Vraag Loek Hermans geen burgemeesterschap Zutphen

Meer
5 jaren 3 weken geleden - 5 jaren 3 weken geleden #44268 door katertje
Hoe zat het ook weer...

Loek Hermans was ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het COA was toen daar het gelazer losbarstte over het schrikbewind van bestuursvoorzitter Nurten Albayrak bij het COA. Albayrak zou niet alleen een "angstcultuur" in de organisatie hebben veroorzaakt, maar had ook een salaris ruim boven de Balkenendenorm voor zichzelf bedongen (210.000 euro) alsmede de nodige emolumenten. Aanvankelijk keerde de publieke woede in de media en op internet zich vooral tegen Albayrak. Minister Leers gelastte prompt een onderzoek naar haar gedragingen. Maar de Tweede Kamer dwong Leers het onderzoek te verbreden naar de toezichthouders, die de toestand kennelijk hadden laten ontsporen.

Voor de VVD extra pijnlijk dat er behalve Loek Hermans en Nurten Albayrak nog twee VVD’ers bij de COA-rel betrokken waren: directeur opvang Petra Ginjaar (dochter van de oud-staatssecretaris) en lid van de Raad van Toezicht Anne-Wil Duthler, toenmalig fractiegenoot van Loek Hermans in de Eerste Kamer.

Opeens herinnerde velen zich het thuiszorgconcern Meavita, dat in 2009 wegens wanbestuur failliet ging. De Ondernemingskamer van de Amsterdamse Rechtbank startte een nieuw onderzoek naar het wanbeleid waarin ook de rol van de toezichthouders onder de loep wordt genomen. Verantwoordelijk president-commissaris van Meavita: Loek Hermans.

Na de onthulling over het COA begon ook de partijtop van de VVD zich zorgen te maken. Stef Blok, destijds fractievoorzitter in de Tweede Kamer, riep zijn partijgenoot uit de senaat achter gesloten deuren ter verantwoording. Hangende het onderzoek is Hermans, met de rest van de Raad van Toezicht van het COA, op eigen initiatief op non-actief gesteld.

Tot voor kort stond Hermans nog bekend als een van de meest gevraagde bestuurders van Nederland. Sinds zijn ministerschap in de jaren negentig vervulde hij talloze voorzitterschappen van overheidscommissies, Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht, in het kleine circuitje van oud-politici als Elco Brinkman, Hans Alders, Jan Franssen, Rein Willems, Wim Deetman, Ed Nijpels en Boele Staal. Schijnbaar moeiteloos hield de liberaal alle ballen in de lucht.

Maar terwijl Loek Hermans zich de afgelopen tien jaar nestelde in de bestuurlijke top van Nederland, groeide de weerstand in de samenleving tegen het ‘old boys network’. De volkswoede richtte zich eerst tegen de topsalarissen en de bonuscultuur in het bedrijfsleven, maar trof ook al snel de semi-publieke sector: van de miljoenensalarissen bij de energiemaatschappijen tot de dure auto’s-met-chauffeur bij woningcorporaties en onderwijsinstellingen.

Aanvankelijk kregen vooral politici van PvdA-huize ervan langs, zoals Wim Kok, die na zijn premierschap commissaris werd bij Shell en ING. Maar ook de christen-democraten en de liberalen kwamen aan de beurt. In 2008 werd CDA-coryfee Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland en al vele jaren grossier in commissariaten, als president-commissaris medeverantwoordelijk gesteld voor het wanbestuur bij Philadelphia Zorg.

In 2009 kwamen in één keer maar liefst vier oud-politici van VVD-huize in opspraak vanwege hun rol als bestuurder of toezichthouder in de neergang van DSB-Bank: Gerrit Zalm, Ed Nijpels, Frank de Grave en Robin Linschoten.

Dat jaar was ook Hermans de sigaar, toen Meavita ten onder ging.

In december 2009 nam het parlement een wetsvoorstel aan waarin het aantal toezichthoudende functies bij grote organisaties per persoon wettelijk werd beperkt. Indiener van het betreffende amendement was SP’er Ewout Irrgang. Het wetsvoorstel werd daarna nog anderhalf jaar getraineerd in de Eerste Kamer. "Geen wonder, want het stikt van de senatoren met een groot aantal nevenfuncties, zoals Loek Hermans. Die hebben er belang bij dat er niks verandert."

In de Eerste Kamer werd die aantijging krachtig tegengesproken: het lange wachten was de schuld van het kabinet, dat maar niet af kwam met een Memorie van Antwoord. Maar wat de senatoren-met-nevenfuncties in elk geval niet hielp in de beeldvorming, is de brief die Loek Hermans samen met VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes op 4 februari 2010 naar de Eerste Kamer stuurde, en dus mede aan zichzelf. Daarin drongen de werkgevers er bij de senaat met klem op aan de regeling in de huidige vorm niet te aanvaarden". Volgens betrokkenen had de brief niks met de persoonlijke belangen van Hermans te maken: de werkgevers wilden alleen voorkomen dat de wet zo streng uit zou vallen dat er vooral voor kleinere organisaties geen goede toezichthouders meer te vinden zouden zijn. Maar de brief wierp wel de vraag op hoe wenselijk het is dat vertegenwoordigers van grote belangenorganisaties ook in de Eerste Kamer zitten, en dus bij gelegenheid moeten oordelen over zichzelf.

Hermans heeft momenteel ongeveer tien bijbanen. Zo is hij adviseur van tandartsenverbond NMT, Koninklijke Horeca Nederland en het Luzac College, voorzitter van het Nederlands Uitgeversverbond en toezichthouder bij de Radboud Universiteit.

Eerder was Hermans onder meer voorzitter van MKB Nederland en het Aids Fonds, bestuurslid bij werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Sociaal-Economische Raad en de Wereldomroep. Ook was hij toezichthouder bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, de Free Record Shop, voetbalclub sc Heerenveen en het Korps Landelijke Politiediensten, en adviseur bij het Waddenfonds en de Stichting Voorlichtingscentrum Crematoriumbouw....
Laast bewerkt: 5 jaren 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 3 weken geleden - 5 jaren 3 weken geleden #44267 door katertje
*
Loek Hermans ziet af van het waarnemend burgemeesterschap van Zutphen. Dat maakte de commissaris van de koning Clemens Cornielje maandag bekend.

Volgens Hermans is er onvoldoende draagvlak bij de Zutphense politiek..
Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 3 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko