Vraag Julian Assange, de STORY en UPDATES

Meer
1 week 5 dagen geleden - 1 week 4 dagen geleden #59098 door katertje
De vervolging van Assange vormt de grootste bedreiging voor de westerse persvrijheid sinds jaren. Het is tevens een lichtend voorbeeld van de bedrieglijkheid van de representatie van de Amerikanen en Britten zelf

De elf jaar durende vervolging van Julian Assange is vrijdagochtend verlengd en geëscaleerd. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, heeft ingestemd met het uitleveringsverzoek van de VS om Julian Assange naar Virginia uit te leveren, om daar terecht te staan op grond van achttien aanklachten wegens misdrijven onder de Spionagewet van 1917 en andere statuten in verband met de publicatie in 2010 door WikiLeaks van duizenden documenten, waarin op grote schaal corruptie, bedrog en oorlogsmisdaden door de Amerikaanse en Britse autoriteiten, samen met hun dictatoriale bondgenoten in het Midden-Oosten, werden aangetoond.

Het is al jaren duidelijk dat de VS en Groot-Brittannië vastbesloten zijn Assange kapot te maken als straf voor zijn journalistiek die hun misdaden aan het licht brengt - maar het benadrukt niettemin de volslagen schijnvertoning van de Amerikaanse en Britse leslezerij over vrijheid, democratie en een vrije pers.

Dit besluit is niet verrassend - het is al jaren duidelijk dat de VS en Groot-Brittannië vastbesloten zijn Assange kapot te maken als straf voor zijn journalistiek die hun misdaden aan het licht brengt - maar het benadrukt niettemin de volslagen schijnvertoning van de Amerikaanse en Britse leslezerij over vrijheid, democratie en een vrije pers. Deze zelfverheerlijkende voorstellingen worden voortdurend gebruikt om de inmenging van deze twee landen in en hun aanvallen op andere landen te rechtvaardigen, en om hun burgers een gevoel van superioriteit te geven over de aard van hun regeringen. Immers, als de VS en Groot-Brittannië staan voor vrijheid en tegen tirannie, wie zou zich dan kunnen verzetten tegen hun oorlogen en interventies in naam van het bevorderen van zulke verheven doelen en nobele waarden?

Na jarenlang verslag te hebben gedaan van de zaak Assange, heb ik bij talloze gelegenheden de gedetailleerde achtergrond uiteengezet die Assange en de VS tot dit punt heeft gebracht. Het is dus niet nodig om dat allemaal te herhalen; geïnteresseerden kunnen het fijnmazige traject van deze vervolging hier of hier lezen. Het volstaat te zeggen dat Assange - zonder veroordeeld te zijn voor enig ander misdrijf dan het ontlopen van borgtocht, waarvoor hij zijn straf van vijftig weken al lang heeft uitgezeten - al meer dan tien jaar feitelijk gevangen zit.

[/bIn 2012 verleende Ecuador Assange asiel tegen politieke vervolging. Dat deed het nadat de Zweedse regering weigerde te beloven dat zij de reis van de oprichter van WikiLeaks naar Zweden, om zich te verantwoorden in verband met beschuldigingen van aanranding, niet zou gebruiken als voorwendsel om hem uit te leveren aan de VS. Uit angst voor wat natuurlijk uiteindelijk zou gebeuren - dat de VS al het mogelijke zou doen om Assange naar Amerika te krijgen, ondanks het feit dat hij geen Amerikaanse staatsburger is en nooit meer dan een paar dagen op Amerikaans grondgebied heeft doorgebracht, alsmede voornemens was om druk uit te oefenen op hun sinds jaar en dag onderdanige Zweedse bondgenoten om hem uit te leveren zodra hij zich op Zweeds grondgebied bevond - concludeerde de regering van de Ecuadoraanse president Rafael Correa, dat Assange's fundamentele burgerrechten werden geschonden en gaf hem daarom onderdak in de piepkleine Ecuadoraanse ambassade in Londen: de klassieke reden waarom politiek asiel bestaat.

Toen ambtenaren van Trump, onder leiding van CIA-directeur Mike Pompeo, Correa's zwakke opvolger, ex-president Lenin Moreno, in 2019 intimideerden om dat asiel in te trekken, drong de Londense politie de ambassade binnen, arresteerde Assange en stopte hem in de zwaarbeveiligde Belmarsh-gevangenis (door de BBC in 2004 "het Britse Guantanamo" genoemd), alwaar hij sindsdien verblijft.

Nadat de laagste Britse rechtbank begin 2021 het uitleveringsverzoek van de VS verwierp op grond van het feit dat Assange's lichamelijke en geestelijke gezondheid het Amerikaanse gevangenissysteem niet zou kunnen verdragen, heeft Assange elk daaropvolgend hoger beroep verloren. Vorig jaar mocht hij trouwen met zijn vaste vriendin, de Britse mensenrechtenadvocate Stella Morris Assange, de moeder van hun twee jonge kinderen. In het begin van 2021 werd een zeer ongebruikelijke eensgezindheid onder groepen voor persvrijheid en burgerlijke vrijheden gevormd, om er bij de regering Biden op aan te dringen de vervolging van Assange te staken, maar ambtenaren van Biden - ondanks het feit dat deze zich tijdens de Trump-jaren voordeden als voorvechters van persvrijheid - negeerden hen (een interview dat mijn echtgenoot, het Braziliaanse Congreslid David Miranda, vorige week met Stella Assange had op de Braziliaanse Dag van de Persvrijheid, over de laatste ontwikkelingen en de tol die dit heeft geëist van de familie Assange, kan hier worden bekeken).

Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken vanochtend - gekenmerkt door de typische Britse onderdanigheid en gehoorzaamheid als het aankomt op de eisen van de VS - betekent niet dat Assange binnenkort lijfelijk op Amerikaans grondgebied zal verschijnen. Volgens de Britse wet heeft Assange het recht om in beroep te gaan tegen het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken, en dat zal hij waarschijnlijk ook doen. Gezien het feit dat de Britse rechterlijke macht min of meer van tevoren heeft aangekondigd vastbesloten te zijn de bevelen van hun Amerikaanse meesters op te volgen, is het moeilijk te zien hoe deze verdere procedures enig ander effect zullen hebben dan uitstel van het onvermijdelijke.

Maar wanneer men zich in Assange's positie verplaatst, is het gemakkelijk te begrijpen waarom hij zo graag uitlevering aan de VS zo lang mogelijk wil vermijden. De Spionage Act van 1917 is een akelig en repressief stukje wetgeving. Deze wet werd ontworpen door Woodrow Wilson en zijn clubje autoritaire progressieven, om dissidenten tegen Wilsons beslissing om de VS te betrekken in de Eerste Wereldoorlog te criminaliseren. De wet werd vooral gebruikt om linkse anti-oorlogsactivisten zoals Eugene Debs op te sluiten, evenals religieuze anti-oorlogsleiders zoals Joseph Franklin Rutherford, voor de misdaad van het publiceren van een boek waarin Wilsons buitenlandse politiek werd veroordeeld.

Een van de meest verraderlijke despotische innovaties van de regering-Obama was het hergebruiken en reactiveren van de Espionage Act uit het Wilson-tijdperk, als een universeel wapen om klokkenluiders te straffen die Obama's beleid hekelden. Het ministerie van Justitie van Obama onder leiding van procureur-generaal Eric Holder heeft meer klokkenluiders vervolgd op grond van de spionagewet van 1917 dan alle voorgaande regeringen samen - in feite drie keer zoveel als alle voorgaande presidenten samen. NSA-klokkenluider Edward Snowden bijvoorbeeld was zo'n klokkenluider die door ambtenaren van Obama werd aangeklaagd op grond van die wet. Hij onthulde in 2013 dat er op grote schaal binnenlandse spionage plaatsvond, precies het soort spionage waarvan Obama's directeur van National Intelligence James Clapper (nu werkzaam bij CNN) het bestaan valselijk ontkende toen hij voor de Senaat getuigde, wat leidde tot door het Amerikaanse Congres ingestelde wettelijke beperkingen, terwijl door rechtbanken de NSA-spionage ongrondwettig en illegaal werd verklaard.

Wat deze wet zo verraderlijk maakt, is dat het, doelbewust, bijna onmogelijk is voor de overheid om te verliezen. Zoals ik in een opiniestuk in de Washington Post uiteen heb gezet toen de aanklacht voor het eerst werd onthuld - en waarin ik beargumenteerde waarom deze wet sinds jaar en dag de grootste bedreiging voor de persvrijheid in het Westen vormt - is dat deze wet uit 1917 werd opgesteld op basis van "risicoaansprakelijkheid". Dit betekent dat de verdachte niet alleen schuldig is zodra er bewijs is dat hij zonder toestemming geclassificeerde informatie heeft vrijgegeven, maar het is hem ook niet toegestaan zich te verdedigen met een beroep op "rechtvaardiging" - wat betekent dat hij niet tegenover een jury van gelijken kan aanvoeren, dat het niet alleen geoorloofd maar ook moreel noodzakelijk was om die informatie bekend te maken vanwege de ernstige misstappen en criminaliteit bij de machtigste politieke gezagsdragers van het land die daardoor aan het licht kwamen.

Die wet uit 1917 biedt, met andere woorden, alleen schijnprocessen en geen eerlijke processen. Geen weldenkend mens zou zich vrijwillig onderwerpen aan vervolging en levenslange opsluiting in de ergste Amerikaanse penitentiaire inrichtingen op grond van een aanklacht die is ingediend onder deze fundamenteel gecorrumpeerde wet.

Wat men verder ook van Assange moge denken, het staat buiten kijf dat hij een van de meest invloedrijke, baanbrekende en talentvolle journalisten van zijn tijd is. Men zou gemakkelijk kunnen beweren dat hij in zijn eentje de eerste plek bezet. En dat is natuurlijk precies waarom hij in de gevangenis zit: omdat, net als de vrijheid van meningsuiting, "vrije pers"-garanties in de VS en Groot-Brittannië alleen bestaan op een stuk perkament en in theorie. Burgers zijn vrij om "journalistiek" te bedrijven zolang het de echte machtscentra niet stoort of boos maakt of belemmert. Werknemers van The Washington Post en CNN zijn "vrij" te zeggen wat zij willen, zolang wat zij zeggen wordt goedgekeurd en gestuurd door de CIA, dan wel dat de inhoud van hun "berichtgeving" de belangen van de wijdvertakte oorlogsmachine van het Pentagon bevordert.

Ware journalisten worden vaak bedreigd met vervolging, gevangenisstraf of zelfs moord, en soms zelfs met gemene tweets. Een groot deel van de Amerikaanse media-industrie heeft Assange's vervolging genegeerd of zelfs toegejuicht, juist omdat hij hen te schande maakt en hen een indringende spiegel voorhoudt om te laten zien wat echte journalistiek inhoudt en hoezeer zij daar zelf van verstoken zijn. En de Amerikaanse en Britse regeringen hebben met succes de kleinzielige jaloezieën en onzekerheden van hun mislukte, zielloze en zinloze knechtjes in de media uitgebuit, om zonder al te veel weerstand weg te komen met het opleggen van de grootste bedreiging voor de persvrijheid in het westen.

In werkelijkheid bestaan vrijheid van meningsuiting en persvrijheid niet in de VS of Groot-Brittannië. Het zijn slechts retorische instrumenten om hun binnenlandse bevolking te propageren en de diverse oorlogen, en andere vormen van ondermijning die zij voortdurend in andere landen voeren, te rechtvaardigen en te veredelen in naam van het hooghouden van waarden waar zij zelf niet achter staan. De vervolging van Julian Assange is een grote persoonlijke tragedie, een politieke travestie en een ernstig gevaar voor de fundamentele burgerlijke vrijheden.

Maar het is ook een helder en blijvend symbool voor het bedrog en de misleiding die ten grondslag liggen aan het beeld dat deze twee regeringen geven van wie en wat zij zijn.

greenwald.substack.com/p/the-uks-decision-to-extradite-assange

Commentaar:
Assange's extradition to US approved by UK home secretary Patel
Only Cowards, Sadists And Sellouts Support The Persecution of Assange
The Espionage Act of 1917: When the US government declared war on the First Amendment
The history of the U.S. government's attacks, intimidation, and murder of whistleblowers
Laast bewerkt: 1 week 4 dagen geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 week 6 dagen geleden - 1 week 6 dagen geleden #59092 door katertje
China beschuldigt de VS en het VK van hypocrisie in de zaak Julian Assange

Groot-Brittannië heeft nu toestemming gegeven voor uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten. Internationaal lokte dit tal van kritische uitspraken uit: naast China waren tal van persoonlijkheden, vooral in Latijns-Amerika, verontwaardigd over de hypocrisie van Washington en Londen.
De uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange, die nu mogelijk wordt gemaakt door Groot-Brittannië, leidde tot tal van kritische uitspraken. China veroordeelde ook de actie. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin, zei maandag: “De zaak weerspiegelt de hypocrisie van Washington en Londen op het gebied van persvrijheid.” Hij legde verder uit:


“Mensen worden als helden behandeld als ze andere landen aan de kaak stellen, maar als criminelen als ze de VS, Groot-Brittannië en hun partners aan de kaak stellen.”

Terwijl in de VS en het VK de onderdrukking van de persvrijheid als rechtmatig wordt behandeld “in overeenstemming met de wet”, wordt kritiek op de media in andere landen afgedaan als politieke vervolging, aldus de woordvoerder.

Groot-Brittannië heeft kosten noch moeite gespaard om met de VS samen te werken bij de arrestatie en uitlevering van Julian Assange. Daarmee maakte Londen de systematische bijzondere relatie met Washington en de nauwe samenwerking bij grensoverschrijdende vervolgingen tegen bepaalde personen duidelijk. Ze hebben ook “snel de relevante gerechtelijke procedures doorlopen”.

Stemmen uit Latijns-Amerika en Europa
De Argentijnse vice-president Cristina Kirchner, de voormalige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva, de Franse presidentskandidaat en oppositieleider Jean-Luc Mélenchon , en de secretaris-generaal van Amnesty International, Agnès Callamard, eisten ook dat Assange niet wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten . Ze klagen allemaal dat het uitleveringsbesluit van de Britse rechterlijke macht het leven van Assange in gevaar brengt. Bovendien wordt de persvrijheid wereldwijd bedreigd.

Christina Kirchner
Voormalig president en huidige vice-president van Argentinië Cristina Kirchner zei op Twitter:
“De beslissing om Julian Assange’s uitlevering toe te staan, brengt niet alleen zijn leven in gevaar, maar schept een alarmerend precedent voor alle journalisten over de hele wereld die de waarheid onderzoeken en zoeken: journalistieke discipline voor iedereen!”


Lula da Silva
Op 17 juni schreef de voormalige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva ook een verklaring op Twitter, waarin hij opmerkte dat de situatie van Assange “alle democraten van de wereld verontwaardigd zou moeten maken”:

“Nu is er een beslissing genomen om Assange uit te leveren aan de Verenigde Staten. En als hij wordt uitgeleverd, zal hij zeker een levenslange gevangenisstraf krijgen en in ketenen sterven. Dit is waar de democratie faalt. We moeten ons afvragen: welke misdaad heeft Assange gepleegd?” verbinden?” En verder: “Assange is een held van de persvrijheid en zou vrij moeten zijn. Hij heeft geen misdaad begaan, maar beoefende journalistiek door essentiële informatie aan de wereld te onthullen.”


Jean-Luc Melenchon
De leider van de linkse partijcoalitie van Frankrijk, Jean-Luc Mélenchon, zei de dag voor de Franse verkiezingen:
“Als ik maandag premier ben, wordt de heer Julian Assange genaturaliseerd tot Frans staatsburger en zullen we hem vragen naar ons land te komen. Ik geloof dat hij daarom heeft gevraagd.”


Agnes Callamard
Amnesty International Secretaris-Generaal Agnès Callamard benadrukte dat uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten hem in groot gevaar zou brengen. Bovendien moet een huiveringwekkende boodschap worden afgeleverd aan journalisten over de hele wereld. En verder:“We roepen het VK op om Julian Assange niet uit te leveren. We roepen de VS op om de aanklacht in te trekken en Assange vrij te laten.”

“De diplomatieke garanties van de Verenigde Staten dat Assange niet in eenzame opsluiting zal worden vastgehouden, kunnen gezien de achtergrond niet gemakkelijk worden aanvaard.”

Andres Manuel Lopez Obrador
De president van Mexico, Andrés Manuel López Obrador, eiste: “Alle mensenrechtenorganisaties moeten zich uitspreken, er mag geen stilte zijn.”

Hij had een beroep gedaan op de Verenigde Naties om commentaar te leveren op de situatie van Julian Assange en een beslissing te nemen over de zaak van de journalist. López Obrador liet de pers een clip zien van een video vrijgegeven door WikiLeaks van Amerikaanse soldaten die burgers vermoorden in Irak. De Mexicaanse president verklaarde:

“Niet veel mensen weten dat wat [Assange] deed een onorthodox onderzoek was. Hij verzamelde de telegrammen, de rapporten van de Amerikaanse ambassades, waar sprake was van interventionisme en gepleegde misdaden, van flagrante mensenrechtenschendingen… niet alleen teksten, maar ook foto’s.”

López Obrador zal Biden vragen om de zaak van Julian Assange aan te pakken en herhaalt zijn asielaanbod in Mexico
“En vrijheden? Gaan we het Vrijheidsbeeld uit New York verwijderen? Gaan we verder praten over democratie, bescherming van mensenrechten, vrijheid van meningsuiting?”, bekritiseerde de Mexicaanse president.

De president van Mexico, Andrés Manuel López Obrador, zei dinsdag dat hij zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden zal vragen om de zaak van activist Julian Assange te behandelen, zodat hij gratie kan krijgen.

“Ik ga president Biden vragen om deze kwestie aan te pakken. Ik ben me ervan bewust dat hij ingaat tegen harde, ernstige groepen, die in de Verenigde Staten zoals in alle landen bestaan, maar het humanisme moet ook zegevieren. deuren naar Assange in het geval dat er wordt besloten hem vrij te laten. Er zijn mechanismen om dat te doen ‘, legde López Obrador uit tijdens zijn ochtendconferentie.

De opmerkingen van de president komen dagen nadat de Britse regering de uitlevering van de WikiLeaks-oprichter aan de VS heeft goedgekeurd, waar hij wordt beschuldigd van spionage die hem tot 175 jaar gevangenisstraf kan opleveren.

“Hij zit al vele jaren gevangen. Ik hoopte dat de Justitie in het Verenigd Koninkrijk hem zou beschermen. Het was echter zeer teleurstellend dat ze hem naar de Verenigde Staten sturen en hem veroordelen tot levenslang of levenslang in de gevangenis zitten , vervolgd Dus, hoe zit het met vrijheden? Gaan we het Vrijheidsbeeld uit New York verwijderen? Gaan we blijven praten over democratie, bescherming van mensenrechten, vrijheid van meningsuiting?’, bekritiseerde de president.

Voor López Obrador is Assange de “beste journalist” van deze generatie. Daarnaast maakte hij van de ochtendconferentie gebruik om een ​​deel van een door WikiLeaks gepubliceerde video te tonen over de moord op burgers tijdens de Amerikaanse interventie in Irak.

desinformatie
De Britse regering keurt de uitlevering van Julian Assange aan de VS goed, waar hij 175 jaar gevangenisstraf riskeert
“Hij is de beste journalist van onze tijd, ter wereld. En hij is heel oneerlijk behandeld . Erger dan een crimineel. Dit is een schande voor de wereld , de behandeling die deze journalist heeft gekregen. Velen weten niet wat hij did [Assange] was een onorthodox onderzoek. Hij verzamelde de telegrammen, de rapporten van Amerikaanse ambassades waar sprake was van interventies en gepleegde misdaden, van flagrante schendingen van de mensenrechten… Niet alleen teksten, maar beelden “, wees hij erop .

Aan de andere kant was López Obrador van mening dat de Organisatie van de Verenigde Naties (VN) zich zou moeten uitspreken over de zaak van de journalist en herinnerde hij eraan dat hij aan het einde van het mandaat van de toenmalige Amerikaanse president, Donald Trump, verzocht om gratie van Assange.


“In het geval van Julian Assange hebben we in feite, aan het einde van de regering van Donald Trump, verzocht om zijn vrijspraak, omdat hij een gewetensgevangene is, hij oneerlijk wordt behandeld. Zijn misdaad, tussen aanhalingstekens, was het aan de kaak stellen van ernstige mensenrechtenschendingen in de wereld en bovendien inmenging van de Amerikaanse regering in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen, dat is wat Assange deed”, aldus de president.

v
Laast bewerkt: 1 week 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 1 week geleden #57614 door katertje
Julian Asssange: belangrijkste getuigenis voor uitlevering aan VS en berechting is vals
Ongelofelijk maar de getuige die de VS heeft opgevoerd en die haar zaak tegen Julian Assange sterk moest maken, is een veroordeelde fraudeur, pedofiel en een gediagnosticeerde sociopaat, niet alleen dat, deze getuige heeft toegegeven aan de IJslandse krant Stundin dat hij belangrijke delen van zijn getuigenis tegen Assange heeft verzonnen.


Bovendien heeft deze getuige, Sigurdur 'Sigi' Thordarson, toegegeven dat hij een betaalde FBI informant is en dat hij door kon gaan met zijn misdadige praktijken, daar hem werd beloofd dat hij niet zou worden vervolgd (immuniteit voor vervolging). Ofwel deze figuur mocht niet alleen doorgaan met het plegen van fraude, maar ook met het misbruiken van kinderen, zonder dat hem een strobreed in de weg werd gelegd. Oké niets nieuws: de VS heeft schijt aan alle zaken die een normaal land niet zou doen, maar kindermisbruik tolereren gaat wel heel erg ver.

Om het laatste nog eens extra te benadrukken: de VS wist al met wie men te maken had, wat betreft de hiervoor genoemde zaken, toen men Thordarson inzette als getuige tegen Assange. Het is uit het artikel van Caitlin Johnstone waarvan de link hieronder is opgenomen niet duidelijk, maar het zou me niet verbazen als de FBI deze zaken bij Thordarson heeft ingefluisterd, immers de door Thordarson genoemde zaken zijn 'toevallig' heel belangrijk in de door de VS bij Groot-Brittannië aangespannen zaak om Assange uitgeleverd te krijgen, de VS gebruikt daarvoor de meer dan vervloekte Patriot Act.

In de zaak om Assange uitgeleverd te krijgen en waarvoor de VS werd teruggefloten door rechter Vanessa Baraitser, voerde de VS aan dat Assange wordt vervolgd voor: 'journalistic activity which exposed US war crimes', ofwel journalistieke activiteiten die oorlogsmisdaden openbaren begaan door de VS. Me dunkt een taak die elke journalist zou moeten uitvoeren als deze dergelijke zaken onder ogen krijgt. De grote leugen achter het geheel was dat Assange bestaande personen in gevaar zou hebben gebracht, ja zelfs in levensgevaar, iets wat zijn 'collega journalisten' hem ook voor de voeten hebben geworpen, zonder dat deze zogenaamde journalisten van de reguliere westerse (massa-) media dit hebben onderzocht, immers dan hadden ze gezien dat Assange dat op geen moment heeft gedaan.

Thordarson is kort werkzaam geweest voor Wikileaks, de site die Assange heeft opgezet nadat hem officiële documenten van de VS werden toegespeeld door o.a. Edward Snowden. De valse getuigenis van Thordarson bevat o.a. de leugen dat Assange aan Thordarson zou hebben gevraagd om de telefoons van parlementsleden en de regering van een nummer één NAVO land (code voor IJsland) af te luisteren of desnoods te hacken en computers te hacken om dergelijke gesprekken terug te vinden >> een dergelijke opdracht heeft hij nooit gehad zo heeft Thordarson toegegeven aan de IJslandse krant Stundin.

Rechter Baraitser heeft in de uitzettingszaak nog gewezen op de aanname dat Assange en Thordarson tevergeefs een poging hebben ondernomen (nadat Assange Thordarson daarom zou hebben gevraagd) om gestolen gecodeerde geheime informatie te ontcijferen. In werkelijkheid ging het echter om bekende informatie, die door klokkenluiders, waarschijnlijk van de IJslandse Landsbanki, in de openbaarheid werd gegooid, ofwel van stelen en geheim was al lang geen sprake meer. Weer werd hier verwezen naar het nummer één NAVO land (IJsland). Met de informatie zou men politievoertuigen kunnen volgen, en ook hierover verklaarde Thordarson dat Assange hem nooit iets dergelijks heeft gevraagd.

Edward Snowden stuurde na deze info een Twitterbericht de wereld in met de opmerking dat dit het eind is van de zaak tegen Assange en mocht Biden doorgaan met pogingen om Assange uitgeleverd te krijgen, de schade voor de reputatie op het gebied van de persvrijheid van de VS voor minstens één generatie onherstelbaar zal zijn...... Beetje vreemd, immers hoewel de VS een grote bek heeft over de persvrijheid in landen waarmee het op z'n zachtst gezegd slechte banden heeft, is al lang duidelijk dat de zittende administraties in de VS lak hebben aan persvrijheid*, zeker als de pers zware kritiek uit op een administratie..... Sterker nog: de VS zet al jaren de grote techbedrijven onder druk om censuur uit te oefenen op de verschillende platforms, als die van Facebook, Google, Apple, YouTube en Twitter...... Voorts is het grootste deel van de reguliere (massa-) media over het algemeen op de hand van de zittende administratie (waar de Trump administratie een uitzondering was), dit daar de eigenaren van die media daar belang bij hebben....... Kortom de zittende administratie zoals die van Joe Biden nu, heeft geen censuur nodig op de reguliere media, die wordt al uitgevoerd door die media.....**

Tot slot nogmaals: Julian Assange wordt in isolatie gevangengehouden en dat al ruim 2 jaar: deskundigen hebben meermaals vastgesteld (al in de vorige eeuw) dat isolatie van gevangenen een ernstige vorm is van geestelijke marteling, die men isolatiefolter noemt >> moet je nagaan: dit terwijl Assange volkomen onterecht gevangen zit........


ASSANGE PROSECUTION RELIED ON FALSE TESTIMONY FROM A DIAGNOSED SOCIOPATH AND CONVICTED PEDOPHILE

by Caitlin Johnstone


caitlinjohnstone.com/author/caitlin-johnstone/
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden - 1 jaar 6 maanden geleden #57043 door katertje


WikiLeaksoprichter Julian Assange wordt niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft een Britse rechtbank bepaald. Volgens de rechter is het risico te groot dat Assange zelfmoord zou plegen bij uitlevering.

Assange (49) probeert al jaren om uit handen te blijven van de Amerikaanse justitie, die hem wil vervolgen voor spionage vanwege de publicatie van vertrouwelijke documenten. De oprichter van de bekende klokkenluiderssite riskeert daardoor volgens Amerikaanse media een gevangenisstraf van 175 jaar.

De Britse politie arresteerde Assange in 2019. Hij had toen zeven jaar ondergedoken gezeten in de ambassade van Ecuador in Londen. Dat Zuid-Amerikaanse land trok in 2019 zijn handen af van de WikiLeaksoprichter. Assange zit nu nog vast in de Londense gevangenis Belmarsh.

Advocaten van de Australiër stellen dat Assange als journalist handelde en aanspraak kan maken op de vrijheid van meningsuiting. Ze wijzen erop dat hij met het lekken van de documenten militaire misstanden blootlegde in Irak en Afghanistan.

Hoger beroep mogelijk
Hoewel de Britse rechter nu heeft bepaald dat Assange niet wordt uitgeleverd is het einde van het juridische gesteggel nog niet in zicht. De VS heeft aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te gaan. Tegen een uitspraak kan Assange zich opnieuw verzetten. Uiteindelijk zal de Britse minister van Binnenlandse Zaken de knoop doorhakken.

Assanges aanhangers hopen ondertussen dat de Amerikaanse president Donald Trump ingrijpt en hem gratie verleent. Ook de nieuwe Amerikaanse president, Joe Biden, kan na zijn aantreden op 20 januari besluiten om vervolging te laten vallen. Of hij daarvoor voelt, is onduidelijk. Ooit noemde Biden hem een "hightech-terrorist".

Roger Waters: Julian Assange’s only crime was to speak the truth


> Jammer dat Assange niet op principiële gronden niet aan de VS zal worden uitgeleverd. Dit is geen overwinning voor de vrijheid van meningsuiting of een vrije pers. De rechter heeft de Amerikaanse vervolgingsargumenten tegen Assange geaccepteerd. De afwijzing van uitlevering is uitsluitend op humanitaire gronden.
Assange heeft zijn vrijheid moeten opgeven door de wereld te laten zien wat voor gruweldaden VS in het Midden-Oosten heeft aangericht. Hij verdient alle respect daarvoor. Ik hoop dat het ICC ooit daadkrachtig genoeg zal zijn om de verantwoordelijken daarvoor te berechten. en de "beleidslijn" te trotseren dat de VS kan doen en laten wat het wil en boven alles en iedereen staat.

Dankzij Wikileaks weten we dat de Amerikanen gericht schoten op ambulances en hun personeel. Dat is, alle nuances meegerekend, nog altijd een oorlogsmisdaad
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 6 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #56937 door katertje
Boemerang

Los van onze mening over het Nagorno-Karabakh conflict, vinden wij het uiterst amusant hoe de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev een Britse journaliste de levieten leest…

Wat hebben jullie, journalisten, met Julian Assange gedaan...
Freedom of Speech, Freedom of Press?ARTE:Julian Assange: Ein sehr gesuchter Mann | ARTE Reportage
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 2 maanden geleden #56089 door katertje
Julian Assange, eventjes recapituleren. ...

Een Australische geëngageerde journalist die in 2006 Wikileaks oprichtte, om zo publiek te maken wat overheden of private instellingen proberen geheim te houden. Het gaat dan bv. over belastingontduiking, spionage, rechteloosheid in de Guantanamo-gevangenis, enzovoort.

Wikileaks werd alom bekend toen het in 2010 geheime bezwarende documenten over de oorlog in Afghanistan en Irak publiceerde. Sindsdien willen de Verenigde Staten Assanges huid. Het is onduidelijk in hoeverre het Zweeds internationaal aanhoudingsmandaat aan het adres van Assange datzelfde jaar daarmee in verband stond; de aantijgingen van "seksueel geweld" werden inmiddels, na 9 jaar, ingetrokken.

In 2019 was er een formeel Amerikaans uitleveringsverzoek aan Groot-Brittannië waar Assange opgesloten zit. Hij had in 2012 asiel gekregen van Ecuador, toen onder president Rafael Correa, en verbleef zeven jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Na de opvolging van Correa door Moreno ( die omgekocht werd door VS door middel van een lening van het IMF) eindigde ook het asiel en de ernstig zieke Assange werd door de Britse politie gearresteerd en gevangengezet in de ultrabewaakte Belmarsh Prison. Uitgeleverd aan de USA riskeert hij levenslang of erger.

In de aanloop naar zijn uitlevering zijn de komende maanden nog een aantal hoorzittingen gepland, maar een hele reeks organisaties en personaliteiten , o.a. in België en Duitsland , eisen zijn onmiddellijke vrijlating; er lopen ook diverse petities hierover.

Die eis kreeg op 28 januari belangrijke steun vanuit de Raad van Europa (géén instelling van de Europese Unie). In een resolutie van de parlementaire Assemblee van de Raad van Europa over de vrijheid van de media is een amendement ingevoegd waarin de 47 lidstaten van de Raad gevraagd worden te ijveren voor de vrijlating van Julian Assange.

Het amendement luidt:
“overweeg in dit verband dat de detentie en strafrechtelijke vervolging van Julian Assange een gevaarlijk precedent schept voor journalisten, en sluit u aan bij de aanbeveling van de speciale VN-rapporteur voor foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing die op 1 november 2019 verklaarde, dat de uitlevering van de heer Assange aan de Verenigde Staten moet worden geblokkeerd en dat hij onmiddellijk moet worden vrijgelaten. “

De Europese lidstaten (en het Verenigd Koninkrijk) zijn dan wel lid van de Raad van Europa maar zoals een artikel op eurojournalist het verwoordt: “Is het niet mooi dat steeds meer Europese regeringen wetten stemmen om klokkenluiders beter te beschermen, die moedige journalisten en burgers die geheime documenten en informatie openbaar maken over alle soorten wandaden begaan door onze regeringen? Die mensen moeten beschermd worden, zeggen onze regeringen, dat zijn onze Europese waarden, vrijheid van spreken, vrije pers, vrijheid op alle gebied.

Tenminste... in theorie. In werkelijkheid zijn diezelfde regeringen een complete mislukking wat klokkenluiders betreft.”
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden #55942 door katertje
Chelsea Manning heeft, aan de vooravond van een gedwongen getuigenis tegen Julian Assange, een zelfmoordpoging gedaan.

Deze heldin, nu al weer een jaar gevangen nadat Obama haar vlak voor zijn opstappen gratie had verleend, blijft de wereld haar moed tonen: liever dood dan dat ze tegen Julian Assange kan worden gebruikt.

Ze heeft al zoveel uren verhoren, binnen en buiten de rechtbank, meegemaakt en weet dat ze zullen proberen wat ze zegt tegen Assange te gebruiken.

Natuurlijk is iedereen met de realiteit van het corona virus bezig. Maar op twee zou de solidariteit met deze helden moeten komen.

Waarom spreken onze intellectuelen, nooit verlegen om het vingertje te heffen over wat dan ook, zich niet uit? Wat betekent deze oorverdovende stilte in het land van 'het morele gevoel'? Waar blijft Nederlands morele kompas: Pieter Omtzigt en Sjoerd Sjoerdsma ?
Ben bang dat de intellectuele bovenlaag vazal is geworden van het systeem : als ze niet meedoen worden ze uitgestoten; hun volgende boek slechte kritieken krijgt of zelfs geweigerd.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden #55941 door katertje
Cafe weltschmertz
Assange

Assange Uitlevering Update deel 2: Rico Brouwer in gesprek met CIA klokkenluider John Kiriakou


Assange Uitlevering update uit Londen: Rico Brouwer en drone-programma Klokkenluider Lisa Ling
Rico Brouwer maakt vanuit Engeland interviews rond de rechtszaak over de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten.
Te gast (Engels gesproken) Amerikaanse Drone klokkenluider Lisa Ling.
links met updates van de rechtszaak:
Aanklacht van de VS threadreaderapp.com/thread/1231885871516921856.html
assangecourt.report

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 4 maanden geleden #55870 door katertje
Assange’s Hoorzitting, Dag 4
Uw man op de publieke tribune – Assange’s hoorzitting, dag 4
Door Craig Murray -
2 maart 2020


-Maandag 24 februari, begonnen in Londen de hoorzittingen die moeten bepalen of WikiLeaks-redacteur Julian Assange aan de Verenigde Staten zal worden uitgeleverd. Craig Murray, auteur, mensenrechtenactivist en voormalig Brits ambassadeur in Oezbekistan volgt de hoorzitting en doet verslag. Hieronder in vertaling het verslag van dag 4.
Probeer dit eens.
Probeer deze vraag luidop te stellen, op een toon van intellectuele interesse en betrokkenheid: “Suggereer je dat die twee hetzelfde effect hebben?”
Probeer die vraag nu eens hardop te stellen, op een toon van vijandigheid en ongeloof die grenst aan sarcasme: “Suggereert u dat die twee hetzelfde effect hebben?
Om te beginnen, gefeliciteerd met je acteertalent, je gaat de goede richting uit. Vervolgens, is het niet fascinerend hoe precies dezelfde woorden de tegenovergestelde betekenis kunnen overbrengen, afhankelijk van de modulatie van stress, toonhoogte en volume?
Gisteren heeft het openbaar ministerie zijn argumentatie voortgezet over het het feit dat de bepaling in het uitleveringsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van 2007 uitlevering wegens politieke delicten verboden is, een loos begrip is, en dat de bedoelingen van Julian Assange sowieso niet politiek zijn. James Lewis voor het Openbaar Ministerie sprak ongeveer een uur. Edward Fitzgerald antwoordde voor de verdediging ook ongeveer dezelfede tijd. Lewis werd tijdens zijn uiteenzetting precies één keer door rechter Baraitser onderbroken . Fitzgerald werd tijdens zijn antwoord zeventien keer onderbroken door Baraitser .
In het verslag zullen die onderbrekingen er niet onredelijk uitzien:
“Kunt u dat voor mij verduidelijken Mr Fitzgerald…”
“Hoe ga je om met Mr Lewis’ punt dat…”
“Maar dat is zeker een cirkelredenering…”
“Maar het is niet opgenomen, of wel?…”
Al deze en de tientallen andere onderbrekingen waren bedoeld om te laten uitschijnen dat de de rechter probeert het argument van de verdediging in een geest van intellectuele toetsingen te verhelderen. Maar als je de toon van Baraitsers stem hoorde, haar lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen zag, was het allesbehalve dat.
Het valse beeld dat een verslag zou kunnen geven, wordt nog vergroot door het feit dat de hoofse Fitzgerald voortdurend op elke overduidelijke intimidatie reageert met “Dank u wel mevrouw, dat is heel hulpvaardig”, wat, als u erbij was, duidelijk net het tegenovergestelde betekende. Maar wat een verslag toch duidelijk zal maken, is de bullebak tactiek van Baraitsers om Fitzgerald steeds weer te onderbreken, zijn argumenten te bagatelliseren en heel bewust te verhinderen dat hij in de flow van zijn betoog terechtkomt. Het contrast in alle opzichten met haar behandeling van Lewis kon niet duidelijker zijn.

Dan nu de juridische argumenten zelf vermelden.
James Lewis voor het openbaar ministerie, die zijn argumenten van de dag ervoor voortzette, zei dat het Parlement in de wet van 2003 geen uitleveringsverbod voor politieke delicten had opgenomen. Het kon dus niet opnieuw in de wet worden opgenomen door middel van een verdrag. “Het invoeren van een verbod op politieke delicten via de achterdeur zou betekenen dat de intentie van het Parlement wordt ondermijnd.”
Lewis stelde ook dat dit geen politieke misdrijven waren. De definitie van een politiek misdrijf was in het Verenigd Koninkrijk beperkt tot gedrag dat bedoeld was “om een regering omver te werpen of te veranderen of om haar ertoe aan te zetten haar beleid te wijzigen”. Bovendien moet het doel zijn om de regering of het beleid op korte termijn te veranderen, niet de onbepaalde toekomst.
Lewis verklaarde dat de term “politiek delict” verder alleen kon worden toegepast op delicten die werden gepleegd op het grondgebied waar men probeerde de wijziging door te voeren. Om als politiek misdrijf te worden aangemerkt, zou Assange deze dus op het grondgebied van de Verenigde Staten hebben moeten plegen, maar dat deed hij niet.

Als Baraitser wel zou beslissen dat het verbod op politieke delicten van toepassing is, zou de rechtbank de betekenis van “politiek delict” in het UK/VS-uitleveringsverdrag moeten vaststellen en de betekenis van de punten 4.1 en 4.2 van het Verdrag moeten uitleggen. De betekenis van een internationaal verdrag uitleggen valt niet onder de bevoegdheid van de rechter.

Lewis benadrukte dat het gedrag van Julian Assange onmogelijk als een politiek misdrijf kan worden beschouwd. “Het is onmogelijk om Julian Assange in de positie van politiek vluchteling te plaatsen.” De activiteit waarin Wikileaksactief was, was niet in zijn juiste betekenis politieke oppositie tegen het Beleid van de V.S. of een poging om dat beleid omver te werpen. Daarom was de inbreuk niet politiek.

Voor de verdediging antwoordde Edward Fitzgerald dat het uitleveringsbesluit van 2003 een faciliterende akte was waaronder verdragen konden fungeren. Het Parlement was bezorgd om elke dreiging van misbruik van het politieke delict te ontkrachten om terroristische gewelddaden tegen onschuldige burgers te dekken. Maar er bleef een duidelijke, wereldwijd geaccepteerde bescherming bestaan voor vreedzame politieke meningen. Dit werd weerspiegeld in het uitleveringsverdrag op basis waarvan de rechtbank optrad.
Baraitser onderbrak door te stellen dat het uitleveringsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten niet in het Engelse recht was opgenomen.

Fitzgerald antwoordde dat het hele uitleveringsverzoek op basis van het verdrag is. Het is een misbruik van de procedure dat de autoriteiten zich voor het verzoek op het verdrag baseren, maar vervolgens beweren dat de bepalingen ervan niet van toepassing zijn.
“Op het eerste gezicht is het een zeer bizarre redenering dat een verdrag dat aanleiding geeft tot de uitlevering, waarop de uitlevering is gebaseerd, in de bepalingen ervan buiten beschouwing kan worden gelaten. Het is op het eerste gezicht absurd.” zei Edward Fitzgerald en voegde eraan toe dat Engelse rechtbanken de hele tijd verdragen ontleden. Hij gaf voorbeelden daarvan.
Fitzgerald stelde verder dat de verdediging niet accepteerde dat verraad, spionage en opruiing in Engeland niet als politieke misdrijven werden beschouwd. Maar zelfs als men de te enge definitie van Lewis van politiek misdrijf accepteerde, voldeed Assange’s gedrag nog steeds aan de test. Wat zou in hemelsnaam het motief kunnen zijn om bewijzen van oorlogsmisdaden en corruptie van de regering te publiceren, anders dan om het beleid van de regering te veranderen? Het bewijsmateriaal zou namelijk bewijzen dat Wikileaks effectief het beleid van de overheid van de V.S., in het bijzonder met betrekking tot Irak, had veranderd.
Baraitser interrumpeerde dat het aan de kaak stellen van overheidswanpraktijken niet hetzelfde is als proberen het overheidsbeleid te veranderen. Fitzgerald vroeg haar, enigszins geërgerd na talloze onderbrekingen, welk ander punt zou er kunnen zijn in het blootstellen van wangedrag van de overheid anders dan het teweegbrengen van een verandering in het overheidsbeleid?
Dat concludeerde openingsargumenten voor het Openbaar Ministerie en de verdediging.

MIJN PERSOONLIJK COMMENTAAR
Laat ik dit zo neutraal mogelijk stellen. Als je eerlijk zou kunnen beweren dat Lewis’ argumentatie veel logischer, rationeler en intuïtiever was dan die van Fitzgerald, zou je kunnen begrijpen waarom Lewis niet onderbroken werd terwijl Fitzgerald voortdurend moest worden onderbroken voor “opheldering”. Maar in feite was het Lewis die aan het aankaarten was dat de bepalingen van het verdrag zelf waaronder de uitlevering plaatsvindt, in feite niet van toepassing zijn, een logische punt dat ik denk de man op de Clapham omnibus reden zou kunnen hebben om iets meer vragen nodig te hebben dan Fitzgeralds bewering van het tegendeel. Baraitsers vergelijkende intimidatie van Fitzgerald toen hij de aanklager aan de haak had, kwam rechtstreeks uit het Stalin-showspelboek.

De verdediging heeft het niet vermeld, en ik weet niet of het in hun schriftelijke argumenten voorkomt, maar ik vond het punt van Lewis dat dit geen politieke misdrijven konden zijn, omdat Julian Assange niet in de VS was toen hij ze pleegde, adembenemend oneerlijk. De VS claimt universele jurisdictie. Assange wordt aangeklaagd voor misdaden die hij heeft begaan toen hij buiten de VS was. De VS eist het recht op om iedereen van elke nationaliteit, waar ook ter wereld, die de belangen van de VS schaadt, aan te klagen. Daarnaast beweren ze hier ook dat, aangezien het materiaal in de VS op het internet te zien was, er in de VS een misdrijf is gepleegd. Tegelijkertijd beweren dat dit geen politiek misdrijf kan zijn, omdat het misdrijf buiten de VS is gepleegd, is op het eerste gezicht absurd, zoals Edward Fitzgerald zou kunnen zeggen. Wat Baraitser vreemd genoeg niet heeft opgepikt.

Het argument van Lewis dat het Verdrag geen status heeft in het Engelse recht, heeft hij niet zomaar verzonnen. Nigel Farage is niet uit het niets ontstaan. Er bestaat in werkelijkheid een lange traditie in het Engelse recht dat zelfs een verdrag dat is ondertekend en geratificeerd met een of ander verdomd buitenland, op geen enkele manier een Engelse rechtbank kan binden.
Er is natuurlijk een tegengestelde en meer verlichte traditie, en een aantal oordelen die precies het tegenovergestelde zeggen, meestal meer recent. Daarom was er zoveel herhalingsargumentatie, omdat elke partij steeds meer “autoriteiten” aan hun kant van de zaak stapelde.

De moeilijkheid voor Lewis – en voor Baraitser – is dat deze zaak voor mij niet analoog is aan het kopen van een Mars-reep en dan naar de rechtbank gaan omdat een Internationaal Verdrag inzake Mars-repen zegt dat de mijne te klein is.
In plaats daarvan is de uitleveringswet van 2003 een machtigingswet waarvan de uitleveringsverdragen dan afhankelijk zijn. Je kunt dus niet uitleveren onder de wet van 2003 zonder het verdrag. Het uitleveringsverdrag van 2007 wordt dan ook in zeer reële zin een uitvoerend instrument dat wettelijk verplicht is om de uitlevering toe te staan. Als de uitvoerende autoriteiten de voorwaarden van het noodzakelijke uitvoeringsinstrument waaronder zij handelen, willen schenden, moet dat gewoonweg een misbruik van het proces zijn. Het uitleveringsverdrag is dus, vanwege het soort verdrag en de noodzaak van gerechtelijke stappen, in feite in het Engelse recht opgenomen door de uitleveringswet van 2003, waarvan het afhangt.
Het uitleveringsverdrag is een noodzakelijke voorwaarde voor de uitlevering, terwijl een Mars-bar-verdrag geen noodzakelijke voorwaarde is voor het kopen van de Mars-bar.
Dat is zo duidelijk als ik het kan zeggen. Ik hoop dat dat begrijpelijk is.
Het is natuurlijk moeilijk voor Lewis dat het Hof van Beroep op dezelfde dag een uitspraak deed tegen de aanleg van de Heathrow Thrid Runway, mede vanwege de onverenigbaarheid met de Overeenkomst van Parijs van 2016, ondanks het feit dat deze laatste niet volledig in het Engelse recht is opgenomen door de Climate Change Act van 2008.

VITALE PERSOONLIJKE ERVARING
Het is intens gênant voor het Foreign and Commonwealth Office (FCO) wanneer een Engelse rechtbank de toepassing van een verdrag dat het Verenigd Koninkrijk heeft geratificeerd met een of meer buitenlandse staten afwijst. Om die reden zijn er in de moderne wereld zeer serieuze procedures en voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat dit niet kan gebeuren. Daarom zou het argument van het openbaar ministerie dat alle bepalingen van het uitleveringsverdrag van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van 2007 niet kunnen worden uitgevoerd in het kader van de uitleveringswet van 2003, onmogelijk moeten zijn.

Ik moet uitleggen dat ik zelf heb onderhandeld en toezicht heb gehouden op de inwerkingtreding van verdragen binnen het FCO. Het laatste verdrag waarin ik persoonlijk het lint heb vastgebonden en de zegelwas heb aangebracht (letterlijk) was het Anglo-Belgisch continentaal plat-verdrag van 1991, maar ik was betrokken bij de onderhandelingen over andere verdragen en het systeem dat ik ga beschrijven was nog steeds van kracht toen ik het FCO verliet als ambassadeur in 2005, en ik denk dat het vandaag de dag nog steeds ongewijzigd is (en vergeet niet dat de uitleveringswet van 2003 was en dat het uitleveringsverdrag tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk 2007 is geratificeerd, dus mijn kennis is niet achterhaald). Departementale nomenclaturen veranderen van tijd tot tijd en dat geldt ook voor de structurele organisatie. Maar de kantoren en functies die ik zal beschrijven blijven bestaan, ook al zijn de namen misschien anders.
Alle internationale verdragen hebben een tweefasig proces. Eerst worden ze ondertekend om te laten zien dat de regering akkoord gaat met het verdrag. Daarna worden ze, na een vertraging, geratificeerd. Deze tweede fase vindt plaats wanneer de regering de wetgeving en andere vereiste instanties in staat heeft gesteld het verdrag uit te voeren. Dit is het antwoord op de opmerking van Lewis over de rol van de uitvoerende en de wetgevende macht. De ratificatiefase vindt pas plaats na de vereiste wetgevende maatregelen. Dat is het hele punt.
Zo gebeurt het in de FCO. Ambtenaren onderhandelen over het uitleveringsverdrag. Het is ondertekend voor het Verenigd Koninkrijk. Het ondertekende verdrag wordt dan teruggestuurd naar de juridische adviseurs van de FCO, het departement Nationaliteit en Verdrag, het consulaire departement, het Noord-Amerikaanse departement en andere departementen en wordt doorgestuurd naar het ministerie van Financiën/Kabinetkantoor, het parlement en alle andere departementen van de regering waarvan het gebied door het individuele verdrag wordt beïnvloed.

Het verdrag wordt uitgebreid doorgelicht om te controleren of het volledig kan worden uitgevoerd in alle jurisdicties van het Verenigd Koninkrijk. Als dat niet mogelijk is, moeten er wijzigingen in de wet worden aangebracht. Deze wijzigingen kunnen worden aangebracht door middel van een wet van het parlement of meer in het algemeen door middel van secundaire wetgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van bevoegdheden die bij wet aan de minister van Buitenlandse Zaken zijn verleend. Als er al een wet van het parlement is op grond waarvan het Verdrag ten uitvoer kan worden gelegd, dan hoeft er geen machtigingswetgeving te worden aangenomen. Internationale overeenkomsten worden niet allemaal afzonderlijk in de Engelse of Schotse wetgeving opgenomen door middel van specifieke nieuwe wetgeving.

Dit is een zeer zorgvuldig stap voor stap proces, dat wordt uitgevoerd door juristen en ambtenaren van de FCO, de Schatkist, het kabinet, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het parlement en elders. Elk van hen zal tegelijkertijd elke clausule van het Verdrag bekijken en nagaan of deze kan worden toegepast. Alle wijzigingen die nodig zijn om het Verdrag ten uitvoer te leggen, moeten vervolgens worden doorgevoerd – wijziging van de wetgeving, en de nodige administratieve stappen. Pas als alle hindernissen uit de weg zijn geruimd, met inbegrip van de wetgeving, en als alle ambtenaren van het Parlement, het ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de FCO hebben verklaard dat het Verdrag in het Verenigd Koninkrijk van kracht kan worden, zullen de juridische adviseurs van de FCO de ratificatie van het Verdrag in gang zetten. U kunt het verdrag absoluut niet ratificeren voordat de juridische adviseurs van het FCO deze goedkeuring hebben gegeven.
Dit is een serieus proces. Daarom is het uitleveringsverdrag tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk in 2003 ondertekend en in 2007 geratificeerd. Dat is geen abnormale vertraging.
Ik weet dus zeker dat ALLE relevante juridische afdelingen van de Britse regering ermee MOETEN instemmen dat artikel 4, lid 1, van het uitleveringsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in het kader van de uitleveringswet van 2003 ten uitvoer kan worden gelegd. Die certificering moet hebben plaatsgevonden, anders had het Verdrag nooit kunnen worden geratificeerd.

Hieruit volgt dat de regering van het Verenigd Koninkrijk, die nu wil beweren dat artikel 4, lid 1, onverenigbaar is met de wet van 2003, bewust liegt. Er kan geen sprake zijn van grover misbruik van het proces.

Ik heb de hoorzitting over dit specifieke punt graag afgesloten, zodat ik u kan laten profiteren van mijn ervaring. Ik zal daar nu rusten, maar later vandaag hoop ik verder te kunnen gaan met de ruzie van gisteren in de rechtbank over het bevrijden van Julian uit het anti-terrorisme pantserdok.

Dit artikel is volledig gratis te reproduceren en te publiceren, ook in vertalingen, en ik hoop van harte dat mensen dit actief zullen doen. De waarheid zal ons bevrijden. Het verslag van dag 1, 2 en 3 vind je hier, hier en Craig’s blog.
Vertaling: Francis Jorissen
www.uitpers.be/artikel/2020/03/02/man-op...s-hoorzitting-dag-4/
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 4 maanden geleden - 2 jaren 4 maanden geleden #55861 door katertje
Het proces in Groot-Brittannië tegen de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten waar de Wikileaks leider wordt aangeklaagd wegens spionage en daarvoor een gevangenisstraf kan krijgen tot 175 jaar is van start gegaan.

Op de eerste zittingsdag nam de uitwijzingszaak tegen Julian Assange al meteen een opvallende wending.

"On Monday, Fitzgerald told the court that Rohrabacher (voormalig congress lid voor de Republikeinen) had approached Assange in the Ecuadorian embassy and discussed a "preemptive pardon."
The former congressman was accompanied on the visit by controversial conservative blogger Charles "Chuck" Johnson. The pair made it clear that they were acting on behalf of the President, who had approved of the meeting, Fitzgerald said.
Assange's defense team said Rohrbacher presented what he called a "win-win" solution, whereby Assange could identify the source of the DNC hack in return for a pardon. Assange did not identify the source, Fitzgerald said."
edition.cnn.com/2020/02/24/europe/assang...-intl-gbr/index.html

Russiagate, de beschuldiging dat Rusland Trump aan zijn verkiezing tot president had geholpen, steunde op twee pijlers. Een van die pijlers was de van de inlichtingendiensten afkomstige beschuldiging dat Russische agenten computers van de Democratische partij hadden gehackt en zeer belastende informatie over de Clinton campagne hadden doorgespeeld aan Wikileaks.
Assange heeft deze beweringen altijd ontkend en gezegd dat de door Wikileaks gepubliceerde, van de DNC computers gelekte, emails niet afkomstig waren van 'a state actor'?
(Van de vermoordde DNC insider Seth Rich?, is een van de vele vragen rond deze kwestie die tot op de dag van vandaag onbeantwoord is gebleven)

"The White House and Rohrabacher have strongly denied that Trump intervened in Assange's case. Rohrabacher has previously said the visit was "my own fact finding mission," and claimed he had never spoken to Trump about Assange. White House Press Secretary Stephanie Grisham dismissed Fitzgerald's claim as "a total lie."
edition.cnn.com/2020/02/24/europe/assang...-intl-gbr/index.html

Dat Trump en het Witte Huis de uitspraken van Assange's verdediging nu wegzetten als leugens zegt niet zo veel. Met eerst Russiagate en daarna Ukrainegate eindelijk achter de rug en de verkiezingen voor de deur kan Trump een nieuwe vuile oorlog van pers en Democraten ('Trump sought to bribe Assange e.d.) missen als kiespijn.

Toch blijft het een merkwaardig verhaal. Assange heeft altijd ontkend dat de aan Wikileaks gelekte DNC gegevens van de Russen afkomstig waren en dat al tien maanden voordat Rohrabacher met zijn initiatief kwam. Waarom zouden Trump/Rohrabacher Assange gratie aanbieden in ruil voor iets dat Assange van meet af aan al had gedaan, nl ontkennen dat Rusland iets te maken had met de DNC gegevens?

Op de The Duran staat een mogelijke verklaring voor de paradoxale situatie:

'Watching RT I realized why Assange’s legal team may be raising the issue of Trump allegedly offering a pardon. As I understood it, if it is established that the nature of the extradition request is not merely a criminal matter but rather a political one, then application of British law is different. If criminal in nature, then the Brits are more or less obliged to extradite, not so if the issue is political in nature.'

linkje naar The Duran
theduran.com/what-assanges-legal-team-may-be-doin
Laast bewerkt: 2 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden #55367 door katertjeErgens in mei van dit jaar las ik in de Volkskrant dat Nederland weigert een crimineel, verdacht van drugssmokkel, uit te leveren aan het Verenigd Koninkrijk, vanwege "onmenselijke behandeling" die hem in Britse gevangenissen te wachten zou staan.
www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ned...imineel-uit-te-lever ...

De omstandigheden in Britse gevangenissen staan al langer ter discussie. In een inspectierapport uit 2018 beschrijft de gevangenisinspecteur de situatie in de gevangenissen als de ‘meest verontrustende toestanden die we ooit hebben gezien’. Ook zouden de omstandigheden ‘niet passen in een ontwikkeld land in de 21ste eeuw’. Daarnaast zou de veiligheid van de gevangenen in het geding zijn.

In deze omstandigheden zit Julian Assange een straf van 50 weken uit wegens... het breken van zijn borgtocht. Terwijl in 2010 de toenmalige Openbaar Aanklager de aanklacht van "verkrachting" door Assange van twee Zweedse vrouwen had ingetrokken, heeft de huidige Openbaar Aanklager deze aanklacht nu opnieuw toegevoegd aan een verzoek tot uitlevering aan de Britse regering. Het 1-2-3-tje tussen Londen, Stockholm en Washington is weer van stal gehaald. Het gevaar voor Assange is dus immens.

Alleen de wereldwijde solidariteit met Assange zal hem kunnen redden.

Teken de petitie op i.diem25.org/petitions/1en stuur hem rond!
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #55345 door katertje
Café Weltschmertz:
Vrijheid van Informatie (FOIA) in de zaak van Julian Assange - Stefania Maurizi

Onderzoeksjournaliste op zoek naar feitelijk bewijs m.b.t. Julian Assange

De Italiaanse onderzoeksjournalist Stefania Maurizi diende Wet Openbaarheid van Bestuur / Freedom of Information verzoeken (FOIA) in bij Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de VS op zoek naar feitelijk bewijs met betrekking tot Julian Assange en WikiLeaks, aangezien Assange de afgelopen negen jaar onrechtmatig is vastgehouden en hij en zijn medewerkers bij WikiLeaks sinds 2010 voortdurend worden onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten

In dit Engels gesproken interview legt ze uit dat ze via meerdere FOIA-procedures en hoger beroepszaken heeft ontdekt hoe de Britse openbare aanklager zijn invloed op Zweden heeft aangewend en zo heeft bijgedragen aan de juridische en diplomatieke patstelling die Assange negen jaar lang in Londen heeft vastgezet. Negen jaar, waarvan zeven in de beperking van de ambassade van Ecuador zonder toegang tot zonlicht of frisse lucht.

Ze ontdekte ook hoe de openbaar aanklager (Crown Prosecution Service) cruciale e-mails heeft gewist en waarom overheidsinstanties de voorkeur geven aan het achterhouden van informatie boven vrijheid van informatie, voor het vermeende grotere goed van het algemeen belang.
(NB correctie. In het gesprek zeg ik ergens ‘warrant’ (aanhoudingsbevel), waar ‘indictment’ (beschuldiging) -of een andere term- wellicht beter zou passen. )

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.