Vraag UPDATE: alweer een VVD-akkefietje.. Neem een abonnement..!

Meer
1 jaar 9 maanden geleden #53114 door katertje
Wegens tijdsgebrek zou Duthler Associates, het bedrijf van Duthler, de adviesopdracht voor 76.960 euro hebben uitgevoerd omdat er geen ruimte was voor een openbare aanbesteding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was de partij die het haar gunde. Het was niet de enige opdracht voor VWS; een tweede advies werd gegeven voor 74.185 euro. De VVD-senator wil niet toegeven of ook deze niet openbaar was aanbesteed. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden vindt dat hier ‘op zijn minst sprake is van belangenverstrengeling.’


Volstrekt onacceptabel – temeer omdat deze wet de overheveling van de zorgtaken van het rijk naar de gemeenten regelt. En we weten allemaal van de grote sociale schade die dit overheidsmisdrijf aangericht heeft, en nog aanricht. De regering was er zeer wel van op de hoogte dat de gemeenten de allergrootste problemen zouden gaan krijgen met taken waar ze niet op berekend waren, en waar ze dus logischerwijs ook niet tegen opgewassen konden zijn.

Het gebeurde willens en wetens. Het neoliberale project - wereldwijd - heeft als voornaamste doel alle sociale structuren kapot te maken; zodat mensen zich niet meer kunnen solidariseren, door bestaansonzekerheid, eenzaamheid, en uiteindelijke onwetendheid; je krijgt dan willige slaven die vaak diep in de schulden gezet zijn, en je kunt er alles mee uithalen ….en dat gebeurt dan ook.

De brede introductie van flexwerk hoort ook bij dit project, alsmede het ontoegankelijk maken van allerlei vormen van zorg, onderwijs, en huisvesting.


Dijkhoff....Hoe zit het met haar postcode? Dubbel straffen?
--

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 9 maanden geleden #53109 door katertje
En weer is een VVD-parlementarier in opspraak

Een slager die zijn eigen vlees keurt. Senator Anne-Wil Duthler van de VVD heeft in juli 2014 voor een wetsvoorstel gestemd waarin adviezen van haar eigen bedrijf zijn opgenomen. Ze stemde dus in met een wet waaraan ze zelf had meegeschreven en waaraan ze geld (76.960 euro exclusief btw) had verdiend. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

De stem van Duthler was cruciaal: zonder haar stem was er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor de omstreden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, die zorgtaken van het rijk overhevelde naar gemeenten.

Volgens de deskundigen die Follow the Money raadpleegde is hier een ethische grens overschreden.

‘Dit is natuurlijk niet goed,’ zegt Wim Voermans, hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit Leiden.

‘Dit is de slager die zijn eigen vlees keurt,’ concludeert Muel Kaptein, hoogleraar Integriteit aan de Erasmus Universiteit.

‘Dit kán gewoon niet’, zegt Karin Ingelse, eigenaar van het bedrijf Integriteits.nl, dat integriteitstraining geeft aan (vaak lokale) bestuurders en ambtenaren. ‘Dit is volstrekt fout.’
Bron(nen): FTM> Mevrouw blijkt ook commissaris geweest te zijn bij de uitvaartvereniging die VVD-kopstuk Hennie Keizer voor een appel en een ei heeft overgenomen
Kan niet. Volstrekt fout. Maar het gebeurt wel. De rij VVD' ers die op of over de grens gaan van wat ethisch aanvaardbaar is wordt steeds langer.
Bijlagen:

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden #52943 door katertje
Waarom komen die affaires nu in de openbaarheid?

Kweenie hoor...Staat er misschien iets op het programma in de Kamer wat het publiek een hele hoop geld gaat kosten en is Ten Broeke bliksemafleider?

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden #52939 door katertje
Het opgestapte VVD-Kamerlid Ten Broeke kwam eerder door seksuele escapades in de problemen op het Binnenhof. Als politiek medewerker van toenmalig verkeersminister Jorritsma werd hem enkele maanden de toegang tot de Tweede Kamer ontzegd nadat hij vrijend op heterdaad was betrapt op de stoel van de Kamervoorzitter, zo melden bronnen aan het Binnenhof.

Ten Broeke was van 1992 tot 1994 persoonlijk medewerker van Kamerlid Jorritsma in de VVD-fractie. Toen zijn baas in 1994 minister werd, verhuisde Ten Broeke mee naar het ministerie en werd haar politiek medewerker. Op het jaarlijkse VVD-kerstdiner (vermoedelijk 1995) in de Tweede Kamer trok Ten Broeke zich met zijn geliefde terug in de verlaten grote vergaderzaal en bedreef de liefde op de stoel van de Kamervoorzitter, maar werd betrapt. Dat leverde hem een schorsing op van de Kamer, die overigens nooit publiek werd gemaakt.

In 1996 stapte Ten Broeke op en ging bij KPN aan de slag.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden #52936 door katertje
Blijkt veel meer aan de hand te zijn met die Han ten Broeke…heeft niet alleen met zijn moreel verheven vingertje lopen zwaaien, maar swaffelde er ook lustig op los met het andere.
Hijzelf heeft het onlangs gehad over "neurologische problemen". Gosh, ik wist helemaal niet dat men dát zo noemde

Zou het dit geweest zijn waarvan Ybeltje Berckmoes in haar boek schreef dat Ten Broeke niet in aanmerking kwam voor de post MinBuZa vanwege een "akkefietje"

Bericht:
VVD-Kamerlid Han ten Broeke (49)woordvoerder Buitenland van de fractie, treedt per direct terug en geeft zijn zetel op. Hij komt tot die beslissing nadat HP/DeTijd een vijf jaar oude #MeToo-kwestie onthulde. Juni 2013 beschuldigde een toen 25-jarige medewerkster van de VVD-fractie Ten Broeke van onoorbaar seksueel gedrag. Het Kamerlid ontkende de aantijging. Volgens hem hadden de twee een relatie met wederzijdse instemming en hadden ze een aantal malen met elkaar de nacht doorgebracht.

Halbe Zijlstra, indertijd fractievoorzitter, kende de vrouw een advocaat toe en adviseerde haar herhaaldelijk aangifte te doen. Dat weigerde ze. Vervolgens werd met wederzijdse instemming een juridische overeenkomst gesloten waarvan de inhoud geheim is maar die er op neer zou komen dat beiden de zaak achter zich zouden laten. De VVD voerde ook nog een integriteitsonderzoek uit waarvan de inhoud eveneens geheim is.

In een verklaring zegt Ten Broeke onder meer:
De afspraak hield vijf jaar stand. Tot vandaag. Nu is de kwestie openbaar geworden en is een situatie ontstaan die ik niet kan beheersen. Dat wil ik mijn familie, vrienden, mijzelf, maar zeker ook mijn fractiegenoten en partij, niet aandoen. Ik heb de afgelopen dagen goed nagedacht over de onbeheersbare gevolgen van deze publicatie. In dit vak leef je in een glazen huis en mag je integriteit geen onderwerp van discussie worden. Daarom heb ik, hoewel ik mijzelf en anderen recht in de ogen kan aankijken, toch besloten mijn Kamerlidmaatschap neer te leggen.
Ik heb de Kamervoorzitter daar zojuist van op de hoogte gesteld. Ik neem deze beslissing met pijn in mijn hart, want ik heb mij de afgelopen jaren met volle overtuiging en enthousiasme ingezet.

Eerder zong het gerucht rond dat Ten Broeke niet voor het ministerschap in aanmerking kwam vanwege een ‘affaire’. In zijn verklaring weerspreekt het Kamerlid dat. Hij was wegens medische problemen niet in de race voor een dergelijke functie, schrijft hij.
De VVD heeft sinds de kwestie een verbod uitgevaardigd op liefdesrelaties tussen fractieleden en -medewerkers. Ten Broeke stelt dat hij de relatie nooit had moeten aangaan omdat deze ongelijkwaardig was. “Niet in de zin van macht of gezag, maar wel gezien het feit dat ik Kamerlid was en zij een medewerkster van midden twintig. Als ik daar nu op terugkijk, had ik mijzelf dat nooit mogen toestaan. Het was niet ok, had niet mogen gebeuren en zal nooit meer gebeuren.”

Het is opmerkelijk dat een VVD’er zo snel opstapt wegens integriteitskwesties of ander ongewenst gedrag. Ten Broeke maakt deel uit van de geslonken liberale vleugel van de partij. Hij raakte eerder dit jaar in opspraak omdat hij via Twitter denigrerend commentaar gaf op een Leidse wetenschapper die kritiek uitte. Dat commentaar werd opgevat als seksistisch en racistisch.

> Ybeltje Berckmoes moet zich nu helemaal de pleuris lachen!
Dat er veel meer aan de hand is ging al eerder rond op de rimboe telex. Topje van de ijsberg? Ik vrees dat Ten Broeke's zakelijke zaakjes, die vorige week aan het licht kwamen, de druppel is geweest. Over deze man kunnen we nog wat vaker iets lezen.

De VVD heeft het 5 jaar onder de pet gehouden, zelfs hun integriteitscommissie had ernaar gekeken en nu onder druk van een verhaal in HP/deTijd stapt hij op. Hier is meer aan de hand. Voor een kortstondige amoureuze relatie 5 jaar geleden met een ondergeschikte hoef je niet op te stappen. Zoals alle verhalen van Han ten Broeke Bullshit.
Mei Li Vos en Paul Tang , beiden PvdA, een heterdaadje in de fractiekamer van het CDA...consequenties? Niet dus.

Als een seksuele relatie op de werkvloer reden tot ontslag zou zijn zou de Tweede Kamer binnen de kortste keren onderbemand zijn.

Maar goed. Ten Broeke, kan hij nu al zijn tijd en aandacht aan zijn zakelijke beslommeringen in de Oekraïne besteden.
Iedereen gelukkig ….in de Dapperstraat...toch?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden - 1 jaar 10 maanden geleden #52890 door katertje
En weer een VVD-sjoemel, buitenland woordvoerder Han ten Broeke fraudeerde met declaraties

VVD-Kamerlid Han ten Broeke heeft naast zijn werkzaamheden in het parlement plotseling een BV opgericht en via dat bedrijf is Ten Broeke tegen betaling actief in België
Hij levert adviezen aan de Belg ERIC SAELENS en ontmoette daarvoor voor corruptie veroordeelde politicus CLAUDE GUÉANT in Antwerpen.

VVD-woordvoerder exploiteert Kamerlidmaatschap in het buitenland
meldt
www.hpdetijd.nl/2018-08-23/onduidelijkheid-han-ten-broeke/

VVD-Kamerlid en de chef buitenland beleid blijkt een lucratief handeltje te hebben opgezet in België en een potje te hebben gemaakt van het geld dat hij daarmee genereerde en wat hij daarvan heeft genoteerd in het Geschenkenregister van de Tweede Kamer.

Klaas Dijkhoff heeft het al ruiterlijk opgenomen voor zijn vriend en collega. Was een foutje. .Nee, dat bedrijf, maar dat niet melden. Gewoon vergeten. Niks aan de hand, doorlopen mensen. Bovendien is Ten Broeke geen minister, dus bek dicht en af in je mand is daarmee de kous weer af..

Nou ja voorlopig dan , want het zal niet lang duren voordat de volgende sjoemelende VVD-er wordt ontmaskerd en Nederland voor de zoveelste keer wordt geconfronteerd dat de grootste partij van Nederland er een is voor inhalige zakkenvullers, twijfelachtige ritselaars en gewetenloze zelfverrijkers.
Laatst bewerkt: 1 jaar 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
2 jaren 4 maanden geleden #51748 door katertje
Het gaat lekker bij de VVD..!

Nu is het weer de 70-jarige waarnemend burgemeester van Huizen in Noord-Holland die per direct opstapt. Je verwacht het niet hè? Maar als ik het Nood-Hollands Dagblad mag geloven heeft hij zich schuldig gemaakt aan wangedrag.
Waarnemend burgemeester Fons Hertog van Huizen, neemt per direct ontslag. Hij was eerder burgemeester in Velsen en Haarlemmermeer en waarnemend burgemeester in Bergen en Purmerend. Aanleiding voor Hertogs besluit is dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag, meldt de gemeente. Over de aard van het gedrag worden ’in het belang van – en in overleg met – de betrokkenen geen verdere mededelingen gedaan’.In een verklaring op de site van de gemeente zegt Hertog: ,,Als bestuurder moet je integer zijn. Daar past grensoverschrijdend gedrag niet bij. Ik heb daarom per direct mijn ontslag ingediend.”
Hij was sinds 2012 burgemeester van Huizen en moest eigenlijk in oktober weg omdat hij de pensioenleeftijd had bereikt. Door hem te benoemen tot waarnemend burgemeester kon dat wettelijk maximum omzeild worden.

Drie weken geleden moest de VVD-burgemeester van Oosterhout het veld ruimen na wangedrag

> Deze burgemeester moest in oktober weg vanwege bereiken pensioengerechtigde leeftijd. Maar door hem als waarnemer te benoemen, kon hij blijven. Zo worden de regels omzeild en net als bij de D66-er Hoekema ook weer gematst door een VVD-er. In dit geval door Remkes. Is die niet Commissaris van de Koning in Noord-Holland..?

Wordt het niet eens tijd dat Augiasstal VVD grondig uitgemest en gedesinfecteerd wordt?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
2 jaren 5 maanden geleden - 2 jaren 5 maanden geleden #51699 door katertje
Het vertrouwen in de politiek komt te voet en gaat te paard. De VVD staat als partij het meest bekend om haar frauderende en dealtjessluitende Kamerleden. Staatssecretarissen, ministers, Kamerleden: als ze iets fout hebben gedaan of de Kamer moeten verlaten, dan is de kans groot dat ze een onderdeel zijn van de liberale fractie in de Tweede Kamer.
Nu is Wybren van Haga aan de beurt.
VVD-Kamerlid Wybren van Haga krijgt mogelijk te maken met een negatief oordeel van de integriteitscommissie die zijn reilen en zeilen als eigenaar van ruim honderd panden in Amsterdam en Haarlem onderzoekt. Dat meldt Het Parool. Hij verhuurt meerdere woningen aan twee of meer huurders, hoewel dat sinds 1 januari vorig jaar is verboden, aldus de krant, die het gedrag van Van Haga in december aanzwengelde.

Volgens de procedures worden Kamerleden gescreend en onderworpen aan meerder gesprekken voordat ze de Tweede Kamer betreden. Toch blijft het verbazingwekkend hoe dit soort taferelen telkens weer opduiken en vaak bij de VVD. Het lijkt bijna alsof er een soort baantjescarrousel in de politiek ronddraait dat dit soort mensen een plaatst biedt op het politieke toneel.
Ohw wacht, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Aard van het beestje..

De VVD probeert met alle macht de smet van zich af te werpen en over te komen als een integere partij. Onontbeerlijk als je wilt uitstralen dat je de partij bent van ‘Law and Order’. De VVD lijkt met deze opstelling erg op het CDA in het vorig decennium. Het is niet raar dat er overeenkomsten zijn, aangezien de VVD van nu veel gelijkenissen vertoont met het CDA van vorig decennium. Allebei bestuurderspartijen, allebei grijsgedraaid, allebei van hun principes afgestapt. Ik ben benieuwd naar de volgende VVD’er die iets stouts heeft gedaan.

Maar goed, de snelle vastgoedjongen voldoet niet aan interne integriteitsrichtlijnen en de Integriteitscommissie oordeelt negatief over VVD Kamerlid/Pandjesbaas Wybren van Haga.
Van Haga verhuurt meerdere woningen aan twee of meer huurders, hoewel dat sinds 1 januari vorig jaar is verboden, aldus het Parool, die het gedrag van Van Haga in december aanzwengelde.

De VVD-top gaf opdracht voor een onderzoek, omdat "een Kamerlid het goede voorbeeld moet geven". Volgens de onderzoekscommissie heeft Van Haga , "de schijn tegen" en is hij "uitermate kwetsbaar".

De zaak is mede zo explosief omdat het kabinet een Tweede Kamermeerderheid heeft die berust op slechts 76 van de 150 zetels. Als Van Haga zich niet neerlegt bij een hard oordeel van de commissie-Van Beek, kan hij besluiten zich af te splitsen en als eenmansfractie verder te gaan. Daarmee zou het kabinet-Rutte IV zijn meerderheid kwijt zijn.

wordt vervolgd
Laatst bewerkt: 2 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
2 jaren 9 maanden geleden - 2 jaren 9 maanden geleden #50306 door katertje
Nóg een ‘VVD-wonderboy’ de cel in: oud-staatssecretaris Linschoten vijf maanden de cel in
Het is moeilijk om de smet van corruptie en criminaliteit van een partij af te krijgen. Toch lijkt het voor de VVD elke keer weer raak te zijn, als de rest eventjes de vorige politieke criminelen van de partij vergeten. Nu is het oud-staatssecretaris Robin Linschoten die de cel in moet vanwege belastingfraude.

De officier van justitie had een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar geëist. Maar de rechtbank vond een werkstraf ,,onvoldoende recht" doen.

Allemaal de schuld van zijn boekhouder. Of tenminste, zijn blinde vertrouwen in de accountant, zegt hij zelf. Eens in de zoveel tijd leverde de oud-staatssecretaris en voormalig kroonlid van de SER een doos vol administratie af, waar hij zelf niet naar omkeek en naar eigen zeggen maar weinig van snapte.

De boekhouder zegt dat hij zelden of nooit financiële gegevens kreeg.  ,,Met administratie heb ik geen affiniteit, ik heb er ook geen verstand van. Door een professioneel bedrijf in te huren, dacht ik voldoende gedaan te hebben. Ik was bezig met 100.000 andere dingen.” Uiteindelijk is dat ook het bedrag dat hij tussen 2010 en 2012 niet betaalde aan de belastingdienst, omdat er consequent te weinig omzet van twee bv’s werd opgegeven.
Laatst bewerkt: 2 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden #49915 door katertje
Zo...die zit !

Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden #49909 door katertje
Oud-staatssecretaris Robin Linschoten wordt verdacht van belastingfraude. Hij zou opzettelijk onjuiste aangiften voor de omzetbelasting hebben gedaan.
De voormalige VVD-politicus moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Het fraudebedrag zou rond de 100.000 euro liggen. 
Het gaat om de periode tussen begin oktober 2010 en eind oktober 2012, zo staat in de aanklacht van het Openbaar Ministerie (OM). De zaak dient vrijdag 1 september voor de rechtbank van Arnhem.

De verdachte zou fraude hebben gepleegd met de eigen bv's, laat het OM in een toelichting weten. Fraude ondermijnt niet alleen het systeem maar ook 'het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen van mensen in de overheid', aldus het OM.

Linschoten was van 1994 tot 1996 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij trad af omdat de Tweede Kamer niet voldoende vertrouwen had in zijn aanpak bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv). Voor zijn staatssecretariaat was hij twaalf jaar lid van de Tweede Kamer voor de liberalen. Hij was in 1982 met 25 jaar het jongste Kamerlid.

Na zijn politieke loopbaan werkte Linschoten jarenlang bij verzekeraar Interpolis en was hij later zelfstandig managementconsultant voor zijn bedrijf Vemako consultancy. Ook was hij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). In 2009 was hij nog enige maanden actief voor de in dat jaar omgevallen DSB Bank van Dirk Scheringa.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Please Inloggen to join the conversation.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
5 jaren 4 maanden geleden - 2 jaren 10 maanden geleden #42629 door dirko
*

Omstreden VVD'er maakt kans op Kamerzetel
DEN HAAG -

Het omstreden ex-VVD-Kamerlid Johan Houwers maakt kans op een Kamerzetel. De Kiesraad heeft hem aangewezen als opvolger van Mark Verheijen, die onlangs opstapte omdat zijn integriteit in het geding was gekomen. Houwers stapte medio 2013 op als Kamerlid omdat hij in opspraak was geraakt door een onderzoek naar onjuist verstrekte inkomensgegevens bij het afsluiten van een hypotheek.
Na een benoeming door de Kiesraad onderzoekt de Kamer zelf of de uitverkorene wel voldoet. De kandidaat zelf mag er ook nog vier weken over nadenken....

.


....

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laatst bewerkt: 2 jaren 10 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Please Inloggen to join the conversation.

Moderators: dirko