Vraag Wie is de mol ?

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 4 maanden geleden #32132 door gnor
Katertje schreef:Zoals je terecht opmerkt: als Brinkman zo'n last heeft van een ondemocratische PVV waarom laat hij zich dan op de kieslijst zetten? Hij is vrij zich aan te sluiten bij een wél zogenaamde democratische partij.

Misschien is het wel de bedoeling om een beetje de zaak op te poken zodat het Moe-punt weer wat extra aandacht krijgt. Brinkman en Wilders weten echt wel dat aandacht heel belangrijk is. Brinkman zal er echt niet op uit zijn om de PVV i.c. Wilders pootje te lichten want Brinkman wil, net als elke politicus die van ver komt, graag de dikbetaalde boterham behouden.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, geus

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 4 maanden geleden - 8 jaren 4 maanden geleden #32123 door katertje
Marianne, het is met Brinkman van hetzelfde laken een pak als met die Ferrier van het CDA. Heeft zich op de kieslijst laten zetten, zonder er melding van te maken dat ze morele bezwaren had tegen samenwerking van het CDA met de PVV. Toen de vorming van een kabinet met gedoogsteun van Wilders een feit was had zij, lasthebbende van haar geweten, zich terug dienen te trekken en haar zetel ter beschikking van haar partij moeten stellen. Dat heeft zij niet gedaan, omdat ze nog wat anciënniteit tekort kwam die haar een riant wachtgeld tot aan haar pensioen zou opleveren.
Bovendien heeft ze zichzelf (samen met de nieuwe voorzitter van het CDA) tot werktuig laten maken van de mastodonten in het CDA die achter de schermen "duurzaam" werken aan de vernietiging van de PVV.

Zoals je terecht opmerkt: als Brinkman zo'n last heeft van een ondemocratische PVV waarom laat hij zich dan op de kieslijst zetten? Hij is vrij zich aan te sluiten bij een wél zogenaamde democratische partij.

En over een democratisch gekozen koers gesproken. Als we de strijd van de kandidaten voor het PvdA-fractievoorzitterschap even in herinnering roepen. Daar bleek dat de PvdA feitelijk een coalitie is van allemaal kleine minderheden die allemaal een andere kant uit willen. Ieder van de vijf kandidaten kwam met een andere partijkoers aanzetten. We mogen blij zijn dat er maar vijf kandidaten waren..!! Waarom blijven die toch in de partij? Om zichzelf allerlei voordeeltjes toe te kunnen spelen, of ben ik nu weer heel plat bezig? Heeft misschien iemand van u van een van de kandidaten een messcherpe analyse gehoord over de problemen in de samenleving, een prioriteitenstelling en een plan de campagne hoe die problemen aan te pakken? Als dat zo is, dan heb ik kennelijk iets gemist. Bestrijding van de PVV heeft voor de PvdA nog steeds topprioriteit. Misschien dat de problemen in Nederland door de PvdA teruggebracht worden tot louter het bestaan/bestrijden van een succesvolle PVV?
De nieuwe politiek leider Samsom vindt het kabinet "onfatsoenlijk". Het is natuurlijk ook veel fatsoenlijker je cliëntèle, waaronder je camapgneleider en Essent-lobbyist aan wat extra toezeggingen en voordelen te helpen.
Laast bewerkt: 8 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, geus, Marianne, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 4 maanden geleden - 8 jaren 4 maanden geleden #32119 door Marianne
Dat gezeur van die Brinkman over het democratiseren van de PVV begint zo langzamerhand wel heel irritant te worden. Kan die man niet eens gaan nadenken over de ware betekenis van het woord democratie. Wat een zwijmelaar met het gangbare geneuzel over die zogenaamde democratie die bij alle andere Nederlandse politieke partijen zou heersen.

De PVV is de meest democratische politieke partij van Nederland. Dat alleen al zou genoeg reden moeten zijn om op die partij te gaan stemmen.

Wilders zet samen met zijn medewerkers de partijkoers uit, welke terug te vinden is in het partijprogramma. Daarna kan IEDERE kiesgerechtigde in Nederland bepalen of dat programma wel of niet uitgevoerd zal worden, door al dan niet op die partij te stemmen.

Dit in tegenstelling tot al die andere politieke partijen die ONDERSCHEID maken tussen leden en niet-leden. Waarna de niet-leden, die dus wel op die zelfde partij hebben gestemd als de leden, geen toegang krijgen tot de partijbijeenkomsten alwaar deze kleine groep kiezers gebruik mag maken van de mogelijkheid de koers van de partij mede te bepalen. Dat is op zich al alles behalve democratisch!

Dat zou allemaal nog tot daar aan toe zijn als het alleen vlak voor het tot stand komen van het partijprogramma zou plaats vinden. In principe is de groep die de partijkoers bepaald op die manier alleen maar een beetje groter als bij de PVV, maar er schuilt wel een addertje onder het gras. Het addertje van het om de tuin leiden van de kiezer, dat juist schuilt in dat ook daarna nog op zogenaamd democratische wijze mee mogen beslissen van de leden.

Eens in de vier jaar, met de verkiezingen in het vooruitzicht, presenteren alle politieke partijen hun partijprogramma op basis waarvan de kiezer zijn keuze voor een bepaalde partij kan bepalen. Bij de PVV is dat programma een vast gegeven dat er staat voor de komende vier jaar. Aan het einde van de rit kan iedereen die op die partij heeft gestemd voor zichzelf beoordelen of er voldoende van dat programma gerealiseerd is en of er voldoende naar de letter en naar de geest is gehandeld door Wilders en zijn medewerkers.

Hoewel alle andere politieke partijen ook voor de verkiezigen een partijprogramma hebben moet je vervolgens maar afwachten of daar na de verkiezingen, en dan vooral na die democratische partijvergaderingen, ook naar gehandeld wordt. Met andere woorden je moet maar afwachten of zo'n partij dat programma ook werkelijk gaat uitvoeren in die komende vier jaar !

Kijk bijvoorbeeld eens naar wat er bij het CDA sinds de verkiezingen is gebeurd. De strijd om de te volgen partijkoers is daar ná de verkiezingen pas echt goed los gebarsten. Dat heeft een aantal dissidenten opgeleverd die vonden dat hun haan victorie moest kraaien en er alles aan gedaan hebben om dat ook voor elkaar te krijgen. Die strijd heeft Ab Klink bijvoorbeeld de politieke kop gekost. Ook heeft die strijd uiteindelijk geleid tot de keuze van een nieuwe voorzitter die een andere koers wil gaan varen dan door het huidige programma uitgezet, dat toch op basis van het partijprogramma van voor de verkiezingen is. Een programma waarmee ze de kiezer over de streep hebben getrokken.

Kijk daarnaast eens naar de PvdA, daar is vóór de verkiezingen Job Cohen als een soort nieuwe heiland op de troon gehesen. Job zou het vaderland gaan redden, hij zou de boel in heel Nederland bij elkaar gaan houden. Onder leiding van Job zou de PvdA ons uit het moeras gaan trekken en door "eerlijk delen' voor welvaart en tevredenheid gaan zorgen. Wat is er tot nu toe van die beloftes terecht gekomen? NIETS! Helemaal niets! Inmiddels is na vele partijvergaderingen, met vooral veel inspraak van de leden, Job Cohen door de achterdeur afgevoerd als een soort vaderlandse zielepiet. En zie, een nieuwe redder, Samsom, wordt weer op dezelfde democratische wijze als eertijds Cohen op de troon gehesen. Iedereen die op Job had gestemd moet nu maar heel democratisch tevreden zijn met Samsom, toch? En wat is het eerste dat die Samsom doet? Een redevoering afsteken over de nieuwe koers die de PvdA zal gaan volgen!

Halverwege de rit hebben beide partijen er eigenlijk al de brui aan gegeven om de koers te varen die ze de kiezer voor de verkiezingen voorgeschoteld hebben. Op alle manieren gaan ze proberen om de ingezette richting om te buigen naar de waan van de nieuwe partijpolitieke dag. Niks proberen om zoveel mogelijk waar te maken van datgene wat de kiezer voor de verkiezingen beloofd is. Niks zorgen dat er aan het einde van de rit teruggekeken kan worden op het succes van waargemaakte beloftes. Veel nieuws is daar eigenlijk ook weer niet aan, denk nog maar eens aan dat beloofde tweede referendum door de PvdA, weet u nog? Dat ging dus ook mooi niet door vanwege nieuwe inzichten halverwege de rit.

Dat zou dan allemaal reuze democratisch zijn? Daar zou de PVV een voorbeeld aan moeten nemen? De kiezer zoet houden met steeds nieuwe beloften door middel van een steeds weer, zogenaamd democratisch tot stand gekomen, nieuwe koers, die dan ook pas in de volgende regeerperiode pas echt goed van start kan gaan. Met loze beloften de kiezer vast voor de volgende rit weer aan zich proberen te binden. Altijd weer vol overtuiging en vol goede moed de toekomst tegemoet en onderwijl de beloftes voor het heden maar weer eens vergeten.

En daar hebben we dan die Brinkman weer, die zich wil spiegelen aan een dergelijke partijcultuur en die dan ook nog democratisch durft te noemen, de onnozelaar.

Het is Brinkman in principe niet kwalijk te nemen dat hij een andere kijk heeft op het begrip democratie als de heer Wilders. Het is Brinkman echter wel degelijk kwalijk te nemen dat hij Wilders, en met hem de PVV, als niet democratisch wil afschilderen terwijl hij, Wilders werkwijze al van tevoren wetende, zich toch voor diens partij verkiesbaar heeft gesteld.

Brinkman, dat is niet allen ondemocratisch, dat is nog erger, dat is je reinste kiezersbedrog!
Laast bewerkt: 8 jaren 4 maanden geleden door Marianne. Reden: typefout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, geus

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 4 maanden geleden - 8 jaren 4 maanden geleden #32115 door katertje
Wie verlost ons van PVV-er Hero Brinkman?

Ik word zo moe van die man!

Twee berichtjes deze week over PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman.

Het eerste bericht betrof een uitgelekte interne mail waaruit zou blijken dat bij de PVV ruzie is ontstaan over het Polen-meldpunt. Het meldpunt zou niet tevoren in de fractie zijn besproken. Brinkman vindt dat er niet goed genoeg over is nagedacht en dat het meer kwaad dan goed doet. Onvoldoende visie, vindt Brinkman, en schiet zijn doel voorbij.
De mail lekt uit (hoe toevallig nou toch) na alle commotie hierover tot zelfs in het Europees parlement.
Zie, zal Brinkman gedacht hebben, IK, de grote ziener en strateeg binnen de PVV, heb jullie toch gezegd dat de motie meer kwaad dan goed zou doen.

Maar voor wie dan Hero? Niet voor de slachtoffers van de door de Moe-landers begane overlast en criminaliteit. Die waren blij met het meldpunt en werden bevestigd in hun opvatting, dat de PVV -als enige partij- opkomt voor de belangen van de gewone Nederlander.
Andere partijen, zoals de SP en een PvdA-wethouder hebben weliswaar iets dergelijks aangekaart, maar zoals te doen gebruikelijk..het glas en de plas.

En aangezien een knipperend ooglid of een opgetrokken wenkbrauw van Wilders al voldoende is voor een politieke windkracht 12, heeft Wilders met het meldpunt maximale aandacht gegenereerd.
Juist de commotie en kritiek vanuit het Europees parlement, en met name de ongehoord grote smoel van Guy Verhofstadt, had Brinkman moeten doen inzien dat Wilders een open zenuw geraakt heeft in Brussel of in die andere afdeling van de Europese Zoo in Straatsburg.
Daar werd namelijk wederom een staaltje van minachtig voor bezit, veiligheid en belangen van de gewone man ten beste gegeven, waardoor eens te meer duidelijk werd dat het EP er niet zit voor de belangen van de gewone burger maar dat het een zwaar overbetaalde lobbyclub is voor de Brusselse dictatuur.
Niet Wilders discrimineerde maar degenen die het meldpunt veroordeelden, omdat zij weigeren in te zien dat hun doorgedramde beleid zeer negatieve consequenties kan hebben en een samenleving kan ontwrichten.

Het tweede bericht gaat over de wens van Brinkman dat er bij de PVV -net als bij de PvdA- wordt gestemd over wie er partijleider en lijsttrekker wordt. In het WNL-radioprogramma Avondspits pleitte hij voor een discussie over de vraag wie de partij aanvoert. Op de vraag of hij kandidaat is zei Brinkman: "Ja, dat is wel de bedoeling".
(Later twitterde hij dat hij de vraag verkeerd had verstaan. Hij bedoelde dat hij weer op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer wil staan..jaja, túurlijk)

Brinkman weet donders goed waarom Wilders voor deze optie heeft gekozen. Hij heeft gezien wat er met de LPF gebeurde: ruzies, rollenbollend over straat en hanengevechten van ego's.
Om niet happig te zijn op partijdemocratie hoef je de laatste tijd alleen maar te kijken naar de eindeloze discussies, meningsverschillen en partijgezwets van de ego's die het CDA en de PvdA bevolken.
Niet in de weer zijn om recht te doen aan wat er onder de bevolking leeft maar strijden om hun verhevenheid boven de andere partijgenoot breed uit te meten voor de journalisten-microfoon.
Met de door Brinkman zo hevig nagestreefde partijdemocratie gaat de huidige, nog altijd zo noodzakelijke koers van inspanning, discipline, en 1 baas, verloren.

Bovendien is het Wilders die de PVV gemaakt heeft, Wilders draagt de partij. Aan zijn inspanningen en opofferingen is het te danken dat de partij 24 zetels heeft in het parlement, niet aan Brinkman.
Brinkman bestaat bij de gratie van de Wilders, niet andersom.
Ik kan me niet aan de allang bestaande indruk onttrekken dat Brinkman een linkse undercover is, een "mol" aangezien hij altijd de negatieve confrontatie zoekt.... om de PVV te verzwakken?
Laast bewerkt: 8 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, geus, Marianne, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko