de Wereldwijde schuldencrisis

Vraagje: privacy bewaken met elke 100 euro te monitoren..Newspeak 1984

Beantwoord door katertje in topic Vraagje: privacy bewaken met elke 100 euro te monitoren..Newspeak 1984

Posted 2 maanden 3 dagen geleden #59633
Kaag zei tijdens het debat over de digitale euro dat koningin Maxima zich nergens heeft uitgesproken over de wenselijkheid van de invoering van een digitale euro, oftewel de CBDC. “Zij heeft aangegeven dat er mogelijke voordelen aan zitten, maar ook risico’s en dat deze risico’s goed in kaart gebracht moeten worden,” aldus Kaag, die zei dat dit volledig in lijn is met de kabinetspositie.

Nouhou...zei Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie, mevrouw Kaag is toch minister van Buitenlandse Zaken geweest, dan zou zij dus moeten weten dat dat ministerie  een overzicht heeft van projecten die worden uitgevoerd door het World Economic Forum in samenwerking met de Nederlandse overheid. Eén van die projecten is het Digital Currency Governance Consortium.

“Daar wordt wel degelijk gepusht voor de digitale euro,” benadrukte Van Houwelingen. “En wie is daar de responsible person? Hare Majesteit, koningin Maxima. De rol van de koningin gaat volgens mij veel verder dan dat. Is het niet absurd dat zij tussen al die ministers staat? Zou hier niet de minister moeten staan in plaats van de koningin?” vroeg Van Houwelingen.

Niet bekend
Kaag doet een Rutte truuk...ze had daar geen actieve herinnering aan: “Ik ben niet bekend met het document, dus ik kan geen commentaar geven.”  Ha, een document van het WEF op het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar zij de minister was en dan niet weten dat Maxima door het WEF is aangewezen om de digitale munt de Nederlanders door de strot te wringen?  "Make it a little"  Ze zat ook niet op te letten, want ze had de vraag niet gehoord, schrijft Nine for News. maar ik ben van mening dat zij de vraag van Van Houwelingen wel degelijk had gehoord, maar EN Van Houwelingen EN zijn vraag wilde negeren. Let eens op de lichaamstaal van dat mens....!

Op de website van het koninklijk huis valt te lezen dat koningin Maxima lid is van de Steering Committee of the Digital Currency Governance Consortium.En luister nu eens wat Kaag zegt, Ze zit volslagen bullshit te verkopen en kletst zichzelf vast in tegenstrijdigheden...
Aan de ene kant roepen dat de privacy gewaarborgd moet blijven voor de digital currency, maar aan de andere kant dat uitgaven van meer dan
€ 100,- gemonitord moeten worden.. 

En de privacy, waarvan zij ons wijs wil maken dat die heilig is, is er tot het moment dat het systeem ingevoerd is. Daarna niet meer,

En voor wat betreft de huidige geldsystemen die gehandhaaft blijven..... Ik voorspel dat dat in de toekomst ook een leugen zal blijken te zijn. Zodra die digitale euro er is verdwijnt ook het huidige systeem.
Last Edit:2 maanden 3 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 maanden 3 dagen geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic De Digitale Revolutie : Central Bank Digital Currency

Posted 2 maanden 4 dagen geleden #59626
Politici hebben bedacht om in het kader van de nationale veiligheid en gezondheid te moeten controleren op ondermijnende en criminele transacties. Zo kan bijvoorbeeld dankzij corona de QR-app worden omgetoverd tot een digitaal Europees paspoort.

Verder valt er heel veel op te merken over digitaal programmeerbaar geld. Daarvoor opnieuw plaatsing van het interview met Arno Wellens. Arno doet diepgaand onderzoek en stuit op veel bezwaren.
Arno Wellens: Central Bank Digital Slavernij | #79 - YouTube
Neem de tijd en deel de video om mensen te waarschuwen voor dit beklemmende project van dictatoriale politici die een surveillance maatschappij voorstaan. Zogenaamd ten behoeve van onze veiligheid en gezondheid. Jazeker, politici zijn erg begaan met het volk. Vooral wanneer ze er ver vandaan staan en deelnemen in allerlei overlegclubjes onder de paraplu van de VN.  Als ‘wereldleiders’ op de top van de G20 globaal meedenken in de stijl van een Nieuwe Wereld Orde en roepen dat het inrichten van een wereldheerschappij beter is voor de mensheid en het klimaat. We moeten bereid zijn om ons te onderwerpen aan digitale controle. De technologie van Big Tech staat er klaar voor. De Agenda 2030 geeft ons een betere wereld mits we braaf de nieuwste digitale appjes gebruiken die onze gezondheid, geld en veiligheid controleren.

Ons welzijn ligt in handen van Big Brother.

Wat ik in de discussie rondom de digitale euro nog niet tegen kom is het typisch Nederlands toeslagenstelsel. Met het toeslagenschandaal rondom de kinderopvangtoeslag heeft dat systeem compleet gefaald. Er is jaren geleden een commissie aangesteld die een beter systeem moest bedenken. Lagere inkomens kunnen in deze dure tijd niet rondkomen zonder ‘gratis geld’ van de overheid. Er moet iets nieuws komen zodat de Belastingdienst, of wie dan ook, de lagere inkomens geld uitdeelt. Het is al jaren stil rondom de aangestelde commissie. Tussentijdse rapportage laat zien dat de problematiek binnen het huidige stelsel moeilijk is op te lossen. De stap naar een nieuw stelsel is dan ook noodzakelijk. Weet u wat ik denk? Het zou zomaar kunnen dat die commissie is ingefluisterd om te wachten op de invoering van de CBDC. Het recht op toeslagen was toch al aan voorwaarden verbonden, zoals het opgeven van inkomensgegevens, persoonlijke gegevens, burgerlijke staat, kinderen, opgaaf rekeningnummer, enzovoort. De Belastingdienst kwam er in om. Het vooruit betalen via een voorlopige teruggaaf en achteraf afrekenen via een definitieve aanslag. Hoe handig zou het zijn als toeslaggerechtigden een centrale bankrekening openen bij de ECB, of misschien bij de aangesloten DNB. Met de snelle rekenprogramma’s van de nieuwe quantumcomputers staan in een milliseconde alle (financiële) datagegevens van rekeninghouders op een rijtje.

Niemand hoeft een aanvraag in te dienen maar krijgt automatisch uitbetaald. Hang er wat sociale creditpunten en CO2-budget aan voor goed consumptiegedrag en zie de bereidheid om een private bankrekening om te zetten naar een centrale bankrekening. Mag ik het verdacht vinden dat we als burger afhankelijk zijn geworden van “gratis geld” van de overheid? Controle op centrale bankrekeningen, waar al onze persoonlijke gegevens aan zijn gekoppeld, dient niet alleen de burger maar ook de overheid. Via slimme voorlichting door de overheidsgetrouwe media worden we overgehaald. Net als ten tijde van corona de experimentele mRNA-vaccins van Big Farma werden opgedrongen. Nu worden we gewaarschuwd voor digitale oplichters die online onze bankgegevens stelen, voor beroving van ons contant geld en het gevaar van plofkraken. Het is beter voor ons geld en gezondheid dat we ons laten controleren door het systeem. Willen we gezond zijn en zekerheid hebben over ons digitale geld dan moeten we een beetje zelfbeschikking inleveren en ons schikken naar het systeem. Een systeem in handen van regenten die ver van ons zijn. Niet in Den Haag, maar in Brussel bij de EU en bij de VN/WEF/WHO/IMF en consorten.

Lang leve de NWO.


 
Last Edit:2 maanden 4 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 maanden 4 dagen geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Wat is de aantrekkingskracht voor overheden en bankiers bij digitaal

Posted 2 maanden 1 week geleden #59612
Wat is de aantrekkingskracht voor overheden en bankiers die zo graag digitaal willen gaan?

Welnu, voor bankiers is het antwoord dat ze de mogelijkheid hebben om bankbiljetten uit te faseren. De meeste activiteiten op de winkelvloer zullen verouderd zijn. Omdat alle transacties digitaal zouden zijn, zullen ze allemaal worden uitgevoerd door bankbedienden op computers, zonder ooit klanten te hoeven confronteren. Bovendien zullen deposanten niet langer in staat zijn om valuta elders op te slaan.

Spaarders zullen overgeleverd zijn aan de genade van de banken, omdat ze niet langer in staat zullen zijn om zelfs de kleinste transactie te doen zonder deze via de bank te laten passeren. Dit maakt het niet alleen mogelijk voor banken om hun transactiekosten naar believen te verhogen, maar het geeft banken ook de mogelijkheid om te beslissen welke transacties de deposant mag doen, omdat de deposant mogelijk geen alternatieve transactiemogelijkheid meer heeft.

Natuurlijk zullen veel deposanten proberen zich tot crypto's te wenden, en er kan weinig twijfel over bestaan dat degenen die crypto's momenteel niet als monetaire vrijheid zien, dat binnenkort wel zullen doen. Maar het is waarschijnlijk dat, naarmate crypto's de oplossing worden om de toegenomen dominantie van valuta van banken te omzeilen, banken de rekeningen van spaarders waarvan wordt ontdekt dat ze in crypto's handelen, zouden bevriezen of sluiten.

De deposant zal dan moeten beoordelen of hij zijn dagelijkse financiële leven zonder zijn bankrekening kan voortzetten. Immers, riskeert zijn kruidenier of het station waar hij brandstof voor zijn voertuig koopt ook het risico hun rekeningen te bevriezen of te sluiten? Kunnen degenen die vrijheid van handel nastreven, worden bevroren van dagelijkse aankopen? Het is afwachten hoe dit gaat uitpakken.

En nu we toch bezig zijn, wat zullen de voordelen voor overheden zijn?

Welnu, overheden zullen niet alleen meer macht hebben over het verkeer van valuta, zonder de kosten van het produceren van bankbiljetten, maar ze zullen ook de mogelijkheid hebben om banken te verplichten alle transactionele informatie over deposanten te onthullen. Dit betekent op zijn minst de mogelijkheid om de vrijwillige inkomstenbelasting af te schaffen, aangezien belastingheffing nu mogelijk zal zijn via automatische incasso ! Het hoeft ook niet jaarlijks te zijn, maar kan maandelijks worden uitgevoerd, met elk   bankafschrift. En met tarieven onderhevig aan frequente, onaangekondigde verandering.
Verder zullen regeringen de mogelijkheid hebben om een sociaal kredietsysteem op te zetten, net als China, met zijn CBDC - een nanny met de macht om mensen in staat te stellen aankopen te doen op basis van hun prestaties als burgers. Bent u bij een protest geweest of bent u gemeld dat u de regering hebt bekritiseerd? Welnu, het is mogelijk dat u gedurende een bepaalde periode geen commerciële reizen mag maken. Of je mag bijvoorbeeld geen benzine voor je auto kopen.

Het vermogen om als een "vrij" persoon te leven zal zeker worden beperkt - op kleine manieren, in eerste instantie, maar met de tijd draconischer worden. Degenen die hun regeringen niet behagen, zullen worden gestraft. Degenen die gehoorzamen zullen het voorrecht hebben van vrijheid van transactie.

Gezien al het bovenstaande is de aantrekkingskracht voor zowel overheden als banken aanzienlijk. Ze zullen hun lijfeigenen bezitten in de mate die nog nooit eerder heeft bestaan.

Er kan worden voorspeld dat CBDC's het beste zullen slagen in de meest ontwikkelde landen, waar mensen het concept accepteren dat als ze zich niet aan hun regering houden, hun economische leven uit elkaar zal vallen.

