Nederland is helemaal klaar met Rutte

  • birthday-cake

Nederland is helemaal klaar met Rutte werd gestart door katertje

Posted 4 jaren 3 maanden geleden #55391
In de Telegraaf van vandaag een artikel over het leedvermaak en hoongelach van onze Oosterburen over de ophanden zijnde snelheidsbeperking op de snelwegen in Nederland. "In Den Haag is het Code Rood. In negen jaar premierschap nog nóóit zoiets heftigs meegemaakt! Een crisis van ongekende omvang...van 130 naar 100 kmU" De Duitse krant Bild gebruikt een - niet geheel letterlijk - citaat van Rutte om de "rotmaatregel" op de hak te nemen. De maatregelen die Rutte en het kabinet hebben aangekondigd slaan nog geen deuk in een pakje boter. Waar noodwetgeving eerder soelaas had kunnen bieden volgen nu ingrepen die slechts symboolpolitiek zijn, windowdressing !! Maar de economische schade raast als een bezetene verder.
Het kabinet is als een idioot bezig om een oplossing te zoeken voor een papieren werkelijkheid. Want het is aan de politiek zelf te wijten dat de problemen überhaupt zijn ontstaan! Nederland heeft - onder Rutte - een Europese richtlijn in wetgeving omgezet, die strenger is dan in de ons omgevende landen. Ook heeft Nederland eerder maar liefst 162 gebieden als te beschermen Europese natuur aangemeld, zonder zich te realiseren dat het risico om ieder grasveldje op te geven als natuurgebied, consequenties en verstrekkende gevolgen zou kunnen krijgen.
Voorts zijn signalen van naderend juridisch onheil door de politiek verkeerd ingeschat of gewoonweg genegeerd.
Zo is er een janboel gemaakt van een aanvankelijk nobel streven. Niemand is tegen natuur of voor vervuilde grond. Mensen willen alleen niet de rekening gepresenteerd krijgen van bestuurlijk en politiek falen.


Het tijdperk Rutte is voorbij
Ook Maurice de Hond ziet een patroon. Het lijkt het plots hard te gaan. De afschaffing van de dividendbelasting was een flinke katalysator. Echt helemaal niemand wilde die afschaffing. Waar Pechtold eerst nog bereid was voor Rutte te liegen, Buma zijn meest onnavolgbare preek ooit hakkelde en Gert-Jan Segers enorme meloenen stond in te slikken, bleef Rutte de enige die de dividendmaatregel vol vuur verdedigde. Dat is best gek, want de aalgladde liberaal laat normaal gesproken zijn coalitiepartners boeten voor de vergissingen van zijn VVD om zelf overal lachend van weg te lopen. Dat lijkt nu mis te gaan. Niet in de laatste plaats omdat al zijn trouwe vazallen weg zijn, opgestapt of de laan uitgestuurd. Schippers is vertrokken, Zijlstra weggejorist, Ton "tegengeluid" Elias buitengewerkt. Ze zijn allemaal pleite. Klaas Dijkhoff - die geen enkele poging doet om zijn afkeer van de fractieleidersrol die hij helemaal niet wil te verbergen - is geen bondgenoot meer maar een concurrent voor de partijleiderspositie, die zich als een "prikkelbaar prinsje" begint te gedragen. De partij splitst zich op in kampen, wat duidelijk meetbaar is aan hoe Dijkhoff een trap na gaf aan Zijlstra inzake de kwestie-Ten Broeke, de hondstrouwe jakhals die als een paria werd buiten gepleurd op basis van een heel vaag verhaal. Terwijl de doortrapte huisjesmelker Van Haga heel lang de hand boven het hoofd werd gehouden.

Ondertussen corrigeert niemand de premier nog en die begint dus -arrogante- fouten te maken. De geperfectioneerde marketing- en media machine van de VVD begint nu dus - godzijdank - te haperen. Ondanks de sleets geworden retoriek is en blijft de VVD de grootste in de peilingen, maar ook dat is geen garantie dat Rutte niet van zijn troon kukelt.

Referendum
Neem nou het referendum. Eerst het referendum afmaken/afschaffen in het regeerakkoord. Dan vrolijk verder gaan met het voor dom verslijten van de "gewone Nederlander", die "een stickertje plakt" op een sleepwet die hij niet wil, omdat zijn privacy boven ongebreidelde afbreuk van burgerrechten gaat.... Rutte is en blijft een arrogante kwalbak. Eentje die altijd, altijd, altijd de fundamentele discussie met de burger ontloopt door met een denigrerende rotopmerking van iets heel groots iets heel kleins te maken.
En Nederland? Ach, dat keek naar een verloren pot voetbal. Geen Oranje WK op TV, wel de AIVD in je PC.

Klimaatakkoord
Over het klimaatakkoord: "Daar ben ik, ja sorry hoor, daar is ie weer -daar ben ik optimistisch over." Waanzinnig gaaf land...doen we met z'n allen." Het zijn geen gloednieuwe teksten, we hebben ze vaker van Rutte gehoord, maar nooit eerder klonk het zo letterlijk. Een mens mag optimistisch zijn, maar zo de blijde, gladgestreken boodschap naar binnen te douwen – het had iets onbehoorlijks.
Zeker als je weet dat die hele stikstof “crisis” is bedoeld om de Franse boeren te redden .De Nederlandse boer is te productief en winstgevend en moet het veld ruimen .De leipe visielose Rutte heeft met een bezoekje aan Macron NL verkocht voor een nieuw baantje en zie hem eens lachen naar het straks geruimde stemvee in Animal farm 2.0.
Na de innovatieve Nederlandse vissers zijn nu dus de boeren aan de beurt. En vervolgens de gehele Nederlandse industrie.

Amsterdamse elite
Of wat dacht u van "witte wijn sippende, Amsterdamse elite"? Eveneens zeer onbehoorlijk, maar ja de VVD speelde in de Amsterdamse politiek geen hoofdrol meer en Rutte kon de nationale allergie die Amsterdammers in de rest van het land weten op te wekken goed gebruiken. De enige woorden van Rutte die enigszins hout sneden, waren die over het Verenigd Koninkrijk, de Brexit en de wanorde die daarvan het gevolg zijn. Terwijl Theresa May's "akkoord even later massaal werd weggestemd, zat onze premier het publiek bang te maken voor de grootstedelijke "elite".
Dat is de pest met Rutte: het land willen behoeden voor tweespalt, en dan zelf beginnen te stoken.
Nexit
Bij het "debat" met Thierry Baudet over Nexit paste Rutte een handige debattruc toe. Hij voorspelt de ondergang van de lage landen als de visie van Baudet wordt gevolgd. Om zijn argumenten kracht bij te zetten deed de premier nog een stevig snufje angst in zijn verhaal. Die onbekende Nexit –waarvan dus niemand weet hoe die er uit zou moeten zien- zou de veiligheid van Nederland in gevaar brengen. Alsof Europa op dat punt zo succesvol is Oplopende spanningen met Rusland en het dubieuze bondgenootschap met Oekraïne en meen me te herinneren dat de Europese veiligheid is geborgd in de NAVO en niet in de EU. De Europese Unie sloopte alle binnengrenzen om groen licht te geven aan het neoliberale model van de vrije handel, waarvan multinationals als Unilever en Shell meer profiteerden dan de gemiddelde Nederlandse burger. Door de kabinetten Rutte nog eens extra beloond met gigantische belastingmeevallers. Ik bedoel niet voor de burger, maar voor Shell dat dank zij een afspraak met de fiscus de afgelopen jaren zo’n 8 miljard euro in kas mocht houden, terwijl Nederlanders gewoon het volle tarief betalen. Binnengrenzen vielen weg, want goed voor de internationale handel, maar de buitengrenzen werden vergeten (vervelende onkostenpost), waardoor we worden overspoeld met een tsunami aan maatschappelijke problemen, waarvan de rekening niet bij Shell en Unilever wordt gedeponeerd, maar bij de 17 miljoen Nederlandse burgers. Wat ik wil zeggen: hieraan ligt een visie ten grondslag waar we best eens kritisch naar mogen kijken.

Laten we eens debatteren over de toekomst en neem afstand van het gemak waarmee afwijkende opvattingen voortdurend worden geridiculiseerd, niet alleen in de politiek maar ook door de media. Daar ligt ook een mooie taak voor de NPO: faciliteer het debat over de toekomst van Nederland door het serieus te nemen. Niet het politieke debat, want dat leidt alleen maar tot meer van hetzelfde, . Neem afstand van gevestigde ideeën, reken af met goedkope debatingstrucs. Hou op met voor de hand liggende gedachten te presenteren als "scherp" en de oppositie te demoniseren. Een pleidooi voor een fatsoenlijke discussie over de toekomst van Nederland, waarbij ook onorthodoxe opvattingen op hun waarde worden beoordeeld. En verlos ons van die onnavolgbare wezenloze verkiezingsdebatten, waarin journalisten louter optreden als verkeersleider en niet als kritische ondervragers.

