Vraag Wilders Proces 2.0

Meer
2 weken 22 uren geleden - 2 weken 22 uren geleden #54714 door katertje
OM eist 5000 euro van Geert Wilders voor ‘minder Marokkanen’-uitspraak
Voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie

Blijkbaar is efficiency niet van toepassing op de politieke hobby's van een aantal leden van het Openbaar Ministerie.
Het is symbool politiek. Barbertje moet en zal hangen. Ook al heeft Wilders volkomen gelijk.
Mocromafia
Kijk wat een ontwrichtende invloed de Mocromafia heeft in de grote steden. Moorden en zware geweldsdelicten Op lokaal niveau: de
Taharrush
Tahharus in de zwembaden. Kijk wat daar momenteel gebeurt. Gezinnen met kinderen gemolesteerd, bang gemaakt. Geen vrouw, geen kind is er nog veilig. Dankzij de Marokkanen. Dát is levensgevaarlijk. Dát heeft gerechtelijke aandacht en een stevige aanpak nodig.
Dan smeek je toch om "minder, minder, minder" van dat tuig?

De uitspraak van Wilders is geheel conform zijn partijstandpunt. Overigens heeft de Kiesraad nimmer bezwaar aangetekend tegen de PVV-standpunten omdat de uitvoering ervan op democratische wijze tot stand wordt gebracht.

In september gaan we verder, met Opstelten, Bolhaar, Hirsch Ballin, de bedenkers van de karaktermoord op Wilders …
(voor al degenen die LOL hebben in het proces tegen Wilders...het lachen zal u zo vergaan, want straks zijn wij aan de beurt)
Laatst bewerkt: 2 weken 22 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
2 weken 6 dagen geleden - 2 weken 6 dagen geleden #54681 door katertje
Nu de woede, teleurstelling en uiteindelijke minachting voor het machtsmisbruik van het OM wat gezakt is, gaan we weer met hernieuwde energie voort argumenten aan te dragen om duidelijk te maken dat het het OM erom te doen is een succesvolle politicus in de oppositie het verdere functioneren onmogelijk te maken.

Dat dit een politiek proces is staat n.m.m. vast.
Immers, waarom zijn 12 zittingsdagen nodig om te beoordelen of de door Wilders, in een besloten bijeenkomst, gestelde vraag aan zijn achterban of we in Nederland meer of minder Marokkanen willen, strafbaar is? Een zeer eenvoudige vraag, die geheel in overeenstemming is met het partijprogramma van de PVV. Criminele allochtonen uitzetten. Er hoeft niet eindeloos gepalaverd te worden, de vraag staat op video. Kost je een half uurtje tot een uur, de rest is show. Om anderen af te schrikken. Dreigingsniveau Code Rood.

En daarin gaat de rechtbank ver. Zo ver dat het besloot om tijdens het eerste proces Wilders, in staat van acute vervolgingswaanzin, Marokkanen uit te roepen tot RAS. Het heeft niet willen wachten tot "De Dikke Van Dale" geduldig, maar niettemin met gefronste wenkbrauwen, het verschil tussen etniciteit en ras heeft kunnen uitleggen.
Gewoon... tijdens de wedstrijd eenvoudig de spelregels veranderen !

Rechter Elianne van Rens probeerde getuige Paul Cliteur te overbluffen door te stellen dat er jurisprudentie was wegens de zaak-Delano Felter waarbij in Hoger Beroep een schuldig bevonden werd uitgesproken voor eenzelfde "vergrijp" als waar Wilders voor te recht stond: groepsbelediging (in geval van Felter ging het om homo's)
De zaak-Felter was van een latere datum. In Hoger Beroep twee dagen voor Wilders-proces Dus geen jurisprudentie. Dat is grove Misleiding. En daar had Rens haar zetel voor moeten inleveren! Ik bedoel te zeggen dat leugens en bedrog blijkbaar geoorloofd zijn als het er om gaat om Wilders veroordeeld te krijgen. Omdat Barbertje moet hangen.

Daar bovenop komt dat het OM in het Hoger Beroep zich hevig bemoeit om de meineed van Opstelten en Bolhaar af te dekken en diverse stukken die van belang zijn voor een eerlijk proces geheim wil houden. Eerlijk proces? Leg eens uit dan. Is dit niet sturen naar een door hen gewenste uitkomst door de tegenpartij zo min mogelijk munitie te verschaffen voor een tegenaanval?

Tevens heeft het mij uitermate verwonderd dat het OM niet wenst aan te nemen dat Wilders met minder Marokkanen, de criminele, maatschappij-ontwrichtende Marokkanen bedoelt waar de grote steden behoorlijk last van hebben (af en toe een afgesneden hoofd op je stoep, maar verder valt het wel mee), omdat Wilders die bijvoeglijke naamwoorden niet had uitgesproken. Bij elke verdachte van zeer zware misdrijven is het OM er als de kippen bij om te handelen "in de geest van de wet", maar toevallig bij Wilders naar de letter?

We hebben alle reden om sceptisch te zijn. Denk aan Balkenende, Hirsch Ballin, Guusje ter Horst en Tjibbe Joustra die in de Tweede Kamer zonder blikken of blozen een "gespreksnotitie" met Geert Wilders van 31!!! novermber 2007 tevoorschijn toverden, waarin Wilders de inhoud van zijn film Fitna aan voornoemden zou hebben verteld. Een miserabele, gore leugen, want Tjibbe Joustra had de AIVD ingeschakeld om via de geheime dienst in Denemarken achter de inhoud te komen..( diezelfde Joustra die een rol speelt in het onderzoek naar de ramp met de MH-17 en in dat onderzoek dezelfde streken uithaalt....het hoeft niet te kloppen als het maar past in het verhaal...toch?).
Ook de WODC-affaire liet zien hoe het ministerie van Justitie stuurt op de inhoud van de gewenste uitkomsten bij "onafhankelijk onderzoek" wil maar niet uit mijn herinnering gaan.

Heb al mijn hoop op Team Knoops gevestigd dat nu in het offensief is en precies duidelijk wil hebben dat het OM werd aangestuurd door Justitie. Mr. Knoops neem ook even de opmerkelijke redenaties van de rechtbank omtrent rassen mee a.u.b.
Laatst bewerkt: 2 weken 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 weken 1 dag geleden - 3 weken 1 dag geleden #54675 door katertje
Wat mij verbaast is dat vrijwel iedereen in Nederland zo passief lijkt te aanvaarden, het "maar gewoon" lijkt te vinden dat de politicus Geert Wilders nu voor de tweede keer terecht staat voor een uitspraak die geheel in lijn ligt met het politieke programma van zijn partij.

Dat, terwijl zijn partijprogramma in geen enkel opzicht als strijdig met Nederlandse wet en recht kan worden beschouwd. De eerste keer betrof de aanklacht het schenden van art. 137e Sr wegens het openbaar maken van discriminatoire c.q. haatzaaiende uitlatingen in de film Fitna. Woorden uit de Koran! en van Islamitische haatbaarden.

Nu gaat het om de woorden ‘wilt U meer of minder Marokkanen in Nederland?’ en toen het antwoord luidde minder, minder, ‘dan gaan we dat regelen’

Wie iemand daarvoor strafrechtelijk vervolgd of alleen maar verzoekt om iemand strafrechtelijk te vervolgen handelt in strijd met de beginselen van de rechtsstaat.

Ik vind het benauwend dat dit zomaar kan, zonder dat de Nederlandse gemeenschap als geheel daartegen in opstand komt laat staan de MSM

Dan hoeft u het niet met Wilders en zijn politieke standpunten eens te zijn, maar omdat we geboren zijn in een land waar mensen het recht hadden er andere meningen/opvattingen/denkbeelden op na te houden, zonder daarvoor vervolgd te kunnen worden
Laatst bewerkt: 3 weken 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 weken 1 dag geleden - 3 weken 1 dag geleden #54674 door katertje
OM en het ministerie over de vervolging van Wilders.
Topambtenaren die erover werden gehoord, en ook ex-minister Opstelten, bleken tijdens getuigenverhoren allemaal aan opmerkelijk ernstig geheugenverlies te lijden, merkte advocaat Geert-Jan Knoops droogjes op. Ondanks dat ze door het ministerie dat hij verdenkt van politieke beïnvloeding waren voorbereid op hun getuigenverhoren. ,,Misschien juist met de bedoeling dat ze zich niets zouden herinneren?”
Knoops noemt de verklaringen van de anonieme ambtenaar ,,ernstig, omdat eruit blijkt dat de minister al in 2011, nadat Wilders in het eerste proces over zijn film Fitna werd vrijgesproken, zocht naar een nieuwe aanleiding om de politicus uit te schakelen.” De ambtenaar liet zijn verklaring vastleggen door een notaris, maar durft niet lijfelijk te getuigen , onder meer uit vrees voor represailles van tegenstanders van het gedachtegoed van de PVV.

Dat er ondanks eerdere ontkenningen van het Openbaar Ministerie wel degelijk meermalen overleg is gevoerd tussen de top van het OM en het ministerie, blijkt volgens Knoops ook uit de antwoorden van minister Grapperhaus van Justitie op Kamervragen. Eerst meldde de minister dat er één ontmoeting was geweest. Later bleken het er twee te zijn, en Grapperhaus schreef dat zijn overzicht vermoedelijk niet compleet is. Reden voor Knoops om te denken dat er nog wel meer boven water zal komen. Tegen het hof: ,,U heeft al kunnen zien dat er voortdurend nieuwe stukken opduiken.”

Om die reden wil hij dat het hof met de behandeling van het hoger beroep wacht totdat de bestuursrechter een beslissing neemt over de verstrekking van stukken die RTL in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur opvroeg. Die stukken zijn van belang voor de waarheidsvinding en kunnen cruciaal zijn voor het proces tegen Wilders, aldus Knoops.

Daarnaast wil de verdediging drie topambtenaren horen die ofwel destijds betrokken waren bij het vastleggen van gesprekken tussen Opstelten en OM-topman Herman Bolhaar, ofwel bij het voorbereiden van de eerdere getuigen op hun verhoor.

Het gaat om de topambtenaren Hennie Vreugdenhil, Martin Bruinsma en de huidige secretaris-generaal van Justitie Siebe Riedstra. De anonieme ex-ambtenaar zou schriftelijk vragen voorgelegd kunnen krijgen via een notaris, opperde Knoops.

Uiteindelijk is de verdediging erop uit dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging van Wilders. Volgens advocaat Geert-Jan Knoops heeft het OM de rechters verkeerd en onvolledig geïnformeerd, waardoor Wilders is geschaad in zijn recht op een eerlijk proces.

Het OM ziet geen enkele aanwijzing voor politieke beïnvloeding en vindt dat de zaak gewoon kan doorgaan. Volgens advocaat-generaal Van Roessel is er niets verdachts aan de twee overleggen die de minister en de top van het OM met elkaar hadden in april en september 2014. Dat waren reguliere, periodieke gesprekken waarin de minister werd geïnformeerd over zaken die zijn ministeriële verantwoordelijkheid kunnen raken, aldus de AG. ,,Zodat Opstelten die niet eerst via de krant zou lezen.”
Van Roessel benadrukte dat het OM de beslissing om Wilders te vervolgen zelfstandig nam, en daarover Opstelten slechts informeerde.

> Wacht... Dus eerst heeft er nooit overleg plaatsgevonden. En nu ze met hun broek op de enkels betrapt zijn is het 'normaal' ?

Ja en van een overleg worden ook geen notulen gemaakt, hooguit slechts wat aantekeningen. Net als gespreksverslagen van overleg op 31 november
Het juristenkartel sluit de rijen om zaak-Wilders, volgens OM: “geen sprake van politieke beïnvloeding”

Volgens het OM was er geen sprake van het aanwenden van politieke invloed en beschikt Wilders verdediging over alle informatie:
Het opmerkelijke aan de zaak is dat het Openbaar Ministerie ook geen uitstel wil geven terwijl de advocaat van Wilders wil wachten op de uitspraak van de rechtbank in Utrecht inzake een Wob-verzoek van RTL Nieuws.

Uit het Wob-verzoek kan eventueel nieuwe informatie boven tafel komen, maar het Wob-verzoek is dus geweigerd. Ook zou er een anonieme ambtenaar zijn die wilde verklaren dat hij een gesprek tussen toenmalige minister Opstelten en een vertegenwoordiger van het OM opving. Maar de ambtenaar in kwestie heeft zich teruggetrokken ‘uit angst voor represailles’. Laat dat even op u inwerken...!!!

In de eerste fase van de zaak werd Geert Wilders schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hoe de schade van de”belediging” is vastgesteld door de rechter is onbekend en of er daadwerkelijk schade waarneembaar is weten we ook niet. We gokken erop dat die schade non-existent is.

De vervolging van Wilders is dus pure “hocus-pocus rechtspraak”.
Laatst bewerkt: 3 weken 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 weken 2 dagen geleden #54667 door katertje
Korte samenvatting van wat tot op heden is gepasseerd:

Knoops wil aanhouding Wilderszaak
Het strafproces tegen Geert Wilders moet worden aangehouden. Dat bepleitte de verdediging van de PVV-politicus vanmorgen tijdens de start van de inhoudelijke behandeling in de Minder Marokkanenzaak.

Knoops wil dat vier nieuwe getuigen worden gehoord over de politieke invloed die toenmalig minister Opstelten uitoefende op het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen. Ook wil hij de uitspraak afwachten in een procedure die RTL aanspande bij de bestuursrechter om stukken te krijgen waaruit die politieke beïnvloeding zou kunnen blijken.

