders.
De zogeheten ’aanwijzingsbevoegdheid’ van de minister van Justitie moet weg, vindt Kamerlid Groothuizen.

Door de aanwijzingsbevoegdheid wordt de minister van Justitie door het Openbaar Ministerie geïnformeerd over voornemen tot vervolging. De minister mag daar volgens die bevoegdheid iets van vinden. „Het zorgt voor betrokkenheid van het ministerie bij individuele strafzaken”, zegt Groothuizen. „Het vergroot de zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtspraak.”


Aanleiding zijn openbaar gemaakte documenten waaruit blijkt dat toenmalig minister Hirsch Ballin (Justitie) zich in 2008 persoonlijk bemoeide met de besluitvorming van het Openbaar Ministerie om PVV-leider Wilders al dan niet te laten vervolgen.
Het gaat om het eerste proces tegen Wilders, onder meer voor diens uitspraak dat de islam een fascistische ideologie is. Het proces eindige in een vrijspraak.

Heroverwegingen
Het OM had in de Wilders’ uitspraken geen strafbare feiten gezien. Maar Hirsch Ballin kwam tot drie keer toe met een onafhankelijk expert om die beslissing te heroverwegen, zo blijkt uit correspondentie tussen het OM en het ministerie van Justitie die Hirsch Ballins opvolger Grapperhaus maandag vrijgaf.

Ook in het tweede proces tegen de PVV-leider, die draait om diens roep om ’minder Marokkanen’, is volgens Wilders sprake van politieke beïnvloeding door een andere voorganger van Grapperhaus, Opstelten. De documenten die nu zijn vrijgegeven, vooral mailverkeer tussen het OM en het ministerie, bieden voor die beschuldiging niet direct bewijs.

Glad ijs
Ambtenaren lijken zich ervan bewust dat zij zich op glad ijs bevinden. Zo schrijft een hoge ambtenaar van het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie naar een collega: „Krijgen we vooraf het requisitoir (de ’pleitnota’ van de officier van justitie tijdens de zitting, red.) vooraf, zoals in de zaak-Martijn? Dat zou ik verstandig vinden. Dan kunnen jij en ...’meelezen’ en waar nuttig opmerkingen doorgeven.” De ander merkt op dat hij dat onverstandig zou vinden. „We moeten niet gaan meeprocederen. Dat doen we in andere zaken ook niet.”
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
5 maanden 1 week geleden #55735 door katertje
Het is bijna zes jaar na de 'minder-Marokkanen'-uitspraken van PVV-leider Geert Wilders, in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad in 2014. Het is ruim drie jaar na de veroordeling wegens groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Het is ruim anderhalf jaar nadat RTL Nieuws voor het eerst vragen stelde over ambtelijke en politieke beïnvloeding van dit strafproces – en daarna in procedures op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) structureel het bos in werd gestuurd.

De zaak-Wilders nadert een ontknoping; in februari wordt de behandeling van het hoger beroep voor het Gerechtshof hervat. Dan moeten de resultaten bekend zijn van het onderzoek dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft laten instellen door forensisch accountants van Deloitte. Naar álle stukken binnen zijn ministerie en naar álle contacten van ambtenaren met het Openbaar Ministerie (OM).

Begin februari moet Grapperhaus – in opdracht van de rechtbank Midden-Nederland – ook alsnog een fatsoenlijk besluit nemen op basis van de Wob-procedure van RTL Nieuws. Over álle documenten dus die te maken hebben met de zaak Geert W.

Ik neem aan dat er geen verborgen mapjes op digitale servers staan onder het trefwoord 'politieke beïnvloeding'.
Ik heb geen flauw idee of er nog meer opduikt wat het daglicht niet kan verdragen. Ik neem aan dat er geen verborgen mapjes op digitale servers staan onder het trefwoord ‘politieke beïnvloeding’. Ik weet niet of er meer papieren sporen zijn, over overleg, over afstemming. We zullen zien. Het viel me begin december op dat het OM heel stellig was in een aanvullend proces-verbaal, dat de advocaten-generaal moesten maken in opdracht van het Hof. Eigen onderzoek binnen het OM wees uit dat er 'niets' was gevonden dat duidde op ambtelijke of politieke bemoeienis. Dat niets was vet onderstreept. (Wat verder opviel was dat van niet alle betrokkenen informatie nog traceerbaar was).

Uit datzelfde proces-verbaal bleek tegelijk dat toenmalig minister Ivo Opstelten (VVD) zich hoogstpersoonlijk had bemoeid met het persbericht over de aankondiging van de strafvervolging. Er mocht per se in de communicatie niet één persbericht worden uitgegeven, waarin tegelijk het sepot in de kwestie-Samsom en de kwestie-Spekman werd aangekondigd. De PvdA-politici die zich in het verleden negatief uitlieten over Marokkanen, maar niet werden vervolgd. Willekeur, heeft de verdediging steeds gezegd. De inmenging van Opstelten in de communicatie duidt in ieder geval op bemoeienis met de processtrategie.

Het probleem is dat ministerie en OM zichzelf in de voet hebben geschoten door niet de (hele) waarheid te vertellen.
Is daarmee aangetoond dat Opstelten – die de uitspraken van Wilders in 2014 kwalificeerde als 'walgelijk' – zich daadwerkelijk heeft bemoeid met de vervolgingsbeslissing? Nee. Er is geen bewijs dat hij vooraf inderdaad tegen de baas van het College van procureurs-generaal met die zware basstem heeft gezegd: "Me dunkt dat het bepaald onfortuinlijk zou zijn als ik in de positie zou komen te verkeren dat ik van mijn wettelijke bevoegdheden gebruik zou moeten maken." Tot dusver wordt dit ontkend. Ministerie en OM hebben tot dusver steeds gezegd dat het OM 'zelfstandig' tot het besluit is gekomen om Wilders te vervolgen.

Het probleem is dat ministerie en OM zichzelf in de voet hebben geschoten door niet de (hele) waarheid te vertellen. Om het geheugen even op te frissen: in eerste aanleg én in hoger beroep werd glashard ontkend dat er überhaupt enige vorm van overleg tussen de minister (of zijn ambtenaren) en het OM was geweest. Het werd zwart op wit beweerd in een officieel proces-verbaal. Vervolgens bleek dat er wel degelijk overleg was geweest. Allereerst over het aangiftetraject tegen Wilders. En vervolgens – nadat Opstelten en andere sleutelspelers achter gesloten deuren waren gehoord en zeiden van niets te weten – bleek dat op aandringen van de minister wél een apart overleg plaatsvond over de zaak-W, eind september 2014. Met de hoogste baas van het OM.
Het verhield zich slecht tot de rode letters, waarmee Opstelten op een ambtelijke nota schreef: 'Bespreken'.

Het OM benadrukte dat dit overleg plaatsvond ná de vervolgingsbeslissing van begin september. Dat de minister slechts was geïnformeerd. Dat het eenrichtingsverkeer was. Het verhield zich slecht tot de rode letters, waarmee Opstelten op een ambtelijke nota schreef: 'Bespreken'. Wat viel er dan nog te bespreken? Ik geloofde er helemaal weinig meer van toen RTL Nieuws onthulde dat – voorafgaand aan dat ene overleg – ambtenaren druk uitoefenden op het OM. Dat vonden ze te soft. Ze wilden Wilders keihard aanpakken en droegen juridische argumenten aan om er met gestrekt been in te gaan. Zou dat op 25 september niet zijn besproken?

Ik schreef al eerder over een explosief detail in deze kwestie: dezelfde ambtenaren drongen erop aan om Wilders niet alleen te vervolgen voor zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraak op de verkiezingsavond van 19 maart 2014, maar ook voor soortgelijke uitspraken op 12 maart, een week ervoor. Weliswaar waren die softer, maar het leek de ambtenaren beter die uitspraak mee te nemen, om de kans op een veroordeling zo groot mogelijk te maken. Volstrekt ongepast en ongekend – maar aldus geschiedde. Ook in hoger beroep.

