Vraag LEZEN : Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lanceren

Meer
1 jaar 5 maanden geleden - 1 jaar 4 maanden geleden #56988 door katertje
The Great Reset!


Gebruikmakend van Covid-19 pandemie en klimaatverandering als rechtvaardiging voor een fundamentele transformatie van de wereldeconomie, wil de Great-Reset-beweging het moderne kapitalisme vernietigen en het vervangen door een systeem dat talrijke linkse sociale programma's omarmt zoals basisinkomen en de Green New Deal, en wil zij alle bedrijven over de hele wereld dwingen om linkse doelen voor sociale rechtvaardigheid aan te nemen.

Dagelijks zien we de aanvallen toenemen van degenen die de basis van de samenleving willen vernietigen: het gezin, het respect voor het menselijk leven, liefde voor het land, vrijheid van onderwijs en meningsuiting. We zien hoofden van naties en religieuze leiders toegeven aan deze zelfmoord van de westerse cultuur, terwijl de fundamentele rechten van burgers worden ontzegd in naam van een noodsituatie op het gebied van gezondheid die zich steeds duidelijker openbaart als een bijkomend nuttig instrument voor het establishment.

Een wereldwijd plan genaamd de Great Reset is in uitvoering. De meest recente architect is een Duitser die de mondiale elite aanvoert die de hele mensheid wil onderwerpen. Dat moet gebeuren door dwangmaatregelen op te leggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingsgroepen drastisch te beperken. In verschillende landen is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd; bij andere bevindt het zich nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders die de medeplichtigen en uitvoerders zijn van dit helse project zijn er gewetenloze karakters die het World Economisch Forum financieren en hun agenda promoten.

Het doel van de Great Reset is het opleggen van een gezondheidsdictatuur die gericht is op het uitvoeren van vrijheid dodende maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften om een universeel inkomen in te voeren en individuele schulden kwijt te schelden.
De prijs van deze "gedachten" van het Internationaal Monetair Fonds is het afstand doen van privé-eigendom en het volgen van een vaccinatieprogramma tegen COvid-19 dat wordt gepromoot door Bill Gates ( die fors heeft geïnvesteerd in de farmaceutische industrie), met de medewerking van de belangrijkste farmaceutische bedrijven. Naast de enorme economische belangen die de intitiatiefnemers van de Great Reset motiveren, zal het (straks verplicht) opleggen van de "vrijwillige" vaccinatie gepaard gaan met de vereiste van een gezondheidspaspoort en een digitale identiteitskaart. Daardoor is er een grote wens van overheden binnen handbereik: het traceren van contacten van de bevolking van de hele wereld.

In sommige landen zal de Great Reset worden geactiveerd tussen het einde van dit jaar en het eerste trimester van 2021. Hiervoor zijn verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd door een veronderstelde tweede en derde golf van de pandemie. Allerlei middelen zullen worden ingezet om paniek te zaaien en draconische beperkingen van individuele vrijheden te legitimeren, waardoor op kunstzinnige wijze een wereldwijde economische crisis wordt uitgelokt.

In de bedoelingen van zijn architecten zal deze crisis dienen om de toevlucht van naties tot de Great Reset onomkeerbaar te maken, en daarmee de genadeslag te geven aan een wereld waarvan ze het bestaan en de herinnering zelf volledig willen annuleren.

Het is niet verwonderlijk dat de elite boos is omdat zij hebben ontdekt dat het grote publiek achter de werkelijke motieven begint te komen. Wat echter verrassend is, is dat er niemand is om aan de bel te trekken. De reactie van de Deep State op degenen die zijn plan afkeuren is gebroken en onsamenhangend, maar begrijpelijk.
Net toen de medeplichtigheid van de Main Stream Media erin was geslaagd de overgang naar de Nieuwe Wereld Orde bijna pijnloos en onopgemerkt te maken, komen allerlei soorten misleidingen, schandalen en misdaden aan het licht.


Tot een paar maanden geleden was het gemakkelijk om degenen die deze vreselijke plannen aan de kaak stelden weg te zetten als "complottheoretici". Maar die plannen zien we nu tot in het kleinste detail uitgevoerd worden - omdat de organisatie achter de Great Reset het nodig vindt alles open en bloot uit te dragen.

Niemand had tot februari vorig jaar ooit gedacht dat in veel steden burgers zouden worden gearresteerd, simpelweg omdat ze over straat wilden lopen, hun zaken open willen houden, naar de kerk willen gaan op zondag. Maar nu gebeurt het over de hele wereld. En terwijl politici decreten afkondigen gaan bedrijven failliet, gaan scholen dicht en kunnen mensen niet meer normaal wonen, reizen en moeten zij vooral thuis werken.
De rampzalige psychologische gevolgen van deze operatie worden al gezien, te beginnen met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en een verstoorde toekomst van onze kinderen, gescheiden van vrienden en klasgenoten, die hun lessen moeten volgen terwijl ze thuis achter een computer zitten.

De Great Reset kent veel sympathisanten ( die vooral handelen uit eigen gewin). Neem b.v. de VS, waarbij op een persoon (Biden) is "gestemd" die wordt gemanipuleerd door de Deep State. Iemand die ernstig gecompromitteerd is door schandalen en corruptie, die de VS overigens flink zal beschadigen, net als premier Conte in Italië, president Macron in Frankrijk, premier Sanchez in het "democratische" Spanje, enz. De afpersbare aard van Joe Biden zal aan het licht brengen dat hij gewetenloos wordt gebruikt, waardoor onwettige machten zich kunnen mengen in zowel de binnenlandse politiek als het internationale evenwicht. Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren al iemand in de wachtrij hebben staan die slechter is dan hij, waarmee ze hem zullen vervangen zodra de gelegenheid zich voordoet.

Biden is een useful idiot voor de Great Reset.
Laast bewerkt: 1 jaar 4 maanden geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden - 1 jaar 6 maanden geleden #56853 door katertjeKlaus Schwab (World Economic Forum): Covid is geen grote bedreiging, maar wereld keert nooit meer terug naar normaal

Daarmee bevestigt Schwab expliciet alle ‘complottheorieën’ die door de mainstream media al het hele jaar worden weggezet als ‘nepnieuws’ en ‘desinformatie’. Het is echter de glasharde waarheid dat een doorsnee griepachtig virus, dat geen speciale bedreiging vormt, wordt aangegrepen om de complete structuur van de economie en samenleving te verwoesten, waarna op de puinhopen een wereldwijde communistische dictatuur wordt opgericht.

Bekende uitspraak van Schwab: de financiële elite zal nooit toestaan dat het leven zal terugkeren naar normaal, dus de situatie van vóór corona.
Alle bezit en macht wordt overgeheveld naar een technocratische werelddictatuur

De ‘Grote Reset’, waar de ‘Groene Nieuwe Deal’ net als het Klimaatakkoord van Parijs een kernonderdeel van vormt, is overigens niets anders dan een nieuwe verpakking van aloude communistische en globalistische ideeën, die als gemeenschappelijk doel hebben om alle macht, geld en bezit van burgers en MKB over te hevelen naar een technocratische dictatoriale elite, een complex van topglobalisten, toppolitici en topmultinationals. Historisch staat een dergelijke bestuursvorm ook bekend als fascisme. Dat wordt op dit moment wereldwijd uitgerold.

Van alle andere mensen die niet tot de bovenste 1% – 2% behoren, zal alles worden afgepakt, inclusief al hun vrijheden en inspraak, en zelfs de zeggenschap over hun eigen lichaam en gezondheid

Stap voor stap:

1. Het vernietigen van alle bestaande sociale en economische structuren
2. De gehele mensheid daarmee in totale schaarste en ontreddering brengen
3. Vervolgens introduceren van centrale/digitale rantsoenering (absoluut bestaansminimum). Van leven naar overleven. Het systeem bepaalt wie overleeft en wie niet
4. Het massaal uitdunnen en verzwakken van de wereldpopulatie via vaccins en verhongering
5. Het installeren van de digitale dictatuur. Voor ieder individueel gedrag/consumptie is digitale toestemming/toegang vereist
6. Totale digitale surveillance, op individueel niveau. Uitsluiting als bestraffingsmethode. Ongewenst gedrag? Geen toegang tot levensbehoeften! Ongehoorzaamheid = Sterven
7. Overbodig maken van handhaving door politie en justitie. Het digitale systeem is bepalend. Nee is nee. Met een computersysteem valt niet te discussiëren
8. Het centrale digitale systeem bestuurt alle mensen. Privileges voor gehoorzame mensen. Uitsluiting voor ongehoorzame
9. De bestuurders zijn anoniem, en bevinden zich aan de andere zijde van de digitale muur. De wereld wordt door hen digitaal geregeerd vanaf één plek. Eén wereldregering dus
10. Alle mensen op de wereld, worden vanaf één centrale plek bestuurd. Zonder de mogelijkheid zich daaraan te onttrekken of er effectief bezwaar tegen te maken
11. Afschaffen van geld, en vervangen door toegekende of afgenomen privilegepunten op basis van gewenst/ongewenst gedrag
12. Totale centrale controle van ieder individu op de wereld. De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. En wat niet.

Om dit mogelijk te maken, moet de samenleving eerst worden vernietigd. Wie een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het bestaande immers eerst slopen. De corona-campagne is de start van de sloop. De maatregelen zullen de gewenste ineenstorting veroorzaken. De ineenstorting zal een ongekende humanitaire ramp veroorzaken. De humanitaire ramp zal het nieuwe systeem "rechtvaardigen".
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 6 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden #56825 door katertje
Het kabinet kondigde gisteravond in een persconferentie een 'verzwaringspakket' aan in de "strijd tegen corona". Volgens premier Rutte moeten de besmettingscijfers sneller naar beneden.
De strengere maatregelen gelden twee weken. U vindt ze op de website van de Rijksoverheid.

Het RIVM overweegt een avondklok. Niet omdat het virus zich 's avonds meer verspreidt, maar omdat dat zou bijdragen aan ons 'urgentiegevoel' , waardoor we ons beter aan de *andere* maatregelen zouden gaan houden. Is zo'n oorlogsmaatregel proportioneel?
En al deze maatregelen worden genomen op basis van de bewezen onbetrouwbare PCR-test.

En deze waardeloze, onbetrouwbare PCR-test is het vehikel dat de wereld moet leiden naar de Great Reset van het World Economic Forum
www.tref.eu/nl/overzicht/70-Gezondheidsz...-pandemie.html#56824

De Great Reset
Het coronavirus, de lockdowns, de economische crashes, het verplichte dragen van maskers, de rassenrellen, Antifa, ID2020, Bill Gates, BLM, Chrislam, biometrische identificatie...denk er even over na. Alles wat we hebben meegemaakt en zullen meemaken is onderdeel van de Great Reset en het leidt allemaal tot hetzelfde resultaat. dat wil zeggen, het veranderen van de hele wereld, de Great Reset.

De club van de rijkste mensen op aarde en de grootste natuurvernietigende bedrijven wil de "Great Reset". In plaats van armoede, ziekte, overbevolking en vernietiging van de natuur, beloven de megarijken ons een eerlijke wereld in harmonie met de natuur. Absurd? Natuurlijk.! Gewoon negeren? Beslist niet !

World Economic Forum
Volgens Klaus Schwab's eigen beschrijving is het World Economic Forum "de internationale organisatie voor publiek-private samenwerking" en heeft het als hoofddoel "het verbeteren van de toestand van de wereld". De stichting, in 1971 opgericht door de Duitse econoom Klaus Schwab, mist kracht noch zelfvertrouwen. Bijna alle belangrijke regeringsleiders in de wereld maken al jaren bedevaartreizen naar de jaarlijkse bijeenkomst in Davos om de grote concerns en de miljardairs hun respect te betuigen.

De Wereldbank heeft het tot haar strategie gemaakt om alleen ontwikkelingsprojecten te ondersteunen waar de aangesloten bedrijven van deze club geld aan kunnen verdienen. De Verenigde Naties zijn sterk afhankelijk geworden van geld van de multinationals en kunnen vrijwel niets doen dat hun belangen niet behartigt of zelfs maar tegenwerkt.

Het Internationaal Monetaire Fonds opent nu in alle openbaarheid de deur voor regeringsleiders wanneer het een arm land in moeilijkheden moet helpen of zijn financiële systeem moet beoordelen. Voorwaarde is - vanzelfsprekend - dat allereerst tarieven, andere handelsbelemmeringen en in het algemeen alle vormen van overheidsregulering moeten worden opgeheven. Dat is al jaren IMF-policy, maar dat had u al begrepen.

Deze machtige organisatie van het World Economic Forum werkt al bijna 50 jaar aan het "verbeteren van de wereld". Wie naar de video kijkt die het WEF over de Great Restart heeft gepubliceerd, kan niet ontkomen aan het oordeel dat het ofwel jammerlijk is mislukt in het nastreven van de eigen doelstellingen of -waarschijnlijker- dat het de toestand van de wereld alleen voor zijn leden verbeterd wil zien.
www.youtube.com/channel/UCw-kH-Od73XDAt7qtH9uBYA

We houden het kort: Iedereen met een werkend waarnemingsvermogen, heeft inmiddels gezien dat de wereldwijde corona-campagne niets met volksgezondheid te maken heeft. Wat is dan WEL de bedoeling? WAAROM deze wereldwijde campagne? Met welk doel? Het doel is totale herinrichting van de wereld. Gebruik makend van beschikbare technologie.

Stap voor stap:

1. Het vernietigen van alle bestaande sociale en economische structuren
2. De gehele mensheid daarmee in totale schaarste en ontreddering brengen
3. Vervolgens introduceren van centrale/digitale rantsoenering (absoluut bestaansminimum). Van leven naar overleven. Het systeem bepaalt wie overleeft en wie niet
4. Het massaal uitdunnen en verzwakken van de wereldpopulatie via vaccins en verhongering
5. Het installeren van de digitale dictatuur. Voor ieder individueel gedrag/consumptie is digitale toestemming/toegang vereist
6. Totale digitale surveillance, op individueel niveau. Uitsluiting als bestraffingsmethode. Ongewenst gedrag? Geen toegang tot levensbehoeften! Ongehoorzaamheid = Sterven
7. Overbodig maken van handhaving door politie en justitie. Het digitale systeem is bepalend. Nee is nee. Met een computersysteem valt niet te discussiëren
8. Het centrale digitale systeem bestuurt alle mensen. Privileges voor gehoorzame mensen. Uitsluiting voor ongehoorzame
9. De bestuurders zijn anoniem, en bevinden zich aan de andere zijde van de digitale muur. De wereld wordt door hen digitaal geregeerd vanaf één plek. Eén wereldregering dus
10. Alle mensen op de wereld, worden vanaf één centrale plek bestuurd. Zonder de mogelijkheid zich daaraan te onttrekken of er effectief bezwaar tegen te maken
11. Afschaffen van geld, en vervangen door toegekende of afgenomen privilegepunten op basis van gewenst/ongewenst gedrag
12. Totale centrale controle van ieder individu op de wereld. De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. En wat niet.


Om dit mogelijk te maken, moet de samenleving eerst worden vernietigd. Wie een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het bestaande immers eerst slopen. De corona-campagne is de start van de sloop. De maatregelen zullen de gewenste ineenstorting veroorzaken. De ineenstorting zal een ongekende humanitaire ramp veroorzaken. De humanitaire ramp zal het nieuwe systeem "rechtvaardigen".

Hun inwijding in de Covidiaanse Cult begon in januari, toen de medische autoriteiten en de bedrijfsmedia DE ANGST aanzetten met projecties van honderden miljoenen doden en valse foto’s van mensen die op straat doodvallen. De psychologische conditionering ging maandenlang door. De wereldwijde massa’s zijn onderworpen aan een constante stroom van propaganda, gefabriceerde hysterie, wilde speculatie, tegenstrijdige richtlijnen, overdrijvingen, leugens en smakeloze theatrale effecten. Lockdowns. Noodgevallen in veldhospitalen en mortuaria. De zangdansende NHS-medewerkers. Doodsvrachtwagens. Overlopende ICU’s. Dode Covid-baby’s. Gemanipuleerde statistieken. Goon squads. Maskers. En de rest.

Nu mensen extreem bang (gemaakt) zijn met de corona-crisis, verlangen ze dusdanig naar veiligheid, dat ze bereid zijn al hun vrijheden ervoor in te leveren. Wanneer een bevolking vrijwel al haar vrijheden heeft afgestaan, is er sprake van dictatuur. Regeringen en overheden over (vrijwel) de hele wereld hebben, in samenwerking met de reguliere media, een mondiaal angstoffensief opgezet. “Noodsituaties” zijn uitgeroepen, en die moeten een rechtvaardiging geven om fundamentele rechten en vrijheden te overrulen onder het excuus van “overmacht”. En dat terwijl alle feiten en cijfers aangeven dat de impact van corona niet significant anders is dan die van een jaarlijks griepseizoen.

Zonder het geloof van de bevolking in een uitzonderlijk gevaar van corona, zouden de huidige maatregelen volledig ondenkbaar geweest zijn. In een normale situatie zouden we er niet over piekeren om mee te gaan met maatregelen als beroepsverboden, verbod elkaar op te zoeken, afgesloten grenzen, verplichte isolatie (lees detentie), censuur, oproepen tot elkaar aangeven bij autoriteiten, etc. En zelfs elkaar vriendelijk de hand schudden, is op draconische straffen komen te staan.

Allemaal verschijnselen die eerder associatie oproepen met een fascistische dictatuur dan met vrijheid. Allemaal maatregelen die de zeggenschap van de macht in één klap extreem vergroten, en dus ten koste gaan van onze vrijheid. Meegaan in deze ontwikkeling, betekent dus dat we geloven dat fascisme en dictatuur bescherming kunnen bieden tegen gevaar en bedreiging. Maar daarmee houden we geen rekening met de extreme gevaren van dat fascisme en die dictatuur zélf. En dat is de mensheid in het verleden al erg vaak, erg duur komen te staan.

Alleen onze massale weigering mee te gaan met de maatregelen, kan dit scenario voorkomen. Het goede nieuws is, dat we daartoe op ieder moment kunnen besluiten. Het eindresultaat wordt dus door ons bepaald.
Als de bevolking de regering niet langer erkent als “autoriteit” en dus niet meer aan ze gehoorzaamt, is het afgelopen met ze. Want als we dat wel blijven doen, dan zullen we in zeer korte tijd letterlijk ALLES aan ze verliezen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #56710 door dirko
Mijn bijdrage met een ondersteunend dokument..:

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #56707 door katertje
Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lanceren

Dokters leggen uit dat de pandemie gepland was. Een groep van meer dan 500 artsen in Duitsland, genaamd “Artsen voor Informatie”, heeft tijdens een nationale persconferentie een schokkende verklaring afgelegd: (1)

De Corona-paniek is een toneelstuk. Het is oplichterij. Een zwendel. Het is hoog tijd dat we begrijpen dat we in het midden van een globale misdaad zitten.

Deze grote groep medische experts publiceert elke week een medische krant met 500.000 exemplaren, om het publiek te informeren over de massale misinformatie in de mainstream media. Ze organiseren ook massale protesten in Europa, zoals die van Berlijn 29 augustus 2020, waarbij 12 miljoen mensen zich hebben aangemeld en enkele miljoenen mensen daadwerkelijk zijn komen opdagen, schrijft auteur HAF op Humansarefree. Waarom zeggen deze 500+ artsen dat de pandemie een wereldwijde misdaad is? Wat weten zij, dat wij dat niet weten?

Honderden Spaanse artsen zeggen dat de pandemie is gepland2.
In Spanje heeft een groep van 600 artsen, ‘Artsen voor de Waarheid’ genaamd, een soortgelijke verklaring afgelegd tijdens een persconferentie.

“Covid-19 is een valse pandemie die voor politieke doeleinden is gecreëerd. Het gaat hier om een werelddictatuur met een sanitair excuus. We dringen er bij de artsen, de media en de politieke autoriteiten op aan om deze criminele operatie te stoppen, door de waarheid te verspreiden”. (2)


Duitsland en Spanje zijn slechts twee voorbeelden. In landen over de hele wereld bestaan vergelijkbare grote groepen van honderden medische deskundigen.

In de VS openbaart een documentaire genaamd PLANDEMIC, de COVID-19 als een criminele operatie, ondersteund door meer dan 27.000 artsen! Waarom zeggen deze duizenden medische professionals wereldwijd dat de pandemie een misdaad is? Tot welke informatie hebben ze toegang, die we niet krijgen van de mainstream media?

Kijk met een open geest naar de volgende feiten om dan tot uw eigen conclusies te komen…

3. In 2015 werd een testmethode gepatenteerd voor… COVID-19
In 2015 werd een ‘System and Method for Testing for COVID-19’ gepatenteerd door Richard Rothschild, met een Nederlandse overheidsorganisatie.
Gelezen?? In 2015 - vier jaar voordat de ziekte zelfs maar bestond – werd een testmethode voor COVID-19 ontwikkeld. (2B)


4. Miljoenen COVID-19 testkits verkocht in 2017 en 2018
Zoals we weten is de nieuwe COVID-19 ziekte tegen het einde van 2019 in China verschenen. Daarom werd het COVID-19 genoemd, wat een acroniem is voor Corona Virusziekte 2019.

Gegevens van de World Integrated Trade Solution laten echter iets verbazingwekkends zien:
“in 2017 en 2018 – twee jaar voor COVID-19 – werden honderden miljoenen testkits voor COVID-19 wereldwijd verspreid.”

covid-19-test-kits-export-worldwide-e1601300475343-1
(bestand blijkt te groot om hier te plaatsen, redactie Tref.eu heeft het apart op de site gezet)

“Snel! Verberg het!”

Deze verbijsterende gegevens werden op 5 september 2020 ontdekt door iemand die ze op sociale media plaatste. De volgende dag werd het wereldwijd viraal. Op 6 september veranderde het WITS plotseling de oorspronkelijke aanduiding ‘COVID-19’ in het vage ‘Medical Test Kits’. Dit is niet toegestaan in de handel, omdat je altijd specifiek moet zijn. Er zijn vele soorten testkits voor verschillende ziekten. Het feit dat ze de specificatie ‘COVID-19’ hebben verwijderd, nadat deze gegevens wereldwijd bekend zijn geworden, bewijst dat ze niet willen dat iemand ervan weet.
Ze vergaten echter één detail te verwijderen: de productcode voor deze ‘Medical Test Kits’ is 300215 wat betekent: ‘COVID-19 Test Kits’.
Covid19 Productcode
Hun verduistering kwam te laat: deze kritische informatie werd ontdekt en wordt wereldwijd door miljoenen mensen onthuld. U kunt een PDF downloaden die de originele gegevens van deze website laat zien.

Twee jaar voordat de uitbraak van COVID-19 plaatsvond, begonnen de VS, de EU, China en landen over de hele wereld miljoenen diagnostische testinstrumenten te exporteren voor… COVID-19, een ziekte die toen nog niet eens zou bestaan.

6. Het COVID-19 ‘Project’ is gepland tot 2025.
De World Bank laat zien dat COVID-19 een project is dat gepland is om door te gaan tot…eind maart 2025 ! Het is dus de bedoeling om het nog eens VIJF JAAR voort te zetten. (2C)

7. 7. Anthony Fauci garandeert een pandemie binnen de komende twee jaar
In 2017 deed Anthony Fauci een zeer vreemde voorspelling, met een nog vreemdere zekerheid. Met het volste vertrouwen kondigde Fauci aan dat er tijdens de eerste termijn van President Trump ongetwijfeld een verrassende uitbraak van een besmettelijke ziekte zou plaatsvinden.
Dit is wat hij zei: (3)

“Er is GEEN TWIJFEL dat er een uitdaging zal zijn voor de komende regering in de arena van de infectieziekten” “Er zal een verrassende uitbraak zijn. Er is geen twijfel in iemands gedachten over dit”.


Hoe kan Fauci garanderen dat er een verrassingsuitbraak zal plaatsvinden tijdens de eerste termijn van de Trump regering? Wat wist hij, dat wij dat niet weten?

8. Bill en Melinda Gates garanderen een dreigende globale pandemie
In 2018 kondigde Bill Gates publiekelijk aan dat er een globale pandemie op komst was die 30 miljoen mensen zou kunnen uitroeien. Hij zei dat dit waarschijnlijk in het komende decennium zou gebeuren. (4)
Melinda Gates voegde eraan toe dat een gemanipuleerd virus de grootste bedreiging voor de mensheid is en verzekerde ook dat dit de mensheid in de komende jaren zou treffen. (5)

“Een globale pandemie is onderweg. Een ontwikkeld virus is de grootste bedreiging voor de mensheid. Dit zal in het komende decennium gebeuren”. – Bill Gates, in 2018.


Zij beweren dat de dichte bevolking van de wereld garant staat voor deze dreigende wereldwijde pandemie. Maar laten we eerlijk zijn: het grootste deel van de aarde is onbewoond. Vlieg boven Amerika in een vliegtuig en kijk uit het raam. Je ziet meestal lege ruimte, met hier en daar een paar steden. Het grootste deel van de Verenigde Staten is nog wijd open en leeg.
Dat geldt ook voor de rest van de wereld.
Australië, Rusland, India, China, Amerika, Afrika… het is grotendeels wildernis. Onze planeet is lang niet zo bevolkt als Bill Gates ons wil doen geloven. Deze wereldkaart laat het duidelijk zien…Het grootste deel van de aarde is leeg van enige menselijke aanwezigheid. Het idee dat de wereld enorm overbevolkt is en dus een dreigende globale pandemie zal veroorzaken, is dus een leugen.

De Gates beweerden ook dat het vliegverkeer beslist een globale pandemie zou veroorzaken. Maar talloze mensen hebben de afgelopen eeuw in vliegtuigen gereisd. Heeft dat geleid tot voortdurende uitbraken van wereldwijde pandemieën? Natuurlijk niet!
Hun argumenten waarom ze de komende jaren een wereldwijde pandemie garandeerden, zijn leugens. Dus wat is hun werkelijke reden om dergelijke gegarandeerde voorspellingen te doen?

9. Oefenen voor een pandemie
Enkele maanden voor de uitbraak organiseerde Bill Gates – ’s werelds nr. 1-vaccinatiedealer – een evenement in New York City. Waar het evenement over ging? Het was een ‘Coronavirus-pandemie oefening’. Bill Gates organiseerde een Coronavirus-pandemie oefening, vlak voordat het gebeurde!

Op het grote scherm in het auditorium zie je de tekst gedrukt: ‘We moeten ons voorbereiden op de gebeurtenis die een pandemie wordt’. Deze pandemie-oefening heette event 201 en vond plaats in oktober 2019, letterlijk vlak voor de uitbraak.

Hun conclusie was dat de hele mensheid gevaccineerd moet worden…

10. Opwinding over de verkoop van vaccins in het komende jaar

Kort na deze ‘oefening voor een Coronavirus-pandemie’ tweette Bill Gates:

“Ik ben vooral enthousiast over wat het volgende jaar zou kunnen betekenen voor een van de beste aankopen in globale gezondheid: vaccins”. – Bill Gates, 19 december 2019

Bijlage niet gevondenDenk hier eens over na: ’s werelds nr. 1-vaccinatiedealer garandeert een wereldwijde pandemie in de komende jaren, en zijn vrouw zei dat we allemaal bang moeten zijn voor een gemanipuleerd virus dat ‘onderweg’ is. Dan organiseren ze een oefening voor een dreigende globale pandemie en zeggen ze dat vaccins de enige oplossing zullen zijn. Vervolgens tweet Bill Gates hoe opgewonden hij is over de verkoop van vaccins in het komende jaar. Onmiddellijk daarna breekt de aangekondigde pandemie uit. Inderdaad, meteen verkondigt Bill Gates dat de enige oplossing voor de mensheid is om zijn vaccins te kopen…

11. 2020 Coronavirus-pandemie Voorspeld in 2013


In 2013 schreef een muzikant een lied met de naam PANDEMIC. In zijn teksten beschreef hij een globale pandemie die miljoenen mensen doodt, economieën stillegt en aanleiding geeft tot rellen. Zijn lied beschreef letterlijk tot in detail wat we nu, zeven jaar later, in onze wereld zien. Hij noemde zelfs het exacte jaar van de pandemie: 2020, en het specifieke type virus: een Coronavirus. (6)
Dit is een regel in zijn teksten van 2013: “2020 in combinatie met Coronavirus, het stapelen van lichamen”.

Dit nummer voorspelde ook de rellen die nu in heel Amerika woeden: “De staat is in oproer, en gebruikt de straten buiten. Het komt naar je ramen”. Hoe had deze muzikant in 2013 kunnen weten dat er in 2020 een Coronavirus-pandemie zou uitbreken en dat er tijdens deze pandemie rellen zouden uitbreken? Hij legt uit:

“Ik heb in 2012 onderzoek gedaan en de zogenaamde ‘samenzweringstheorieën’ gelezen. Je weet wel, die onderzoeken waar de media ons niet naar willen laten kijken. Volgens die theorieën zouden er in het decennium 2020 – 2030 zeker pandemieën uitbreken. Dus ik heb er het liedje Pandemic over geschreven”.


12. Global Preparedness Monitoring Board In september 2019: ‘Bereid je voor op een globale Coronavirus-pandemie ( u weet wel die organisatie waar onze toekomstige minister-president KAAG deel van uitmaakt...!!)
In september 2019 – ook vlak voor de uitbraak – heeft de Global Preparedness Monitoring Board een rapport uitgebracht met de titel ‘A World At Risk’. Het benadrukte de noodzaak om voorbereid te zijn op… een uitbraak van het Coronavirus!
Op de omslag van het verslag staat de foto van een Coronavirus en mensen die gezichtsmaskers dragen.

In het verslag lezen we de volgende interessante paragraaf:

“De Verenigde Naties (met inbegrip van de WHO) voeren ten minste twee systeem brede opleidings- en simulatieoefeningen uit, waarvan één voor het opzettelijk vrijkomen van een dodelijke ziekteverwekker van de luchtwegen”.


Heeft u dat begrepen? Ze hebben geoefend op het opzettelijk vrijkomen van een dodelijke ziekteverwekker van de luchtwegen.

13. Uitbraak in China aangekondigd
In 2018 maakte het Institute for Disease Modeling een video waarin ze een griepvirus laten zien dat afkomstig is uit China, uit het gebied van Wuhan, en zich over de hele wereld verspreidt, waarbij miljoenen mensen omkomen. Ze noemden het ‘Een simulatie voor een globale grieppandemie’. Dat is precies wat er gebeurde, twee jaar later.

Waarom zeiden ze dat het uit China zou komen? Waarom niet Afrika, waar veel meer ziekten voorkomen? Of waarom niet Zuid-Amerika? Of India? Hoe konden ze weten dat er een griepvirus uit China zou komen en zelfs Wuhan laten zien als het oorsprongsgebied, dat de hele wereld zou besmetten?

Was dit Coronavirus ontworpen? Waar kwam het virus vandaan? Een van ’s werelds grootste experts in biowapens is Dr. Francis Boyle. Hij is ervan overtuigd dat het afkomstig is van een biowapenlaboratorium in Wuhan, het Bio Safety Lab Level 4.
Deze faciliteit is gespecialiseerd in de ontwikkeling van… Coronavirussen!
Ze nemen bestaande virussen en ‘bewapenen’ ze, wat betekent dat ze veel gevaarlijker zijn, om te worden gebruikt als biologisch wapen.

In het volgende videofragment van twee minuten zie je een woordvoerder van de Trump regering, biowapenexpert Dr. Francis Boyle en president Trump praten over hoe dit virus uit het lab in Wuhan is gekomen.


Dr. Li-Meng Yan, een Chinese viroloog (MD, PhD) ontvluchtte het land, verliet haar baan bij een prestigieuze universiteit in Hong Kong en werd klokkenluider. Ze verscheen op de Britse televisie waar ze beweerde dat SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, door Chinese wetenschappers in een laboratorium was gecreëerd – en ze bood bewijs aan om haar beweringen te staven.


U kunt hier meer lezen over het onderwerp. humansarefree.com/2020/09/rogue-chinese-...-created-in-lab.html

Nu komt het meest interessante gedeelte:

14. In 2015 heeft Anthony Fauci dit speciale laboratorium 3,7 miljoen dollar gegeven
Verbind de punten: dezelfde man die garant stond voor een verrassende uitbraak van een virus in de komende twee jaar, gaf bijna 4 miljoen dollar aan een lab dat Coronavirussen ontwikkelt. In het korte filmpje hieronder kun je zien hoe een journalist aan president Trump vraagt naar deze subsidie die Fauci aan het Wuhan lab heeft gegeven.

Er zijn echter meer mogelijkheden in Wuhan waar dit virus vandaan zou kunnen komen. Sommigen geloven dat het afkomstig is van het Wuhan Virologie Instituut, waar ze ook werken aan het bewapenen van Coronavirussen.


15. Chinese biologische experimenten om mensen te besmetten met het Coronavirus in 2015 door de Italiaanse staatsmedia
Vijf jaar geleden heeft het Italiaanse staatsmediabedrijf, RAI – Radiotelevisione Italiana, – duistere inspanningen van China op het gebied van virussen blootgelegd.


De video, die in november 2015 werd uitgezonden, laat zien hoe Chinese wetenschappers biologische experimenten uitvoerden met een SARS verbonden virus waarvan men dacht dat het Coronavirus was, afgeleid van vleermuizen en muizen, met de vraag of het het risico waard was om het virus te kunnen modificeren voor compatibiliteit met menselijke organismen.

Hieronder een transcriptie van de Italiaanse uitzending, vertaald in het Nederlands:
“Chinese biologische experimenten
Chinese wetenschappers hebben van vleermuizen en muizen alleen om studieredenen een pulmonair supervirus gemaakt, maar er zijn veel twijfelachtige aspecten aan verbonden. Is het het risico waard? Het is natuurlijk een experiment, maar het is zorgelijk.
Het baart veel wetenschappers zorgen: Een groep Chinese wetenschappers die een eiwit van vleermuizen hechten aan het SARS-virus,
Acute Longontsteking, afkomstig van muizen.
De output is een super Coronavirus dat de mens zou kunnen beïnvloeden”. – (Bron hier, waar u meer kunt lezen)

16. Films voorspelden de Coronavirus-pandemie
Voorspellende programmering is het proces van het informeren van de bevolking over gebeurtenissen die zich binnenkort zullen voordoen.
De afgelopen jaren zijn er verschillende films en televisieseries geproduceerd, over… een wereldwijde Coronavirus-pandemie.
Het videospel ‘Dead Plague’ toont een globale pandemie met een Coronavirus en noemt zelfs hydroxychloroquine als geneesmiddel.

Een film genaamd ‘Contagion‘ laat zien hoe een Coronavirus zich wereldwijd verspreidt met sociale afstandelijkheid, gezichtsmaskers, lock-downs, het wassen van handen etc. als gevolg. Letterlijk alles wat we nu zien, wordt in deze film tot in detail voorspeld.

17. Pandemie in beeld gebracht tijdens de Olympische Zomerspelen in 2012
Over voorspellende programmering gesproken: tijdens de openingsshow van de Olympische Zomerspelen van 2012 werd een Coronavirus-pandemie voor de ogen van de hele wereld gespeeld. Tientallen ziekenhuisbedden, grote aantallen verpleegkundigen die marionetten van een controlesysteem worden, de dood die op de loer ligt, een demonische reus die over de hele wereld opstaat, en het hele theater werd zo verlicht dat het er vanuit de lucht uitzag als een Coronavirus. Waarom lieten de Olympische Spelen een Coronavirus-pandemie zien in hun openingsshow?


18. Wereldwijde Lockdown voorspeld in 2008
De Nederlandse auteur en onderzoeker Robin de Ruiter ( ook bekend van De dertien Bloedlijnen) voorspelde in 2008 dat er een wereldwijde lockdown zou komen. Hij zei dat het doel hiervan zou zijn om een nieuwe wereld van autoritaire controle te creëren.
Omdat veel van wat hij in 2008 schreef nu recht voor onze ogen gebeurt, is dit boek opnieuw uitgegeven.

19. Journalisten voorspelden een geplande pandemie
In 2014 voorspelde de onderzoeksjournalist Harry Vox een geplande globale pandemie en verklaarde hij waarom de ‘heersende klasse’ zoiets zou doen:

“Ze zullen nergens voor terugdeinzen om hun gereedschapskist van controle te vervolledigen. Een van de dingen die in hun gereedschapskist ontbraken, zijn quarantaines en uitgaansverboden. Het plan is om honderdduizenden mensen ermee te laten infecteren en de volgende fase van de controle te creëren”.

(7)

20. “Scenario voor de toekomst”
Deze gerenommeerde onderzoeker verwijst naar een beroemd document van de Rockefeller Foundation waarin alles wat we nu zien gebeuren letterlijk tot in detail wordt voorspeld: de globale pandemie, de lock-downs, de ineenstorting van de economie en het opleggen van autoritaire controle.

Het wordt allemaal met angstaanjagende precisie beschreven… tien jaar voordat het gebeurde.

Bijlage niet gevonden

(1)

Het document is getiteld ‘Scenario voor de toekomst van de technologie en de internationale ontwikkeling’. (9)

Dat zegt het al: een scenario voor de toekomst. Het heeft een hoofdstuk met de naam ‘LockStep’ waarin een wereldwijde pandemie wordt gerapporteerd alsof het in het verleden is gebeurd, maar dat duidelijk bedoeld is als een repetitie voor de toekomst. ( zie het vorige artikel )

Rockefeller Foundation’s Operatie LockStep: ‘Onder het mom van een pandemie zullen we een gevangenisstaat creëren’.
Het ‘Scenario voor de Toekomst’ gaat verder met het vergelijken van twee verschillende reacties op hun voorspelde pandemie: de VS hebben de mensen alleen ‘sterk ontmoedigd’ om te vliegen, terwijl China een verplichte quarantaine voor alle burgers heeft afgedwongen.

De eerste respons wordt beschuldigd van het nog verder verspreiden van het virus, terwijl het opleggen van een verstikkende lock-down wordt geprezen. Vervolgens wordt de uitvoering van de totalitaire controle beschreven:

“Tijdens de pandemie hebben nationale leiders over de hele wereld hun autoriteit verscherpt en strenge regels en beperkingen opgelegd, van het verplicht dragen van gezichtsmaskers tot lichaamstemperatuurcontroles bij de ingang van gemeenschappelijke ruimtes zoals treinstations en supermarkten”.


Het is duidelijk dat het verscherpen van het gezag het gewenste antwoord is.
Maar het wordt nog erger, volgens dit ‘Scenario van de Toekomst’:

“Zelfs nadat de pandemie was vervaagd, bleef deze meer autoritaire controle en toezicht op de burgers en hun activiteiten steken en werd zelfs geïntensiveerd”.

“In de ontwikkelde landen nam dit verscherpte toezicht vele vormen aan: biometrische identificatiegegevens voor alle burgers, bijvoorbeeld, en een strengere regulering van belangrijke industrieën waarvan de stabiliteit van vitaal belang werd geacht voor de nationale belangen”.

Bijlage niet gevondenHandboek voor globale controle
Nu de aangekondigde pandemie er inderdaad is, kwam dezelfde Rockefeller Foundation met stap twee: een handboek voor de implementatie van nieuwe controlesystemen tijdens deze pandemie. Pas als alle vereiste controle netwerken aanwezig zijn, kan de wereld weer opengaan.

Bijlage niet gevondenWanneer je de twee Rockefeller documenten combineert, zie je het plan:
1) Eerst kondigen ze een wereldwijde pandemie met een Coronavirus aan en zeggen ze waar het toe moet leiden: een heel nieuw niveau van autoritaire controle.
2) Ten tweede geven ze praktische stappen voor de toepassing van dit controlesysteem.

Dit zijn illustraties en citaten uit hun gids:

Bijlage niet gevonden

“Digitale apps en privacy beschermde volgsoftware moeten op grote schaal worden gebruikt om een vollediger tracking mogelijk te maken”.“Om de Covid-19 epidemie volledig onder controle te krijgen, moeten we de meerderheid van de bevolking wekelijks testen”.


Volgens hun ‘Scenario van de Toekomst’ zou de hele wereldbevolking een digitaal ID moeten krijgen dat aangeeft wie alle vaccins heeft ontvangen. Zonder voldoende vaccinaties, zal toegang tot scholen, concerten, kerk, openbaar vervoer, etc. worden verboden.

Nu in 2020 is dat precies wat Bill Gates en veel regeringen vragen.

21. Bill Gates onderhandelde $100 miljard ‘Contact Tracing’ deal met Democratisch congreslid, sponsor van wetsvoorstel zes maanden voor de Coronavirus-pandemie

De schokkende onthullingen werden geopenbaard op de Thomas Paine Podcast en de Moore Paine Show op Patreon door de twee onderzoekers. Negen maanden na de vergaderingen met de Gates Foundation in Rwanda – introduceerde Bobby L. Rush, een Democraat uit Illinois, de $100 BILLION H.R. 6666, de COVID-19 Testing, Reaching and Contacting Everyone (TRACE) Act.
De contacten van iedereen moeten worden gecontroleerd

In een gelekte overheidsvideo (10) zien we een gesprek tussen de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton en Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York. Ze bespreken hoe een groot controlesysteem kan worden opgezet om de hele bevolking te testen en al hun contacten te controleren. Ze bespreken hoe een leger kan worden opgebouwd om dit controlesysteem uit te voeren.
Een heel nieuw niveau van wereldwijde controle

Bill Gates maakte ook duidelijk dat alleen mensen die gevaccineerd zijn tegen Covid-19 mogen reizen, naar school gaan, vergaderingen bijwonen en werken. (11) Digitale vaccin-ID’s zijn al in ontwikkeling (12) en Gates heeft een patent op de technologie die het mogelijk maakt om het lichaam van een individu overal te traceren. Deze technologie heet WO2020-060606 (13).

Ook zeer interessant om op te merken: Een enzym genaamd LUCIFERASE is wat Bill Gates implanteerbare vaccin laat werken.
Daarnaast wil Gates een globale monitoringnetwerk opzetten, dat iedereen die in contact is gekomen met Covid-19 (14) zal volgen.

Het plan: Injecteer de mensheid met een DNA-veranderend vaccin


De beroemde onderzoeksjournalist Anthony Patch deed jarenlang onderzoek naar de plannen om de wereld te beheersen, door middel van gecreëerde pandemieën en verplichte vaccins. Tijdens een interview in 2014 voorspelde deze onderzoeker het volgende:

“Ze zullen een door de mens gemaakt Coronavirus vrijlaten. Als gevolg daarvan zullen de mensen een vaccin eisen om hen te beschermen. Dit vaccin zal een derde stam DNA aan een personenlichaam toevoegen, waardoor ze in wezen een hybride zijn.

Als een persoon eenmaal is ingespoten, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Deze genetische verandering zal ervoor zorgen dat mensen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker worden gecontroleerd, om slaven te worden voor de elite”.


Dat klinkt natuurlijk krankzinnig en het is inderdaad krankzinnig. Toch moeten we ons ervan bewust zijn dat deze professionele onderzoeker geen dwaas is. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan en dit is wat hij in de loop der jaren heeft ontdekt.
We moeten oppassen dat we gedegen kennis, gebaseerd op jarenlang onderzoek, niet verwerpen, simpelweg vanwege ons eigen gebrek aan inzicht in deze onderwerpen.

20 jaar onderzoek zegt: Het vaccin zal ons DNA veranderen
Dokter Carrie Madej leidde twee grote klinieken in Georgië, voordat ze naar de Dominicaanse Republiek ging om humanitair werk te doen. Ze bestudeerde de afgelopen twintig jaar DNA en vaccins en maakte een indrukwekkende video waarin ze waarschuwt dat er een plan is om de mensheid te injecteren met zeer gevaarlijke vaccins voor Covid-19.


20 jaar onderzoek zegt: Het vaccin zal ons DNA veranderen
Het doel van deze nieuwe vaccins zal tweeledig zijn:
1) het herprogrammeren van ons DNA en het maken van hybriden die makkelijker te controleren zijn.

2) ons te verbinden met kunstmatige intelligentie door middel van een digitaal vaccin-ID, dat ook een heel nieuw domein van controle zal openen.

Deze medische deskundige zegt dat ze meerdere malen heeft waargenomen hoe ziekten werden verspreid over populaties door middel van luchtvaartuigen. Vanwege veiligheidsredenen kan ze hier niet meer details over delen in het openbaar.

De aarde ontvolken door middel van georganiseerde epidemieën
Dr. John Coleman is een beroemde inlichtingenofficier van de CIA die een boek heeft geschreven met de titel ‘The Committee of 300’.
Daarin legt hij uit hoe geheime genootschappen regeringen, gezondheidszorg, voedingsindustrieën, de media en dergelijke manipuleren. Dit boek is te vinden op de website van de CIA. (15)

Een van de belangrijkste doelen van de vele geheime genootschappen, die de regeringen en de media controleren, is de ontvolking van de aarde.

U vindt hier een lijst van 32 ‘elites’ die de ontvolking (naar eigen zeggen) ondersteunen en bevorderen.
Dr. Coleman zegt het volgende over hun strategie:
“Minstens 4 miljard nutteloze eters zullen tegen het jaar 2050 worden geëlimineerd door middel van beperkte oorlogen en georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten…” – DR. JOHN COLEMAN, CIA-INLICHTINGENOFFICIER

Breng de mensheid onder de 500.000.000

In 1980 werd in Georgia een granieten monument opgericht, de zogeheten ‘Guidestones’. Een set van 10 richtlijnen is gegraveerd op de structuur in acht moderne talen en een kortere boodschap is gegraveerd aan de bovenkant van de structuur in vier oude taal script

De eerste richtlijn gaat als volgt:
1. 1. Houd de mensheid onder de 500.000.000 in eeuwig evenwicht met de natuur.

De CIA-officier Dr. Coleman onthulde dat een van hun methoden om ‘de mensheid in stand te houden’ bestaat uit het veroorzaken van ‘georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten’.

Vaccins gebruiken om de mensheid te verminderen

Tijdens een TED-gesprek weerklonk dit doel door Bill Gates, toen hij letterlijk zei dat nieuwe vaccins kunnen worden gebruikt om de wereldbevolking met 10 – 15% te verminderen! (16)

“Er zijn nu 6,7 miljard mensen op aarde en binnenkort zullen dat er 9 miljard zijn. We kunnen dat aantal echter met tien tot vijftien procent terugbrengen als we goed werk leveren met nieuwe vaccins, gezondheidszorg en geboortebeperking”. – Bill Gates, vaccinedealer


Covid-19 vaccin voor bevolkingscontrole?
Mike Adams is een gerenommeerde voedingswetenschapper, auteur van het populair-wetenschappelijke boek Food Forensics en oprichter van ISO-geaccrediteerde CWC Labs.

Jaren geleden zei hij het volgende:

“Een gemanipuleerd biowapen zal worden vrijgelaten in bevolkingscentra. Er zal worden opgeroepen tot massale overheidsfinanciering van de vaccinindustrie om met een vaccin op de proppen te komen. Wonderbaarlijk genoeg zullen ze een vaccin laten ontwikkelen in een recordtijd. Iedereen zal verplicht zijn om in de rij te gaan staan en dit vaccin te nemen.”


Er is inderdaad een gemanipuleerd biowapen vrijgekomen, gevolgd door een vaccinatiemandaat, massale overheidsfinanciering voor de vaccinindustrie en een vaccin dat in recordtijd wordt ontwikkeld.

De rest van zijn boodschap is dat dit vaccin in de loop van een paar jaar langzaam miljoenen – zo niet miljarden – mensen zal beginnen te doden. Het zal een kill-switch-vaccin zijn, ontworpen om de wereldbevolking te verminderen.

Samenvatting: was de pandemie gepland?
- Duizenden artsen noemen de pandemie een wereldwijde misdaad, en een werelddictatuur met een medisch excuus.

- Twee jaar voordat Covid-19 op het wereldtoneel kwam, begonnen de Europese Unie, de VS, China en andere landen plotseling tientallen miljoenen testkits voor Covid-19 te exporteren.

- In 2013 voorspelt een muzikant een wereldwijde pandemie met een Coronavirus en zegt dat dit in 2020 zal gebeuren. Hij wist dit door persoonlijk onderzoek naar zogenaamde ‘samenzweringstheorieën’.

- In 2017 garandeerde Anthony Fauci een verrassende uitbraak van een besmettelijke ziekte tijdens de eerste periode van de Trrump-regering.

- Vlak voor het uitbreken van een Coronavirus-pandemie organiseerde Bill Gates een wereldwijde Coronavirus-pandemie-oefening: Event201.

- Vlak voor de uitbraak vertelde de Global Preparedness Monitoring Board de wereld dat ze klaar moesten staan voor een Coronavirus-pandemie.

- In 2018 kondigde het Institute for Disease Modeling een wereldwijde pandemie aan met een griepvirus, afkomstig uit China in het gebied van Wuhan.

- In 2018 kondigden Bill en Melinda Gates aan dat er in de komende jaren een globale pandemie van een gemanipuleerd virus zou uitbreken.

- Het Coronavirus SARS-CoV-2 werd gecreëerd in het Bio Safety Lab Level 4 in Wuhan, dat miljoenen dollars ontving van Anthony Fauci.

- In verschillende films werd de pandemie van het Coronavirus met veel detail afgebeeld en werd zelfs hydroxychloroquine als geneesmiddel genoemd.

- De Olympische Zomerspelen van 2012 speelden een pandemie van een coronavirus tijdens hun openingsshow.

- De onderzoeksjournalist Harry Vox voorspelde in 2014 dat er een wereldwijde pandemie zou ontstaan, zodat de ‘heersende klasse’ een hoger niveau van autoritaire controle zou kunnen implementeren.

- De onderzoeksjournalist Anthony Patch voorspelde een globale pandemie met een door de mens gemaakt virus, dat zou worden gebruikt om de mensheid een DNA-veranderend vaccin op te dringen.

- Dr. Carrie Madej bestudeerde decennialang DNA en vaccins en zegt dat het plan is om het Covid-19 vaccin te gebruiken om het proces van transhumanisme te starten: het herprogrammeren van het menselijk DNA.

- De CIA-inlichtingenofficier Dr. John Coleman bestudeerde geheime genootschappen en zegt dat hun doel is om de aarde te ontvolken door middel van georganiseerde pandemieën van dodelijk snelwerkende ziekten.

- In de staat Georgia werd in 1980 een groot monument opgericht met tien richtlijnen voor de mensheid, in acht talen. De eerste van deze ‘Tien Geboden’ is dat de mensheid moet worden gereduceerd tot een half miljard mensen.

- Bill Gates zei tijdens een TED-gesprek dat nieuwe vaccins kunnen worden gebruikt om de wereldbevolking met 10-15% te verminderen.

- De ‘gezondheidsranger’ Mike Adams voorspelde jaren geleden wat we nu zien gebeuren: het vrijgeven van een gemanipuleerd biowapen, gevolgd door een vaccinatiemandaat, massale overheidsfinanciering voor de vaccinindustrie en een vaccin dat in recordtijd wordt ontwikkeld. Hij voorspelde ook dat dit vaccin in de loop van een paar jaar ontelbare mensen zal doden.

- In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation het ‘Scenario voor de Toekomst…’ waarin zij een komende wereldwijde pandemie beschrijven, die zou moeten leiden tot de implementatie van een autoritaire controle op de mensen, die vervolgens zal intensiveren na de pandemie.

- In 2020 publiceren ze een handboek over hoe deze wereld van controle te creëren, met een stapsgewijze handleiding. Ze zeggen dat het leven niet terug kan keren naar het normale, totdat de wereld ‘Locked Down’ is geworden met deze top-down controle van autoritaire regeringen.

- We zien inderdaad dat Bill Gates en vele anderen wereldwijd meteen op ongekende manieren de controle in handen krijgen, met het afdwingen van vaccin-ID’s, microchips die in mensen worden geïmplanteerd, het verplicht stellen van het dragen van mondmaskers, sociale afstand nemen, gedwongen opsluiting, het traceren van externe contacten, enzovoorts.

- Een deel van deze top-down controle is het extreem censureren van elke stem van artsen, wetenschappers of andere deskundigen die kritiek hebben op wat er aan de hand is.

- Alle voorspellingen werden kort voordat het gebeurde gedaan.

- Merk op dat elke voorspelling van deze pandemie enkele jaren of zelfs maanden voordien werd aangekondigd. Dat is veelzeggend.

- Gates en Fauci liegen tegen hun publiek als ze zeggen ‘de geschiedenis zegt ons dat dit zal gebeuren’, maar er is geen historische basis om te garanderen dat er binnen enkele maanden of jaren een wereldwijde pandemie van het Coronavirus zal plaatsvinden.

- Nooit in de geschiedenis is zoiets op zo’n wereldwijde schaal gebeurd.

- Het feit dat zo’n historisch unieke gebeurtenis tot in detail werd voorspeld – door films, shows, onderzoekers, artsen, degenen die laboratoria financieren die deze virussen ontwikkelen, degenen die miljarden verdienen aan deze pandemieën, degenen die een heel nieuw niveau van controle in onze wereld willen creëren, enz. – laat zien dat het gepland was.

- Zijn er tekenen dat de pandemie gemanipuleerd wordt

- Tot nu toe hebben we gekeken naar aanwijzingen dat de pandemie van tevoren was gepland. Als het inderdaad georkestreerd is, dan moet dat ook duidelijk zijn tijdens de pandemie. Een geplande pandemie is ook een gecontroleerde pandemie.

- Het plan om de wereld te beheersen

- U hebt het woord ‘globalisten’ misschien al eerder gehoord, maar voor degenen die het niet kennen: dit zijn mensen over de hele wereld die van plan zijn om één mondiale regering te vormen, zodat ze totale wereldwijde controle kunnen hebben over gezondheid, religie, financiën – alles.

- De belangrijkste spelers zijn de Verenigde Naties, het Economisch Wereldforum, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en vele anderen.

- Ze kwamen onlangs samen in DAVOS, waar ze vertelden hoe de pandemie zal worden gebruikt om hun plannen in te zetten.

Hier zijn enkele van de verklaringen die zij hebben afgelegd: (18)
“Het is nu het historische moment, niet alleen om het virus te bestrijden, maar ook om het systeem vorm te geven. De pandemie is een kans om onze wereld te herstellen.

De wereld moet gezamenlijk en snel handelen om ALLE ASPECTEN van onze samenlevingen en economieën te renoveren, van onderwijs tot sociale contacten en werkomstandigheden.

Alle landen, van de Verenigde Staten tot China, moeten meedoen en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden doorgelicht”, – Klaus Schwab, financier van het World Economic Forum.

Een belangrijke leider van het gobalisme is het World Economic Forum, opgericht door Klaus Schwab. Hij creëerde een ‘spinnewiel’ met al hun doelstellingen. Hierop zijn de volgende drie ‘projecten’ te zien: Covid19 gevolgd door Global Governance en Internet Governance.
global-reset

Good read: Het antwoord op het Coronavirus is de nieuwe wereldorde / Agenda 2030.


Niemand wil deze organisaties
- Geen enkele mens op aarde heeft ervoor gestemd dat deze organisaties zelfs maar bestaan, laat staan dat ze de volledige controle hebben over ons leven, onze gezinnen, onze gemeenschappen, onze banen, onze gezondheid, onze industrieën, enz. Toch presenteren ze zich als onze ‘wereldleiders’ die onze hele toekomst plannen.

- De Wereldgezondheidsorganisatie presenteert zich als de wereldwijde baas over onze gezondheid, zonder dat iemand van ons voor hen heeft gekozen.

- Ze passen een tirannie toe in de reguliere media en sociale media, waar geen enkele uiting van medische of wetenschappelijke expertise is toegestaan, tenzij dit in overeenstemming is met de richtlijnen van deze ‘Wereld’-organisatie.

- Tienduizenden artsen en wetenschappers zijn over de hele wereld gecensureerd, via Facebook, YouTube en Twitter. Waarom? Omdat deze sociale mediareuzen stellen dat ALLEEN wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, waar is.

- De hele mensheid moet zich onderwerpen aan deze mensen die zich over ons allen hebben gepositioneerd, zonder ooit onze mening te vragen of zelfs maar te overleggen met andere medische deskundigen.

- In feite wordt elke medische deskundige die zich tegen hun beslissingen uitspreekt gecensureerd.

- Dit betekent volledig verlies van medische vrijheid, verlies van vrijheid van meningsuiting, verlies van ware wetenschap, verlies van ware journalistiek en een opdringen van dictaturen door organisaties waar niemand op heeft gestemd, geleid door mensen die niemand wilde en toch nemen ze gewoonweg het eigendom van onze wereld in beslag.

- Zij zijn de grote vette gemene pestkop op de speelplaats, die de baas speelt over iedereen.

Wereldgezondheidsorganisatie wordt geleid door een terrorist
Het hoofd van de Word Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, is lid van een gewelddadige revolutionaire communistische partij in Ethiopië, Tigray People’s Liberation Front. (19)

Het Department of Homeland Security stelt duidelijk:
“De TPLF kwalificeert als een Tier III terroristische organisatie… op basis van haar gewelddadige activiteiten…”

Laat dit tot u doordringen: de man die de Wereldgezondheidsorganisatie leidt, is letterlijk een communistische terrorist, die betrokken is geweest bij de moord op duizenden onschuldige mensen en die het communisme aan Ethiopië heeft proberen op te leggen.

En deze man intimideert de hele wereld, vertelt ons allemaal wat we wel en niet kunnen doen, censureert elke medische professional die een andere mening heeft, eist blinde gehoorzaamheid van de hele mensheid, terwijl hij mandaten oplegt om je te laten vaccineren door hun nummer één financiële sponsor: Bill Gates.

Is dit de wereld waarin u vanaf nu wilt leven?

Meer en meer pandemieën, tot de mensheid zich overgeeft

Deze globalisten bedreigen de mensheid zelfs met meer leed, als we ons niet onderwerpen aan hun totale controle. Prins Charles heeft zich onlangs bij DAVOS aangesloten en publiekelijk verklaard:

“Er zullen meer en meer pandemieën komen, als we nu niet ‘de grote reset’ doen”. (18)

Bill Gates noemt dit al ‘pandemie één’ en heeft het over ‘pandemie twee en drie’.

De onderzoeker die in 2013 een Coronavirus-pandemie voorspelde in 2020, gevolgd door rellen, zei dat het plan is om een reeks pandemieën te creëren in 2020-2030.

Dit decennium is het geselecteerde tijdsbestek om de wereld te veranderen in één grote bananenrepubliek, gerund door krankzinnige machtswellustige mannen, die de aarde ontvolken en de rest van de mensheid tot slaaf maken.

Ze zijn van plan om zoveel pandemieën te veroorzaken als nodig is, om de rug van de mensheid te breken, totdat iedereen zich onderwerpt aan hun globale controle.

Begrijpt u nu waarom meer dan 500 artsen uit Duitsland, 600 artsen uit Spanje, duizenden medische deskundigen uit de VS en nog veel meer uit de hele wereld deze pandemie een “globale” misdaad noemen?

Leiders van de katholieke kerk waarschuwen de mensheid

Een aartsbisschop en enkele kardinalen van de rooms-katholieke kerk schreven een brief aan de mensheid, om ons te waarschuwen voor glorieuze tirannie onder het mom van Covid-19.

Dit is een uittreksel van deze historische boodschap, die in vele talen is vertaald en naar leiders over de hele wereld is gestuurd. (20)

“Op basis van de officiële gegevens over de omvang van de epidemie in relatie tot het aantal sterfgevallen, hebben wij reden om aan te nemen dat er machten zijn die er belang bij hebben om paniek te zaaien onder de wereldbevolking, met als enig doel het permanent opleggen van onaanvaardbare vormen van vrijheidsbeperking, het controleren van mensen en het volgen van hun verplaatsingen. Het opleggen van deze onliberale maatregelen is een verontrustende opmaat naar de realisatie van een wereldregering die buiten alle controle valt”.

Is er hoop? Wat kunnen we doen?
Is er enige hoop voor onze toekomst, of zijn we overgeleverd aan de genadeloze handen van deze goddeloze mega-miljonairs die de aarde willen ontvolken en de totale controle over de mensheid willen grijpen?

Ja, er is hoop. De toekomst is rooskleuriger dan we ons kunnen voorstellen!

Dit is geen doemscenario, maar een oproep aan de mensheid om de maffiamedia en perverse politici niet langer blindelings te geloven en op te staan voor een toekomst van vrijheid.Ik nodig u uit om u aan te sluiten bij een unieke en historische beweging van Global Freedom Fighters, die de mensheid zal leiden naar een nieuw tijdperk van hoop, herstel en meer vrijheid dan we ooit hebben gekend.


[N.v.d.r. Tijdens het vertalen via verschillende internationale sites ben ik de onderstaande links op een Zweedse site tegengekomen, die laten zien met hoeveel mensen elk land moet worden gereduceerd. De hoofdpagina staat op deagel.com]

1: depopulation-2017-2025-according-to-deagel-page-1-1
2: depopulation-2017-2025-according-to-deagel-page-2-1

Bron: StopWorldControl.com / Referenties:

1: German group of Doctors For Information

2: Spanish group of Doctors For Truth

2B: Richard Rothshild patented a testing method for COVID-19 in 2015

2C: World Bank shows planned end date of project COVID-19

3: Fauci guarantees an outbreak with the next two years.

4: Bill Gates announced a global pandemic

5: Melinda Gates says humanities greatest threat is an engineered virus

6: Lyrics of 2013 song that predicted coronavirus pandemic in 2020

7: Harry Vox predicted the global pandemic

8: Robin de Ruiter predicted lockdowns

9: Scenario for the future described global pandemic

10: Andrew Cuomo talks with Bill Clinton about authoritarian control

11: Bill Gates talks about a digital ID to control people

12: Linking vaccines to a digital ID

13: Gates has pattent on technology to trace a body anywhere

14: Gates wants a global monitoring system

15: Download the book of CIA officer Coleman

16: Gates talks about reducing world population using vaccines

17: Tens of millions of Covid-19 test kist were exported by the EU, USA, China etc in 2017 and 2018

18: DAVOS and the gathering of the globalists

19: The head of the World Health Organization is member of violent terorrist group

20: Letter from archbishop and cardinals to humanity

VN-SECRETARIS-GENERAAL WINDT ER GEEN DOEKJES OM: NOODZAAK VAN “NIEUWE WERELDORDE”

Met dank aan www.Stop World Control.com
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 8 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #56580 door katertje
Rockefeller Foundation Manifest 2010


In de column Peilingen en Kater's Keek op de Week, van zondag 26 april 2020 uitgebreid gesproken over
Het Rockefeller Foundation Manifest uit 2010:

Scenario's voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling.

Hierin staat precies beschreven waarom Covid 19 is "uitgevonden" .
Aan uw aandacht ontsnapt? Geen nood...we gaan op herhaling !

"En de Covid-19 crisis is zo'n briljante grap, de meesterbreinen moeten meesters zijn in psychologische manipulatie.
Kijk naar wat ze bereikt hebben. Ze zijn erin geslaagd om de meeste van de wereld burgers zonder het afvuren van één schot, en zonder het onthullen van zelfs maar een hint van hun identiteit of doel, op te sluiten in hun huizen en economieën plat te leggen. Zij voeren het bevel over de staatshoofden van bijna elke natie op de aardbol, evenals vele gouverneurs in de Verenigde Staten. Zij controleren de CDC, (Centre of Disease Control), de WHO en het Chinese communistische regime.

Rockefeller Foundation
Wie zoekt stuit op een verrassende hyposthesis over de identiteit van de Covid grappenmakers. Via hun manifest ! Getiteld: Scenario's voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling.
Deze verklaring voor wereldverovering werd gepubliceerd door de Rockefeller Foundation in 2010. Het 54 pagina's tellende pdf-document schetst plannen voor wereldwijde controle en beschrijft met verve wat we beginnen te zien
- een wereldwijde pandemie,
- wereldwijde economische ineenstorting,
- burgerlijke onrust en uiteindelijke chaos,
- gevolgd door wereldwijde totalitaire heerschappij.

Het Rockefeller "Manifesto" legt een plan voor wereldwijde verovering, culminerend in een een-wereld autoritaire dictatuur. Maar zoals alle megalomanen, onderschatten deze bevoorrechte psychopaten de intelligentie van anderen. Pas nu worden mensen wakker.

Lock Step’: 2010 Rockefeller Foundation Paper Laid Out Ominous Scenario How A Pandemic Could Be Used To Lock Down Society With Alarming Implications For Our Post-Pandemic Future
A Rockefeller Foundation paper published back in 2010 predicted a pandemic could be used as an excuse to establish an authoritarian global government with their ‘Lock Step’ scenario unfolding nearly exactly as we’re witnessing with the coronavirus pandemic now.

Predicting mass shutdowns across America and the world, that Rockefeller paper, which we’ve also embedded for you to read at the bottom of this story, also predicted a scenario eerily similar to ‘Event 201‘, the pandemic simulation staged last October by Johns Hopkins University with the World Economic Forum, the Bill and Melinda Gates Foundation and Johnson & Johnson.
Bron: www.sgtreport.com/2020/03/lock-step-2010...r-our-post-pandemic-

Lock Step 2010

Bijlage:

Bestandsnaam: Scenario-Lockstep.pdf
Bestandsgrootte:706 KB
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.