× de Wereldwijde schuldencrisis

Vraag QE-en met de ECB

Meer
2 maanden 3 weken geleden #54099 door katertje
Draghi: “Stimuleringsprogramma ECB bracht stabiliteit”

Het stimuleringsprogramma van de ECB heeft niet gezorgd voor hogere schulden, maar juist voor meer financiële stabiliteit. Dat zei ECB-president Draghi tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. Hij merkte op dat bedrijven en consumenten de lage rente vooral gebruiken om bestaande schulden te herfinancieren, waardoor hun rentelasten dalen. Het stimuleringsprogramma was volgens de centraal bankier nodig om uit een negatieve spiraal van deflatie te ontsnappen.

Volgens Draghi was de financiële crisis van 2008 niet het gevolg van een expansief monetair beleid in de jaren voor de crisis, maar eerder van een systematische vernietiging van bestaande regelgeving. Daarmee verwijst hij naar verregaande deregulering in de financiële sector. Daardoor konden banken meer risicovolle financiële producten op de markt brengen. ( Glass Steagal Act, buiten werking gesteld door Bill Clinton, nvkater)

De centraal bankier plaatst een kritische kanttekening bij de terugkeer van de handel in herverpakte leningen, de zogeheten ‘collateralized debt obligations’ (CLO’s). Het bundelen en doorverkopen van hypotheken van dubieuze kwaliteit was een van de belangrijkste oorzaken van de financiële crisis van 2008. Deze praktijken zijn volgens Draghi weer helemaal terug, een zorgwekkende ontwikkeling.

bron: Frank Knopers, Geotrendlines

reactie van "Poppenkast" :
“Stimuleringsprogramma ECB bracht stabiliteit”.
Deze ""stabiliteit"" is gekocht met een enorme schulden ballon, zowel bij de zuidelijke EU. Centrale banken, private banken, Target II en zelfs steeds meer private huishoudens. Daarbij hebben de door de EU. opgekochte schuldentitels, gedeeltelijk geen waarde, zodat de belasting betaler mag opdraaien voor het verschil tussen aankoopprijs en opbrengst bij verkoop De lage rente heeft er voor gezorgd, dat woningen exorbitant gestegen zijn, zodat de huizenkoper door zijn hoge aflossingsverplichtingen er niets bij opschiet. Voorts is sprake van een gemanipuleerde inflatie%, forse huur en onroerend goed prijzen, welke meer dan 30% van het basis inkomen uitmaken. De pensioenen zijn door de kunstmatige, lage rekenrente, afgeroomd, de pensioenfondsen zoeken vertwijfeld naar rendementen en vele balansen van de banken staan er door de E.C.B. deposito-strafrente slecht voor. De €. zelf is vanaf 2012 vanaf $.1,61 naar nu $.1,14 gedevalueerd. En waarom komen de gele hesjes dan de straat op,Draghi? Doordat de ‘collateralized debt obligations’ (CLO’s), weer volop terug zijn, van weg geweest, die de oorzaak waren van de financiële crisis van 2009, is de hele ""Poppenkast"" van de E.C.B./Draghi, er niets mee opgeschoten.,
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
3 maanden 1 week geleden #54007 door katertje
Bijna nog vergeten....

Het omvangrijke programma voor het opkopen van obligaties van de Europese Centrale Bank (ECB) was geoorloofd, zo oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dinsdag.
Critici stelden dat de ECB buiten het eigen mandaat trad met deze stimuleringsmaatregel, maar daar gaat het hof niet in mee.
De ECB begon in 2015 met het opkopen van miljarden euro's aan obligaties. Door meer geld in de economie te pompen, hoopte de centrale bank de inflatie aan te jagen.

Daarop werden in Duitsland verschillende rechtszaken aangespannen, omdat de maatregelen in strijd zouden zijn met het verbod op zogeheten 'monetaire financiering', oftewel de directe financiering van overheidsbegrotingen.
Daarnaast vonden critici dat de ECB met het opkoopprogramma op de stoel van nationale overheden ging zitten, wat ondemocratisch zou zijn.
Het grondwettelijk hof van Duitsland verwees de zaak door naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. Die oordeelt nu dat het opkoopprogramma puur monetair beleid is. De ECB mag op dat vlak maatregelen nemen die alle eurolanden treffen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 maanden 1 week geleden #54006 door katertje
De Europese Centrale Bank (ECB) draaide eind december de geldkraan dicht. Een kleine vier jaar lang heeft de centrale bank de eurozone voorzien van goedkoop geld. Hoe effectief is de maatregel geweest en brengt de opberging van het geldkanon nog problemen met zich mee?

In januari 2015 start ECB-directeur Mario Draghi de geldmachine: het bijdrukken van geld om daarmee obligaties op de financiële markten op te kopen, ook wel QE of kwantitatieve verruiming genoemd. De eurozone bevindt zich op dat moment midden in de eurocrisis. De Europese economie ligt op z'n gat en de werkloosheid is hoog.
Het opkoopprogramma is volgens de centrale bank nodig om de inflatie weer aan te jagen. Wanneer Draghi QE aankondigt, is er namelijk sprake van deflatie in de eurozone. En dat terwijl de ECB een inflatie nastreeft van "beneden, maar dicht bij de 2 procent".

"De deflatie (daling van het algemene prijspeil, red.) was de belangrijkste trigger voor de ECB om erin te stappen", zegt Wim Boonstra, hoogleraar Economisch en Monetair Beleid aan de Vrije Universiteit (VU). "De aarzelende conjunctuur plus de dalende prijzen hebben alle alarmbellen doen afgaan bij de ECB."
De hoogleraar, die ook actief is als senior econoom bij de Rabobank, noemt QE dan ook "goed verdedigbaar". "Deflatie is heel gevaarlijk. Als je eenmaal in een omgeving van zakkende prijzen zit en mensen gaan verwachten dat prijzen blijven dalen, is het bijna niet meer mogelijk om er zonder paardenmiddelen echt uit te komen", zegt Boonstra. "En dat wilden ze nog voor zijn."

We weten niet hoe de economie zich had ontwikkeld zonder QE
Door schuldpapier op te kopen, hoopt de ECB dat banken en institutionele beleggers meer geld gaan uitlenen aan bedrijven en consumenten. Door geld goedkoper te maken, wordt het interessanter om investeringen te doen. Zo probeert de centrale bank de economie aan te jagen en de inflatie aan te wakkeren.
Een kleine vier jaar later gaat de inflatie richting het gewenste niveau, zijn de Europese economieën weer gegroeid en is het werkloosheidspercentage gehalveerd. Toch is het niet mogelijk om dat volledig toe te schrijven aan het geldkanon van Draghi.
"Het is heel erg lastig om QE te evalueren", stelt de hoogleraar. "De economie is geen laboratorium, je kunt niet twee experimenten uithalen. We weten niet hoe de economie zich zou hebben ontwikkeld als de ECB er niet in was gestapt."

Veel kritiek op het gevoerde ECB-beleid
Het programma van Draghi kreeg in de loop der jaren veel kritiek, met name uit Noord-Europese landen. Zij vreesden dat de 'sterke' landen de rekening moesten betalen van de 'zwakke' broeders, die te weinig zouden doen om hun begroting op orde te krijgen.
DNB-directeur Klaas Knot noemt het programma in januari 2015 "een abnormaal instrument" en "een paardenmiddel". "Als je al van mening bent dat het in de Verenigde Staten heeft gewerkt, is dat vermeende succes niet zomaar te projecteren op de eurozone", stelt Knot na de aankondiging van het opkoopprogramma in Buitenhof.
“QE zal uiteindelijk eindigen in een ramp.”
Wolfgang Schäuble, Duitse oud-minister van Financiën
Ook Wolfgang Schäuble, de toenmalige Duitse minister van Financiën, is geen fan van het ECB-beleid. Hij verwacht dat QE "uiteindelijk zal eindigen in een ramp". Schäuble geeft Draghi's beleid zelfs de schuld van de opkomst van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland in Duitsland.
Critici van het programma benadrukken de schaduwzijde van QE, zoals de gevolgen voor spaarders en pensioenfondsen. Door de lage rente levert spaargeld weinig op, terwijl pensioenfondsen erdoor in de problemen komen. Een lage rente heeft ongunstige gevolgen voor de dekkingsgraden van de fondsen.
“QE heeft geleid tot negen miljoen banen, waarvan 240.000 in Nederland.”

Europese Centrale Bank
Toch heeft het opkoopprogramma Nederland geholpen, stelt Boonstra. "Financieel zwakkere landen zijn door QE overeind gehouden."
"Het feit dat die zwakkere landen werden geholpen, heeft veel bijgedragen aan het herstel van Nederland en Duitsland: het zijn namelijk onze belangrijkste exportmarkten", vervolgt de Rabobank-econoom.
In december 2018 publiceert de ECB een rapport over het monetaire beleid van de afgelopen twintig jaar. De centrale bank schrijft hierin dat er sinds QE negen miljoen banen in de EU zijn bijgekomen.
Een derde hiervan zou volgens de ECB een direct gevolg zijn van het opkoopprogramma. Voor Nederland zou dat op ongeveer 240.000 banen neerkomen.

Draghi draait de geldkraan dicht wanneer groei afremt
Ironisch genoeg draait Draghi de geldkraan dicht wanneer de groei van de wereldeconomie af lijkt te remmen. Eind december waarschuwde de ECB nog voor een vertraging van de economische groei. Is het dan wel een goed moment om te stoppen met QE?
"Er zijn altijd wel redenen om iets niet te doen. Onzekerheid, financiële markten, maar tegelijkertijd is de situatie met QE er eentje die niet oneindig houdbaar is", legt Boonstra uit.
“Lang niet alles wat er aan prijsstijgingen is geweest, is een zeepbel.”

Wim Boonstra
Het opbergen van het geldkanon zal ook niet meteen leiden tot het verdampen van de economische vooruitgang van de afgelopen jaren, stelt de Rabobank-econoom.
"Je kunt niet zeggen dat alle verbeteringen op de financiële markten komen door QE, want mede door het opkoopprogramma staat de echte economie er een stuk beter voor dan een paar jaar geleden. Lang niet alles wat er aan prijsstijgingen is geweest op de financiële markten, is een zeepbel."

Problemen als economie weer krimpt
Pas wanneer de vertraging van de wereldeconomie omslaat in een krimp van de economie, kunnen er echt problemen ontstaan. "De centrale bank heeft zijn kruit wel een beetje verschoten, veel meer dan dit wordt het niet. De beleidsrente kunnen ze niet verder verlagen dan hij nu is geweest. De ECB zou weer door kunnen gaan met QE, maar het draagvlak hiervoor is niet zo groot", vertelt Boonstra.

"Overheden zijn vergeten hun kruit weer op te bouwen"
Wim Boonstra
De bal ligt volgens de econoom bij de overheden. "Maar die zijn vergeten om hun kruit weer op te bouwen", stelt de hoogleraar. "Het enige wat dan nog kan helpen, is een expansief begrotingsbeleid van overheden. Maar de meeste landen hebben het herstel van de afgelopen jaren niet gebruikt om die ruimte te creëren, slechts een paar landen, waaronder Duitsland en Nederland,

"Geen reden om pessimistisch te zijn"
Boonstra ziet echter nog geen reden om al te pessimistisch te denken. "Ondanks alle onzekerheden groeit de economie wereldwijd, de werkloosheid daalt in landen waar die hoog is en in landen zoals Duitsland en Nederland is de werkloosheid gewoon al erg laag."
"In de kern zijn we in Europa gemiddeld erg rijk en dit maakt ons redelijk weerbaar", vertelt Boonstra afsluitend. "We leven op een heel hoog welvaartsniveau, dus eigenlijk is er geen reden om pessimistisch te zijn."
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
9 maanden 3 dagen geleden - 9 maanden 2 dagen geleden #52867 door katertje
Als gelddrukken de economie zou helpen, waren Zimbabwe, Venezuela, en Argentinië rijker dan de Verenigde Staten. Onvoorstelbaar, dat de ‘slimste’ en machtigste economische bureaucraten van de wereld, schuld-monetarisering toepassen, bekend als kwantitatieve versoepeling – QE, als hun belangrijkste economische remedie. Iedereen met gezond verstand, en enig begrip heeft van de menselijke natuur, of kennis heeft van de geschiedenis weet dat dit niet lang zal werken. De lange termijn schade, veroorzaakt door ‘s werelds grootste economische blokken met hun ‘gratis geld’- t.w. nul procent rente – ZIRP-beleid, is gigantisch. Zonder rentetarieven, kan een vrije markt niet bestaan. De waarde van geld ( = een ruilmiddel) wordt bepaald door schaarste, aangegeven in rente. Wat is dan de waarde van het geld als de rente O is? Of negatief zoals de ECB die enige tijd heeft gehad. Het is een bizarre wereld geworden, waar alles over ‘hoe een normale economie werkt’, op z’n kop wordt gezet. Nul en negatief rentepolitiek, en het creëren van geld uit niets, zijn funest voor onze beschaving.

Vroeg of later zal het wereldwijde vertrouwen in deze gigantische papiergeld zwendel verdwijnen. De enige vraag is, wat wordt het “keerpunt”?

De ECB besloot om grootschalig te gaan stimuleren, want de inflatie moest zo nodig naar 2%, zo niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Maar de rente ging naar 0%, de geldkraan ging vol open en de inflatie kwam niet van zijn plaats. Onbeperkte hoeveelheden beschikbaar kapitaal voor elk bedrijf dat het wil lenen.Dat heeft geleid tot een enorme expansie in het aantal junk-obligaties, waaronder van ondernemingen zoals olie-exploratiebedrijven, die normaal gesproken geen toegang hebben tot grote hoeveelheden langlopend krediet. – Maar de impact is nog belangrijker voor investeringskredieten. Vrijwel onbeperkte hoeveelheden krediet zijn voor praktisch niets beschikbaar.

Hoeveel geld uit het niets heeft Draghi er maandelijks al bijgedrukt? Voor meer dan 4000 miljard ! is er aan obligaties gekocht, zonder te kijken naar de kwaliteit. Alles wat tweederangs is, kun je inleveren bij de ECB. Wat dat betreft wordt de ECB de grootste bad bank van de wereld. Straks staat de helft van de hele staatsschuld van het eurogebied op de balans van de ECB. Die balans is in een paar jaar tijd opgepompt van 1.000 miljard naar 4.000 miljard. Wie gaat dat betalen? Wie krijgt straks de rekening als landen of bedrijven dit niet terug kunnen betalen? Juist: de belastingbetaler. Het opkoopbeleid is wellicht goed voor Italië, goed voor investeerders, goed voor Goldman Sachs, maar slecht voor Nederland. Voor Italië is het goed omdat die enorme schuldenberg van 2.500 miljard dan gefinancierd kan blijven worden. Voor investeerders, bedrijven en banken is het goed omdat ze van hun troep af kunnen. Eindelijk een koper voor die rommelobligaties! Maar het is slecht voor Nederland, want onze pensioenen verdampen en de kredietbubbels worden weer opgeblazen.

Vernietigend Economisch Beleid van Centrale Banken:
Het vrije geldbeleid van de centrale banken heeft geleid tot een gigantische zeepbel in de productie van grondstoffen en kredietstructuren, die de enorme winsten hebben gefinancierd. Deze grondstoffen-bubbel zal zich eerst opblazen, en leiden tot de volgende grote financiële crisis. Het vrije geldbeleid van Centrale banksters heeft de noodzaak veroorzaakt, aandelen en obligaties op te kopen, dit heeft ertoe geleid dat de waarde van elke valuta in de wereld permanent gekoppeld is aan de aandelenmarkt. Als gevolg daarvan hebben ze de wereldeconomie en de waarde van elke valuta omgezet in tikkende tijdbommen.

Wat gebeurt er met de forse hypotheek -laagrentende (2%)- portefeuilles van de banken als de rente gaat stijgen.Slokt de ECB die op en is het balans verlies voor de belastingbetaler? Olie is weer flink aan het stijgen, grondstoffen worden duurder. De midden en lage inkomens kunnen dat niet slikken. Voorts zullen de belastingen weer sneaky omhoog gaan. Pensioenen gekort. De banken misère jaagt de schuldenlasten van de PIGGS verder omhoog en de miljarden verliezen aan niet ontvangen rente door de bevolking via het Draghi effect blijft de koopkracht omlaag drukken. De omzetten en marges zullen daarom verder eroderen.

Men beweert dat er geen tekenen zijn van zeepbellen als gevolg van de vloed van liquiditeiten die ECB over de eurozone uitstort. Het zou hooguit te zien zijn bij de stijgende huizenprijzen van commercieel vastgoed. O ja joh? Voor onze huizenmarkt is het niet rampzalig wat er gebeurt? De huizenprijzen gaan door het dak. Zeepbel ! Wat als de rente weer gaat stijgen? Daarnaast worden gepensioneerden gekort op hun pensioen en worden via hogere lasten, hogere belastingdruk en zero opbrengst spaarcentjes de armoede in gedrukt.

Van het CPB horen we niet anders dan dat de economische situatie in de eurozone is verbeterd. Het sterke herstel draagt eraan bij dat de eurozone zich in een gunstigere uitgangspositie bevindt, waarbij er gekeken kan worden naar de afbouw van het ruime monetair beleid. De rol van centrale bankiers zou moeten zijn om financiële stabiliteit te creëren, en niet om een woeste beurs orgie te organiseren resulterend in de ene bedrijfsovername na de andere. Want dat is wat er gebeurt. Grote bedrijven slokken de kleinere op. Het opkoopprogramma pompte geen geld in de economie, zoals de ECB het zo graag voorstelt, maar creëerde enkel maar meer vraag naar financiële producten. Het monetaire beleid van de ECB is dat vooral banken, multinationals en vermogenden profiteren van het dit ECB-beleid.

Iedereen ziet dat er Russisch roulette wordt gespeeld met onze welvaart
Als het opkoopprogramma ooit wordt afgebouwd, gaat de rente in Zuid-Europa door het dak. Dan wordt de schuld onhoudbaar, Italiaanse obligaties worden niets meer waard en wij kunnen weer met miljarden en noodfondsen over de brug komen. Als Italië default, krijgen we Griekenland in het kwadraat. Wat zeg ik: tot de macht tien.
Het hele QE-programma is uitstel van executie. Het is niet voor niks dat men de ESM wil omvormen tot een EMF, dat er gesproken wordt van eurobonds, van een eurominister en een eurobegroting. Allemaal signalen dat we straks met miljarden Italië kunnen ondersteunen.

De vraag is natuurlijk of het wel uit te leggen is dat we in Nederland hard hebben moeten ingrijpen in publieke voorzieningen. Die pijn voelen we nog iedere dag, kijk maar naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. Zorginstellingen stoppen er zelfs mee. Er zijn zelfs wachtlijsten voor palliatieve zorg, voor als je sterft. Er zijn problemen in de klas en ga zo maar door. Dit heeft te maken met minder overheidsinvesteringen, maar tegelijkertijd zien we dat grote bedrijven en banken aan het infuus van de ECB liggen.
Laatst bewerkt: 9 maanden 2 dagen geleden door katertje. Reden: correcties
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
2 jaren 3 weken geleden - 2 jaren 3 weken geleden #48927 door katertje
*
We hebben er over gebrainstormed, over het QE-en met de ECB. Over waar wij meenden te zien dat het beleid toe zou leiden en waar wij in onze "boosaardigheid" dachten dat het voor ontwikkeld was. We zaten er niet ver van af....

From Monetary Policy to Asset Grabs : Steeds meer bezittingen worden overgeheveld naar centrale banken.
Afgezien van hun normale dagelijkse zwendel ten opzichte van de mensheid zijn de centrale banken een poosje geleden begonnen met het overhevelen van aardse rijkdommen en bezittingen naar hun banken door middel van het "stimuleringsprogramma" van de ECB. (en FED). In de Europese Unie krijgen de banken daar elke maand zo'n 80 miljard euro voor van de Europese Centrale Bank. Een centrale bank die simpelweg voor miljarden euro's aan bezittingen zoals aandelen koopt via een druk op de knop. Stelt u zich eens voor...een seconde geleden was er nog niets en nu is er 80 miljard euro om aandelen mee te kunnen kopen. Elke maand !

Het “opkopen” door centrale banken van obligaties en aandelen gaat dit jaar alle records breken, lees ik. Afgelopen maanden is er alweer voor duizend miljard dollar “bijgekocht”. Door banken die onder controle staan van mensen die aan geen overheid waar dan ook verantwoording verschuldigd zijn en waarvan menigeen denkt dat ze machtiger zijn dan God op deze aarde. (Goldman Sachs: we're doing the works of God). Volgens een artikel op Global Research zijn centrale banken nu wereldwijd de grootste investeerders geworden.

Alles is voor Bassie

Wat er gebeurt is niets meer dan een ontzettend geraffineerd plan waardoor banken door middel van "stimuleringsmaatregelen" en investeringen met "geld" dat ze met een druk op de knop creëren uit gebakken lucht, langzamerhand alle bezittingen op de wereld naar zich toe halen. Onder onze ogen worden de bezittingen van de wereld door middel van het invoeren van een getal op de computer overgedragen aan de centrale banken namens hun bloedzuigende opdrachtgevers

.

In 2006 hadden de belangrijkste centrale banken in totaal iets meer dan 3.000 miljard dollar aan bezittingen. Het gaat dan over de Federal Reserve, Europese Centrale Bank, Bank of England, Bank of Japan en de Swiss National Bank. Nu, in het tweede kwartaal van 2017, bezitten deze banken in totaal voor 14.000 miljard dollar aan bezittingen. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar is daar ongeveer 1.000 miljard dollar bijgekomen. Wanneer deze trend zich dit jaar voortzet, dan zullen de centrale banken alle records breken voor wat betreft het opkopen van bezittingen. Dit gebeurt dan in de vorm van obligaties of aandelen.

In een interview met CNBC vorige maand zegt Marc Faber dat de centrale banken bezig zijn met creëren van een wereldwijd socialisme. Op weg naar socialisme? Deze inhalige neoliberale kliek? Nee, die zijn er enkel op uit dat alle bezittingen van Bassie en co worden. ...snel, voor de BOM valt

Hier is de link: www.cnbc.com/2016/03/13/marc-faber-centr...ate-global-socialism
Laatst bewerkt: 2 jaren 3 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 1 maand geleden #48623 door katertje
Door het opkoopprogramma van de ECB zijn we op een monetaire gletsjer terechtgekomen, die langzaam maar zeker omlaag schuift. Dat zegt Wim Boonstra, Hoogleraar Economische en Monetaire Politiek en econoom bij de Rabobank in gesprek met Paul Buitink voor Café Weltschmerz.

Hoe langer de ECB doorgaat met stimuleren, hoe groter de problemen uiteindelijk zullen worden. Als het aan hem ligt zou de ECB direct moeten stoppen met het opkopen van staatsobligaties, omdat dit beleid een verkeerde prikkel geeft aan landen in de Eurozone. In dit gesprek van bijna een uur praten de heren over de definitie van geld en over ons geldsysteem dat door de eeuwen heen evolueerde van goud naar papier naar puur elektronisch geld. Dachten we vroeger bij geld aan gouden en zilveren munten, nu denken we bij geld aan munten en bankbiljetten die geen enkele intrinsieke waarde hebben.

Evolutie van geld
Door alle technologische innovaties zien we al bijna geen onderscheid meer tussen geld in de portemonnee en tegoeden op bankrekeningen. Daarmee vervaagt ook langzaam maar zeker de grens tussen geld dat de centrale bank in omloop brengen en de tegoeden die we op een bankrekening hebben staan. Ook roept het nieuwe vragen op ten aanzien van privacy, omdat alle elektronische betalingen ergens geregistreerd worden. Is dat iets waar we ons zorgen over moeten maken?

Ook bespreken de heren nog een aantal actuele thema’s, zoals de dekkingsgraad van onze pensioenen, de ontwikkeling van de huizenprijzen in Nederland, het depositogarantiestelsel en de voordelen van een depositobank. Al met al een zeer interessant interview!

Meer
2 jaren 4 maanden geleden #47651 door katertje
ECB kocht al 9,2% van ALLE bedrijfsobligaties op!


De euro daalde de laatste jaren zo sterk, dat een euro nu bijna gelijk is aan een dollar. Geen wonder, de ECB drukte zoveel euro's dat ze nu overheids- en bedrijfsobligaties bezit gelijk aan 35% van het BBP van de eurozone!

9,2% van alle bedrijfsobligaties zijn nu in het bezit van de centrale bank. Bijna één op tien dus! 50,6 miljard euro in een markt van €549,3 miljard.

In totaal bezit de bank 3,6 BILJOEN aan activa! Meer dan een derde van het eurozone-BBP!

De ECB koopt de meest diverse obligaties op: van Solvay tot Nederlandse Gasunie, Danone en Repsol. De best vertegenwoordigde sector is die van de nutsbedrijven.
Franse en Duitse bedrijven konden het meest de ECB verleiden hun obligaties te kopen. Zelfs Zwitserland, een land dat niet eens tot de eurozone behoort staat op de lijst met 24 obligaties!
Nederland en België komen respectievelijk pas op de vijfde en zesde plaats.

De centrale bank kocht maar liefst 773 verschillende obligaties. 104 hiervan hebben een negatieve yield, oftewel 13,5%!
Die leveren een gemiddeld ‘rendement’ op van -0,13%! Dat kan in de toekomst nog serieuze problemen opleveren. Wat gaan deze obligaties waard zijn als de rente begint te stijgen?!
De ratings van deze obligaties zijn dikwijls ook niet al te best. 23% heeft een BB-rating of helemaal geen rating!

Draghi neemt dus enorme risico’s met zijn opkoopprogramma terwijl hij de ganse obligatiemarkt nationaliseert! In November verloor de obligatieportefeuille van de centrale bank al 1,31% aan waarde en in oktober 1,02%.

De huidige manipulatie door centrale banken is nooit eerder in de geschiedenis gezien. De gekochte posities en het versgedrukte geld zal nooit vrijwillig geneutraliseerd worden. Enkel een crisis kan dit onevenwicht rechtzetten en terug alle macht aan de markt geven. En aangezien de manipulatie ongeziene proporties aanneemt zal de volgende crisis dat ook doen!

Bron: Beurs.com
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 5 maanden geleden - 2 jaren 1 maand geleden #47355 door katertje
*
Frank Knopers van MarketUpdate geeft een uitgebreide analyse over hoe Quantitative Easing werkt....


Quantitative Easing (QE) wordt vaak in verband gebracht met "geld drukken" en "inflatiegevaar". Ook zouden de banken flink meeprofiteren van de monetaire verruiming. Maar kloppen deze diep gewortelde overtuigingen wel? In 2009 begonnen zowel de Federal Reserve en de Bank of England met monetaire stimulering, door middel van het structureel opkopen van staatsobligaties. Toch is de inflatie niet uit de hand gelopen en is ook de omloopsnelheid van het geld niet explosief toegenomen. Hoe valt dat te verklaren? Marketupdate duikt in de materie en maakt het monetaire stimuleringsprogramma van de Bank of England inzichtelijk.

QE: Als het verlagen van de rente niet meer werkt
De centrale bank kan de geldhoeveelheid in de economie indirect sturen aan de hand van de rente. Door de rente te verhogen wordt het voor bedrijven en consumenten minder aantrekkelijk krediet af te sluiten bij de bank, waardoor de geldcreatie afremt. Verlaagt de centrale bank de rente, dan gaan bedrijven en consumenten meer krediet afsluiten en neemt de geldcreatie juist toe. Onder normale omstandigheden is de bepaling van de rente een vrij krachtig instrument van een centrale bank, maar in een ernstige crisis werkt dat instrument niet goed meer.
U kunt zich voorstellen dat bedrijven niet happig zijn om geld te lenen bij de bank, indien de vooruitzichten verslechteren en consumenten de hand op de knip houden. Een bedrijf dat geen enkele noodzaak ziet om te investeren zal geen lening afsluiten, ook niet bij een zeer lage rente. Voor de consument is dat niet anders. Die heeft misschien al schulden of is door de crisis minder zeker van zijn of haar inkomen. De natuurlijke reactie is dan om schuldposities af te bouwen (zie het versneld aflossen op hypotheekschuld) en meer te sparen. De behoefte om nieuwe kredieten af te sluiten kan opeens wegvallen, zelfs als lenen heel goedkoop wordt gemaakt door een lage rente van de centrale bank.

U begrijpt dat het voor het individu heel verstandig is om schulden af te bouwen en te bezuinigen, maar als iedereen dat tegelijk doet levert dat grote problemen op. Het beste voorbeeld daarvan is de Grote Depressie van de jaren dertig, waarbij consumenten en bedrijven ook massaal hun schulden begonnen af te lossen en de geldhoeveelheid in een paar jaar tijd met 1/3 kromp. De centrale bank greep toen niet in, met als resultaat dat veel bedrijven over de kop gingen en veel sociale structuren verwoest werden. De werkloosheid was hoog en wat volgde was een periode van heel veel ellende.

Geldcreatie
Met de ervaring uit het verleden proberen centrale banken een allesverwoestende deflatie zoals die van de jaren ’30 van de vorige eeuw te voorkomen. Daarvoor is Quantitative Easing in het leven geroepen. De centrale bank koopt activa – zoals staatsobligaties – en verstrekt in ruil daarvoor centrale bank reserves. Aan de hand van een schematisch overzicht van de Bank of England laten we zien hoe dat in zijn werk gaat. In dit voorbeeldscenario koopt de Bank of England £1 miljard aan staatsobligaties van een pensioenfonds. Hoe gaat dat in zijn werk?
Activaruil
De centrale bank zou in theorie £1 miljard aan bankbiljetten kunnen drukken en die kunnen overhandigen aan een pensioenfonds in ruil voor de staatsobligaties. Maar omdat zoveel cash geld niet praktisch is wordt de bank waar het pensioenfonds haar bankzaken regelt als tussenpersoon gebruikt voor de transactie. Anders dan een niet-financiële instelling (zoals een pensioenfonds) heeft een commerciële bank wel een rekening bij de centrale bank, wat de transactie vereenvoudigd.
De commerciële bank waar het pensioenfonds bij aangesloten is schrijft £1 miljard bij op de bankrekening van het pensioenfonds, in ruil voor £1 miljard aan staatsobligaties. Netto krijgt het pensioenfonds er dus geen geld bij, omdat het bedrag aan staatsobligaties dat onttrokken wordt gelijk is aan het bedrag dat de bank crediteert aan het pensioenfonds. Er vindt alleen een verandering plaats in de samenstelling van de portefeuille van het pensioenfonds. Die £1 miljard aan staatsobligaties die in handen zijn gekomen van de commerciële bank worden meteen doorgesluisd naar de centrale bank. In ruil daarvoor verstrekt de centrale bank voor £1 miljard aan reserves aan de commerciële bank. Wat groeit is het balanstotaal van de centrale bank, die zojuist £1 miljard aan staatsobligaties verkregen heeft. Tegenover die bezitting staat een verplichting van £1 miljard aan de commerciële bank in de vorm van reserves. Die reserves kan een bank vervolgens aanspreken om contant geld op te vragen bij de centrale bank, bijvoorbeeld als klanten meer contant geld opnemen.
 

Wat is de impact van QE?
Wat betekent QE voor het pensioenfonds?
Het bovenstaande schema laat zien dat er bij het pensioenfonds niets veranderd aan de totale omvang van de balans. Slechts de samenstelling van de portefeuille verandert, omdat er geld is ingebracht in ruil voor de staatsobligaties. Het pensioenfonds kan de nieuwe tegoeden gebruiken om andere beleggingen te doen, bijvoorbeeld in bedrijfsobligaties of in staatsobligaties van andere landen. De staatsobligaties die eerder in handen waren van het pensioenfonds hebben een plekje gekregen op de activazijde van de centrale bank balans en zijn in feite aan de kapitaalmarkt onttrokken.
Wat betekent QE voor de commerciële bank?

De balans van de commerciële bank groeit als gevolg van QE, want het is de commerciële bank die het bedrag van £1 miljard heeft bijgeschreven op de rekening van het pensioenfonds. De bank heeft een nieuwe IOU aan het pensioenfonds verstrekt (deposits) en ontvangt tegelijkertijd een IOU van de centrale bank (reserves). Daar hoeft een commerciële bank niet per definitie beter van te worden. Zo lang het pensioenfonds op het nieuw verkregen banktegoed van £1 miljard blijft zitten moet de bank daar aan het einde van het jaar rente over betalen. Tegenover deze rentelasten staan ook rente-inkomsten, die de bank ontvangt van de centrale bank voor de nieuwe tegoeden die geparkeerd staan bij de centrale bank. Het is dus niet zo dat een commerciële bank ‘gratis geld’ krijgt van de centrale bank. De centrale bank kan de hoogte van deze depositorente van tijd tot tijd afstemmen op de actuele situatie.

Zorgen die extra reserves niet voor inflatie?
Vaak wordt beweerd dat al die extra reserves in het banksysteem een stuwmeer vormen voor toekomstige inflatie, omdat die reserves ook weer uitgeleend zullen worden. Dat is onjuist, want banken lenen geen reserves uit. Ook is het niet het spaargeld van uw buurman dat u leent bij de bank. Als een bank een nieuwe lening verstrekt voegt ze simpelweg het bedrag toe op de rekening van de klant (passiva zijde) en zet ze daar een vordering van hetzelfde bedrag tegenover (op de activa zijde). Banken hoeven noch reserves, noch het spaargeld van uw buurman aan te spreken om een nieuwe lening te kunnen verstrekken. De nieuwe reserves die binnen het banksysteem gecreëerd worden als gevolg van QE spelen dus geen centrale rol.
Reserves zijn slechts een verplichting van de centrale bank naar de commerciële bank toe. Met deze reserves kunnen commerciële banken onderling betalingen doen, maar ze kunnen deze niet uitlenen in de reële economie. Uiteraard kunnen de reserves van banken dalen als iedereen besluit massaal contant geld op te nemen, maar het gevolg daarvan is dat de spaartegoeden in het banksysteem met dezelfde hoeveelheid afnemen. Ook dan vindt er netto geen verandering plaats van de hoeveelheid geld in omloop.
Als gevolg van QE kan de hoeveelheid geld in omloop zelfs dalen. Indien een bedrijf op de obligatiemarkt goedkoper kan lenen dan bij de bank, dan kan een bedrijf besluiten nieuwe obligaties uit te schrijven en met het opgehaalde geld leningen bij een bank af te lossen. Als toevallig het pensioenfonds in het hierboven gegeven voorbeeld die bedrijfsobligaties koopt, dan verdwijnt er dus geld uit de economie.

Conclusie
Quantitative easing is een effectief instrument van de centrale bank om de lange rente omlaag te drukken. Door staatsobligaties of hypotheekleningen uit de markt te halen verschuift de balans tussen vraag en aanbod, met als resultaat dat de rente op het schuldpapier dat de centrale bank op haar balans plaatst daalt. Indirect geeft QE ook een neerwaartse druk op de rente van andere obligaties, omdat de vrij gekomen middelen door beleggingsfondsen gebruikt kunnen worden om andere obligaties te kopen. Het mag duidelijk zijn dat QE op de korte termijn een gunstig effect heeft op de economie, maar daarmee is niet het hele verhaal verteld. Het aankopen van staatsobligaties verstoort namelijk het rentesignaal, dat normaal gesproken een weerspiegeling geeft van risico. Als een centrale bank de obligatiemarkt ondersteunt met QE wordt het voor de financiële markten veel moeilijker om risico’s te vergelijken op basis van de rente.
Een ander mogelijk nadeel is dat de markt gewend raakt aan het stimulerende beleid van de centrale bank, waardoor het met het verstrijken van de tijd steeds moeilijk zal worden het stimuleringsprogramma af te bouwen. Het gevaar loert dat de kapitaalmarkt verslaafd raakt aan de monetaire stimulering en de kunstmatige lage rente die daar het gevolg van is. Wat als de stimulering stopt en de lange rente weer begint te stijgen? Kan de economie dat wel dragen?

Bron: Frank Knopers – MarketUpdate


.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 2 jaren 1 maand geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 5 maanden geleden #47354 door gnor
www.elsevier.nl/economie/achtergrond/201...e-zijn-broos-408209/

Ook Draghi geeft toe: euro en eurozone zijn broos
De Europese Centrale Bank wil voorlopig waarschijnlijk doorgaan met het stimulerende monetaire beleid, laat president Mario Draghi doorschemeren. Europese economische samenwerking is het antwoord op de huidige onzekerheid, beweert de centrale bank.

In maart komt officieel een einde aan het kwantitatieve verruimingsproject van de centrale bank, bekend als QE. Op 8 december maakt de ECB bekend of het de QE toch zal verlengen.
Grote kans dat Draghi toch besluit de verruiming verder voort te zetten. Daarnaast riep de bankier dus op tot nauwere economische samenwerking tussen eurozone-landen. Alleen zo is de muntunie opgewassen tegen de economische onzekerheden. ‘Een belangrijke les van de financiële crisis is dat een half afgebouwd huis niet stevig is, maar juist breekbaar,’ aldus de ECB-baas.

<Ongelooflijk, hier hoef je niet voor gestudeerd te hebben.
Er was een EEG een goed lopend samenwerkingsverband een Economische Gemeenschap. Toen kwam er een andere naam voor EU om er een politieke Unie van te maken. Toen kwam er nog een extra sausje over heen in de vorm van een collectieve munt de Euro.
Waarom moet je nu, als gebleken is dat alle toevoegingen niet hebben gewerkt, je basisrecept aanpassen door nog meer toevoegingen in de pot te gooien. Dan is het helemaal niet meer te vreten. M.i. wil Draghi met zijn ECB er t.b.v. zijn vrindjes voor zorgen dat we massaal aan de geeuwhonger gaan.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko
Meer
2 jaren 5 maanden geleden #47345 door katertje
Heb net de uitzending gezien. Bottom line...

Zonder die 80 miljard per maand had alles allang op zijn achterste gelegen. Door die 80 miljard per maand verdienen mensen met veel geld, nog meer geld.

Met die 80 miljard per maand komen veel mensen steeds verder van de realiteit af te staan."De financiële wereld" heeft een eigen nep economie met een eigen geld omloop.. maandelijks gesteund en gesponsord door Draghi

"De gewone mens" heeft inmiddels ook een nep economie maar..met nagenoeg geen geld omloop. Gelukkig word het beeld van de "overgebleven kruimels" wel steeds duidelijker voor de gewone man mede dankzij programma's als Tegenlicht en Zembla.

Het is wachten op de eerste grote vast lopers in het ten dode opgeschreven systeem.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Meer
2 jaren 5 maanden geleden #47341 door katertje
Tegenlicht: Waar blijft die €80 miljard van de ECB?De ECB koopt maandelijks voor €80 miljard aan staatsobligaties en bedrijfsleningen om de economie te stimuleren. Maar waar blijft al dat geld? En wie profiteert er eigenlijk van?

Tegenlicht ging op onderzoek uit en maakte een reportage over het grootste stimuleringsprogramma sinds de invoering van de euro.

Maarten Schinkel, economieredacteur van NRC Handelsblad, volgt het spoor van het gecreëerde geld en onderzoekt de effecten van Draghi’s maandelijkse geldinjecties. Welke bijeffecten heeft dit gigantische monetaire experiment? En waarom lijken die talloze miljarden nauwelijks effect te hebben op de inflatie?

Terugkijken..!
www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/a...7/geldscheppers.html
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 7 maanden geleden #46740 door gnor
www.elsevier.nl/economie/achtergrond/2016/10/stiglitz-372181/

Dat het Europese economische herstel na de financiële crisis zo langzaam gaat, is te wijten aan de euro. Volgens de Nobelprijswinnaar en voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank Joseph Stiglitz heeft de munteenheid meer kwaad dan goed gebracht, en moet het nu worden geschrapt.

<Stiglitz is een figuur die kool en geit wil sparen zodat hij later altijd gelijk heeft.Dit blijkt o.a. uit het navolgende.>

Als de euro niet wordt afgeschaft, kan de Europese Unie niet worden gered. ‘Er moet meer of minder EU-invloed in Europa komen,’ zegt Stiglitz in een uitzending van Buitenhof. ‘Dit halverwege-gedoe werkt echt niet.’

<Meer of minder invloed is hinken op 2 gedachten. Hij stelt dat er sprake is van halverwege gedoe maar dat blijkt niet uit het feitelijk EU-beleid nl. meer en meer. De euro is daarnaast een probleem op c.q. uit zichzelf >

Stiglitz sluit zich met zijn opvattingen aan bij de ideeën van bijvoorbeeld David Marsh, die in zijn boek Europa’s Impasse uitlegt hoe de EU ontspoord is geraakt en hoe de euro, opgericht als politiek middel, niet voor Europese eenheid, maar voor verdeling heeft gezorgd. Toch denkt Marsh, anders dan Stiglitz, niet dat de euro zal verdwijnen.

<Niemand van de economen die nu eens keihard durft te stellen dat de EU maar beter kan verdwijnen onder gelijktijdige opheffing uiteraard van de zgn. eenheidsmunt.
Economen hebben het beste met zichzelf en hun companen voor. Ze brabbelen en hebben altijd gelijk maar waarover dat weet nog haast niemand.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
Tijd voor maken pagina: 0.378 seconden