Vraag Wilders Proces 2.0

Meer
5 dagen 16 uren geleden - 5 dagen 16 uren geleden #55225 door katertje
Tweede onderzoek naar beïnvloeding proces-Wilders

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) kan niet uitsluiten dat er vanuit zijn ministerie toch druk is uitgeoefend op het proces tegen Geert Wilders. Daarom laat de minister alsnog een tweede onderzoek doen naar beïnvloeding van het proces tegen de PVV- leider om zijn minder-Marokkanen-uitspraak.

„Wellicht ten overvloede, maar ik wil er nog een keer met een goede hark doorheen laten gaan”, zegt Grapperhaus. Nog altijd spreekt hij tegen dat er druk is uitgeoefend op het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen. Maar de CDA- bewindsman sluit niet uit dat er informatie over het hoofd is gezien. „Dit is een extra slag, om te kijken of er nog ergens een mogelijk relevant document is”, vertelt Grapperhaus.

Wilders heeft aanwijzingen dat toenmalig justitieminister Opstelten er bij het Openbaar Ministerie (OM) op heeft aangedrongen hem te vervolgen voor zijn uitspraken over ’minder Marokkanen’. De documenten die hij boven water heeft gehaald om dat te bewijzen, hebben ook andere partijen in de Tweede Kamer aan het twijfelen gebracht. Kamerleden van links tot rechts eisen opheldering.
Een nieuwe zoektocht moet daarvoor zorgen. CDA-bewindsman Grapperhaus geeft toe dat een tweede onderzoek uitzonderlijk is. „Er komt nog een debat over dit onderwerp en ik vind dat de Tweede Kamer er recht op heeft dat ik er nog eens doorheen heb laten kammen. Het is vijf jaar geleden, ik vind dat zorgvuldigheid.”

“Specialisten gaan op zoek naar documenten”
Het tweede onderzoekt houdt in dat ’specialisten’ op zoek gaan naar ’documenten’ die aantonen dat er druk is uitgeoefend door Justitie op het OM. Duidelijker wil Grapperhaus het nu niet maken. Binnen twee maanden krijgt de Kamer bevindingen van de onderzoekers, zegt de CDA-bewindsman. Een externe partij houdt toezicht, belooft de minister.

Volgens de bewindsman moet deze actie los worden gezien van het strafproces. Het is volgens hem dan ook niet het uitgangspunt dat de rechter op basis van de bevindingen tot een ander oordeel komt. „Ik wil juist niet in het strafproces treden.”
Die houding zorgt voor frustratie bij Wilders. Hij vreest dat het resultaat als mosterd na de maaltijd komt. „Als de resultaten pas na het vonnis bekend worden, heb ik er niks aan en is het een smerige truc. Het is een grove schande dat dit politieke proces nog steeds niet is gestopt.”
Bron:telegraaf.

> Grappenhaus gaat het allemaal weer opnieuw onderzoeken om aan te kunnen tonen dat er niks aan de hand is door een aantal documenten openbaar te maken. De werkelijke smeerlapperij wordt onder de pet gehouden. Heeft onderzoeksjournalist Pieter Klein van RTL enige weken geleden niet zijn bange vermoedens uitgesproken dat Grapperhaus samen met de Landsadvocaat het dossier Wilders aan het "opschonen" zijn, zodat er niets van bijzonders meer gevonden zal worden?
En dan komt het resultaat van het "onderzoek" na de uitspraak...zó ongeloofwaardig allemaal dat het een echt lachertje wordt. Dit is zo doorzichtig van de vrome smeerlap Grapperhaus. Smerige farizeeër ! Dit soort immorele figuren vernietigen de rechtsstaat van binnen uit en maken van Nederland een bolwerk van gewetenloze fascisten

"The Mills of God grind slowly, yet they grind exceedingly small....." .
Laatst bewerkt: 5 dagen 16 uren geleden door katertje.
Meer
5 dagen 17 uren geleden #55224 door katertje
Gerechtshof stelt zaak Geert Wilders uit – Rechter wil eerst alle stukken over bemoeienis justitie inzien
Tussentijdse overwinning voor PVV-leider

Het gerechtshof heeft de voortzetting van het hoger beroep in het ‘minder Marokkanen’-proces van Geert Wilders uitgesteld tot 9 december.

Het hof wil voor de nieuwe zitting worden geïnformeerd over “aanvullende stukken die betrekking kunnen hebben op de vervolgingsbeslissing” van de politicus. Het is nog niet duidelijk hoe de inmiddels al vijf jaar durende zaak daarna verdergaat.

Wilders en zijn advocaat hadden woensdag wederom om aanhouding van de zaak gevraagd, omdat er volgens hen steeds meer bewijs is dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten zich actief met de vervolging van Wilders heeft bemoeid. Dat mag niet, het Openbaar Ministerie gaat over vervolging en informeert het ministerie daarover.
Het hof heeft het OM nu opgedragen om alle stukken die te maken kunnen hebben met eventuele bemoeienis vanuit het ministerie toe te voegen aan het proces-verbaal.

Zo antwoordde de huidige justitieminister Ferd Grapperhaus deze week op Kamervragen dat er op zijn departement nog eens gezocht wordt naar informatie over de rechtszaak “die mogelijk over het hoofd is gezien”. Ook loopt er nog een WOB-procedure van onderzoeksjournalist Pieter Klein van RTL Nieuws over communicatie tussen het departement en het OM. Daar moet de rechtbank in Midden-Nederland nog uitspraak in doen, maar wanneer is niet duidelijk.

Het OM heeft altijd ontkend dat er enige bemoeienis is geweest vanuit het ministerie. “Telkens komt dit terug vanuit de verdediging, ik ben daar inmiddels enigszins boos over”, reageerde de advocaat-generaal. Na afloop van de uitstelbeslissing wilde hij niet reageren.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 week 3 dagen geleden #55199 door katertje
Het hof is wel bevoegd, het Openbaar Ministerie is ontvankelijk, er zijn gegronde redenen om Geert Wilders te veroordelen en er is geen reden op de strafzaak tegen de PVV'er aan te houden.

Dat betoogde de advocaat-generaal vrijdag tijdens haar repliek in het hoger beroep van het 'minder Marokkanen'-proces. Wilders was daarbij niet aanwezig.

Wilders en zijn advocaten vinden dat de politicus niet veroordeeld mag en kan worden, omdat het proces niet geldig zou zijn. Volgens hen staat vast dat het OM in 2014 niet zelfstandig heeft besloten Wilders te vervolgen, maar dat toenmalig minister Ivo Opstelten van Justitie daarin een grote rol heeft gespeeld. Het OM heeft dat steeds - en vrijdag opnieuw - met klem ontkend.

Op 19 maart 2014 stelde Wilders zijn publiek tijdens een bijeenkomst drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder "Minder! Minder!" als antwoord op deze vragen. Hiermee zette de politicus volgens het OM aan tot haat.

De rechtbank heeft Wilders in 2016 veroordeeld, maar geen straf opgelegd. Zowel het OM als Wilders was tegen de uitspraak in beroep gegaan. In hoger beroep is 5000 euro boete tegen hem geëist. De uitspraak staat gepland voor 11 november.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 weken 4 dagen geleden - 3 weken 4 dagen geleden #55134 door katertje
Oh oh oh, wat zijn de MSM verontwaardigd over Donald Trump die in een prettig telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtsgenoot over tal van onderwerpen, informeert hoe het staat met het onderzoek naar de malversaties van Biden junior en de chantage van Biden senior om onderzoek tegen zijn zoon te staken op straffe van onthouding financiële hulp van 1 miljard dollar aan Oekraïne.
GOTSCHA ! We got him !! Weg met Trump, Weg met die man. Impeachment !!

In Nederland heeft een minister van Justitie opdracht gegeven om een politieke concurrent van de premier van zijn bloedgroep via een gerechtelijke veroordeling uitgeschakeld te krijgen omdat "hij ons voor de voeten loopt" en dragen willige ambtenaren van zijn departement suggesties aan om de aanklacht tegen de politieke concurrent zo zwaar mogelijk te maken, alles om de man veroordeeld te krijgen.

In de Tweede Kamer en bij de MSM heerst een doodse stilte ! Zoek de verschillen

En waar gaat dat proces helemaal over? Over iets wat te flauw is om over te praten. Wilders vraagt zijn achterban tijdens een verkiezingsbijeenkomst of we meer of minder criminele Marokkanen willen in Nederland. OMG, wat brengt die vraag in de maatschappij niet teweeg? Dat moet bestraft worden en daar moet het OM (Opstelten) op af. Helaas beweegt het OM zich op dit niveau. Een schande dat het OM hier werk van maakt. Maar het werd ertoe gedwongen door de minister van Justitie. Onnodig te zeggen dat het een regelrechte ramp is wat het OM hier aanricht en dat het iedere elementaire vorm van gerechtigheid tart. Wilders wordt veroordeeld.

Het juridisch zwakke punt in de veroordeling van Wilders is echter dat minder mensen van een bepaalde nationaliteit wensen in Nederland, volgens de letter van de wet, niet strafbaar is. De wet spreekt alleen van “ras” (art. 137c en d Sr.). En als Marokkanen een “ras” zouden vormen dan zouden Nederlanders, Russen, Belgen en Amerikanen ook een ras zijn.Marokkanen zijn geen ras, maar een nationaliteit en de wet beschermt geen nationaliteiten. Wilders heeft niet aangezet tot gewelddadig optreden. Wilders wordt niet vervolgd voor aanzetten tot geweld. De rechtbank Den Haag heeft Wilders dus veroordeeld zonder wettelijke grondslag. Dat is een ondermijning van de rechtsstaat.

Dit is een politieke afrekening !

