× de Wereldwijde schuldencrisis

Verwijderd Door de bank genomen

Meer
2 maanden 3 weken geleden #54962 door katertje
Ter Informatie ! Deze bijdrage is van Geotrendlines en dateert van 16 november 2017

ECB wil banktegoeden kunnen blokkeren bij bankrun

De ECB pleit voor een nieuw instrument waarmee monetaire autoriteiten de banktegoeden kunnen bevriezen, zodat een bankrun gestopt kan worden voordat de bank in kwestie omvalt. Volgens ECB-bestuurslid Sabine Lautenslaeger is een dergelijke maatregel nodig om een bank die in de problemen zit meer tijd te geven om orde op zaken te stellen.
In een nieuw document dat onlangs door de Europese Centrale Bank werd gepubliceerd lezen we dat de huidige aanpak niet effectief is, omdat spaarders nog steeds de mogelijkheid hebben hun geld op te nemen of weg te sluizen in het geval een bank in de problemen komt. Daardoor kan een bankrun ontstaan, waarbij ook een bank die in de basis gezond is kan omvallen.
Volgens de ECB is een dergelijk moratorium noodzakelijk om te voorkomen dat de bankbalans door de uitstroom van spaartegoeden verslechtert, omdat toezichthouders anders niet goed kunnen inschatten hoe levensvatbaar de bank in kwestie nog is.

Spaargeld blokkeren
Uit het document blijkt dat de Europese Raad en het Europees Parlement begin dit jaar al een voorstel voor nieuwe wetgeving ter beoordeling naar de ECB hebben gestuurd. Daarin staat onder meer beschreven dat de blokkade van bankrekeningen maximaal vijf werkdagen mag duren. Om te voorkomen dat het betalingsverkeer vastloopt mogen rekeninghouders tijdens een dergelijke blokkade nog wel een beperkt bedrag per dag opnemen, een bedrag dat voldoende is om boodschappen te kunnen doen.

Hieronder een passage uit het 69 pagina’s tellende rapport:
Om een pre-resolutie moratorium succesvol te maken in het voorkomen van een ernstige verslechtering van de situatie van een financiële instelling moet deze een zo groot mogelijk bereik hebben. Men zou kunnen zeggen dat er geen gevaar is voor een bankrun, omdat spaartegoeden gedekt worden door het depositogarantiestelsel.
Echter, in de praktijk is het mogelijk dat zodra het omvallen van de bank onvermijdelijk lijkt, dat een substantieel aantal gedekte spaarders toch hun geld weghalen. Ofwel om er zeker van te zijn dat ze erover kunnen beschikken, ofwel omdat ze geen vertrouwen hebben in het depositogarantiestelsel. Een dergelijk scenario is vooral waarschijnlijk bij grote banken, waar de omvang van de gedekte spaartegoeden zo groot is dat het vertrouwen in de capaciteit van het depositogarantiestelsel wegvalt.
Als in een dergelijk scenario de spaartegoeden buiten het moratorium vallen, dan kan het in werking treden van het moratorium een waarschuwing geven aan spaarders dat de financiële instelling in kwestie dreigt om te vallen. Het moratorium zou dan contraproductief zijn, omdat het dan een bankrun veroorzaakt, in plaats van deze te voorkomen. Een dergelijke uitkomst kan fataal zijn voor een correcte afwikkeling van een bank, wat uiteindelijk ernstige schade kan toebrengen aan schuldeisers en een significante last kan leggen op het depositogarantiestelsel.
Daarom zorgt de uitzondering van spaarders voor het moratorium voor serieuze twijfels over de effectiviteit van dit instrument. In plaats van een algemene uitzondering te maken zou de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) bepaalde beschermingsmaatregelen moeten nemen om de rechten van spaarders te garanderen, zoals een duidelijke communicatie over wanneer spaarders weer volledige toegang krijgen en een beperking van maximaal vijf werkdagen.

Deze radicale plannen doen denken aan de bankencrisis op Cyprus en in Griekenland, maar als het aan de ECB ligt wordt deze vorm van financiële repressie de nieuwe blauwdruk voor alle banken in de Eurozone. Het lijkt de volgende stap te zijn na de Europese bail-in regels die sinds 2016 van toepassing zijn.

Frank Knopers, Geotrendlines
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
2 maanden 3 weken geleden - 2 maanden 3 weken geleden #54960 door katertje
Spaar je arm, leen je rijk(2): Is een bankrun aanstaande?

Rente
In deze 21ste eeuw verkeert de mensheid in een nieuw tijdvak van financiële repressie. Ons spaargeld en pensioenreserves zijn steeds vaker onderwerp van het gesprek. Gezien de zorgelijke ontwikkelingen op de financiële markten zal dat zeker zo blijven en zal dit onderwerp ook op deze site vaak voorbij komen. Wat dat betreft is deze site zijn tijd ver vooruit. Al langere tijd besteed ik hier aandacht aan het zieke fiat geldsysteem dat is gebouwd op krediet. Het schijnt dat de mainstream media nu wakker wordt.

Lees hier Spaar je arm, leen je rijk deel 1 biflatie.nl/spaar-je-arm-en-leen-je-rijk/

Omgekeerde bankroof
Via de krant en TV worden we overspoeld met verhalen over het nieuwe normaal, de negatieve rente. We worden langzaam gaar gekookt. Het bankenkartel misbruikt het kostbare bezit van de massa in de vorm van spaar- en pensioengelden, zeg maar het kleine kapitaal, om de opgehoopte kredietberg betaalbaar te houden met het invoeren van een negatieve rente. Je zou kunnen spreken van een eigendomsdelict. Of in de volksmond: bankroof, maar dan omgekeerde bankroof. Niet de bank maar de rekeninghouders worden beroofd.

Elite vergroot vermogensongelijkheid
De elite die met hun grootkapitaal is belegd in diverse bezittingen, zoals vastgoed, aandelen, obligaties, edele metalen en cryptocurrencies ontloopt de dans. De superrijken kunnen hun vermogensbestanddelen spreiden over diverse activa en vangen verliezen op de ene activa op met de winst van de andere. Tegelijk leent de elite bijna voor niets met een veelheid aan onderpand. Kortom, de elite kan tegen een stootje. Het kapitaal wat in handen is van de 10 procent superrijken bedraagt meer dan de helft van de wereldwijde activa. De resterende 90 procent mag het doen met de rest. Een vermogensongelijkheid die zorgt voor onbalans en onrust in de samenleving.

Magneetwerking grootkapitaal
Er moet een zeker verschil in inkomen en vermogen bestaan om de mens te prikkelen. Voor niets gaat de zon op maar geld en welstand moet je zelf verdienen. Echter wordt dat moeilijker voor de massa als het grote geld rond tolt onder een klein groepje superrijken die op hun geld zitten. De spoeling wordt erg dun als zo weinig geld gedeeld moet worden met zovelen. Het is de monetaire geldverruimingspolitiek van centrale banken waardoor het grote geld in de richting stroomt van de minste weerstand. Het is de magneetwerking van het grootkapitaal.

Uit balans
Ik heb vaker gewezen op de sociale ongelijkheid en onevenredige verdeling van de mondiale welvaart. Deze ongelijkheid is het laatste decennium sterk toegenomen. Als een handjevol mensen beschikt over veel kapitaal en het grootste deel van de wereldbevolking moet rondkomen met weinig kapitaal dan zal uiteindelijk de economie vastlopen. Het is een zichzelf versterkend proces wat niet automatisch stopt. Het kapitaal van de elite heerst. Door de grote onbalans proberen centrale banken uit alle macht te voorkomen dat de westerse krediet gedreven welvaartsmaatschappij failliet gaat. Banken leven van de kredietuitgifte, het is hun verdienmodel. Door de opgevoerde uitgifte van teveel krediet in een westerse samenleving met een krimpende bevolking is een historisch hoge kredietberg gecreëerd. Met teveel sneeuw op de top ontstaat lawinegevaar.

Koudegolf in aantocht, rente beneden nul
Om de betaalbaarheid niet in gevaar te brengen is de rente systematisch in kleine stappen verlaagd. Een beleid wat al meer dan 30 jaar stand houd. Maar hoe lang nog? De bodem is bereikt en we gaan binnenkort door het nulpunt naar negatieve rente. Financiële markten hebben de rente op staatsleningen al ruim beneden het nulpunt gedrukt en nu zijn banken gedwongen om negatieve rentetarieven door te berekenen aan hun klanten. Dat zijn wij allemaal. Bankrekeninghouders die hun reserves bewaren bij de bank voor de veiligheid. Ter voorkoming van inbraak en straatroof bewaren we ons geld bij de bank. We kregen daarvoor ooit een rentevergoeding, o.a. met de bedoeling om sparen aan te moedigen. Althans zo was de aloude gedachte. Nu zijn de rollen omgedraaid. Nu worden we ‘beroofd’ door de bank als we sparen en ‘beloond’ bij het aangaan van een lening. Bijna is het zover dat banken hun klanten een bedrag in rekening brengen voor het bewaren van spaargeld.

Als banken vrezen dan moet je weg wezen
Een nieuw ongekend tijdperk breekt aan. Banken zijn bevreesd over de afloop en vrezen later te worden afgestraft voor hun foute beleid. Logisch, het ongevraagd afnemen van iemands eigendom is nog altijd strafbaar volgens de huidige strafmaat. De Volksbank is slim en bereid hun klanten voor op de aanstaande negatieve rente. Onder het mom van dat ze niet anders kunnen vanwege het beleid van hun meerdere, de ECB. Nood breekt wet, dus toon alstublieft begrip voor ons beleid. In de monetaire geschiedenis is het fenomeen van negatieve rente op spaartegoeden nooit eerder voor gekomen. Economen durven geen voorspelling te doen over de afloop van deze maatregel. Dat zegt al genoeg.

Kartel
Ik durf het wel aan want ik ben geen econoom, geen wetenschapper, geen bankier, geen beleidsmaker maar zeg maar een nuchtere bankrekeninghouder, consument en belastingbetaler. Iemand die doelbewust een financiële beslissing neemt. Door schade en schande wijs geworden door de eigen fouten uit het verleden. Behalve ondergetekende zijn er meer mensen die hetzelfde denken. Toevallig mensen uit dat deel van de samenleving die de laatste jaren het meest getroffen zijn door het beteugelende beleid van centrale banken en hun partners in crime, het bankenkartel.

Omgekeerde tarieven met omgekeerde gevolgen
Regelmatig heb ik mijn zorgen uitgesproken over de gevolgen van negatieve rente en de mondiaal recordhoge kredietberg. In dit nieuwe monetaire tijdvak zal het omgekeerde beleid van positieve naar negatieve rentetarieven omgekeerde gevolgen hebben. Dat is mijn simpele analyse van dit nieuwe experimentele monetaire beleid. Er bestaan nog geen rekenmodellen van in het lesboek economie. Pas over een jaar of wat zullen economen de gevolgen hebben bestudeerd en krijgen onze studenten de nieuwe lesboeken economie uitgereikt. We lopen dus nu achter de feiten aan terwijl een stemmetje in mijn achterhoofd zachtjes roept dat er iets niet in de haak is. Dat stemt dus tot wantrouwen. Een wantrouwen t.o.v. onze monetaire beleidsmakers.

Bij de bank niet pluis, neem een kluis in huis
Een welbekend spreekwoord zegt: “Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard.” Binnenkort van toepassing als de rekeninghouders met kleine kapitaaltjes vrezen dat deze aangetast worden door ze uit handen te geven(uitlenen dus) aan een bank. Vooral de volwassen generatie is opgegroeid met het idee dat je beloond werd voor het uitlenen van je geld. Het was immers het verdienmodel van de bank. Aan de andere kon je daardoor een groot bedrag lenen tegen uiteraard een hogere rente, maar dat scheelde in ieder geval 20 jaar lang sparen voor je eigen huis of 5 jaar sparen voor je eigen automobiel. Maar wat gaan we nu beleven als we de rol van rente gaan omdraaien? Precies, het verdienmodel van banken gaat er aan. Waarom dan? Omdat rekeninghouders hun geld weg halen en daarmee de kapitaalratio van de bank in gevaar brengen. Het nieuwe credo wordt: “Bij de bank niet pluis, neem een kluis in huis.”

Gouden tijd voor edele metalen en cryptomunten
Ik durf stellig te beweren dat juist de mensen met de kleinere kapitaaltjes hun geld geleidelijk opnemen en thuis gaan oppotten. En dat in deze column een advertentie in beeld springt over een kluizenaanbieder. Gericht op de senioren onder ons. Bankrekeninghouders op middelbare leeftijd kopen nu misschien liever goud of zilveren munten. En sowieso meer cash in huis in de kluis. Sommigen wagen de stap naar cryptomunten. En de wat meer kapitaalkrachtigen durven misschien nog te speculeren op de beurs. Niet voor niets worden we bestookt door adverterende beleggingsexperts. Hoe dan ook, er zal zeker een langzame bankrun op gang komen. Vooral nu de dagelijkse media zich er mee gaan bemoeien. Ondanks dat onze geleerde economen waarschuwen op de gevaren van het bewaren van cash in de kluis in huis. Helaas breekt er een gouden tijd aan voor onze werkloze inbrekers en zal de scootermafia zich naar onze achterdeurtjes begeven. Wat uurtjes later natuurlijk dan de pizzabezorger aan de voordeur.

Gerrit Welbergen
Biflatie.nlBiflatie.nl
Laatst bewerkt: 2 maanden 3 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 maanden 3 dagen geleden - 3 maanden 3 dagen geleden #54916 door katertje
ABN/AMRO? Wat krijgen we nou…!

Wat schetst mijn verbazing. Lees ik een nogal alarmerend nieuwsbericht over onze eigen staatsbank ABN/AMRO, die overigens bijna staatsbank af was. Echter is de privatisering dit jaar stil gevallen. Vreemd eigenlijk, verdacht misschien. Onze staatsbank gaat op verzoek van toezichthouder DNB (De Nederlandse Bank) alle klanten doorlichten op witwassen. Ja, ook particulieren. Uw rekening en de mijne. Hoewel, mijn betaalrekening is ondergebracht bij een concurrent, maar toch.
Wat gaan we nu beleven? Deze controle gaat wel erg ver. Worden wij particulieren nu ineens allemaal verdacht van witwaspraktijken?

Te gek voor woorden. Dat het vuile kapitaal van duistere vastgoedhandelaren en criminelen gretig door de bankiers door de wasmachine is gedraaid en vervolgens via de droger en de strijker glad gestreken netjes is verdeeld onder louche rekeninghouders, hoeft nog niet te betekenen dat iedere particuliere rekeninghouder een crimineel is. Wat krijgen we nou?

Is de kapitaal controle begonnen?
Eigenlijk vrees ik dat het voornamelijk gaat om de kapitaalcontrole. De totale controle van het betalingsverkeer. Je moet natuurlijk een smoes verzinnen om een dergelijke controle uit te kunnen voeren. In ons vrije democratisch landje kun je toch niet zomaar iedereen gaan controleren op zijn financiële transacties?

Ik ken tot nu toe maar één instantie die controles kan instellen en dat is de Belastingdienst. Bij iedereen wel bekend en gevreesd. Maar al jarenlang door alle belastingbetalers gedoogd. Daarom vinden we het met ons allen normaal dat de Belastingdienst boekenonderzoeken uitvoert bij ondernemers en de aangiften inkomstenbelasting controleert op onvolkomenheden.... Maar dat nu ook banken onze financiële transacties gaan controleren, dat gaat erg ver. We leven in een democratie en niet in China waar elke lantaarnpaal de Chinees in de straat controleert.

Het doorlichten op witwassen van alle rekeninghouders is een pure kapitaalcontrole. Als men hiermee begint dan is er sprake van wantrouwen. Banken vertrouwen hun eigen fiat geldsysteem niet meer en zijn bang dat er straks geld verdwijnt in verkeerde richtingen. Het is zaak om daar op tijd lucht van te krijgen om een val van het geldsysteem, en daarmee de systeembanken, te voorkomen.

DE ABN/AMRO zet zelfs duizend medewerkers in om de controles op het geldverkeer uit te voeren. Straks volgen alle banken natuurlijk wanneer blijkt dat het resultaat oplevert en er zwart geld opduikt. De Belastingdienst krijgt ingevolge wettelijke afspraken direct de informatie van de banken toegespeeld. Veel rekeninghouders zullen niet beseffen wat dit betekent als straks banken in de problemen raken. Hun beurswaardes zijn al 2 jaar duidelijk aan het dalen. Beleggers vertrouwen het niet meer. Logisch uiteraard, want door de aanhoudende rentedaling breekt hun verdienmodel af en worden straks verliezen geboekt.

Banken mogen niet omvallen
Banken beheren het geldsysteem en mogen niet failliet gaan. Als de één omvalt dan gaat de ander ook. Als dominosteentjes. De overheid moet dan ingrijpen met veel belastinggeld en daar zitten wij rekeninghouders/belastingbetalers niet op te wachten. Sterker nog, we kunnen dat niet aan. Een kapitaalcontrole kan de rekeninghouder, als het zover komt, aan banden leggen met zijn transacties en zelfs de opnames van contanten. Cyprus 2014. Door de meesten al lang vergeten, maar toen door insiders wel genoemd als voorbeeld wanneer het later in het “Grote Europa” toch mis mocht gaan.

Als we nu eens goed om ons heen kijken dan zien we een duidelijke verslechtering in de financiële positie van veel banken. De Deutsche Bank voorop. Ach, laten we gewoon afwachten met nog één keer een verwijzing naar de titel van deze column: “Bij de bank niet pluis? Neem een goeie kluis in huis…”

> Natuurlijk gaat het weer mis met de banken. Zie het scenario. Boven een ton ben je alles kwijt. Maar dan gaat de overheid vertellen, dat ze ook niet in staat is om de garantie van het depositogarantiestelsel waar te maken.
Om een ramp te voorkomen krijg je hetzelfde scenario als in Griekenland en Cyprus. Je mag je eigen geld niet meer opnemen. Het is ook niet meer van jou, je hebt het immers uitgeleend aan de banken. En dan komen er weer nieuwe smoesjes. Solidair zijn. En uiteraard zullen de zogenaamde zwarthandelaren aan de schandpaal worden genageld. Dat is namelijk een smoes die het publiek altijd wel pikt.
En dan komt de grote reset.

Bron: Biflatie
Gerrit Welbergen
Laatst bewerkt: 3 maanden 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 maanden 3 dagen geleden - 3 maanden 3 dagen geleden #54915 door katertje
Nu we het toch over witwassende banken hebben... Top van Goldman Sachs vervolgd voor witwassen...( je verwacht het niet hè?)

Maleisië acht 17 top executives van de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs (GS) schuldig aan fraude en corruptie.

De zaak dateert van 2009 en malversaties die gebeurd zijn met het 1MDB-investeringsfonds. Dit fonds ter grootte van 6,5 miljard dollar, was bedoeld om de binnenlandse economie te stimuleren. Goldman Sachs was aangenomen om ten voordele daarvan obligaties te verkopen. Miljarden zijn echter verdwenen in de zakken van bepaalde lieden. Ze kochten er jachten, kunst en andere luxeproducten van.
Onder andere oud-premier Najib Razak zou mee geprofiteerd hebben.

Onschuldig tot tegendeel bewezen…
Beschuldigd zijn onder andere ‘vice-voorzitter Richard Gnodde, een van de belangrijkste bankiers in Londen. Ook Richard Evans, tegenwoordig topbestuurder van de Chinese web-gigant Alibaba, staat op de lijst van aangeklaagde bankiers.’ De Maleisische aanklager eist $7,5 miljard van Goldman Sachs. Deze ontkent elke schuld en betrokkenheid. Wie eventueel veroordeeld wordt, wachten gevangenisstraf en/of megaboetes.

Saillant detail: er zou ook ‘geld uit het fonds zijn gebruikt voor de financiering van de Hollywoodfilm The Wolf of Wall Street, die verhaalt over de opkomst en ondergang van een frauduleuze zakenman‘…
Het verleden van GS is wel heel dubieus
Er is een heel lange lijst van verdachtmakingen en veroordelingen van de multinationale financieringsbank. Zo’n dubieuze reputatie zet de recente aanklacht vanwege Maleisië wel in een bepaald daglicht. GS is natuurlijk niet de enige bank die ooit beschuldigd of verdacht werd. Of effectief veroordeeld. Die lijst is nog veel langer. Onbegonnen werk eigenlijk, zo slecht is de reputatie van de bankenwereld. Internationaal en in het algemeen. Banken; zullen ze het ooit leren…?

bron: Zerohedge
Laatst bewerkt: 3 maanden 3 dagen geleden door katertje.
Meer
3 maanden 3 dagen geleden - 3 maanden 3 dagen geleden #54914 door katertje
We hadden al de ING, maar nu krijgt ook ABN AMRO een fikse tik op de vingers wegens de falende witwascontrole. De bank moet zijn vijf miljoen particuliere klanten beter gaan controleren op verdachte activiteiten.

Kreeg de directie deze week te horen van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Mogelijk volgt er ook nog een boete van de toezichthouder of vervolging door het Openbaar Ministerie.
ING kon die slechts ontlopen door een schikking van 775 miljoen euro te betalen.

Overheid verlangt van banken 100 procentscontrole
De maatregelen zijn bedoeld om criminelen de pas af te snijden en te voorkomen dat ze via bankrekeningen geld witwassen en andere illegale praktijken uitvoeren. De overheid verlangt van de banken een 100 procentscontrole. Met steekproeven neemt de politiek geen genoegen. Om die eis te realiseren, moeten de banken – en zij niet alleen – honderden extra personeelsleden aannemen; een kostbare operatie.

> En de overheid maar hoog van de toren blazen. ICT-systemen deugen nog steeds niet. Woekerende misstanden en honderden miljoenen kostende blunders bij UWV. Misstanden bij CBR, de Belastingdienst, de Jeugdzorg, de GGZ, de TBS-klinieken, Decentralisatie van de Zorg, de WMO, de IND, de NVWA, het NFI, de Nationale Politie, Justitie, enorme budgetoverschrijdingen van projecten, compensatie voor de Groningers. En een geld dat er verkwist wordt...! Daardoor is men voornamelijk bezig met reparatie en overleven. Aan goed bestuur komt men niet toe. Maar om andere te beleren is er nog wel tijd ?

Anderzijds, waarom problemen oplossen als het NIET oplossen ervan zoveel lucratiever is voor de beheerders van de potjes en financiële kraantjes in het overheidsrondpompcircuit (3x woordwaarde Scrabble)
Hoe meer van burgers gestolen geld wordt rondgepompt des te groter de kans om zelf via een vette baan of een leuke subsidie daar beter van te worden. De overheid is een doel op zichzelf geworden...een ANBI

"Mogelijk volgt er ook nog een boete van de toezichthouder of vervolging door het Openbaar Ministerie"
Niets heeft prioriteit behalve de vervolging van Wilders.
Laatst bewerkt: 3 maanden 3 dagen geleden door katertje.
Meer
4 maanden 4 dagen geleden #54758 door katertje
Volgens een rapport van het IMF is Deutsche Bank financieel sterk verbonden met JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America, evenals met andere wereldwijde banken in Europa. In zijn diepgaande rapport concludeerd IMF dat "onder de G-SIB's, DB de belangrijkste netto-bijdrager aan systeemrisico's lijkt te zijn, gevolgd door HSBC en Credit Suisse.

Recent overzicht

Bijlagen:
Meer
4 maanden 4 dagen geleden #54756 door katertje
Het is Frau Merkel gelukt Duitsland in dik 15 jaar om te turnen naar naar een DDR 2.0.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
4 maanden 4 dagen geleden - 4 maanden 4 dagen geleden #54754 door dirko
de resultaten van zovele decennia CDU CSU SPD politiek.
geld, geld, geld. kijk maar eens terug: ze moest wel, tante Angela, met Griekenland, anders had de hele rotzooi tòen al gekiept.
Peter Altmeier met z’n dikke pens zorgde er verder wel voor dat de „vrinden“ in het slagveld Euro en wereldwijde graai-graai strategie er wel zonder kleer-scheuren vantussen konden piepen.

Kijk goed wat er in DE gebeurt: vrienden bevoordelen, de media sturen, het internet -beginnend- censureren, mensen met kritiek op Merkels politiek worden ontslagen of vervolgd, enz enz.

Waar kennen we ook alweer van..?

dat het wankele karretje, volgeladen met dagelijkse misdaden, vroeg of laat gaat stranden staat voor mij vast.
de scheuren zijn bijkans overal reeds te zien; je moet alleen je ogen opendoen.

#merkelonie, want wonderen bestaan niet (meer)..

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laatst bewerkt: 4 maanden 4 dagen geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
Meer
4 maanden 4 dagen geleden - 4 maanden 4 dagen geleden #54753 door katertje
Deutsche Bank..

Deutsche Bank schrapt de komende vier jaar zo'n 18.000 arbeidsplaatsen als onderdeel van een omvangrijke reorganisatie van de bank. De grootste bank van Duitsland verkeert al lange tijd in zwaar weer, bij een constant dalende beurskoers en hoge boetes voor criminele activiteiten. Een geplande fusie met een andere kneuzenbank Commerzbank, ging niet door.
De vorming van een "bad bank" moet redding brengen.

RTL-Z meldde gisteren:
Deutsche Bank gaat fors reorganiseren en schrapt binnen drie jaar zo'n 18.000 banen. Daarnaast trekt de bank zich terug uit de aandelenhandel op Wall Street en legt de focus op zakelijke klanten in Duitsland. Een deel van het personeel in Londen kon vandaag al direct vertrekken. Op dit moment werken er 91.000 mensen wereldwijd bij DB, waarvan minder dan de helft in Duitsland. In 2022 moet het aantal arbeidsplaatsen wereldwijd terruggebracht zijn naar 74.000.
Daarnaast worden riskante handelsactiviteiten aangepast, denk bijvoorbeeld aan de handel in renteproducten. Om de balansposten van deze bedrijfseenheden voor een bedrag van 74 miljard euro af te wikkelen, richt de bank een interne "bad bank" op.

De Deutsche Bank is de meeste corrupte systeembank in Duitsland en is veel verwikkeld in allerlei fraude en corruptie zaken. Dit is een kleine introductie tot de vele problemen van de Deutsche Bank. Een zeer kritiek probleem zijn de uitstaande derivaten. In tegenstelling tot wat velen denken zijn het niet JP Morgan of Goldman Sachs die zichzelf met de grootste derivatenblootstelling opgezadeld hebben. De onfortuinlijke nummer één in deze is de grootste bank van Duitsland, de in 1870 gestichte Deutsche Bank.

Het derivatenportefeuille van de Deutsche Bank – een tikkende tijdbom!
Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander – reëel – goed, zoals bijvoorbeeld aandelen, grondstoffen, olie, graan enz. De financiële wereld gebruikt dergelijke derivaten (ook afgeleide producten genoemd) om risico’s te verkleinen of om te speculeren.

De grote, reeds jarenlang aanslepende, problemen van Deutsche Bank weerspiegelen zich ook in de resultaten. Einde januari biechtte de bank een recordverlies op van 7 miljard € (meer dan tijdens het dieptepunt van de financiële crisis !).
De verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal (de reële hefboom) bedraagt 3,1%. En dat terwijl de meeste specialisten een ratio van 10% vooropstellen. Om aan die veilige 10% te geraken, benodigd Deutsche Bank volgens de Franse gepensioneerde hoogleraar Jean-Pierre Chevallier echter een kapitaalinjectie van maar liefst 99 miljard €. De nieuwe bail-in regels van de EU, van kracht sinds 1 januari 2016, verbieden echter dat overheden nog tussenkomen in de redding van hun banken. De ondergang van deze Duitse Titanic zal een financiële tsunami doorheen Duitsland jagen, maar waarschijnlijk ook de basis van het Europese financiële en – bancaire systeem onderuithalen.

Niemand kan voorspellen wat er op korte termijn zal gebeuren. Maar de langere termijn ziet er zonder meer onrustwekkend uit.
Deutsche Bank is al een hele tijd onophoudelijk verwikkeld in allerlei maffiose schandalen. De zichzelf goed bedienende topmensen van deze instelling waren en zijn perfect op de hoogte van de enorme risico’s van hun ‘beleid’. Zij tonen hoegenaamd niet de minste scrupules om de gehele bevolking, spaargelden en werkgelegenheid incluis, simpelweg te gijzelen. De medeverantwoordelijkheid van de Duitse politici is in deze eveneens verpletterend : belastinggelden gebruiken om bodemloze putten te vullen zonder dat er reële dwangmaatregelen ter verandering worden opgelegd.

Vele vragen omtrent het gevoerde ‘reddingsbeleid’ van de Europese banken blijven onbeantwoord :
Wie zijn die topmanagers die erin slagen om continu de bevolking en de bestaande wetten te trotseren ?
Wie beschermt hen en verschaft hen onschendbaarheid en straffeloosheid ?
Wie profiteert van de slechte situatie van de Europese banken ?
Fungeren de Europese banken als de ultieme pluggen van het planetaire casino ? Worden zij misschien beschouwd als de vuilnisbakken van het financiële wereldnetwerk ?
Laatst bewerkt: 4 maanden 4 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
8 maanden 2 weken geleden - 8 maanden 2 weken geleden #54089 door katertje
NOS weet te melden dat ABN /AMRO, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een nieuwe methode hebben ontwikkeld om mensenhandel op te sporen... Via financiële gegevens waarover een bank beschikt, zoals overboekingen, konden ze arbeidsuitbuiting herkennen, bevestigt ABN/AMRO na een bericht in Trouw.
nos.nl/artikel/2273390-mensenhandel-opge...ia-bankgegevens.html

Volgens mij is het NIET de taak van banken om criminaliteit te bestrijden terwijl ze notabene zelf door criminele bankierspraktijken enige tijd geleden moesten worden opgekocht door de Staat. Om van de innige samenwerking van ING met criminelen, die resulteerden in het witwassen ten bedrage van miljoenen, nog maar niet te spreken.
Of van het snoepen door ABN/AMRO uit staatskassen via dividendfraude, waarbij onze wakkere overheid op de handen bleef zitten...tja..grotendeels staatsbank hè?
degeldpers.nl/2018/11/08/ABN-AMRO-snoept...dividendfraude-en-de overheid-deed-niks/

Banken zijn dus niet te vertrouwen en al helemaal niet wanneer zijzelf bij criminele activiteiten betrokken kunnen zijn.

Onbegrijpelijk dat de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan deze praktijken meewerken terwijl zij juist naar mijn mening dergelijke activiteiten zouden moet opsporen en tegengaan. Wat betreft de UvA kan ik het nog enigszins begrijpen want het is vaak een kwestie van wie hen financiert en mogelijk zijn dat ook weer de welbekende instanties.
Laatst bewerkt: 8 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
9 maanden 1 dag geleden #54010 door katertje
Bij ING’s witwasaffaire hield de minister toezichthouder DNB uit de wind
Witwasaffaire De Nederlandsche Bank is onafhankelijk. Maar het ministerie van Financiën regisseerde haar reactie op het witwasschandaal bij ING.

ING betaalde in september een recordboete van 775 miljoen aan het Openbaar Ministerie

Het nieuws in het kort:
Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) heeft vorige maand de reactie van onafhankelijk toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de witwasaffaire bij ING zelf geregisseerd. Dat blijkt uit interne stukken van Financiën, in bezit van NRC na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Dat Financiën nauw betrokken is bij het schrijven van de reactie is opvallend. DNB is een onafhankelijke toezichthouder.
In de nasleep van de witwasaffaire benadrukte Hoekstra die onafhankelijkheid juist publiekelijk.


De zon komt net op als het Openbaar Ministerie en ING op dinsdag 4 september 2018 naar buiten treden met de grootste boete uit de Nederlandse geschiedenis. ING betaalt 775 miljoen euro om strafvervolging af te kopen wegens „structureel” overtreden van de wetgeving die witwassen van geld moet voorkomen. Van 2010 tot en met 2016 had de bank haar organisatie en computersystemen zó slecht op orde dat criminele klanten hun miljoenen „nagenoeg ongestoord” via Nederlandse ING-rekeningen konden laten lopen.
„Buitengewoon ernstig”, noemt minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) de kwestie die ochtend. „Dit raakt opnieuw aan het vertrouwen in de financiële sector.” Het is de kernboodschap die Hoekstra daarna nog vaak zal herhalen en die zorgvuldig is voorgekookt op zijn ministerie. Op vrijdag verneemt Hoekstra voor het eerst over de jarenlange misstanden bij ING en de recordboete die maandag formeel zal worden vastgelegd. Hoekstra en de top van zijn ministerie zijn meteen in opperste staat van paraatheid. Ze werken het hele weekend door. En niet alleen aan de „kernboodschap” die de minister moet uitdragen.
Uit e-mails, memo’s en brieven van het ministerie, in bezit van NRC na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), blijkt dat Financiën dat weekend ook verzint hoe toezichthouder De Nederlandsche Bank door de witwasaffaire zal worden geloodst.
Misstanden
Dat ING voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is primair haar eigen verantwoordelijkheid. Maar tussen bank en Openbaar Ministerie zit nog een cruciale schakel: De Nederlandsche Bank (DNB). Waar de supervisie op de financiële buffers van banken is overgeheveld naar de Europese Centrale Bank, ligt het toezicht op naleving van de antiwitwaswet nog gewoon bij DNB.

En hoewel Hoekstra later in het Kamerdebat over de witwasaffaire zal zeggen dat de centrale bank in zijn ogen „adequaat” en „nadrukkelijk” bezig was met de misstanden bij ING, komt dat beeld niet naar voren uit het door justitie gepubliceerde feitenrelaas.
ING, de grootste bank van het land, nam klanten aan zonder hen goed te onderzoeken, hield transacties onvoldoende in de gaten en greep niet goed in als wél een alarmbel klonk. Niet dat het alarm vaak ging; ING had de computersystemen ingesteld op maximaal drie witwassignalen per dag. Het gevolg was misbruik van ING-rekeningen door allerlei foute klanten, zoals de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova die via ING haar corruptiemiljoenen witwaste.

Lees ook dit achtergrondverhaal over hoe ING de ogen gesloten hield
Van 2010 tot en met 2016 – de periode die justitie onderzocht – zette DNB eenmaal een formeel ‘handhavingsinstrument’ in: ING’s tak voor rijke particulieren, private banking, werd in 2015 een last onder dwangsom (voorwaardelijke boete) opgelegd omdat het cliëntenonderzoek niet in de haak was. Ook werd „gewezen” op tekortkomingen in de processen ter voorkoming van witwassen.
Heeft DNB gefaald?
Dat bij de rol van DNB vraagtekens zijn te zetten, is ook de top van het ministerie direct duidelijk, blijkt uit de interne stukken. Op de zaterdag voor de schikking schrijven ze Hoekstra een feitelijke memo. „Het toezicht op naleving van de Wwft door banken is belegd bij DNB”, leest die. Gevolgd door een opsomming van de „verschillende mogelijkheden” die de toezichthouder heeft om „het niet naleven van de verplichtingen aan te pakken”. Die opsomming maakt meteen duidelijk dat DNB tegenover ING verre van hard optrad. De opgelegde last onder dwangsom is een van de mildste opties. „DNB had bestuurders van de bank ook boetes kunnen opleggen van 5 miljoen euro … waarom is dat niet gebeurd?”, is een van de kritische vragen die ambtenaren voor Hoekstra formuleren ter voorbereiding op de bekendmaking van de schikking. „Heeft DNB als toezichthouder zitten slapen? Gefaald? Toch wel steken laten vallen?”, luidt een andere.
Tegelijkertijd is de top van het ministerie beducht op kritiek op de eigen rol. De Algemene Rekenkamer gaf Financiën in 2017 al een behoorlijke sneer, na onderzoek waaruit de conclusie kwam dat de minister zijn toezichthoudende rol op DNB maar „beperkt” invult. De Nederlandsche Bank mag onafhankelijk opereren, ze valt als zelfstandig bestuursorgaan wel onder Financiën.
Op zondag is al vastgesteld hoe met DNB om te gaan. Uit een mailwisseling blijkt dat Hoekstra die dag contact heeft met bankpresident Klaas Knot. Ze spreken af dat de minister, als de ophef straks losbarst, DNB vier vragen voorlegt: heeft DNB genoeg bevoegdheden; genoeg capaciteit; hoe staan andere banken ervoor; en voldoet ING straks wél aan de regels? Een kritische vraag over het functioneren van de toezichthouder zelf ontbreekt.
Nadat de witwaszaak dinsdagochtend openbaar is geworden, volgt een golf van politieke en maatschappelijke verontwaardiging. Waarom is er geschikt en staat ING niet voor de rechter? Waarom worden geen bankiers vervolgd? En waarom treedt niemand uit de raad van bestuur af?
DNB blijft buiten schot. Kamerleden richten hun vizier pas veel later op de toezichthouder. De zaterdag na de bekendmaking is Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering in Tilburg, de eerste die publiekelijk vraagtekens zet bij de rol van DNB. In NRC constateert hij dat de centrale bank „niet voldoende” lijkt te hebben doorgepakt, en hij roept in herinnering hoe DNB in 2010 na de val van Dirk Scheringa’s bank DSB een plan presenteerde om het eigen toezicht „effectiever en vooral krachtiger” te maken. DNB beloofde voortaan „zonodig hard in [te] grijpen”.

Toneelstukje
Intussen voert Hoekstra voor de Tweede Kamer een toneelstukje op. Een week na de schikking, op dinsdag 11 september, treedt ING-bestuurder Koos Timmermans af en stuurt de minister voor het eerst een brief naar de Kamer over de affaire. Daarin meldt hij dat hij de centrale bank vier vragen heeft gesteld „omdat DNB verantwoordelijk is voor het toezicht”. Hij belooft de Kamer „nader bericht” zodra de vragen zijn beantwoord.
Een concept van de antwoordbrief van DNB ligt dan al dagen op zijn ministerie. Hoekstra, de ambtelijke top van Financiën en DNB stemmen niet alleen de vragen aan DNB af, ze bespreken ook minutieus de beantwoording door DNB.
Die brief is het enige schrijven van DNB over de witwasaffaire dat openbaar wordt. In het openbaar beroept Hoekstra zich op de „onafhankelijkheid” van DNB en „toezichtsvertrouwelijkheid”, bijvoorbeeld naar aanleiding van de onthulling door Het Financieele Dagblad dat DNB het ING-bestuur niet opnieuw op geschiktheid wil toetsen. Van onafhankelijkheid van DNB is rond de antwoordbrief weinig sprake. Hoekstra, zijn thesaurier-generaal, secretaris-generaal en andere topambtenaren schrijven de DNB-brief aan Hoekstra nog net niet helemaal zelf.
Drie conceptversies
De top van Financiën ontvangt zeker drie conceptversies van de brief en dwingt daarin veranderingen af. Aanvankelijk schrijft DNB bijvoorbeeld dat ze „afspraken met raden van bestuur maakt als er overtredingen van wet en regelgeving zijn”. Een topambtenaar constateert dat dit de vraag oproept welke afspraken dan met het ING-bestuur zijn gemaakt en wie die heeft getekend. De zin verdwijnt. Hetzelfde geldt voor het plan van DNB te melden dat „integriteit een speerpunt is in de nieuwe visie op toezicht”. Daarop stelt Financiën: „dat was het sinds 2008 al in eerdere visies”. Dit melden maakt de brief „niet per se sterker”.
Over het antwoord op de vraag of DNB voldoende capaciteit heeft om naleving van witwaswetten bij banken te controleren – de bank heeft er 18 fte’s voor – is opvallend veel contact. Maar de inhoud daarvan is door de juristen van Financiën onleesbaar gemaakt in de documenten die NRC via de Wob kreeg.
De brief van DNB wordt uiteindelijk gedateerd op 24 september en door Hoekstra een dag later naar de Kamer gestuurd. Alsof niet al weken geleden is afgesproken dat de minister de brief integraal openbaar maakt, zet DNB „CONFIDENTIAL” op het briefpapier.
Brief DNB

De centrale bank presenteert zich vervolgens als de kordate toezichthouder. DNB’s directeur toezicht, Frank Elderson, ontwijkt tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer kritische vragen over het verleden, maar noemt DNB „zeer scherp”. Hij wijst op de informatie uit de brief aan Hoekstra waaruit blijkt dat DNB sinds 2014 banken zeventien Wwft-gerelateerde maatregelen oplegde, waaronder negen boetes.
Die opstelling verwondert Kamerleden. In het Kamerdebat over de affaire hield D66’er Joost Sneller minister Hoekstra vorige maand kritisch voor „dat er bij DNB grote tevredenheid heerste over hoe het allemaal gegaan is”, terwijl je „ook zou kunnen stellen dat er is gefaald”.
Meer
9 maanden 1 dag geleden #54009 door katertje
Minister ontkent dat Financiën DNB beschermde bij witwasaffaire ING

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het "verdedigbaar" en "valide" dat zijn ambtenaren zich bemoeiden met de antwoorden van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op vragen die zij zelf over de witwasaffaire van ING stelden.
NRC schreef maandag dat Hoekstra en de top van DNB de reactie op de witwasaffaire van ING van afgelopen september met elkaar afstemden.
De krant, die het verhaal op het spoor kwam na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), stelde dat de minister op deze manier DNB uit de wind hield. Hoekstra bestreed dat beeld dinsdag in de Tweede Kamer tijdens het Vragenuur. "Er zijn verduidelijkende vragen gesteld vanuit het ministerie aan DNB", zei de bewindsman.

Hoekstra wekte destijds tegenover de Kamer de indruk dat DNB in de uitwisseling van informatie volstrekt onafhankelijk opereerde. De Kamer zou "nader bericht" krijgen zodra de gestelde vragen vanuit het ministerie waren beantwoord, schreef de bewindsman op 11 september vorig jaar.
Wat Hoekstra er toen echter niet bij zei, is dat er op dat moment al een conceptbrief met de antwoorden van DNB op het departement lag.
Werkwijze tast onafhankelijkheid aan
Die werkwijze tast de onafhankelijkheid van DNB aan, vindt D66-Kamerlid Joost Sneller. "Als je tot drie keer toe mee schrijft aan conceptbrieven, dan wek je de indruk dat er meer bemoeienis is met het onafhankelijke toezicht dan we zouden moeten willen", zei hij dinsdag in de Kamer.
Ook PvdA'er Henk Nijboer was kritisch en vroeg zich af of Hoekstra de Kamer "voor de gek heeft gehouden".
De bewindsman ontkende die aantijgingen. Nadat DNB en het ministerie de conceptbrieven met elkaar hadden gedeeld, zijn er "verduidelijkende vragen" gesteld vanuit Financiën. "Ik denk dat het logisch is dat het ministerie allerlei kritische vragen stelt", aldus de bewindsman.
Hij verwierp daarmee de suggestie dat het stellen van de vragen en het wachten op de antwoorden enkel en alleen voor de bühne zouden zijn geweest.
"De toezichthouder is strikt onafhankelijk, maar is wel een instantie die onder mijn ministeriële verantwoordelijkheid valt", vatte Hoekstra het dilemma samen. "Het ging hier niet over een kleinigheid, dus dat er extra secuur door ambtenaren op zinsniveau wordt gevraagd hoe zit het, vind ik wel verdedigbaar."

ING trof schikking voor recordbedrag
Begin september werd er met ING een recordschikking van 775 miljoen euro getroffen omdat de bank tussen 2010 en 2016 het toezicht op witwassen en fraude door de eigen klanten stelselmatig niet op orde had.
Destijds ging vooral veel aandacht uit naar de poortwachtersfunctie van banken en hoe die in de toekomst beter en strenger kan worden ingevuld. De rol van DNB, de toezichthouder op de financiële sector, in de affaire bleef ook in het Kamerdebat erna onderbelicht.
Tijd voor maken pagina: 0.367 seconden