Vraag PVV-wetsvoorstel : ISLAM uit het straatbeeld

Meer
1 jaar 10 maanden geleden #53180 door katertje
Hoofdpunten
-Noodzaak van een moskeeverbod en een verbod op islamitische scholen: centra van omverwerping van het westen
-Noodzaak van een moskeeverbod: de moskee als centrum van binnenlands extremisme
-Noodzaak van een verbod op de druk, distributie en verkoop van de koran
-Noodzaak van een verbod op het dragen van de burqa en niqaab

Op pagina 26 lezen we:
We kunnen het ons niet veroorloven om nog eens 14 jaar te verliezen, want de tijd tikt. Ook voor Nederland.
We verliezen geen tijd, dat zou inhouden dat we stilstaan. Het is erger dan dat. Onder de afgelopen regeringen zijn we achteruit gelopen. Dat blijkt onder andere wel uit deze passage:

We zijn nu dus nog verder verwijderd van het bestrijden van islam dan 14 jaar geleden. En het is een bewuste tactiek van de marionettenregering. Uit het hele stuk blijkt een duidelijke rode draad en dat is dat de marionetten keer op keer maar wat roepen. ‘We gaan het onderzoeken’, en dan blijken dat loze woorden geweest te zijn want er is helemaal nooit wat mee gedaan. Een andere keer is het weer van ‘we mogen het niet onderzoeken, want vrijheid van religie’. De ene keer roepen ze dit, de andere keer roepen ze dat, en het is precies dat; geroep. De ene keer zijn ze wel bezorgd, de andere keer niet, maar helemaal nooit gebeurt er iets.
Het is een spelletje tijdrekken en een vasthardende onwilligheid om de islamitische overname van Nederland een strobreed in de weg te leggen. Terwijl er gepingpongd wordt in de overbodige Kamer, wordt in steeds sneller tempo de islamitische invasie opgeschroefd. De overheid weet het wel, want is zelf de uitvoerder van dit project, maar wil het verborgen houden voor de bevolking.
Het is een plan, en het wordt voor onze ogen uitgevoerd met goedkeuring van de Kamerheren.


En onze eigen overheid is de uitvoerder. In de Kamer worden spelletjes gespeeld om de indruk te wekken dat we iets in te brengen hebben, maar in feite is het een theater om aan het oog te onttrekken wat er werkelijk gaande is, met maar één doel, te voorkomen dat het volk in opstand komt voordat het te laat is.

Goed stuk, dat overzichtelijk laat zien dat er tijd gerekt wordt met de bedoeling dat het volk slapend de slavernij in gaat,
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden #53174 door katertje
PVV-wetsvoorstel – islam uit straatbeeld

Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

Geleidende brief. pdf
www.pvv.nl/images/Geleidende_brief.pdf

Voorstel van Wet:
Voorstel_van_wet.pdf
www.pvv.nl/images/Voorstel_van_wet.pdf

Memorie van Toelichting:
Memorie_van_Toelichting.pdf
www.pvv.nl/images/Memorie_van_Toelichting.pdf

Artikel 1
De islam is geen godsdienst of levensbeschouwing, maar een geweld-
dadige, totalitaire ideologie.
Artikel 2
1. De volgende islamitische uitingen zijn verboden:
a. moskeeën;
b. scholen;
c. koran;
d. het dragen van een boerka of een nikaab.
2. Onder het eerste lid, onder a, moet ook worden verstaan elke ruimte
die gebruikt wordt als islamitisch gebedshuis of gebedsruimte, tenzij dit
plaatsvindt in de huiselijke sfeer.
3. Alle onderwijsinstellingen zoals bedoeld in het eerste lid, onder b,
waar de islamitische ideologie wordt onderwezen zijn verboden.
4. De druk, distributie of verkoop van de koran zoals genoemd in het
eerste lid, onder c, is verboden.
5. Het dragen van een boerka of een nikaab zoals bedoeld in het eerste
lid, onder d, is verboden, tenzij dit plaatsvindt in de huiselijke sfeer.
6. Een ieder die deelneemt aan de uitingen zoals genoemd in het eerste
lid van dit artikel onder a en b en het tweede en derde lid van dit artikel, of
deze faciliteert of organiseert, is strafbaar.
7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen de in het
eerste lid genoemde categorieën worden uitgebreid.
Artikel 3
1. Degene die handelt in strijd met artikel 2, eerste lid, onder a, b en c
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete
van de vierde categorie.
2. Degene die handelt in strijd met artikel 2, eerste lid, onder d, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf dagen of geldboete
van de tweede categorie.
3. De in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c gestelde feiten zijn
misdrijven.
4. Het in artikel 2, eerste lid, onder d gestelde feit is een overtreding.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.
Artikel 5
Deze wet wordt aangehaald als: Wet op het verbod van bepaalde islamitische uitingen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko