Verwijderd Erik Boomsma duidt speech v econoom, journalist Dr. Ernst Wolff, WIJ GAAN WINNEN

Meer
5 maanden 2 weken geleden - 5 maanden 2 weken geleden #58206 door katertje
Slecht weer, koud, regen. Goede gelegenheid om nog eens op uw gemak de duiding van de analyse van Dr. Ernst Wolff, econoom, financieel expert en journalist, over de huidige "TOESTAND IN DE WERELD" tot u te nemen, u voor wat de Nederlandse situatie betreft, aangereikt door Erik Boomsma Cafe Weltschmerz

Digitale Financiële Complex
De grootste profiteur achter de huidige crisis en de belangrijkste touwtrekker achter de schermen, is het Digitale Financiële Complex – ook wel aangeduid met “Mr. Global”. Dat is een soort Genootschap, waarbij aan de top de grootste IT-ondernemingen en de grootste Vermogensbeheer-Ondernemingen van onze tijd staan.

Tot de grootste IT-ondernemingen behoren Apple, Alfabet (het moederbedrijf van Google), Amazon, Microsoft en Facebook. De beurswaarde van deze vijf bedrijven alleen bedraagt momenteel 9,2 biljoen US dollar. Dat is dus 9,2 Duizend Miljard US dollar. Even ter vergelijking: Het Bruto Nationaal Product van Duitsland, Frankrijk en Italië bij elkaar bedraagt 8,6 Biljoen dollar.

Tot de grootste Vermogensbeheer-Ondernemingen behoren Blackrock, Vanguard, State Street en Fidelity.
Deze bedrijven zijn grootaandeelhouder bij de genoemde IT-ondernemingen. En niet alleen dat, maar zij zijn grootaandeelhouder in ALLE multinationals van enige betekenis in de hele wereld. In de energiesector, voedingssector, automatiseringssector, bankensector, vastgoedsector, enzovoorts.

Alleen al deze 4 Vermogensbeheer-Ondernemingen vertegenwoordigen in totaal 22,6 biljoen US dollar. Dat is dus 22,6 Duizend miljard US dollar. Nogmaals ter vergelijking: Het Bruto Nationaal Product van alle 27 lidstaten van de Europese Unie bij elkaar, bedroeg in het afgelopen jaar 15,7 biljoen US dollar.


‘Kankergezwel’ dat ondernemingen en overheden controleert
Maar het is niet alleen de onvoorstelbare financiële kracht van deze ondernemingen die het Digitale Financiële Complex van Mr. Global zo machtig maken. Want als we bijvoorbeeld de IT-bedrijven onder de loep nemen, hebben zij niet alleen op zichzelf al een geweldige markt-macht, maar controleren zij ook honderdduizenden andere ondernemingen en overheidsinstellingen, omdat zij immers hun digitalisering organiseren en op deze manier constant inzicht hebben in hun Data-Flow.

De IT-Industrie is niks anders dan een KANKERGEZWEL dat zich in de loop van de afgelopen jaren in alle economische marktsectoren heeft uitgezaaid en al deze sectoren van hen afhankelijk heeft gemaakt en hen intussen volledig beheerst.

En bij de Vermogensbeheer-Ondernemingen ziet het er al niet beter uit. Zij hebben zich als parasieten in alle grote multinationale bedrijven genesteld. En zij zijn in staat om elke willekeurige markt in elke door hen gewenste richting te laten bewegen!

De grootste van hen – Blackrock – beschikt al 40 jaar lang over een Data-Analyse-Systeem “Aladin”, de grootste bron aan financiële informatie die de wereld ooit heeft gezien. En Blackrock adviseert met deze kennis op de achtergrond de grootste Centrale Banken van de Wereld – de Federal Reserve Bank en de Europese Centrale Bank.


‘Rutte, De Jonge en de rest slechts marionetten in misdaadsyndicaat’
Bij deze gigantische Informatie-voorsprong die Blackrock heeft, mag het duidelijk zijn wie van wie afhankelijk is. En dat mensen als Rutte, de Jonge, Kaag, Grapperhaus, Hoekstra en de rest van het misdaadsyndicaat, slechts marionetten zijn, die uitvoeren wat er gedicteerd wordt.

We hebben het hier dus over een unieke historische samenstelling van samengebalde financiële kracht en een unieke historische beschikkingskracht over een reusachtige Data-Bank. Deze combinatie heeft deze ondernemingen sinds het begin van deze crisis een groei doen doormaken, zoals nog nooit eerder is waargenomen. En dat niet alleen; deze groei versnelt zich ook nog eens elke dag!! Alleen al in het 2e kwartaal van dit jaar, hebben deze ondernemingen de hoogste winsten uit hun geschiedenis laten zien.

Afgezin van deze feiten hebben we niet al te veel fantasie nodig om tot de slotsom te komen dat het bij het Digitale Financiële Complex van Mr. Global om hét WERELDWIJDE MACHTCENTRUM handelt, waar omheen alles draait en van waaruit alles geïnitieerd wordt. Het Digitale Financiële Complex van Mr. Global, staat ver boven ALLE regeringen en is te allen tijde in staat om ELK KABINET ter wereld op de knieën te dwingen. En ze te laten gehoorzamen.

Waarom ondergraaft Mr. Global zichzelf?

En dus moeten we ook zeer alert zijn over de methoden van het Digitale Financiële Complex waarmee het zich vanaf het begin van de crisis bedient. Want soms lijkt het erop, dat Mr. Global juist het systeem waar hij zelf van profiteert, ondergraaft.

Ter verduidelijking:
Als Mr. Global de Middenstand en het MKB verstoort, verstoort hij toch eigenlijk zijn eigen bestaansrecht? Want zoals we net hebben vastgesteld betaalt de middenstand en het MKB de meeste belastingen, en creëert zij ook de meeste werkgelegenheid.

En als Mr. Global dan ook nog de INFLATIE aanzwengelt, dan heeft hij daar zelf toch ook schade van? En als Mr. Global de sociale vrede verstoort door een explosie van sociale ongelijkheid te creëren, dan verstoort dat toch ook de basis waarop hij zijn zaken doet?

Allemaal terechte vragen! Maar ze gaan aan de realiteit voorbij.

"Gigantische wanhoopsdaad"

Die ziet er namelijk zo uit:
Het Digitale Financiële Complex van Mr. Global heeft GEEN ANDER KEUZE dan te doen wat hij op dit moment doet! Wat wij op dit moment meemaken is niet een op de tekentafel bedachte Agenda waarmee Mr. Global zich nog meer geld en macht wil verschaffen om daarna in alle rust van zijn inspanningen te kunnen genieten.

Wat wij op dit moment meemaken, is een GIGANTISCHE WANHOOPSDAAD, waarschijnlijk de grootste die ooit in de totale geschiedenis van de mensheid vertoond is. Deze wanhoopsdaad heeft zijn oorsprong in het feit dat het systeem waaraan het Digitale Financiële Complex van Mr. Global zijn bestaansrecht ontleent, met de bestaande mogelijkheden niet meer in stand te houden is.

Mr. Global stond al in de financiële crisis van 2007-2008 kort voor zijn teloorgang. En ware het niet dat de regeringen destijds onvoorstelbare hoeveelheden aan belastinggelden gemobiliseerd hebben en de Centrale Banken hebben aangewezen om oneindige hoeveelheden geld uit het niets te creëren, dan was het systeem destijds al in elkaar gestort.

De redding van toen was echter maar van tijdelijke aard. De geldhoeveelheden moesten over de afgelopen periode van 2008 tot 2020 voortdurend verhoogd worden. En de rente moest telkens opnieuw verlaagd worden. En daarmee werd het systeem steeds instabieler gemaakt. Dat kon op den duur natuurlijk niet goed gaan!


Financiële ineenstorting voor de laatste keer uitgesteld
En vorig jaar was het zover. In maart 2020 dreigde de volgende ineenstorting. Deze ineenstorting van het Digitale Financiële Complex van Mr. Global werd met een finale krachtsinspanning – namelijk het verlagen van de rente tot NUL – en de gelijktijdige injectie van biljoenen (duizenden miljarden) voor een laatste keer uitgesteld.

Daarmee is een kwalitatief nieuwe situatie ontstaan. Een volgende vooruitschuiving van de ineenstorting zou namelijk een daling van de rente in het negatieve brengen, en daarmee het bestaansrecht van de bestaande bankensysteem vernietigen. Banken kunnen op termijn niet met negatieve rentes leven!

Gevolg daavan is, dat een volgende vooruitschuiving met de tot nu toe gehanteerde middelen onmogelijk zal zijn! Men kan in de huidige situatie ten hoogste nog één keer met duizenden en duizenden miljarden het Digitale Financiële Complex van Mr. Global voeden. Maar dat zal tot gevolg hebben dat de toch al sterk stijgende inflatie nog verder aangewakkerd wordt en zal overgaan in een HYPERINFLATIE.

De situatie waarin het Digitale Financiële Complex van Mr. Global zich bevindt is dus de keuze tussen de finale ineenstorting aan de ene kant, of de hyperinflatie aan de andere kant. Dus de volledige ontwaarding van het geld!!


Dat betekent dat wij op een historisch punt zijn aangeland, waarin het Digitale Financiële Complex van Mr. Global binnen de kaders van het bestaande financiële systeem nog slechts de keuze heeft tussen 2 vormen van TOTALE INEENSTORTING.

Oude systeem wordt geplunderd terwijl nieuwe systeem wordt klaargezet


Wat te doen? Mr. Global heeft overduidelijk het besluit genomen om een nieuw systeem in te voeren. En voor de installatie daarvan heeft hij gekozen voor een dubbele strategie.

Aan de ene kant bereidt men op de achtergrond en buiten de openbaarheid en het blikveld van de gewone burgers, een nieuw systeem voor. En aan de andere kant gebruikt men de eindfase van het huidige doodverklaarde systeem om het naar alle regelen der kunst te plunderen.

En het is precies dát wat wij vanaf afgelopen maart meemaken.

De vooropgezette en heel bewust georkestreerde vernietiging van de mondiale economie, met het uitdrukkelijke doel er zelf nog rijker van te worden, is door het Digitale Financiële Complex van Mr. Global hét uitvoeringsplan dat in werking is gesteld. Met een gelijktijdige voorbereiding van een Nieuw Systeem door de Centrale Banken in samenwerking met de IT-Ondernemingen.


En hoe dat Nieuwe Systeem eruit zal zien, dat weten we inmiddels ook al. Het gaat om de complete afschaffing van cashgeld en ook de complete afschaffing van de banken in hun huidige vorm. En de invoering van DIGITAAL CENTRALE BANK GELD (Central Bank Digital Currency (CBDC)).

Het einddoel ziet er zo uit, dat ieder van ons nog slechts één enkele bankrekening bezit, waarover alle transacties zullen moeten verlopen. En deze rekening zal niet meer bij een private bank of commerciële, zakelijke bank ondergebracht zijn, maar bij de Centrale Bank (ECB).

De achtergrond van dit plan, is het volgende:

DIGITAAL CENTRALE BANK GELD is PROGRAMEERBAAR.

En omdat Centrale Banken onbegrensd geld uit NIETS kunnen creëren, kan men op deze wijze inderdaad negatieve rente invoeren zonder het systeem daarmee te vernietigen.

Dat is echter niet de enige eigenschap die Digitaal Centrale Bank Geld heeft. Het zal de Staat namelijk de mogelijkheid geven om alle transacties te controleren en bewaken. En het zal de Staat de mogelijkheid geven om individueel verschillende belastingtarieven op te leggen en individuele strafmaatregelen op te leggen.

De Staat kan jouw geld aan een “afloopdatum” koppelen, en kan ons dwingen om bepaalde bedragen binnen bepaalde tijdslimieten uit te geven. En de Staat kan ook afdwingen dat je het aan bepaalde doelen uitgeeft, nog slechts bepaalde bedragen aan bepaalde producten uit mag geven, of het enkel in een bepaalde regio uit mag geven.

De Staat wordt met het Digitale Centrale Bank Geld in staat gesteld om ieder van ons, door een eenvoudige muisklik, van alle betalingsmogelijkheden af te koppelen en ons op die manier financieel uit te schakelen. Digitaal Centrale Bank Geld (CBDC), zou het meest werkzame maatschappelijke besturingssysteem zijn dat ooit in de menselijke geschiedenis heeft bestaan. En daarmee de vervolmaking van en VIA GELD geregelde ALOMVATTENDE DICTATUUR!!

Verzet van de bevolking het grote manco

Maar dat hele plan heeft echter ÉÉN GEWELDIG MANCO, namelijk het te verwachten VERZET van de BEVOLKING!!

En men kan er met zekerheid vanuit gaan dat een groot deel van de mensen deze vorm van het afnemen van rechten en vrijheden NIET zullen accepteren, en dat het bij de invoering van Digitaal Centrale Bank Geld tot gigantische sociale onrust zal komen. En het is precies DAT probleem dat het Digitale Financiële Complex van Mr. Global op de gedachte gebracht heeft om het proces van de invoering van het Digitale Centrale Bank Geld niet, zoals oorspronkelijk het idee was, geleidelijk aan in te voeren – en daarbij grote weerstand te riskeren – , maar op één precies gepland moment.

Universeel Basis Inkomen

Mr. Global heeft overduidelijk bedacht dat hij alle economieën en samenlevingen in totale chaos moet storten om het Digitale Centrale Bank Geld als OPLOSSING VAN ALLE PROBLEMEN te kunnen presenteren. En wel in de vorm van een UNIVERSEEL BASIS INKOMEN.
Wie denkt, dat dit een uit de lucht gegrepen idee en complottheorie is, adviseer ik nog een keer heel precies te kijken naar wat we in de afgelopen 20 maanden meegemaakt hebben.

Onder het voorwendsel van de bestrijding van een ziekte zijn verschrikkelijke en onherstelbare gezondheidschade, economische schade en financiële schade aangericht door de regering. Waarvan we tot nu toe de volle uitwerking nog maar enkel bij benadering te voelen hebben gekregen. Tegelijkertijd wordt door diezelfde regering dag na dag gewerkt om die schade te vergroten !!

Een geplande sociale opstand en burgeroorlog

Parallel daaraan wordt de sociale kloof in de bevolking systematisch verergerd, omdat de regering steeds opnieuw sociale wiggen tussen de mensen drijft. En dat alles voert ons doelgericht in één enkele richting: SOCIALE OPSTAND tot aan een BURGEROORLOG aan toe! En dat zelfs WERELDWIJD !!

En DAT is volgens alle informatie die ik tot mij heb genomen zo GEPLAND en GEWENST !

Wij beleven op dit moment dat met inzet van alle denkbare middelen en mogelijkheden wordt geprobeerd om de grootst mogelijke sociale chaos en onrust te veroorzaken. Om dan, op het hoogtepunt van deze chaos, met een alles omvattende remedie met de naam “UNIVERSEEL BASISINKOMEN” op de proppen te komen. En op deze manier MAXIMALE CHAOS in MAXIMALE CONTROLE om te zetten !

Miljoenen zullen hun baan verliezen

Er is echter ook nog een 2e reden waarom dat Universele Basisinkomen vanuit de visie van Mr. Global er MOET komen. We bevinden ons middenin de 4e Industriële Revolutie. En we zullen er in de voor ons liggende periode rekening moeten houden met het verliest van MILJOENEN en MILJOENEN arbeidsplaatsen door de inzet van Kunstmatige Intelligentie (AI).

Dat betekent dat miljoenen consumenten zullen uitvallen. De vraag naar consumentenproducten zal steeds meer in elkaar zakken. En aangezien het huidige economische systeem op consumptie gebaseerd is, MOET Mr. Global, om het in leven te houden, deze neergaande spiraal doorbreken. En dat gaat alleen maar als men de werkeloze consumenten ook zonder een baan geld geeft.

We zien dus dat bij alles dat we in de afgelopen 20 maanden hebben meegemaakt en wat we op dit moment nog steeds meemaken, er een OVERDUIDELIJK PLAN gevolgd wordt.


En dit plan zegt:
1. DEMONTAGE VAN HET BESTAANDE SYSTEEM ten gunste van DE
ELITE.
2. Het veroorzaken van MAXIMALE ECONOMISCHE en SOCIALE CHAOS.
3. Het opzetten van een NIEUW SYSTEEM onder het VOORWENDSEL HUMANITAIRE HULP te BIEDEN.


Sleutelrol voor Klaus Schwabs W.E.F.
Dit plan kun je overigens ook nalezen. En wel in de beide boeken “De Vierde Industriële Revolutie” en “Covid-19 The Great Reset” van Klaus Schwab. Wiens World Economic Forum (WEF) bij de uitrol van deze hele agenda een sleutelrol speelt.

Het World Economic Forum heeft het in de afgelopen 50 jaar voor elkaar gekregen om één van de belangrijkste schakelcentrales voor het Digitale Financiële Complex van Mr. Global te worden, door eerst economische managers te leveren, en later ook politici. En daarna ook de media-producenten, de hoge adel en wereldwijde prominenten met elkaar te verbinden, en in de negentiger jaren tenslotte additionele en doelgerichte opleidingen door te voeren voor alle sleutelfunctionarissen/-marionetten van het wereldtoneel.

We weten nu dat vanaf 1992 de “Global Leaders of Tomorrow” en vanaf 2005 de “Young Global Leaders” een systematische en steeds indringender opleiding door het World Economic Forum opgelegd krijgen, en dat het bij hun precies om die personen gaat, die momenteel aan de knoppen van de macht zitten.


Of het nu gaat om Bill Gates, Jeff Bezos, of Jack Ma uit de IT-Wereld, of om BlackRock Chef Larry Fink, IMF-baas Kristalina Georgieva of de ex-bank chef van de Bank of England, Mark Carney, uit de financiële wereld; of dat het gaat om Emmanuel Macron, Sebastian Kurz of Angela Merkel uit de politieke wereld –
ZIJ ZIJN ALLEMAAL DOOR HET WORLD ECONOMIC FORUM ofwel OPGELEID, of ze zitten in het bestuur van haar gremia!


En het zijn niet slechts de 1.300 leden van deze wereldwijd nauw met elkaar verbonden Bestuurselite die aan de touwtjes trekken, want sinds 2012 zijn er ook nog eens 10.000 jonger dan 30-jarigen bij gekomen, de zogenoemde “global shapers”. Die zijn op dezelfde manier door het World Economic Forum bij elkaar “gescout” en samengebracht om invloed op de gang van zaken in de wereld uit te oefenen.

De "Great Reset" wordt nu uitgevoerd
En wie wil weten hoe deze gang van zaken er uit zal moeten gaan zien, zal eens een blik moeten werpen in de boeken van Klaus Schwab – de oprichter van het WEF. En wie nu nog steeds niet gelooft dat alles wat wij momenteel meemaken en meegemaakt hebben volgens een PLAN verloopt, die moet eens kijken naar de datum van publicatie van Klaus Schwab’s boek “Covid-19 The Great Reset”.

Dat boek is namelijk op 9 juni 2020 verschenen, nog geen 4 maanden na de wereldwijde Lockdown. En het geeft al precieze aanwijzingen hoe men Covid-19 moet gebruiken om de wereld – zoals Schwab zegt – “CREATIEF AF TE BREKEN”, en een Nieuwe Wereld op te bouwen (Build Back Better), terwijl het door hem geschetste mensbeeld* ons terug doet denken aan de donkerste tijden van het Duitse Nationaal Socialisme. (Hoezo mogen we niet vergelijken met de 2e Wereldoorlog?)

(* Deze man ziet ons niet eens als mensen, heeft het voor de camera’s letterlijk over ‘wij (de elite) en de andere wezens die op deze planeet leven’ gehad. Daarmee verloochent hij zijn afkomst niet, want zowel zijn vader als stiefvader werkten voor de Nazi’s. -X.)

Ongekend kwaadaardige en achterbakse agenda

Ik weet dat dit allemaal heel erg angstaanjagend klinkt. Het klinkt als een zorgvuldig voorbereidde APOCALYPS. En inderdaad! De agenda die hier gevolgd wordt is overduidelijk niet alleen gepland, maar ook voor wat betreft kwaadaardigheid en achterbaksheid nauwelijks te overtreffen.

Wie heeft ooit het vermoeden gehad, dat men de wereldeconomie een keer – onder het voorwendsel de mensen tegen de gevolgen van een ziekte te beschermen – opzettelijk zou laten instorten? Dat men de mensen de vrijheid om te reizen, de vrijheid om samen te komen, en de vrijheid van spreken en vrije meningsuiting zou afpakken? En dat men daartoe meer dan TWEEHONDERD MILJOEN mensen tot honger zou veroordelen,
kennelijk alleen maar voor hun eigen gezondheidsbescherming?

En wie heeft ooit gedacht dat een onverhulde eugenist (Boomsma: ik heb over eugenisme in een vorige uitzending een college gegeven) met de naam Klaus Schwab in de machtspositie zou komen om zijn gruwelijke visioen van de versmelting van de mens met Kunstmatige Intelligentie niet alleen wereldwijd te verbreiden, maar ook nog eens met tienduizenden helpers gepromoot te laten worden?

Dat alles bij elkaar zijn ten diepste zorgwekkende ontwikkelingen waar wij op dit moment mee moeten leven en waaronder wij allemaal moeten lijden. En waarvan elk detail bij elk normaal denkend en voelend mens het bloed in de aderen doet bevriezen.

‘Plan van Mr. Global, de elite en Klaus Schwab gaat mislukken’

Maar – en nu kom ik op de belangrijkste boodschap die ik jullie vandaag wil meegeven – dit heeft allemaal ook een andere kant. Een hele andere kant! Vooral een kant die ons allemaal een enorme boost gaat geven, en een enorme kracht voor de toekomstige opgaven en uitdagingen die eraan gaan komen.

Het plan van Mr. Global en de Elite, en de visioenen van Klaus Schwab, zijn namelijk GEDOEMD TE MISLUKKEN !! En wel omwille van verschillende redenen.

De belangrijkste reden bestaat daaruit dat de verhaallijn van het dodelijke virus, dat de mensheid existentieel bedreigd wordt, op den duur geen stand kan houden. We zien inmiddels aan alle kanten hoe het leugen-kaartenhuis van het misdaadsyndicaat aan het instorten is. En we zien ook hoe dat misdaadsyndicaat voor de legitimering van hun daden steeds absurdere argumentaties aanvoert, en dat er door hen op steeds kwaadaardiger laster en kwaadsprekerij teruggegrepen wordt, zoals bijvoorbeeld “de pandemie van de ongevaccineerden”.

Propaganda getuigt van zwakte mainstream media

Daarbij is het belangrijk dat we de heftige manier van éénzijdige informatievoorziening en PROPAGANDA, zoals de mainstream media die op dit moment op de bevolking toepast, herkennen en erkennen. Dat getuigt namelijk niet bepaald van haar sterkte, maar juist van haar zwakte.

Mainstream media, die met steeds meer nadruk alsmaar groteskere LEUGENS, zoals die van de ‘pandemie van de ongevaccineerden’ verspreiden, die gezonde mensen tot risicofactor Nr. 1 in de samenleving verklaren, die vanwege slechts enkele ziektegevallen of testgevallen hele landen meehelpt tot stilstand te brengen, die doet dat alleen maar omdat haar elk steekhoudend argument ontbreekt ,en zij in haar vertwijfeling alleen nog maar blind om zich heen kan slaan.

Men kan een deel van het volk de hele tijd voorliegen.
Men kan het hele volk slechts een korte tijd voorliegen.
MAAR MEN KAN NIET HET GEHELE VOLK DE HELE TIJD VOORLIEGEN !!

Het narratief valt weg en daarmee ook de geloofwaardigheid

En precies DAT is wat zich nu in onze tijd zich aftekent. En dat heeft voor ons natuurlijk een immense betekenis, want het opent ironisch genoeg datgene wat Klaus Schwab – en in zijn gevolg ook Mark Rutte en alle andere marionetten-regeringsleiders – “The Window of Opportunity” noemen. Maar dan in precies de omgekeerde richting!

Door het wegvallen van het narratief wordt namelijk de geloofwaardigheid van hen, die ons in deze situatie hebben gebracht, dag na dag, week na week, maand na maand, verder ondermijnd. En daarmee wordt voor ons allen een UNIEK tijdvenster (Window of Opportunity) geopend voor een geweldige en omvangrijke campagne van voorlichting van de mensen.

De voorwaarden om de mensen te informeren over de ware achtergronden van de voorgewende pandemie en over de daadwerkelijke machtsverhoudingen in de Wereld en de werkelijke bedreigingen voor hun bestaan, waren nog nooit zo goed als NU. En die voorwaarden worden van dag tot dag beter, omdat de leden van het misdaadsyndicaat zichzelf steeds verder in ongeloofwaardige leugens vastzetten.

Digitaal dwang-systeem

En zelfs als het Digitale Financiële Complex van Mr. Global het zou lukken om het nieuwe Digitale Centrale Bank Geld in te voeren, zal ook dat niet het einde van de wereld betekenen. Dat Digitale Centrale Bank geld kan namelijk alleen maar op basis van een omvangrijk DWANG-SYSTEEM (Social Crediting Sysem) functioneren.

Men zal steeds weer nieuwe prijscontroles moeten invoeren, en het Universele Basis Inkomen zal voortdurend verhoogd moeten worden. Men zal een permanente inflatie moeten veroorzaken, wat opnieuw een continue verarming van de gehele bevolking veroorzaakt, en waardoor een alsmaar voortdurend conflict met de Staat en het Gezag in stand gehouden zal blijven.

Wat we weten is het volgende:

We staan zonder twijfel aan de vooravond van turbulente en extreem gevaarlijke tijden

Maar WIJ houden een historische TROEFKAART in de hand. En die troefkaart bestaat daaruit, dat onze vijand niet naar de regels van de redelijkheid en menselijkheid opereert, maar vanuit motieven als hebzucht en machtswellust. En dat zorgt ervoor dat hij niet anders kan dan zichzelf steeds meer in moeilijkheden brengen !

En precies dát moeten wij gebruiken en onszelf steeds weer opnieuw voor ogen houden. De vijand kan dan misschien over meer geld kan beschikken, meer bezittingen, en over alle wapenarsenalen van de wereld, maar hun macht is niet gefundeerd op hun geld, noch op hun bezit, noch op hun wapens. Maar slechts op ÉÉN factor, en dat is de ONWETENDHEID van de MEERDERHEID van de mensen. Dus hun macht is gefundeerd op het simpele feit dat de meerderheid van de mensen het SPEL dat deze MINDERHEID met hen speelt, niet DOORZIET.

En hoe verschrikkelijk de schade ook is die het Digitale Financiële Complex van Mr. Global en zijn helpers, zoals Rutte, de Jonge, Grapperhaus, Kaag, Hoekstra en de rest van de roversbende in de afgelopen 20 maanden heeft veroorzaakt en nog steeds aanricht – Mr. Global heeft zich in een situatie gemanoeuvreerd waar hij niet meer uitkomt. En waarin hij in zijn vertwijfeling steeds meer rode lijnen moet overschrijden.

Voor ONS ALLEN betekent dat, dat wij in deze uitzonderlijke situatie heel eenvoudig de rust moeten bewaren, en ALLE LEUGENS moeten exposen en consequent ophelderen. En de mensen op die manier stuk voor stuk, de ene na de andere, laten zien WAAROM en door WIE zij BELAZERD worden.

Als we dat doen, en ons daarbij beroepen op de kracht van onze argumenten, dan kunnen we niet alleen de actuele problemen oplossen, maar zelfs mogelijkerwijze nog veel grotere zaken realiseren! Namelijk één van de grootste crisissen van de mensheid gebruiken om het roer van de wereldgeschiedenis om te gooien, en op die manier de deur naar een NIEUWE TIJD TE OPENEN !

WIJ GAAN DIT WINNEN!’

Erik Boomsma voor Cafe Weltschmerz
www.bing.com/videos/search?q=erik+Boomsm...iew=detail&FORM=VIRE
naar oorspronkelijke tekst van Ernst Wolff – financieel expert en journalist.


Laast bewerkt: 5 maanden 2 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.