× de Wereldwijde schuldencrisis

Vraag QE-en met de ECB

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
1 jaar 6 maanden geleden #54891 door dirko
In de kern gaat het er ook om of de Duitse spaarders voor de onevenwichtigheden van Zuid-Europese zombiebanken met hun duizenden slechte leningen financieel moeten blijven bijlappen.

De pet kreukelt ....

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden #54890 door katertje
ECB gaat weer QE-en. Is verboden zegt Maastricht. Is verboden zegt Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe..nee hoor zegt Europees Hof van Justitie... Wetten en Verdragen worden rücksichtslos geschonden en aan de kant geschoven door de "elite".
Waarom zouden wij dan wel keurig verdragen nakomen en wetten respecteren?

Trias politica

De theorie van de trias politica (de scheiding der machten) houdt in dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht elkaar controleren. Maar die grens is soms moeilijk te trekken...

Het Federale Constitutionele Hof in Karlsruhe is opnieuw bezig met het obligatie-opkoopprogramma van de ECB en signaleert duidelijke bedenkingen. Maar bekijk het vonnis eens goed en u ziet dat het Federale Constitutionele Hof in Karlsruhe voor de zoveelste keer last van slappe knieën heeft en loyaal is aan de politiek.

De rechters hebben vorige week twee constitutionele klachten die waren ingediend tegen de Europese bankenunie, ter ondersteuning van het toezicht op centrale banken in het eurogebied en het gemeenschappelijk fonds voor de liquidatie van noodlijdende banken, van de hand gewezen.

Een blik op het vonnis is voldoende om vast te stellen dat in Karlsruhe voor de zoveelste maal werd geoordeeld op basis van politieke en niet op professionele criteria. De redenering zit vol met gezeur. Hoewel de rechters "bedenkingen" hebben tegen de gecentraliseerde behandeling van noodlijdende instellingen, troosten zij zichzelf met het vermeende "verzuim om autoriteit te overschrijden".

Karlsruhe maakte gisteren nogmaals duidelijk dat de weg naar de aansprakelijkheidsunie met legale middelen niet te stoppen is, aangezien de rechters kennelijk elk conflict met de politiek ontwijken. Tegen 2024 moet het fonds voor de afwikkeling van noodlijdende banken worden verhoogd tot een totaal van ongeveer 55 miljard euro.Als dit bedrag tijdens een crisis wordt overschreden, dan moeten de Duitsers ongelimiteerd bijlappen.

Ter herinnering: in 2013 moest ter gelegenheid van de financiële crisis van die tijd in het kleine Cyprus een reddingspakket voor een bedrag van tien miljard euro worden gebruikt. Stelt u zich eens voor wat er dreigt in het geval van een betalingscrisis in een groot eurogebied.

Andreas Voskuhle, president van het Hof en voorzitter van de Tweede (politieke) Senaat, zei in zijn inleidende opmerkingen over het uiterst losse monetaire beleid van de ECB dat het constitutionele hof onderzoek of de centrale bank haar bevoegdheden heeft overschreden met haar PSPP-aankoopprogramma ter ondersteuning van de lidstaten van de eurozone en of de "onschendbare kerninhoud van de basiswet" wordt beïnvloedt.
Een oordeel daarover wordt binnen enkele maanden verwacht, maar zeer waarschijnlijk nog dit jaar.

Voskuhle herhaalde de zorgen van zijn senaat over de miljarden obligatieaankopen van de ECB. Naar het oordeel van de rechtbank zouden "zwaarwegende redenen" voor de juridische mening van de eisers spreken. Eisers stellen dat de ECB staatsfinanciering en economisch beleid verbiedt (Az 2 BvR 859/15 e.a.).

Het proces rond de aankoop van obligaties is al geruime tijd aan de gang: in de zomer van 2017 verwees het Federale Constitutionele Hof de zaak eerst naar het Europees Hof van Justitie. De tweede senaat onder president Voskuhle had toen echter al bedenkingen. "Gewichtige redenen" wezen erop dat de besluiten "in strijd met het verbod op monetaire financiering en verder gaan dan het mandaat van de Europese Centrale Bank voor monetair beleid en dus onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen"

In gewoon Nederlands: voor Karlsruhe waren dit twee rode lijnen. Het EHvJ zag dit natuurlijk anders: bij het onderzoek van de ingediende vragen was "niets" aan het licht gekomen, wat zou indruisen tegen de aankoop van obligaties...!

Dit is waar het allemaal om gaat
De ECB heeft tot nu toe bijna 2600 miljard euro in de markt gepompt via haar obligatie-inkoopprogramma PSPP om inflatie en vraag te stimuleren en Europese zombiebanken te ondersteunen. Het geld hiervoor nodig is vrijwel uit het niets gecreëerd - dat wil zeggen, met behulp van de gelddrukpers. Voor dit doel is de totale geldvoorraad van de centrale bank meer dan verdubbeld
(als u het mij vraagt ten behoeve van het uitstellen van het imploderen van het financiële systeem).

Het meest problematische punt is: Financiering van de eurolanden met geld van centrale banken is "monetaire staatsfinanciering".
Dit wordt regelmatig wettig verklaard door het Europese Hof van Justitie, ook al is het verboden.
Zoals gezegd...Verdrag van Maastricht. Hier ziet u dus de vervlechting van de EU, ECB en het EHvJ.
Degene die deze rechtbank als bewaarder van de bevoegdheidsorde heeft gebruikt, heeft van de vos de bewaker van het kippenhok gemaakt.

De grote vraag is nu of de rechters in Karlsruhe beginnen in te zien dat de nationale pijngrens dit keer is bereikt. In het extreme geval zou de Tweede Senaat van de Bundesbank als grootste aandeelhouder van de ECB deelname aan nieuwe obligatieaankopen kunnen verbieden. Dit zou ongeveer een kwart van het aankoopvolume elimineren.

En was het niet zo geregeld en vastgelegd in de Grondwet dat de Duitse Bundesbank eerst de Bondsdag toestemming moet vragen vóórdat zij instemt met de leningenaankopen of deze weigert? Voor het belangrijkste recht van een parlementariër geldt sinds de tijd van Bismarck het budgettaire recht, d.w.z.de macht en de verplichting om in laatste instantie de uitgaven en inkomsten van de staat te kunnen bepalen.
Karlsruhe wil dat nu stapsgewijs overdragen aan de EU.

In de kern gaat het er ook om of de Duitse spaarders voor de onevenwichtigheden van Zuid-Europese zombiebanken met hun duizenden slechte leningen financieel moeten blijven bijlappen.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 8 maanden geleden #54583 door katertje
Biflatie.nl:
De koersen op de beurzen lijken weer wat op te leven. Beleggers zijn weer aan de koopzijde vanwege uitspraken van centrale banken de FED en de ECB. Fed-president Jerome Powell staat open voor eventuele renteverlagingen en de ECB hinkt ook op nieuwe geldverruimingsmaatregelen.

Hoera, opnieuw gratis geld
Misschien weer een korte opleving van de beurzen. Beleggers zijn verslaafd geraakt aan de stimulerende middelen van centrale banken met hun ‘gratis-geld-schepping’. Een wereld vol tegenstellingen, in de sportwereld verboden, maar beleggers snakken er naar en het is zelfs gratis. In de VS kan de rente wat naar beneden, de FED hanteert een centrale rente in de bandbreedte 2,25 tot 2,50 procent.
In Europa staat de centrale rente van de ECB op nul en zelfs negatief (- 0,4 %) voor overtollig kasgeld van de banken. Misschien dan maar wat slechte leningen opkopen van de banken die daarmee dreigen om te vallen? Mario Draghi is een Italiaan en kan het dicht bij huis zoeken. Italiaanse banken stikken er in.

Goedkoop geld is cadeautje voor elite
Hoe dan ook, een nieuwe periode lijkt aan te breken van kwantitatieve geldverruiming (QE). Een vorm van directe geldschepping door centrale banken.
Gratis geld, maar voor wie? We kennen de effecten daarvan in de nasleep van de kredietcrisis en de eurocrisis. Het stimuleert onrendabele bedrijven om met goedkoop geld risicovol te investeren. En wat te denken van de opgeblazen vastgoedbubbel? Door de lage hypotheekrente zijn vastgoedprijzen de lucht ingevlogen. En wat te denken van de aandelenbubbel? Met goedkoop geleend geld kochten beursgenoteerde bedrijven hun eigen aandelen in. Een cadeautje voor aandeelhouders. De winst per aandeel stijgt, zodat de totale winst over minder aandeelhouders verdeeld hoeft te worden. Kassa dus!

Maar wacht even, is dat de bedoeling van de kunstmatige inseminatie van onze centrale banken? Het grote geld wordt op deze wijze verdeeld onder de elite. Ik dacht dat centrale banken een beleid horen te voeren ten dienste van de samenleving. Niet verwonderlijk dat de middenklasse ontevreden is en de slapende massa meeneemt de straat op.
Ten hele gedwaald
Maar hoe zouden beleggers straks reageren als de onlangs ingezette handelsoorlog zijn zure vruchten gaat afwerpen en de motivatie om te investeren drastisch afneemt? De export naar besmette landen zakt in en de productie valt terug. Een nieuwe periode van kunstmatig opverende beurzen door middel van stimulantia zou wel eens van korte duur kunnen zijn als de geldschepping weer niet in de reële economie terecht komt. Het inmiddels bekende spelletje van de centrale banken zou door de ontevreden middenklasse en de slapende massa al snel worden doorzien. Vooral als in Europa de rentetarieven nog eens door het ijs gaan en onze banktegoeden gaan bevriezen.

De oudere generatie was gewend een vergoeding te ontvangen voor uitgeleend geld aan de bank. We noemden dat RENTE! De jongere generatie spaart niet meer. Ze laten hun overtollige saldo op de lopende rekening staan waarop elke maand de bankkosten worden afgeschreven. Ze weten niet beter dat het aanhouden van overtollig geld op hun rekening geld kost. Hoe gevaarlijk is dat? Ach ja, geld lenen kost geen drol toch, en wordt misschien nog goedkoper. Tenzij de nerveuze banken het niet meer aandurven hun verdienmodel naar de knoppen te helpen.

Hoogmoed komt voor de val
Als de ECB binnen de EU met hun geldschepping ook de rente gaat verlagen zou dat wel eens heel riskant kunnen worden. Het is in de oude Europese monetaire geschiedenis nooit eerder vertoond. Een negatieve rente binnen de EU zal niet lang gedoogd worden als daarmee de deur wordt geopend naar pensioenkortingen en vooral de rekeninghouders met spaartegoeden nerveus worden. Ook het verdienmodel van de banken in Europa gaat er aan. Alle ellende die daar op termijn achter aan komt kunnen centrale banken niet meer compenseren met weer een nieuwe ronde kwantitatieve versoepeling. De vraag is hoe lang de opleving van de beurzen zal doorzetten met de verwachte nieuwe stimulantia.
Het gezegde, “hoogmoed komt voor de val,” is anno 2019 volop van toepassing. Centrale banken die denken met hun waanzinnige beleid het monetaire stelsel te kunnen besturen. De VS, die met hun repressieve maatregelen heeft afgedaan als wereldmacht. En de arrogantie van de beleggers die leven in een bubbel en zijn vergeten om tijdig af te kicken.

> De pest is dat ze alle middelen in handen hebben en het maakt ze geen zier uit als de zaak klapt. Zelf hebben ze - als ze dat laten gebeuren - al ruim baan gemaakt voor wat "nieuws" ….met nóg meer onderdrukking
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden #54142 door katertje
Even bijpraten...

De ECB heeft deze week een nieuwe ronde van liquiditeitssteun voor banken aangekondigd. Vanaf september kunnen banken aanspraak maken op tegoeden van de centrale bank via het zogeheten TLTRO programma. Daardoor wordt het voor banken gemakkelijker om leningen te verstrekken aan consumenten en bedrijven. Het doel van deze maatregel is om de kredietverlening op gang te houden, zodat de centrale bank eerder haar inflatiedoel van 2% op de middellange termijn haalt.

De ECB heeft de afgelopen jaren al verschillende keren liquiditeitssteun verleend aan banken. Tijdens de Europese schuldencrisis verschafte de centrale bank een paar honderd miljard aan liquiditeit aan de bankensector. In 2014 volgde de eerste ronde van TLTRO (Targeted Long-Term Refinancing Operation) en in 2016 ook een tweede ronde. Sinds de eerste ronde van TLTRO is in totaal voor €770 miljard aan liquiditeit verstrekt aan de Europese bankensector. Dit zijn leningen met een looptijd van vier jaar, wat betekent dat banken uiterlijk volgend jaar alle leningen uit de tweede ronde moeten aflossen.

Derde ronde van TLTRO
Het is opvallend dat de ECB juist nu met een derde ronde van liquiditeitssteun voor de bankensector komt. De economie laat immers weer groei zien en de centrale bank stopte vorig jaar met het opkopen van staatsleningen. Dat er nu toch een nieuwe ronde van TLTRO nodig is doet vermoeden dat de bankensector er toch niet zo sterk voor staat. Deze nieuwe ronde van noodliquiditeit kan ook worden uitgelegd als het doorrollen van het bestaande liquiditeitsprogramma. Als de banken echt voldoende buffers hadden, dan was een nieuwe ronde immers niet nodig geweest.
Tot op heden is er vooral liquiditeit verstrekt aan de bankensector van Italië (€250 miljard), Spanje (€167 miljard), Frankrijk (€90 miljard) en Duitsland (€80 miljard). De banken moeten dat bedrag volgend jaar terugbetalen. Vanaf september kunnen zij zich inschrijven voor de nieuwe ronde van leningen, die overigens een kortere looptijd van twee jaar hebben. De Italiaanse bankensector worstelt met veel slechte leningen, terwijl de bankensector van Duitsland door de lage rente moeite heeft om winstgevend te blijven. De nieuwe ronde van TLTRO kwam wat dat betreft niet geheel als een verrassing.

Rente blijft voorlopig laag
De ECB kondigde deze week niet alleen een nieuwe ronde van liquiditeitssteun aan. Ook maakte de centrale bank bekend dat de rente nog tenminste tot het einde van 2019 laag zal blijven. Ook blijft ze de opbrengsten van afgeloste leningen onder het opkoopprogramma volledig herinvesteren. De centrale bank blijft deze obligaties doorrollen, tenminste tot het moment waarop de rente weer gaat stijgen. Dit betekent dat er voorlopig nog weinig sprake is van een normalisering van het monetaire beleid en dat de rente voorlopig waarschijnlijk laag zal blijven.
In reactie op het besluit van de centrale bank zakte de euro naar het laagste niveau ten opzichte van de dollar sinds halverwege 2017. Tegelijkertijd daalde de rente op langlopende 10-jaars staatsleningen van Spanje en Italië. Bankaandelen profiteerden ook toen het nieuws bekend werd, evenals de goudprijs.

bron: Holland Gold.nl

> Stimuleren betekent in de praktijk extra goedkope leningen aan Europese banken toekennen. De rente op nul of quasi nul houden voor de rest van 2019, minstens. Dat zijn maatregelen om consumenten en bedrijven aan te moedigen meer te lenen. Waarom nu reeds, in maart 2019?

Hoe erg moet het met de Europese economie gesteld zijn? Om deze opnieuw aan het geldinfuus te leggen. De groei ligt dus duidelijk (veel) te laag. Voor 2019 wordt die geschat op 1,1 procent. Maar ook de inflatie van rond de 1,5 procent ligt te laag. Die moet volgens Draghi ,‘minder dan maar dicht bij 2 procent’ liggen.
Gaat lekker hè? Spaarrekeningen zullen nog een hele tijd zo goed als niets opbrengen. Zelf het tegendeel. Wie nog kans ziet 0,1 procent te krijgen per jaar, ziet zijn spaargeld verdampen met procenten. Trouwens, we mogen ook niet meer sparen van de overheden. Slecht voor de economie mijnheer. U moet uw geld uitgeven mevrouw.
Weet u, toch maar niet minimaal 30.000 euro lenen voor zo'n warmtepomp waarvan we niet zeker zijn het te kunnen terugbetalen…ik blijf aan het gas, ruim voorradig en zeer milieuvriendelijk
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden #54099 door katertje
Draghi: “Stimuleringsprogramma ECB bracht stabiliteit”

Het stimuleringsprogramma van de ECB heeft niet gezorgd voor hogere schulden, maar juist voor meer financiële stabiliteit. Dat zei ECB-president Draghi tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. Hij merkte op dat bedrijven en consumenten de lage rente vooral gebruiken om bestaande schulden te herfinancieren, waardoor hun rentelasten dalen. Het stimuleringsprogramma was volgens de centraal bankier nodig om uit een negatieve spiraal van deflatie te ontsnappen.

Volgens Draghi was de financiële crisis van 2008 niet het gevolg van een expansief monetair beleid in de jaren voor de crisis, maar eerder van een systematische vernietiging van bestaande regelgeving. Daarmee verwijst hij naar verregaande deregulering in de financiële sector. Daardoor konden banken meer risicovolle financiële producten op de markt brengen. ( Glass Steagal Act, buiten werking gesteld door Bill Clinton, nvkater)

De centraal bankier plaatst een kritische kanttekening bij de terugkeer van de handel in herverpakte leningen, de zogeheten ‘collateralized debt obligations’ (CLO’s). Het bundelen en doorverkopen van hypotheken van dubieuze kwaliteit was een van de belangrijkste oorzaken van de financiële crisis van 2008. Deze praktijken zijn volgens Draghi weer helemaal terug, een zorgwekkende ontwikkeling.

bron: Frank Knopers, Geotrendlines

reactie van "Poppenkast" :
“Stimuleringsprogramma ECB bracht stabiliteit”.
Deze ""stabiliteit"" is gekocht met een enorme schulden ballon, zowel bij de zuidelijke EU. Centrale banken, private banken, Target II en zelfs steeds meer private huishoudens. Daarbij hebben de door de EU. opgekochte schuldentitels, gedeeltelijk geen waarde, zodat de belasting betaler mag opdraaien voor het verschil tussen aankoopprijs en opbrengst bij verkoop De lage rente heeft er voor gezorgd, dat woningen exorbitant gestegen zijn, zodat de huizenkoper door zijn hoge aflossingsverplichtingen er niets bij opschiet. Voorts is sprake van een gemanipuleerde inflatie%, forse huur en onroerend goed prijzen, welke meer dan 30% van het basis inkomen uitmaken. De pensioenen zijn door de kunstmatige, lage rekenrente, afgeroomd, de pensioenfondsen zoeken vertwijfeld naar rendementen en vele balansen van de banken staan er door de E.C.B. deposito-strafrente slecht voor. De €. zelf is vanaf 2012 vanaf $.1,61 naar nu $.1,14 gedevalueerd. En waarom komen de gele hesjes dan de straat op,Draghi? Doordat de ‘collateralized debt obligations’ (CLO’s), weer volop terug zijn, van weg geweest, die de oorzaak waren van de financiële crisis van 2009, is de hele ""Poppenkast"" van de E.C.B./Draghi, er niets mee opgeschoten.,
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 1 week geleden #54007 door katertje
Bijna nog vergeten....

Het omvangrijke programma voor het opkopen van obligaties van de Europese Centrale Bank (ECB) was geoorloofd, zo oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dinsdag.
Critici stelden dat de ECB buiten het eigen mandaat trad met deze stimuleringsmaatregel, maar daar gaat het hof niet in mee.
De ECB begon in 2015 met het opkopen van miljarden euro's aan obligaties. Door meer geld in de economie te pompen, hoopte de centrale bank de inflatie aan te jagen.

Daarop werden in Duitsland verschillende rechtszaken aangespannen, omdat de maatregelen in strijd zouden zijn met het verbod op zogeheten 'monetaire financiering', oftewel de directe financiering van overheidsbegrotingen.
Daarnaast vonden critici dat de ECB met het opkoopprogramma op de stoel van nationale overheden ging zitten, wat ondemocratisch zou zijn.
Het grondwettelijk hof van Duitsland verwees de zaak door naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. Die oordeelt nu dat het opkoopprogramma puur monetair beleid is. De ECB mag op dat vlak maatregelen nemen die alle eurolanden treffen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 1 week geleden #54006 door katertje
De Europese Centrale Bank (ECB) draaide eind december de geldkraan dicht. Een kleine vier jaar lang heeft de centrale bank de eurozone voorzien van goedkoop geld. Hoe effectief is de maatregel geweest en brengt de opberging van het geldkanon nog problemen met zich mee?

In januari 2015 start ECB-directeur Mario Draghi de geldmachine: het bijdrukken van geld om daarmee obligaties op de financiële markten op te kopen, ook wel QE of kwantitatieve verruiming genoemd. De eurozone bevindt zich op dat moment midden in de eurocrisis. De Europese economie ligt op z'n gat en de werkloosheid is hoog.
Het opkoopprogramma is volgens de centrale bank nodig om de inflatie weer aan te jagen. Wanneer Draghi QE aankondigt, is er namelijk sprake van deflatie in de eurozone. En dat terwijl de ECB een inflatie nastreeft van "beneden, maar dicht bij de 2 procent".

"De deflatie (daling van het algemene prijspeil, red.) was de belangrijkste trigger voor de ECB om erin te stappen", zegt Wim Boonstra, hoogleraar Economisch en Monetair Beleid aan de Vrije Universiteit (VU). "De aarzelende conjunctuur plus de dalende prijzen hebben alle alarmbellen doen afgaan bij de ECB."
De hoogleraar, die ook actief is als senior econoom bij de Rabobank, noemt QE dan ook "goed verdedigbaar". "Deflatie is heel gevaarlijk. Als je eenmaal in een omgeving van zakkende prijzen zit en mensen gaan verwachten dat prijzen blijven dalen, is het bijna niet meer mogelijk om er zonder paardenmiddelen echt uit te komen", zegt Boonstra. "En dat wilden ze nog voor zijn."

We weten niet hoe de economie zich had ontwikkeld zonder QE
Door schuldpapier op te kopen, hoopt de ECB dat banken en institutionele beleggers meer geld gaan uitlenen aan bedrijven en consumenten. Door geld goedkoper te maken, wordt het interessanter om investeringen te doen. Zo probeert de centrale bank de economie aan te jagen en de inflatie aan te wakkeren.
Een kleine vier jaar later gaat de inflatie richting het gewenste niveau, zijn de Europese economieën weer gegroeid en is het werkloosheidspercentage gehalveerd. Toch is het niet mogelijk om dat volledig toe te schrijven aan het geldkanon van Draghi.
"Het is heel erg lastig om QE te evalueren", stelt de hoogleraar. "De economie is geen laboratorium, je kunt niet twee experimenten uithalen. We weten niet hoe de economie zich zou hebben ontwikkeld als de ECB er niet in was gestapt."

Veel kritiek op het gevoerde ECB-beleid
Het programma van Draghi kreeg in de loop der jaren veel kritiek, met name uit Noord-Europese landen. Zij vreesden dat de 'sterke' landen de rekening moesten betalen van de 'zwakke' broeders, die te weinig zouden doen om hun begroting op orde te krijgen.
DNB-directeur Klaas Knot noemt het programma in januari 2015 "een abnormaal instrument" en "een paardenmiddel". "Als je al van mening bent dat het in de Verenigde Staten heeft gewerkt, is dat vermeende succes niet zomaar te projecteren op de eurozone", stelt Knot na de aankondiging van het opkoopprogramma in Buitenhof.
“QE zal uiteindelijk eindigen in een ramp.”
Wolfgang Schäuble, Duitse oud-minister van Financiën
Ook Wolfgang Schäuble, de toenmalige Duitse minister van Financiën, is geen fan van het ECB-beleid. Hij verwacht dat QE "uiteindelijk zal eindigen in een ramp". Schäuble geeft Draghi's beleid zelfs de schuld van de opkomst van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland in Duitsland.
Critici van het programma benadrukken de schaduwzijde van QE, zoals de gevolgen voor spaarders en pensioenfondsen. Door de lage rente levert spaargeld weinig op, terwijl pensioenfondsen erdoor in de problemen komen. Een lage rente heeft ongunstige gevolgen voor de dekkingsgraden van de fondsen.
“QE heeft geleid tot negen miljoen banen, waarvan 240.000 in Nederland.”

Europese Centrale Bank
Toch heeft het opkoopprogramma Nederland geholpen, stelt Boonstra. "Financieel zwakkere landen zijn door QE overeind gehouden."
"Het feit dat die zwakkere landen werden geholpen, heeft veel bijgedragen aan het herstel van Nederland en Duitsland: het zijn namelijk onze belangrijkste exportmarkten", vervolgt de Rabobank-econoom.
In december 2018 publiceert de ECB een rapport over het monetaire beleid van de afgelopen twintig jaar. De centrale bank schrijft hierin dat er sinds QE negen miljoen banen in de EU zijn bijgekomen.
Een derde hiervan zou volgens de ECB een direct gevolg zijn van het opkoopprogramma. Voor Nederland zou dat op ongeveer 240.000 banen neerkomen.

Draghi draait de geldkraan dicht wanneer groei afremt
Ironisch genoeg draait Draghi de geldkraan dicht wanneer de groei van de wereldeconomie af lijkt te remmen. Eind december waarschuwde de ECB nog voor een vertraging van de economische groei. Is het dan wel een goed moment om te stoppen met QE?
"Er zijn altijd wel redenen om iets niet te doen. Onzekerheid, financiële markten, maar tegelijkertijd is de situatie met QE er eentje die niet oneindig houdbaar is", legt Boonstra uit.
“Lang niet alles wat er aan prijsstijgingen is geweest, is een zeepbel.”

Wim Boonstra
Het opbergen van het geldkanon zal ook niet meteen leiden tot het verdampen van de economische vooruitgang van de afgelopen jaren, stelt de Rabobank-econoom.
"Je kunt niet zeggen dat alle verbeteringen op de financiële markten komen door QE, want mede door het opkoopprogramma staat de echte economie er een stuk beter voor dan een paar jaar geleden. Lang niet alles wat er aan prijsstijgingen is geweest op de financiële markten, is een zeepbel."

Problemen als economie weer krimpt
Pas wanneer de vertraging van de wereldeconomie omslaat in een krimp van de economie, kunnen er echt problemen ontstaan. "De centrale bank heeft zijn kruit wel een beetje verschoten, veel meer dan dit wordt het niet. De beleidsrente kunnen ze niet verder verlagen dan hij nu is geweest. De ECB zou weer door kunnen gaan met QE, maar het draagvlak hiervoor is niet zo groot", vertelt Boonstra.

"Overheden zijn vergeten hun kruit weer op te bouwen"
Wim Boonstra
De bal ligt volgens de econoom bij de overheden. "Maar die zijn vergeten om hun kruit weer op te bouwen", stelt de hoogleraar. "Het enige wat dan nog kan helpen, is een expansief begrotingsbeleid van overheden. Maar de meeste landen hebben het herstel van de afgelopen jaren niet gebruikt om die ruimte te creëren, slechts een paar landen, waaronder Duitsland en Nederland,

"Geen reden om pessimistisch te zijn"
Boonstra ziet echter nog geen reden om al te pessimistisch te denken. "Ondanks alle onzekerheden groeit de economie wereldwijd, de werkloosheid daalt in landen waar die hoog is en in landen zoals Duitsland en Nederland is de werkloosheid gewoon al erg laag."
"In de kern zijn we in Europa gemiddeld erg rijk en dit maakt ons redelijk weerbaar", vertelt Boonstra afsluitend. "We leven op een heel hoog welvaartsniveau, dus eigenlijk is er geen reden om pessimistisch te zijn."
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #52867 door katertje
Als gelddrukken de economie zou helpen, waren Zimbabwe, Venezuela, en Argentinië rijker dan de Verenigde Staten. Onvoorstelbaar, dat de ‘slimste’ en machtigste economische bureaucraten van de wereld, schuld-monetarisering toepassen, bekend als kwantitatieve versoepeling – QE, als hun belangrijkste economische remedie. Iedereen met gezond verstand, en enig begrip heeft van de menselijke natuur, of kennis heeft van de geschiedenis weet dat dit niet lang zal werken. De lange termijn schade, veroorzaakt door ‘s werelds grootste economische blokken met hun ‘gratis geld’- t.w. nul procent rente – ZIRP-beleid, is gigantisch. Zonder rentetarieven, kan een vrije markt niet bestaan. De waarde van geld ( = een ruilmiddel) wordt bepaald door schaarste, aangegeven in rente. Wat is dan de waarde van het geld als de rente O is? Of negatief zoals de ECB die enige tijd heeft gehad. Het is een bizarre wereld geworden, waar alles over ‘hoe een normale economie werkt’, op z’n kop wordt gezet. Nul en negatief rentepolitiek, en het creëren van geld uit niets, zijn funest voor onze beschaving.

Vroeg of later zal het wereldwijde vertrouwen in deze gigantische papiergeld zwendel verdwijnen. De enige vraag is, wat wordt het “keerpunt”?

De ECB besloot om grootschalig te gaan stimuleren, want de inflatie moest zo nodig naar 2%, zo niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Maar de rente ging naar 0%, de geldkraan ging vol open en de inflatie kwam niet van zijn plaats. Onbeperkte hoeveelheden beschikbaar kapitaal voor elk bedrijf dat het wil lenen.Dat heeft geleid tot een enorme expansie in het aantal junk-obligaties, waaronder van ondernemingen zoals olie-exploratiebedrijven, die normaal gesproken geen toegang hebben tot grote hoeveelheden langlopend krediet. – Maar de impact is nog belangrijker voor investeringskredieten. Vrijwel onbeperkte hoeveelheden krediet zijn voor praktisch niets beschikbaar.

Hoeveel geld uit het niets heeft Draghi er maandelijks al bijgedrukt? Voor meer dan 4000 miljard ! is er aan obligaties gekocht, zonder te kijken naar de kwaliteit. Alles wat tweederangs is, kun je inleveren bij de ECB. Wat dat betreft wordt de ECB de grootste bad bank van de wereld. Straks staat de helft van de hele staatsschuld van het eurogebied op de balans van de ECB. Die balans is in een paar jaar tijd opgepompt van 1.000 miljard naar 4.000 miljard. Wie gaat dat betalen? Wie krijgt straks de rekening als landen of bedrijven dit niet terug kunnen betalen? Juist: de belastingbetaler. Het opkoopbeleid is wellicht goed voor Italië, goed voor investeerders, goed voor Goldman Sachs, maar slecht voor Nederland. Voor Italië is het goed omdat die enorme schuldenberg van 2.500 miljard dan gefinancierd kan blijven worden. Voor investeerders, bedrijven en banken is het goed omdat ze van hun troep af kunnen. Eindelijk een koper voor die rommelobligaties! Maar het is slecht voor Nederland, want onze pensioenen verdampen en de kredietbubbels worden weer opgeblazen.

Vernietigend Economisch Beleid van Centrale Banken:
Het vrije geldbeleid van de centrale banken heeft geleid tot een gigantische zeepbel in de productie van grondstoffen en kredietstructuren, die de enorme winsten hebben gefinancierd. Deze grondstoffen-bubbel zal zich eerst opblazen, en leiden tot de volgende grote financiële crisis. Het vrije geldbeleid van Centrale banksters heeft de noodzaak veroorzaakt, aandelen en obligaties op te kopen, dit heeft ertoe geleid dat de waarde van elke valuta in de wereld permanent gekoppeld is aan de aandelenmarkt. Als gevolg daarvan hebben ze de wereldeconomie en de waarde van elke valuta omgezet in tikkende tijdbommen.

Wat gebeurt er met de forse hypotheek -laagrentende (2%)- portefeuilles van de banken als de rente gaat stijgen.Slokt de ECB die op en is het balans verlies voor de belastingbetaler? Olie is weer flink aan het stijgen, grondstoffen worden duurder. De midden en lage inkomens kunnen dat niet slikken. Voorts zullen de belastingen weer sneaky omhoog gaan. Pensioenen gekort. De banken misère jaagt de schuldenlasten van de PIGGS verder omhoog en de miljarden verliezen aan niet ontvangen rente door de bevolking via het Draghi effect blijft de koopkracht omlaag drukken. De omzetten en marges zullen daarom verder eroderen.

Men beweert dat er geen tekenen zijn van zeepbellen als gevolg van de vloed van liquiditeiten die ECB over de eurozone uitstort. Het zou hooguit te zien zijn bij de stijgende huizenprijzen van commercieel vastgoed. O ja joh? Voor onze huizenmarkt is het niet rampzalig wat er gebeurt? De huizenprijzen gaan door het dak. Zeepbel ! Wat als de rente weer gaat stijgen? Daarnaast worden gepensioneerden gekort op hun pensioen en worden via hogere lasten, hogere belastingdruk en zero opbrengst spaarcentjes de armoede in gedrukt.

Van het CPB horen we niet anders dan dat de economische situatie in de eurozone is verbeterd. Het sterke herstel draagt eraan bij dat de eurozone zich in een gunstigere uitgangspositie bevindt, waarbij er gekeken kan worden naar de afbouw van het ruime monetair beleid. De rol van centrale bankiers zou moeten zijn om financiële stabiliteit te creëren, en niet om een woeste beurs orgie te organiseren resulterend in de ene bedrijfsovername na de andere. Want dat is wat er gebeurt. Grote bedrijven slokken de kleinere op. Het opkoopprogramma pompte geen geld in de economie, zoals de ECB het zo graag voorstelt, maar creëerde enkel maar meer vraag naar financiële producten. Het monetaire beleid van de ECB is dat vooral banken, multinationals en vermogenden profiteren van het dit ECB-beleid.

Iedereen ziet dat er Russisch roulette wordt gespeeld met onze welvaart
Als het opkoopprogramma ooit wordt afgebouwd, gaat de rente in Zuid-Europa door het dak. Dan wordt de schuld onhoudbaar, Italiaanse obligaties worden niets meer waard en wij kunnen weer met miljarden en noodfondsen over de brug komen. Als Italië default, krijgen we Griekenland in het kwadraat. Wat zeg ik: tot de macht tien.
Het hele QE-programma is uitstel van executie. Het is niet voor niks dat men de ESM wil omvormen tot een EMF, dat er gesproken wordt van eurobonds, van een eurominister en een eurobegroting. Allemaal signalen dat we straks met miljarden Italië kunnen ondersteunen.

De vraag is natuurlijk of het wel uit te leggen is dat we in Nederland hard hebben moeten ingrijpen in publieke voorzieningen. Die pijn voelen we nog iedere dag, kijk maar naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. Zorginstellingen stoppen er zelfs mee. Er zijn zelfs wachtlijsten voor palliatieve zorg, voor als je sterft. Er zijn problemen in de klas en ga zo maar door. Dit heeft te maken met minder overheidsinvesteringen, maar tegelijkertijd zien we dat grote bedrijven en banken aan het infuus van de ECB liggen.
Laast bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door katertje. Reden: correcties
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 9 maanden geleden - 3 jaren 9 maanden geleden #48927 door katertje
*
We hebben er over gebrainstormed, over het QE-en met de ECB. Over waar wij meenden te zien dat het beleid toe zou leiden en waar wij in onze "boosaardigheid" dachten dat het voor ontwikkeld was. We zaten er niet ver van af....

From Monetary Policy to Asset Grabs : Steeds meer bezittingen worden overgeheveld naar centrale banken.
Afgezien van hun normale dagelijkse zwendel ten opzichte van de mensheid zijn de centrale banken een poosje geleden begonnen met het overhevelen van aardse rijkdommen en bezittingen naar hun banken door middel van het "stimuleringsprogramma" van de ECB. (en FED). In de Europese Unie krijgen de banken daar elke maand zo'n 80 miljard euro voor van de Europese Centrale Bank. Een centrale bank die simpelweg voor miljarden euro's aan bezittingen zoals aandelen koopt via een druk op de knop. Stelt u zich eens voor...een seconde geleden was er nog niets en nu is er 80 miljard euro om aandelen mee te kunnen kopen. Elke maand !

Het “opkopen” door centrale banken van obligaties en aandelen gaat dit jaar alle records breken, lees ik. Afgelopen maanden is er alweer voor duizend miljard dollar “bijgekocht”. Door banken die onder controle staan van mensen die aan geen overheid waar dan ook verantwoording verschuldigd zijn en waarvan menigeen denkt dat ze machtiger zijn dan God op deze aarde. (Goldman Sachs: we're doing the works of God). Volgens een artikel op Global Research zijn centrale banken nu wereldwijd de grootste investeerders geworden.

Alles is voor Bassie

Wat er gebeurt is niets meer dan een ontzettend geraffineerd plan waardoor banken door middel van "stimuleringsmaatregelen" en investeringen met "geld" dat ze met een druk op de knop creëren uit gebakken lucht, langzamerhand alle bezittingen op de wereld naar zich toe halen. Onder onze ogen worden de bezittingen van de wereld door middel van het invoeren van een getal op de computer overgedragen aan de centrale banken namens hun bloedzuigende opdrachtgevers

.

In 2006 hadden de belangrijkste centrale banken in totaal iets meer dan 3.000 miljard dollar aan bezittingen. Het gaat dan over de Federal Reserve, Europese Centrale Bank, Bank of England, Bank of Japan en de Swiss National Bank. Nu, in het tweede kwartaal van 2017, bezitten deze banken in totaal voor 14.000 miljard dollar aan bezittingen. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar is daar ongeveer 1.000 miljard dollar bijgekomen. Wanneer deze trend zich dit jaar voortzet, dan zullen de centrale banken alle records breken voor wat betreft het opkopen van bezittingen. Dit gebeurt dan in de vorm van obligaties of aandelen.

In een interview met CNBC vorige maand zegt Marc Faber dat de centrale banken bezig zijn met creëren van een wereldwijd socialisme. Op weg naar socialisme? Deze inhalige neoliberale kliek? Nee, die zijn er enkel op uit dat alle bezittingen van Bassie en co worden. ...snel, voor de BOM valt

Hier is de link: www.cnbc.com/2016/03/13/marc-faber-centr...ate-global-socialism
Laast bewerkt: 3 jaren 9 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 11 maanden geleden #48623 door katertje
Door het opkoopprogramma van de ECB zijn we op een monetaire gletsjer terechtgekomen, die langzaam maar zeker omlaag schuift. Dat zegt Wim Boonstra, Hoogleraar Economische en Monetaire Politiek en econoom bij de Rabobank in gesprek met Paul Buitink voor Café Weltschmerz.

Hoe langer de ECB doorgaat met stimuleren, hoe groter de problemen uiteindelijk zullen worden. Als het aan hem ligt zou de ECB direct moeten stoppen met het opkopen van staatsobligaties, omdat dit beleid een verkeerde prikkel geeft aan landen in de Eurozone. In dit gesprek van bijna een uur praten de heren over de definitie van geld en over ons geldsysteem dat door de eeuwen heen evolueerde van goud naar papier naar puur elektronisch geld. Dachten we vroeger bij geld aan gouden en zilveren munten, nu denken we bij geld aan munten en bankbiljetten die geen enkele intrinsieke waarde hebben.

Evolutie van geld
Door alle technologische innovaties zien we al bijna geen onderscheid meer tussen geld in de portemonnee en tegoeden op bankrekeningen. Daarmee vervaagt ook langzaam maar zeker de grens tussen geld dat de centrale bank in omloop brengen en de tegoeden die we op een bankrekening hebben staan. Ook roept het nieuwe vragen op ten aanzien van privacy, omdat alle elektronische betalingen ergens geregistreerd worden. Is dat iets waar we ons zorgen over moeten maken?

Ook bespreken de heren nog een aantal actuele thema’s, zoals de dekkingsgraad van onze pensioenen, de ontwikkeling van de huizenprijzen in Nederland, het depositogarantiestelsel en de voordelen van een depositobank. Al met al een zeer interessant interview!

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 2 maanden geleden #47651 door katertje
ECB kocht al 9,2% van ALLE bedrijfsobligaties op!


De euro daalde de laatste jaren zo sterk, dat een euro nu bijna gelijk is aan een dollar. Geen wonder, de ECB drukte zoveel euro's dat ze nu overheids- en bedrijfsobligaties bezit gelijk aan 35% van het BBP van de eurozone!

9,2% van alle bedrijfsobligaties zijn nu in het bezit van de centrale bank. Bijna één op tien dus! 50,6 miljard euro in een markt van €549,3 miljard.

In totaal bezit de bank 3,6 BILJOEN aan activa! Meer dan een derde van het eurozone-BBP!

De ECB koopt de meest diverse obligaties op: van Solvay tot Nederlandse Gasunie, Danone en Repsol. De best vertegenwoordigde sector is die van de nutsbedrijven.
Franse en Duitse bedrijven konden het meest de ECB verleiden hun obligaties te kopen. Zelfs Zwitserland, een land dat niet eens tot de eurozone behoort staat op de lijst met 24 obligaties!
Nederland en België komen respectievelijk pas op de vijfde en zesde plaats.

De centrale bank kocht maar liefst 773 verschillende obligaties. 104 hiervan hebben een negatieve yield, oftewel 13,5%!
Die leveren een gemiddeld ‘rendement’ op van -0,13%! Dat kan in de toekomst nog serieuze problemen opleveren. Wat gaan deze obligaties waard zijn als de rente begint te stijgen?!
De ratings van deze obligaties zijn dikwijls ook niet al te best. 23% heeft een BB-rating of helemaal geen rating!

Draghi neemt dus enorme risico’s met zijn opkoopprogramma terwijl hij de ganse obligatiemarkt nationaliseert! In November verloor de obligatieportefeuille van de centrale bank al 1,31% aan waarde en in oktober 1,02%.

De huidige manipulatie door centrale banken is nooit eerder in de geschiedenis gezien. De gekochte posities en het versgedrukte geld zal nooit vrijwillig geneutraliseerd worden. Enkel een crisis kan dit onevenwicht rechtzetten en terug alle macht aan de markt geven. En aangezien de manipulatie ongeziene proporties aanneemt zal de volgende crisis dat ook doen!

Bron: Beurs.com
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 10 maanden geleden #47355 door katertje
*
Frank Knopers van MarketUpdate geeft een uitgebreide analyse over hoe Quantitative Easing werkt....


Quantitative Easing (QE) wordt vaak in verband gebracht met "geld drukken" en "inflatiegevaar". Ook zouden de banken flink meeprofiteren van de monetaire verruiming. Maar kloppen deze diep gewortelde overtuigingen wel? In 2009 begonnen zowel de Federal Reserve en de Bank of England met monetaire stimulering, door middel van het structureel opkopen van staatsobligaties. Toch is de inflatie niet uit de hand gelopen en is ook de omloopsnelheid van het geld niet explosief toegenomen. Hoe valt dat te verklaren? Marketupdate duikt in de materie en maakt het monetaire stimuleringsprogramma van de Bank of England inzichtelijk.

QE: Als het verlagen van de rente niet meer werkt
De centrale bank kan de geldhoeveelheid in de economie indirect sturen aan de hand van de rente. Door de rente te verhogen wordt het voor bedrijven en consumenten minder aantrekkelijk krediet af te sluiten bij de bank, waardoor de geldcreatie afremt. Verlaagt de centrale bank de rente, dan gaan bedrijven en consumenten meer krediet afsluiten en neemt de geldcreatie juist toe. Onder normale omstandigheden is de bepaling van de rente een vrij krachtig instrument van een centrale bank, maar in een ernstige crisis werkt dat instrument niet goed meer.
U kunt zich voorstellen dat bedrijven niet happig zijn om geld te lenen bij de bank, indien de vooruitzichten verslechteren en consumenten de hand op de knip houden. Een bedrijf dat geen enkele noodzaak ziet om te investeren zal geen lening afsluiten, ook niet bij een zeer lage rente. Voor de consument is dat niet anders. Die heeft misschien al schulden of is door de crisis minder zeker van zijn of haar inkomen. De natuurlijke reactie is dan om schuldposities af te bouwen (zie het versneld aflossen op hypotheekschuld) en meer te sparen. De behoefte om nieuwe kredieten af te sluiten kan opeens wegvallen, zelfs als lenen heel goedkoop wordt gemaakt door een lage rente van de centrale bank.

U begrijpt dat het voor het individu heel verstandig is om schulden af te bouwen en te bezuinigen, maar als iedereen dat tegelijk doet levert dat grote problemen op. Het beste voorbeeld daarvan is de Grote Depressie van de jaren dertig, waarbij consumenten en bedrijven ook massaal hun schulden begonnen af te lossen en de geldhoeveelheid in een paar jaar tijd met 1/3 kromp. De centrale bank greep toen niet in, met als resultaat dat veel bedrijven over de kop gingen en veel sociale structuren verwoest werden. De werkloosheid was hoog en wat volgde was een periode van heel veel ellende.

Geldcreatie
Met de ervaring uit het verleden proberen centrale banken een allesverwoestende deflatie zoals die van de jaren ’30 van de vorige eeuw te voorkomen. Daarvoor is Quantitative Easing in het leven geroepen. De centrale bank koopt activa – zoals staatsobligaties – en verstrekt in ruil daarvoor centrale bank reserves. Aan de hand van een schematisch overzicht van de Bank of England laten we zien hoe dat in zijn werk gaat. In dit voorbeeldscenario koopt de Bank of England £1 miljard aan staatsobligaties van een pensioenfonds. Hoe gaat dat in zijn werk?
Activaruil
De centrale bank zou in theorie £1 miljard aan bankbiljetten kunnen drukken en die kunnen overhandigen aan een pensioenfonds in ruil voor de staatsobligaties. Maar omdat zoveel cash geld niet praktisch is wordt de bank waar het pensioenfonds haar bankzaken regelt als tussenpersoon gebruikt voor de transactie. Anders dan een niet-financiële instelling (zoals een pensioenfonds) heeft een commerciële bank wel een rekening bij de centrale bank, wat de transactie vereenvoudigd.
De commerciële bank waar het pensioenfonds bij aangesloten is schrijft £1 miljard bij op de bankrekening van het pensioenfonds, in ruil voor £1 miljard aan staatsobligaties. Netto krijgt het pensioenfonds er dus geen geld bij, omdat het bedrag aan staatsobligaties dat onttrokken wordt gelijk is aan het bedrag dat de bank crediteert aan het pensioenfonds. Er vindt alleen een verandering plaats in de samenstelling van de portefeuille van het pensioenfonds. Die £1 miljard aan staatsobligaties die in handen zijn gekomen van de commerciële bank worden meteen doorgesluisd naar de centrale bank. In ruil daarvoor verstrekt de centrale bank voor £1 miljard aan reserves aan de commerciële bank. Wat groeit is het balanstotaal van de centrale bank, die zojuist £1 miljard aan staatsobligaties verkregen heeft. Tegenover die bezitting staat een verplichting van £1 miljard aan de commerciële bank in de vorm van reserves. Die reserves kan een bank vervolgens aanspreken om contant geld op te vragen bij de centrale bank, bijvoorbeeld als klanten meer contant geld opnemen.
 

Wat is de impact van QE?
Wat betekent QE voor het pensioenfonds?
Het bovenstaande schema laat zien dat er bij het pensioenfonds niets veranderd aan de totale omvang van de balans. Slechts de samenstelling van de portefeuille verandert, omdat er geld is ingebracht in ruil voor de staatsobligaties. Het pensioenfonds kan de nieuwe tegoeden gebruiken om andere beleggingen te doen, bijvoorbeeld in bedrijfsobligaties of in staatsobligaties van andere landen. De staatsobligaties die eerder in handen waren van het pensioenfonds hebben een plekje gekregen op de activazijde van de centrale bank balans en zijn in feite aan de kapitaalmarkt onttrokken.
Wat betekent QE voor de commerciële bank?

De balans van de commerciële bank groeit als gevolg van QE, want het is de commerciële bank die het bedrag van £1 miljard heeft bijgeschreven op de rekening van het pensioenfonds. De bank heeft een nieuwe IOU aan het pensioenfonds verstrekt (deposits) en ontvangt tegelijkertijd een IOU van de centrale bank (reserves). Daar hoeft een commerciële bank niet per definitie beter van te worden. Zo lang het pensioenfonds op het nieuw verkregen banktegoed van £1 miljard blijft zitten moet de bank daar aan het einde van het jaar rente over betalen. Tegenover deze rentelasten staan ook rente-inkomsten, die de bank ontvangt van de centrale bank voor de nieuwe tegoeden die geparkeerd staan bij de centrale bank. Het is dus niet zo dat een commerciële bank ‘gratis geld’ krijgt van de centrale bank. De centrale bank kan de hoogte van deze depositorente van tijd tot tijd afstemmen op de actuele situatie.

Zorgen die extra reserves niet voor inflatie?
Vaak wordt beweerd dat al die extra reserves in het banksysteem een stuwmeer vormen voor toekomstige inflatie, omdat die reserves ook weer uitgeleend zullen worden. Dat is onjuist, want banken lenen geen reserves uit. Ook is het niet het spaargeld van uw buurman dat u leent bij de bank. Als een bank een nieuwe lening verstrekt voegt ze simpelweg het bedrag toe op de rekening van de klant (passiva zijde) en zet ze daar een vordering van hetzelfde bedrag tegenover (op de activa zijde). Banken hoeven noch reserves, noch het spaargeld van uw buurman aan te spreken om een nieuwe lening te kunnen verstrekken. De nieuwe reserves die binnen het banksysteem gecreëerd worden als gevolg van QE spelen dus geen centrale rol.
Reserves zijn slechts een verplichting van de centrale bank naar de commerciële bank toe. Met deze reserves kunnen commerciële banken onderling betalingen doen, maar ze kunnen deze niet uitlenen in de reële economie. Uiteraard kunnen de reserves van banken dalen als iedereen besluit massaal contant geld op te nemen, maar het gevolg daarvan is dat de spaartegoeden in het banksysteem met dezelfde hoeveelheid afnemen. Ook dan vindt er netto geen verandering plaats van de hoeveelheid geld in omloop.
Als gevolg van QE kan de hoeveelheid geld in omloop zelfs dalen. Indien een bedrijf op de obligatiemarkt goedkoper kan lenen dan bij de bank, dan kan een bedrijf besluiten nieuwe obligaties uit te schrijven en met het opgehaalde geld leningen bij een bank af te lossen. Als toevallig het pensioenfonds in het hierboven gegeven voorbeeld die bedrijfsobligaties koopt, dan verdwijnt er dus geld uit de economie.

Conclusie
Quantitative easing is een effectief instrument van de centrale bank om de lange rente omlaag te drukken. Door staatsobligaties of hypotheekleningen uit de markt te halen verschuift de balans tussen vraag en aanbod, met als resultaat dat de rente op het schuldpapier dat de centrale bank op haar balans plaatst daalt. Indirect geeft QE ook een neerwaartse druk op de rente van andere obligaties, omdat de vrij gekomen middelen door beleggingsfondsen gebruikt kunnen worden om andere obligaties te kopen. Het mag duidelijk zijn dat QE op de korte termijn een gunstig effect heeft op de economie, maar daarmee is niet het hele verhaal verteld. Het aankopen van staatsobligaties verstoort namelijk het rentesignaal, dat normaal gesproken een weerspiegeling geeft van risico. Als een centrale bank de obligatiemarkt ondersteunt met QE wordt het voor de financiële markten veel moeilijker om risico’s te vergelijken op basis van de rente.
Een ander mogelijk nadeel is dat de markt gewend raakt aan het stimulerende beleid van de centrale bank, waardoor het met het verstrijken van de tijd steeds moeilijk zal worden het stimuleringsprogramma af te bouwen. Het gevaar loert dat de kapitaalmarkt verslaafd raakt aan de monetaire stimulering en de kunstmatige lage rente die daar het gevolg van is. Wat als de stimulering stopt en de lange rente weer begint te stijgen? Kan de economie dat wel dragen?

Bron: Frank Knopers – MarketUpdate


.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 10 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.