Vraag Min. van Justitie en Veiligheid handelde onbehoorlijk bij drugsonderzoek WODC

Meer
2 maanden 1 week geleden - 2 maanden 3 dagen geleden #54729 door katertje
Topambtenaar Justitie en Veiligheid stapt op om klokkenluiderskwestie

De plaatsvervangend secretaris-generaal Ronald Barendse van het ministerie van Justitie en Veiligheid stapt op na berichtgeving over zijn rol in het strafrechtelijk onderzoek naar lekken bij zijn ministerie.

Drie weken geleden werd bekend dat het ministerie van Justitie een strafrechtelijk onderzoek was begonnen naar de journalistieke bronnen in de WODC-affaire. Gisteren meldden we dat deze topambtenaar persoonlijk bleef zoeken naar degenen die informatie gelekt hadden naar Nieuwsuur in die affaire. De gelekte informatie ging over ongeoorloofde politieke invloed op wetenschappelijke rapporten van het onafhankelijk onderzoeksinstituut WODC.

Barendse deed dit, terwijl Minister Grapperhaus bij herhaling had benadrukt dat het ministerie geen invloed op het strafrechtelijk onderzoek naar de lekken uitoefende, omdat dat een zaak was van het Openbaar Ministerie.

Barendse heeft de afgelopen maanden, naast het strafrechtelijk onderzoek, echter zelf meerdere mensen ondervraagd over de bronnen. Bij die gesprekken werden de potentieel verdachte justitiemedewerkers niet bijgestaan door een advocaat en ook niet op hun rechten gewezen.

De gesprekken werden overigens niet alleen door Barendse gevoerd. Hij deed dit samen met andere topambtenaren van het Bureau Secretaris-Generaal van het ministerie. Of die andere betrokkenen ook consequenties ondervinden van hun rol in de affaire, is vooralsnog onduidelijk. Ook is nog niet duidelijk of de secretaris-generaal zelf op de hoogte was van de gesprekken die zijn plaatsvervanger voerde.

Barendse heeft nu zelf zijn conclusie getrokken en heeft zijn functie beschikbaar gesteld. In een publieke reactie laat secretaris-generaal Riedstra weten: "Ik kan niet anders dan zijn beslissing respecteren, maar met Ronald verlies ik een belangrijke steunpilaar bij alle veranderingen die we binnen Justitie en Veiligheid doorvoeren."
In een toelichting op intranet bedankt Riedstra zijn plaatsvervanger en roemt hij zijn kwaliteiten. Op het feit dat hij ongeoorloofde gesprekken voerde in de zoektocht naar de lekken, gaat Riedstra verder niet in.

Minister Grapperhaus laat weten: "Ik respecteer dit zeer ingrijpende besluit. Ik ben hem erkentelijk voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren voor mijn departement heeft verricht."

Hoe zat het ook weer....
WODC-affaire
De affaire begon in december 2017, toen Nieuwsuur documenten onthulden die aantoonden dat WODC-onderzoeken naar het Nederlands drugsbeleid door het ministerie van Justitie werden beïnvloed.
De basis voor die onthulling was de klacht van een interne klokkenluider, Marianne van Ooyen. Zij had in de afgelopen jaren bij de ambtelijke top van het ministerie bij herhaling, maar steeds tevergeefs, aan de bel getrokken. Pas toen de schriftelijke klacht van Van Ooyen via anderen bij Nieuwsuur terechtkwam, kon de WODC-affaire worden onthuld.

Daarnaast bleken er tientallen mailtjes, conceptrapporten en documenten te bestaan die de politieke manipulatie bevestigden. Uiteindelijk gaf klokkenluider Van Ooyen toestemming haar interne klacht te publiceren.

Overigens toonde hij eveneens aan, samen met wat andere klokkenluiders, dat er met onderzoeksconclusies over de aanpak van de MH17-crisis is gerommeld.

Hoeveel opdrachten cq geld heeft de man meegenomen toen hij glimlachend akkoord ging ? Want bij dit ministerie is stiekem dingen regelen de regel en niet de uitzondering.

> Wordt het niet eens tijd dat er opheldering komt, dat er een uitgebreid onderzoek komt, naar de scheiding der machten tussen het Ministerie van Justitie en Vuiligheid en het Openbaar Ministerie?
Laatst bewerkt: 2 maanden 3 dagen geleden door katertje. Reden: emoticon
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
2 maanden 1 week geleden - 2 maanden 1 week geleden #54727 door katertje
Nieuwsuur vanavond:

Ambtenaren Justitie eisen opheldering in klokkenluiderskwestie WODC


Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid heerst grote verdeeldheid over het strafrechtelijk onderzoek naar bronnen van Nieuwsuur die aan de basis stonden van het onthullen van de inmiddels erkende misstanden binnen het ministerie. Dit blijkt uit een vertrouwelijke brief van de ondernemingsraad van het ministerie.

De brief komt van de ondernemingsraad van het zogenaamde SG-cluster, dat bestaat uit de ambtenaren van de beleidsdirecties van het Bureau Secretaris-Generaal (BSG) en van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
De ambtenaren hebben geen enkel begrip voor de aangifte en eisen opheldering van de secretaris-generaal, de hoogste justitie-ambtenaar.

De Tweede Kamer reageerde drie weken geleden ook al onthutst. Onder anderen Kamerlid Michiel van Nispen vond het ongelooflijk. "Deze minister zou de misstanden op zijn ministerie moeten aanpakken, maar wat hij doet is de klokkenluiders aanpakken." Ook CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg gaf aan grote zorgen te hebben over de strafrechtelijke vervolging.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat weten dat de inhoud van de OR-brief hem bekend is. "Hierover vindt op korte termijn een gesprek plaats tussen de OR en de secretaris-generaal", zo laat hij weten.

Politieke manipulatie
De affaire begon in december 2017, toen Nieuwsuur documenten onthulde die aantoonden dat WODC-onderzoeken naar het Nederlands drugsbeleid door het ministerie van Justitie werden beïnvloed.
De basis voor die onthulling was de klacht van een interne klokkenluider Marianne van Ooyen. Zij had in de afgelopen jaren bij de ambtelijke top van het ministerie bij herhaling, maar steeds tevergeefs, aan de bel getrokken. Pas toen de schriftelijke klacht van Van Ooyen via anderen bij Nieuwsuur terechtkwam, kon de WODC-affaire worden onthuld.
Daarnaast bleken er tientallen mailtjes, conceptrapporten en documenten te bestaan die de politieke manipulatie bevestigden. Uiteindelijk gaf klokkenluider Van Ooyen toestemming haar interne klacht te publiceren.

In de brief staat onder meer dat de ondernemingsraad bang is dat de vervolging van het lek als effect heeft dat minder mensen interne kritiek durven te uiten. "Aangifte doen tegen lekken van vertrouwelijke stukken an sich is niet waar het gevoel van ongemak en onbehagen vandaan komt. Dat gevoel wordt veroorzaakt doordat juist in deze casus wordt overgegaan tot het doen van aangifte."

Lees hier de rest van de letterlijke tekst van de brief die de ondernemingsraad naar de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid stuurde.
content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m1ff127f94b135928005d1e7601000000.7fb87c6858d5fd4f588d71f6feb7465f/nos/docs/brief%20OR%20WODC%20%28002%29.pdf

Interne verhoring
Grapperhaus verdedigt het strafrechtelijk onderzoek naar het lek met het argument dat hij geen andere keus had. Omdat het OM aangaf het lek te kunnen vervolgen, moest Grapperhaus naar eigen zeggen wel aangifte doen, want hij kan en mag zich niet met onafhankelijk onderzoek van het OM bemoeien.

Nu blijkt dat er toch bemoeienis vanuit het ministerie is geweest. De plaatsvervangend secretaris-generaal, die ook de aangifte tegen het lek deed namens het ministerie, heeft de afgelopen maanden zelf diverse mensen ondervraagd in een zoektocht naar lekken. Dat deed hij terwijl het strafrechtelijk onderzoek naar het lek in volle gang was.De mensen die door de plaatsvervangend secretaris-generaal gehoord werden, werden daarbij niet bijgestaan door een advocaat of op hun rechten gewezen. Dit staat haaks op het uitgangspunt van de minister dat hij zich niet met het strafrechtelijk onderzoek wil bemoeien.

Onacceptabel
Minister Grapperhaus laat in een reactie weten dat er sinds de uitzending over de WODC-kwestie op het ministerie veel gesprekken zijn gevoerd met betrokkenen. "Enerzijds om uitleg te geven over de genomen maatregelen, zoals de drie door mij ingestelde WODC-onderzoeken. Maar ook om medewerkers de mogelijkheid te bieden hun visie daarop te geven."
"Deze week heb ik signalen gekregen dat er daarnaast gesprekken zijn geweest die verder lijken te zijn gegaan dan dat. Dat zou ik onacceptabel vinden. Dat heb ik ook gemeld aan de secretaris-generaal. Over de verdere stappen kan ik op dit moment niets zeggen", zegt Grapperhaus.

wordt vervolgd....de klokkenluiders ook
Laatst bewerkt: 2 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 maanden 2 dagen geleden - 3 maanden 23 uren geleden #54596 door katertje
Verbijsterende U-turn van minister Grapperhaus.

Ministerie van Justitie dwingt OM tot vervolging van Nieuwsuurbronnen. Strafrechtelijk onderzoek naar bronnen van Nieuwsuur in WODC-affaire. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart om de bronnen van Nieuwsuur in de WODC-affaire te achterhalen, meldt NOS gisteravond. Het onderzoek volgt na aangifte door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hoe zat het ook weer
Zoals in het artikel hieronder al beschreven draait de WODC-affaire om ambtenaren die druk uitoefenden op onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum , dat weliswaar onafhankelijk is , maar ook onderdeel is van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat dus om oneigenlijke druk van ambtenaren op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

De basis voor de onthullingen was een interne klacht van WODC-onderzoekster Marianne van Ooyen. Zij had in de afgelopen jaren bij de ambtelijke top van het ministerie bij herhaling, maar steeds tevergeefs, aan de bel getrokken over "ongewenste invloed" die het ministerie uitoefende op onderzoekers van het WODC. Pas toen de schriftelijke klacht van Van Ooyen via anderen bij Nieuwsuur terechtkwam, kon de WODC-affaire worden onthuld. Volgens de commissie had de klokkenluider gelijk; het ministerie oefende "ongewenste invloed" uit op onderzoekers.

Het ministerie wil nu de persoon of personen die vertrouwelijke informatie hebben gelekt in deze affaire vervolgen, omdat het een schending van het ambtsgeheim zou zijn. Grapperhaus wil klokkenluiders dus aan de schandpaal van de rechtsstaat spijkeren. Aangifte tegen een gewetensvolle ambtenaar die naar Nieuwsuur stapte om een interne klacht te delen, waarin ze beschreef hoe ambtenaren en onderzoek van het WODC onder druk werden beïnvloed en bijgestuurd. Het is dat dankzij deze klokkenluider dat er gewobt moest worden op MH-17 bij het WODC, en waarop GeenStijl ontdekte dat Dick Schoof conclusies van MH-17-onderzoeken had beïnvloed en laten aanpassen....weet u nog?

Maar leugens, bedrog, misstanden en manipulatie bij de overheid blootleggen mag helemaal niet in deze Bananenrepubliek !! Dus wordt er aangifte gedaan tegen de bron(nen) van Nieuwsuur.

Quote van de Week: “Het lekken van informatie is ondermijnend voor het onderlinge vertrouwen en bovendien schaadt het in veel gevallen de privacy en het veiligheidsgevoel van medewerkers of andere betrokkenen.”


Het is dus precies andersom: het vervolgen van mensen met een geweten kweekt een angstcultuur waarin ambtenaren elkaar en hun (politieke) bazen gaan wantrouwen en doodsbang worden om hun geweten in vrijheid te laten spreken.

In januari vorig jaar zei minister van Justitie Grapperhaus nog expliciet tegen de Tweede Kamer dat hij niet op zoek was naar de bronnen van Nieuwsuur, schrijft de NOS. "Ik kan u verzekeren dat er ook geen enkel onderzoek is gedaan naar wie dat verder zou zijn geweest. Dat is in ieder geval ook niet de cultuur die ik voorsta, dat wil ik hier hardop zeggen", zei Grapperhaus destijds.

Minister nu: Lekken van informatie ondermijnt onderling vertrouwen
Minister Grapperhaus laat donderdag weten dat medewerkers klaagden dat stukken van hen waren gelekt. Zij voelen zich daardoor niet veilig. En als werkgever trekt hij zich dat aan, zo zegt de bewindsman.Grapperhaus stelt dat het lekken van informatie dan ook het onderlinge vertrouwen ondermijnt. Hij benadrukt dat in de aangifte uitdrukkelijk is vermeld dat het lekken zonder medeweten van klokkenluider en WODC-medewerker Van Ooyen is gebeurd.

Wat een ongelooflijke achterbakse manier van handelen van - wederom - het ministerie van Justitie. Let op de manier waarop hij dit staat te verdedigen. Dit is zo zorgelijk ! Naar buiten toe speelt Grapperhaus mooi weer, achter de schermen worden mensen die misstanden aan de kaak stellen op een smerige manier door diezelfde minister en ministerie aangepakt en een mes in de rug gestoken. Daar gaat het wat mij betreft om
Op ministeries mag gelogen worden, zaken verdraaid, eerlijk onderzoek gemanipuleerd.... Maar naar mensen die deze misstanden naar buiten brengen wordt onderzoek ingesteld en moeten vervolgd worden omdat liegende en manipulerende ambtenaren zich niet "veilig" voelen
Onbestaanbaar dat deze regering stelt klokkenluiders te beschermen en vervolgens het klokkenluidershuis laat ontploffen en zelf actief op jacht gaat naar de klokkenluiders in de eigen organisatie. Deze minister (en eigenlijk het voltallige kabinet) verdienen een motie van wantrouwen!

Misschien eens een flink aantal ambtenaren vervangen. In ieder geval alle ambtenaren die kans gezien hebben de rapporten van het WODC te laten aanpassen naar hun inzichten. Want daarover blijft het doodstil.
Laatst bewerkt: 3 maanden 23 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
10 maanden 2 weken geleden - 10 maanden 2 weken geleden #53360 door katertjeHet ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een aantal keer "niet behoorlijk" of "onbehoorlijk" gehandeld, door zich te bemoeien met wetenschappelijke drugsonderzoeken, schrijft het AD. Deze conclusie staat in het onderzoek over de WODC-affaire, dat vanmiddag wordt gepresenteerd.

Volgens de onderzoekscommissie onder leiding van Jacques Overgaauw, voormalig vicepresident van de Hoge Raad, zijn de uitkomsten van de drugsrapporten ondanks de bemoeienis van het ministerie eerlijk en zorgvuldig.

Bij een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) dat 'Recht en Cannabis' heet, ging het drie keer mis. "Het betrof incidenten die plaatsvonden onder hoge druk in een politiek gevoelig dossier", schrijft het AD. De krant heeft een samenvatting van de commissie-Overgaauw ingezien.

"Toch betrouwbaar"
In een van die drie gevallen heeft een directeur van het ministerie van J&V een vertrouwelijk concept van een onderzoek gelezen en erop aangedrongen om een passage te schrappen.

De commissie vindt desondanks dat de betrouwbaarheid van dit onderzoek niet in het geding is.
De affaire kwam aan het licht door klokkenluider Marianne van Ooyen. Zij klaagde in 2014 over bemoeienis van het ministerie met onderzoeken van het WODC. Het programma Nieuwsuur kreeg haar interne klacht eind vorig jaar in handen en pakte er groot mee uit. Minister Grapperhaus stelde vervolgens drie onderzoekscommissies in.

> Volgens de onderzoekscommissie onder leiding van Jacques Overgaauw, voormalig vicepresident van de Hoge Raad, zijn de uitkomsten van de drugsrapporten ondanks de bemoeienis van het ministerie eerlijk en zorgvuldig. De voorzitter zei zelfs dat de kwaliteit van de rapporten is verbeterd en "nergens negatief beïnvloed". Maar de commissie betreurt toch de gang van zaken. Het onderzoeksinstituut moet onafhankelijk kunnen werken.
Bij een onderzoek van het WODC dat 'Internationaal Recht en Cannabis' heet, ging het drie keer mis. "Het betrof incidenten die plaatsvonden onder hoge druk in een politiek gevoelig dossier." Toch betrouwbaar..!
In een van die drie gevallen heeft een directeur van het ministerie van J&V een vertrouwelijk concept van een onderzoek gelezen en erop aangedrongen om een passage te schrappen. De commissie vindt desondanks dat de betrouwbaarheid van dit onderzoek niet in het geding is....!

Marianne van Ooyen kreeg het rapport van de commissie-Overgaauw gisteravond toegestuurd. In een eerste reactie zegt ze het rapport "eenzijdig" te vinden. "De commissie heeft er onvoldoende oog voor dat een onderzoeker onafhankelijk van beleid zijn werk moet kunnen doen."
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 10 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.237 seconden
remont-stroy-spb.ru - ремонт квартир спб под ключ