Visie
Rutte heeft onze blik op de politiek geenszins verscherpt. Verwachtte dat ook niet van deze premier die kiezers voor een heldere visie bij voorkeur naar de opticien verwijst. Het wereldbeeld van Rutte is: we moeten door op dezelfde weg. Dat is een wat achterhaalde beleidsvisie, want steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat we ons op een doodlopend spoor bevinden...dat we ons op deze weg te pletter lopen en dat het roer om moet, ook al weten we nog niet zo goed hoe dat dan precies moet.

Leugenspel
Voor mij geen vraag meer of Rutte wel op de hoogte was van de burgerslachtoffers bij bombardementen in Irak. Natuurlijk is het zo dat bij deelname aan een oorlog zaken mis kunnen gaan. Maar hier is de betrouwbaarheid van de minister-president aan de orde.
We zijn in een groot leugenspel beland, waarin Rutte zal proberen zijn eigen hachje te redden. Nu is het niet de eerste keer dat Rutte een loopje neemt met de waarheid. En dat zijn VVD-stemmers daarmee in grote getale akkoord gaan, blijkt ook steeds. “Bij politiek hoort nou eenmaal vuile handen maken”, zullen ze denken. Een partij krijgt de leider die zij verdient. Ook is het logisch dat zijn eigen partij Rutte blijft steunen, want een VVD zonder Rutte is een lege huls. Dat begrijpt VVD-spin doctor Jan Driessen ook wel. Een motie van wantrouwen over het gedrag van Rutte is dus niet te verwachten vanuit zijn eigen fractie in de Tweede Kamer.

En ChristenUnie?
Waar ik steeds meer moeite mee begin te krijgen, is de afweging van de ChristenUnie. Op politiek inhoudelijk terrein begrijp ik dat partijleider Gert-Jan Segers soms een “meloen” moet doorslikken, maar waarom tolereert hij bewust een premier die voortdurend
1) een loopje met de waarheid neemt, 2) vakministers opoffert als hij zelf in de gevarenzone komt en 3) problemen doorrolt naar de toekomst?
Dat vind ik onbegrijpelijk. En als dan in het Kamerdebat deze week opnieuw blijkt dat Rutte toch op de hoogte was van de burgerdoden in Irak, dan is de vraag wat de ChristenUnie gaat doen. Gaat zij door met het tolereren van de leugens of steunt zij een motie van wantrouwen in de Kamer? Kunnen de Kamerleden van ChristenUnie op zondag in de kerk zitten en het Negende Gebod (“Gij zult niet liegen”) aanhoren, terwijl ze de leider van een coalitiepartner daarop niet aanspreken en daar geen consequenties aan verbinden? Als de Christenunie legitimiteit verleent aan het gegoochel van Rutte met de waarheid is dat een grote schande.

Staand beleid
Tien jaar Rutte heeft voorlichting, inlichting en informatierecht gebundeld in één grote leugenmachine die ontkenning van de feiten, selectief geheugenverlies en het weglakken van de waarheid tot norm heeft gebombardeerd.
In het treffende relaas van Bart Nijman afgelopen weekend op GeenStijl wordt haarfijn beschreven hoe de politieke leugen staand beleid onder Rutte is geworden. Waar de achterban van de ChristenUnie zijn mond vol heeft over president Trump met al zijn leugens, kijken ze weg in eigen land. Hun partij zit in een kabinet met Rutte, die het behoud van de eigen positie, en het in stand houden van zijn eigen kabinet verkiest boven de integriteit van het kabinetsbeleid. Rutte, die de burgers voorleeft dat een keertje liegen in je eigen belang helemaal niet zo erg is. Natuurlijk blijft het een voortdurende afweging om de invloed en verantwoordelijkheid van de ChristenUnie als coalitiepartner tegen een kabinetscrisis op te wegen. Ik vind de opmerking van de premier over dit dossier de druppel die de emmer doet overlopen. Politiek met iets wegkomen lijkt een sport te zijn geworden in Den Haag.

VVD-beleid is totale FAAL
De VVD tekent een massa-immigratieverdrag in Marrakech en verbiedt gas in nieuwbouwwoningen terwijl er nog géén alternatief is. Warmtepompen werken niet, en ons elektriciteitsnet kan de veel grotere, veel duurdere en veel vervuilender vraag naar stroom straks niet eens aan. Onder de VVD worden denkbeeldige crises bedacht, zoals stikstof en PFAS. De groene Khmer weten daarmee 15% van ons BNP te verbieden, en.... Rutte lacht erom.

Nederlaag op nederlaag
Journalist Syp Wynia vraagt zich in een nieuwe column af of premier Rutte ooit nog weleens succes heeft.
De rechter oordeelde onlangs dat de Nederlandse overheid 56 IS-kinderen moet terughalen uit Syrië. Daarmee wees de rechter het beleid van Rutte af.Daarnaast wil de Eerste Kamer dat de subsidies voor de bijstook van hout in kolencentrales op een zo kort mogelijke termijn worden stopgezet. Wederom een nederlaag voor Rutte. Bovendien gaat de maximumsnelheid op snelwegen overdag naar alle waarschijnlijkheid omlaag naar 100 kilometer per uur. Rutte moest daarmee de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur laten vallen.
De maatregel, waar uiterst verbolgen op werd gereageerd, wordt genomen met het oog op de stikstofproblematiek.De vraag dringt zich op of Rutte ooit nog wel successen binnenhaalt, aldus Wynia. “Nou nee dus,” klinkt het. “Zijn de nederlagen van Rutte misschien een strategie? Waarschijnlijk niet.” “En het is ook maar de vraag of hij er de komende jaren nog mee wegkomt,” zei hij.

Nederland is klaar met Rutte
Wat mij betreft moet hij voor een tribunaal verantwoording afleggen wegens verraad, evenals vele andere publieke bestuurders. Ze misbruiken hun positie, en werken het volk tegen, in plaats van het te dienen. Persoonlijk zit ik er op te wachten tot Rutte veroordeeld wordt tot levenslange eenzame opsluiting wegens zware misdaden gepleegd in opdracht van geopolitiek gemotiveerde multi-criminelen, het toestaat dat er bijna 300 mensen uit de lucht werden geschoten met MH-17, het vliegtuig dat mede door zijn toedoen over oorlogsgebied vloog en ook nog eens lager moest vliegen om zeker getroffen te kunnen worden en waar hij persoonlijk de dader, Oekraïne, de hand boven het hoofd houdt en zelfs de uitslag van een referendum dat samenwerking met diezelfde dader afwijst, gewoon zijn zin doordrijft en met zijn "inlegvelletje’"denkt dat hij er mee weg komt.

Om de leider van de oppositie die niet wenste mee te gaan in de door hem voorgestane totale afbraak van sociaal Nederland een politiek proces aan te smeren, samen met zijn Godfather Opstelten, omdat de oppositieleider "hem voor de voeten loopt"

Eerst waren het de boeren die in verzet kwamen. Twee keer stond het Malieveld bomvol met trekkers. Toen kwamen de bouwers in actie. Ook de leraren pikten het niet langer en legden het werk massaal neer. Onder Rutte III is Nederland echt een puinhoop geworden. De mensen zijn het spuugzat.. In het onderwijs is zelfs sprake van een systeemcrisis.De mensen zijn Rutte spuugzat. De linkse indoctrinatie zat. Afgelopen februari gingen maar liefst 10.000 leerlingen naar het Malieveld, met goedkeuring van de school en de leraren, om daar te protesteren voor het klimaat. De klimaatwaanzin heeft ook het onderwijs bereikt. Er worden irreële angsten over de kinderen uitgestrooid met alle gevolgen van dien. Met een overheid die dit zelfs aanmoedigt.

Ze zullen alles doen om ons op de knieën te dwingen en alle door hun voorgestelde bizarre maatregelen te aanvaarden.

Maar Rutte liegt natuurlijk nooit
Resumerend: Er zou geen cent naar Griekenland gaan; iedere werkende Nederlander zou 1000 euro krijgen; de hypotheekrente-aftrek stond als een huis bij Rutte; voordat hij gecorrumpeerd werd door de groene lobby zei hij dat "windmolens op subsidie draaien"; hij zou er persoonlijk een stokje voor steken dat Volkert van der Graaf op proefverlof zou gaan; hij zou de uitslag van het Oekraïne-referendum respecteren; om nog maar te zwijgen over dividendbelasting-gate (hoezo, welk sms’je?). Moeten we nog even doorgaan?

Het is werkelijk surrealistisch om veel mensen (op TV en twitter) mee te zien kakelen over de zogenaamde #Stikstofcrisis
"100 kmh is toch ook genoeg"? Laten we het koeienvoer aanpassen, dan laten ze minder scheten!" Het is redeneren binnen een krankzinnig waanbeeld, mensen. Word wakker!

Is Rutte een liegende premier, een demente premier een incompetente premier of een kwaadaardige premier.? Het antwoord is alle vier.
Last Edit:4 jaren 3 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 jaren 3 maanden geleden doorkatertje.

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.203 seconden