Vraag Dr.Gert Jan Mulder: Geert Wilders en de PVV

Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 1 jaar 2 maanden geleden #54502 door katertje


Geert Wilders en de PVV
door Dr. GertJan Mulder · 27 mei 2019

Misschien het meest opvallend tijdens EP2019 was hoe slecht de PVV het deed. Dr. GJ Mulder denkt nu na over de PVV en hoe die werkt.
De voorlopige uitslag voor de PVV van de verkiezingen van afgelopen donderdag 23 mei zijn erg ongunstig. Van de oorspronkelijke 5 zetels naar mogelijk 1 of zelfs 0 zetels volgens de exit pols en de peiling dankzij 1500 stemmen tellers op stembureaus door GeenStijl in samenwerking met Maurice de Hond. Bovendien staat Frans Timmermans met de PvdA voorlopig op 6 zetels en zou daarmee zeer verrassend de absolute winnaar zijn van deze verkiezingen (opkomst 41% – ongeveer de helft van de opkomst bij Tweede Kamer verkiezingen.

PVV uitgespeeld?
Mijn Partij voor de Vrijheid zit met 20 zetels stevig in de Tweede Kamer en is samen met FvD (2 zetels) de enige oppositie die er toe doet. GroenLinks, PvdA en SGP steunen de coalitie op allerlei dossiers, zijn vrijwel allemaal pro-EU (behalve SP, SGP) en voor eenieder die de debatten in de Tweede Kamer een beetje volgt moge het duidelijk zijn dat de PVV een uitstekend team van uitermate ervaren en kundige volksvertegenwoordigers bezit (Martin Bosma, Harm Beertema, Machiel de Graaf, Fleur Agema, Dion Graus, Sietse Fritsma, Gidi Markuszower, Raymond van Roon en last but not least een absolute topper: Alexander Kops (om van te smullen). De overige TK-leden zijn eveneens toppers binnen hun vakgebied (maar geen beroepspoliticus) doch wellicht wat minder bekend.
Hiddema en Baudet doen het zoals u weet ook meer dan voortreffelijk en de samenwerking in het parlement tussen Fvd en PVV is voorbeeldig te noemen.

Peilingen
Peilingen zijn verraderlijk zoals ik zelfs enkele malen heb mogen ervaren. Ik werd dolenthousiast bij tijden, toen de PVV in de peilingen klom tot hoog in de 30 zetels en zelfs enkele jaren geleden de 42 zetels aantikte. Maar peilingen zijn slechts peilingen, dus zowel naar boven als beneden, suggereren peilingen een bepaalde trend, maar geen absoluut vaststaande gegevens. De winst van de PvdA kwam voor velen, inclusief alle PvdA’ers zelf en Lodewijk Asscher voorop als een volkomen verrassing. Ook vandaag zag ik de peiling van Maurice de Hond: FvD -3 naar 24, VVD op 1 met 25 en PVV slechts 8. Wie het begrijpt mag het zeggen.

De PVV in het EU-parlement
Onder leiding van Marcel de Graaff zit de PVV al een tiental jaren in dat EUP, bestaande uit 751 leden. Het gehele Nederlandse deel bestaat uit slechts 26 leden – ofwel 3,5% van het totaal – die bovendien ook nog eens 9(!) politieke partijen vertegenwoordigen. Heel erg triest welbeschouwd, hetgeen het NRC overtuigend liet zien in het artikel: “ Nederlanders vormen in het Europarlement niet vaak een blok”. In hetzelfde artikel laten de journalisten ook zien dat Nigel Farage 50% van de tijd niet met stemmingen mee doet, en ook (volgens Guy Verhofstadt) vrijwel nooit een commissievergadering bijwoont. Laat Nigel Farage nu net de enige MEP (Member of the European Parliament) zijn die mijn interesse al enkele jaren heeft opgewekt om (enkele) debatten in dit fopparlement te gaan volgen. Het was hoogst aangenaam en vermakelijk. Farage is 25 jaar geleden in de politiek gestapt om ervoor te zorgen dat het VK uit de EU zou stappen (Brexit) en dat is bijna gelukt. Hoogst succesvolle politicus, die uiterst effectief kan zijn, zonder al die tijd aanwezig te zijn. Inzake Baudet maken de verwijfde ambtgenoten in de Tweede Kamer ook graag soortgelijke verwijten. Stumperds.

U kent zelf waarschijnlijk geen EU-parlementariër en zoals Chris Aalberts enkele malen overduidelijk heeft kunnen laten zien, is het werk dat EU-parlementariërs doen (als ze al iets doen) zeer moeilijk zichtbaar. In een recent artikel in HP/DeTijd onder de titel: “Borrelen in Brussel, een bezoekje aan het front”, schiep de journalist Bert Nijmeijer een bepaald ongunstig beeld. Ze “werken” 60 tot 70 uur maar die tijd wordt vooral ingevuld met wining and dining, borrelen, lunchen, lobbyen en wandelgangen geneuzel. Professional lunch eaters dus.
Auke Zijlstra MEP PVV (@aukepvv) gaf sterk weerwoord en legde de “journalist” Bert Nijmeijer uit dat hem geen hoor en wederhoor was geboden en dat qua bereikbaarheid alles op zijn EU-website te vinden was en dat hij bovendien niet aan het door Nijmeijer’s gekleurde PVV profiel voldeed (455 amendementen, 10x schaduwrapporteur, 106 schriftelijke vragen, 86 plenair gesproken).
Het is geen moeilijk werk: de PVV is meestal tegen. Je hoeft amper een dossier te lezen. De rechts-populistische eurofractie ENF heeft geen fractievergaderingen. Alle tijd voor het terras. Beter aan het bier dan werken aan eurofiele projecten, in lijn met hun politieke visie.
Tendentieus, schadelijk, smaad, insinuerend, incorrect en duidelijk met het oogmerk de PVV te beschadigen.

De PVV is al jaren voor #Nexit (Nederland uit de EU), voor het uittreden uit de Euro, tegen transferunie, tegen EU leger, tegen massa immigratie, tegen open grenzen, tegen een spilzieke EU (geld in Nederland besteden), tegen miljarden voor knoflooklanden, waaronder de Grieken, tegen het monetair beleid van de ECB, die onze pensioenfondsen miljarden kosten, tegen de EU bemoeienis met pensioenfondsen en dus wordt altijd de vraag gesteld, ook al 25 jaar aan Nigel Farage, wat je dan überhaupt in het EU parlement doet. Een onterechte vraag: als je iets wilt veranderen in de politiek dan moet je dat op democratische wijze proberen en dus van binnenuit. Vandaar de EU-kritische partijen en de nieuwe tendens dat zij meer en meer samenwerken.
En weet u waarom de PVV tegen is?
Omdat dit op den duur altijd beter zal zijn voor Nederland en de Nederlanders.

Geert Wilders uitgespeeld?
De PVV werd opgericht door Geert Wilders en “het PVV-gedachtegoed”, als ik daarvan mag spreken is voor een dominant deel door hem bepaald. Geert Wilders is de PVV en de PVV is Geert Wilders. Dat is zo. Neemt natuurlijk niet weg dat Wilders het niet alleen doet allemaal, en dat hij daarbij wordt bijgestaan door dikwijls bepaald competente mensen (geen beroepspolitici). Het was een keuze destijds om de partij zo vorm te geven en het was waarschijnlijk de enige optie om met een politiek bepaald rechtse partij 13 jaar te overleven, zonder te verzanden in Leefbaar/LPF/Trots op Nederland perikelen. Terwijl ik dit schrijf hoor de stemmetjes van de criticasters, “En wat heeft de PVV bereikt dan?”, maar het is teveel om hier op dit moment dit allemaal op te noemen. Ik geef u slechts het volgende lijstje:
- De risico’s en het gevaar van islam definitief op de agenda gezet: niet alleen in Nederland, maar ver over onze landsgrenzen heen. Lees, Marked for Death, van Geert Wilders. Benoemen van alle vormen van zelf-islamisering.
- Wilders is al 12 jaar het levende bewijs dat moslims geen kritiek op hun ideologie, de profeet of hun allah dulden, anders zult u het met de dood bekopen (zie bijvoorbeeld Rushdie, Fortuyn, Deense spotprenten en van Gogh).
- Een deel van de mensen de ogen geopend voor alle nadelen en gevaren voor Nederland die zijn verbonden aan ons EU lidmaatschap (VS van Europa, macht centralisatie a la Sovjet Unie, ongebreidelde zich altijd maar uitdijende bureaucratie, verlies van soevereiniteit, samenwerking met ander EU kritische en zogenaamd populistische partijen.
- Als eerste 2012 doordacht pleidooi om uit de Euro te stappen: toen uiterst discutabel initiatief volgens velen, vandaag voor ingewijden in de materie zeer bespreekbaar: de euro is geen geld, de euro kost ons geld (en heel heel veel, volgens sommigen mogelijk 1,5 keer BBP).
- Eigen bevolking eerst. Er is echt helemaal niets mis mee. Zie Trump. Alleen bij extreemlinksen bestaat nog het idee dat zij de hele wereld kunnen redden en dat landen en volkeren maakbaar zijn.

Kritiek op Wilders
Zowel van buiten als ook binnen de PVV-geledingen is van tijd tot tijd kritiek te vernemen op de politicus en de politiek leider van de PVV. Dat is op zich normaal, begrijpelijk en ook gewoon gezond. De leider van een organisatie, van een partij of zelfs van een land moet open staan voor kritiek. Des te meer als het gaat om iemand die al langer de leiding in handen heeft. Binnen een traditioneel gestructureerde partij (of organisatie) zijn daar de geëigende kanalen voor om kritiek (feedback of anderszins) te stroomlijnen, te managen, ervoor te zorgen dat het geen eenzijdige of onterechte kritiek is, en in voorkomende gevallen de kritiek tot consequentie te laten geworden voor de zittende leiding.

Bij de PVV werkt dat niet goed. Omdat Wilders de PVV en de PVV Wilders is, wordt kritiek op Wilders impliciet opgevat als kritiek (en aanval) op de PVV. Ook wordt binnen deze logica iedere kritiek automatisch kritiek op Wilders (hij is voor alles en altijd verantwoordelijk) en wordt het meteen persoonlijk en doet tegelijk afbreuk aan alles waar de PVV voor staat, wat de PVV en PVV’ers beweegt en raakt het de 1,5 miljoen PVV stemmers dikwijls meteen. Dat komt doordat er geen scheiding is tussen de partij als instituut en de politiek leider.
Dat is zo en het zou goed zijn voor de mensen die betrokken zijn bij de PVV om dit nadeel goed te onderkennen. Of dit zou moeten veranderen op de een of andere manier kan maar een man uitmaken en dat is Geert Wilders zelf. Het is zijn goed recht.

Het dilemma voor een traditioneel gestructureerde partij
Binnen traditioneel gestructureerde partijen worden doorgaans (niet altijd) de partijleiders gekozen. De partij stelt een dagelijks bestuur aan dat functioneert (idealiter) als een raad van commissarissen (of raad van toezicht) en dat orgaan dient er op toe te zien dat zowel strategie, beleid, bestuur en personele invulling goed wordt georganiseerd, met voorop gesteld het belang van de partij en de leden. Uiteindelijk hebben dan doorgaans de partijleden (op de een of andere, meestal indirecte wijze) invloed op het aannemen of afkeuren van voorstellen die via het bestuur of de politieke leiding worden gedaan. Dat deze vorm van partijorganisatie niet altijd (eigenlijk slechts zelden) probleemloos verloopt lieten vrijwel alle traditionele partijen overtuigend zien de laatste jaren: VVD-Henry Keizer en de legio schandalen, 50+ met uiterst bedroevende en vreselijke bestuurscrisissen, CDA ten tijde van het PVV gedogen Rutte1, PvdA, met de continue messen in de rug steken operaties door partij-dinosaurussen, SP met haar door Marijnissen gedicteerde en gecontroleerde stalinistische aanpak, D66 met schandalen #omkoopneukhuteigenaar en het onvermogen bij te sturen, want de partijleider was toch groter dan de partij en zelfs – ook recentelijk al – FvD met de perikelen rond Henk Otten en de strakke (zeer geconcentreerde) partijorganisatie of de noodzaak enkele voormalige ex-VVD bestuurders uit de partij te zetten wegens onoirbaar gedrag (couppoging?).
De traditioneel gestructureerde politieke partij organisatie is daarom ook niet altijd alles, maar kan op een gegeven moment wel een bepaald effectief zelfreinigend vermogen ten toon spreiden. Althans soms op een gegeven moment onder bepaalde omstandigheden zolang er geen dictators aan het bewind zijn

Het pleidooi van Dr. Mulder
Zoals voor iedere organisatie zijn om te kunnen overleven onder andere de volgende kenmerken van belang: flexibiliteit, innoverend vermogen, met de tijd meegaan, vernieuwen, aanpassen, opvolging, verjongen, teamwerk, professionalisering, vakmanschap, handwerk, karakter, doorzettingsvermogen, leiderschap, vastberadenheid, uitstraling (PR), marketing, financiering, toegevoegde waarde, invloed, maar ook plezier en iets voor anderen betekenen. U mag zelf kiezen uit deze rijke verzameling van kenmerken en hen zelf in de voor u te prefereren volgorde zetten. Het is heel persoonlijk wat voor u als zwaarste telt. Specifiek en heel eigen. De prioriteiten van de juist gekozen kenmerken maken dat uw organisatie – of politieke partij – meer of minder succesvol zal zijn om de concurrentie het hoofd te bieden, de klanten (en het personeel) tevreden te houden, te zorgen dat u niet achterop of uit de mode raakt, en zorgt dat u niet wordt opgegeten door anderen.
Dat laatste is geen grapje.
Wat staat er echt op het spel voor u, de kiezers?
Uw toekomst
Uw veiligheid,
Uw gezondheid.
Uw financiële zekerheid.
Uw geluk.
De toekomst van uw kinderen (en kleinkinderen).
Uw gezondheid. Het klimaat en uw leefomgeving.
Uw seksleven.
De gezondheidszorg.
Het onderwijs.
Veiligheid op straat.
U thuis blijven voelen in ons land.
Hoe u zich verhoudt tot uw omgeving.
De belastingdruk (40%).
Uw pensioen.
De relatie met de overheid.
Uw privacy en uw vrijheid.

Politiek gaat over keuzes maken en prioriteiten stellen. Afhankelijk van uw prioriteiten uit het bovenstaande (niet volledige) lijstje, ontstaat uw voorkeur voor de een of de andere politieke partij.
Het samenkomen van de hierboven beschreven kenmerken van een organisatie of politieke partij, met datgene dat er voor u de kiezer op het spel staat is geen statisch gegeven. Het verandert voortdurend, en afhankelijk van de intensiteit van veranderingen of gebeurtenissen veranderen niet alleen kiezers van keuze voor de ene of de andere politieke partij, maar veranderen ook de partijen en de politici zèlf.
Mijn verwachting is dat de thema’s waarop Geert Wilders en zijn PVV de nadruk leggen de “gamechangers” zullen worden. Ik blijf erbij: vrijheid, grenzen dicht, de-islamiseren, uit de EU en afscheid nemen van de euro zijn existentiële thema’s. Kwesties van overleven en dat zit in het DNA van ieder mens. Ook in dat van Geert Wilders. Dat hij maar lang voor de PVV leven mag!

Dr. GertJan Mulder
verenoflood.nu/geert-wilders-en-de-pvv/

p.s. Mag ik u de reacties onder de column van Dr.GertJan Segers op Veren of Lood aanbevelen, met name die van D.G. Neree
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko