× de Wereldwijde schuldencrisis

Verwijderd Door de bank genomen

Meer
1 jaar 1 maand geleden #57601 door katertje
In 2011 was het geen probleem om de banken genoeg geld te bezorgen om hun schuld op een dragelijke manier te kunnen herstructureren, maar toen er in datzelfde jaar 310 miljard voor Griekenland nodig was – een peulschil in bankenland – was het kot te klein. Twee maten, twee gewichten, zoals steeds.

Het is vandaag niet anders. Terwijl we allemaal tv kijken, als konijnen naar een lichtbak, en ons via NLP-technieken wordt ingepompt dat een gevaarlijk virus onze samenleving bedreigt, is de aandacht totaal weggeschoven van het ware probleem: dit monetair systeem loopt op zijn laatste benen.
Het geven van gratis geld aan de banken – dus zonder enige verplichting tot terugbetaling – is sinds 7 maart 2019 het standaardbeleid van Bilderberger Lagarde geworden.

TLTRO heet het ding, en dat staat voor “Targeted Long Term Refinancing Operations”, wat erop neerkomt dat de ECB liquiditeit verschaft aan die banken die door een veel te soepel kredietbeleid in de problemen zijn gekomen. Als de Centrale Bank niet zou inspringen, dan zouden die banken dus failliet gaan. Maar nee hoor: de theorie is dat ze “too big to fail” zijn, en dus mogen ze niet failliet. Als u en ik om gelijk welke reden onze lening niet kunnen afbetalen, dan zijn we “too small to save”.

De Vrije Markt
Het zou te ver leiden om uit te leggen hoe in een vrije markt het failliet van een bank geen enkel systeemrisico met zich meebrengt: door de Corona-”crisis” (veroorzaakt, door regeringsbeleid) zijn talloze mooie bedrijven failliet gegaan. De “vrije markt” zegt men dan, en men laat ze failliet gaan.

Maar wanneer die “Non-Performing Loans” daarna logischerwijze opduiken op de balansen van de banken, is er plots geen vrije markt meer en wordt er met overheidsgeld = ons belastinggeld gegooid.

Het meest sprekende voorbeeld daarvan is het TLTRO-programma. Sinds 2014 kunnen banken lenen aan 0%. Het geleende geld moet dus wel ooit nog terugkomen, maar het wordt op zijn minst gratis ter beschikking gesteld. Maar zelfs dat was niet genoeg. Want mocht u denken dat die banken door zo’n gunstig regime na zeven jaar toch wel door hun moeilijkheden heen zijn, dan komt nu de ‘top of the bill’: sinds 7 maart 2019 krijgen banken zelfs 1% geld toe op het geld dat ze lenen via dit programma!

Probeer het te begrijpen: als ze 100 euro lenen, krijgen ze eigenlijk 101 euro. Ha!! Waarom dan geen miljard lenen en tien miljoen gratis krijgen? En zo geschiedde: terwijl banken het presteren om aan de professioneel bang gemaakte massa – zou het één met het ander te maken hebben? – nul euro rente uit te betalen (of erger zelfs: negatieve rente te rekenen), mogen ze zelf wél constant op een kapitaalsubsidie van 1% rekenen. Maar mevrouw/mijnheer, u kan uw lening niet afbetalen? Ach, jammer, maar uw huis is van ons.

Hemeltergend, maar geen mens die er nog acht op slaat want: Corona. Enkel dat telt nog. Bij de meeste mensen is tunnelzicht ontstaan. Die angst moet weg, en dan kunnen we weer nadenken. We worden met andere woorden dommer als we angstig zijn. Minder analytisch. En dat is precies wat de eigenaars van het systeem willen: brave burgers, die zich nooit nog kritische vragen stellen bij het feit, niet de mening, dat ze rechtstreeks naar de slavernij worden geleid.
Ik weet niet hoe u zich daarbij voelt, maar ik vind dat een groter gevaar dan de Corona plandemie.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden #57131 door katertje
EU-lidstaten die ook deel uitmaken van de eurozone mogen in bepaalde gevallen zelf beslissen of overheidsdiensten contant kunnen worden betaald. Dat volgt dinsdag uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat een definitieve uitspraak over een zaak met betrekking tot contant betalen aan de lokale rechter laat.

In principe moet elk euroland altijd en overal contante betalingen toestaan. Maar toen Duitse burgers een bepaalde overheidsdienst cash wilden betalen, kregen zij te horen dat dit niet kon.

De zaak werd voorgelegd aan het Europese Hof, dat nu zegt dat in voorkomende gevallen toch een lokale rechter zich erover moet uitspreken. In deze kwestie ging het om de betaling van een omroepbijdrage.

"Wanneer de overheid een goede reden heeft om cash niet toe te staan, is het aan de Duitse rechter of de overheid al dan niet gelijk heeft", verduidelijkt een woordvoerder van het Hof. Zo zou het bijvoorbeeld praktisch onuitvoerbaar kunnen zijn om iedereen contant te laten betalen. "Wanneer het om te veel mensen gaat, lijkt het ondoenbaar."

De lokale rechter moet nu bepalen of dat ook echt zo is en bovendien vaststellen of het voor de betreffende consumenten bijvoorbeeld heel lastig is om op een andere manier te betalen. "Waardoor misschien toch nog een uitzondering op de uitzondering kan worden gemaakt."

De euro blijft hoe dan ook het wettige betaalmiddel in de landen van de eurozone, maar concrete manieren van betalen kunnen dus ook nationaal geregeld worden. Deze zaak draaide nadrukkelijk om de betaling van een overheidsdienst en dus niet om de betaling van bijvoorbeeld een winkel.

Door: NU.nl
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 4 maanden geleden #56006 door katertje
ECB kondigt 750 miljard euro aan extra stimulering aan.

De ECB heeft deze week een nieuw pakket van 750 miljard euro aan stimulering aangekondigd.In een spoedbijeenkomst op woensdag besloot de centrale bank nog meer obligaties van overheden en bedrijven op te kopen. Ook liet de centrale bank in een toelichting weten dat ze de eisen voor een opkoopprogramma versoepelt. Indien nodig is de centrale bank bereid het opkoopprogramma verder uit te breiden, ook als dat betekent dat ze daarmee zelf opgelegde limieten overschrijdt.

Het nieuwe opkoopprogramma, genaamd Pandemic Emergency Purchase Programme, komt bovenop de maatregelen die de centrale bank vorige week aankondigde. Toen maakte de ECB bekend voor 120 miljard euro per maand aan obligatiesd op te kopen. Met de extra 750 miljard van dit noodplan komen de totaal geplande aankopen voor dit jaar op 1,1 biljoen. Het nieuwe programma komt er in ider geval tot het einde van dit jaar actief, met de optie om het te verlengen als de situatie daarom vraagt.


Italiaanse rente

De ECB werd deze week min of meer gedwongen om actie te ondernemen. De rente op staatsleningen van de zuidelijke eurolanden schoot omhoog na eerdere uitspraken van Christine Lagarde. De president van de ECB zei vorige week tijdens het rentebesluit dat ze niet van plan is om de renteverschillen tussen landen te verkleinen. Dit zorgde voor onrust op de obligatiemarkt, met name in het door het coronavirus zwaar getroffen Italië. De Italiaanse 10-jaars rente schoot door de uitspraken van Lagarde omhoog naar bijna 3%. Na de bekendmaking van dit nieuwe stimuleringsprogramma dook de rente weer net zo hard omlaag.

Met de aankondiging van dit nieuwe opkoopprogramma maakt de centrale bank een draai van 180 graden. Eerst zei Lagarde nog dat ze niet van plan is het verschil in rente tussen verschillende landen weg te werken, maar nu doet ze precies het tegenovergestelde. Anders dan met het reguliere opkoopprogramma kan de centrale bank onder dit nieuwe programma tijdelijk afwijken van de normale verdeelsleutel. Dat betekent dat ze tijdelijk meer obligaties van een bepaald land kan kopen dat de verdeelsleutel toestaat.
rates
Bijlagen:

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #55672 door katertje
We konden er op wachten. Eindelijk is het zover, vanaf 1 april gaat de spaarrente naar nul procent. De ABN/AMRO is de eerste grootbank die het aandurft: De andere grote banken kijken nog even de kat uit de boom maar ik verwacht dat ze vanzelf mee gaan doen. Meedoen met legale oplichting van bankrekeninghouders die met hun reserves geen kant op kunnen.

Nu ABN Amro als eerste grootbank de spaarrente naar nul gaat verlagen, doen mensen er toch goed aan hun geld bij de bank te laten staan, zegt MinFin Hoekstra. "Laat dat geld op de spaarrekening staan", reageert Hoekstra op de renteverlaging naar 0.0 procent van ABN Amro. „Tuurlijk willen we allemaal hoge rendementen maken. Maar het staat daar veilig. En zelfs als je maar een klein beetje of geen rente krijgt, is dat verstandiger dan het in een oude sok stoppen.”

Hoekstra gaat niet ingrijpen nu spaarders helemaal geen rente meer krijgen. „De grens is voor mij negatieve spaarrente. Dat vind ik echt onverstandig, want ik vind het heel erg belangrijk dat alle Nederlanders in veiligheid en vol vertrouwen geld op de spaarrekening kunnen neerzetten.”

De minister heeft er vertrouwen in dat banken geen negatieve rente aan gewone spaarders gaat rekenen en wil daarom nog niet een verbod opleggen. „Dat kan wel, maar er kleven allerlei nadelen aan. Maar als banken toch wel en masse zouden overgaan op negatieve rente, dan zal ik beraden of ingrijpen toch niet nodig is.

Geen rijen bij de bank
Bang voor een bankrun is de minister niet: „Nee, eerlijk gezegd niet, omdat Nederlanders gelukkig veel vertrouwen hebben in hun eigen bank en de ervaring hebben dat geld daar veilig staat. Het grote belang is om dat ook zo te houden.”

> Opvallend commentaar van de MinFin in de Telegraaf.
Hoekstra gaat niet ingrijpen nu spaarders helemaal geen rente meer krijgen. „De grens is voor mij negatieve spaarrente. Dat vind ik echt onverstandig, want ik vind het heel erg belangrijk dat alle Nederlanders in veiligheid en vol vertrouwen geld op de spaarrekening kunnen neerzetten.”

Wat de minister verzwijgt is dat nul procent per saldo al een negatief resultaat oplevert. Hij praat niet over bankkosten en inflatie. Er blijft onder de streep dus minder over. Dringt bij velen nog niet door.
Laast bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #55525 door katertje
Begin deze week besloot ABN Amro meer dan de helft van haar geldautomaten te sluiten. Een tijdelijke maatregel die naar verwachting enkele weken tot maanden zal duren. Volgens de bank is dit nodig om veiligheid van omwonenden te waarborgen, omdat er de laatste tijd steeds meer plofkraken zijn. Vooral automaten van ABN Amro vallen ten prooi aan criminelen, omdat deze automaten makkelijker te kraken zijn dan die van andere banken.

De bank heeft 470 geldautomaten leeggehaald en dichtgetimmerd, waarvan 90 omgebouwd waren tot de gele, universele Geldmaat. Ook die zijn blijkbaar niet allemaal bestand tegen plofkraken. Het is een ingrijpende maatregel, omdat de beschikbaarheid van contant geld hierdoor verslechtert. Met name ouderen worden hierdoor getroffen, omdat deze groep relatief gezien meer met contant geld betaalt.

Kostenbesparing
Het is opvallend dat de bank zo’n drastische maatregel neemt, omdat het aantal plofkraken sinds 2012 juist sterk is gedaald. Het lijkt er dus op dat banken de plofkraken nu als excuus gebruiken om een nieuw beleid door te voeren.
Veiligheid wordt gebruikt als argument om geldautomaten weg te halen, maar dat is zeker niet het enige argument. De afgelopen tien jaar daalde het aantal geldopnames met 40%, terwijl het aantal geldautomaten slechts 24% is afgenomen. Banken moeten dus een uitgebreid netwerk van automaten in stand houden, terwijl het aantal geldopnames snel terugloopt. De kosten per transactie worden dus steeds hoger.

