× de Wereldwijde schuldencrisis

Vraag Coronafonds. Wat Rutte gedaan heeft KAN helemaal niet !

Meer
1 jaar 11 maanden geleden #56449 door katertje
De besluiten van de staatshoofden en regeringsleiders hebben sinds het akkoord ( dat nog geratificeerd moet worden) de hele financiële architectuur van de EU veranderd. De leningen, gegarandeerd door de lidstaten, zijn strijdig met het EU-verdrag. Maar dat is niet de eerste keer dat men Maastricht en Lissabon aan de laars lapt.

390 miljard euro aan giften !

Door de top handig getransformeerd tot "subsidies" .
Het feit dat Italië zo'n gigantisch miljardenbedrag toegeschoven krijgt is simpel: het redden van de EU en haar economie is een wanhopige poging om het faillisement van Italië en het catastrofale uiteenvallen van het EU-kaartenhuis te voorkómen.
Krijg je er van als je zoiets optuigt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de onderhavige volkeren.

De uitkomst van de top werd bijna algemeen geprezen als "historisch" en een teken van solidariteit . Sanchez van Spanje noemde het een "authentiek Marshalplan". Inderdaad, volksmenners zijn nooit van het politieke wereldtoneel verdwenen.

In werkelijkheid leek de top op niets meer dan een groep criminelen die een nieuw mechanisme voor het beroven van de burgers van de EU afrondden. De reddingsoperatie wordt niet gebruikt voor investeringen in gezondheidszorg, banen of sociale programma's om de pandemie te bestrijden of om dreigingen van massale plundering en een wereldwijde economische crisis af te weren. Het is bedoeld om EU-staten een nieuwe inkomstenstroom te bieden om bailouts te geven aan bedrijven, de aandelenmarkt een boost te geven en de rijkdom van de superrijken te versterken, terwijl komende bezuinigingen op het hele continent zullen worden afgedwongen.

Want het zal u inmiddels toch wel duidelijk zijn dat al deze honderden miljarden door de werkende klasse opgebracht zullen moeten worden. Dat zal gaan via verdere bezuiniging op alles wat we door middel van een leven hard werken en afdracht van torenhoge premies hebben opgebouwd. Net als na de crash van 2008 is de toegang tot fondsen gekoppeld aan structurele "hervormingen". En alleen de Europese Commissie beslist of de "hervormingen" ver genoeg gaan. Of niet. Maar het geld kan evengoed richting de "zwakke" landen worden weggesluisd.

De structurele hervormingen die de trojka ( jaja, die met "onze" Jeroen Dijsselbloem ) het IMF, de ECB en de EU de afgelopen tien jaar in Griekenland hebben doorgevoerd, zullen in de hele EU worden uitgerold om de aan de rijken uitgedeelde miljarden op te hoesten.

Een jaar of tien geleden heeft Tref.eu al geschreven dat een financieel uitgeknepen en gewurgd Griekenland de proeftuin zou worden voor heel de Europese Unie. ( Waarom moest Europa aan de euro?)

Het Europese construct is destijds ontworpen met iets als de huidige crisis in gedachten. Het invoeren van de gemeenschappelijke munt was slechts de eerste, politiek gemakkelijkste stap in een proces dat uiteindelijk - zoals de architecten hoopten - zou uitmonden in zoiets als de Verenigde Staten, waar een heleboel verschillende geografische en culturele entiteiten ondergeschikt zijn aan een centrale regering die beslist over oorlog, diplomatie en financiën. Het Vierde Rijk.

Volledige Europese integratie, met Europese obligaties uitgegeven door de hele EU en gesteund door alle lidstaten, werd de afgelopen jaren wegens publieke tegenwerking uitgesteld...totdat er een crisis uitbrak om integratie tot de minst erge optie te maken. En u kon er vergif op innemen dat die optie niet lang op zich zou laten wachten. Men creëerde een pandemie die men als schaamlap gebruikte voor het faillisement van de met schulden beladen zuidelijke EU-landen en die integratie noodzakelijk maakte om überhaupt de Unie te kunnen behouden.

De aankondiging deze week door de EU van de allereerste "gemeenschappelijke" uitgifte van obligaties is de geboorte van een geïntegreerd Europa. Het betekent ook het einde van elke hoop dat de euro het komende decennium zal overleven. Want ga maar na....Italië, Griekenland, Portugal en de rest van de zwakke landen hebben geen behoefte meer aan controle over hun uitgaven en leningen, omdat de noordelijke landen officieel opdraaien voor de toekomstige rentebetalingen van de EU !

Rentebetalingen
Zullen er nog wel toekomstige rentebetalingen zijn? Immers, de enige manier om onbeperkt leningen aan zwakke landen te verstrekken met het geld van de Noordelijken, om oplopende schulden te beheren, is door de rentetarieven op zijn minst laag en bij voorkeur negatief te houden. Nu al krijgen Duitsland en Frankrijk daadwerkelijk betaald om te lenen tegen hun huidige negatieve tarieven, terwijl andere landen hun schuldeisers nog steeds moeten betalen. Dus in de EU 2.0 is iedereen vrij om zoveel te lenen als hij wil, veilig in de wetenschap dat de Noordelijken of de ECB op de een of andere manier de rekening zullen betalen. Waarbij de rente uiteraard op een historisch onnatuurlijk laag niveau moet blijven wat dan weer een garantie is voor nieuwe crises.

En ergens.... op weg naar totale integratie zal het Europese construct nutteloos blijken te zijn omdat geen enkele vorm van regering, gecentraliseerd of gedecentraliseerd, dictatuur of democratie, met zóveel schulden kan overleven.

DER FALSCHE KOMPROMISS
Der Finanzgipfel offenbart erneut die vier Grundfehler der EU-Ökonomie
Viel wird geklagt über die Feilscherei in Brüssel und die vermaledeite Sparsamkeit einer schrumpfenden Minderheit der Vernünftigen in Europa. Entscheidend ist: Gesiegt hat wirtschaftliche Unvernunft, die die EU am Ende zerstören wird.

Slechts een paar maanden geleden liep Merkel politiek op haar laatste benen. De Europese Raad van februari over de aanstaande begrotingsbesprekingen eindigde met leiders die zo boos op haar waren dat het maar goed was dat ze zichzelf in quarantaine had geplaatst. Nu gedraagt ze zich weer als de koningin van Europa.

De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden - 1 jaar 11 maanden geleden #56441 door katertje
Jean Wanningen op twitter:

Niet in de NL, maar wel in de Duitse pers: Rutte verzaakt niet alleen zijn eigen VVD-programma maar ook regeerakkoord. 87% NL wil dit Herverdelingsfonds niet, maar regering heeft referendum afgeschaft. Hopelijk neemt de Kamer zijn verantwoordelijkheid.( Enquête van de NPO, waarbij 87% aangaf het niet eens te zijn met beleid van Rutte.)
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden - 1 jaar 11 maanden geleden #56439 door katertje
Vandaag in de Telegraaf
Er komt hulp uit onverwachte hoek. Er zijn een paar wakkere economen die roepen dat de plannen voor het corona-fonds in strijd zijn met Europees recht.

Hoogleraar economie Lex Hoogduin en (daar is ie weer!) eurosceptische CDU-politicus Peter Gauweiler wijzen op artikel 310 van het Verdrag van Lissabon, waarin staat dat de Commissie een sluitende begroting moet hebben en geen leencapaciteit heeft.

"Nu gaat de Europese Commissie toch geld lenen" zegt Hoogduin. "Ik ben heel benieuwd of dit standhoudt." "Wat gaat er in Duitsland gebeuren"? zegt hij, verwijzend naar het juridische gevecht waarin het Duits grondwettelijke hof in Karlsruhe is verwikkeld met de Commissie.

(..) Volgens Eurocommissaris Johannes Hahn (Begroting) is de juridische onderbouwing van het herstelfonds volledig doorgelicht. "Op een gegeven moment hebben we zelfs de juridische basis veranderd", zegt Hahn. Zo is voor een ander artikel uit het Europees Verdrag gekozen (311in plaats van 122). Cruciaal is dat het om een tijdelijk fonds gaat. Bang dat er iets juridisch niet in de haak zou zijn met het fonds is Hahn niet. "We hebben er echt uitgebreid naar gekeken met juristen, inclusief Duitse."

Hoogduin heeft zo zijn vragen bij de tijdelijkheid van het fonds: "Als je alle jubelberichten leest w.o. "we zijn de Rubicon overgestoken" en "dit smaakt naar meer"...dan vraag je je af of het hierbij blijft", aldus Lex Hoogduin in de Telegraaf vandaag.
Laast bewerkt: 1 jaar 11 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden - 1 jaar 11 maanden geleden #56438 door katertje
Nederland krijgt een fors hogere korting op de jaarlijkse EU-afdracht. De korting zou stijgen van ongeveer 1,5 miljard naar ruim 1,9 miljard euro. Rutte haalt hier dus 400 miljoen binnen, maar ons land is er straks wel een veelvoud aan kwijt, omdat 390 miljard aan subsidies wordt weggegeven.

Vertel u mij nou maar eens wie de échte "winnaars" van de TOP zijn.

Voor wie mocht denken dat dit steunfonds ook maar iets te maken heeft met Corona die zal teleurgesteld worden. Het was alleen een prachtsmoes !
Dat "Corona Recovery Fund" van 750 miljard is niet bedoeld als hulp voor ziekenhuizen en bejaardentehuizen... voor scholings- en opleidingsmaatregelen in gebieden waar de pandemie veel mensen werkloos heeft gemaakt". Dat blijkt al uit het feit dat de verdeling van fondsen helemaal niet gebaseerd is op de mate van corona-ellende.
Nee, het gaat er Brussel vooral om "Europa steviger te binden". U weet wel...de FUIK waar we met z'n allen in gedreven worden. De enige die wint is Brussel. Brussel zwaait de scepter over gelden die worden opgebracht door alle Europese burgers. De Europese Commissie organiseert - met het excuus van de coronacrisis - de transferunie waar Guy Verhofstadt al jaren voor vecht.

Waar wordt het geld dan wel aan besteed? Volgens de website van de Europese Commissie aan "green en digital". Dus aan het eigen programma van de Commissie. Niet naar zorg, of vervoer, of wetenschap of naar veiligheid, wat aangeeft dat het plan een puur politieke agenda volgt en weinig met het bestrijden van de crisis te maken heeft, en al helemaal niet met het bestrijden van het corona virus.

Voor Italië was het feest. Net nadat de inkt van de handtekeningen van de 27 toppers was opgedroogd heeft het Italiaanse parlement direct op 23 juli hun goedkeuring gegeven aan 25 miljard extra uitgaven. De staatsschuld zal naar verwachting oplopen tot 157 procent van het BBP. Een totale ontsporing maar met goedkeuring van de Europese "vrinden".

En dan is er nog grote onduidelijkheid over wat er ná het einde van het wederopbouwprogramma zal gebeuren ( als al die honderden miljarden zijn weggespoeld) - en welke gevolgen dit voor de Europese Unie zal hebben. Tot dusver is het de bedoeling dat het economische stimuleringsprogramma over drie tot vier jaar afloopt en dan, na een korte "adempauze" zou de terugbetaling van de schulden moeten beginnen.

Denkt u nu hetzelfde als wij?

De Europese Commissie wil de schuldenlast uitsmeren over 30 jaar en pas beginnen met terugbetalen na het einde van de nieuwe financiële periode namelijk 2028. Slim bekeken. Tegen die tijd is bijkans iedereen die dit plan bedacht heeft bij wijze van spreken al in verregaande staat van ontbinding - vandaar de naam "Next Generation" oftewel de generatie die puin mag gaan ruimen.

Zie hier het officiële begin van de door velen bekritiseerde en niet gewenste transferunie - onder dekmantel van de coronacrisis.

O ja, het door Rutte verlangde vetorecht zien we ook niet meer terug.

Zoals gezegd: de verdeling van de hulp is een politieke kwestie. De vier dagen overleg in Brussel is slechts een toneelstuk geweest, een Theater van de Lach voor de bühne. Het eten was voortreffelijk, de wijn tongstrelend.
Op welke wijze de aflossing van de schulden gaat plaatsvinden? Men laat er zich niet over uit. De buit is binnen en de rest zien we wel.

De "Next Generation EU" zal dus een loodzware hypotheek blijken te zijn - en vanwege de huidige crisis en de nog hierop volgende geldt dat latere negatieve bijwerkingen dan ook onontkoombaar zijn. Maar kniesoor die daar op let !

Maar volgend jaar allemaal weer op Rutte stemmen hoor, die Bikkel, in het belang van uw kinderen en kleinkinderen dan dus hè !!!.
Laast bewerkt: 1 jaar 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden - 1 jaar 11 maanden geleden #56436 door katertje
De Europese Unie strompelt van crisis naar crisis. En elke crisis wordt misbruikt om een vervolgstap te zetten naar de volledige integratie van alle lidstaten in een Politieke Unie. De Coronacrisis was een schitterende aanleiding om wederom een grote stap te zetten in de realisatie van een Europese schuldenunie, die leidt tot een "ever closer union" : politieke Unie!

Het kostte regeringsleiders en staatshoofden slechts 90 uur om de Europese Unie volgens hun eigen ideeën te transformeren. De grote reddings-top in Brussel, waar de corona-crisis als kapstok fungeerde om de internationale gemeenschap om te vormen tot een unie die Europese verdragen ( die het zelf heeft opgesteld) aan haar laars lapt en geen goedkeuring van de burgers voor haar beleid vraagt.

We zijn getuige geweest van een weifelende, fluctuerende, onaangename en wanhopige vergadering van EU-lidstaten die een grote stap naar verdere integratie zetten, gezamenlijke schulden (grondwettelijk verboden), maar door de MSM bejubeld alsof alles wat bij elkaar hoort eindelijk samen groeit.

