de Wereldwijde schuldencrisis

Waarom we geen inflatie kregen na QE1, QE2, QE3, QE4...

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Plofkraken als excuus voor cashloze samenleving ?

Posted 4 jaren 2 maanden geleden #55525
Begin deze week besloot ABN Amro meer dan de helft van haar geldautomaten te sluiten. Een tijdelijke maatregel die naar verwachting enkele weken tot maanden zal duren. Volgens de bank is dit nodig om veiligheid van omwonenden te waarborgen, omdat er de laatste tijd steeds meer plofkraken zijn. Vooral automaten van ABN Amro vallen ten prooi aan criminelen, omdat deze automaten makkelijker te kraken zijn dan die van andere banken.

De bank heeft 470 geldautomaten leeggehaald en dichtgetimmerd, waarvan 90 omgebouwd waren tot de gele, universele Geldmaat. Ook die zijn blijkbaar niet allemaal bestand tegen plofkraken. Het is een ingrijpende maatregel, omdat de beschikbaarheid van contant geld hierdoor verslechtert. Met name ouderen worden hierdoor getroffen, omdat deze groep relatief gezien meer met contant geld betaalt.

Kostenbesparing
Het is opvallend dat de bank zo’n drastische maatregel neemt, omdat het aantal plofkraken sinds 2012 juist sterk is gedaald. Het lijkt er dus op dat banken de plofkraken nu als excuus gebruiken om een nieuw beleid door te voeren.
Veiligheid wordt gebruikt als argument om geldautomaten weg te halen, maar dat is zeker niet het enige argument. De afgelopen tien jaar daalde het aantal geldopnames met 40%, terwijl het aantal geldautomaten slechts 24% is afgenomen. Banken moeten dus een uitgebreid netwerk van automaten in stand houden, terwijl het aantal geldopnames snel terugloopt. De kosten per transactie worden dus steeds hoger.

Voor ABN Amro zijn de plofkraken die recent in het nieuws zijn geweest dus een goed excuus om een kostenbesparing door te voeren. Door de helft van alle geldautomaten enige tijd buiten werking te stellen kan de bank alvast bekijken hoe mensen hierop reageren. Misschien dat ze dan over een paar maanden besluit een deel van de geldautomaten definitief te sluiten.
Mogelijk volgen andere banken het voorbeeld van ABN Amro. De politie houdt er al rekening mee dat criminelen de geldautomaten van andere banken tot doelwit zullen kiezen. Dat geeft andere banken gelegenheid om hetzelfde te doen. Voor uw eigen veiligheid, zullen we maar zeggen.

Criminalisering contant geld
De afgelopen jaren zien we een trend in het criminaliseren van contant geld door banken en overheden. Ze kunnen contant geld niet traceren, dus als je met cash wilt afrekenen, zul je wel iets te verbergen hebben, zo lijkt de gedachte te zijn. Daarom wordt cash steeds meer in verband gebracht met criminaliteit en witwassen.

De overheid neemt steeds meer repressieve maatregelen om contant geld te ontmoedigen. Voor transacties boven de €10.000 in contanten moeten winkeliers tegenwoordig al melding maken. En de regels worden nog verder aangescherpt, want de regering heeft plannen om transacties van meer dan €3.000 contant geld te verbieden.
Het is nog maar de vraag in hoeverre deze maatregel bijdraagt aan de bestrijding van witwassen. De ministeries van Financiën en Justitie kunnen geen enkele inschatting geven van de omvang van de witwaspraktijken via transacties van €3.000 tot €10.000.
Tegelijkertijd vinden er ook veel witwaspraktijken plaats via bankrekeningen. Zo kreeg ING vorig jaar nog een miljardenboete opgelegd voor deze witwaspraktijken. Als het de overheid om witwassen te doen is, dan zouden ze ook naar elektronisch betalingsverkeer moeten kijken. De fixatie op contant geld als boosdoener is buitenproportioneel.

Financiële repressie
Negatieve rente op spaargeld is een groot probleem. Zowel voor de spaarders, als voor banken en overheden. Gevreesd wordt dat veel mensen bij negatieve spaarrente hun geld van de bank halen, waardoor vermogen uit het zicht van banken en belastingdienst verdwijnt. Om dat te voorkomen moeten ze het gebruik van contant geld ontmoedigen. Bijvoorbeeld door geldautomaten te sluiten, geen contant geld meer te accepteren voor overheidsdiensten en door transacties boven een bepaald bedrag te verbieden.
Zetten we al deze ontwikkelingen op een rij, dan zien we een duidelijke trend van financiële repressie. Repressie die bedoeld is om een disfunctioneel geldsysteem met negatieve rente overeind te houden. Hoe lang zal het nog duren voordat je helemaal niet meer met contant geld kunt betalen?

> Gaat lekker met orde- en wetshandhaving. Maar zoals altijd in Nederland, kunnen we de boeven niet pakken, dan pakken we de burger. Anti-plofkraakbeleid? Laat u niets wijsmaken. Het is een excuus. Ze willen het contante geld uit de samenleving verbannen. Het gaat erom dat ze de geldstromen kunnen beheersen!!! Ze willen controle over ons.
Last Edit:4 jaren 2 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 jaren 2 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Spaarrente? Nee, boeterente !

Posted 4 jaren 2 maanden geleden #55465
Rente
De discussie over het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) houdt maar niet op. Nee, de discussie wordt zelfs heftiger. Er wordt steeds vaker met een vermanend vingertje gewezen op het repressieve beleid van de ECB aangaande de rentetarieven en het opkoopbeleid. De gevolgen van hun beteugelende maatregelen worden nu zichtbaar. Pensioenfondsen en spaarders worden hard getroffen. De jarenlang aanhoudende stapsgewijze renteverlaging heeft geleid tot bijna een nultarief op spaartegoeden en zelfs een negatief tarief op het overtollige kasgeld van de (spaar)banken.

Sparen kost geld
Het rente-verdienmodel gaat naar de bliksem. Banken zien liever dat we ons spaargeld thuis bewaren dan dat ze ons nog dat hele kleine beetje rente bijschrijven. Per saldo verliezen vooral de traditionele spaarbanken daarop omdat ze nu een rente moeten betalen aan de centrale bank van – 0,5 procent voor hun overtollig kasgeld. Deze zomer nog verlaagd van min 0,4 naar min 0,5.

Globalisering ooraak dalende rente
Ooit werden we bijna agressief benaderd door het bankwezen om vooral ons overtollig geld bij hen weg te zetten voor een leuke rentevergoeding. Een rente die hoger was dan de inflatie. Dat was lucratief want we hielden er geld aan over. Echter waait de wind nu de andere kant op. Tijden zijn veranderd. Al meer dan 30 jaar zien we de rentetarieven dalen. Dat heeft te maken met de mondialisering van de wereldwijde economieën. Om de mondiale concurrentie voor te blijven moest er volop geïnvesteerd worden en daarvoor verlaagden de banken hun leentarieven. Alles onder supervisie van de centrale banken. Het lucratieve daarvan was dat behalve investeren met geleend geld ook het consumentenkrediet goedkoper werd. Daarmee brak het krediettijdperk aan. Economische groei aangejaagd door krediet. Kunstmatige groei dus. Centrale banken knoeiden met het rente-verdienmodel. Knoeien op een wijze die vergelijkbaar is met het heimelijk opvoeren van je brommer. Je bromt harder maar het kost je meer brandstof.

Dalende rente is onomkeerbaar
Het verdienmodel van onze traditionele banken bestaat uit inlenen van (spaar)geld en uitlenen van kredieten. Er werd een rentemarge gehanteerd van ongeveer 2 procent en daarmee waren de bankiers blij en de spaarrekeninghouders op de koop toe. Echter waren onze centrale banken genoodzaakt om de rentetarieven blijvend in stapjes te verlagen omdat ze als monetaire beleidsmakers verantwoordelijk waren voor het aan de praat houden van ons fiat geldsysteem. De enorme kredietberg moest natuurlijk betaalbaar blijven en dat kon alleen met lagere rentetarieven. Banken durven nu de rente niet meer te verhogen omdat dan de rem wordt gezet op economische groei.

Kredietcrisis in stilte al begonnen
Bij de huidige record schuldenberg zouden hogere leentarieven leiden tot een implosie van de wereldwijde economieën door de exploderende kredietberg. Een schuldenberg die als een lawine de banken onderweg meesleurt het diepe dal in. Er is in een tijdvak van 32 jaar dalende rentetarieven een kredietmassa gecreëerd van ongekende omvang. De kredietcrisis is feitelijk al begonnen maar over een crisis wordt officieel nog niet gesproken. De financiële markten verkeren nog altijd in hoerastemming terwijl onderliggend de problemen bij de massa in de samenleving al gevoeld worden. Nog niet bij de elite die hun kapitaal deels beleggen op de beurs. Alleen de rijken kunnen zich permitteren om hun overtollig (spaar)geld te beleggen.

Ondanks alles toch sparen
We zien dat de ECB inmiddels al met de handen in het haar zit. Nou ja, madame Lagarde dus. Triomfantelijk woelt ze door haar zilvergrijze haren en wijst met haar vingertje naar de begrotingsoverschotten van Nederland en Duitsland. Sparen wordt niet meer beloond, dus verbrassen is nu het motto. Enkele jaren geleden zagen we het al aankomen dat de rente naar nul zou zakken. Er werd op gezinspeeld dat rekeninghouders bij de nadering van nulrente hun geld van de bank zouden halen. Na aftrek van bankkosten en inflatie houd je onder de streep minder over. Toch is er nog altijd een toename van de inleg bij (spaar)banken. Tot ongenoegen van de bank maar ook van de klant. De bank vergoedt nog een minimale rente van 0,01 procent terwijl ze voor hun overtollig saldo een strafrente(!?) zijn verschuldigd van 0,5 aan de ECB. Zonder het te beseffen zijn we hiermee in het stadium geraakt van een rampzalige kapitaalvernietiging.

Door de bank genomen
Een kapitaalvernietiging die al voelbaar is bij de grote massa. Mensen durven hun spaargeld niet van de bank te halen, bang dat het thuis niet veilig is. Niet iedereen heeft een dure kluis in huis. Noodgedwongen bewaren we ons geld op de bank. We kunnen nauwelijks anders want we zitten vast aan een verplichte betaalrekening en daar hangt meestal de spaarrekening aan. Noodgedwongen laten we onze overtollige maar broodnodige reserves bij de bank. Nog altijd met het idee dat ons geld daar “veilig” is. Terwijl we zichtbaar door de bank worden ‘beroofd.’ Toch zien we de bank niet als de bandiet. Wel de bankier die zwart geld wit wast.

Noodgedwongen bewaren we ons geld op de bank. We kunnen nauwelijks anders want we zitten vast aan een verplichte betaalrekening en daar hangt meestal de spaarrekening aan. Noodgedwongen laten we onze overtollige maar broodnodige reserves bij de bank. Nog altijd met het idee dat ons geld daar “veilig” is. Terwijl we zichtbaar door de bank worden ‘beroofd.’ Toch zien we de bank niet als de bandiet. Wel de bankier die zwart geld wit wast.

Burger spaart, crimineel "handelt" zwart
Er klotst ontiegelijk veel geld rond in het criminele circuit. Ons ooit zo vreedzame polderlandje lijkt wel een narcoticastaat. Criminelen wassen zakken vol zwart geld uit de drugshandel wit via duistere kanalen. Bankiers knijpen een oogje dicht. De schattingen van het zwartgeldcircuit lopen ver uiteen maar het gaat om vele miljarden. Een zorgelijke ontwikkeling dat zoveel geld wordt onttrokken aan het officiële geldcircuit. Terwijl wij onnozele burgers ons suf sparen. Vooral de ouderen zijn bang geworden voor toekomstige kortingen op hun pensioenen en sparen daarom juist meer. Ter voorkoming van interen op het saldo wordt er juist meer ingelegd. Dat gaat ten koste van dagelijkse uitgaven. Daar wordt op bespaard. Goed beschouwd puur het gevolg van monetair beleid.

Strafrente eist zijn tol
Besparingen op de uitgaven zijn funest voor de economie. Economische groei zakt dan in. Dankzij het monetair beleid van de ECB. De eindfase van een krediettijdperk is aangebroken en slaat om naar een kredietcrisis. We konden er op wachten. Veel mensen moeten noodgedwongen bezuinigen op hun uitgaven. Het gemis van een beloning voor ons spaargeld gaat zich wreken. We moeten nu ons zelf belonen met besparingen op consumptie. Een krediettijdperk slaat om naar een tijdperk van bezinning. Nuchtere analisten zien dat ons monetaire stelsel door centrale banken naar de knoppen wordt geholpen. De rollen zijn omgedraaid. Rente op spaargeld is nu boeterente geworden. Sparen wordt bestraft. De strijd tussen de kredietberg en de spaarberg is begonnen. En zoals altijd zal een strijd aan beide zijden slachtoffers kennen.

Gerrit Welbergen
Biflatie.nl
Last Edit:4 jaren 2 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 jaren 2 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Moody's geeft Duitse banken afwaardering

Posted 4 jaren 2 maanden geleden #55448
De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s heeft de Duitse bankensector afgewaardeerd. Het vooruitzicht is veranderd van ‘stabiel’ naar ‘negatief’, omdat de winstgevendheid van de bankensector onder druk staat.

Volgens de kredietbeoordelaar zijn de banken in Duitsland er onvoldoende in geslaagd hun winstmarges op peil te houden. Ook brengen ze de negatieve rente nog onvoldoende in rekening bij spaarders, waardoor banken weinig verdienen aan spaartegoeden.

De problemen in de Duitse bankensector zijn al langer bekend. Dat is ook te zien aan de waardeontwikkeling van Duitse bankaandelen. In de afgelopen tien jaar is de waarde van het aandeel van Deutsche Bank met meer dan 80% gedaald, terwijl Commerzbank in dezelfde periode bijna 90% van haar beurswaarde zag verdampen. De twee grootste banken van Duitsland moeten reorganiseren om hun operationele kosten te verlagen en de winstgevendheid te verbeteren.

Banken onder druk
De banken in Duitsland hebben relatief veel spaartegoeden en worden daarom hard getroffen door het rentebeleid van de ECB. De negatieve rente op overtollige reserves betekent dat banken jaarlijks vele miljoenen moeten afdragen aan de centrale bank. De banken moeten die boeterente doorberekenen aan spaarders, maar daar hebben ze lang mee gewacht. Willen ze hun winstmarges verbeteren, dan moeten banken volgens Moody’s meer negatieve rente gaan doorberekenen aan spaarders.

Eerder deze week kwam ook de ECB tot de conclusie dat een afnemende winstgevendheid van de bankensector een grote bedreiging kan vormen voor de groei van de economie. Banken kunnen daardoor weinig buffers opbouwen en dat maakt ze kwetsbaar in een eventuele crisis.

Frank Knopers
Geotrendlines
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic “Draghi gaat geschiedenis in als grote monetaire dwaas"

Posted 4 jaren 3 maanden geleden #55415Fisher: “Draghi gaat geschiedenis in als grote monetaire dwaas”

Mario Draghi zal de geschiedenis in gaan als één van de grootste ‘monetaire dwazen’. Dat zei voormalig hoofd van de Federal Reserve Bank van Dallas, Richard Fisher, in een interview met Bloomberg. Hij spreekt zijn bewondering uit voor de Italiaan, maar is tegelijkertijd zeer kritisch over zijn beleid. Vooral het experiment met negatieve rente is volgens Fisher een grote vergissing.
“Ik denk dat Draghi, voor wie ik persoonlijk wel bewondering heb, de geschiedenis in zal gaan als een van de grootste monetaire dwazen. Ik vind hem aardig en ik ken hem, want ik heb veel tijd met hem doorgebracht bij de centrale bank. Hij weet hoe hij de markt moet toespreken, maar ik denk dat negatieve rente een zeer slecht experiment was.”

Negatieve rente
Volgens de Amerikaanse oud-centraal bankier heeft de negatieve rente de Europese economie niet geholpen. Integendeel, de economie van Duitsland dreigt nog steeds in een recessie te belanden. Ondertussen heeft de negatieve rente het bancaire systeem “gedecimeerd” en de winstgevendheid van banken onder druk gezet, aldus Fisher.
Draghi nam in oktober afscheid als president van de ECB. In de afgelopen acht jaar wist hij de Eurozone door de crisis te loodsen, maar daarvoor betaalde hij een hoge prijs. Draghi verlaagde de rente tot onder nul en kocht voor honderden miljarden aan obligaties op. Door het opkoopprogramma staat de onafhankelijkheid van de centrale bank ter discussie. Bovendien slaagde hij er niet in zijn inflatiedoelstelling van iets minder dan twee procent te halen.

www.geotrendlines.nl/fisher-draghi-gaat-...ote-monetaire-dwaas/
door katertje
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
 • Ontvangen bedankjes 7664
 • birthday-cake

Beantwoord door dirko in topic Over #draghi: „Rare jongens, die Romeinen“ het beleid van de #ECB

Posted 4 jaren 3 maanden geleden #55299
’Rare jongens die Romeinen’, kan Wim Duisenberg vanuit het hiernamaals vaak gedacht hebben, de afgelopen jaren. De eerste ECB- president heeft met lede ogen moeten aanzien hoe de Romein Mario Draghi zijn monetaire beleid bij het oud vuil zette. Draghi’s opvolger Lagarde begint vrijdag en haar eerste uitspraken laten zien dat het monetaire beleid fundamenteel veranderd is.


Duisenbergs beleid werd gekarakteriseerd door de zogenaamde ’steady hand’. Het monetaristische gedachtegoed maakte in Duisenbergs jaren de dienst uit in Frankfurt en die school is ervan overtuigd dat renteverlagingen een kwakkelende economie niet aan de praat krijgen. Renteverlagingen leiden slechts tot onwenselijke schommelingen in de economie en een oplopende inflatie. De economie is prima in staat om tijdelijke terugvallen zelf te corrigeren, zo geloven monetaristen. Als dat niet lukt, is de oplossing het schrappen van zaken als het minimumloon, omdat die het herstellend vermogen van de economie in de weg staan.

Asterix en Obelix
Duisenberg en zijn staf verweerden zich in die tijd net zo succesvol tegen aanvallen van buitenaf als Asterix en Obelix in de tijd van de Romeinen. Critici, Romeins of niet, werden als ’rare jongens’ weggezet. De tegenargumenten van toenmalig ECB-hoofdeconoom en rasmonetarist Otmar Issing hadden dezelfde uitwerking als de toverdrank op Asterix en Obelix: zijn tegenargumenten waren zo krachtig, althans in de ogen van de opiniemakers, dat de ’rare jongens’ kansloos waren.
Maar door met Draghi een Romein aan het ECB-stuur te zetten, heeft Duisenberg zijn strijd postuum alsnog verloren. Terwijl Duisenbergs opvolger Trichet, zich nog liet beïnvloeden door het monetarisme, heeft Draghi zich er niets van aangetrokken.
 BEKIJK OOK: 

Draghi trok alle registers open

Tot ergernis van de Duitse centrale bank en, in mindere mate De Nederlandsche Bank, heeft Draghi alle registers opengetrokken om de economie te stimuleren. Dat de rente tot nul werd verlaagd zou Duisenberg wellicht nog met begrip hebben kunnen gadeslaan, vanwege de uitzonderlijke toestand waar de economie door de kredietcrisis in verzeild raakte. Maar ongetwijfeld zou hij met afgrijzen aangezien hebben dat de ECB in 2014 startte met het opkopen van staatsobligaties. Dat is pas echt vloeken in de monetaristische kerk.

Maar met deze schendingen van de monetaristische leerstukken is de beleidsrevolutie bij de ECB nog niet voltooid. Begin september had Duisenberg zich opnieuw rot kunnen schrikken. Aankomend ECB- presidente Lagarde riep eurolanden met een begrotingsoverschot op tot meer overheidsinvesteringen om zo de economie aan te jagen. Een doodzonde voor monetaristen, want voordat begrotingsimpulsen effect hebben op de economie, is de economie allang uit zichzelf aan het herstellen, zo luidt hun overtuiging.

De ECB heeft zich onder Draghi gevoegd bij het activistische beleid in de VS, het VK en Japan. Is de scholenstrijd in het land van de centrale bankiers daarmee definitief beslecht? Dat zal blijken als een meer monetaristisch georiënteerd centrale bankier, bijvoorbeeld van Duitse huize, ECB-president wordt.Raoul Leering is hoofd Internationaal Handelsonderzoek bij ING. Deze column is op persoonlijke titel geschreven en niet bedoeld als beleggingsadvies.

Reacties: vragen@dft.nl.

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!

Last Edit:4 jaren 3 maanden geleden door dirko
Laatst bewerkt 4 jaren 3 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic ECB wil banktegoeden kunnen blokkeren bij bankrun

Posted 4 jaren 6 maanden geleden #54962
Ter Informatie ! Deze bijdrage is van Geotrendlines en dateert van 16 november 2017

ECB wil banktegoeden kunnen blokkeren bij bankrun

De ECB pleit voor een nieuw instrument waarmee monetaire autoriteiten de banktegoeden kunnen bevriezen, zodat een bankrun gestopt kan worden voordat de bank in kwestie omvalt. Volgens ECB-bestuurslid Sabine Lautenslaeger is een dergelijke maatregel nodig om een bank die in de problemen zit meer tijd te geven om orde op zaken te stellen.
In een nieuw document dat onlangs door de Europese Centrale Bank werd gepubliceerd lezen we dat de huidige aanpak niet effectief is, omdat spaarders nog steeds de mogelijkheid hebben hun geld op te nemen of weg te sluizen in het geval een bank in de problemen komt. Daardoor kan een bankrun ontstaan, waarbij ook een bank die in de basis gezond is kan omvallen.
Volgens de ECB is een dergelijk moratorium noodzakelijk om te voorkomen dat de bankbalans door de uitstroom van spaartegoeden verslechtert, omdat toezichthouders anders niet goed kunnen inschatten hoe levensvatbaar de bank in kwestie nog is.

Spaargeld blokkeren
Uit het document blijkt dat de Europese Raad en het Europees Parlement begin dit jaar al een voorstel voor nieuwe wetgeving ter beoordeling naar de ECB hebben gestuurd. Daarin staat onder meer beschreven dat de blokkade van bankrekeningen maximaal vijf werkdagen mag duren. Om te voorkomen dat het betalingsverkeer vastloopt mogen rekeninghouders tijdens een dergelijke blokkade nog wel een beperkt bedrag per dag opnemen, een bedrag dat voldoende is om boodschappen te kunnen doen.

Hieronder een passage uit het 69 pagina’s tellende rapport:
Om een pre-resolutie moratorium succesvol te maken in het voorkomen van een ernstige verslechtering van de situatie van een financiële instelling moet deze een zo groot mogelijk bereik hebben. Men zou kunnen zeggen dat er geen gevaar is voor een bankrun, omdat spaartegoeden gedekt worden door het depositogarantiestelsel.
Echter, in de praktijk is het mogelijk dat zodra het omvallen van de bank onvermijdelijk lijkt, dat een substantieel aantal gedekte spaarders toch hun geld weghalen. Ofwel om er zeker van te zijn dat ze erover kunnen beschikken, ofwel omdat ze geen vertrouwen hebben in het depositogarantiestelsel. Een dergelijk scenario is vooral waarschijnlijk bij grote banken, waar de omvang van de gedekte spaartegoeden zo groot is dat het vertrouwen in de capaciteit van het depositogarantiestelsel wegvalt.
Als in een dergelijk scenario de spaartegoeden buiten het moratorium vallen, dan kan het in werking treden van het moratorium een waarschuwing geven aan spaarders dat de financiële instelling in kwestie dreigt om te vallen. Het moratorium zou dan contraproductief zijn, omdat het dan een bankrun veroorzaakt, in plaats van deze te voorkomen. Een dergelijke uitkomst kan fataal zijn voor een correcte afwikkeling van een bank, wat uiteindelijk ernstige schade kan toebrengen aan schuldeisers en een significante last kan leggen op het depositogarantiestelsel.
Daarom zorgt de uitzondering van spaarders voor het moratorium voor serieuze twijfels over de effectiviteit van dit instrument. In plaats van een algemene uitzondering te maken zou de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) bepaalde beschermingsmaatregelen moeten nemen om de rechten van spaarders te garanderen, zoals een duidelijke communicatie over wanneer spaarders weer volledige toegang krijgen en een beperking van maximaal vijf werkdagen.

Deze radicale plannen doen denken aan de bankencrisis op Cyprus en in Griekenland, maar als het aan de ECB ligt wordt deze vorm van financiële repressie de nieuwe blauwdruk voor alle banken in de Eurozone. Het lijkt de volgende stap te zijn na de Europese bail-in regels die sinds 2016 van toepassing zijn.

Frank Knopers, Geotrendlines
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.263 seconden