Volgens Knoops is de laatste maanden duidelijk geworden dat het Openbaar Ministerie zowel de rechtbank als het gerechtshof op het verkeerde been heeft gezet door steeds vol te houden dat er geen overleg is geweest tussen de top van het OM en het ministerie over de vervolging van Wilders.
Topambtenaren die erover werden gehoord, en ook ex-minister Opstelten, bleken tijdens getuigenverhoren allemaal aan opmerkelijk ernstig geheugenverlies te lijden, merkte advocaat Geert-Jan Knoops droogjes op. Ondanks dat ze door het ministerie dat hij verdenkt van politieke beïnvloeding waren voorbereid op hun getuigenverhoren. „Misschien juist met de bedoeling dat ze zich niets zouden herinneren?”
Nieuwe informatie
Na die getuigenverhoren dook nieuwe informatie op. Zo verklaarde een anonieme ambtenaar die in 2011 op het ministerie van Veiligheid en Justitie werkte, dat hij een gesprek afluisterde tussen Opstelten en de secretaris-generaal van het departement, Joris Demmink. De minister zei tegen zijn topambenaar dat Wilders moest worden vervolgd „omdat hij ons voor de voeten loopt.”
Knoops noemt dat ernstig, omdat eruit blijkt dat de minister al in 2011, nadat Wilders in het eerste proces over zijn film Fitna werd vrijgesproken, zocht naar een nieuwe aanleiding om de politicus uit te schakelen. De ambtenaar liet zijn verklaring vastleggen door een notaris, maar durft niet lijfelijk te getuigen uit vrees voor represailles.
Dat er ondanks de ontkenningen van het Openbaar Ministerie wel degelijk meermalen overleg is gevoerd tussen de top van het OM en het ministerie, blijkt volgens Knoops ook uit de antwoorden van minister Grapperhaus van Justitie op Kamervragen. Eerst meldde de minister dat er één ontmoeting was geweest. Later bleken het er twee te zijn, en Grapperhaus schreef ook nog dat zijn overzicht vermoedelijk niet compleet is. Reden voor Knoops om te denken dat er nog wel meer boven water zal komen. TGegen het hof: „U heeft al kunnen zien dat er voortdurend nieuwe stukken opduiken.”
Om die reden wil hij dat het hof met de behandeling van het hoger beroep wacht totdat de bestuursrechter in een andere procedure een beslissing neemt over de verstrekking van stukken die RTL in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur opvroeg. Die stukken zijn van belang voor de waarheidsvinding en kunnen cruciaal zijn voor het proces tegen Wilders, aldus Knoops.
Topambtenaren
Daarnaast wil de verdediging drie topambtenaren horen die ofwel destijds betrokken waren bij het vastleggen van gesprekken tussen Opstelten en OM-topman Herman Bolhaar, ofwel bij het voorbereiden van de eerdere getuigen op hun verhoor.
Het gaat om de topambtenaren Hennie Vreugdenhil, Martin Bruinsma en de huidige secretaris-generaal van Justitie Siebe Riedstra. De anonieme ex-ambtenaar zou schriftelijk vragen voorgelegd kunnen krijgen via een notaris, opperde Knoops.
De verdediging wil met de verklaringen van de nieuwe getuigen betogen dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is in de vervolging van de PVV-leider. Het OM zou de rechters verkeerd en onvolledig hebben geïnformeerd, waardoor Wilders is geschaad in zijn recht op een eerlijk proces, aldus Knoops.

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
2/2 Knoops probeert aan te tonen dat het Opstelten te doen was om het monddood maken van een politicus “die ons voor de voeten loopt”.
6m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
We kennen in Nederland een scheiding der machten die onafhankelijk van elkaar horen te functioneren. Dat is een belangrijk principe binnen ons democratisch staatsbestel.
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Schorsing 3 kwartier. Die tijd hebben de advocaten-generaal (de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie in hoger beroep) nodig voor het voorbereiden van een reactie op het verhaal van Knoops. #Wilders
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 weken 2 dagen geleden #54665 door katertje
Er is geen Live Stream van zitting toegestaan, dus gaan we door met de Twitters van Saskia
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Er is geen livestream van de zitting. Dat heeft het hof niet toegestaan. Niet duidelijk is waarom. #Wilders
2h

Tweets by ‎@SaskiaBelleman


Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Schorsing 3 kwartier. Die tijd hebben de advocaten-generaal (de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie in hoger beroep) nodig voor het voorbereiden van een reactie op het verhaal van Knoops. #Wilders
10m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops zegt wel te begrijpen dat het hof nu niet zal besluiten om het OM niet ontvankelijk te verklaren, “het hoger beroep moet nog beginnen”. Maar hij wil in ieder geval dat de zaak wordt aangehouden voor nader onderzoek. #Wilders
13m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
“Dit is het momentum dat we nog kunnen stoppen, dat we moeten wachten op wat de bestuursrechter besluit in de WOB-procedure”, zegt Knoops. #Wilders is al geschaad doordat nieuwe informatie pas in dit hoger beroep opdook, vindt de advocaat.
16m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het hof zou nu al kunnen beslissen dat het OM niet ontvankelijk is, omdat is aangetoond dat het OM de rechters verkeerd en onvolledig heeft geïnformeerd, aldus Knoops. #Wilders
18m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Dat betekent dat dit het moment is waarop belangrijke stukken nog kunnen worden ingebracht in het proces, zegt Knoops. “En u heeft al kunnen zien dat er voortdurend nieuwe stukken opduiken”, zegt Knoops tegen het hof. #Wilders
20m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops benadrukt dat dit de laatste feitelijke instantie is voor #Wilders. De Hoge raad oordeelt niet meer inhoudelijk over de zaak, maar kijkt alleen of het recht goed is toegepast.
Saskia Belleman

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops zegt wel te begrijpen dat het hof nu niet zal besluiten om het OM niet ontvankelijk te verklaren, “het hoger beroep moet nog beginnen”. Maar hij wil in ieder geval dat de zaak wordt aangehouden voor nader onderzoek. #Wilders
13m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
“Dit is het momentum dat we nog kunnen stoppen, dat we moeten wachten op wat de bestuursrechter besluit in de WOB-procedure”, zegt Knoops. #Wilders is al geschaad doordat nieuwe informatie pas in dit hoger beroep opdook, vindt de advocaat.
16m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het hof zou nu al kunnen beslissen dat het OM niet ontvankelijk is, omdat is aangetoond dat het OM de rechters verkeerd en onvolledig heeft geïnformeerd, aldus Knoops. #Wilders
18m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Dat betekent dat dit het moment is waarop belangrijke stukken nog kunnen worden ingebracht in het proces, zegt Knoops. “En u heeft al kunnen zien dat er voortdurend nieuwe stukken opduiken”, zegt Knoops tegen het hof. #Wilders
20m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops benadrukt dat dit de laatste feitelijke instantie is voor #Wilders. De Hoge raad oordeelt niet meer inhoudelijk over de zaak, maar kijkt alleen of het recht goed is toegepast.
21m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Die nog niet bekende stukken waarom RTL heeft gevraagd, kunnen cruciaal zijn voor de strafzaak en informatie bieden die het hof in deze zaak moet kunnen meewegen, zegt Knoops. “Het juridisch speelveld kan totaal veranderen.” #Wilders
22m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Twee redenen dus voor de gevraagde aanhouding van de zaak: de noodzaak om meer getuigen te horen over politieke beïnvloeding van het proces, en de tussenbeslissing die de rechtbank Midden-Nederland over een week of 6 zal nemen. #Wilders
24m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Bij de notaris kan de anonieme getuige dan onder ede zijn antwoorden geven, zegt Knoops. #Wilders
27m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
In de notariële verklaring zegt de ambtenaar ook dat hij represailles vreest. Knoops snapt wel dat het OM de ex-ambtenaar vragen wil stellen, en stelt voor dat dat schriftelijk gebeurt, via de notaris. #Wilders
28m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
En ook het bericht van vandaag dat de klokkenluider in de kinderopvangtoeslagzaak op non-actief is gesteld, vergroot het vertrouwen van de anonieme getuige niet, zegt Knoops. #Wilders
29m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops gaat verder over de anonieme getuige, die niet meer wil getuigen vanwege de WODC-affaire. Grapperhaus zei dat de klokkenluider in die zaak respect verdiende, maar kondigde recent aan dat die persoon vervolgd moet worden. #Wilders
30m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops: “Zelfs tijdens het proces tegen #Wilders oefent het ministerie invloed uit. De politieke beïnvloeding wordt gewoon voortgezet.”
33m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Waarom wil Knoops de huidige secretaris-generaal Siebe Riedstra als getuige horen? Omdat op zijn gezag Bruinsma de getuigen voorzag van een voorbereidingsdossier, zegt Knoops. “Het was geen solo-actie, maar kwam van de top van het ministerie.” #Wilders
34m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
De antwoorden van Bruinsma zijn van belang voor de onderbouwing van het verweer van Knoops dat het OM niet ontvankelijk is in de vervolging van #Wilders, zegt de advocaat.
35m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Voormalig directeur-generaal Gerard Roes kon zich volgens Knoops “overweldigend weinig tot niets herinneren” tijdens zijn getuigenverhoor, ondanks zijn voorbereiding door Bruinsma. Of dankzij, zegt Knoops, “want misschien was geheugenverlies de bedoeling.” #Wilders
38m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het ministerie had er belang bij om Opstelten inhoudelijk te sturen. Daarom was zijn dossier anders dan dat van Roes, zegt Knoops. Martin Bruinsma moet daarover klaarheid geven in een getuigenverhoor, vindt hij. #Wilders
42m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Dat niet iedere getuige hetzelfde dossier kreeg, duidt volgens Knoops ook op beïnvloeding van de getuigen door het ministerie. #Wilders
44m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops vindt alleen al het feit dat het ministerie de getuigen voorbereidde op hun verhoor over de invloed van datzelfde ministerie op de vervolging van #Wilders, bedenkelijk.
45m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het dossier dat de getuigen kregen was trouwens voor iedere getuige anders, zegt Knoops. Oud-ambtenaar Roes kreeg het geheime ambtsbericht. Opstelten niet. Knoops: “Mocht hij zich daar niet te veel over herinneren?” #Wilders
46m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Bruinsma benaderde de getuigen met de vraag of ze prijs stelden op die stukken, zeggen alledrie getuigen Opstelten, Cloo en Roes. Ze kregen die stukken vervolgens via Bruisma ter voorbereiding op het getuigenverhoor. Bruinsma bood ook bijstand door de landsadvocaat aan. #Wilders
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Topambtenaar Bruisma moest de getuigen Opstelten, Roes en Cloo voorbereiden op de verhoren. Hij stelde daarvoor een dossier op waarvan een geheim stuk deel uitmaakte dat de verdediging tot nu toe wordt ontzegd, aldus Knoops. #Wilders
58m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Als de minister destijds inderdaad sturend is opgetreden, is het recht van #Wilders op een eerlijk proces geschaad. En moet het leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM, vanwege het ontkennen van overleg dat er wel degelijk is geweest, zegt Knoops.
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Vreugdenhil kan verklaren of de minister “sturend is geweest en heeft aangedrongen op vervolging van #Wilders”, zegt Knoops.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook wijst Knoops erop dat het OM er mede zelf de oorzaak van is dat het verzoek nu pas is ingediend, door te ontkennen dat een dergelijk overleg überhaupt had plaatsgevonden. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het OM vond dat de verdediging te laat heeft gevraagd om Vreugdenhil te kunnen horen. Maar Knoops zegt dat zijn getuigenverhoor pas relevant is gebleken na het geheugenverlies van Opstelten en Bolhaar. #Wilders
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het ministerie had er belang bij om Opstelten inhoudelijk te sturen. Daarom was zijn dossier anders dan dat van Roes, zegt Knoops. Martin Bruinsma moet daarover klaarheid geven in een getuigenverhoor, vindt hij. #Wilders
42m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Dat niet iedere getuige hetzelfde dossier kreeg, duidt volgens Knoops ook op beïnvloeding van de getuigen door het ministerie. #Wilders
44m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops vindt alleen al het feit dat het ministerie de getuigen voorbereidde op hun verhoor over de invloed van datzelfde ministerie op de vervolging van #Wilders, bedenkelijk.
45m
Saskia Belleman

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Topambtenaar Bruisma moest de getuigen Opstelten, Roes en Cloo voorbereiden op de verhoren. Hij stelde daarvoor een dossier op waarvan een geheim stuk deel uitmaakte dat de verdediging tot nu toe wordt ontzegd, aldus Knoops. #Wilders
58m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Vreugdenhil is van belang, omdat hij de opsteller was van de notitie over het gesprek tussen Opstelten en Bolhaar, en die laatste 2 zeggen “er geen herinnering aan te hebben”. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Andere getuigen die Knoops wil horen, behalve Vreugdenhil, zijn de huidige secretaris-generaal Siebe Riedstra en Martin Bruinsma, directeur bestuursondersteuning op het ministerie van justitie en veiligheid. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Nader onderzoek, en daarom aanhouding van de zaak, is van belang voor de waarheidsvinding. “Stel u toch eens voor dat de rechtbank Midden-Nederland in het najaar besluit dat alle stukken boven tafel moeten komen. Dat is van belang voor dit proces”, vindt Knoops. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Grapperhaus zei in antwoord op de Kamervragen dat hij niet kon instaan voor de volledigheid van het overzicht dat hij gaf. Daarom denkt Knoops dat er nog wel meer info zal opduiken. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Volgens Knoops “zijn we allemaal op het verkeerde been gezet” door de ontkenningen dat er overleg is geweest tussen de top van het OM en de minister. En hij denkt dat er nog wel meer overleggen zijn geweest. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
De man die notities maakte tijdens het gesprek tussen Opstelten en Bolhaar is Hennie Vreugdenhil, plaatsvervangend hoofd van de afdeling bestuurlijke en juridische zaken van het parket-generaal. Hem wil Knoops dus ook als getuige horen. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
“Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet”, zei Pechtold destijds na de rel over Halbe Zijlstra die loog over een bezoek aan de datsja van Poetin. Pechtold werd niet vervolgd voor groepsbelediging. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops trekt de vergelijking met de zaak van Pechtold. Die werd niet vervolgd in een volgens Knoops soortgelijke zaak. De minister bemoeide zich niet met die zaak. Waarom dan wel met die van #Wilders, wil Knoops weten.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Dat 2de overleg, gevolgd door de beslissing om #Wilders te vervolgen, is volgens Knoops een sterke aanwijzing dat Opstelten wel degelijk invloed uitoefende op het OM.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Er was op het moment van dat overleg nog geen beslissing genomen om #Wilders te vervolgen. Er was volgens Knoops slechts sprake van een voornemen. Dat veranderde volgens Knoops na dat overleg.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
De onthulling over dat 2de verzwegen overleg is des te saillanter, omdat de toenmalig directeur-generaal van het ministerie Roes zei dat daar geen aanleiding toe was. “Als alles zo klaar als een klontje was, waarom was dat overleg dan nodig?”, vraagt Knoops. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Waarom wil Knoops alsnog getuigen kunnen horen? Omdat Opstelten en Bolhaar over dat 2de overleg dat plaatshad tussen de top van het OM en het ministerie, met geen woord repten, zegt de advocaat. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Volgens Knoops is er sinds het verhoor van getuigen gebleken dat er een 2de overleg is geweest tussen de top van het OM en de minister.Dat gaf minister Grapperhaus toe in antwoord op Kamervragen.Daarover konden de getuigen nog niet worden gehoord, en dat wil Knoops wel. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Opstelten zei tegen de @Telegraaf als reactie op de verklaring van de anonieme ambtenaar dat hij er geen herinnering aan had. “Hij zei niet dat het niet klopte”, zegt Knoops. #Wilders
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook de verklaring van de anonieme ambtenaar die in 2011 het gesprek tussen Opstelten en Demmink afluisterde duidt erop dat het ministerie wachtte op een aanleiding om #Wilders opnieuw te vervolgen, aldus Knoops. Die aanleiding kwam pas in 2014.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Opstelten zei tijdens zijn verhoor dat hij de uitlatingen van #Wilders niet vond kunnen, en dat hij nog steeds vindt dat het beter was geweest als hij die zou intrekken. Dat was een politiek oordeel, zei Opstelten. Hij vond dat geen beïnvloeding van het OM.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops wil onder anderen de ambtenaar die op 2 april 2014 een notitie schreef over de gang van zaken als getuige laten horen. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
De man die op papier verantwoordelijk was voor de vervolging van #Wilders, zegt daar geen enkele herinnering aan te hebben. “Verbijsterend”, zegt Knoops. “Verdient zo’n verklaring geloof?”
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Maar Bolhaar zei geen idee te hebben waarover de raadsheer-commissaris het had. Op 5 essentiële vragen had hij volgens Knoops “geen herinnering.” Niet aan de opmerkingen van Opstelten over het aangiftetraject, niet over contacten met het ministerie. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het belang van het nader horen van 4 getuigen is dus wel duidelijk, zegt Knoops. Hij verwijst naar het verhoor van oud-topman van het OM Herman Bolhaar. “Nu wordt er vast klare wijn geschonken”, beschrijft Knoops zijn verwachting. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
“Ik moest dus wachten, want het moest goed en grondig gebeuren”, zei Opstelten. Knoops concludeert op basis van deze opmerkingen van Opstelten dat het OM de rechters verkeerd heeft geïnformeerd. Dat moet volgens hem consequenties hebben. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Zo zei Opstelten dat het aan hem was om het aangiftetraject in goede banen te leiden. Iedereen moest een kans krijgen om aangifte tegen #Wilders te doen, zei hij volgens Knoops in dat verhoor. Daarover voerde hij overleg.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Op 11 februari van dit jaar is ex-minister Opstelten gehoord door de rechter-commissaris. “Het was een verhoor met verrassend veel amnesiemomenten”, zegt Knoops. Maar de oud-bewindsman zou zich een aantal dingen wel degelijk goed hebben herinnerd. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook het college van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, zei zonder voorbehoud dat er geen enkel overleg is geweest met de minister over de vervolgingsbeslissing, aldus Knoops. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook in hoger beroep blijft het OM dat “als een hangende grammofoonplaat” herhalen, zegt Knoops. Het standpunt werd meermalen herhaald tijdens zittingen. Maar het klopt volgens de verdediging niet. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Volgens Knoops heeft het Openbaar Ministerie eind 2018 duidelijk gezegd dat er geen overleg is geweest tussen de top van het OM en het ministerie, over de vervolging van #Wilders.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops: Het ligt voor de hand dat de rechtbank Midden-Nederland binnenkort een tussenbeslissing zal nemen over een procedure die RTL aanspande met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. RTL wil alle stukken zien die betrekking hebben op de beslissing om #Wilders te vervolgen.
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ambtenaren die wel zijn gehoord als getuigen, bleken allemaal aan collectief geheugenverlies te lijden, zegt Knoops. Dat gold ook voor Opstelten. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Maar zo’n beslissing vergroot het vertrouwen van een getuige niet in een voor hem goede afloop mocht hij besluiten om in deze zaak te getuigen. #Wilder
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Voor de goede orde: die klokkenluider heeft niets te maken met deze zaak. Het gaat om degene die aan de bel trok over de beslissing om de kinderopvangtoeslag van een grote groep ouders ten onrechte te stoppen. #Wilders
1h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Die anonieme ambtenaar wil “niet fysiek getuigen, maar dat wel op andere manieren wil doen.” De ambtenaar is bang, en daar heeft hij volgens Knoops alle reden toe. Hij verwijst naar nieuws van vandaag, over het op non-actief zetten van een klokkenluider. #Wilders
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het is, zoals ik al schreef, een beslissing van het hof.
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops begint over een “onvoorziene ontwikkeling, uniek in de politieke geschiedenis”. Hij doelt dus op de verklaring van de ambtenaar, die zei dat Opstelten #Wilders strafrechtelijk wilde aanpakken.
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het Openbaar Ministerie is tegen aanhouding van de zaak. #Wilders
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Advocaat Geert-Jan Knoops gaat een brief toelichten waarin hij het hof vraagt om de zaak aan te houden om nog 4 getuigen te kunnen horen. Een tweede reden is dat Knoops de uitkomst van een andere procedure bij de rechtbank Midden-Nederland wil afwachten. #Wilders
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Er is geen livestream van de zitting. Dat heeft het hof niet toegestaan. Niet duidelijk is waarom. #Wilders
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Uit dat gesprek zou blijken dat Opstelten aanstuurde op vervolging van #Wilders “omdat hij ons voor de voeten loopt”. De ambtenaar legde zijn verklaring vast bij een notaris.
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
In de afgelopen maanden zijn er nog extra getuigen gehoord en zijn aanvullende rapportages gemaakt. De getuige die niet is gehoord is de anonieme ambtenaar die een gesprek afluisterde tussen ex-minister Opstelten en ex-secretaris-generaal Demmink. #Wilders
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
De zittingszaal zit behoorlijk vol. Veel pers, maar ook meerdere advocaten namens de benadeelde partijen. #Wilders wordt bijgestaan door 3 advocaten van het kantoor Knoops.
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
#Wilders heeft een forse delegatie partijleden meegenomen. Die zitten boven ons op de publieke tribune.
2h
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops benadrukt dat dit de laatste feitelijke instantie is voor #Wilders. De Hoge raad oordeelt niet meer
Meer
3 weken 2 dagen geleden - 3 weken 2 dagen geleden #54664 door katertje
Saskia Belleman van de Telegraaf doet verslag via Twitter

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook de verklaring van de anonieme ambtenaar die in 2011 het gesprek tussen Opstelten en Demmink afluisterde duidt erop dat het ministerie wachtte op een aanleiding om #Wilders opnieuw te vervolgen, aldus Knoops. Die aanleiding kwam pas in 2014.
1m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Opstelten zei tijdens zijn verhoor dat hij de uitlatingen van #Wilders niet vond kunnen, en dat hij nog steeds vindt dat het beter was geweest als hij die zou intrekken. Dat was een politiek oordeel, zei Opstelten. Hij vond dat geen beïnvloeding van het OM.
2m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops wil onder anderen de ambtenaar die op 2 april 2014 een notitie schreef over de gang van zaken als getuige laten horen. #Wilders
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
De man die op papier verantwoordelijk was voor de vervolging van #Wilders, zegt daar geen enkele herinnering aan te hebben. “Verbijsterend”, zegt Knoops. “Verdient zo’n verklaring geloof?”
5m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Maar Bolhaar zei geen idee te hebben waarover de raadsheer-commissaris het had. Op 5 essentiële vragen had hij volgens Knoops “geen herinnering.” Niet aan de opmerkingen van Opstelten over het aangiftetraject, niet over contacten met het ministerie. #Wilders
@SaskiaBelleman
Op 11 februari van dit jaar is ex-minister Opstelten gehoord door de rechter-commissaris. “Het was een verhoor met verrassend veel amnesiemomenten”, zegt Knoops. Maar de oud-bewindsman zou zich een aantal dingen wel degelijk goed hebben herinnerd. #Wilders
12m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook het college van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, zei zonder voorbehoud dat er geen enkel overleg is geweest met de minister over de vervolgingsbeslissing, aldus Knoops. #Wilders
14m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ook in hoger beroep blijft het OM dat “als een hangende grammofoonplaat” herhalen, zegt Knoops. Het standpunt werd meermalen herhaald tijdens zittingen. Maar het klopt volgens de verdediging niet. #Wilders
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Volgens Knoops heeft het Openbaar Ministerie eind 2018 duidelijk gezegd dat er geen overleg is geweest tussen de top van het OM en het ministerie, over de vervolging van #Wilders.
17m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops: Het ligt voor de hand dat de rechtbank Midden-Nederland binnenkort een tussenbeslissing zal nemen over een procedure die RTL aanspande met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. RTL wil alle stukken zien die betrekking hebben op de beslissing om #Wilders te vervolgen.
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Ambtenaren die wel zijn gehoord als getuigen, bleken allemaal aan collectief geheugenverlies te lijden, zegt Knoops. Dat gold ook voor Opstelten. #Wilders
19m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Maar zo’n beslissing vergroot het vertrouwen van een getuige niet in een voor hem goede afloop mocht hij besluiten om in deze zaak te getuigen. #Wilder
21m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Voor de goede orde: die klokkenluider heeft niets te maken met deze zaak. Het gaat om degene die aan de bel trok over de beslissing om de kinderopvangtoeslag van een grote groep ouders ten onrechte te stoppen. #Wilders

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Die anonieme ambtenaar wil “niet fysiek getuigen, maar dat wel op andere manieren wil doen.” De ambtenaar is bang, en daar heeft hij volgens Knoops alle reden toe. Hij verwijst naar nieuws van vandaag, over het op non-actief zetten van een klokkenluider. #Wilders

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het is, zoals ik al schreef, een beslissing van het hof.
23m
Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Knoops begint over een “onvoorziene ontwikkeling, uniek in de politieke geschiedenis”. Hij doelt dus op de verklaring van de ambtenaar, die zei dat Opstelten #Wilders strafrechtelijk wilde aanpakken.
24m

Saskia Belleman

@SaskiaBelleman
Het Openbaar Ministerie is tegen aanhouding van de zaak. #Wilders
Laatst bewerkt: 3 weken 2 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 weken 2 dagen geleden - 3 weken 2 dagen geleden #54663 door katertje
De regisseur:

Het hoger beroep in de strafzaak tegen Geert Wilders vanwege zijn ’minder Marokkanen’-uitspraak is begonnen. Volgens Wilders' advocaat, Geert-Jan Knoops, moet de zaak aangehouden worden omdat nader onderzoek nodig is naar de bemoeienis van toenmalig minister Ivo Opstelten.

De eerste dag van de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep heeft een extra pikante smaak, want parallel aan de strafzaak loopt er een WOB-verzoek van RTL Nieuws en wil de Kamer meer antwoorden van Grapperhaus over de politieke bemoeienis door Opstelten.

Een getuige die daar meer over wist durft volgens Wilders' advocaat Knoops niet meer. Vandaar dat hij uitstel van de behandeling gaat vragen. Kijken of van uitstel afstel komt.

Volgens Wilders is er bewijs dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten druk heeft uitgeoefend op het Openbaar Ministerie om de PVV’er te vervolgen voor zijn ’minder Marokkanen’-uitspraak in 2014. Volgens advocaat Knoops moeten deze nieuwe ontwikkelingen eerst worden onderzocht, voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld.
Als het hof het met Knoops eens is dat aanvullend onderzoek nodig is, zal de zaak worden uitgesteld. Het hoger beroep liep al vertraging op doordat het hof vorig jaar succesvol werd gewraakt door Knoops.

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan tegen het vonnis.
Het gerechtshof in Den Haag is voor deze zaak uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol en heeft twaalf zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling. De uitspraak staat gepland op11 oktober.

> Het kost Wilders klauwen vol met geld maar hij is voorlopig de enige Volksvertegenwoordiger die de controle van het bestuur tot ver achter de komma uitzoekt. De andere volksvertegenwoordigers luisteren allemaal als brave hondje naar hun baasjes en laten het toe dat de rechtsstaat onder hun zitvlak wordt afgebroken...."Kan ik er wat aan doen" ...lamzakken

En nee, Geert Wilders' verdediging wordt niet door de Staat betaald zoals die van Joris Demmink !!
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 3 weken 2 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
3 weken 5 dagen geleden - 3 weken 5 dagen geleden #54645 door katertje
En er lijkt nog meer aan te komen. Minister Grapperhaus maakte daar gisteren nadrukkelijk ruimte voor.:

Opvallend is dat Grapperhaus spreekt van een tijdlijn van contacten ‘voor zover die mij op dit moment bekend zijn’.

Politiek zit het dynamiet echter vooral hier:
Opstelten en Bolhaar werden de afgelopen maanden achter gesloten deuren door het gerechtshof gehoord over de mogelijke bemoeienis van Opstelten met dat proces. Beiden leden daar aan ‘geheugenverlies’.

Geheugenverlies over een incidenteel gesprekje is in een zaak als deze onwaarschijnlijk (dat beiden geheugenverlies hebben maakt het zelfs bijzonder onwaarschijnlijk) maar niet geheel onmogelijk. Maar geheugenverlies over gebeurtenissen waarover een tijdlijn kan worden geconstrueerd? Dat kan niet anders zijn dan dat de afgelopen maanden op hoog niveau meineed is gepleegd. Georganiseerde (in de zin van afgestemde) meineed. Dit kan niet onbestraft blijven, en moet derhalve nog een pijnlijk staartje krijgen, Voor beide heren. Dat is ook de insteek die Geert Wilders koos bij zijn eerste reactie op vragen van RTL:
“Het stinkt steeds meer. Geheugenverlies. Nog meer overleg. Geen ontkenning van uitspraken van Opstelten dat ik ze voor de voeten liep en vervolgd moest worden. Geen stukken openbaar. De beerput van dit politieke proces gaat steeds verder open.”

En de grote vraag is natuurlijk, nu de hobbel Opstelten overwonnen lijkt te worden: wat wist de premier? Dat die volledig onkundig bleef van wat zijn toeverlaat en minister van Justitie Opstelten uitvoerde aangaande de vervolging van de informele leider van de oppositie in het parlement is niet voorstelbaar. Als dat in diezelfde tijd was uitgekomen had het zijn kabinet direct de kop gekost. Dat houdt in dat ook nu dat hoofd nog slechts wiebelig vastzit op zijn schouders. Dat minister Grapperhaus zich distantieert van zijn voorganger in deze is daarom niet alleen politiek verstandig, maar ook veelzeggend. Want ook Grapperhaus moet beseffen dat voortgang van dergelijke onthullingen moet eindigen met het hoofd van Rutte op het politieke hakblok.

RTL heeft zich vastgebeten in haar WOB-onderzoeken, en dat valt te prijzen. Keer op keer haalt men er lijken uit overheidskasten en is men niet terughoudend met het voeren van processen als men van overheidswege obstructie ervaart. Dat dat steeds vaker gebeurt, is een onplezierige consequentie van de neiging feiten steeds dieper te begraven. Openheid is geen doel van de Nederlandse overheid, integendeel.

In schril contrast staat vanmorgen het zwijgen van de staatsomroep over de bevindingen van RTL. Het onderwerp – Geert Wilders – lijkt daar net vreemd aan.

Hoe nu verder? Dinsdag zal Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops het hof verzoeken eerst nog meer onderzoek te doen, maar woensdag volgt ook nog een zaak van RTL tegen het ministerie van V&J, dat nog steeds probeert stukken uit de openbaarheid te houden.

Als het aan advocaat Geert-Jan Knoops ligt, gaat de rechtszaak tegen zijn cliënt Geert Wilders, die vanaf volgende week op de rol staat, niet door. Eerst moeten er nieuwe ontwikkelingen worden onderzocht.
(..)
RTL Nieuws heeft via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geprobeerd ambtelijke adviezen over de vervolging van Wilders openbaar te krijgen, deze zaak dient woensdag in de rechtbank in Utrecht.
Wanneer de rechter in Utrecht hierover uitspraak doet is niet duidelijk, maar de kans is groot dat dat voor het begin van het hoger beroep zal zijn. Wilders en de andere Kamerleden die Grapperhaus vragen hebben gesteld, hebben gevraagd uiterlijk woensdag antwoord te krijgen.

De beerput gaat inderdaad steeds verder open. Maar wel heel langzaam. De vraag of Rutte’s betrokkenheid in het spel komt eer in het weekend van 30 juni wordt beslist over de baantjes in Brussel lijkt negatief te worden beantwoord. Of het Rutte’s kansen ergens op beïnvloeden zal moet daarom worden afgewacht. Maar het zou zeker nog een factor kunnen worden. Dat zou de wraak voor Wilders nog enigszins zoet maken.
Laatst bewerkt: 3 weken 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 weken 6 dagen geleden - 3 weken 6 dagen geleden #54638 door katertje


OM en ministerie overlegden intensiever over strafzaak Wilders dan ze zeiden

Wilders loopt de duidelijk machtsdronken Rutte en zijn VVD voor de voeten en moet uitgeschakeld worden. Antwoorden op gestelde vragen worden niet gegeven door de macht. Af en toe laten ze een draadje loshangen waar dan de ijverige RTL-WOB-er Pieter Klein aan trekt.. Daar moet dan ook weer eindeloos aan getrokken worden voor de kluwen van leugens nog iets zichtbaarder wordt.

Het is een schande voor een land dat, alleen in naam nog, pretendeert een democratische rechtsstaat te zijn.
Het hele huidige proces stinkt al vanaf dag één.

Wilders werd vrijgesproken. Het Amsterdamse hof kon dat niet verteren en het was Herman Bolhaar, die daar van 2008 tot 2011 officier van justitie was, die besloot Wilders voor een tweede keer te vervolgen.
En nu blijkt dus na Kamervragen dat er nog veel vaker overleg geweest is tussen politiek en justitie. Beide mispels zijn zo rot als maar kan.

Joost Niemöller twittert:
Angstaanjagend! Het wordt steeds duidelijker dat het kabinet Rutte @geertwilderspvv zag als een directe bedreiging van de macht en dat een rechtszaak tegen hem gezien werd als de beste manier om hem uit te schakelen.
(link: www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel...-openbaar-ministerie )
rtlnieuws.nl/nieuws/politie…

Jan Dijkgraaf twittert
@jndkgrf
Geef ze allemaal een motor en je kunt ze oppakken.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 3 weken 6 dagen geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 weken 6 dagen geleden - 3 weken 6 dagen geleden #54635 door katertje
MinderMinder stinkt nóg harder


Bedankt jongens van GeenStijl !

Kijk nou eens "Tussen het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie is vaker en intensiever overleg gevoerd over de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders dan tot dusver toegegeven." Dus nog meer bagger. En de zaak-Wilders stinkt al een uur in de wind. MinJus Grapperhaus stuurt vanavond nieuwe antwoorden aan de Kamer

Kom op jongens, vanaf nu allemaal Geert stemmen! Die is optimaal gemotiveerd om eens flink de bezem door die zooi te janken...

OM en ministerie overlegden intensiever over strafzaak Wilders dan ze zeiden
Tussen het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie is vaker en intensiever overleg gevoerd over de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders dan tot dusver toegegeven. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen die minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zojuist naar de Tweede Kamer heeft gestuurd

Het Openbaar Ministerie heeft tegenover de rechtbank en het hof altijd officieel ontkend dat er overleg was over de strafzaak over de ‘minder Marokkanen’-uitspraak die Wilders deed in 2014. Vorig jaar bleek dat oud-minister Opstelten het 'aangiftetraject' tegen Wilders toch besprak met de hoogste OM-baas. Deze maand kwam boven tafel dat hij de strafzaak ook heeft besproken op 25 september 2014, nadat het OM hem had gemeld Wilders te willen vervolgen.

"Voortgang en planning"
Vandaag blijkt dat ook voorafgaand aan het vervolgingsbesluit nog meer overleg was. Zo was er 'interne communicatie' tussen ministerie en OM in juni en juli 2014 over de ‘voortgang en planning’ van de strafzaak tegen Wilders. Ook spraken ze over een mogelijk proces tegen Wilders in maart 2014, bij de voorbereiding van een Kamerdebat. Opvallend is dat Grapperhaus spreekt van een tijdlijn van contacten 'voor zover die mij op dit moment bekend zijn'.

Verder geeft Grapperhaus toe dat oud-minister Opstelten en OM-baas Bolhaar de beschikking kregen over deze ambtelijke stukken. Die kregen ze in opdracht van de secretaris-generaal van het ministerie. Opstelten en Bolhaar werden de afgelopen maanden achter gesloten deuren door het gerechtshof gehoord over de mogelijke bemoeienis van Opstelten met dat proces. Beiden leden daar aan 'geheugenverlies'. Zij hebben tegenover de raadsheer-commissaris geen melding gemaakt van de overleggen, waarmee het erop lijkt dat zij informatie hebben achtergehouden.

