Vraag Wilders Proces 2.0

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #50522 door katertje
Getuigen
Advocaat Knoops wil premier Rutte, burgemeester Bruls en politiechef Aalbersberg verhoren
Naast tal van onderzoeken laten verrichten, wil de raadsman van PVV-leider Geert Wilders ook veel getuigen laten oproepen. Het gaat onder anderen om premier Mark Rutte en enkele ministers uit Rutte-II, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg. Ook wil hij de duizenden mensen laten verhoren die aangifte deden tegen Wilders om zijn ´minder-Marokkanen´ uitspraken in 2014.

Onlangs liet Wilders al weten dat hij oud-Tweede Kamerlid Joost Taverne van de VVD als getuige wil oproepen. In een boek van oud-VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes staat dat Taverne het oneens was met de veroordeling van de PVV-leider. Dat zou Taverne echter niet hebben mogen zeggen van de VVD-fractie, omdat dit Wilders bij de verkiezingen in de kaart zou kunnen spelen. De opvatting van Taverne is van belang omdat er volgens Knoops uit blijkt dat de rechtbank de wil van de wetgever heeft genegeerd.Verslag via Twitter Saskia Belleman
twitter.com/SaskiaBelleman
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor
Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #50521 door katertje


Voor het gerechtshof in Den Haag begint het hoger beroep in het 'minder-Marokkanen-proces' tegen PVV-voorman Geert Wilders. Het gaat om regiezittingen op dinsdag en donderdag, waarin de politicus en de aanklager nog onderzoekswensen kunnen indienen voordat het proces inhoudelijk begint.

Zoals u weet is zowel Wilders als het Openbaar Ministerie in hoger beroep gegaan tegen de veroordeling door de rechtbank in Den Haag op 9 december 2016. Wilders werd schuldig bevonden aan het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging. Maar hij kreeg geen straf opgelegd. Het OM had een boete van 5000 euro geëist. Zijn raadsman Geert-Jan Knoops had vrijspraak bepleit. Wilders vindt dat zijn woorden binnen de vrijheid van meningsuiting vallen en passen binnen het politieke programma van zijn partij.

Het hoger beroep zal waarschijnlijk op donderdag 17 mei 2018 beginnen. Dat heeft de voorzitter van het gerechtshof in Den Haag gezegd tijdens de eerste regiezitting, die plaatsvond in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Wilders was dinsdag zelf aanwezig bij de zitting, waarop beide partijen hun grieven en bezwaren kenbaar kunnen maken en hun onderzoekswensen konden indienen.

Geert Jan Knoops: Eerder vonnis was dolksteek voor vrijheid van meningsuiting
Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops wil onder meer dat er een ‘gedegen wetenschappelijk onderzoek’ wordt gedaan naar belangrijke elementen in deze ‘bijzondere zaak’. Het gaat dan onder meer om de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting. Volgens Knoops is een onderzoek noodzakelijk, omdat het gaat om een belangrijk fundament van de democratie en de rechtsstaat.
Hij laakte in dat verband het vonnis van de rechtbank in Den Haag uit december 2016, dat volgens hem feitelijke misslagen bevat. Daarmee kreeg de vrijheid van meningsuiting een ‘juridische dolksteek’, zei de advocaat. Maar ook naar andere begrippen moet nader onderzoek komen om de zaak goed te kunnen voeren, vindt hij, verwijzend naar verdragen en wetenschappers. Het gaat onder meer om de begrippen discriminatie en ras en de vraag wat nu wel of niet een bijdrage is aan het publieke debat.

Knoops denkt dat van hogerhand is toegewerkt naar vervolging van de PVV-leider. Hij wil weten of bewindslieden afspraken hebben gemaakt, onder meer over hun reactie op de uitlatingen van Wilders. Volgens de scheiding der machten mogen politici zich niet bemoeien met rechtszaken. Ook vermoedt de advocaat sturing vanuit het OM om aangifte te doen bij de politie. De manier waarop vervolgens aangifte werd gedaan, rammelt aan alle kanten, betoogde Knoops. Er kwamen 6500 aangiften terwijl velen niet eens wisten tegen wie ze aangifte deden en waarom precies. De advocaat liet zijn medewerkers 35 aangevers ondervragen en daarin kwamen volgens hem dit soort misverstanden en tientallen onregelmatigheden aan het licht.
Deze hele gang van zaken is ongeoorloofd en moet er volgens Knoops toe leiden tot dat het OM niet gerechtigd is om Wilders te vervolgen.

Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan omdat het een hogere straf wil. Maar ook vindt de advocaat-generaal dat Wilders ten onrechte was vrijgesproken van het aanzetten tot haat. Wilders werd alleen schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen. Hij kreeg geen straf opgelegd.
De advocaat-generaal vindt dat Wilders’ positie als politicus juist strafverhogend zou moeten zijn. Het debat moet weliswaar stevig gevoerd worden ten behoeve van de democratie ‘maar uitingen van onverdraagzaamheid mogen we niet dulden. Binnen de Tweede Kamer mag hij alles zeggen.


Twijfels over neutraliteit van voorzitter van het gerechtshof
Geert Wilders heeft dinsdag tijdens de regiezitting twijfels geuit over de neutraliteit van de voorzitter van het gerechtshof Den Haag, die nu zijn zaak behandelt in het ’minder-Marokkanen-proces’.

Voorzitter Jeanne Gaakeer zou eveneens voorzitter zijn van een stichting die eerder een prijs uitreikte aan Sinead Wendt, een linkse activiste die betrokken was bij anti-Wildersprotest. „Bent u de juiste persoon om mij te beoordelen?”, vroeg Wilders tijdens de regiezitting, die plaatsvindt in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.
De PVV-leider hoopt dat zijn informatie niet waar is. Als die wel klopt, dan wil hij dat voorzitter Jeanne Gaakeer het in perspectief plaatst. Doet zij dat niet, dan zou ’verschoning’ een optie zijn, de stap dat een rechter zich op eigen initiatief terugtrekt. Wilders sprak nog niet over wraking, wat betekent dat hij de rechter verzoekt op te stappen. Daar moet een andere raadkamer een besluit over nemen. Het OM reageerde verrast op zijn aantijgingen. Justitie wilde weten of er ’meer verrassingen’ komen van Wilders


Naar eigen zeggen kreeg de PVV-leider de informatie over Gaakeer pas in de pauze. Anders had zijn advocaat dit eerder aangekaart. Wilders wees erop dat activiste Wendt totaal andere politieke ideeën heeft dan hij. Ze was volgens hem actief in de kraakwereld, organiseerde een anti-Trump-demonstratie en zou ook betrokken zijn geweest tegen demonstraties tegen Wilders zelf.

Stichting Gascaria kende in 2016 de prijs toe aan Wendt, voor een scriptie met de naam ’No More Blablabla’ over ongedocumenteerde vreemdelingen. Bij de motivatie voor de prijsuitreiking staat onder meer: „Haar werk is niet alleen van een hoog academisch niveau, het getuigt ook van een persoonlijke betrokkenheid bij deze groep mensen”, doelend op vluchtelingen.

twitter.com/SaskiaBelleman
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje. Reden: foto
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor
Meer
2 jaren 5 maanden geleden - 2 jaren 5 maanden geleden #47714 door katertje
Geert Wilders heeft met zijn kritische uitspraken tijdens het 'minder-minder'-proces het Nederlandse rechtssysteem niet ondermijnd. Dat stelt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, in een interview met de Volkskrant.

Volgens Bakker heeft de PVV-leider gebruikgemaakt van de ruimte die de wet hem biedt. "In het algemeen biedt ons rechtssysteem heel veel ruimte aan meneer Wilders en aan iedereen bij hun verdediging", zegt Bakker.

Wilders sprak tijdens zijn 'minder-minder'-proces van een "neprechtbank" en noemde de rechters "PVV-haters".

Voor Bakker is dat niet zo'n probleem. "Het is niet verbazingwekkend dat iemand die veroordeeld is om zich heen slaat. Vaak verlaten veroordeelden foeterend en scheldend de rechtszaal."
"Omdat Wilders een publieke functie uitoefent, krijgen zijn uitspraken een ander soortelijk gewicht", aldus Bakker.

Bakker wil niet reageren op die uitspraken. "De rechter debatteert niet over een uitspraak en al helemaal niet met een verdachte over diens verweer", aldus de voorzitter van de Raad voor de Rechtsspraak
"Er zullen rechters in Nederland zijn die op D66 stemmen en rechters die op de PVV stemmen, maar ik weet het niet en ik wil het ook niet weten. En wat belangrijker is: het doet er ook helemaal niet toe
Laatst bewerkt: 2 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko
Meer
2 jaren 5 maanden geleden - 2 jaren 5 maanden geleden #47653 door katertje
We hebben u zojuist het bericht doorgegeven dat het OM Den Haag in beroep gaat tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in het tweede politieke proces tegen Geert Wilders. Tijdens dat proces werd zichtbaar hoe fanatiek het OM er tegenaan ging in verband met zijn bekende Marokkanen uitspraak.
We hebben het commentaar van Geert Wilders op de rechtsspraak in dit land, met u gedeeld.

Vervolgens valt Herman Bolhaar, de baas van het Openbaar Ministerie, Geert Wilders aan vanwege zijn commentaar op de rechtbank naar aanleiding van zijn veroordeling. Bolhaar vond het namelijk echt niet kunnen dat de PVV-leider enkele onvriendelijke opmerkingen had gemaakt over de officieren van justitie in de strafzaak tegen hem. U weet, dat waren de representanten van het OM die hem een strafblad wilden bezorgen (wat ze ook gelukt is) en een forse boete laten betalen vanwege "groepsbelediging" en "aanzetten tot discriminatie".En dat alles om de uitspraak van Wilders over "meer of minder Marokkanen"

Het antwoord van Wilders kwam in de vorm van een tweet:

Wat hier gebeurt, is een politicus die wordt vervolgd voor een Marokkanen uitspraak door de man die als nevenfunctie ambassadeur van het Marokkofonds, heeft. Dat hebben we ook gemeld in het artikel over het commentaar van Bolhaar op Wilders. Maar als je nu kijkt bij het Openbaar Ministerie en de nevenfuncties van Herman Bolhaar, dan vindt u daar het Marokkofonds niet terug...!

Het Marokkofonds stond er wel bij hoor, maar is snel weggehaaldTja, wij hebben een perfect archief

Hoe komt een hoogste baas van het "onkreukbare" OM op u over op het moment dat zijn Marokkaanse-Connectie bekend wordt gemaakt, opeens dingen gaat aanpassen, deleten ? Vreemd ? Ja, alsof meneer Bolhaar iets te verbergen heeft. We hebben een baas van het Openbaar Ministerie, Herman Bolhaar, die klaarblijkelijk niet wil weten dat hij in zijn vrije tijd ambassadeur is bij het Marokkofonds.

Maar er is nog iets vreemds. De eerste keer dat Wilders voor de rechtbank stond, dat was in 2010, was de vice president van de rechtbank, Frans Bauduin, bestuurslid van dat Marokkofonds.

Hoe kan het dat in beide rechtszaken tegen Geert Wilders er een direct verband is met het Marokkofonds?

Toeval? Toeval bestaat niet!
Laatst bewerkt: 2 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko
Meer
2 jaren 5 maanden geleden #47652 door katertje
We hebben u gemeld dat Geert Wilders direct na de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in het tweede politieke proces tegen hem in beroep is gegaan. Geert krijgt gezelschap, want het Openbaar Ministerie Den Haag gaat eveneens in beroep tegen de uitspraak.

Aanleiding voor het beroep van het OM is onder meer de gedeeltelijke vrijspraak van de PVV-politicus. U weet, de rechter sprak Wilders vrij van aanzetten tot haat.

Volgens de rechters heeft Wilders zich schuldig gemaakt aan aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging door zijn "minder-Marokkanen"-uitspraken, maar ze achtten niet bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan aanzetten tot haat. Het OM had een boete van 5000 euro geëist tegen de PVV-leider, maar de rechtbank legde hem geen straf op.

Een ander punt is de vrijspraak voor uitspraken die het Kamerlid deed op een Haagse markt op 12 maart 2014. Daar sprak Wilders over "een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen." Verder vindt het OM dat Wilders een boete verdient voor zowel deze uitspraak als de "minder-minder"-uitspraak tijdens een verkiezingsbijeenkomst een week later op 19 maart .

„Het OM vindt dat de uitspraak over de boete een herbeoordeling van het hof behoeft”, aldus een woordvoerster.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 5 maanden geleden #47598 door gnor
Juridisch breng je ze niet ten val. Uitlegging is een vak op zich.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko
Meer
2 jaren 5 maanden geleden #47597 door katertje
Baas OM is ook ambassadeur Marokko Fonds


Officieren van justitie staan niet in een rechtbank als privépersoon. Dat zei de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Herman Bolhaar, zondag in het tv-programma WNL op Zondag in een reactie op eerdere kritiek van PVV-leider Geert Wilders. 

Die zei in zijn laatste woord tijdens het ’minder-Marokkanen’ proces dat de officieren van justitie in dit proces geen vertegenwoordigers van een onafhankelijk OM zijn, maar de handlangers van dit kabinet.

Volgens Bolhaar vertegenwoordigen officieren van justitie in de rechtszaal echter de waarden uit de grondwet en de wetgeving. „De officieren van justitie van ons staan daar namens de maatschappij.”

Nee joh, ze zijn volstrekt onafhankelijk bij het OM als het om ‘minder Marokkanen’ gaat.
Procureur Generaal Bolhaar is ambassadeur van het Marokko fonds.
Hij is de hoogste baas van het OM en heeft aangifte gedaan tegen Wilders.
Belangen verstrengeling?Herman Bolhaar nevenfuncties:Geert Wilders ‏@geertwilderspvv 19 u
19 uur geleden

Baas OM @HermanBolhaar bekritiseert me bij @WNLOpZondag over Marokkanenproces en blijkt Ambassadeur Marokko Fonds te zijn.

Is dit Zimbabwe?
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 6 maanden geleden #47512 door gnor
Tot en met het PvdA-verhaal ging het enkel over de vorm en niet over de inhoud. Dat is op zich knap; politiek bij Pauw i.p.v. waar het thuis hoort nl. in Den Haag.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko
Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #47511 door katertje
Reactie Mr. Theo Hiddema op uitspraak Rechtbank Wilders-II(zie ook tref.eu/nl/overzicht/74-de-Media-MSM/405...-gaat-maar-door.html )


En hoe kijken de officieren van justitie Wouter Bos en Sabina van der Kallen terug op Wilders-II

Laatst bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 6 maanden geleden #47504 door katertje
Reactie Geert Wilders op veroordeling


De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 6 maanden geleden #47503 door katertje
Het commentaar dat Peter Tak op tv gaf na de uitspraak van de Rechtbank liet veel te wensen over. Dat hij niet begreep waarom Geert Jan Knoops meteen in hoger beroep ging en niet eerst het vonnis bestudeerde, bewijst dat het hem ontgaan is waar het hier eigenlijk om ging.

Wilders en zijn raadsman vonden het strafproces als zodanig in strijd met ons staatsrecht en gaan daarom tegen alles in hoger beroep dat geen vrijspraak of niet-ontvankelijkheid inhoudt. Geen enkele reden om daarmee te wachten, wat Tak had kunnen weten als strafrecht docent.

Dat iemand als Peter Tak het toejuicht dat een vage norm als die van 137c of 137d [1] buiten de wet om wordt uitgebreid door onder ras ook nationaliteit te begrijpen is voor een normaal mens niet te in te voelen.

Waar blijft het adagium in dubio pro reo? Waar de restrictieve interpretatie? Zijn we al zover dat we in Nederland iemand willen veroordelen omdat hij er andere denkbeelden op na houdt dan wijzelf en een andere koers voorstaat in de politiek?


Artikel 137c Sr
1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Artikel 137d
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 5 maanden geleden #47502 door katertje
*

- VNL-voorman Jan Roos is vrijdagochtend de eerste.  In een communiqué meldt hij:
“Met grote zorg heeft VNL kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank. De veroordeling van Geert Wilders is een volwassen democratie onwaardig. Het publieke debat wordt gesmoord. Deze veroordeling benadrukt eens te meer hoe belangrijk het is dat de uitingsvrijheid wordt verruimd. Dit is een zwarte dag voor de vrijheid van meningsuiting. Het politieke debat moet plaatsvinden in het parlement, nooit in de rechtbank. Volgende week donderdag wordt het VNL-wetsvoorstel om de vrijheid van meningsuiting te verruimen behandeld in de Tweede Kamer. Juist de bepalingen op grond waarvan Wilders is veroordeeld worden in het voorstel gewijzigd. De behandeling kan van invloed zijn op een eventueel hoger beroep.”

- D66 laat weten dat politici zich zo min mogelijk moeten mengen in individuele rechtszaken in het kader van de scheiding der machten. "Ik voel me geen partij in deze zaak", laat fractievoorzitter Alexander Pechtold weten.

- PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt: “De rechter heeft geoordeeld. Daarmee is vastgesteld dat je met een beroep op de vrijheid van meningsuiting niet mag discrimineren en beledigen, en dat de wet dus ook bescherming biedt. In tegenstelling tot Geert Wilders hebben wij vertrouwen in ons rechtssysteem en houden we ons aan de scheiding der machten. Vanuit de politieke arena blijft de PvdA de ideeën en uitspraken van Wilders met het woord bestrijden. Wij vinden de manier waarop hij een hele bevolkingsgroep beledigt en wegzet, walgelijk en verwerpelijk.”

- CU "De onafhankelijke rechter heeft recht gesproken op basis van democratisch vastgestelde wetgeving", zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. "Als politicus zie ik het als mijn opdracht om in alle scherpte, maar respectvol deel te nemen aan het maatschappelijke en politieke debat."

- Voor GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft de rechter een duidelijke grens getrokken. "Wilders is juridisch te ver gegaan in zijn uitlatingen." Nog belangrijker is dat Wilders keer op keer een morele grens over gaat. Of het nu gaat over zijn "minder minder"- uitspraak, zijn oproep om in verzet te komen of zijn voortdurende aanvallen op de rechtsstaat. Ik beloof dat niet normaal te gaan vinden en zal zijn haatretoriek en zondebokpolitiek tot de laatste snik bestrijden

- SGP-leider Kees van der Staaij heeft in tegenstelling tot zijn collega's wel een mening over de uitspraak. Hij vindt een vonnis voor de uitspraken van een politicus ongemakkelijk. "Dat gevoel heb ik ook nu weer". Volgens Van der Staaij is er vooral een goede balans nodig tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. "Je moet helder kunnen zeggen waar het op staat, maar anderen niet onnodig kwetsen".

- Sybrand van Haersma Buma, fractieleider van het CDA zegt in een reactie dat het niet gaat om het vraagstuk of er problemen zijn met Marokkaanse jongeren. "De vraag is ook niet of politici daar iets over mogen zeggen. Waar het vandaag om gaat is dat er altijd wettelijke grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting en dat de wet voor iedereen gelijk is."

- Premier Rutte wilde op geen enkel aspect van de uitspraak reageren. "Het is aan de rechter of er in een concreet geval sprake is van schending van de wet", aldus Rutte.

- Thierry Baudet, lijsttrekker Forum voor Democratie: “De veroordeling van Geert Wilders voor ‘beledigende’ uitspraken past niet in de vrije samenleving die Nederland altijd geweest is – en moet blijven. Het debat hoort vrij te zijn. Wat ‘beledigend’ is en wat niet, is subjectief. Kritiek op godsdiensten en politiek-maatschappelijke opvattingen, kritiek op meerderheden of minderheden, ferme standpunten moeten kunnen worden uitgesproken.”

- Vlaams Belang: Rechters zijn de bondgenoten van de terroristen
Bericht van Wilders' Vlaamse politieke vrienden. Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken: “Wanneer zelfs het stellen van een vraag leidt tot een gerechtelijke veroordeling, is de politieke tirannie in voege. De rechters die dit vonnis velden, gedragen zich als objectieve bondgenoten van diegenen die de gewapende strijd aangaan tegen onze democratische waarden en die West-Europa de afgelopen twee jaar 307 levens kostte.”

> PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt somt op dat de rechter heeft vastgesteld dat je met een beroep op de vrijheid van meningsuiting niet mag discrimineren en beledigen en dat de wet dus ook bescherming biedt. "In tegenstelling tot Geert Wilders hebben wij vertrouwen in ons rechtssysteem en houden we ons aan de scheiding der machten", aldus Recourt. De man weet van knettergekkigheid niet meer hoe ze dit keer moet draaitollen. De partij die er ooit naar streefde de individuele vrijheid te beschermen (tegen de invloed en voorschriften van de roomse kerk bijvoorbeeld) staat nu te juichen bij deze zwartste bladzijde uit de recente geschiedenis, waarop rechters gaan bepalen wat politieke vrijheid van meningsuiting is. Waarbij de Marokkanen tot een ras worden uitgeroepen! Spreken we nu voortaan ook van het Turkse, Algerijnse, Somalische, Eritreese, Syrische, Afghaanse etc etc ras

En de islam? Is de islam een ras? Of het Christendom? De dol- en doorgedraaide PvdA sekte ontaardt in rassenwaan. Deze partij van pure botte cultuurverraders verdient 0 (NUL!) zetels in maart 2017. Moet haalbaar zijn!

Lichtpuntje
PVV-stemmers voor 'rascisten' uitmaken dat mag gelukkig nog wel !
Het valt dus allemaal nogal mee met de inperking van de vrijheid van meningsuiting.


.
Laatst bewerkt: 2 jaren 5 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.507 seconden