In minder ontwikkelde landen waar er een groter overwicht is van agrarisch of van hand tot mond bestaan, zal de bevolking moeilijker te controleren zijn.
Nigeria introduceerde zijn CBDC ongeveer een jaar geleden en tot op heden is het op zijn zachtst gezegd een flop geweest. 

Door de geschiedenis heen, wanneer een grote economische zwendel is gepleegd op een volk, zijn de lagere klassen altijd de uitdaging aangegaan en hebben ze zwarte markt en / of alternatieve valuta's gecreëerd. En interessant genoeg zijn de alternatieven altijd gestegen in elke mate die nodig is om de officiële valuta te omzeilen.

Het is daarom heel goed mogelijk dat CBDC's hun dag zullen hebben - een periode waarin ze zullen worden gebruikt om mensen te onderdrukken, maar uiteindelijk de weg van de dodo zullen gaan.

Een mogelijk inzicht in de uitkomst zou in 2009 in Zimbabwe te vinden zijn. De Zim-dollar bevond zich in een staat van hyperinflatie en Zimbabwanen, met name de armen, wendden zich tot de Amerikaanse dollar als een alternatieve valuta. De president vocht hard terug en probeerde het gebruik van de Amerikaanse dollar niet toe te staan, maar toen zijn vrouw hem op een avond tijdens het diner vertelde dat het voor haar alleen mogelijk was geweest om het voedsel voor de maaltijd die hij at met verboden Amerikaanse dollars te kopen, beëindigde hij formeel het verbod op Amerikaanse dollars.

Geen enkele economische onderdrukking blijft ooitvan kracht zodra het in de hand bijt van de onderdrukker die het afdwingt.

De resterende vragen zullen zijn hoe lang CBDC's in gebruik zullen zijn, waar ze het meest succesvol zullen zijn en hoeveel schade ze zullen aanrichten totdat ze worden verlaten.
om over te stappen naar het winkeltje van Sam Bankman Fried.  Deze cryptoschurk heeft een ongekende crash in de cryptowereld veroorzaakt met zijn spectaculaire val van 
32 miljard naar nul.

Op 2 november meldde crypto-nieuwswebsite CoinDesk dat het gelekte documenten had verkregen van het handelsbedrijf Alameda Research van Sam Bankman-Fried. Daaruit zou blijken dat de meeste van Alameda's miljarden aan reservefondsen bestonden uit FTT-token, de cryptomunt van FTX zelf. Alameda gebruikte deze virtuele munt als onderpand voor zijn leningen, tegen de regels in.

Fraude gedetecteerd

Sam Bankman, de FTX-man  schonk 40 miljoen aan de democraten.
Ben benieuwd naar zijn straf. 
U denkt aan de straf die Bernie Madoff kreeg voor zijn bedrog ENRON?  Die werd bestraft omdat bleek dat er bij de slachtoffers van zijn piramidespel ook joden zaten en dat kon natuurlijk niet

 
Last Edit:2 maanden 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 maanden 1 week geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Arno Wellens: Central Bank Digital Slavernij |

Posted 2 maanden 1 week geleden #59610


Zeer korte samenvatting. Een CBDC, een digitale munt, zal het mogelijk maken om rekeninghouders met een negatieve rente ( dus rente BETALEN op je saldo) te confronteren zonder dat het nog mogelijk is dat die rekeninghouders zich aan die negatieve rente onttrekken door hun geld cash op te nemen. Naast die negatieve rente (de olifant in de kamer waar onze bobo's liefst zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan geven) is de belangrijkste reden voor de CBDC.


 
Last Edit:2 maanden 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 maanden 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

De Digitale Revolutie: “contant geld verdwijnt, de Central Bank Digital Currency komt ervoor terug”

De puinhopen van de financiële crisis zijn nooit opgelost, banken zijn nadat ze in 2008 met miljarden belastinggeld zijn gered, gewoon doorgegaan en door de coronamaatregelen en de gigantische groeiende schuldenberg zitten we nu een volgende crash.

