Vraag Wilders Proces 2.0

Meer
6 maanden 1 week geleden - 6 maanden 1 week geleden #53633 door katertje
Het gerechtshof kan snel klaar zijn met de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. Het hoeft alleen maar te onderzoeken of de politiek in de persoon van oud-minister Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid) het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangespoord Wilders te vervolgen, naar aanleiding van diens uitspraken over 'minder Marokkanen'. Als het definitief bewijs daarvoor op tafel komt, heeft het OM zijn recht op vervolging gespeeld en kan het hof in een vroeg stadium de stekker uit het proces trekken.

Dat betoogde Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops vrijdag in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol, waar het Haagse hof een begin maakte met het hoger beroep van de zaak-Wilders. De PVV-leider is door de rechtbank veroordeeld voor onder meer groepsbelediging en discriminatie. Zowel Wilders als het OM tekenden beroep aan tegen dat vonnis.

In een urenlang pleidooi betoogde Knoops dat nagenoeg vaststaat dat Opstelten zich met de zaak heeft bemoeid en dat er overleg is geweest tussen diens ministerie en het OM. Dat zet een eerlijk proces tegen Wilders op de tocht, meent de advocaat, en vormt een mogelijke schending van het principe van de scheiding der machten. Knoops wil dat het hof Opstelten, voormalig OM-baas Herman Bolhaar en oud-topambtenaar Gerard Roes als getuige hoort.
Maandag verder

Knoops verwees onder meer naar de recente beantwoording van Kamervragen door de huidige minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. Daaruit blijkt volgens hem dat er sprake is geweest van overleg tussen ministerie en OM over de zaak-Wilders. Het OM heeft daar eerder niet de waarheid over gesproken, aldus de raadsman.
Knoops maakte gehakt van het vonnis van de rechtbank. De rechter is zich te buiten gegaan aan een ,,politiek waardeoordeel'' over een partijprogramma, vindt de raadsman. De discussie over de omstreden uitspraken van Wilders hoort niet thuis in de rechtszaal, maar in het parlement, meent Knoops.
De advocaat is nog niet klaar met zijn verhaal. Maandag zet hij zijn betoog voort. Vrijdag zal het OM reageren.

Wilders: Stop dit onzinnige, politieke proces
Aan het slot van een driedaagse regiezitting in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol heeft PVV-leider Geert Wilders het Haagse gerechtshof opgeroepen een einde te maken aan het strafproces tegen hem. „Niemand zal mij laten zwijgen, zolang ik kan ademen.”

Wilders vroeg het hof het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren. „Maak een einde aan dit politieke proces, stop deze charade. En als u dat niet doet, geef me dan tenminste de kans die dubieuze en kwalijke rol te onderzoeken van ministers, in de beslissing van het laten vervolgen van een oppositieleider.”
„Deze zaak stinkt”, aldus Wilders. „Het OM toont zich politiek gekleurd, niet onafhankelijk en handlangers van het kabinet dat een oppositieleider de mond wil snoeren en wil laten veroordelen.”
Volgens Wilders heeft het OM meerdere malen gelogen, ook tegen het hof. Het OM stelt dat er geen overleg is geweest met de minister over Wilders’ vervolging. „De waarheid is dat er wél een overleg was. Alleen dat al is aanleiding om te twijfelen en om te willen onderzoeken wat de waarheid is geweest.”

Het hof beslist op 10 januari over de onderzoekswensen van Wilders en raadsman Knoops. Zij willen onder anderen Opstelten als getuige horen, als het hof er niet direct al toe overgaat het OM naar huis te sturen en het proces te beëindigen
Laatst bewerkt: 6 maanden 1 week geleden door katertje.
Meer
6 maanden 1 week geleden #53610 door katertje
Als je kijkt hoe sterk de band was tussen Ivo Opstelten en Mark Rutte, dan is niet voorstelbaar dat Opstelten aandrong op vervolging van Geert Wilders zonder dat Mark Rutte daarvan wist.

Frank Berkemeier zette de feiten op een rij, en fronste.

2012: Rutte was daarover zo kwaad dat hij Wilders toe beet dat hij ‘dat partijtje’ van hem bij verkiezingen zou ‘decimeren tot de laatste zetel’.

2014: “Ik krijg er een vieze smaak van in mijn mond”, zei de premier tegen RTL Nieuws-verslaggever Steven Schoppert, die vroeg of de PVV-leider te ver was gegaan. “Te ver gaat hij al jaren, dat is niet nieuw meer”, antwoordde Rutte.

2018: Een bron meldde dat toenmalig VVD-minister Ivo Opstelten, voordat het Openbaar Ministerie een beslissing nam, bij het OM had aangedrongen op het instellen van strafvervolging. Hij zou zijn opvatting persoonlijk – of via een topambtenaar – kenbaar hebben gemaakt aan de top van het OM. De bron was een hoge ambtenaar, die dit soort dingen beroepsmatig kon weten.

Sluit het een het ander uit? Geen idee, maar het lijkt mij handig dat naast Ivo Opstelten ook Mark Rutte als getuige wordt opgeroepen in het politieke showproces tegen de PVV-voorman.

Ik kan mij niet voorstellen dat Opstelten het interveniëren zelf heeft verzonnen, en als hij het zelf verzonnen had, kan ik mij niet voorstellen dat Rutte niet op de hoogte was,schrijft Berkemeier.
Opstelten en Rutte zijn 2 handen op een buik zoals u in onderstaande quotes via Business Insider kunt lezen:
Vanaf het begin vond Mark Rutte VVD’er Ivo Opstelten als trouwe bondgenoot aan zijn zijde.

Waar hij over sprak? Ik zou het niet meer weten”, zegt Opstelten ruim vijfentwintig jaar later tegen Sitalsing. “Maar ik zei meteen tegen de algemeen secretaris Wim van den Berg: ‘Dát is hem. Hij moet het worden. Onze politieke voorman in de toekomst.
Opstelten is dermate onder de indruk dat hij Rutte voordraagt als zijn opvolger als vicevoorzitter van het hoofdbestuur.
Ivo Opstelten schiet Rutte te hulp. Hij trommelt zeven andere VVD-zwaargewichten op en samen zetten ze zich in voor Ruttes campagne voor het lijsttrekkerschap.
Tijdens de perspresentatie vraagt een journalist of dat betekent dat Holocaust-ontkenning mag van de VVD. Ja, antwoordt Rutte. Dan is het hek van de dam. Het is anderhalve week voor de Europese Verkiezingen; een rel kan de VVD niet gebruiken. Rutte en andere VVD-coryfeeën proberen de schade te beperken. De VVD verliest uiteindelijk een van de vier zetels in Brussel. Ook hierin speelt Ivo Opstelten, op dat moment partijvoorzitter, een grote rol. Hij professionaliseert de campagne en zorgt dat de VVD zich richt op herkenbare thema’s als meer asfalt, lagere belastingen en veiligheid. Opstelten maakt van de VVD weer een eenheid.

U leest het goed. Waar Rutte was, was Opstelten en waar Opstelten was, was Rutte. Opstelten als beschermheer van Mark Rutte, zijn bondgenoot, zijn vertrouwensman.
Ivo Opstelten drong bij het OM aan op strafvervolging van Geert Wilders, iets waar het OM gretig gehoor aan gaf. De politie, die ook onder Opstelten ressorteerde, werkte met voorbedrukte aangifteformulieren en hielp met aangiftes tegen de PVV-politicus.

Ik begrijp dat het hier gaat om aanwijzingen en geen bewijs. Toch, waar rook is, is vuur. Er zijn te veel toevalligheden om die onbeantwoord te laten. Ik hoop dat Knoops zijn zin krijgt om Opstelten te bevragen en ik hoop dan dat Knoops vragen stelt over de rol van Mark Rutte in deze onverkwikkelijke zaak die onze vrijheid van meningsuiting direct bedreigt.
bron: Veren of Lood

Ook Binnenlandse Zaken bemoeide zich met vervolging van Geert Wilders, zegt advocaat Geert-Jan Knoops
Niet alleen het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook dat van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich bemoeid met de vervolgingsbeslissing in de zaak-Wilders. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops maandag op de tweede dag van de regiezitting van het strafproces in hoger beroep tegen PVV-voorman Geert Wilders. De strafzaak tegen Wilders is een politiek proces, zo bleef Knoops benadrukken.

Knoops heeft vorige week al uitvoerig betoogd dat er politieke druk op het Openbaar Ministerie is uitgeoefend om tot vervolging van Wilders over te gaan. Het OM heeft dat tegengesproken, het zegt die beslissing geheel zelfstandig te hebben genomen. Duizenden mensen deden aangifte tegen de PVV-voorman.

Volgens Knoops moet de hele gang van zaken leiden tot het snel afblazen van het hele proces-Wilders. Om de stellingen over de politieke druk te staven, wil hij dat onder meer oud-minister Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid), ex-OM-topman Herman Bolhaar en enkele oud-topambtenaren van beide departementen als getuige worden gehoord.

De zaak tegen Wilders is van meet af aan politiek van aard geweest, betoogde Knoops. Hij verwees onder meer naar uitspraken van toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher, die zei dat hij ‘met walging’ kennis had genomen van de uitspraken van Wilders. Asscher ging ook op de stoel van de rechter zitten, aldus Knoops, door te zeggen dat er sprake was van discriminatie.
Knoops was vandaag de hele dag aan het woord.

wordt vervolgd
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
6 maanden 2 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #53594 door katertje
Het is weer zover. Het tweede hoger beroep (na de wraking eerder dit jaar) in Wildersproces 2.0 is begonnen. En het onderwerp waarmee de verdediging begint is verre van mals.
Advocaat Knoops start met de beschuldiging dat de rechtbank een politiek waardeoordeel heeft gegeven en heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan schending van de Trias Politica: de scheiding van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht.

Knoops wil dat er onderzoek wordt gedaan. Het soort onderzoek dat justitie en het OM naar zichzelf hadden moeten doen, maar waarbij tot op heden klaarblijkelijk alleen is gekeken naar de maskeerbaarheid van de feiten. Pieter Klein van RTL meldde gisteren (zie elders op dit forum) dat op vragen aan minister Grapperhaus ditmaal een ander antwoord kwam over contacten over de zaak-Wilders tussen minister en OM dan eerder erkend:

De hoogste baas van het Openbaar Ministerie heeft in het "minder-Marokkanen-proces" tegen Wilders besproken met de toenmalige VVD-minister Opstelten van Justitie. De toenmalige voorzitter van het college van procureursgeneraal, Herman Bolhaar, besprak onder meer de aangiftes tegen Wilders op 2 april 2014. ”Wilders – procedure besproken – 1000 aangiftes”, zo staat in een document, waarvan het bestaan nu voor het eerst wordt bevestigd. Het gaat om een korte aantekening naar aanleiding van een regulier periodiek overleg tussen toenmalig minister Opstelten en de toenmalig hoogte baas van het OM op 2 april 2014..

Dat is nieuws, want:
Begin dit jaar heeft het College van procureurs-generaal officieel tegenover het Gerechtshof ontkend dat er ooit overleg is geweest met ambtenaren of ministers over de aangiftes tegen Wilders, wegens diens ‘minder-Marokkanen’-uitspraak.

In die zin zijn de antwoorden van Grapperhaus dan ook een breuk met wat je al bijna een traditie kunt noemen:Ook naar de Tweede Kamer is door verschillende ministers van Justitie altijd gesuggereerd dat van overleg met het OM over de vervolging van de PVV leider geen sprake was.

De rechtbank oordeelde volgens Knoops ook ten onrechte dat Wilders een bevolkingsgroep wegzette als minderwaardig, en dat zijn uitspraken niet stroken met het partijprogramma van de PVV. Knoops: ,,Wat matigt de rechtbank zich aan door dat te stellen?”

Ook aan het hof wordt nu door het Openbaar Ministerie gevraagd om een politiek oordeel, aldus Knoops

Alleen al om die reden zou het hof het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moeten verklaren in de vervolging vanwege een schending van de scheiding der machten. Maar ook omdat in de ogen van de verdediging inmiddels is aangetoond dat toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie druk heeft uitgeoefend op het OM om Wilders te vervolgen, terwijl het OM altijd heeft ontkend dat dat het geval zou zijn.

