× de Wereldwijde schuldencrisis

Verwijderd Door de bank genomen

Meer
3 maanden 3 weken geleden - 3 maanden 3 weken geleden #54089 door katertje
NOS weet te melden dat ABN /AMRO, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een nieuwe methode hebben ontwikkeld om mensenhandel op te sporen... Via financiële gegevens waarover een bank beschikt, zoals overboekingen, konden ze arbeidsuitbuiting herkennen, bevestigt ABN/AMRO na een bericht in Trouw.
nos.nl/artikel/2273390-mensenhandel-opge...ia-bankgegevens.html

Volgens mij is het NIET de taak van banken om criminaliteit te bestrijden terwijl ze notabene zelf door criminele bankierspraktijken enige tijd geleden moesten worden opgekocht door de Staat. Om van de innige samenwerking van ING met criminelen, die resulteerden in het witwassen ten bedrage van miljoenen, nog maar niet te spreken.
Of van het snoepen door ABN/AMRO uit staatskassen via dividendfraude, waarbij onze wakkere overheid op de handen bleef zitten...tja..grotendeels staatsbank hè?
degeldpers.nl/2018/11/08/ABN-AMRO-snoept...dividendfraude-en-de overheid-deed-niks/

Banken zijn dus niet te vertrouwen en al helemaal niet wanneer zijzelf bij criminele activiteiten betrokken kunnen zijn.

Onbegrijpelijk dat de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan deze praktijken meewerken terwijl zij juist naar mijn mening dergelijke activiteiten zouden moet opsporen en tegengaan. Wat betreft de UvA kan ik het nog enigszins begrijpen want het is vaak een kwestie van wie hen financiert en mogelijk zijn dat ook weer de welbekende instanties.
Laatst bewerkt: 3 maanden 3 weken geleden door katertje.
Meer
4 maanden 4 dagen geleden #54010 door katertje
Bij ING’s witwasaffaire hield de minister toezichthouder DNB uit de wind
Witwasaffaire De Nederlandsche Bank is onafhankelijk. Maar het ministerie van Financiën regisseerde haar reactie op het witwasschandaal bij ING.

ING betaalde in september een recordboete van 775 miljoen aan het Openbaar Ministerie

Het nieuws in het kort:
Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) heeft vorige maand de reactie van onafhankelijk toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de witwasaffaire bij ING zelf geregisseerd. Dat blijkt uit interne stukken van Financiën, in bezit van NRC na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Dat Financiën nauw betrokken is bij het schrijven van de reactie is opvallend. DNB is een onafhankelijke toezichthouder.
In de nasleep van de witwasaffaire benadrukte Hoekstra die onafhankelijkheid juist publiekelijk.


De zon komt net op als het Openbaar Ministerie en ING op dinsdag 4 september 2018 naar buiten treden met de grootste boete uit de Nederlandse geschiedenis. ING betaalt 775 miljoen euro om strafvervolging af te kopen wegens „structureel” overtreden van de wetgeving die witwassen van geld moet voorkomen. Van 2010 tot en met 2016 had de bank haar organisatie en computersystemen zó slecht op orde dat criminele klanten hun miljoenen „nagenoeg ongestoord” via Nederlandse ING-rekeningen konden laten lopen.
„Buitengewoon ernstig”, noemt minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) de kwestie die ochtend. „Dit raakt opnieuw aan het vertrouwen in de financiële sector.” Het is de kernboodschap die Hoekstra daarna nog vaak zal herhalen en die zorgvuldig is voorgekookt op zijn ministerie. Op vrijdag verneemt Hoekstra voor het eerst over de jarenlange misstanden bij ING en de recordboete die maandag formeel zal worden vastgelegd. Hoekstra en de top van zijn ministerie zijn meteen in opperste staat van paraatheid. Ze werken het hele weekend door. En niet alleen aan de „kernboodschap” die de minister moet uitdragen.
Uit e-mails, memo’s en brieven van het ministerie, in bezit van NRC na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), blijkt dat Financiën dat weekend ook verzint hoe toezichthouder De Nederlandsche Bank door de witwasaffaire zal worden geloodst.
Misstanden
Dat ING voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is primair haar eigen verantwoordelijkheid. Maar tussen bank en Openbaar Ministerie zit nog een cruciale schakel: De Nederlandsche Bank (DNB). Waar de supervisie op de financiële buffers van banken is overgeheveld naar de Europese Centrale Bank, ligt het toezicht op naleving van de antiwitwaswet nog gewoon bij DNB.

En hoewel Hoekstra later in het Kamerdebat over de witwasaffaire zal zeggen dat de centrale bank in zijn ogen „adequaat” en „nadrukkelijk” bezig was met de misstanden bij ING, komt dat beeld niet naar voren uit het door justitie gepubliceerde feitenrelaas.
ING, de grootste bank van het land, nam klanten aan zonder hen goed te onderzoeken, hield transacties onvoldoende in de gaten en greep niet goed in als wél een alarmbel klonk. Niet dat het alarm vaak ging; ING had de computersystemen ingesteld op maximaal drie witwassignalen per dag. Het gevolg was misbruik van ING-rekeningen door allerlei foute klanten, zoals de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova die via ING haar corruptiemiljoenen witwaste.