We strijden al jaren voor het betalen met contant geld... tevergeefs vrees ik.

Central Bank Digital Currency is de voorbode van het afschaffen van contant geld en het verbieden van Crypto.
Geen hond is geïnteresseerd in ‘CBDC’. Toch zien centrale banken, de BIS en met de name de ECB er wel brood in. Waarom?

De Bank of International Settlements heeft aangegeven van contant geld af te willen, omdat bij contante betalingen niet de mogelijkheid bestaat elke transactie te controleren. Vandaar dat zij noodzaak zien in het creëren van een Central Bank Digital Currency. Dit en meerdere plannen onder de vlag van een Digital EU, zoals het Europees elektronisch patiëntendossier, zorgen ervoor dat onze wereld niet alleen steeds meer digitaal wordt, maar ook 100% controleerbaar en dus kwetsbaar voor (macht)misbruik.

Er bestaat zoiets als de ‘zero lower bound’ bij het rentebeleid, die ‘monetary policy transmission’ hindert. In gewoon Nederlands: als de ECB de rente tot onder nul verlaagt, zullen meer mensen geneigd zijn contant geld op te nemen en daarmee het beleid van de ECB ontvluchten/omzeilen. Het is de ECB die het contante geld uitlevert en daarmee schiet de bank zichzelf in de voet. Als er geen contant geld is, en alles wordt digitaal, dan is het veel makkelijker om dat digitale saldo met negatieve rente te belasten.

En wat dacht u hoe gemakkelijk het dan wordt om de beruchte Dijsselbloem Template (Cyprus) toe te passen als de banken er weer eens een potje van gemaakt hebben.


Dan is er een Europees, ondemocratisch instituut dat naar eigen inzicht vermogen mag belasten. De ECB heeft al aangegeven dit te willen, dus dan moet de vluchthaven (contant geld en bitcoin) worden afgeschaft. Corona is het perfecte excuus, want vanwege de pandemie moet er "iets" gebeuren en vervolgens accepteert iedereen dat braaf. Maar wie doorzoekt ziet dat deze maatregelen ouder zijn dan de pandemie en er ook niets mee te maken hebben. De Corona-pandemie fungeert als excuus voor financiële repressie. De rapporten van BIS en ECB staan open en bloot op de websites van de organisaties maar niemand leest het.

De gefabriceerde Corona-plandemie fungeert als excuus voor financiële repressie.


Contant afgeschaft, geld volledig digitaal
‘We gaan naar Central Bank Digital Currency toe, de afschaffing van contant geld… Ze krijgen complete digitale controle over wat mensen met hun geld doen.’ De ECB en BIS bank willen voorkomen dat mensen vluchten in contant geld zodra de rente nog dieper in het negatief zakt. Die negatieve rente moet ervoor zorgen dat je meer gaat uitgeven (immers op je rekening wordt je geld steeds minder waard).

Geen complotdenker of wappie: het staat er letterlijk in. En dan heb je dus je digitale Europese ID. Dan krijg je de European Identity Wallet, waarbij al je identiteiten in één worden gevat.

Met de digitale vorm van repressie die vanaf 2022 wordt ingevoerd ‘kunnen mensen worden afgeknepen. Je kunt ze dan gaan verbieden met de trein te reizen. Je kunt precies zien wat iedereen doet. Je kunt hun portemonnee blokkeren. Dit gaat over controle.’

Wij zijn nu zonder echte protesten véél verder dan ik ooit voor mogelijk had gehouden, met name door een totaal corrupte en voortdurend liegende overheid en de totaal onder hun controle staande propaganda media. Teleurgesteld dat Nederlanders dit en masse laten gebeuren. En degenen die kritisch zijn worden weggezet als ‘de wappies’.’ of worden niet eens gelezen... "zal allemaal wel,"

Onze financiën ontsporen totaal; "Onze Jeugd Heeft Geen Toekomst Meer"
Last Edit:2 maanden 4 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 maanden 4 dagen geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.433 seconden