Zowel de rechtbank als het hof zijn daardoor onjuist voorgelicht en zelfs misleid, zegt de verdediging, die vindt dat Wilders daardoor is geschaad in zijn recht op een eerlijk proces. De advocaat vraagt het hof om Opstelten op te roepen als getuige, en ook de voormalige baas van het OM Herman Bolhaar en ex-directeur-generaal van het ministerie Gerard Roes.

Volgens Knoops is sinds de veroordeling van Wilders door de rechtbank, een uitspraak gedaan door het Amsterdamse hof in een vergelijkbare zaak van Thierry Baudet tegen minister Kajsa Ollongren. De minister beschuldigde Baudet in een lezing van racisme. Op zijn beurt deed Baudet aangifte van smaad en laster. Het OM wilde de minister niet vervolgen, en ook het hof oordeelde dat Ollongren haar uitspraken deed in het kader van een politiek debat. Als Baudet haar ter verantwoording wilde roepen, dan is het parlement daarvoor de geëigende plek, aldus het hof.

Knoops en Wilders hebben steeds betoogd dat de discussie over de Minder Marokkanenuitspraak ook thuishoort in het parlement, en niet in de rechtszaal. Waarom wordt dat van Ollongren wel aangenomen, en van Wilders niet, vroeg Knoops, die steeds benadrukte dat de uitspraken van Wilders uit hun context zijn gerukt.


Het OM zei bij aanvang van de zaak ervan overtuigd te zijn dat Wilders zich wel degelijk schuldig maakte aan strafbare discriminatie. Het OM zegt ,,de wettelijke norm te willen markeren door de PVV-leider in het openbaar ter verantwoording te roepen, en is het oneens met het besluit van de rechtbank om Wilders geen straf op te leggen.
Laatst bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
Meer
1 jaar 4 weken geleden - 1 jaar 4 weken geleden #52324 door katertjeAdvocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops leggen uit bij Pauw dat het wrakingsverzoek werd gehonoreerd vanwege duidelijke bevooroordeeldheid Hof. Dat het onbegrijpelijk is dat het Hof niet wilde onderzoeken waarom Pechtold NIET vervolgd wordt.

In Nederland gebeurt een wraking niet vaak. En als het wel gebeurt, dan houdt de wrakingskamer zich over het algemeen in. Maar in de zaak Wilders was dat anders. De wrakingskamer veegde werkelijk de vloer aan met het Hof… en concludeerde dat de beslissing van het Hof om geen onderzoek te doen naar de manier waarop het OM omging met de zaak tegen Alexander Pechtold aantoonde dat de rechters bevooroordeeld waren.

Wilders en zijn advocaten vinden het namelijk buitengewoon merkwaardig dat het OM niets doet tegen Pechtold, terwijl die toch echt een hele groep mensen – Russen – beledigde en wegzette als een stel leugenaars. In het geval van de D66’er heeft het OM besloten dat hij die uitspraak deed in ‘het grotere maatschappelijke debat,’ maar als Wilders iets over Marokkanen zegt, gelden er opeens andere regels. Dat is merkwaardig. Daarom wilden de advocaten en Wilders onderzoeken of er sprake is van willekeur – als de conclusie is dat dit zo is, moet het Hof het OM niet-ontvankelijk verklaren, wat einde rechtszaak betekent.

Het Hof wees dat verzoek echter af. De manier waarop die afwijzing beargumenteerd werd is volgens de wrakingskamer beneden alle peil.

En dat is niet alles, lieten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops gisteren weten bij Pauw......
pauw.bnnvara.nl/media/385066

Ook is het ze opgevallen dat de politie in het geval van Wilders actief op zoek ging naar mensen die aangifte wilden doen( met voorgedrukte aangiftes en al), maar dat ze aangifte doen tegen Pechtold juist zoveel mogelijk probeerde te ontmoedigen
Ook dat is buitengewoon merkwaardig.

De wrakingskamer is daar in mee gegaan. De wrakingskamer zegt niet dat het besluit van het Hof verkeerd was. De kamer zegt dat de argumentatie van het Hof buitengewoon zwak is, en dat dit aantoont dat het Hof bevooroordeeld is tegen Wilders. Dat is belangrijk, maar tegelijkertijd is het wel zo dat de wrakingskamer concludeert dat er op zijn minst parallellen bestaan tussen de uitspraken van Wilders en Pechtold.

Het nieuwe Hof zal het verzoek opnieuw moeten bekijken...en het zou erg vreemd zijn als het nieuwe Hof het besluit van het eerdere Hof in stand houdt. Dus waarschijnlijk komt dat onderzoek er gewoon...
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 jaar 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 4 weken geleden - 1 jaar 4 weken geleden #52321 door katertje
Rechter Wrakingskamer:

Het hof dat gisteren de onderzoekswensen van de advocaten van Wilders afwees, heeft dat volgens de wrakingskamer niet goed onderbouwd. "Daarmee is sprake van een onbegrijpelijke beslissing", oordeelt de wrakingskamer. De vrees van Wilders dat de Haagse raadsheren vooringenomen zijn is volgens de wrakingskamer dan ook gerechtvaardigd.
Het hof noemt de motivering van de strafkamer "te summier" en "onbegrijpelijk".

Gerechtshof Den Haag kent wrakingsverzoek Wilders toe
De wrakingskamer stelt dat op voorhand niet uitgesloten kan worden dat er in elk geval zekere parallellen bestaan tussen de uitlatingen van Wilders en Pechtold.

Lees hier de volledige uitspraak van de wrakingskamer
www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contac...ders-toegewezen.aspx

> De wrakingskamer wijst verzoek van de advocaat Knoops toe. De imago schade voor de rechterlijke macht is enorm. Een regelrechte blamage en afgang voor de president van het gerechtshof Den Haag. Men staat letterlijk en figuurlijk in zijn juridische hemd (lees toga).
Laatst bewerkt: 1 jaar 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 jaar 4 weken geleden #52320 door katertje
Grote overwinning voor Wilders in hoger beroep, wrakingsverzoek toegewezen !

Proces in beroep minstens half jaar vertraagd
Het wrakingsverzoek van Geert Wilders is toegewezen. De rechters van het Haagse gerechtshof die volgens Wilders de schijn van partijdigheid hebben gewekt, worden van de zaak afgehaald. Dat heeft de wrakingskamer vrijdag bepaald. Drie andere rechters zullen met de zaak aan de slag moeten.

Wilders en zijn raadsman Geert-Jan Knoops deden het wrakingsverzoek donderdag, tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Wilders. Het hof had daarvoor elf zittingsdagen uitgetrokken. De geslaagde wraking zal leiden tot vertraging en een streep door die planning.
Vertraging
De behandeling van de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders loopt zeker een half jaar vertraging op. Na het toegewezen wrakingsverzoek moet het gerechtshof Den Haag nieuwe raadsheren aanwijzen die zich over de zaak moeten buigen.
„Zij moeten zich inlezen in het dossier en daar is tijd mee gemoeid”, aldus persraadsheer Kiki Plugge vrijdag. „Daarbij is dit een grote zaak die ingepland moet worden in de rest van het schema van het hof.”
Eind 2016 werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Het OM wilde een hogere straf en vond dat hij ook moest worden veroordeeld voor het aanzetten tot haat.
Circa 6500 mensen hebben aangifte gedaan tegen de PVV-voorman vanwege zijn ’minder Marokkanen’-uitspraak.
’Rechters veroordeeld’
Zwemmen met de handen op de rug gebonden. Dat is wat het hof Den Haag hem dwingt om te doen, vindt Geert Wilders. De PVV-leider zei dat nadat hij donderdag op de eerste dag van het hoger beroep in de minder Marokkanenzaak, het hof wraakte.

Helemaal verrassend was dat niet. Wilders maakte in deze zaak al drie keer eerder gebruik van het wapen – twee keer bij de rechtbank en een keer bij het hof - omdat hij van mening is dat zijn rechters bevooroordeeld zijn.

Steen des aanstoots was dit keer dat het hof het niet nodig vond om de zaak aan te houden voor nader onderzoek naar de reden waarom D66-leider Alexander Pechtold niet wordt vervolgd voor zijn uitspraak over Russen. Nadat minister Halbe Zijlstra zich gedwongen zag om af te treden vanwege een leugen over een ontmoeting met Poetin, zei Pechtold: „Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zelf zijn fouten rechtzet.”
Het OM vond dat Pechtold zijn opmerking maakte in het kader van „het maatschappelijk debat” en dus niet strafbaar is, maar dat dat voor Wilders niet opgaat.

Volgens Wilders en zijn verdediging is de opmerking van Pechtold van dezelfde orde als de minder Marokkanenuitspraak van Wilders in 2014. Zij wilden daar nader onderzoek naar laten doen. „Dat had u ons moeten gunnen”, aldus een teleurgestelde Wilders. „Het gelijkheidsbeginsel is de basis voor onze rechtsstaat.” De PVV-leider benadrukte nog wel dat hij helemaal niet wil dat Pechtold wordt vervolgd. „Maar ik vind dat ik evenmin moet worden vervolgd. Gelijke monniken, gelijke kappen.”
Het hof vond onderzoek naar de strafbaarheid van de uitlatingen van Pechtold, niet relevant voor de zaak tegen Wilders.

Ook zei het hof dat een beslissing om vervolging in te stellen is voorbehouden aan het Openbaar Ministerie. „Daar gaat het hof niet over.”
Vooringenomenheid
Volgens advocaat Geert-Jan Knoops geeft het hof daarmee blijk van vooringenomenheid. De raadsman wees erop dat 85 procent van de verzoeken van de verdediging is afgewezen. Ook daaruit zou vooringenomenheid blijken.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 4 weken geleden - 1 jaar 4 weken geleden #52314 door katertje
WRAKING !

UPDATE 15.54 uur - Het proces in hoger beroep tegen PVV-leider Geert Wilders ligt weer stil. Volgens advocaat Knoops heeft het hof blijk gegeven van vooringenomenheid door te stellen dat het OM voldoende heeft gemotiveerd waarom Pechtold niet wordt vervolgd. Wilders heeft het hof gewraakt.

De politicus kwam donderdag hard in aanvaring met de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie. Die zei het te betreuren dat Wilders zich op zijn zwijgrecht beroept en nodigde hem uit toch het debat aan te gaan.
Wilders begon daarop op zijn stoel te draaien. „Wilt u iets zeggen meneer Wilders?”, vroeg de aanklager. „Niet bepaald nee”, schamperde de politicus. Kort daarna legde Wilders de rechter uit dat zijn weigering principieel is. „Het debat ga ik aan met iedere collega in de Tweede Kamer. Ik vind dat ik hier niet hoor te staan. Daarom weiger ik principieel alle vragen te beantwoorden die in de Tweede Kamer thuishoren.”

Laatst bewerkt: 1 jaar 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 4 weken geleden - 1 jaar 4 weken geleden #52312 door katertje
Er is sprake van een opzichtige selectieve verontwaardiging van het OM. Experts zoals rechtsgeleerde Theo de Roos, zeggen dat de "Rus van Pechtold" een soortgelijke zaak is als de "Marokkaan van Wilders". Maar voor Pechtold vond het OM geen grond tot vervolging.

Als Wilders had gesproken over minder Belgen of Fransen, dan had dat geen enkele slapende hond binnen het OM wakker gemaakt. (nee, ook niet die bij Van der Valk slapen!) Maar nu...G-sus een Marokkaan, een islamiet!
Opzij, opzij, opzij....

Dáár zit de angel! Die Marokkanen zijn moslims. Het gaat het OM primair om kritiek op de islam strafbaar te stellen. En dan voornamelijk de snoeiharde kritiek van Geert Wilders. Want toen die twee van de PvdA, Spekman en Samsom, het laakbare gedrag van Nederlandse Marokkanen breed aan de orde stelden, werd geen vervolging ingesteld. Because...All animals are equal.

Minder Marokkanen kan mijn instemming wegdragen. Immers, minder Marokkanen betekent minder geweld, religieuze krankzinnigheid, minder spuug in nekken, minder zelfmedelijden-cultus en minder druk op sociale voorzieningen.
Minder Marokkanen betekent een leuker en veiliger land.

De Belgische regering was ook van mening dat Molenbeek ongemoeid gelaten moest worden.
In Bataclan plukten ze de vruchten van het Virtue Signalling.
Laatst bewerkt: 1 jaar 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 4 weken geleden #52311 door katertje
Wilders zet zich schrap voor derde proces: hoger beroep Marokkanen-uitspraak
Geert Wilders staat vanaf vandaag terecht voor alweer zijn derde proces, ditmaal in hoger beroep voor zijn minder-Marokkanen-uitspraken in maart 2014. De zaak staat -eveneens opnieuw- garant voor ophef.

De PVV-leider liet er bijvoorbeeld deze week al geen misverstanden over bestaan: ,,Wat de rechters straks ook besluiten, ik trek me er geen bal van aan.’’

En zo betrekken beide partijen dezelfde stellingen als tijdens het proces twee jaar geleden. Wilders als voorvechter van het vrije woord, het Openbaar Ministerie dat weer aanstuurt op een veroordeling voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat. In 2016 werd Wilders daarvoor wel schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd omdat hij als politicus met een veroordeling al genoeg was gestraft, vond de rechtbank toen.

Nu start de zaak de facto opnieuw, met elf geplande zittingsdagen, al hopen justitie en de rechtbank er gestroomlijnd doorheen te gaan. Wilders deed pogingen het proces uit te stellen. Onder meer omdat hij vond dat D66-leider Alexander Pechtold ook vervolgd zou moeten worden omdat die zei: ,,Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet.’’

Wilders’ redenering: als ik strafbaar ben omdat ik een vraag stelde over of er minder Marokkanen in ons land zou moeten zijn, dan Pechtold ook vanwege zijn opmerking in de datsja-affaire rond de afgetreden minister Zijlstra. Justitie zag dat echter anders: Pechtold beledigde niet en de ‘context’ was anders. En dus kan Wilders’ proces door. Want ook zijn (herhaalde) pogingen om Premier Mark Rutte en zes andere oud-ministers te horen als getuigen omdat zij Wilders’ minder-Marokkanen-uitspraak bekritiseerden, werden afgewezen.

Belangrijkste inhoudelijke vraag is nu of de bouwstenen van zijn veroordeling overeind blijven. Meest cruciaal is dat de Haagse rechtbank oordeelde over het begrip ‘ras’. Wilders stelling is dat hij niet kon hebben gediscrimineerd, omdat ‘Marokkaan’ geen ras is, maar een nationaliteit. De rechtbank vond echter dat ‘nationale of etnische afstamming’ ook onder verdragen valt waarin is gesteld dat je niet op ras mag discrimineren. Advocaat Geert-Knoops zal hier op schieten. Hij brengt daarvoor ook hoogleraar mensenrechten Tom Zwart in stelling, net als rechtswetenschapper Afshin Ellian, die vindt dat rechters buiten het politiek debat moeten blijven.

Ongeacht hun pleidooien bij het gerechtshof, zal Wilders de hele rechtszaak vanaf de verdachtenstoel de argwanend volgen. Zeker de voorzitter van het gerechtshof, want hij suggereerde eind vorig jaar al dat raadsheer Jeanne Gaakeer zich moest terugtrekken. Zij bleek voorzitter van een stichting die een prijs gaf aan een studente die eens bij een demonstratie tegen Wilders was. Gaakeer weigerde echter, maar de toon leek gezet. Het zal Wilders, die steevast spreekt van ‘wereldvreemde rechters’ niet milder stemmen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Ere Lid
  • Ere Lid
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
1 jaar 7 maanden geleden #50686 door gnor
www.ad.nl/politiek/aangifte-circus-tegen...onderzocht~ad22a0f5/

In aanvulling op de bijdrage van Katertje.

In het hoger beroep over de ‘minder Marokkanen’-uitspraak hebben de advocaten van PVV-leider Geert Wilders zojuist een paar ‘overwinningen’ geboekt.

<Zelden dat een dode boom (krant) zo positief uitpakt t.o.v. Wilders>

Zo zal de massa-aangifte tegen Wilders toch tegen het licht gehouden worden. En wil het hof dat een aantal getuigen toch gehoord wordt: onder anderen Tom Zwart (hoogleraar mensenrechten) en Afshin Ellian (hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap).

Over die aangifte was tijdens het eerste proces vorig jaar al veel te doen: mensen zouden gepusht zijn aangifte te doen, er zouden door de politie aangifteformulieren 'voorgedrukt' zijn, en de politiek zou aangiften hebben aangemoedigd: onder andere in Nijmegen zou dat gebeurd zijn.

Hoogleraar Tom Zwart wordt gevraagd onderzoek doen naar de uitleg van het begrip ‘ras’ in het Europees mensenrechtenverdrag. Daar is bij de eerdere rechtszaak flink over gesteggeld: de advocaten van Wilders beweerden dat er geen sprake was van rassendiscriminatie omdat de door Wilders benoemde Marokkanen geen 'ras' zijn.

Professor Ellian moet zich gaan buigen over de vraag of Wilders uitspraak strafbaar was of een relevante, politieke bijdrage aan het maatschappelijk debat.

Er komt ook een andere deskundige langs: iemand die het hof zelf heeft uitgezocht; Antoine Buyse (hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief).
Buyse moet het hof gaan bijpraten over de botsing tussen die twee fundamentele grondrechten die in dit proces ter discussie staan: de vrijheid van meningsuiting of het verbod op discriminatie.

<Er lijkt toch enige duidelijkheid te gaan ontstaan in deze zaak.
Niet juichen voor de beer is geschoten. Het Hof kan zaken, net als een Kabinet, zo maar naast zich neerleggen. Het is uiteindelijk allemaal theater.>

Eefje Oomen @eefjeoomen. Zoontje hier begrijpt rijverbod wel: 'mam, ze ziet niks' #heefthijeenpunt??


Daar zal het mogen en kunnen. Hier liever niet; alhoewel er ook voldoende GSM-spelers zijn die net zo blind zijn

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko
Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #50683 door katertje
Het gerechtshof wil meer informatie in de hogerberoepszaak tegen PVV-leider Geert Wilders in het ’minder-Marokkanen’ proces. Zo moet het Openbaar Ministerie (OM) inzicht geven over het traject waarin de aangiftes zijn gedaan tegen de politicus. Ook wil het hof drie deskundigen benoemen om zich beter te laten informeren.

Dat besloot het hof vanmorgen na verzoeken van Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops, die hij vorige maand naar voren bracht tijdens regiezittingen. De meeste onderzoekswensen werden afgewezen, net als de rechtbank eerder ook al had gedaan bij het eerste proces. Zo hoeven niet alle bijna 6500 mensen te worden gehoord die aangifte hebben gedaan. Ook hoeft er geen lijst te worden gemaakt van mensen die waren betrokken bij de aangiftes.

Wel moet het OM nauwkeurig in kaart brengen hoe de procedure is verlopen die leidde tot de aangiftes. Dat moet duidelijk maken wie welke besluiten daarin heeft genomen en op welk moment. Zo wil het hof inspelen op de bewering van Wilders dat er mogelijk sprake is van afstemming tussen politie en OM en dat er sprake was van sturing van hogerhand. Het is tegelijk niet nodig om enkele politici en andere bestuurders te horen, vindt het hof. Knoops wilde onder andere premier Mark Rutte en oud-minister Ivo Opstelten als getuige laten oproepen.

Ook werd geen uitstel verleend voor het proces. Het hof bevestigde verder dat het proces tegen Wilders begint op 17 mei 2018.

Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #50540 door katertje


Rechter Gakeer beweert dat zij niet wist dat Sinead Wendt lid was van een vluchtelingenorganisatie toen zij haar de prijs gaf vanwege haar scriptie.

bron: GeenStijl


Slimme zet van Geert Wilders en Geert-Jan Knoops. Niet wraken, maar dit voorval stilletjes laten door etteren. Dit "scriptie prijsje" zou mevrouw de rechter nog wel eens zuur kunnen opbreken, in de loop van dit schijnproces. Hier gaat geheid op worden terug gekomen. Met voorbedachte rade! Wacht maar af. Top van beide heren !!
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.540 seconden