De euro gered, de kwetsbare gemeenschappelijkheid met poen aan mekaar gelijmd. "Deze historische nacht" (Duitse media) verdubbelde niet alleen de EU-begroting met een paar pennenstreken, maar ondermijnde ook de budgettaire soevereiniteit van de nationale parlementen, verklaarde het de inhoud van de Europese verdragen als verspilling en macht voor een vergadering van commissarissen van een Unie, die was opgericht volgens ondemocratische regels.

Als "het begin van een op solidariteit gebaseerd Europa" wordt de openlijke schending van de EU-verdragen in alle landen van de Europese Unie gevierd, in één seconde verdubbelt de politiek de EU-begroting, lastig, omdat het principe dat de lener aansprakelijk is voor zijn schulden wordt ondermijnd ten gunste van één aansprakelijkheid, die de landen die de meeste kans hebben om te overleven in minder dan 40 jaar moeten nemen.

Hoewel er bij de invoering van de euro nog eisen waren, ook al zijn die nooit nageleefd, laat de EU nu elk bewijs van contractuele naleving of democratische legitimiteit achterwege. Gemeenschappelijk schulden zijn belangrijk.

"Vanuit economisch oogpunt is het net zo belangrijk als een gemeenschappelijke munt alleen socialer, omdat het gemeenschappelijke sociale uitgaven mogelijk maakt" jubelt vandaag een Duitse krant. Blijkbaar enthousiast over het resultaat dat toch maar mooi door Merkel - onder Duitse führung dus, tot stand is gekomen. Heeft ze de burgers van de EU er nóg een keer ingeluisd.

Het Vierde Rijk is weer een stap dichterbij haar realisatie.

Gefeliciteerd verachtelijk kartel

Maar wat Rutte en zijn kliek in talloze achterkamertjes in Brussel hebben bedisseld om onder meer Nederland in een schuldenunie en daarmee in een politieke unie te rommelen, kan helemaal niet. Het corona-herstelfonds van de EU is in strijd met Europees recht. Verdrag van Lissabon Artikel 310. Dat artikel meldt dat de Commissie een sluitende begroting moet hebben en geen leencapaciteit heeft. De Europese Commissie is van plan om 750 miljard euro te gaan lenen op de kapitaalmarkt. Daar is de Europese Commissie dus niet toe bevoegd ! Dus wat Rutte heeft gedaan kan helemaal niet. Bovendien niet omdat Rutte hiermee het grondwettelijk begrotingsrecht van het parlement schendt.

Dan ben ik wederom benieuwd wat Duitsland gaat doen. Met name het Constitutionele Hof in Karlsruhe. Dat leverde op aangifte van CDU EU scepticus Peter Gauweiler een juridische strijd met Merkel en de Europese Commissie. over het opkopen van staatsobligaties door de Europese Centrale Bank. Het hoogste Duitse rechtsorgaan oordeelde dat de ECB met het grootschalig opkopen van staatsleningen haar mandaat overschrijdt. De Duitse centrale bank mag er niet meer aan meedoen.

Met het nieuwe uitdeelfonds van 750 miljard euro tart Merkel het Duitse grondwettelijk hof opnieuw. Zij meen dat zij boven alle wetten en verdragen verheven is.

We zullen zien, sprak de blinde.
Laast bewerkt: 1 jaar 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden - 1 jaar 11 maanden geleden #56435 door katertje


Premier Rutte riep zichzelf na de EU-top als winnaar uit, vooral omdat hij een ‘noodrem’ uit het vuur had gesleept: de geldstroom uit het coronafonds zou kunnen worden gestopt als een land niet genoeg hervormt. Het gaat echter niet om een stop van de betalingen, maar slechts om een pauze, zegt Brussel nu.

Of de geldstroom uit het Coronafonds nu gestopt of op pauze gezet wordt zal me worst wezen. Rutte had helemaal niet mee mogen gaan in de spelletjes die in Brussel gespeeld werden. Hij had zijn veto moeten uitspreken over dat duivelse voorstel van Merkel en Macron.
Hij loopt zich nu weer als een Bokito op de borst te roffelen omdat hij denkt dat hij de Nederlander ALLES in de maag kan splitsen.
Niet dus!

Rutte heeft ons de transferunie ingerommeld

Bron: Ongehoord Nederland

Via de website Nine for News en website Financial Investigator

Premier Rutte voerde in Brussel een toneelstukje op tijdens de onderhandelingen over het coronaherstelfonds en tekende netjes bij het kruisje. In het coronapakket zit 750 miljard euro, waarvan 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen. Bijna 30 procent gaat naar Italië.

Rutte sprak op een persconferentie van een ‘omvangrijk en goed pakket waarin de Nederlandse belangen goed zijn gewaarborgd’.

Redacteur van Financial Investigator Harry Geels wijst erop dat het akkoord vergaande consequenties heeft voor Nederland.

Met het akkoord heeft Rutte zowel het verkiezingsprogramma van de VVD als het regeerakkoord verbroken. In artikel 4.4 van het regeerakkoord lezen we namelijk:

De EU dient geen schuldengemeenschap te worden. Leidend voor het kabinet is daarom dat er geen verdere stappen in de richting van een transferunie worden gezet, ook niet door het invoeren van (vormen van) Eurobonds.


En:

De afspraak dat schulden van het ene land niet door andere landen worden overgenomen (de no bail out clausule), moet geloofwaardig worden hersteld.


87 procent

Geels reageert: “Maar Rutte kan blijkbaar de afspraken met zijn kiezers schenden, want hij wordt toch niet door het parlement weggestuurd. De Kamerfracties van de coalitiepartijen (die toch echt het regeerakkoord hebben getekend) gaan hem straks gewoon steunen.”

De Nederlandse bevolking heeft geen kans om zich hierover uit te spreken, want het referendum is afgeschaft. Dat komt ‘goed uit’, want uit een peiling van de NPO blijkt dat maar liefst 87 procent het oneens is met de stelling dat Rutte tevreden kan zijn over de EU-deal. Slechts 13 procent vindt dit een goede deal.


Wijziging van de grondwet
Rutte is in elk geval content, zo zei hij.

Dit akkoord heeft zoals gezegd vergaande consequenties. “We worden namelijk tegen de afspraken in (verder) een belasting-, schulden- en transferunie in gerommeld. Sterker nog: de nieuwe afspraken betekenen de facto een wijziging van de grondwet,” aldus Geels. Hij pleit voor vervroegde verkiezingen.

Of, zoals Geels het zelf verwoordt op Financial Investigator:
De verkiezingsbeloften en het regeerakkoord worden verbroken

‘Last but not least’ heeft Rutte met het akkoord het verkiezingsprogramma van de VVD –geen nieuwe stappen naar een ‘every closer union’ - en het regeerakkoord verbroken. Lees artikel 4.4. van het regeerakkoord.
www.rijksoverheid.nl/documenten/publicat...ouwen-in-de-toekomst

Daarin staat onder andere: ‘De EU dient geen schuldengemeenschap te worden. Leidend voor het kabinet is daarom dat er geen verdere stappen in de richting van een transferunie worden gezet, ook niet door het invoeren van (vormen van) Eurobonds.’ En: ‘De afspraak dat schulden van het ene land niet door andere landen worden overgenomen (de no bail out clausule), moet geloofwaardig worden hersteld.’

Maar Rutte kan blijkbaar de afspraken met zijn kiezers schenden, want hij wordt toch niet door het parlement weggestuurd. De Kamerfracties van de coalitiepartijen (die toch echt het regeerakkoord hebben getekend) gaan hem straks gewoon steunen.

Er is er geen (correctief) referendum meer mogelijk in Nederland. Daar komt Rutte goed mee weg, want volgens een recente peiling is tweederde van Nederland tegen een herstelfonds met giften. Daarom zouden er vervroegde verkiezingen moeten komen. Dit akkoord heeft namelijk zulke vergaande consequenties – we worden namelijk tegen de afspraken in (verder) een belasting-, schulden- en transferunie in gerommeld – dat wij ons daarover democratisch moeten uitspreken. Mogen wij dat niet, dan wordt de democratie verder verkwanseld ten behoeve van project Europa en kunnen de coalitiepartijen beter de ‘D’ uit hun partijnaam halen.

Sterker nog, de nieuwe afspraken betekenen de facto een wijziging van de grondwet. Zo zou ieder EU-land de nieuwe afspraken ook behoren te behandelen. Dit betekent ook dat er in diverse EU-landen een referendum over de nieuwe afspraken moeten worden gehouden. Gaat niet gebeuren natuurlijk, Europa moet verder, ‘just saying’.

Harry Geels
[Financial Investigator
www.financialinvestigator.nl/nl/nieuws-d...fte-en-regeerakkoord
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden #56434 door katertje
Interview Wilders op Radio 1

Wilders niet eens met het akkoord gaan door Rutte in Brussel met het uitdelen van tientallen miljarden euro's aan landen die weigeren de tering naar de nering te zetten.> Het was al te voorspellen toen hij tijdens het Kamerdebat op uitdrukkelijk verzoek van Geert Wilders weigerde te beloven dat hij van zijn vetorecht gebruik zou maken. Die weigering is hij nagekomen.

En waar stemmen wij volgend jaar op ? Volgens de peilingen in grote meerderheid op de partij van Rutte. Onbegrijpelijk? Zeker, maar wel een feit. Mensen nemen nu eenmaal niet de tijd zich in materie te verdiepen. En laten zich als makke schapen naar de EU slachtbank leiden.
Eurobonds kwamen er niet?
EU belastingen nooit?
Het begint met plastic en daarna volgt de rest.
Een geweldige deal dus? Of toch niet? Stem dan ook eindelijk ook eens met je verstand!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden - 1 jaar 11 maanden geleden #56433 door katertje
Zoals verwacht heeft Rutte in Brussel ingestemd met een compromis voor honderden Europese miljarden voor het coronaherstelfonds. “Dit is voor Nederland aanvaardbaar,” zei Rutte.
Er zullen niet veel mensen zijn die dat standpunt delen. Opmerkelijk is dat hij in mei nog zei dat er geen giften aan Zuid-Europa zouden worden gedaan.

NRC schrijft:
Premier Mark Rutte benadrukte vanochtend na de presentatie van het akkoord het belang van die methode, waarmee lidstaten „over en weer de vinger aan de pols kunnen houden”. Hij sprak tegen dat lidstaten hiermee vergaande zeggenschap krijgen over elkaars sociale beleid, en benadrukte dat de ‘noodrem’ alleen in uiterste gevallen gebruikt zal worden. „Het helpt de Commissie ook om extra druk uit te oefenen. De noodrem is er eigenlijk om niet te worden gebruikt.” In de passage over een zogeheten ‘rechtsstaattoets’, waarmee de Commissie lidstaten die de rechtsstaat ondermijnen kan korten op EU-gelden, is in de nacht van maandag op dinsdag nog behoorlijk gesnoeid. Onder druk van met name de Hongaarse premier Viktor Orbán is de tekst afgezwakt, hoewel nog steeds is afgesproken dat de Commissie met voorstellen zal komen om de rechtsstaat onderdeel van de evaluatie te maken. Premier Rutte ontkende dat het mechanisme is afgezwakt en sprak van een „soberder bewoording”.
De nieuwe meerjarenbegroting van de EU krijgt een omvang van in totaal 1.074 miljard euro voor de komende zeven jaar (2021-2027). Dat komt neer op 153 miljard per jaar voor de hele EU met 446 miljoen inwoners, een bedrag dat ongeveer de helft is van de totale Nederlandse rijksbegroting.

De NOS meldt dat iedereen het akkoord prees.
Premier Rutte sprak op een persconferentie van een “omvangrijk en goed pakket waarin de Nederlandse belangen goed zijn gewaarborgd”. (…) De Franse president Macron spreekt van een historisch akkoord dat goed is voor Europa. Volgens hem moesten er veel hobbels worden genomen, maar kan nu gezamenlijk de coronacrisis worden aangepakt. Ook de Duitse bondskanselier Merkel is tevreden. Zij zegt dat Europa laat zien dat het een sterk blok vormt, ook al zijn er grote verschillen tussen de landen.

> Rutte heeft in mijn ogen op meerdere fronten verloren. Hij wilde na het vertrek van de Britten een lagere EU-begroting, want er valt immer een belangrijke contribuant weg.
Niét binnengehaald, het totale budget wordt zelfs opgeschroefd.

De EU-begroting zou gemoderniseerd worden, minder “old school” subsidies naar landbouw/ structuurfondsen en meer geld naar innovatie. Niét binnengehaald.

Géén giften was de inzet, er komt toch een grote zak met 390 miljard gratis geld voor notoire spilzieke lidstaten. Wel onder de voorwaarde dat ze gekort kunnen worden al ze het al te bont maken, eerlijk is eerlijk door Rutte in het akkoord gefietst maar in een zodanig afgezwakte vorm dat dit een “papieren tijger” clausule lijkt te zijn. Dus ook per saldo niét binnengehaald.

De introductie van een noodrem-procedure is wel mede zijn verdienste. Maar gelet op het track record van ons landje, slechts één keer weifelend een gele kaart getrokken bij het uit handen geven van het toezicht op onze pensioenen aan Brussel, moeten we hier niet al te veel van verwachten.

Het invoeren van Europese belastingen (we beginnen klein en onopvallend met plastic)
Het invoeren van Europese staatsleningen

Zie hier de Brusselse machtsgreep. Rutte heeft zijn eigen verkiezingsprogramma geschonden. We worden tegen de afspraken in een belasting, schulden- en transferunie in gerommeld en is in strijd met de Nederlandse Grondwet

Dus...hoe dit hier wordt gepresenteerd als een daverend succes is mij eerlijk gezegd een raadsel.

Ik denk dat u nu beter begrijpt waarom het referendum is afgeschaft? Men wist dondersgoed dat er de komende jaren majeure stappen in de EU gezet zouden gaan worden.
Laast bewerkt: 1 jaar 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden - 1 jaar 11 maanden geleden #56431 door katertje
Italië krijg je niet veranderd. Zij zijn een meester in het ontwijken van beteugelende maatregelen. Niet voor niks is hun staatsschuld gestegen tot onhoudbare proporties. En niet voor niks vallen regeringen daar om de haverklap om.

Als Italië moet bezuinigen dan staan de populisten direct op en zullen hoog scoren bij misschien wel vervroegde verkiezingen. De Italianen willen zich niet de wil op laten leggen van andere bemoeizuchtige lidstaten. Ook in Italië zal men, net als bij ons, wijzen op het zelfbeschikkingsrecht die de EU-landen nog altijd hebben. De lidstaten zijn nog altijd soeverein want de EU is nog geen politieke unie, tot ergernis van bijvoorbeeld Macron en Merkel.

Alleen in een politieke unie kunnen de grootste lidstaten, gemeten aan hun nationale BBP, hun wil opleggen aan de rest.
Dan geldt het recht van de sterkste. Nu mag ieder land nog zelf beslissen maar regeert wel de angst onder de eurofiele parlementsleden dat Europa nooit één machtsblok zal vormen. Een machtsblok met een reeks van instituten met duizenden ambtenaren die bepalen welke richting het geld moet stromen.

Eurofiele politici kunnen daar carrière maken en een toppositie bereiken. Wat kan de rol van de burger nog kan zijn in een groot Europa.? Hoe ging het ook al weer met al die andere machtsblokken op deze aardkloot die graag overwicht wilden genieten. De burger heeft dan niets meer in te brengen.

Een stervensdure, niet democratisch gekozen bende, dat zegt toch al genoeg. Elkaar baantjes toeschuiven en macht verwerven. Het zuiden doet wat ze willen. Nou prima toch?. Stekker eruit en laten ploffen die handel.

Wij worden geacht te leveren aan landen die nogal afwijken in hun financiële huishouding? Corona heeft hier niets mee te maken, zoals die Michel betoogt. Schuldenbergen en tekorten komen voort uit de cultuur, politieke instabiliteit, enzovoort.

Waarom Italië te hulp snellen? Omdat het om Franse en Duitse banken gaat die omvallen als Italië in de problemen komt en dat onze EU leiders de financiële markten vrezen.

Kortom we doen weer eens een bailout.... en terecht bestaan daar nogal wat bezwaren tegen. Over een paar jaar weer..over and over again
Laast bewerkt: 1 jaar 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden #56430 door katertje
Corona miljarden en Meerjarenbegroting.
Vooral Merkel en Macron is er veel aan gelegen een deal te forceren. Toen ze hun zin niet meteen kregen liepen ze geïrriteerd weg uit de vergadering. Frankrijk is zo ontzettend boos dat Nederland niet zonder meer bereid is om de portemonnee te trekken voor Zuid-Europa, dat hij in een woede uitbarsting heeft geroepen dat zijn land het omstreden coronahulpfonds dan maar zelf gaat vullen. Nou, laat gaan, laat gaan...de buit is binnen dan, hè?

Maar goed...Hedenochtend zit het ongeveer als volgt. Het oorspronkelijke voorstel was een steunfonds van 750 miljard euro, waarvan 500 miljard zou bestaan uit giften en 250 miljard uit leningen. De "zuinige vier" hebben onder Ruttes leiding een tegenvoorstel gedaan waarin 'slechts' 350 miljard uit giften zou bestaan.

Dit leidde vanochtend tot een herzien voorstel door de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, waarin 'slechts' 390 miljard uit giften zou bestaan. Ook zal hij volgens een" EU official" voorstellen de afdrachtkortingen voor bepaalde landen te verkleinen. EU-leiders zitten alweer sinds laat in de middag bij elkaar om het er samen eens goed over te hebben.

Zoals gezegd, even leek Nederland samen met de andere zuinige landen – Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden – geheel de zin te krijgen. Nederland hoefde niet mee te betalen aan dat fonds, zo was heel even het standpunt van Macron die volledig over z’n toeren stond te gaan omdat Rutte weigert Nederland als een spons uit te wringen voor het financiële feestgedrag van Zuid-Europa. Alles zou betaald worden door het EU-liefdeskoppel Macron en Merkel, zo brulde de bankier uit Parijs gisteravond:

Wat jammer nou dat Rutte, Kurz en de andere ‘zuinige’ regeringsleiders niet opstonden, Macron bedankten, hem de rekening presenteerden en terug naar huis zoefden. Ziezo, dat was dus geregeld. Maar dat gebeurde niet. Daarom zijn de EU-leiders nog altijd aan het vergaderen, en dreigt Nederland nog altijd fors te moeten betalen… alleen minder fors dan de tirannieke Macron wellicht gewild had. Dus jammer maar helaas: de dag dat Frankrijk en Duitsland gewoon zélf mogen opdraaien voor hun federale EU-avonturen lijkt nog ver weg te zijn.