Lees ook dit achtergrondverhaal over hoe ING de ogen gesloten hield
Van 2010 tot en met 2016 – de periode die justitie onderzocht – zette DNB eenmaal een formeel ‘handhavingsinstrument’ in: ING’s tak voor rijke particulieren, private banking, werd in 2015 een last onder dwangsom (voorwaardelijke boete) opgelegd omdat het cliëntenonderzoek niet in de haak was. Ook werd „gewezen” op tekortkomingen in de processen ter voorkoming van witwassen.
Heeft DNB gefaald?
Dat bij de rol van DNB vraagtekens zijn te zetten, is ook de top van het ministerie direct duidelijk, blijkt uit de interne stukken. Op de zaterdag voor de schikking schrijven ze Hoekstra een feitelijke memo. „Het toezicht op naleving van de Wwft door banken is belegd bij DNB”, leest die. Gevolgd door een opsomming van de „verschillende mogelijkheden” die de toezichthouder heeft om „het niet naleven van de verplichtingen aan te pakken”. Die opsomming maakt meteen duidelijk dat DNB tegenover ING verre van hard optrad. De opgelegde last onder dwangsom is een van de mildste opties. „DNB had bestuurders van de bank ook boetes kunnen opleggen van 5 miljoen euro … waarom is dat niet gebeurd?”, is een van de kritische vragen die ambtenaren voor Hoekstra formuleren ter voorbereiding op de bekendmaking van de schikking. „Heeft DNB als toezichthouder zitten slapen? Gefaald? Toch wel steken laten vallen?”, luidt een andere.
Tegelijkertijd is de top van het ministerie beducht op kritiek op de eigen rol. De Algemene Rekenkamer gaf Financiën in 2017 al een behoorlijke sneer, na onderzoek waaruit de conclusie kwam dat de minister zijn toezichthoudende rol op DNB maar „beperkt” invult. De Nederlandsche Bank mag onafhankelijk opereren, ze valt als zelfstandig bestuursorgaan wel onder Financiën.
Op zondag is al vastgesteld hoe met DNB om te gaan. Uit een mailwisseling blijkt dat Hoekstra die dag contact heeft met bankpresident Klaas Knot. Ze spreken af dat de minister, als de ophef straks losbarst, DNB vier vragen voorlegt: heeft DNB genoeg bevoegdheden; genoeg capaciteit; hoe staan andere banken ervoor; en voldoet ING straks wél aan de regels? Een kritische vraag over het functioneren van de toezichthouder zelf ontbreekt.
Nadat de witwaszaak dinsdagochtend openbaar is geworden, volgt een golf van politieke en maatschappelijke verontwaardiging. Waarom is er geschikt en staat ING niet voor de rechter? Waarom worden geen bankiers vervolgd? En waarom treedt niemand uit de raad van bestuur af?
DNB blijft buiten schot. Kamerleden richten hun vizier pas veel later op de toezichthouder. De zaterdag na de bekendmaking is Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering in Tilburg, de eerste die publiekelijk vraagtekens zet bij de rol van DNB. In NRC constateert hij dat de centrale bank „niet voldoende” lijkt te hebben doorgepakt, en hij roept in herinnering hoe DNB in 2010 na de val van Dirk Scheringa’s bank DSB een plan presenteerde om het eigen toezicht „effectiever en vooral krachtiger” te maken. DNB beloofde voortaan „zonodig hard in [te] grijpen”.

Toneelstukje
Intussen voert Hoekstra voor de Tweede Kamer een toneelstukje op. Een week na de schikking, op dinsdag 11 september, treedt ING-bestuurder Koos Timmermans af en stuurt de minister voor het eerst een brief naar de Kamer over de affaire. Daarin meldt hij dat hij de centrale bank vier vragen heeft gesteld „omdat DNB verantwoordelijk is voor het toezicht”. Hij belooft de Kamer „nader bericht” zodra de vragen zijn beantwoord.
Een concept van de antwoordbrief van DNB ligt dan al dagen op zijn ministerie. Hoekstra, de ambtelijke top van Financiën en DNB stemmen niet alleen de vragen aan DNB af, ze bespreken ook minutieus de beantwoording door DNB.
Die brief is het enige schrijven van DNB over de witwasaffaire dat openbaar wordt. In het openbaar beroept Hoekstra zich op de „onafhankelijkheid” van DNB en „toezichtsvertrouwelijkheid”, bijvoorbeeld naar aanleiding van de onthulling door Het Financieele Dagblad dat DNB het ING-bestuur niet opnieuw op geschiktheid wil toetsen. Van onafhankelijkheid van DNB is rond de antwoordbrief weinig sprake. Hoekstra, zijn thesaurier-generaal, secretaris-generaal en andere topambtenaren schrijven de DNB-brief aan Hoekstra nog net niet helemaal zelf.
Drie conceptversies
De top van Financiën ontvangt zeker drie conceptversies van de brief en dwingt daarin veranderingen af. Aanvankelijk schrijft DNB bijvoorbeeld dat ze „afspraken met raden van bestuur maakt als er overtredingen van wet en regelgeving zijn”. Een topambtenaar constateert dat dit de vraag oproept welke afspraken dan met het ING-bestuur zijn gemaakt en wie die heeft getekend. De zin verdwijnt. Hetzelfde geldt voor het plan van DNB te melden dat „integriteit een speerpunt is in de nieuwe visie op toezicht”. Daarop stelt Financiën: „dat was het sinds 2008 al in eerdere visies”. Dit melden maakt de brief „niet per se sterker”.
Over het antwoord op de vraag of DNB voldoende capaciteit heeft om naleving van witwaswetten bij banken te controleren – de bank heeft er 18 fte’s voor – is opvallend veel contact. Maar de inhoud daarvan is door de juristen van Financiën onleesbaar gemaakt in de documenten die NRC via de Wob kreeg.
De brief van DNB wordt uiteindelijk gedateerd op 24 september en door Hoekstra een dag later naar de Kamer gestuurd. Alsof niet al weken geleden is afgesproken dat de minister de brief integraal openbaar maakt, zet DNB „CONFIDENTIAL” op het briefpapier.
Brief DNB

De centrale bank presenteert zich vervolgens als de kordate toezichthouder. DNB’s directeur toezicht, Frank Elderson, ontwijkt tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer kritische vragen over het verleden, maar noemt DNB „zeer scherp”. Hij wijst op de informatie uit de brief aan Hoekstra waaruit blijkt dat DNB sinds 2014 banken zeventien Wwft-gerelateerde maatregelen oplegde, waaronder negen boetes.
Die opstelling verwondert Kamerleden. In het Kamerdebat over de affaire hield D66’er Joost Sneller minister Hoekstra vorige maand kritisch voor „dat er bij DNB grote tevredenheid heerste over hoe het allemaal gegaan is”, terwijl je „ook zou kunnen stellen dat er is gefaald”.
Meer
4 maanden 4 dagen geleden #54009 door katertje
Minister ontkent dat Financiën DNB beschermde bij witwasaffaire ING

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het "verdedigbaar" en "valide" dat zijn ambtenaren zich bemoeiden met de antwoorden van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op vragen die zij zelf over de witwasaffaire van ING stelden.
NRC schreef maandag dat Hoekstra en de top van DNB de reactie op de witwasaffaire van ING van afgelopen september met elkaar afstemden.
De krant, die het verhaal op het spoor kwam na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), stelde dat de minister op deze manier DNB uit de wind hield. Hoekstra bestreed dat beeld dinsdag in de Tweede Kamer tijdens het Vragenuur. "Er zijn verduidelijkende vragen gesteld vanuit het ministerie aan DNB", zei de bewindsman.

Hoekstra wekte destijds tegenover de Kamer de indruk dat DNB in de uitwisseling van informatie volstrekt onafhankelijk opereerde. De Kamer zou "nader bericht" krijgen zodra de gestelde vragen vanuit het ministerie waren beantwoord, schreef de bewindsman op 11 september vorig jaar.
Wat Hoekstra er toen echter niet bij zei, is dat er op dat moment al een conceptbrief met de antwoorden van DNB op het departement lag.
Werkwijze tast onafhankelijkheid aan
Die werkwijze tast de onafhankelijkheid van DNB aan, vindt D66-Kamerlid Joost Sneller. "Als je tot drie keer toe mee schrijft aan conceptbrieven, dan wek je de indruk dat er meer bemoeienis is met het onafhankelijke toezicht dan we zouden moeten willen", zei hij dinsdag in de Kamer.
Ook PvdA'er Henk Nijboer was kritisch en vroeg zich af of Hoekstra de Kamer "voor de gek heeft gehouden".
De bewindsman ontkende die aantijgingen. Nadat DNB en het ministerie de conceptbrieven met elkaar hadden gedeeld, zijn er "verduidelijkende vragen" gesteld vanuit Financiën. "Ik denk dat het logisch is dat het ministerie allerlei kritische vragen stelt", aldus de bewindsman.
Hij verwierp daarmee de suggestie dat het stellen van de vragen en het wachten op de antwoorden enkel en alleen voor de bühne zouden zijn geweest.
"De toezichthouder is strikt onafhankelijk, maar is wel een instantie die onder mijn ministeriële verantwoordelijkheid valt", vatte Hoekstra het dilemma samen. "Het ging hier niet over een kleinigheid, dus dat er extra secuur door ambtenaren op zinsniveau wordt gevraagd hoe zit het, vind ik wel verdedigbaar."

ING trof schikking voor recordbedrag
Begin september werd er met ING een recordschikking van 775 miljoen euro getroffen omdat de bank tussen 2010 en 2016 het toezicht op witwassen en fraude door de eigen klanten stelselmatig niet op orde had.
Destijds ging vooral veel aandacht uit naar de poortwachtersfunctie van banken en hoe die in de toekomst beter en strenger kan worden ingevuld. De rol van DNB, de toezichthouder op de financiële sector, in de affaire bleef ook in het Kamerdebat erna onderbelicht.
Meer
4 maanden 4 dagen geleden #54008 door katertje
Vanmiddag uitgebreid op de radio:

Hoekstra en Knot stemden reactie DNB op ING-witwasaffaire af
Integriteit Dat Financiën meeschreef aan de reactie van De Nederlandsche Bank is opvallend. DNB is een onafhankelijke toezichthouder.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en de ambtelijke top van zijn ministerie hebben de reactie van onafhankelijk toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de witwasaffaire bij ING geregisseerd. Dat blijkt uit interne stukken van Financiën, in bezit van NRC na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Lees ook het achtergrondverhaal: Bij ING’s witwasaffaire hield de minister toezichthouder DNB uit de wind
DNB is belast met het toezicht op naleving van anti-witwaswetgeving door banken. In een brief van 24 september vorig jaar aan Hoekstra, die de minister vervolgens naar de Tweede Kamer stuurde, ging DNB nader in op de kwestie die de hoogste boete in de Nederlandse geschiedenis opleverde.


Lees ook het achtergrondverhaal:
Bij ING’s witwasaffaire hield de minister toezichthouder DNB uit de wind
www.nrc.nl/nieuws/2019/02/11/bij-ings-wi...uit-de-wind-a3653674
Meer
4 maanden 3 weken geleden - 4 maanden 3 weken geleden #53876 door katertje
Er was weer eens een keer storing bij ING. Klanten van ING konden gisteravond enige tijd niet pinnen, geen geld opnemen of geld overmaken. Op de app van ING was tijdelijk geen saldo te zien.
Het regende klachten van klanten die een "lege" bankrekening aantroffen. In plaats van een bedrag stond er een streepje (-) ING erkende de problemen en bood excuses aan voor het ongemak.