Iedereen kan nalezen dat met name Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond toen en nu oververtegenwoordigd zijn in ons strafrecht. Nederlanders wilden allang maatregelen ter bescherming tegen die jeugdige criminelen. Het is moeilijk uit te leggen dat uitspraken van PvdA'ers Spekman ('Marokkanen die niet deugen moet je vernederen'), Samsom ('Ze hebben een etnisch monopolie op overlast') en Aboutaleb ('Rot op') niet tot een vervolging hebben geleid en de uitspraken van Wilders wel. Politieke ongelijkheid. Politieke afrekening. De kaarten waren vanaf het begin geschud. T

Tot op het hoogste niveau heeft men zich met de vervolging van Wilders bemoeit. Hij frustreerde het "beleid" en moest uitgeschakeld worden.

Hieruit spreekt steeds meer wat een vuil spel de regering en de meeste leden van de Tweede Kamer spelen. Regeren is onder Rutte een platte bedoening geworden. En vergeet hun propaganda werktuigen bij de MSM niet. Zodra iemand ook maar iets in het voordeel van Wilders zegt of schrijft, wordt die door de linkse media direct in de hoek van de fascisten geplaatst. In de regering plaatsnemen en daarna geen stelling meer nemen. Het eigen hachje voorstaan, en laten vallen als een baksteen wat jou enigszins zou kunnen schaden.

Het zou mooi zijn als politici van andere partijen dan PVV en FvD wat meer solidariteit zouden tonen met de strijd van een politicus voor de vrijheid om meningen uit te dragen. Maar het tegendeel is aan de orde; de andere partijen zitten zich te verkneukelen en gedogen zelfs nog het plotseling op poten zetten van vervolging van de klokkenluider die Opstelten had horen zeggen dat Wilders vervolgd moest worden omdat "hij ons voor de voeten loopt"...!

Het is een schande, een enorme schande, hoe immoreel, onbeschoft en hardvochtig Geert Wilders wordt behandeld door dat stel farizeeërs dat aan het bewind is. Door dat "rechtschapen Nederland" "met zijn vale klerkensmoel" . Want reken maar dat Rutte, Wilders haat.

Hebben we met dit Kafkaäanse Wilders Proces het dieptepunt in de Haagse politiek nu bereikt? Immers, lager dan dit kan de politiek niet meer zakken. Wat zou er nog kunnen komen na dit exhibitionisme van lafheid, persoonlijk gewin, machtsmisbruik, geldzucht, verraad en bedrog? Dit is loepzuivere NSB 2.0, zoals die uit de documenten en documentaires over WW-II naar voren komt.

Ik heb u deelgenoot gemaakt van mijn weerzin om een verslag te schrijven van Prinsjesdag. Omdat als ik naar de schandelijke vertoning op Prinsjesdag keek, ik alleen maar Ad Melkerts in dit kabinet zag zitten; al die tronies zijn hetzelfde: laffe zelfingenomen graaiers die het land naar de kl*te helpen

Als het OM in 2014 naar Wilders had geluisterd en - criminele - Marokkanen had uitgezet, waren er nu niet zoveel doden gevallen in het drugscircuit. En mogelijk was er geen advocaat vermoord.

Ten aanzien van de zuiverheid van het proces nog dit: Nadat we de intensieve bemoeienis van ambtenaren met het O.M. aan de weet waren gekomen via onderzoeksjournalist Pieter Klein van RTL, en de verdediging vroeg het proces te staken, kwam de rechtbank met een rare kronkel: het zou allemaal worden meegenomen in het eindoordeel. Ik wist niet wat ik hoorde ! Als een rechter iemand voor het hekje heeft staan moet mijns inziens op ieder willekeurig moment in de procesgang dat proces legitiem zijn en moet o.a. de rechtbank ontvankelijk zijn. De rechtbank is ontvankelijk of ze is het niet...maar er bestaat m.i. niets er tussenin.

Als dus in de loop van het proces de ontvankelijkheid ter discussie komt te staan, zoals hier is gebeurd, kan n.m.m. het proces niet worden voortgezet zonder dat de rechtbank terstond motiveert op welke gronden zij van mening is dat de legitimiteit nog altijd gewaarborgd is. Dat uitstellen en er aan het einde van het proces op terugkomen kan n.m.m. niet. Ieder wetenschappelijk betoog geraakt op drijfzand als op enig moment de onderbouwing niet meer voor de volle 100 procent aanwezig is. Tenzij het bewijs van legitimiteit en ontvankelijkheid alsnog meteen wordt geleverd. Dit besef lijkt bij juristen om voor mij onduidelijke redenen kennelijk niet te bestaan. Ik bedoel, als de vertrekpunten niet door de beugel kunnen, dan had dit proces nooit mogen beginnen en is de uitkomst - hoe dan ook - van generlei waarde.

Als we nog iets van gerechtigheid in onze donder hebben...laten we dan opstaan tegen deze ongekende politieke heksenjacht op Geert Wilders, en laten we hem bijstaan in zijn zware strijd om onze kostbare Vrijheid van Meningsuiting te verdedigen... Dank!
Laatst bewerkt: 3 weken 4 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
4 weken 10 uren geleden - 4 weken 10 uren geleden #55124 door katertje

Geert Wilders is maandag wederom aanwezig in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol

PVV-leider Geert Wilders mag niet veroordeeld worden.
Dat betoogde zijn advocaat Geert-Jan Knoops maandag tijdens de afronding van zijn pleidooi in het hoger beroep van het ‘minder Marokkanen’-proces.

Volgens hem is het proces niet geldig en moet het stopgezet worden. Mocht het hof daar niet in meegaan, dan moet Wilders op alle fronten worden vrijgesproken, aldus Knoops.

De zaak heeft inmiddels flinke vertraging opgelopen, onder meer omdat Wilders en zijn advocaten meerdere keren hebben gevraagd de zaak stop te zetten. Volgens hen staat vast dat het Openbaar Ministerie in 2014 niet zelfstandig heeft besloten Wilders te vervolgen, maar dat toenmalig minister Ivo Opstelten van Justitie daarin een grote rol heeft gespeeld. Het OM heeft dat iedere keer met klem ontkend.

De uitspraak is door de vertraging verzet van 11 oktober naar 11 november.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 4 weken 10 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 maand 1 week geleden - 1 maand 1 week geleden #55087 door katertje
Uittreksels uit Wilders' interview in Telegraaf van vandaag> Wilders, "Al moet ik via civiele procedures alsnog mijn gelijk krijgen “Niet uit wraak, maar om de waarheid boven tafel te krijgen”. Krachtig, rechtschapen, strijdbaar en niet wraakzuchtig, dat is Geert Wilders.

Dit gaat allang niet meer om Wilders. Dit kan iedereen, ook u en mij, overkomen die niet in het plaatje past van de politiek correcte kliek die al jaren aan de macht is en jaar na jaar onze belangen en verworvenheden verkwanseld voor eigenbelang.
Ik bedoel te zeggen... als ze dit al kunnen doen met Wilders, een Tweede Kamerlid, de langstzittende parlementariër en oppositieleider , wat kunnen ze dan met ons gewone burger?
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 maand 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 maand 1 week geleden - 1 maand 1 week geleden #55086 door katertje


Wat de uitspraak in het "minder Marokkanen" -proces ook zal zijn, Wilders kondigt aan dat hij de onderste steen boven wil hebben over de deze week bewezen ambtelijke bemoeienis ermee.
"Al moet ik via civiele procedures alsnog mijn gelijk krijgen"

Geert Wilders denkt dat het kabinet kan vallen over de bemoeienissen van het ministerie van Justitie met zijn vervolging voor de ’minder Marokkanen’-uitspraak. Dat zegt de PVV-leider in een interview met De Telegraaf. "Dit heeft zonder overdrijven de potentie dat het kabinet hierop valt. 100 procent. Dit raakt de kern van onze rechtsstaat."

Wilders werd naar eigen zeggen "heel boos" en "echt misselijk" toen hij de e-mails las waarin ambtenaren de zaak bespraken. Hij wil de verantwoordelijken bestraft krijgen: "Al moet ik via civiele procedures alsnog mijn gelijk krijgen: ik ga ze helemaal gek maken. Niet uit wraak, maar om de waarheid boven tafel te krijgen."

Wilders stelt in de krant dat deze zaak niet meer om hem draait. "Het gaat over de scheiding van machten, over de vierde macht van de ambtenarij die zich al dan niet op aansturen van de politiek bemoeit met parlementariërs van de oppositie.
"Er ligt nu al genoeg om het proces te stoppen", stelt Wilders. "Als dat inderdaad gebeurt, komt heel het kabinet in heel zwaar weer."

Volgens de PVV'er gaat met name minister Ferd Grapperhaus van Justitie het zwaar krijgen. "Hij heeft de Kamer op het verkeerde been gezet en eigenlijk onjuist geïnformeerd. Dat kan hem zijn kop kosten."

bron: Telegraaf
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 maand 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 maand 1 week geleden #55073 door katertje
Debataanvraag Wilders over politiek proces voor de uitspraakWilders wil debat over politiek proces vóór de uitspraak
Geert Wilders: ''Ik wilde een Kamerdebat over het politieke proces vóór de uitspraak van de rechter...
De hele oppositie (minus Denk) steunde me maar de coalitie hield het tegen. Nul solidariteit van VVD, CDA, D66 en CU. Ze willen me hoe dan ook veroordeeld hebben en hun ministers inclusief Rutte de hand boven het hoofd houden. Smerig.''

Pieter Omzicht….dan....misschien ? Nee hoor...vergeet het maar
Mijn baas heeft gelijk: Altijd al een farizeeër geweest

Bizar! Coalitie wil eerst veroordeling Wilders, dan pas onderzoek naar inmenging
Gaat u nu begrijpen hoe het kon gebeuren dat in WW-2 Nederland de meeste Joden oppakte en uitleverde?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 maand 1 week geleden - 1 maand 1 week geleden #55071 door katertje
Advocaat Knoop: "Er was actieve bemoeienis met vervolging van Wilders
Zittingsdag 10-09-2019

De verdediging van Geert Wilders heeft het Haagse gerechtshof vandaag opnieuw gevraagd om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren in de vervolging van de PVV-leider. Die zou volgens zijn advocaat „om politieke motieven een proefproces ingejaagd zijn.” Het OM bestrijdt dat.


Gerechtshof doet uitspraak over het Wilders proces ★ NPO 10-9-2019


Speech Wilders bij Gerechtshof

Geweldig dat de corruptie nu eindelijk boven water is gekomen. Gefeliciteerd Geert!!!! Het corrupte triefel probeert zijn politieke proces nog door te zetten, maar het zal de vele achterlijken in ons volk die altijd kritiekloos kwaken dat we in een rechtsstaat leven nu toch eindelijk wel eens wakker maken?
Laatst bewerkt: 1 maand 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 maand 1 week geleden - 1 maand 1 week geleden #55070 door katertje
Bent u ook zo met stomheid geslagen?

Over het simpele feit dat vrijwel iedereen om u heen nog steeds gelooft dat de politiek en de rechtspraak betrouwbare aangelegenheden zijn. Mensen denken echt serieus dat democratie en onafhankelijke rechtspraak bestaat. Nou zult u wellicht denken: “Nou, dat geloof ik ook. Het gaat misschien niet altijd helemaal zoals het zou moeten gaan, maar we leven toch echt in een democratie met een neutrale en onafhankelijke rechtspraak “. Mag ik u dan vragen om met de rest van Nederland lekker verder uw hoofd in het zachte warme zand te blijven steken? Of leest u, als gevolg van uw niet te onderdrukken nieuwsgierigheid, toch nog even verder?

Het proces tegen Geert Wilders werd vanmorgen, dinsdag 10 september 2019, voortgezet. De grote vraag: wat gaat er gebeuren na onthullingen over bemoeienis van ambtenaren, die zo de scheiding der machten, de trias politica, onder druk hebben gezet.

Vier hoogleraren stellen dinsdagochtend op Radio 1 en in De Telegraaf dat het ministerie zich nooit met het proces hadden mogen bemoeien. De zaak is inmiddels ’een nachtmerrie’ geworden, stelt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans.

Samenvatting via de Tweets van Telegraaf Rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Andere kranten hebben het te druk met het wederom uitkauwen van analyses van voetbalwedstrijden.

Urenlang gesteggel tussen Geert-Jan Knoops, de verdediging van Geert Wilders, en het Openbaar Ministerie over nieuwe mails die in het weekeinde tot ophef leidden. Uit die mails zou volgens de verdediging van Wilders overduidelijk blijken dat ambtenaren van het ministerie van justitie zich bemoeiden met de beslissing van het Openbaar Ministerie over zijn vervolging, en met de inhoud van de strafzaak.
Wilders is volgens zijn advocaat ,,om politieke motieven een proefproces ingejaagd.” Het OM bestrijdt dat, en zegt dat het slechts een interne mailwisseling betrof, die van geen enkele invloed is geweest.

Voor de verdediging van Wilders is het zonneklaar. De mails tonen onomstotelijk aan dat de ambtenaren zich actief bemoeiden met de vervolgingsbeslissing. Advocaat Geert-Jan Knoops: ,,Er is geen nader onderzoek meer nodig. Het rechtssysteem is in de kern geraakt. Wilt u meer of minder besmetting van het strafproces? Wilt u meer of minder inbreuk op het rechtssysteem?”

Zo nam volgens Knoops het OM suggesties over om Wilders’ opmerking ‘Dan gaan we dat regelen’ toe te voegen aan de tenlastelegging, en ook zou onder invloed van het ministerie zijn besloten om Wilders niet alleen te vervolgen voor zijn uitlatingen tijdens de verkiezingsbijeenkomst op 19 maart, maar ook voor uitspraken die hij een week eerder deed op de markt in Loosduinen. In de mails spreken de ambtenaren de vrees uit dat Wilders anders de dans zou kunnen ontspringen.
Knoops: ,,Om het tij te keren en vanwege hun aversie tegen Wilders besloten ze munitie aan te dragen om Wilders vervolgd te krijgen.” De verdediging wees het hof tevens op het woordgebruik van de ambtenaren. Ze schreven over het ,,welbewust en ophitsend taalgebruik” van Wilders. Woorden die meermalen letterlijk terugkwamen in het requisitoir van het OM. Knoops: ,,De ambtenaren waren bereid om hun politieke terughoudendheid te laten varen en zich vol in te zetten voor een veroordeling.”

Het OM verschuilt zich volgens de verdediging voortdurend achter het ontbreken van een formele aanwijzing van toenmalig minister Opstelten om de PVV-leider te vervolgen. ,,Wat hier is gebeurd is veel erger en geraffineerder. Er is bewust geen aanwijzing op papier gezet, maar in het geheim is er gezorgd voor een stimulans aan het OM om te vervolgen. Wás Opstelten maar zo dapper en transparant geweest om die aanwijzing te geven”, verzuchtte Knoops.
Alles werd in het werk gesteld om de kans op een veroordeling van Wilders te vergroten, concludeert Knoops uit de mails. ,,Natuurlijk zette Opstelten nergens zijn handtekening onder, hij keek wel uit. Maar hij greep niet in en liet dus toe dat zijn ambtenaren zich inlieten met het succesvol maken van de vervolging. Hij maakte hun gedachten tot de zijne.”

Het OM ziet geen enkele reden voor een niet ontvankelijkheid. Volgens advocaat-generaal Gerard Sta is de mailwisseling interne communicatie tussen ambtenaren, en heeft niets daarvan de zaaksofficieren van justitie bereikt. ,,Als dat wel zo zou zijn geweest, dan hadden de officieren het terstond gepikeerd terzijde geschoven, omdat zíj gaan over de vervolging.”
Sta zegt wel verbaasd te zijn over de inhoudelijke opmerkingen die de ambtenaren over de zaak maken, maar zegt dat op geen enkele manier aannemelijk is gemaakt dat toenmalig minister Opstelten erachter zat. Laat staan dat het OM erdoor beïnvloed is.

Ook een verzoek van een ambtenaar om het requisitoir in de strafzaak te sturen zodat er nog ,,nuttige opmerkingen” konden worden gemaakt, is nooit in werkelijkheid gedaan, zegt Sta.
De AG zegt dat het niet zo gek is dat het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie én het wetenschappelijk bureau van het OM twijfelden over vervolging. ,,Dat het OM een en ondeelbaar is, wil niet zeggen dat we klonen van elkaar zijn die hetzelfde moeten denken.”
AG Sta ontkent dat het OM het hof zand in de ogen heeft gestrooid. Sta bestrijdt dat op 10 september het OM alleen besloot om #Wilders te vervolgen voor zijn uitlatingen op 19 maart. Dat is beperkt citeren door de verdediging, zegt hij.

Het hof neemt om half 6 een beslissing.
Het Proces gaat door

“Ik kan geen enkele andere conclusie trekken dan dat het departement zijn boekje ver te buiten is gegaan”, zegt Knoops. Hij citeert deskundigen die in meerdere kranteninterviews hun visie gaven. De minister is wel degelijk op de hoogte geweest van de inhoudelijke gedachten van zijn ambtenaren, en heeft die tot de zijne gemaakt, concludeert Knoops. #Wilders
“Wat hier is gebeurd is niet meer te herstellen”, zegt Knoops. “Er is inbreuk gemaakt op de kern van het systeem. #Wilders is bovendien ernstig beknot in zijn verdediging omdat deze nieuwe stukken niet meer aan getuigen konden worden voorgehouden.”
De verhoren van de getuigen, zoals Opstelten en topambtenaren, zouden een heel andere weding hebben gekregen als de verdediging ze met deze stukken had kunnen confronteren, zegt Knoops. Nu bleken die getuigen aan geheugenverlies te lijden. #Wilders

Knoops: “Er is sprake van een grove veronachtzaming van het recht van #Wilders op een eerlijk proces”, zegt Knoops. “Er moet vandaag nog een einde komen aan deze procedure.”

Vervolgens is het woord aan Wilders.
Volgens Wilders moet hij zich nu al vijf jaar lang niet alleen verdedigen tegen de rechtsprekende macht, maar ook tegen de uitvoerende macht. ,,Dat is niet fair, en corrupt. Poetin kan er nog iets van leren”, vond Wilders.
De PVV-leider vond het bovendien vreemd dat de advocaten-generaal Birgit van Roessel en Gerard Sta er vandaag waren. Hij heeft aangifte tegen hen en tegen officier van justitie Wouter Bos gedaan van valsheid in geschrifte. ,,Het kan zomaar zijn dat ik hier wordt vervolgd door drie potentiële delinquenten. Het zou ze hebben gesierd als ze zich hadden verschoond.”

Dit is een korte samenvatting. Uitgebreid verslag aan de hand van Tweets van Saskia Belleman kan voor u gemaakt worden. Wel een lange zit, ....Zeg het maar
Laatst bewerkt: 1 maand 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 maand 1 week geleden #55065 door katertje
Een explosief detail in de Wilders-affaire


Als er politieke en publicitaire ophef ontstaat, en de zeeën hoog gaan, dan wil de inhoud nog weleens ondersneeuwen. Dan raken belangrijke feiten onderbelicht. De ophef is er, in de 'Wilders-affaire'. Zeker na de onthullingen van RTL Nieuws over de krankzinnige, verreikende sturing door ambtenaren van Justitie en Veiligheid richting het Openbaar Ministerie (OM). In de strafzaak tegen een volksvertegenwoordiger, over het 'minder-Marokkanen'-proces.

"Dit is echt een gotspe. Grapperhaus kan niet bewegen, omdat hij niet wíl bewegen"

Ik meen zeker te weten dat de huidige minister, CDA'er Ferd Grapperhaus, die ambtelijke bemoeienis onder zijn ambtsvoorganger Ivo Opstelten (VVD) alle perken te buiten vindt gaan. Hij zou dat natuurlijk nú, direct, moeten zeggen, maar kennelijk denkt hij dat hij dat niet kan zeggen, omdat de zaak onder de rechter is. Dit is echt een gotspe. Hij kan niet bewegen, omdat hij niet wíl bewegen: als hij toegeeft dat sprake is van onoorbare pogingen tot beïnvloeding, dan schaadt hij de procespositie van het OM in het hoger beroep. Dan vergroot hij het risico dat de hele zaak tegen Wilders strandt.


Catch-22 in optima forma: niemand kan ook maar één millimeter bewegen. Het OM niet, het ministerie van Justitie niet. Terwijl werkelijk álles aan dit proces begint te rafelen, en er steeds meer ongerechtigheid opduikt, gaat het dus gewoon door. OM en ministerie verschuilen zich achter de redenering dat er geen bewijs is dat Opstelten persoonlijk en vooraf druk uitoefende. Dat het OM via het ambtsbericht van het College van procureurs-generaal Opstelten op 10 september 2014 informeerde over een (voorgenomen) besluit om Wilders te vervolgen.

Explosief detail. 12 maart 2014 was volgens OM níet strafbaar. Werd gemeld aan Opstelten in ambtsbericht 10 september. En herhaald op 7 oktober - zie foto. Ambtenaren vreesden dat 19 maart zou stranden, als men de 12e niet zou aanpakken....
Waar sprak Opstelten 25/9 over met OM?


Misschien is het goed om even in herinnering te brengen dat Wilders is vervolgd – en veroordeeld – wegens twee uitlatingen. Op een markt, in Den Haag, waar hij op 12 maart 2014 zei dat-ie een andere stad wilde met, 'als het even kan, wat minder Marokkanen'. Een variant daarop volgde op de verkiezingsavond, op 19 maart 2014, waar zijn vraag 'Wilt u minder Europa, minder PvdA en minder Marokkanen' leidde tot het gescandeerde: 'Minder, minder!'

"Een sepot lag voor de hand, maar men vreesde dat via een artikel 12-procedure alsnog vervolging zou worden afgedwongen."


Wat weten we inmiddels, dankzij de procedure van RTL Nieuws op grond van de Wet openbaarheid bestuur?
Dat het parket Den Haag tot de conclusie kwam dat de uitlating van 12 maart niet strafbaar was. Laat dit even op je inwerken. Dit staat in het nog vertrouwelijke ambtsbericht van 10 september 2014, van het college aan Opstelten. Een sepot lag dus voor de hand. Maar men vreesde dat via een artikel 12-procedure alsnog vervolging zou worden afgedwongen. Wat schrijft de voorzitter van het college aan Opstelten? "Een sepot lijkt niet aan te raden", aldus het vertrouwelijke ambtsbericht.

Er is nóg een zeer vertrouwelijk ambtsbericht van het college aan de minister, te weten van 7 oktober 2014. Eén keer raden wat daarin werd herhaald. Dat het parket Den Haag 'onvoldoende aanknopingspunten voor strafbaarheid zag' voor de uitlatingen van 12 maart. Met andere woorden: juridisch was er geen grond voor een strafzaak. Uit de onthullingen van zondag weten we nu dat ambtenaren van het ministerie vonden dat Wilders wél voor die uitlatingen moest worden vervolgd. En dat op 16 september lieten weten aan het OM. Met als reden: als dit zou worden nagelaten, dan zou vervolging wegens de uitspraken op 19 maart weleens heel lastig worden. Het staat er letterlijk.

Voor degenen die denken dat de uitspraken op de verkiezingsavond van een totaal andere orde waren: de eigen experts van het OM dachten juist van niet. Ook dit komt pas ruim vijf jaar na dato boven tafel. Er is een advies van mei 2014, van de eigen officieren bij het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD). Dat advies is ook geheim. Maar we weten nu al wel dat daarin wordt gezegd dat de retorische trucs van Wilders slechts als 'licht versterkend' worden gezien. En dat de uitspraken volgens het LECD 'niet onnodig grievend' zijn.
Dit klinkt als een saaie kwalificatie, maar is het niet. Sterker – het is een van de officiële criteria op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad. Het OM moet hier grondig naar kijken, om een strafzaak te onderbouwen. Het is een objectivering. En wat doet het parket Den Haag? Die veegt het advies van de eigen experts van tafel.

Dit ligt allemaal op tafel in een overleg op 25 september 2014, met het ambtsbericht van 10 september erbij. U weet wel, dat overleg waarvan zogenaamd niemand wist dat het er was. Wie zaten daar? Ivo Opstelten, die zélf de instructie gaf: "Bespreken." Herman Bolhaar, hoogste baas van het OM en een medewerker van het college. Een directeur-generaal van het ministerie. En een van de ambtenaren uit de e-mailcorrespondentie die we publiceerden. De ambtenaren die vonden dat het OM er keihard in moest gaan, tegen de 'kwaadaardige' en 'racistische' Wilders. Die vonden dat Wilders óók moest worden vervolgd voor 12 maart.

"Ik ben geen complotdenker, en misschien jaag ik hersenschimmen na, maar het lijkt mij onvoorstelbaar dat dit niet aan de orde is gekomen."
Curieus is dat in de e-mailcorrespondentie voorafgaand aan dat topoverleg de kwestie van 12 maart niet wordt opgesomd als een van de vier punten die met het OM moet worden besproken. Het lijkt me persoonlijk uitgesloten dat dit niet staat in de ambtelijke nota aan Opstelten – die nog strikt geheim is. Ook de verdediging heeft dit stuk nog steeds niet. Is het voorstelbaar dat over zo'n cruciaal punt door Opstelten en Bolhaar níet is gesproken? Wel of niet vervolgen voor 12 maart, wel of geen sepot? Met alle mogelijke implicaties? Ik ben geen complotdenker, en misschien jaag ik hersenschimmen na, maar het lijkt mij onvoorstelbaar dat dit niet aan de orde is gekomen. Het is een kernpunt in de vervolgingstactiek.

Wat weten we ook over die periode? Dat ambtenaren rond de 16de september 2014 tegen Opstelten zeggen dat hij de premier moet informeren. Mark Rutte dus, zijn partijgenoot. Dat ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken moeten worden geïnformeerd. Dit blijkt uit stukken die ook nog geheim zijn. Terwijl er dus nog een discussie loopt over waarvoor Wilders eigenlijk vervolgd moet worden, en de eigen experts zeggen: niet doen… Daar kan geen enkel misverstand over bestaan, want op 7 oktober 2014 wordt Opstelten er fijntjes aan herinnerd in een tweede ambtsbericht van het college over – ook – de 12de maart: 'onvoldoende aanknopingspunten'.

Het is maar een detail, maar wel een explosief detail. Eén keer raden waarvoor Geert Wilders uiteindelijk zal worden vervolgd én veroordeeld. Voor beide uitspraken.
Wordt vervolgd.

Pieter Klein
@pieterkleinrtl
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 maand 1 week geleden #55062 door katertje
RTL Nieuws over de bemoeienis van topambtenaren met de strafzaak-Wilders.

Bespreking Rutte en Opstelten
De fracties willen weten of en wanneer Rutte de vervolging van Wilders met Ivo Opstelten besprak en wat de 'aard en concrete inhoud' van die contacten was. Ook willen ze weten of er tussen ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken en Justitie is gesproken over de vervolging van Wilders voor de 'minder Marokkanen'-uitspraken in 2014.

Informatie naar Algemene Zaken
Grapperhaus, in antwoord op Kamervragen: "Het is gebruikelijk om bij de voorbereiding op een debat een dossier samen te stellen. Ten behoeve van een dergelijk dossier is in dit geval aan het OM input gevraagd zodat het ministerie van Algemene Zaken kan beschikken over informatie ter beantwoording van eventuele vragen."

Het is de eerste keer dat het ministerie van Rutte in deze zaak in beeld komt.

Besproken binnen ministerie
Bij het ministerie van Justitie is intern dan al meer informatie bekend over de OM-plannen vanwege de 'minder Marokkanen'-uitspraken. In de ministersstaf op het ministerie van Opstelten van 17 maart, wordt gesproken over een aangifte 'over uitlatingen dhr. Wilders' en 'besluit OM'. Een week later wordt er nogmaals over gesproken, dan over de 'voorgedrukte aangiftes van het OM inzake Wilders'.

Of Rutte en Opstelten in maart spraken over de kwestie is onduidelijk. Uit een geheime ambtelijke Justitie-nota van 16 september 2014, en vertrouwelijke e-mails blijkt dat Opstelten destijds het advies kreeg om de voorgenomen vervolgingsbeslissing van 10 september met Rutte te spreken: "In de nota wordt aangegeven dat het aanbeveling verdient de MP te informeren. De vraag is wanneer dit moet gebeuren. Ambtelijk zal AZ ook moeten worden geïnformeerd."

Oud-minister Opstelten heeft dit voorjaar als getuige bij het Hof gezegd dat hij de zaak niet besprak met Rutte toen het OM bezig was met de zaak. Hij zei toen dat hij er nooit met zijn partijgenoot over sprak, tot de vervolgingsbeslissing genomen werd, maar daarna wel, omdat het toen openbaar was.
Openbaar Ministerie vervolgt Wilders voor uitspraken op markt en in kroeg

Het OM vervolgt Geert Wilders voor het op 12 maart 2014 op de Loosduinse markt schuldig maken aan groepsbelediging van Marokkanen en tijdens de uitslagenavond op 19 maart 2014 aan groepsbelediging van en aanzetten tot haat en discriminatie tegen Marokkanen.
Wilders werd in december 2016 veroordeeld door de rechtbank voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij werd vrijgesproken van aanzetten tot haat. De rechtbank legde geen straf op.
Wilders ging tegen die uitspraak in hoger beroep. Het Gerechtshof behandelt de zaak nu.

Bron: RTL
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.498 seconden