Voor ABN Amro zijn de plofkraken die recent in het nieuws zijn geweest dus een goed excuus om een kostenbesparing door te voeren. Door de helft van alle geldautomaten enige tijd buiten werking te stellen kan de bank alvast bekijken hoe mensen hierop reageren. Misschien dat ze dan over een paar maanden besluit een deel van de geldautomaten definitief te sluiten.
Mogelijk volgen andere banken het voorbeeld van ABN Amro. De politie houdt er al rekening mee dat criminelen de geldautomaten van andere banken tot doelwit zullen kiezen. Dat geeft andere banken gelegenheid om hetzelfde te doen. Voor uw eigen veiligheid, zullen we maar zeggen.

Criminalisering contant geld
De afgelopen jaren zien we een trend in het criminaliseren van contant geld door banken en overheden. Ze kunnen contant geld niet traceren, dus als je met cash wilt afrekenen, zul je wel iets te verbergen hebben, zo lijkt de gedachte te zijn. Daarom wordt cash steeds meer in verband gebracht met criminaliteit en witwassen.

De overheid neemt steeds meer repressieve maatregelen om contant geld te ontmoedigen. Voor transacties boven de €10.000 in contanten moeten winkeliers tegenwoordig al melding maken. En de regels worden nog verder aangescherpt, want de regering heeft plannen om transacties van meer dan €3.000 contant geld te verbieden.
Het is nog maar de vraag in hoeverre deze maatregel bijdraagt aan de bestrijding van witwassen. De ministeries van Financiën en Justitie kunnen geen enkele inschatting geven van de omvang van de witwaspraktijken via transacties van €3.000 tot €10.000.
Tegelijkertijd vinden er ook veel witwaspraktijken plaats via bankrekeningen. Zo kreeg ING vorig jaar nog een miljardenboete opgelegd voor deze witwaspraktijken. Als het de overheid om witwassen te doen is, dan zouden ze ook naar elektronisch betalingsverkeer moeten kijken. De fixatie op contant geld als boosdoener is buitenproportioneel.

Financiële repressie
Negatieve rente op spaargeld is een groot probleem. Zowel voor de spaarders, als voor banken en overheden. Gevreesd wordt dat veel mensen bij negatieve spaarrente hun geld van de bank halen, waardoor vermogen uit het zicht van banken en belastingdienst verdwijnt. Om dat te voorkomen moeten ze het gebruik van contant geld ontmoedigen. Bijvoorbeeld door geldautomaten te sluiten, geen contant geld meer te accepteren voor overheidsdiensten en door transacties boven een bepaald bedrag te verbieden.
Zetten we al deze ontwikkelingen op een rij, dan zien we een duidelijke trend van financiële repressie. Repressie die bedoeld is om een disfunctioneel geldsysteem met negatieve rente overeind te houden. Hoe lang zal het nog duren voordat je helemaal niet meer met contant geld kunt betalen?

> Gaat lekker met orde- en wetshandhaving. Maar zoals altijd in Nederland, kunnen we de boeven niet pakken, dan pakken we de burger. Anti-plofkraakbeleid? Laat u niets wijsmaken. Het is een excuus. Ze willen het contante geld uit de samenleving verbannen. Het gaat erom dat ze de geldstromen kunnen beheersen!!! Ze willen controle over ons.
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #55465 door katertje
Rente
De discussie over het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) houdt maar niet op. Nee, de discussie wordt zelfs heftiger. Er wordt steeds vaker met een vermanend vingertje gewezen op het repressieve beleid van de ECB aangaande de rentetarieven en het opkoopbeleid. De gevolgen van hun beteugelende maatregelen worden nu zichtbaar. Pensioenfondsen en spaarders worden hard getroffen. De jarenlang aanhoudende stapsgewijze renteverlaging heeft geleid tot bijna een nultarief op spaartegoeden en zelfs een negatief tarief op het overtollige kasgeld van de (spaar)banken.

Sparen kost geld
Het rente-verdienmodel gaat naar de bliksem. Banken zien liever dat we ons spaargeld thuis bewaren dan dat ze ons nog dat hele kleine beetje rente bijschrijven. Per saldo verliezen vooral de traditionele spaarbanken daarop omdat ze nu een rente moeten betalen aan de centrale bank van – 0,5 procent voor hun overtollig kasgeld. Deze zomer nog verlaagd van min 0,4 naar min 0,5.

Globalisering ooraak dalende rente
Ooit werden we bijna agressief benaderd door het bankwezen om vooral ons overtollig geld bij hen weg te zetten voor een leuke rentevergoeding. Een rente die hoger was dan de inflatie. Dat was lucratief want we hielden er geld aan over. Echter waait de wind nu de andere kant op. Tijden zijn veranderd. Al meer dan 30 jaar zien we de rentetarieven dalen. Dat heeft te maken met de mondialisering van de wereldwijde economieën. Om de mondiale concurrentie voor te blijven moest er volop geïnvesteerd worden en daarvoor verlaagden de banken hun leentarieven. Alles onder supervisie van de centrale banken. Het lucratieve daarvan was dat behalve investeren met geleend geld ook het consumentenkrediet goedkoper werd. Daarmee brak het krediettijdperk aan. Economische groei aangejaagd door krediet. Kunstmatige groei dus. Centrale banken knoeiden met het rente-verdienmodel. Knoeien op een wijze die vergelijkbaar is met het heimelijk opvoeren van je brommer. Je bromt harder maar het kost je meer brandstof.

Dalende rente is onomkeerbaar
Het verdienmodel van onze traditionele banken bestaat uit inlenen van (spaar)geld en uitlenen van kredieten. Er werd een rentemarge gehanteerd van ongeveer 2 procent en daarmee waren de bankiers blij en de spaarrekeninghouders op de koop toe. Echter waren onze centrale banken genoodzaakt om de rentetarieven blijvend in stapjes te verlagen omdat ze als monetaire beleidsmakers verantwoordelijk waren voor het aan de praat houden van ons fiat geldsysteem. De enorme kredietberg moest natuurlijk betaalbaar blijven en dat kon alleen met lagere rentetarieven. Banken durven nu de rente niet meer te verhogen omdat dan de rem wordt gezet op economische groei.

Kredietcrisis in stilte al begonnen
Bij de huidige record schuldenberg zouden hogere leentarieven leiden tot een implosie van de wereldwijde economieën door de exploderende kredietberg. Een schuldenberg die als een lawine de banken onderweg meesleurt het diepe dal in. Er is in een tijdvak van 32 jaar dalende rentetarieven een kredietmassa gecreëerd van ongekende omvang. De kredietcrisis is feitelijk al begonnen maar over een crisis wordt officieel nog niet gesproken. De financiële markten verkeren nog altijd in hoerastemming terwijl onderliggend de problemen bij de massa in de samenleving al gevoeld worden. Nog niet bij de elite die hun kapitaal deels beleggen op de beurs. Alleen de rijken kunnen zich permitteren om hun overtollig (spaar)geld te beleggen.

Ondanks alles toch sparen
We zien dat de ECB inmiddels al met de handen in het haar zit. Nou ja, madame Lagarde dus. Triomfantelijk woelt ze door haar zilvergrijze haren en wijst met haar vingertje naar de begrotingsoverschotten van Nederland en Duitsland. Sparen wordt niet meer beloond, dus verbrassen is nu het motto. Enkele jaren geleden zagen we het al aankomen dat de rente naar nul zou zakken. Er werd op gezinspeeld dat rekeninghouders bij de nadering van nulrente hun geld van de bank zouden halen. Na aftrek van bankkosten en inflatie houd je onder de streep minder over. Toch is er nog altijd een toename van de inleg bij (spaar)banken. Tot ongenoegen van de bank maar ook van de klant. De bank vergoedt nog een minimale rente van 0,01 procent terwijl ze voor hun overtollig saldo een strafrente(!?) zijn verschuldigd van 0,5 aan de ECB. Zonder het te beseffen zijn we hiermee in het stadium geraakt van een rampzalige kapitaalvernietiging.

Door de bank genomen
Een kapitaalvernietiging die al voelbaar is bij de grote massa. Mensen durven hun spaargeld niet van de bank te halen, bang dat het thuis niet veilig is. Niet iedereen heeft een dure kluis in huis. Noodgedwongen bewaren we ons geld op de bank. We kunnen nauwelijks anders want we zitten vast aan een verplichte betaalrekening en daar hangt meestal de spaarrekening aan. Noodgedwongen laten we onze overtollige maar broodnodige reserves bij de bank. Nog altijd met het idee dat ons geld daar “veilig” is. Terwijl we zichtbaar door de bank worden ‘beroofd.’ Toch zien we de bank niet als de bandiet. Wel de bankier die zwart geld wit wast.

Noodgedwongen bewaren we ons geld op de bank. We kunnen nauwelijks anders want we zitten vast aan een verplichte betaalrekening en daar hangt meestal de spaarrekening aan. Noodgedwongen laten we onze overtollige maar broodnodige reserves bij de bank. Nog altijd met het idee dat ons geld daar “veilig” is. Terwijl we zichtbaar door de bank worden ‘beroofd.’ Toch zien we de bank niet als de bandiet. Wel de bankier die zwart geld wit wast.

Burger spaart, crimineel "handelt" zwart
Er klotst ontiegelijk veel geld rond in het criminele circuit. Ons ooit zo vreedzame polderlandje lijkt wel een narcoticastaat. Criminelen wassen zakken vol zwart geld uit de drugshandel wit via duistere kanalen. Bankiers knijpen een oogje dicht. De schattingen van het zwartgeldcircuit lopen ver uiteen maar het gaat om vele miljarden. Een zorgelijke ontwikkeling dat zoveel geld wordt onttrokken aan het officiële geldcircuit. Terwijl wij onnozele burgers ons suf sparen. Vooral de ouderen zijn bang geworden voor toekomstige kortingen op hun pensioenen en sparen daarom juist meer. Ter voorkoming van interen op het saldo wordt er juist meer ingelegd. Dat gaat ten koste van dagelijkse uitgaven. Daar wordt op bespaard. Goed beschouwd puur het gevolg van monetair beleid.

Strafrente eist zijn tol
Besparingen op de uitgaven zijn funest voor de economie. Economische groei zakt dan in. Dankzij het monetair beleid van de ECB. De eindfase van een krediettijdperk is aangebroken en slaat om naar een kredietcrisis. We konden er op wachten. Veel mensen moeten noodgedwongen bezuinigen op hun uitgaven. Het gemis van een beloning voor ons spaargeld gaat zich wreken. We moeten nu ons zelf belonen met besparingen op consumptie. Een krediettijdperk slaat om naar een tijdperk van bezinning. Nuchtere analisten zien dat ons monetaire stelsel door centrale banken naar de knoppen wordt geholpen. De rollen zijn omgedraaid. Rente op spaargeld is nu boeterente geworden. Sparen wordt bestraft. De strijd tussen de kredietberg en de spaarberg is begonnen. En zoals altijd zal een strijd aan beide zijden slachtoffers kennen.

Gerrit Welbergen
Biflatie.nl
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #55448 door katertje
De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s heeft de Duitse bankensector afgewaardeerd. Het vooruitzicht is veranderd van ‘stabiel’ naar ‘negatief’, omdat de winstgevendheid van de bankensector onder druk staat.

Volgens de kredietbeoordelaar zijn de banken in Duitsland er onvoldoende in geslaagd hun winstmarges op peil te houden. Ook brengen ze de negatieve rente nog onvoldoende in rekening bij spaarders, waardoor banken weinig verdienen aan spaartegoeden.

De problemen in de Duitse bankensector zijn al langer bekend. Dat is ook te zien aan de waardeontwikkeling van Duitse bankaandelen. In de afgelopen tien jaar is de waarde van het aandeel van Deutsche Bank met meer dan 80% gedaald, terwijl Commerzbank in dezelfde periode bijna 90% van haar beurswaarde zag verdampen. De twee grootste banken van Duitsland moeten reorganiseren om hun operationele kosten te verlagen en de winstgevendheid te verbeteren.

Banken onder druk
De banken in Duitsland hebben relatief veel spaartegoeden en worden daarom hard getroffen door het rentebeleid van de ECB. De negatieve rente op overtollige reserves betekent dat banken jaarlijks vele miljoenen moeten afdragen aan de centrale bank. De banken moeten die boeterente doorberekenen aan spaarders, maar daar hebben ze lang mee gewacht. Willen ze hun winstmarges verbeteren, dan moeten banken volgens Moody’s meer negatieve rente gaan doorberekenen aan spaarders.

Eerder deze week kwam ook de ECB tot de conclusie dat een afnemende winstgevendheid van de bankensector een grote bedreiging kan vormen voor de groei van de economie. Banken kunnen daardoor weinig buffers opbouwen en dat maakt ze kwetsbaar in een eventuele crisis.

Frank Knopers
Geotrendlines
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #55415 door katertjeFisher: “Draghi gaat geschiedenis in als grote monetaire dwaas”

Mario Draghi zal de geschiedenis in gaan als één van de grootste ‘monetaire dwazen’. Dat zei voormalig hoofd van de Federal Reserve Bank van Dallas, Richard Fisher, in een interview met Bloomberg. Hij spreekt zijn bewondering uit voor de Italiaan, maar is tegelijkertijd zeer kritisch over zijn beleid. Vooral het experiment met negatieve rente is volgens Fisher een grote vergissing.
“Ik denk dat Draghi, voor wie ik persoonlijk wel bewondering heb, de geschiedenis in zal gaan als een van de grootste monetaire dwazen. Ik vind hem aardig en ik ken hem, want ik heb veel tijd met hem doorgebracht bij de centrale bank. Hij weet hoe hij de markt moet toespreken, maar ik denk dat negatieve rente een zeer slecht experiment was.”

Negatieve rente
Volgens de Amerikaanse oud-centraal bankier heeft de negatieve rente de Europese economie niet geholpen. Integendeel, de economie van Duitsland dreigt nog steeds in een recessie te belanden. Ondertussen heeft de negatieve rente het bancaire systeem “gedecimeerd” en de winstgevendheid van banken onder druk gezet, aldus Fisher.
Draghi nam in oktober afscheid als president van de ECB. In de afgelopen acht jaar wist hij de Eurozone door de crisis te loodsen, maar daarvoor betaalde hij een hoge prijs. Draghi verlaagde de rente tot onder nul en kocht voor honderden miljarden aan obligaties op. Door het opkoopprogramma staat de onafhankelijkheid van de centrale bank ter discussie. Bovendien slaagde hij er niet in zijn inflatiedoelstelling van iets minder dan twee procent te halen.

www.geotrendlines.nl/fisher-draghi-gaat-...ote-monetaire-dwaas/
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
2 jaren 9 maanden geleden - 2 jaren 9 maanden geleden #55299 door dirko
’Rare jongens die Romeinen’, kan Wim Duisenberg vanuit het hiernamaals vaak gedacht hebben, de afgelopen jaren. De eerste ECB- president heeft met lede ogen moeten aanzien hoe de Romein Mario Draghi zijn monetaire beleid bij het oud vuil zette. Draghi’s opvolger Lagarde begint vrijdag en haar eerste uitspraken laten zien dat het monetaire beleid fundamenteel veranderd is.


Duisenbergs beleid werd gekarakteriseerd door de zogenaamde ’steady hand’. Het monetaristische gedachtegoed maakte in Duisenbergs jaren de dienst uit in Frankfurt en die school is ervan overtuigd dat renteverlagingen een kwakkelende economie niet aan de praat krijgen. Renteverlagingen leiden slechts tot onwenselijke schommelingen in de economie en een oplopende inflatie. De economie is prima in staat om tijdelijke terugvallen zelf te corrigeren, zo geloven monetaristen. Als dat niet lukt, is de oplossing het schrappen van zaken als het minimumloon, omdat die het herstellend vermogen van de economie in de weg staan.

Asterix en Obelix
Duisenberg en zijn staf verweerden zich in die tijd net zo succesvol tegen aanvallen van buitenaf als Asterix en Obelix in de tijd van de Romeinen. Critici, Romeins of niet, werden als ’rare jongens’ weggezet. De tegenargumenten van toenmalig ECB-hoofdeconoom en rasmonetarist Otmar Issing hadden dezelfde uitwerking als de toverdrank op Asterix en Obelix: zijn tegenargumenten waren zo krachtig, althans in de ogen van de opiniemakers, dat de ’rare jongens’ kansloos waren.
Maar door met Draghi een Romein aan het ECB-stuur te zetten, heeft Duisenberg zijn strijd postuum alsnog verloren. Terwijl Duisenbergs opvolger Trichet, zich nog liet beïnvloeden door het monetarisme, heeft Draghi zich er niets van aangetrokken.
 BEKIJK OOK: 

Draghi trok alle registers open

Tot ergernis van de Duitse centrale bank en, in mindere mate De Nederlandsche Bank, heeft Draghi alle registers opengetrokken om de economie te stimuleren. Dat de rente tot nul werd verlaagd zou Duisenberg wellicht nog met begrip hebben kunnen gadeslaan, vanwege de uitzonderlijke toestand waar de economie door de kredietcrisis in verzeild raakte. Maar ongetwijfeld zou hij met afgrijzen aangezien hebben dat de ECB in 2014 startte met het opkopen van staatsobligaties. Dat is pas echt vloeken in de monetaristische kerk.

Maar met deze schendingen van de monetaristische leerstukken is de beleidsrevolutie bij de ECB nog niet voltooid. Begin september had Duisenberg zich opnieuw rot kunnen schrikken. Aankomend ECB- presidente Lagarde riep eurolanden met een begrotingsoverschot op tot meer overheidsinvesteringen om zo de economie aan te jagen. Een doodzonde voor monetaristen, want voordat begrotingsimpulsen effect hebben op de economie, is de economie allang uit zichzelf aan het herstellen, zo luidt hun overtuiging.

De ECB heeft zich onder Draghi gevoegd bij het activistische beleid in de VS, het VK en Japan. Is de scholenstrijd in het land van de centrale bankiers daarmee definitief beslecht? Dat zal blijken als een meer monetaristisch georiënteerd centrale bankier, bijvoorbeeld van Duitse huize, ECB-president wordt.Raoul Leering is hoofd Internationaal Handelsonderzoek bij ING. Deze column is op persoonlijke titel geschreven en niet bedoeld als beleggingsadvies.

Reacties: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laast bewerkt: 2 jaren 9 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 11 maanden geleden #54962 door katertje
Ter Informatie ! Deze bijdrage is van Geotrendlines en dateert van 16 november 2017

ECB wil banktegoeden kunnen blokkeren bij bankrun

De ECB pleit voor een nieuw instrument waarmee monetaire autoriteiten de banktegoeden kunnen bevriezen, zodat een bankrun gestopt kan worden voordat de bank in kwestie omvalt. Volgens ECB-bestuurslid Sabine Lautenslaeger is een dergelijke maatregel nodig om een bank die in de problemen zit meer tijd te geven om orde op zaken te stellen.
In een nieuw document dat onlangs door de Europese Centrale Bank werd gepubliceerd lezen we dat de huidige aanpak niet effectief is, omdat spaarders nog steeds de mogelijkheid hebben hun geld op te nemen of weg te sluizen in het geval een bank in de problemen komt. Daardoor kan een bankrun ontstaan, waarbij ook een bank die in de basis gezond is kan omvallen.
Volgens de ECB is een dergelijk moratorium noodzakelijk om te voorkomen dat de bankbalans door de uitstroom van spaartegoeden verslechtert, omdat toezichthouders anders niet goed kunnen inschatten hoe levensvatbaar de bank in kwestie nog is.

Spaargeld blokkeren
Uit het document blijkt dat de Europese Raad en het Europees Parlement begin dit jaar al een voorstel voor nieuwe wetgeving ter beoordeling naar de ECB hebben gestuurd. Daarin staat onder meer beschreven dat de blokkade van bankrekeningen maximaal vijf werkdagen mag duren. Om te voorkomen dat het betalingsverkeer vastloopt mogen rekeninghouders tijdens een dergelijke blokkade nog wel een beperkt bedrag per dag opnemen, een bedrag dat voldoende is om boodschappen te kunnen doen.

Hieronder een passage uit het 69 pagina’s tellende rapport:
Om een pre-resolutie moratorium succesvol te maken in het voorkomen van een ernstige verslechtering van de situatie van een financiële instelling moet deze een zo groot mogelijk bereik hebben. Men zou kunnen zeggen dat er geen gevaar is voor een bankrun, omdat spaartegoeden gedekt worden door het depositogarantiestelsel.
Echter, in de praktijk is het mogelijk dat zodra het omvallen van de bank onvermijdelijk lijkt, dat een substantieel aantal gedekte spaarders toch hun geld weghalen. Ofwel om er zeker van te zijn dat ze erover kunnen beschikken, ofwel omdat ze geen vertrouwen hebben in het depositogarantiestelsel. Een dergelijk scenario is vooral waarschijnlijk bij grote banken, waar de omvang van de gedekte spaartegoeden zo groot is dat het vertrouwen in de capaciteit van het depositogarantiestelsel wegvalt.
Als in een dergelijk scenario de spaartegoeden buiten het moratorium vallen, dan kan het in werking treden van het moratorium een waarschuwing geven aan spaarders dat de financiële instelling in kwestie dreigt om te vallen. Het moratorium zou dan contraproductief zijn, omdat het dan een bankrun veroorzaakt, in plaats van deze te voorkomen. Een dergelijke uitkomst kan fataal zijn voor een correcte afwikkeling van een bank, wat uiteindelijk ernstige schade kan toebrengen aan schuldeisers en een significante last kan leggen op het depositogarantiestelsel.
Daarom zorgt de uitzondering van spaarders voor het moratorium voor serieuze twijfels over de effectiviteit van dit instrument. In plaats van een algemene uitzondering te maken zou de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) bepaalde beschermingsmaatregelen moeten nemen om de rechten van spaarders te garanderen, zoals een duidelijke communicatie over wanneer spaarders weer volledige toegang krijgen en een beperking van maximaal vijf werkdagen.

Deze radicale plannen doen denken aan de bankencrisis op Cyprus en in Griekenland, maar als het aan de ECB ligt wordt deze vorm van financiële repressie de nieuwe blauwdruk voor alle banken in de Eurozone. Het lijkt de volgende stap te zijn na de Europese bail-in regels die sinds 2016 van toepassing zijn.

Frank Knopers, Geotrendlines
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 11 maanden geleden - 2 jaren 11 maanden geleden #54960 door katertje
Spaar je arm, leen je rijk(2): Is een bankrun aanstaande?

Rente
In deze 21ste eeuw verkeert de mensheid in een nieuw tijdvak van financiële repressie. Ons spaargeld en pensioenreserves zijn steeds vaker onderwerp van het gesprek. Gezien de zorgelijke ontwikkelingen op de financiële markten zal dat zeker zo blijven en zal dit onderwerp ook op deze site vaak voorbij komen. Wat dat betreft is deze site zijn tijd ver vooruit. Al langere tijd besteed ik hier aandacht aan het zieke fiat geldsysteem dat is gebouwd op krediet. Het schijnt dat de mainstream media nu wakker wordt.

Lees hier Spaar je arm, leen je rijk deel 1 biflatie.nl/spaar-je-arm-en-leen-je-rijk/

Omgekeerde bankroof
Via de krant en TV worden we overspoeld met verhalen over het nieuwe normaal, de negatieve rente. We worden langzaam gaar gekookt. Het bankenkartel misbruikt het kostbare bezit van de massa in de vorm van spaar- en pensioengelden, zeg maar het kleine kapitaal, om de opgehoopte kredietberg betaalbaar te houden met het invoeren van een negatieve rente. Je zou kunnen spreken van een eigendomsdelict. Of in de volksmond: bankroof, maar dan omgekeerde bankroof. Niet de bank maar de rekeninghouders worden beroofd.

Elite vergroot vermogensongelijkheid
De elite die met hun grootkapitaal is belegd in diverse bezittingen, zoals vastgoed, aandelen, obligaties, edele metalen en cryptocurrencies ontloopt de dans. De superrijken kunnen hun vermogensbestanddelen spreiden over diverse activa en vangen verliezen op de ene activa op met de winst van de andere. Tegelijk leent de elite bijna voor niets met een veelheid aan onderpand. Kortom, de elite kan tegen een stootje. Het kapitaal wat in handen is van de 10 procent superrijken bedraagt meer dan de helft van de wereldwijde activa. De resterende 90 procent mag het doen met de rest. Een vermogensongelijkheid die zorgt voor onbalans en onrust in de samenleving.