Geen verslag van overleg
Uit de antwoorden wordt niet duidelijk waarom Opstelten en Bolhaar de strafvervolging op 25 september 2014 nog bespraken, nadat het OM daartoe al zou hebben besloten. Grapperhaus zegt dat er geen verslag is van dat overleg. "Wat er tijdens dit overleg is besproken is mij niet bekend." Hij zegt dat hij zelf pas recent op de hoogte is gesteld van dit overleg, en dat het daarom niet eerder is gemeld aan de Kamer.
Opvallend is ook dat Grapperhaus zegt dat hij zichzelf nooit bemoeit met strafzaken. In antwoord op vragen of hij zijn opvatting wel eens 'kenbaar' maakt aan het OM, zegt hij: "Het is aan het OM te beslissen over het al dan niet vervolgen. Ik meng mij als minister van Justitie niet in de behandeling van individuele strafzaken." Er zijn aanwijzingen dat Opstelten dat in de zaak-Wilders wel heeft gedaan.

"Het stinkt steeds meer"
PVV-leider Geert Wilders zegt in een eerste reactie: "Het stinkt steeds meer. Geheugenverlies. Nog meer overleg. Geen ontkenning van uitspraken van Opstelten dat ik ze voor de voeten liep en vervolgd moest worden. Geen stukken openbaar. De beerput van dit politieke proces gaat steeds verder open."

Dinsdag wordt de behandeling van het hoger beroep in de zaak-Wilders hervat. Zijn advocaat Knoops zal dan vragen om nader onderzoek naar politieke bemoeienis. Eerder deze week behandelde de rechtbank Midden-Nederland een procedure van RTL Nieuws, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. De rechters lieten toen doorschemeren dat het ministerie mogelijk alsnog een beslissing moet nemen over alle documenten over de zaak-Wilders.

Advocaat vindt dat 'minder-Marokkanen'-zaak Wilders niet door kan gaan
Als het aan advocaat Geert-Jan Knoops ligt, gaat de rechtszaak tegen zijn cliënt Geert Wilders, die vanaf volgende week op de rol staat, niet door. Eerst moeten er nieuwe ontwikkelingen worden onderzocht.

www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artike...er-marokkanen-knoops
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 3 weken 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 maand 5 dagen geleden - 1 maand 5 dagen geleden #54590 door katertje
Vanmiddag op de autoradio:
Kee & Van Jole schuiven zoals iedere woensdag aan bij De Nieuws BV van de VARA om commentaar te geven op Haagse zaken. Parlementair redacteur Peter Kee vertelt hoe er in het parlement wordt gereageerd op het verhaal van De Telegraaf en Wilders dat toenmalig minister Opstelten het OM aangezet zou hebben tot de vervolging van de PVV-leider. Er zijn inderdaad vragen over wat er tussen het OM en de minister is gezegd ( het OM is gewoon een overheidsdienst en onderhorig aan de MinJus; die kan wél een aanwijzing geven om tot vervolging over te gaan, maar dient zich niet met de dagelijkse gang van zaken te bemoeien maar foute boel wordt het wanneer de minister verzuimd om de Kamer hierover in te lichten

Francisco van Jole spuit zijn onversneden haat tegenover Wilders ( je rilt van afkeer als die haatzaaier bezig hoort)andermaal door smalend op te merken dat het de laatste tijd wat stil is geweest rondom Wilders en hij er op uit is om weer eens in de belangstelling te staan. En "stel dat het waar mocht zijn dat het een praktijk is die we kennen van Poetin, de Russische leider die justitie gebruikt om de oppositie monddood te maken. “Maar het gekke is dat Wilders juist een groot fan is van Poetin en diens handelwijze. Behalve als dat soort praktijken tegen hemzelf worden gericht kennelijk.”

Hoe zou Van Jole gereageerd hebben als destijds minister van Justitie Dries van Agt het OM opdracht zou hebben gegeven om fractievoorzitter Joop den Uyl van de oppositiepartij PvdA te vervolgen, omdat die hen "voor de voeten loopt ?

Ik kijk nergens meer van op. Zoals geschreven...Geert Wilders vroeg gisteren de hulp van de andere fractievoorzitters in de Tweede kamer over zijn behandeling tijdens Wildersproces2, en werd afgewezen. De PVV-leider vroeg de collega-fractievoorzitters om steun voor een parlementaire enquête naar de kwestie, omdat hij vindt dat het gaat om politieke beïnvloeding bij het vervolgen van een Kamerlid, de rechtsstaat en de scheiding der machten. Bij zo’n enquête kunnen betrokkenen onder ede worden gehoord.

De kartelpartijen VVD, CDA, PvdA, D66 en de aspirant-leden GL, CU van de Regentenpartij zien niets in een onderzoek. Ze hebben vragen, maar antwoorden willen ze liever nog niet? Wat een toeval. Kenmerkend is dat als vervolgden vervolgers worden, alle met de mond beleden principes mede overboord gaan.

Ben er zeker van dat als de MSM flink uitgepakt zouden hebben, de fractievoorzitters in de Tweede Kamer zo'n afwijzing nooit zouden hebben aangedurfd?
Het AD suggereert dat Wilders er een kans in ziet om Wildersproces-II te torpederen

In de Keek van afgelopen zondag al geschreven: Omdat het Wilders is zijn alle rotstreken, alle ambtsmisdrijven, alle schendingen van scheiding der machten geoorloofd? We hoeven het eigenlijk nog niet eens te hebben over de scheiding der machten, de Trias Politica. Die is in Nederland al een behoorlijk tijd verwezen naar de bezemkast. Nee, het gaat er mij om dat VVD'er Opstelten als minJus het Openbaar Ministerie voor zijn karretje gespannen heeft om de politieke c.q. carrière belangen van zijn "oogappeltje" Rutte, premier en leider van VVD veilig te stellen. De Minister van Justitie regelt even met het OM dat de grootste concurrent van Rutte strafrechtelijk wordt vervolgd en uitgeschakeld zodat deze Rutte niet meer "voor de voeten kan lopen" .

De hele kermis er omheen. De tot enorme proporties opgeblazen mediarel. De NSB-achtige burgemeestertjes met koek en zopie, onder begeleiding van de fanfare naar de politiebureaus om aangiften te doen. Ik heb het in mijn Keek de Dans Macabre genoemd. Het ter plekke verzinnen van het OM en de rechters dat Marokkanen een ras zouden zijn. Het walgelijke optreden van Rutte voor Marokkaanse kindertjes...? Goebbels kan er nog wat van leren. (dezelfde tactieken en reflexen zie je bij de MH-17 Doofpot voorbij komen, het misbruiken van oprechte emoties van burgers)

Compliment aan RTL Pieter Klein. De enige journalist met een ruggengraat.

Dat Wilders gedachtengoed op waarheid berust en inmiddels grotendeeld bewaarheid is geworden daar willen ze het niet over hebben. Ze blijven de krokodil maar voeren in de hoop dat het beest hun als laatste zal verschalken. Nou, mooi niet ! Dat er al vijftien jaar een cordon sanitair om de PVV ligt ook niet. Maar het betekent wel dat er al vijftien jaar geen open debat plaats vindt over wat er in de wereld plaatsvindt...gebeurtenissen die getoetst kunnen worden aan de standpunten van de PVV.
Laatst bewerkt: 1 maand 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.442 seconden