de Wereldwijde schuldencrisis

Coronafonds. Wat Rutte gedaan heeft KAN helemaal niet !

Zo wordt de 750 miljard euro van het herstelplan verdeeld over Europa

Woensdag maakte de Europese Commissie bekend een herstelplan van 750 miljard euro in te willen zetten om de Europese economieën overeind te houden in wat mogelijk de zwaarste recessie in de recente geschiedenis gaat worden.
Van die 750 miljard euro wordt 500 miljard uitgereikt als gift en 250 miljard komt in de vorm van een lening. In deze infographic is te zien hoe de miljarden worden verdeeld. Het grootste gedeelte gaat naar de zwaarst getroffen landen, Italië en Spanje.
Voor goedkeuring van het steunpakket is instemming van alle lidstaten nodig.

Last Edit:2 jaren 7 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 2 jaren 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Herstelfonds van de Europese Commissie. De machtsgreep van Brussel werd gestart door katertje

Posted 2 jaren 8 maanden geleden #56243
Europese Commissie EU Herstelfonds: hogere belastingen, hogere EU uitgaven en hogere publieke schuld. Het tegengestelde van wat burgers en bedrijven nodig hebben om zelf herstel vorm te geven, de euro houdbaar te maken en de ECB uit zijn renteval te bevrijden.

De Europese Unie gaat ons redden van de vreselijke economische schade ten gevolge van de corona ziekte. En het kost u slechts 750 miljard: 500 miljard daarvan is een gift, en de andere 250 miljard iets totaal anders, namelijk een lening die nooit wordt terugbetaald.

De Europese Commissie presenteerde vandaag een kostbaar plan om de EU uit het slop te trekken. Zoals bekend zijn een viertal landen het niet eens met het voornemen van het duo M&M.
Zij hebben makkelijk praten met hun verdeel en heersplannen. Maar of het stemvee van alle verschillende lidstaten het er mee eens is wordt niet gevraagd. Terwijl zij het benodigde geld moeten betalen.

Een zogenaamd corona-herstelplan klinkt heel anders dan een verzoek om uitstel te verlenen op aflossingsverplichtingen op de staatsschuld. Zoals met Griekenland was overeengekomen.

Die 750 miljard van het duo M & M, 500 voor de geef, 250 aan leningen, moet door de Europese Commissie worden opgehaald in de vorm van langlopende obligaties en door de lidstaten in twintig jaar worden terugbetaald overeenkomstig hun aandeel in de EU-begroting.
In tegenstelling tot het pakket van 540 miljard dat de leden van de EU in april zijn overeengekomen, mag, zoals gezegd, het nieuwe fonds niet worden toegekend in de vorm van leningen, maar eerder als niet-terugvorderbare subsidies.

De actie van Merkel is politiek gezien van twijfelachtig allooi. Allereerst heeft zij zoals zo vaak op eigen houtje een plan gepresenteerd, zonder het parlement daarin te kennen. Verder negeert zij de uitspraak van het Duitse Federaal Grondwettelijk Hof te Karlsruhe over directe en indirecte overheidsfinanciering binnen het eurogebied door de ECB, en het besluit van de bondskanselier kan niet anders gezien worden dan als een ongelooflijke belediging van dat Hof en het laat ook zien wat Merkel van de Duitse rechtsstaat en de Duitse grondwet vind: namelijk NIETS!

Merkel en Macron prezen het initiatief als een daad van Europese solidariteit. Merkel sprak van een "buitengewone, unieke inspanning" waarmee Duitsland en Frankrijk pleitten voor "het Europese idee". Een mens wordt fysiek onpasselijk die beiden op TV zo openlijk te horen liegen en bedriegen om de burger te ontdoen van zijn laatste dubbeltje.
Maar, zoals verwacht, het plan werd door heel wat pratende hoofden bejubeld.(belanghebbenden!) Le Monde vierde het als een "kleine revolutie voor Europa". Het plan werd ook ondersteund door Flintenuschi, de voorzitter van de Europese Commissie, met wie het initiatief duidelijk (vooraf) werd gecoördineerd en die "aus erfahrung gut" met het geld van burgers weet om te gaan.

Alleen de zogenaamde "vrekkige Vier" , Zweden, Denemarken, Oostenrijk en ons land, reageerden negatief, wat logisch is want juist deze landen gaan (samen met Duitsland) voor vele miljarden het schip in.

Grove misleiding
In de periode van de eurocrisis in 2012 tot 2014 was al herhaaldelijk gewaarschuwd voor de staatsschuld van Italië en dat strakke hervormingen een bittere noodzaak zouden zijn om niet hetzelfde probleem te krijgen als met Griekenland, en dan in het tienvoudige.

Echter er zijn nog een paar schuldenstaten bijgekomen die hun schuldenberg ver uit de klauwen hebben laten lopen. Hoezo EMU-norm van 60%? Waarom komen zoveel landen de afspraak niet na? Waarom is er nooit opgetreden door Brussel? Waarom zouden wij nu ineens moeten bijdragen onder het mom van een gezondheidscrisis?

Er is duidelijk sprake van grove misleiding. Er is GEEN EU-gezondheidscrisis, er is een EU-crisis. Veroorzaakt door financieel wanbeleid.
En wij allen zouden moeten weigeren daaraan mee te betalen..!

Hoewel men anders wil doen vóórkomen heeft het plan in feite niets te maken met "solidariteit", noch met de landen die bijzonder hard zijn getroffen door de corona-pandemie, noch met de miljoenen arbeiders, werknemers en kleine zelfstandigen die hun inkomen, hun bestaan of zelfs hun leven als gevolg van de crisis hebben verloren.

Merkel en Macron hebben "samengewerkt" na weken van geschil over de financiering van het fonds, zoals Merkel zei op de persco, omdat ze de crisis zien als een kans om de positie van hun landen op de wereldmarkt te versterken en de Europese economie te hervormen - maar zij zeggen er niet bij dat het in het belang is van de machtigste bedrijven, van de "wereldkampioenen" en ten koste zal gaan van de arbeidersklasse.

Want dat gewauwel over "Versterking van de economische weerbaarheid van de EU" gaat hand in hand met massale aanvallen op lonen, banen en sociale rechten. De Europese Commissie zal de 750 miljard van het fonds toewijzen "op basis van EU-begrotingsprogramma's en in overeenstemming met de Europese prioriteiten" aldus het initiatief van het duo M&M.

"Het zal de veerkracht, convergentie en concurrentiekracht van de Europese economieën vergroten".
Dit zijn modewoorden voor de enorme vermindering van sociale rechten en prestaties. Zelfs ten tijde van de eurocrisis wilde Merkel de crisislanden dwingen om te bezuinigen op hervormingscontracten, maar in de corona-crisis komt ze daar nu op terug.

Macht en poen naar Brussel
De Brusselse Europese Commissie, die verantwoordelijk zou zijn voor de toewijzing van het geld en de daaraan verbonden voorwaarden, "wacht al lang op een gelegenheid om haar liberale aanbevelingen voor het economisch beleid uit te voeren"....Concentratie van macht en geld...in Brussel !

Vrekkige vier
De weerstand van de "Vrekkige Vier" is evenwel harder dan verwacht.
(Toch vrees ik dat ze bakzeil zullen halen en uit angst voor een scheuring van de EU schoorvoetend akkoord gaan. Het zijn en blijven politici. Het kleine Nederland dat een veto uitspreekt en de boel blokkeert? Ik zie het niet gebeuren)

Hierdoor dreigt het bittere geschil over leningen versus schenkingen opnieuw op te lopen. Maar Merkel heeft nog steeds een troefkaart in petto. Het laatste woord over het nieuwe financiële plan mag onder het Duitse EU-voorzitterschap - dat begint over nog maar enkele weken - worden uitgesproken. Dan is Merkel weer aan de beurt.

Want hoe je ook denkt over het hulpplan van Merkel en Macron, en hoe je het ook wilt noemen: het is een enorme onderlinge schuldenverdeling, een andere vorm van een corona-obligatie ( en dus ook euro-obligatie).

Krijgen de "Big Spenders" uiteindelijk toch nog hun zin.

Boven je stand leven kon altijd al in de eurozone. Sinds 2020 wordt dat mogelijk op kosten van anderen.
Last Edit:2 jaren 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 6 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.318 seconden