Magneetwerking grootkapitaal
Er moet een zeker verschil in inkomen en vermogen bestaan om de mens te prikkelen. Voor niets gaat de zon op maar geld en welstand moet je zelf verdienen. Echter wordt dat moeilijker voor de massa als het grote geld rond tolt onder een klein groepje superrijken die op hun geld zitten. De spoeling wordt erg dun als zo weinig geld gedeeld moet worden met zovelen. Het is de monetaire geldverruimingspolitiek van centrale banken waardoor het grote geld in de richting stroomt van de minste weerstand. Het is de magneetwerking van het grootkapitaal.

Uit balans
Ik heb vaker gewezen op de sociale ongelijkheid en onevenredige verdeling van de mondiale welvaart. Deze ongelijkheid is het laatste decennium sterk toegenomen. Als een handjevol mensen beschikt over veel kapitaal en het grootste deel van de wereldbevolking moet rondkomen met weinig kapitaal dan zal uiteindelijk de economie vastlopen. Het is een zichzelf versterkend proces wat niet automatisch stopt. Het kapitaal van de elite heerst. Door de grote onbalans proberen centrale banken uit alle macht te voorkomen dat de westerse krediet gedreven welvaartsmaatschappij failliet gaat. Banken leven van de kredietuitgifte, het is hun verdienmodel. Door de opgevoerde uitgifte van teveel krediet in een westerse samenleving met een krimpende bevolking is een historisch hoge kredietberg gecreëerd. Met teveel sneeuw op de top ontstaat lawinegevaar.

Koudegolf in aantocht, rente beneden nul
Om de betaalbaarheid niet in gevaar te brengen is de rente systematisch in kleine stappen verlaagd. Een beleid wat al meer dan 30 jaar stand houd. Maar hoe lang nog? De bodem is bereikt en we gaan binnenkort door het nulpunt naar negatieve rente. Financiële markten hebben de rente op staatsleningen al ruim beneden het nulpunt gedrukt en nu zijn banken gedwongen om negatieve rentetarieven door te berekenen aan hun klanten. Dat zijn wij allemaal. Bankrekeninghouders die hun reserves bewaren bij de bank voor de veiligheid. Ter voorkoming van inbraak en straatroof bewaren we ons geld bij de bank. We kregen daarvoor ooit een rentevergoeding, o.a. met de bedoeling om sparen aan te moedigen. Althans zo was de aloude gedachte. Nu zijn de rollen omgedraaid. Nu worden we ‘beroofd’ door de bank als we sparen en ‘beloond’ bij het aangaan van een lening. Bijna is het zover dat banken hun klanten een bedrag in rekening brengen voor het bewaren van spaargeld.

Als banken vrezen dan moet je weg wezen
Een nieuw ongekend tijdperk breekt aan. Banken zijn bevreesd over de afloop en vrezen later te worden afgestraft voor hun foute beleid. Logisch, het ongevraagd afnemen van iemands eigendom is nog altijd strafbaar volgens de huidige strafmaat. De Volksbank is slim en bereid hun klanten voor op de aanstaande negatieve rente. Onder het mom van dat ze niet anders kunnen vanwege het beleid van hun meerdere, de ECB. Nood breekt wet, dus toon alstublieft begrip voor ons beleid. In de monetaire geschiedenis is het fenomeen van negatieve rente op spaartegoeden nooit eerder voor gekomen. Economen durven geen voorspelling te doen over de afloop van deze maatregel. Dat zegt al genoeg.

Kartel
Ik durf het wel aan want ik ben geen econoom, geen wetenschapper, geen bankier, geen beleidsmaker maar zeg maar een nuchtere bankrekeninghouder, consument en belastingbetaler. Iemand die doelbewust een financiële beslissing neemt. Door schade en schande wijs geworden door de eigen fouten uit het verleden. Behalve ondergetekende zijn er meer mensen die hetzelfde denken. Toevallig mensen uit dat deel van de samenleving die de laatste jaren het meest getroffen zijn door het beteugelende beleid van centrale banken en hun partners in crime, het bankenkartel.

Omgekeerde tarieven met omgekeerde gevolgen
Regelmatig heb ik mijn zorgen uitgesproken over de gevolgen van negatieve rente en de mondiaal recordhoge kredietberg. In dit nieuwe monetaire tijdvak zal het omgekeerde beleid van positieve naar negatieve rentetarieven omgekeerde gevolgen hebben. Dat is mijn simpele analyse van dit nieuwe experimentele monetaire beleid. Er bestaan nog geen rekenmodellen van in het lesboek economie. Pas over een jaar of wat zullen economen de gevolgen hebben bestudeerd en krijgen onze studenten de nieuwe lesboeken economie uitgereikt. We lopen dus nu achter de feiten aan terwijl een stemmetje in mijn achterhoofd zachtjes roept dat er iets niet in de haak is. Dat stemt dus tot wantrouwen. Een wantrouwen t.o.v. onze monetaire beleidsmakers.

Bij de bank niet pluis, neem een kluis in huis
Een welbekend spreekwoord zegt: “Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard.” Binnenkort van toepassing als de rekeninghouders met kleine kapitaaltjes vrezen dat deze aangetast worden door ze uit handen te geven(uitlenen dus) aan een bank. Vooral de volwassen generatie is opgegroeid met het idee dat je beloond werd voor het uitlenen van je geld. Het was immers het verdienmodel van de bank. Aan de andere kon je daardoor een groot bedrag lenen tegen uiteraard een hogere rente, maar dat scheelde in ieder geval 20 jaar lang sparen voor je eigen huis of 5 jaar sparen voor je eigen automobiel. Maar wat gaan we nu beleven als we de rol van rente gaan omdraaien? Precies, het verdienmodel van banken gaat er aan. Waarom dan? Omdat rekeninghouders hun geld weg halen en daarmee de kapitaalratio van de bank in gevaar brengen. Het nieuwe credo wordt: “Bij de bank niet pluis, neem een kluis in huis.”

Gouden tijd voor edele metalen en cryptomunten
Ik durf stellig te beweren dat juist de mensen met de kleinere kapitaaltjes hun geld geleidelijk opnemen en thuis gaan oppotten. En dat in deze column een advertentie in beeld springt over een kluizenaanbieder. Gericht op de senioren onder ons. Bankrekeninghouders op middelbare leeftijd kopen nu misschien liever goud of zilveren munten. En sowieso meer cash in huis in de kluis. Sommigen wagen de stap naar cryptomunten. En de wat meer kapitaalkrachtigen durven misschien nog te speculeren op de beurs. Niet voor niets worden we bestookt door adverterende beleggingsexperts. Hoe dan ook, er zal zeker een langzame bankrun op gang komen. Vooral nu de dagelijkse media zich er mee gaan bemoeien. Ondanks dat onze geleerde economen waarschuwen op de gevaren van het bewaren van cash in de kluis in huis. Helaas breekt er een gouden tijd aan voor onze werkloze inbrekers en zal de scootermafia zich naar onze achterdeurtjes begeven. Wat uurtjes later natuurlijk dan de pizzabezorger aan de voordeur.

Gerrit Welbergen
Biflatie.nlBiflatie.nl
Laast bewerkt: 2 jaren 11 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 dag geleden - 3 jaren 1 dag geleden #54916 door katertje
ABN/AMRO? Wat krijgen we nou…!

Wat schetst mijn verbazing. Lees ik een nogal alarmerend nieuwsbericht over onze eigen staatsbank ABN/AMRO, die overigens bijna staatsbank af was. Echter is de privatisering dit jaar stil gevallen. Vreemd eigenlijk, verdacht misschien. Onze staatsbank gaat op verzoek van toezichthouder DNB (De Nederlandse Bank) alle klanten doorlichten op witwassen. Ja, ook particulieren. Uw rekening en de mijne. Hoewel, mijn betaalrekening is ondergebracht bij een concurrent, maar toch.
Wat gaan we nu beleven? Deze controle gaat wel erg ver. Worden wij particulieren nu ineens allemaal verdacht van witwaspraktijken?

Te gek voor woorden. Dat het vuile kapitaal van duistere vastgoedhandelaren en criminelen gretig door de bankiers door de wasmachine is gedraaid en vervolgens via de droger en de strijker glad gestreken netjes is verdeeld onder louche rekeninghouders, hoeft nog niet te betekenen dat iedere particuliere rekeninghouder een crimineel is. Wat krijgen we nou?

Is de kapitaal controle begonnen?
Eigenlijk vrees ik dat het voornamelijk gaat om de kapitaalcontrole. De totale controle van het betalingsverkeer. Je moet natuurlijk een smoes verzinnen om een dergelijke controle uit te kunnen voeren. In ons vrije democratisch landje kun je toch niet zomaar iedereen gaan controleren op zijn financiële transacties?

Ik ken tot nu toe maar één instantie die controles kan instellen en dat is de Belastingdienst. Bij iedereen wel bekend en gevreesd. Maar al jarenlang door alle belastingbetalers gedoogd. Daarom vinden we het met ons allen normaal dat de Belastingdienst boekenonderzoeken uitvoert bij ondernemers en de aangiften inkomstenbelasting controleert op onvolkomenheden.... Maar dat nu ook banken onze financiële transacties gaan controleren, dat gaat erg ver. We leven in een democratie en niet in China waar elke lantaarnpaal de Chinees in de straat controleert.

Het doorlichten op witwassen van alle rekeninghouders is een pure kapitaalcontrole. Als men hiermee begint dan is er sprake van wantrouwen. Banken vertrouwen hun eigen fiat geldsysteem niet meer en zijn bang dat er straks geld verdwijnt in verkeerde richtingen. Het is zaak om daar op tijd lucht van te krijgen om een val van het geldsysteem, en daarmee de systeembanken, te voorkomen.

DE ABN/AMRO zet zelfs duizend medewerkers in om de controles op het geldverkeer uit te voeren. Straks volgen alle banken natuurlijk wanneer blijkt dat het resultaat oplevert en er zwart geld opduikt. De Belastingdienst krijgt ingevolge wettelijke afspraken direct de informatie van de banken toegespeeld. Veel rekeninghouders zullen niet beseffen wat dit betekent als straks banken in de problemen raken. Hun beurswaardes zijn al 2 jaar duidelijk aan het dalen. Beleggers vertrouwen het niet meer. Logisch uiteraard, want door de aanhoudende rentedaling breekt hun verdienmodel af en worden straks verliezen geboekt.

Banken mogen niet omvallen
Banken beheren het geldsysteem en mogen niet failliet gaan. Als de één omvalt dan gaat de ander ook. Als dominosteentjes. De overheid moet dan ingrijpen met veel belastinggeld en daar zitten wij rekeninghouders/belastingbetalers niet op te wachten. Sterker nog, we kunnen dat niet aan. Een kapitaalcontrole kan de rekeninghouder, als het zover komt, aan banden leggen met zijn transacties en zelfs de opnames van contanten. Cyprus 2014. Door de meesten al lang vergeten, maar toen door insiders wel genoemd als voorbeeld wanneer het later in het “Grote Europa” toch mis mocht gaan.

Als we nu eens goed om ons heen kijken dan zien we een duidelijke verslechtering in de financiële positie van veel banken. De Deutsche Bank voorop. Ach, laten we gewoon afwachten met nog één keer een verwijzing naar de titel van deze column: “Bij de bank niet pluis? Neem een goeie kluis in huis…”

> Natuurlijk gaat het weer mis met de banken. Zie het scenario. Boven een ton ben je alles kwijt. Maar dan gaat de overheid vertellen, dat ze ook niet in staat is om de garantie van het depositogarantiestelsel waar te maken.
Om een ramp te voorkomen krijg je hetzelfde scenario als in Griekenland en Cyprus. Je mag je eigen geld niet meer opnemen. Het is ook niet meer van jou, je hebt het immers uitgeleend aan de banken. En dan komen er weer nieuwe smoesjes. Solidair zijn. En uiteraard zullen de zogenaamde zwarthandelaren aan de schandpaal worden genageld. Dat is namelijk een smoes die het publiek altijd wel pikt.
En dan komt de grote reset.

Bron: Biflatie
Gerrit Welbergen
Laast bewerkt: 3 jaren 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.