Er bestaat een concept-ambtsbericht van de zaaksofficieren van juni 2014, dat 'altijd een concept zou blijven'. Wat erin staat, weten we niet, want het is niet openbaar.
Er bestaat een concept-ambtsbericht van de zaaksofficieren van juni 2014, dat 'altijd een concept zou blijven'. Wat erin staat, weten we niet, want het is niet openbaar. Ik denk dat in dat stuk het voorgenomen sepot staat voor de 12de maart. En dat we het daarom niet mogen weten. Dat hierover op heel hoog niveau overleg is gevoerd – tot en met het College van PG’s, dat de kwestie in begin augustus 2014 besprak. Het verslag van die bijeenkomst is tot dusver ook geheim.

Wat mij ook intrigeert is het interne advies van de eigen discriminatie-experts van het OM. Ook dat stuk is nog geheim, maar we kennen de strekking inmiddels. Het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD) betwijfelde op basis van vaste jurisprudentie en criteria of Wilders vervolgd moest worden vanwege z’n minder-Marokkanen op 19 maart. Omdat de retorische trucs (het scanderen), slechts 'licht versterkend' waren, de uitspraken 'niet onnodig grievend' en in lijn met eerdere politieke uitspraken. Mag dit hele stuk document eindelijk openbaar?

Ja, ik weet, ik schreef ooit zelf een pittige column namens de hoofdredactie van RTL Nieuws onder het motto 'Geert, ga je schamen'.
Ja, ik weet – er was veel ophef. Er waren duizenden aangiften. Ja, ik weet, ik schreef ooit zelf een pittige column namens de hoofdredactie van RTL Nieuws onder het motto 'Geert, ga je schamen'. En nee, ik ben nooit voorstander geweest van strafvervolging. Vanwege de vrijheid van meningsuiting – zeker als het om een volksvertegenwoordiger gaat. Ik kijk dus wellicht met een bevooroordeelde blik naar het hele proces. En vind dat het alleen al vanwege de pogingen tot beïnvloeding moet worden gestaakt.

Naast die evidente schending van de trias politica, vind ik de 'groupthink' binnen de top van het OM – en kennelijk binnen het ministerie – beangstigend. Samsom – tuurlijk niet vervolgen. Spekman. Idem. Wilders, túúrlijk wel. Er was een breed gedeeld gevoel dat grenzen overschreden waren door Wilders. Vond men. Blijkt ook uit wat sleutelspelers in hun besloten verhoren bij het Hof zeiden.

Een gelijkgestemde elite die meende dat - vanwege de rechtsvorming - een al jaren ernstig bedreigd politicus een toontje lager moest zingen.
Zeldzaam eensgezind, die ambtenaren en de top van OM. De opvatting van eigen juridisch experts negerend. Een half woord moet genoeg zijn geweest.
Een gelijkgestemde elite die meende dat - vanwege de rechtsvorming - een al jaren ernstig bedreigd politicus een toontje lager moest zingen. Veroordeeld moest worden. Op de golven van tijdgeest en emotie en maatschappelijke verontwaardiging. Ik vraag me oprecht bezorgd af: als dit proces niet eindigt in niet-ontvankelijkheid of sowieso in vrijspraak, hoe zal de geschiedenis dan later oordelen?

Pieter Klein
@pieterkleinrtl
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 1 week geleden #55513 door katertje
Reactie OM berichtgeving RTL Nieuws zaak Wilders
6 december 2019 - Ressortsparket

RTL Nieuws heeft vanmiddag gepubliceerd over vertrouwelijke documenten van het Openbaar Ministerie, die in hoger beroep zijn ingebracht in het proces tegen Geert Wilders. RTL Nieuws citeert daarbij zo beperkt uit een aantal toegevoegde e-mailberichten dat het OM, vooruitlopend op de zitting van maandag, hier alvast op wil reageren.
Het OM wil nogmaals benadrukken dat officier van justitie Wouter Bos die het proces voor de rechtbank voerde, door niemand is beïnvloed bij zijn beslissing om Wilders te vervolgen voor groepsbelediging, discriminatie en aanzetten tot haat.

Zijn opmerkingen uit de e-mail waar RTL Nieuws uit citeert, gaan niet over de inhoud van de zaak, maar gaan alleen over het persbericht waarin bekend werd gemaakt dat Wilders zou worden uitgenodigd voor verhoor. De zaaksofficier wilde voorkomen dat dat nieuws van tevoren op straat zou komen te liggen. Hij vond dat het persbericht alleen in kleine kring moest worden verspreid en schreef daarom: ‘Klein houden is het devies. Dit mag niet uitlekken.’

Maandag gaat het hoger beroep verder in deze zaak.

www.om.nl/@107329/reactie/
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #55509 door katertje


Toenmalig minister Ivo Opstelten (Justitie) heeft hoogstpersoonlijk ingegrepen in de communicatie van het Openbaar Ministerie (OM) in het proces tegen PVV-leider Wilders om diens 'minder-Marokkanen'-uitspraken.

Dit blijkt uit nieuwe, nog vertrouwelijke documenten van het OM, waar RTL Nieuws inzage in had. Het OM heeft de stukken ingebracht in het hoger beroep in de strafzaak tegen Wilders.

Wilders: direct bewijs
PVV-leider Geert Wilders noemt de stukken in een eerste reactie 'explosief'. "Dit is direct bewijs voor bemoeienis van Opstelten met het OM en mijn proces. Tot in detailniveau – persberichten. En het mocht allemaal 'niet uitlekken'. Godgeklaagd. Dit politieke proces moet stoppen. Nu!"

Bij de nieuw opgedoken stukken gaat het om interne e-mails over persberichten van het OM. Het OM wilde in oktober 2014 bekendmaken dat Wilders vervolgd zou worden. In hetzelfde persbericht wilde het OM aankondigen dat PvdA-kopstukken Diederik Samsom en Hans Spekman niet vervolgd zouden worden wegens hun denigrerende uitlatingen over Marokkanen. Eerder dit jaar bleek al dat topambtenaren van Justitie dit wilden verhinderen, omdat zij het politiek niet handig vonden. De verdediging van Wilders heeft steeds gezegd dat sprake was van willekeur: Wilders wel vervolgd, anderen niet.

De interne e-mails over persberichten van het OM:


Dit mag niet uitlekken !
Nu blijkt dat die ingreep afkomstig was van Ivo Opstelten zelf. Letterlijk staat er in de e-mails van 8 oktober 2014: "Minister is nog niet akkoord." En: "Oh ja en minister wil nu twee persberichten." Het OM wilde aanvankelijk niet zwichten, sprak in mails van 'problemen bovenover'.

Opvallend is dat de bemoeienis ook direct op het bordje kwam van de zaaksofficier van justitie, Wouter Bos, terwijl het OM altijd heeft ontkend dat pogingen tot beïnvloeding bij hen terecht kwamen. Die zaaksofficier schrijft: "Klein houden is het devies. Dit mag niet uitlekken!

De documenten lekken uit op een zeer gevoelig moment. Afgelopen week liet minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) nog weten dat hij meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar documenten over mogelijke ambtelijke en politieke beïnvloeding in de zaak-Wilders. Daarnaast liet de landsadvocaat deze week aan de rechtbank Midden-Nederland weten, dat het ministerie niet kan voldoen aan de uitspraak van de rechters dat deze maand alsnog informatie moet worden geleverd in een procedure van RTL Nieuws.

OM: mails niet van belang
Gisteren bleek dat Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops komende maandag niet aanwezig zullen zijn bij de hervatting van het hoger beroep, voor de laatste fase van de strafzaak. Zij willen dat eerst alle informatie boven tafel komt. Het OM vindt dat niet nodig en wil de zaak laten doorgaan. Volgens het OM zijn de nu opgedoken mails niet van belang, omdat het OM al zelfstandig de beslissing zou hebben genomen Wilders te vervolgen. Zij stellen dat er na intern onderzoek niets is aangetroffen over politieke beïnvloeding van de strafzaak.
Dit is gedurende het hele proces-Wilders – en tijdens het hoger beroep - gezegd door het OM en het ministerie.

Aanvankelijk werd zelfs iedere vorm van overleg ontkend. Tijdens het hoger beroep bleek dat er wel degelijk meermalen overleg was geweest tussen de top van het OM en minister Opstelten. Ook onthulde RTL Nieuws eerder dit jaar dat topambtenaren aandrongen op het zo stevig mogelijk aanpakken van Wilders: zij leverden allerlei argumenten aan om de zaak zo sterk mogelijk te maken.

Informatie niet "aanwezig"
Het OM deed de afgelopen weken onderzoek in de digitale systemen, na een opdracht van het gerechtshof. Wat opvalt in het verslag van dat onderzoek is dat er mogelijk mails zijn verwijderd en dat 'niet van alle genoemde medewerkers nog informatie aanwezig was'. Het OM had van de Landelijk Hoofdadvocaat-generaal de opdracht gegeven om duidelijk aan te geven welke (oud-) medewerkers van het OM zijn 'bevraagd' en om ook duidelijk te maken welke 'fysieke bestanden en mappen' zijn onderzocht.

In het aanvullend proces-verbaal wordt hier echter niets over gezegd. Ook wordt niet duidelijk of een poging is gedaan verwijderde bestanden alsnog te achterhalen.
Pieter Klein


Pieter Klein, RTL
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door dirko. Reden: afbeelding
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #55501 door katertje

met dank aan GeenStijl

Als het Wildersproces maandag verder gaat, dan gaat het verder zonder Geert Wilders. "Advocaat Knoops heeft het gerechtshof laten weten volgende week niet te verschijnen voor de 'dupliek', de laatste fase in de rechtszaak. Hij had het hof gevraagd om uitstel van behandeling van de strafzaak, maar dat verzoek is afgewezen."

Knoops & Wilders vinden het een gotspe dat het onderzoek van minister Grapperhaus naar meer stukken over de bemoeienis van minister Opstelten met de strafzaak is vertraagd. Net zoals het eigenlijk ook een gotspe is dat dit proces überhaupt nog steeds doorgaat. En het een gotspe is dat de Landsadvocaat doodleuk meldt dat de Staat meer tijd nodig heeft om aan de verplichting van de rechter te voldoen in de Wob-zaak van RTL Nieuws.

> Dit land is doodziek. Geen rechtsstaat. Een totale anarchie waar criminaliteit hoogtij viert; waar politici gecorrumpeerd zijn, waar het OM is geïnfiltreerd door de onderwereld; waar de rechterlijke macht corrupt is; waar recht en rechtstaat worden verkracht; waar wetten en regels met voeten worden getreden, waar de kromme staat denkt dat als ze maar lang genoeg liegt, bedriegt, intimideert en terroriseert, ze zelfs de taaiste onschuldigen er onder krijgen...die heeft het MIS !!

Het laat duidelijk zien dat de Nederlandse rechtstaat totaal verrot is. Het OM en de rechters zijn allesbehalve integer. Voor het OM kan een fatsoenlijk mens niet anders dan minachting opbrengen, net als voor de Main Stream Media.... laffe hielenlikkers. De Nederlandse rechters mogen zich verheugen in mijn verachting omdat zij niets hebben gedaan om aan dit smerige complot van Justitie en OM tegen een politicus met een "inconveniënt truth" een einde te maken.

Grapperhaus is een totale faal, maar kan niet anders. Heeft bij zijn aantreden zijn ziel verkocht voor het afkopen van vervolging/rechtzaak tegen hem.
Justitie/VVD heeft hem bij de ballen.
----
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #55488 door katertje
Waar is Pieter Omtzigt, de Ridder van de Gerechtigheid, om zijn partijgenoot Grapperhaus lessen in rechtstatelijkheid bij te brengen??
Het verhaal achter het WildersProces 2.0 wordt steeds gekker. Het Openbaar Ministerie -het OM- complotteert. Anders kun je het niet meer noemen. Het proces tegen politicus Geert Wilders is een complot. Zoveel is iedereen momenteel duidelijk. Het Openbaar Ministerie en de VVD hebben samen bekokstoofd dat Wilders kalt gestellt moest worden. Opstelten liet het uitvoeren en het ministerie poogt dat steeds krampachtiger af te dekken. Formeel moest het maandag aanstaande opnieuw verder gaan met documenten die het ministerie van Justitie moest leveren, maar "men heeft meer tijd nodig" Dat je iets juridisch moet dichttimmeren alvorens uitspraak te doen begrijp ik, maar dat het in deze kwestie vormen heeft aangenomen waarvoor het Nederlands niet langer de juiste woorden bezit wordt een probleem. Elke keer opnieuw blijkt het erger dan voorheen. Een paar maanden geleden vergeleek ik het met de zaak tegen Willem Oltmans, die zijn hele leven moest strijden tegen onrecht hem aangedaan door politiek gekuip.
Welbeschouwd is deze zaak erger, aangezien hier niet werd gecomplotteerd tegen een politicus alleen, maar meer nog tegen diens achterban die men zo monddood trachtte te maken – hetgeen tot op heden aardig lukte, alles overziende.