Ook via de website allestoringen.nl kwamen meer dan 8000 meldingen binnen. Gisteren was er ook al een storing bij Rabobank waardoor klanten problemen hadden met internetbankieren. Daar zou iets misgegaan zijn bij de update van de database, meldde een woordvoerder van Rabo

Goed dat mensen met de neus op de feiten worden gedrukt en erachter komen dat het leven totaal ontregeld wordt door een plastic kaartje !
Geen eten, niet kunnen afrekenen, betalen

Storing ING verholpen, ‘lege’ bankrekeningen weer gevuld

> Wat een coulance van ING om mijn (permanente) lege bankrekening te vullen
Laatst bewerkt: 4 maanden 3 weken geleden door katertje.
Meer
4 maanden 3 weken geleden - 4 maanden 3 weken geleden #53875 door katertje
Een krant op het station of een boodschap in de supermarkt. Kleine aankopen betaal je contactloos. Je hoeft je pincode niet in te toetsen en je steekt je pas niet in de automaat.
Het is hartstikke veilig en het voordeel van contactloos betalen is dat niemand je pincode af kan kijken. Nou ja, ze kunnen wel digitaal de gegevens van je pas kopiëren, maar dat is ontzettend moeilijk hoor! En mocht dat onverhoopt tóch gebeuren, geen nood, want de pakkans is groot. Ofschoon geweten is dat het opletten als je iets afrekent erg moeilijk is, wordt het nog altijd als verstandig gekwalificeerd. En mocht je bij dat verstandige opletten vermoeden dat iemand je gegevens gestolen heeft....onderneem actie en blokkeer meteen je pas.
Dat kan namelijk ook tijdelijk....extra service van de bank zumme mar zegge

Leuker én gemakkelijker
Mocht u voornemens zijn om te gaan betalen met wearables, een broche, een horloge, het ringetje in uw neus, tong of navel , wacht er nog even mee...

In Groot Brittannië is namelijk een sterke stijging van fraude met contactloze bankpassen geconstateerd en een stijging van het bedrag van de veroorzaakte schade. Blijkt uit cijfers van Action Fraud, een instantie van de Britse overheid waar burgers en organisaties allerlei soorten fraude kunnen rapporteren.

Gedurende een periode van 10 maanden in 2018 ontving Action Fraud 2739 meldingen van "contactloze fraude" met een schadebedrag van bijna 1,8 miljoen pond. In dezelfde periode een jaar eerder ging het nog om 1440 gevallen waarbij criminelen 711.000 pond buitmaakten. Via contactloze betaalpassen kunnen in het Verenigd Koninkrijk bedragen tot maximaal 30 pond zonder het invoeren van een pincode worden betaald.

Volgens een woordvoerder van UK Finance, dat de belangen van Britse banken vertegenwoordigt, heeft er nog nooit contactloze fraude plaatsgevonden met een kaart die nog in bezit van de originele eigenaar was.
Alles bij de bron;

Bron: Security
Laatst bewerkt: 4 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
5 maanden 2 dagen geleden - 5 maanden 2 dagen geleden #53832 door katertje
Hoorde vanmorgen in het radionieuws dat de Europese Rekenkamer alarm slaat over het toezicht op de Europese Centrale Bank. Het roept het Europees Parlement op om actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat de ECB alle documenten rond bankentoezicht beschikbaar stelt, zodat de bank in Frankfurt beter kan worden gecontroleerd.

Op de beleggingswebsite IEX
las ik dat de ECB terughoudend is met het vrijgeven van documenten en pogingen van de rekenkamer om betere toegang te krijgen zijn vastgelopen. Het baart de rekenkamer zorgen dat zij daardoor haar werk niet goed kan doen, terwijl het toezicht op banken gepaard gaat met financiële risico’s.

De controleurs vragen de volle steun van het Europees Parlement en de lidstaten en roepen hen op de regels zo nodig te wijzigen om duidelijk te maken dat de controleurs toegang hebben tot elk document dat zij nodig achten.

Monetaire beleid
"We willen niet het monetaire beleid controleren", aldus rekenkamervoorzitter Klaus-Heiner Lehne, "Maar het is essentieel dat we over alle bevoegdheden beschikken om de toezichtsactiviteiten van de ECB te controleren. Dat is bijzonder belangrijk."
Lehne somt in de brief drie gevallen op waarin de ECB toegang weigerde tot belangrijke informatie. Het laatste dateert van een jaar geleden, toen de ECB documenten voor een rapport over de crisisbeheersingsrol van de bank niet afstond terwijl die volgens de rekenkamer noodzakelijk waren.
De ECB is verantwoordelijk voor het toezicht op de ongeveer 130 grote banken in de lidstaten van de eurozone. De controle op deze toezichtsrol ligt bij de Europese Rekenkamer.

Op Biflatie las ik het artikel van Cor Wijtvliet over dat de Europese banken in het nauw zitten. Dat het afgelopen jaar een annus Horribilis geweest is voor het Europese bankwezen.

> Zou dat iets te maken hebben met de weigering van de ECB om de Europese Rekenkamer hun controlerende werk te laten doen?

Wijtvliet schrijft: De cijfers liegen er niet om. De gemiddelde koers is met 25% gedaald en dat betekent dat er een bedrag van $380 miljard aan aandeelhouderswaarde verdampt is. Geen enkele van de zestien grootste Britse, Franse, Duitse, Italiaanse of Zwitserse banken wordt gewaardeerd boven zijn boekwaarde. Gemiddeld genomen bedraagt de waardering 0,6 keer hun net assets. Voor de zes grote Amerikaanse banken bedraagt die ratio 1,1 en voor de MSCI Emerging Asia Banks index komt de ratio uit op 1.

Er is dus iets mis met het Europese bankwezen, terwijl een reeks cijfers juist het omgekeerde doet vermoeden. Volgens analisten van Citigroup neemt de winstgevendheid in 2018 juist met 42% toe. Europese banken zijn gezonder en sterker. Financiële buffers zijn verhoogd en de meeste boetes over uitwassen in het recente verleden zijn betaald. Schijn bedriegt echter. Tegenover de genoemde verbeteringen staat een reeks van verslechteringen. Geopolitiek en macro-economisch zijn de zorgen in de loop van 2018 alleen maar gegroeid. Die zorgen koppelen beleggers aan een groeiende onzekerheid over het huidige businessmodel van banken. Is dat wel voldoende meegegaan met de strengere kapitaalseisen en regelgeving?

Slecht jaar voor de bankensector
In 2018 was er voor banken sprake van het haasje over effect. De ene klap was nog niet geïncasseerd of de volgende kwam er alweer aan. Het afgelopen jaar ging van start met massale sell-off omdat de groei tegenviel. De uitslag van de Italiaanse verkiezingen was een volgende mokerslag. De handelsoorlog en toenemende zorgen over enkele opkomende markten, zoals Turkije pakten evenmin goed uit, evenals uitlatingen van de ECB over de renteontwikkeling. Vooral Italië is een hoofdpijndossier. Zwakke Italiaanse banken hebben heel veel Italiaans schatkistpapier op de balans staan. Met een beetje pech kan er sprake zijn van wederzijdse besmetting van overheid en banken.

Het is nog maar de vraag of het in 2019 veel beter zal gaan voor banken. De onzekerheid over de Britse economie groeit alleen maar, evenals de vrees voor een chaotische Brexit. Er is maar een enkeling die denkt dat de rente zich voor banken gunstig gaat ontwikkelen. De aanhoudende koersdalingen zorgen ervoor dat noodzakelijke veranderingen uitblijven. Zo is de kans klein dat er op grote schaal fusies en overnames gaan plaatsvinden. Dat is nodig, omdat er nog steeds teveel Europese banken zijn. En zo kan het gebeuren, dat een moderne fintech speler als het Nederlandse Adyen een hogere marktkapitalisatie heeft dan bijvoorbeeld het Duitse Commerzbank en niet veel meer onderdoet voor Deutsche Bank. Ook de politiek helpt niet mee om een broodnodige consolidatie van het Europese bankwezen te bewerkstelligen. Een pan-Europese kapitaalmarkt blijft vooralsnog een droom, evenals een gemeenschappelijk Europees depositogarantiesysteem.

Cor Wijtvliet
Biflatie.nl
Laatst bewerkt: 5 maanden 2 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
5 maanden 5 dagen geleden #53819 door katertje
Op Biflatie.nl kwam ik dit artikel van Gerrit Welbergen tegen dat ik u niet wil onthouden:

Onlangs las ik een nogal alarmerend bericht op een website bij onze buren. De Duitsers hebben in 2018 al 40 miljard aan kapitaal verloren door de negatieve rente op hun spaartegoeden. Dat geeft te denken. Ook in ons land speelt dit. Veel rekeninghouders zijn zich niet bewust dat een kapitaaltje van bijvoorbeeld 10.000 euro elk jaar minder waard wordt. Als je dat wilt voorkomen dan moet je elk jaar flink meer bijstorten om in de pas te lopen met de geldontwaarding.

Rente nog altijd extreem laag
De rente bedraagt momenteel 0,03 procent bij onze grote banken. Dat is in mijn voorbeeld van €10.000,- aan kapitaal dus de mooie som van ‘maar liefst’ € 3,00. Over een heel kalenderjaar dus. Aan bankkosten betalen we tegenwoordig gemiddeld zo’n 5 tot 10 euro per maand. Dat is omdat we verplicht zijn een bankrekening aan te houden waar een spaarrekening aan gekoppeld zit. Banken maken kosten om het digitale betalingsverkeer, het internetbankieren etc., in goeie banen te leiden. Zoals met alles, wat dient tot maatschappelijke ondersteuning, wordt de rekening bij de consument neergelegd.

Geen rente, maar wel inflatie
Behalve de bankkosten is er inflatie die door het CBS vaak lager wordt doorgegeven dan de werkelijke geldontwaarding. Niet alle prijzen en heffingen etc. worden meegewogen in het inflatiemandje. Slechts 1400 goederen en diensten, terwijl winkels vol liggen met honderd duizenden artikelen. Het CBS neemt een gewogen gemiddelde van de meest gangbare goederen en diensten. De officiële inflatie over het nieuwe kalenderjaar wordt op 2 of misschien wel 3 procent geschat, vanwege hogere consumentenprijzen door btw verhoging. De werkelijke geldontwaarding, inclusief de niet gemeten inflatie, zou dan misschien 4 (of 5?) procent kunnen bedragen. We kopen allemaal wel eens producten die niet in het inflatiemandje zitten die weer duurder zijn dan een paar jaar terug. Ik denk dat men zich onvoldoende realiseert dat de werkelijke inflatie een stuk hoger is. Niet voor niks wordt er zo gemopperd op straat en raken gele hesjes uitverkocht. Het gevoel van de massa liegt niet. Het rekensommetje van ons krimpend kapitaaltje is makkelijk uit te leggen.

Een kostbaar sommetje
Banksaldo: € 10.000 minus 12 x 5,00 (bankkosten) = € 9940,00. Hierop nog in mindering: 4 % inflatie = 400,00. Blijft over € 9.540. De rente van € 3,00 neem ik in het sommetje niet eens mee. Da’s goed voor 1 brood met 1 krentenbol. Als je het goed beschouwt dan wordt er flink ingeteerd op ons spaargeld. Ik vraag mij af of alle rekeninghouders zich hiervan bewust zijn. Als je het sommetje doorrekent over pakweg een jaar of 5 zonder extra geld bij te leggen (met ongewijzigde rente) dan zou er ongeveer nog € 7.700,00 euro van die 10.000 over zijn. Niet helemaal wiskundig berekend maar ook het inflatiecijfer is niet exact voorspelbaar.

Diefstal
Ik kan het niet anders uitleggen dan dat hier sprake is van diefstal, gewoon pure diefstal van een ziek financieel systeem. Bij de uitleg via dit sommetje moet het toch doordringen dat er iets volkomen mis is in ons huidige financiële stelsel. Dat moet snel anders, want straks breekt de pleuris uit als meer mensen hun sommetje gaan doen. En let wel, dat zijn er telkens flink wat meer wanneer het langzaam doordringt dat behalve de klimaatrekening ook de kredietrekening wordt gepresenteerd van de enorme schuldenbubbel die momenteel drijft op drijfzand, of beter gezegd, drijft op een los geslagen ijsberg, eeehhh schuldenberg van record hoogte.

Spaarzin jeugd wordt ontmoedigd
Maar het is nog dramatischer wanneer je hetzelfde rekensommetje loslaat op een veel kleiner kapitaaltje van bijvoorbeeld € 1000,-. Er zijn best veel mensen die over maar heel weinig spaargeld beschikken. De minima die moeten rondkomen van een uitkering en de hoogbejaarden van boven de tachtig die vaak maar een klein pensioentje naast hun AOW hebben. En wat te denken van onze kinderen die moeten leren om te sparen? De spaarzin zoals die mij vroeger werd bijgebracht door bijvoorbeeld deel te nemen aan de Zilvervloot van de toenmalige Rijkspostpaarbank, later de Postbank en weer later de ING, wordt onze jeugd geheel ontnomen. Dat is gevaarlijk, want sparen wordt niet meer beloond. Waarom zou je sparen als de bank je niet meer tegemoet komt door een normale rente bij te schrijven. Een normale rente is een rente die je als beloning ontvangt voor je uitgeleende geld aan de bank. De bank leent vervolgens jouw geld weer uit tegen een hogere rente en heeft daarmee een verdienmodel. Fractioneel bankieren. Zo was dit oorspronkelijk bedacht en zo was het een goed systeem want we gingen sparen omdat het bedrag oprentte tot een hoger bedrag. Zelfs na aftrek van inflatie was het kapitaaltje meer waard geworden. Het marktmechanisme is totaal verbannen door onze banken.

Hoe leggen we dit onze kinderen uit?
Hoe fout is het wel niet dat sparen niet meer loont en dat zelfs je kinderen worden beroofd door de bank. Te gek voor woorden. Je moet de jeugd spaarzin bijbrengen om verkwisting tegen te gaan en tegelijk leren om zuinig op hun centjes te zijn zodat ze er later duurzame goederen mee kunnen kopen. Hoe moet je het nu uitleggen dat die spaarrekening, die wordt gevoed door ouders en grootouders, wordt leeggehaald door de bank. Onze "welvaart-gebouwd-op-schuld-maatschappij" is knettergek geworden. De omgekeerde wereld. Ik kan hier werkelijk kwaad om worden. En ik zie straks al de stompzinnige reactie voorbij komen dat je het geld voor de iphone, voor de laptop, voor de racefiets of voor je LED-TV scherm gewoon kunt lenen, want de rente is laag toch? Dus niet sparen maar gewoon lenen toch? Wanneer deze gedachte algemeen geaccepteerd wordt dan zitten we nu op de Titanic. Ik vraag direct of de muziek wat harder kan spelen zodat ik die schuldenberg(ooh nee, ijsberg) niet langs de romp hoor schuren.

Nog een rekensom
Nu naar het rekensommetje van minder bedeelden die het liefst toch wat achter de hand willen hebben voor de kapotte wasmachine of koelkast. Je uitkering komt via de bank dus is dat de aangewezen plaats om je “overtollige geld” ook daar te bewaren. Veiliger dan onder je kussen of achter de plinten. Op de bank is het ‘veilig’ toch? Nee dus, deze pleegt geruisloze diefstal.

Opa met een klein kapitaaltje
Het sommetje: Een bejaarde opa heeft 1000 euries op zijn spaarrekeningetje. Naast zijn AOW'tje heeft hij een klein pensioentje van 300 euro. Door regelmatig wisselen van baantjes zijn er wat pensioentjes afgekocht wat te weinig was om over te dragen. Er zijn behoorlijk wat hoogbejaarden met een laag pensioen. Door ouderdom, ziekte en gebreken zijn deze bejaarden hun pensioentje helemaal kwijt aan zorgkosten en eigen risico. Dus reserveren voor de TV of koelkast is al moeilijk. Na een aantal jaren is het kapitaaltje van 1000 euro ook naar de Filistijnen.
Dat gaat als volgt: € 1000,00 minus 12 x 5,00(bankkosten) = € 940,00. Hierop nog in mindering: 4 % inflatie = 40,00. Blijft over € 900,00. Rente praat ik maar niet over, is maar 30 eurocent. Ruwweg is het kapitaaltje van 1000 euro na 5 jaar dus gehalveerd!!!

Liever aan de kruimeldief
Voor iemand met een laag inkomen en een klein kapitaaltje is dit werkelijk dramatisch. Als je niets bijlegt dan is na 5 jaar de helft van je spaargeld door de bank weggenomen, nee dat is te netjes uitgedrukt, hier is sprake van pure diefstal. Waarom bewaren we geld bij de bank? Denk even goed na. Je zou het gewoon thuis moeten bewaren onder je kussen. Mocht het worden gestolen door een kruimeldief dan heeft er tenminste nog 1 persoon wat aan. Die kruimeldief koopt er weer een brood voor. Dat was ooit een spaarder die tot bezinning kwam en bij zichzelf dacht, wat de bank kan dat kan ik ook. Banken bestelen voornamelijk bejaarden en onze kinderen.

Niet sparen maar leasen
De werkende klasse die hun salarissen via de bank ontvangen sparen niet meer voor duurzame goederen maar leasen straks hun Tesla en Oled TV-scherm. Ze zijn niet gekke Henkie, ze laten geen geld achter bij de bank. Met een vast inkomen kun je leasen tegenwoordig, dat is de nieuwe trend. Voor de jeugd en de bejaarden is het een ander verhaal. Met een laag inkomen, of helemaal geen inkomen, teer je in op je spaartegoed. Helaas ben je niet de enige die je spaarrekening leeg trekt, de bank doet dapper met je mee.

Hoe lang gaat dit nog goed?
Meer
7 maanden 6 dagen geleden - 7 maanden 6 dagen geleden #53438 door katertje
Artikel op Follow the Money gelezen?
"Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

Visuele berichtgeving op het YouTube filmpje in de vorige reactie tot u genomen? Even bijkomen, nietwaar? U ziet dat het gaat om de miljarden fraude die Europese banken in de afgelopen jaren hebben gepleegd met afdrachten van dividend belastingen en het terugvorderen ervan.

Jahaa, da's nog eens wat anders dan een maandenlange strijd voeren met de fiscus over een bedrag van 7,82 euro voor opgevoerde katoengevoerde werkhandschoenen i.v.m. allergie.

Klokkenluider wijst FIOD erop. FIOD speelt informatie door aan Mr. Template Dijsselbloem. Wat doet onze "zéér bekwááme" minister van Financiën? NIETS !!
Tja, vriendjes hè ! En die kunnen je in je carrière nog weleens van pas komen..dus?

En wat stelt het nou helemaal voor...een rooftocht op de Nederlandse bevolking van vele miljarden euro's bedacht door een bende misdadigers en uitgevoerd door de Nederlandse regering...Moet kunnen..toch?
Frauduleuze internationale groothandel in belastinggeld...vanaf 2008 versneld tot een weergaloos kartel van onder- en bovenwereld. Voor de Bühne worden soms kleine visjes gepakt. Maar de echte aansprakelijken? Niemand is verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk. Niet de toezichthouders. Niet de minister. Ook niet de "staatsbank". Ze maken immers - heel comfortabel - allemaal deel uit van die ene, echte "familie" ….de financiële maffia !

Dit land is R O T !
Laatst bewerkt: 7 maanden 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #53431 door katertje
ABN Amro was zeker tot februari 2016, ruim zes jaar na de nationalisatie van de bank, betrokken bij frauduleuze dividendarbitrage: transacties waarin financiële instellingen ten onrechte bij Europese belastingdiensten dividendbelasting een of meerdere malen terugvorderen.

Het ministerie van Financiën had sinds 2006 bovendien gedetailleerde kennis van deze praktijken - toen al meldde een klokkenluider zich bij de FIOD - maar ondernam er niets tegen en deelde deze ook niet met de toenmalige minister Jeroen Dijsselbloem.

Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money dat deel uitmaakt van het internationale samenwerkingsverband The CumEx Files, dat onder leiding staat van het Duitse onderzoeksplatform Correctiv. De frauduleuze CumEx-handel bracht de belastingdiensten van verschillende landen grote schade toe. Die landen waren jarenlang het doelwit geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting pleegden. De schade loopt in de tientallen miljarden.

De Duitse autoriteiten doen onderzoek naar die verdachte aandelentransacties van ABN Amro. De bank zegt dat deze transacties werden gedaan door ABN en enkele dochtermaatschappijen. Die dochters zijn in mei 2010 aan het management verkocht. ABN heeft de activiteiten inmiddels gestaakt.
Verder zegt de bank zelf contact te hebben gezocht met de Duitse officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. Dat gebeurde in 2016 en 2017. Ook zijn verplichtingen aan de Duitse belastingdienst voldaan. De bank heeft dan ook geen geld opzijgezet voor achterstallige belastingclaims, wel houdt ABN rekening met eventuele juridische kosten. De omvang daarvan is niet bekend.

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) komt vandaag met een harde conclusie over ABN Amro. De top van de bank heeft volgens de toezichthouder jaren niet goed gefunctioneerd en moet beterschap tonen. Dat is de hoofdconclusie die de ECB volgens Het Financieele Dagblad trekt in zijn onderzoek naar de leiderschapscrisis die in maart van dit jaar leidde tot het vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk.

"De ECB concludeert dat de relaties tussen individuen binnen de raad van commissarissen en de raad van bestuur niet waren zoals ze zouden moeten zijn", bevestigt de deze zomer aangetreden president-commissaris Tom De Swaan in gesprek met de krant. "Bovendien pakte de raad van commissarissen onder leiding van Olga Zoutendijk een rol die hij onder de regels van de Nederlandse corporate governance niet zou moeten pakken."

Volgens ingewijden oordeelt de ECB in zijn voorlopige conclusies hard over de raad van commissarissen. De RvC wordt verweten niet te hebben ingegrepen toen Zoutendijk een dominante en solistische rol speelde, die veel verder ging dan haar rol als commissaris.
Lees het dossier:https://www.ftm.nl/Zie ook onze vorige reactie

Gelezen VVD? Durf je nu nog te spreken over contante betalingsrestricties van max. 500 euro voor burgers om financiële criminaliteit tegen te gaan?
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
7 maanden 4 weken geleden - 7 maanden 4 weken geleden #53280 door katertje
‘Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak’ roofde miljarden van Europese belastingdiensten
Via zorgvuldig opgezette internationale samenwerkingsverbanden wisten banken en brokers de belastingdiensten in Europa tussen 2001 en 2016 op zijn minst 55,2 miljard euro te ontfutselen.
De banken gingen zelfs door nadat ze in 2008 met belastinggeld van de ondergang waren gered.
www.ftm.nl/artikelen/de-systematische-be...tingdiensten?share=1

Groepen banken, handelaren en hedgefondsen hebben Europese overheden jarenlang voor tientallen miljarden euro’s opgelicht. Dat blijkt uit onderzoek van internationaal journalistencollectief The CumEx Files waaraan ook het Nederlandse Follow The Money (FTM) meedoet.
Via sluwe constructies werden grote bedragen aan dividendbelasting ontweken. Ook werd op grote schaal gefraudeerd.

De partijen deden aan het zogenoemde dividendstrippen: op verschillende manieren dividendbelasting terugvorderen, terwijl ze daar geen recht op hadden. Soms claimden ze een terugbetaling op basis van vervalste documenten. De bankiers deden zowel aan belastingontduiking, wat illegaal is, als aan belastingontwijking, wat als onrechtmatig wordt gezien maar niet verboden is. Volgens FTM hebben de fraudeurs hiervoor jarenlang strategieën ontwikkeld.

Alleen al tussen 2001 en 2016 werd op die manier zeker 55,2 miljard euro aan belasting niet betaald. Ook in Nederland, waar volgens FTM niet zozeer sprake was van ontduiking als wel van ontwijking. Zo heeft de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley op slinkse wijze zeker 152 miljoen euro onterecht betaalde belasting geclaimd bij de Belastingdienst in een zaak die de fiscus uiteindelijk verloor.

Volgens bronnen binnen de Belastingdienst komt deze manier van belastingontwijking, het dividendstrippen, nog steeds voor.

Andere getroffen landen zijn Frankrijk, Italië, Denemarken en Duitsland. Vooral Duitsland is zwaar getroffen: zo’n 31,8 miljard euro van het totaalbedrag ging ten koste van de Duitse schatkist. Daar was de hoofdschuldige de Zwitserse bank Sarasin & Cie, tussen 2001 en 2016 een dochteronderneming van de Rabobank. Bij de schimmige transacties opgezet door Sarasin waren behalve de Deutsche Bank ook ABN Amro en ING betrokken.

> Patronen van Bedrog.
Raden van Bestuur, Toezichthouders, Belastingdienst, Accountants, Klokkenluiders …. allemaal waarschijnlijk zoet gehouden met percentages..Ik kan hier zo boos om worden. Met het geld van de belastingbetalers werden in 2008 de banken gered. Maar ze gaan gewoon door met frauderen. Ze hebben het lak aan ons. Ze lachen ons vierkant in ons gezicht uit. We hadden er - net als in Ijsland - een paar failliet moeten laten gaan en de bankiers een tijdje in het gevang moeten zetten, misschien leren ze dan..hoewel? . Het zijn gewetenloze boeven, allemaal. Naar blijkt...

Opvallend weer dat ”iedereen” op de hoogte was en het jarenlang kan doorgaan…. komt steeds meer voor in het criminele circuit, met als open deuren vaak:
” we hadden ze al in de gaten”, ”het was al opgevallen in de buurt”, ”het is algemeen bekend dat …” .
Laatst bewerkt: 7 maanden 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
9 maanden 1 week geleden - 9 maanden 1 week geleden #53010 door katertje
Onze mooie, vertrouwde Postbank. " Giroblauw past bij jou !" Groot gemaakt door gewone mensen. Moreel verkracht door de elite. Lid van de ABB, het roversgilde van de Algemene Banken Bende. POEN ! Pecunia non Olet. Niemand is verantwoordelijk. Zeker Hans Wijers niet...toch? Die is toch ook maar "gewoon" toezichthouder?

We barsten in Nederland van exceptioneel goed betaalde toezichthouders, stuk voor stuk afkomstig uit het "Old Boys Network" , die hun reedT afvegen aan hun opdracht te toezicht houden op fatsoenlijk beleid en gezonde bedrijfsvoering.
Te min. Te kleinburgerlijk. Te benepen. Het moet groots en meeslepend zijn. Witwassen..spannond !!

Je wordt gedwongen een bankrekening te nemen en bent dan aan de bank overgeleverd en systeem overgeleverd, klaar. Er zijn weinig tot geen alternatieven en het systeem is al zo ingericht dat je gedwongen bent er ook nog eens fors te betalen voor een hoop diensten die gratis horen te zijn.

Ook de corrupte nul/negatieve-rente politiek is pure diefstal en een gangsterpraktijk, waar de banken dankbaar gebruik van maken. De ECB, met een Italiaanse Goldman Sachs maffiosi aan het roer, heeft ‘t daarbij voor het zeggen in Europa. Zieker had men het niet kunnen bedenken.

Wat cliënten wel zouden kunnen doen is zoveel mogelijk geld van de bankrekening halen. Raak ze daar waar ze nog enigszins teruggepakt kunnen worden.
Dus..heeft er al iemand besloten niet meer met de GSM te betalen? Of met je bankpas? Want daar zijn de banken dol op, dat is controle over het klootjesvolk. Nee, kan niet met je hypotheek , want dat zit in het banken web inmiddels …
Haal zodra je salaris is gestort het resterende (na voldoende saldo voor betaling vaste lasten) geld van je rekening en betaal zoveel mogelijk
Contant !
Laatst bewerkt: 9 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Tijd voor maken pagina: 0.353 seconden