Het zal nog lang onrustig blijven in Brussel...

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 1 week geleden - 2 jaren 1 week geleden #56315 door katertje
Manfred Weber, een onooglijk ambtenaartje in het Europees Parlement - hij is fractievoorzitter van de Evangelische Volks Partei - zegt dat Nederland moet inschikken in de EU.

Er moet een Europees compromis komen over een Herstelfonds voor door corona getroffen landen, dat volgens een voorstel van de Europese Commissie een omvang moet krijgen van 750 miljard euro.
Van dit bedrag moet 500 miljard via subsidies (giften) worden uitgekeerd aan getroffen lidstaten terwijl 250 miljard via leningen beschikbaar komt.
Alleen leningen - zoals Nederland bepleit - zijn niet genoeg, stelt Weber, die vindt dat Nederland water bij de wijn moet doen.
"De Nederlandse of Duitse economie kan niet herstellen als niet ook de Italiaanse economie herstelt "

Eerder waren de Europese leiders het al eens geworden over 540 miljard euro aan kredieten, onder meer uit het noodfonds ESM, dat tijdens de vorige crisis was opgetuigd. Van dat noodfonds is nog geen gebruik gemaakt.
En dat onderstreept precies het probleem, zegt PVV-leider Wilders. "Dan moeten ze namelijk terugbetalen, en dat is een vies woord. Daar houden ze niet van."
Wilders wees erop dat Italiaanse burgers gemiddeld minder schulden hebben dan Nederlanders en drie keer meer privévermogen.
"Laat dat land eerst eens beginnen met belasting innen."

Wilders ziet de bui al hangen: "Rutte zoekt een compromis. Dan weten we dat er weer miljarden in een herstelfonds gaan, waarvan we nooit meer iets terugzien."

Rutte zoekt het compromis in Brussel over EU-herstelfonds
Het kabinet is op zoek naar een compromis over het EU-herstelfonds dat landen moet helpen de coronacrisis te bestrijden. Het gaat om meer dan alleen de vraag of het fonds leningen of giften moet verstrekken. Als er geen oplossing wordt gevonden, zal de Europese Unie verzwakt uit de crisis komen, waarschuwde de premier in de Tweede Kamer.

De Europese Commissie heeft een fonds voorgesteld van 750 miljard euro om landen te helpen. Dat fonds moet voor twee derde uit giften bestaan. Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken verzetten zich hier fel tegen. Ze vinden dat er leningen verstrekt moeten worden en dat zuidelijke landen vooral de arbeidsmarkt en pensioenen in ruil moeten hervormen.

Maar er speelt meer. Als de economische verschillen in Europa groter worden omdat landen in het noorden sneller van de crisis herstellen dan zuidelijke landen, dan "is dat een risico voor de stabiliteit binnen de Europese Unie", zei Rutte. Daarom is het nodig dat er geld gaat naar de getroffen landen.
Ook speelt mee dat de internationale politiek steeds instabieler wordt. Rutte wijst daarbij op de toenemend ingewikkelde relatie tussen de VS en China en de rol van Rusland. In dit ingewikkeld spel dreigt Europa een speelveld te worden, terwijl Europa een speler moet zijn. En daarvoor is stabiliteit nodig, aldus de premier.

Om deze problemen het hoofd te bieden, moet volgens hem er een middenweg worden gevonden. "Je zult uiteindelijk moeten streven naar een compromis omdat dat groter belang er is om te voorkomen dat de Europese Unie als belangrijke borger van veiligheid en stabiliteit in dit deel van de wereld hier verzwakt uitkomt."
Hoewel het vooral lijkt te gaan over de vraag of er leningen of giften moeten worden verstrekt, is dat volgens Rutte niet zo. "De kern van de zaak is of landen bereid zijn hervormingen door te voeren. Dat is het cruciale punt." Zo moeten ze in de toekomst beter voorbereid zijn op nieuwe crises. "Wij zien gewoonweg de meerwaarde van giften niet in."
De Tweede Kamer steunt het plan voor een fonds. Over de invulling verschillen de meningen. De Kamer wil niets weten van giften. Alle partijen vinden het belangrijk dat duidelijk wordt wat landen nodig hebben voordat er geld wordt gegeven. Rutte verwacht dat het nog weken gaat duren, "if at all", voordat deze "uiterst complexe discussie" van het noodfonds is afgerond.
Laast bewerkt: 2 jaren 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 4 weken geleden #56254 door katertje
Uit de ingezonden stukken rubriek Wat u Zegt van de Telegraaf:

Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.