Onderzoek naar beïnvloeding proces-Wilders duurt langer en dat maakt PVV-leider Wilders kwaad.
"Smerige politiek van minister Ferd Grapperhaus", noemt hij het op Twitter.


"De minister wil dus eerst een veroordeling en daarna pas open kaart spelen over beïnvloeding. Proces kan pas doorgaan NADAT onderzoeksresultaten er zijn. Anders beschouw ik het uitstel van de Minister als een oorlogsverklaring."

Verslag pas in februari
Grapperhaus zei eerder dat hij ernaar streefde het onderzoek nog voor kerstmis af te ronden. Maar de onderzoekers bleken zich over meer documenten te moeten buigen dan ze hadden verwacht. De minister houdt er rekening mee dat hij pas begin februari verslag kan uitbrengen, schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer.

Het proces tegen Wilders wordt volgende week bij het gerechtshof hervat. De informatie van het ministerie zal waarschijnlijk dus later komen dan de uitspraak in het hoger beroep.

RTL blijft WOBBEN en aandringen en schrijven, waarvoor HULDE !
U weet dat uit eerdere door Pieter Klein van RTL via de WOB-procedure vrijgegeven documenten is gebleken dat topambtenaren van het ministerie van Justitie zich inhoudelijk hadden bemoeid met de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders. Het ministerie drong er bij het Openbaar Ministerie (OM) op aan om Wilders in de zaak over 'minder Marokkanen'-uitspraken zo stevig mogelijk aan te pakken. Daarnaast adviseerden ze het OM er juridisch met gestrekt been in te gaan.
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 6 dagen geleden #55357 door katertje
Beperkt
De rechtbank vindt hoe dan ook dat de minister het verzoek van RTL Nieuws ‘te beperkt heeft opgevat’. ,,De minister moet dan ook een nieuwe zoekslag maken. Hij moet nu op zoek gaan naar alle documenten die betrekking hebben op de eventuele vervolging van Wilders vanwege zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak in 2014. Het gaat dan om zowel digitale als fysieke documenten. Vervolgens moet de minister beoordelen of deze documenten openbaar gemaakt kunnen worden, zoals door RTL Nieuws is gevraagd.’’

De rechtbank heeft de minister zes weken de tijd gegeven om te zoeken naar de documenten ‘en te beoordelen of zij openbaar gemaakt kunnen worden’. Punt is wel dat de zaak tegen Wilders eerder, al op 9 december, zou worden hervat. De kans is groot dat zijn advocaat en hij dan om uitstel gaan vragen. Op de website van de strafzaak tegen Wilders staat de uitspraak over de documenten al als ‘relevant’ aangemerkt, dus ook het gerechtshof zou zelf tot uitstel kunnen besluiten.

Wilders concludeert dat de rechtbank ‘nul vertrouwen’ heeft in Grapperhaus. ,,Ze vinden, terecht, dat hij niet goed heeft gezocht’’, aldus Wilders, die zegt ‘het gedraal en gemarchandeer van de VVD en het CDA spuugzat te zijn’. Hij denkt dat het ‘erg lastig’ wordt om op 9 december verder te gaan, gezien de nieuwe zoektocht. De rechtbank laat daarop weten dat de zitting gewoon door kan gaan, omdat er dan gekeken hoe het proces daarna zal verlopen.

Eerder
De vermeende politieke bemoeienis met de zaak tegen Wilders speelde al eerder en vaker een rol in het proces. Het gerechtshof heeft veel van het nadere onderzoek ernaar afgewezen, maar wees onlangs toe dat ook het Openbaar Ministerie nog eens moest naspeuren of er documenten bestaan op haar burelen die wijzen op politieke druk. De uitspraak in het proces werd daarom uitgesteld.

Ambtenaren
De vrees van politieke druk werd gevoed doordat er e-mails van ambtenaren aan het licht kwamen waarin zij zich uitdrukkelijk uitlieten over het proces. Ambtenaren e-mailen aan elkaar dat zij het slotwoord van het OM, het zogenoemde requisitoir, vooraf zouden willen ontvangen. ,,Krijgen we het requisitoir vooraf, zoals in de zaak-Martijn? (Het verbod op pedofielen-vereniging Martijn, red.) Dat zou ik verstandig vinden, dat kunnen jij en X ‘meelezen’ en waar nuttig opmerkingen doorgeven.”
In de e-mails bespraken ambtenaren ook de vervolging. De betreffende ambtenaar wijst het OM onder andere op Wilders’ repliek ‘dan gaan we dat regelen’, op de roep van zijn aanhang om ‘minder!’ Marokkanen. Daaruit zou ‘actiebereidheid/aanzet om de daad bij het woord te voegen’ blijken. En dat zou belastend zijn.
Zowel het ministerie als het OM ontkennen dat die e-mails de aanklagers hebben bereikt of beïnvloed, maar Wilders gelooft dat niet.

....en terecht!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 6 dagen geleden - 8 maanden 6 dagen geleden #55354 door katertje
Rechter: Ferd Grapperhaus moet beter zoeken naar informatie over Proces Geert Wilders.

Min. Grapperhaus van Justitie en Veiligheid krijgt zes weken de tijd om opnieuw te zoeken naar documenten die betrekking hebben op de vervolging van Geert Wilders om zijn minder Marokkanen-uitspraak. De rechtbank in Utrecht heeft donderdag bepaald dat de minister te beperkt heeft gezocht en een nieuwe zoekslag moet maken.

RTL Nieuws had via een WOB-procedure om de documenten gevraagd, maar kreeg niet alle documenten boven tafel en stapte daarom naar de rechter. Aanleiding is om er achter te komen of toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten betrokken was bij de beslissing om Wilders te vervolgen. Dat mag een minister niet.
De huidige minister, Grapperhaus, liet weten dat er slechts één document op het ministerie werd gevonden dat onder het Wob-verzoek zou vallen. Dat document maakte hij overigens ook niet openbaar. RTL Nieuws heeft hiertegen beroep ingesteld bij de rechtbank.

Meer documenten aanwezig
Uit antwoorden op Kamervragen blijkt volgens RTL Nieuws dat er meer documenten moeten zijn dan het ene gevonden document. De minister heeft vervolgens nogmaals gezocht. In totaal zijn er 25 documenten gevonden.
In een aanvullend besluit heeft de minister aangegeven dat een aantal van deze documenten niet openbaar wordt gemaakt, een aantal wel en van een aantal heeft de minister gezegd dat zij al openbaar zijn.

Bron: RTL
Laatst bewerkt: 8 maanden 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 3 weken geleden - 8 maanden 3 weken geleden #55225 door katertje
Tweede onderzoek naar beïnvloeding proces-Wilders

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) kan niet uitsluiten dat er vanuit zijn ministerie toch druk is uitgeoefend op het proces tegen Geert Wilders. Daarom laat de minister alsnog een tweede onderzoek doen naar beïnvloeding van het proces tegen de PVV- leider om zijn minder-Marokkanen-uitspraak.

„Wellicht ten overvloede, maar ik wil er nog een keer met een goede hark doorheen laten gaan”, zegt Grapperhaus. Nog altijd spreekt hij tegen dat er druk is uitgeoefend op het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen. Maar de CDA- bewindsman sluit niet uit dat er informatie over het hoofd is gezien. „Dit is een extra slag, om te kijken of er nog ergens een mogelijk relevant document is”, vertelt Grapperhaus.

Wilders heeft aanwijzingen dat toenmalig justitieminister Opstelten er bij het Openbaar Ministerie (OM) op heeft aangedrongen hem te vervolgen voor zijn uitspraken over ’minder Marokkanen’. De documenten die hij boven water heeft gehaald om dat te bewijzen, hebben ook andere partijen in de Tweede Kamer aan het twijfelen gebracht. Kamerleden van links tot rechts eisen opheldering.
Een nieuwe zoektocht moet daarvoor zorgen. CDA-bewindsman Grapperhaus geeft toe dat een tweede onderzoek uitzonderlijk is. „Er komt nog een debat over dit onderwerp en ik vind dat de Tweede Kamer er recht op heeft dat ik er nog eens doorheen heb laten kammen. Het is vijf jaar geleden, ik vind dat zorgvuldigheid.”

“Specialisten gaan op zoek naar documenten”
Het tweede onderzoekt houdt in dat ’specialisten’ op zoek gaan naar ’documenten’ die aantonen dat er druk is uitgeoefend door Justitie op het OM. Duidelijker wil Grapperhaus het nu niet maken. Binnen twee maanden krijgt de Kamer bevindingen van de onderzoekers, zegt de CDA-bewindsman. Een externe partij houdt toezicht, belooft de minister.

Volgens de bewindsman moet deze actie los worden gezien van het strafproces. Het is volgens hem dan ook niet het uitgangspunt dat de rechter op basis van de bevindingen tot een ander oordeel komt. „Ik wil juist niet in het strafproces treden.”
Die houding zorgt voor frustratie bij Wilders. Hij vreest dat het resultaat als mosterd na de maaltijd komt. „Als de resultaten pas na het vonnis bekend worden, heb ik er niks aan en is het een smerige truc. Het is een grove schande dat dit politieke proces nog steeds niet is gestopt.”
Bron:telegraaf.

> Grappenhaus gaat het allemaal weer opnieuw onderzoeken om aan te kunnen tonen dat er niks aan de hand is door een aantal documenten openbaar te maken. De werkelijke smeerlapperij wordt onder de pet gehouden. Heeft onderzoeksjournalist Pieter Klein van RTL enige weken geleden niet zijn bange vermoedens uitgesproken dat Grapperhaus samen met de Landsadvocaat het dossier Wilders aan het "opschonen" zijn, zodat er niets van bijzonders meer gevonden zal worden?
En dan komt het resultaat van het "onderzoek" na de uitspraak...zó ongeloofwaardig allemaal dat het een echt lachertje wordt. Dit is zo doorzichtig van de vrome smeerlap Grapperhaus. Smerige farizeeër ! Dit soort immorele figuren vernietigen de rechtsstaat van binnen uit en maken van Nederland een bolwerk van gewetenloze fascisten

"The Mills of God grind slowly, yet they grind exceedingly small....." .
Laatst bewerkt: 8 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
8 maanden 3 weken geleden #55224 door katertje
Gerechtshof stelt zaak Geert Wilders uit – Rechter wil eerst alle stukken over bemoeienis justitie inzien
Tussentijdse overwinning voor PVV-leider

Het gerechtshof heeft de voortzetting van het hoger beroep in het ‘minder Marokkanen’-proces van Geert Wilders uitgesteld tot 9 december.

Het hof wil voor de nieuwe zitting worden geïnformeerd over “aanvullende stukken die betrekking kunnen hebben op de vervolgingsbeslissing” van de politicus. Het is nog niet duidelijk hoe de inmiddels al vijf jaar durende zaak daarna verdergaat.

Wilders en zijn advocaat hadden woensdag wederom om aanhouding van de zaak gevraagd, omdat er volgens hen steeds meer bewijs is dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten zich actief met de vervolging van Wilders heeft bemoeid. Dat mag niet, het Openbaar Ministerie gaat over vervolging en informeert het ministerie daarover.
Het hof heeft het OM nu opgedragen om alle stukken die te maken kunnen hebben met eventuele bemoeienis vanuit het ministerie toe te voegen aan het proces-verbaal.

Zo antwoordde de huidige justitieminister Ferd Grapperhaus deze week op Kamervragen dat er op zijn departement nog eens gezocht wordt naar informatie over de rechtszaak “die mogelijk over het hoofd is gezien”. Ook loopt er nog een WOB-procedure van onderzoeksjournalist Pieter Klein van RTL Nieuws over communicatie tussen het departement en het OM. Daar moet de rechtbank in Midden-Nederland nog uitspraak in doen, maar wanneer is niet duidelijk.

Het OM heeft altijd ontkend dat er enige bemoeienis is geweest vanuit het ministerie. “Telkens komt dit terug vanuit de verdediging, ik ben daar inmiddels enigszins boos over”, reageerde de advocaat-generaal. Na afloop van de uitstelbeslissing wilde hij niet reageren.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Moderators: dirko