Vraag Miljardendeal met BioNTech en Pfizer: Ursula von der Leyen is zo corrupt

Meer
2 weken 4 dagen geleden #58168 door katertje
Burgers hebben het recht om te weten hoe besluiten van de Europese Commissie worden genomen. Dit is voorzien in een verordening die de openbaarmaking van service-e-mails of korte berichten regelt.

Deze transparantie wordt echter niet nageleefd als het gaat om miljardendeals van de Europese Unie met BioNTech en Pfizer.

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 bepaalt dat elke burger van de EU op de eenvoudigst mogelijke manier "maximale toegang" moet krijgen tot alle documenten die in het bezit zijn van de Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de lidstaten.

Zoals het nieuwsmagazine Spiegel meldt, is de feitelijke behandeling van de documenten door de Europese Commissie echter in schril contrast met de speciaal opgelegde transparantieregels.
Auteur van het rapport via Twitter stelt:
"De Europese Commissie verwijdert massa's mails, sms'jes en chats worden in de eerste plaats niet gearchiveerd - omdat ze 'van korte duur' zijn. Sms tussen Ursula von der Leyen en Pfizer-topman Albert Bourla is mogelijk ook in de mazen van het net verdwenen."

Volgens een rapport van de New York Times dat eind april werd vrijgegeven, hadden de twee nauw contact gehad en waren ze al meer dan een maand aan de telefoon en wisselden ze sms-berichten uit om het in mei aangekondigde contract te bemiddelen om tot 1,8 miljard doses van het coronavaccin van het bedrijf te leveren.

Volgens Bourla ontwikkelden de Pfizer-baas en de EU-baas "een diepe vertrouwensrelatie omdat we in diepe discussies geraakten". Het resultaat daarvan was de 'megadeal', die de levering van Pfizer-vaccins aan de EU-landen tot 2023 regelt.

Zowel Von der Leyens eigen opleiding als arts als beroep van haar man waren blijkbaar zeer behulpzaam in de onderhandelingen. De EU-baas heeft een doctoraat in de geneeskunde en een masterdiploma in de volksgezondheid, terwijl haar man Heiko von der Leyen medisch directeur is van het Amerikaanse biofarmaceutische bedrijf Orgenesis Inc., dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van cel- en gentherapieën.
Bourla enthousiast: "Ze kende details over de varianten, ze wist details over alles. Dat maakte de discussie veel boeiender."

Een journalist uit Netzpolitik.org was nieuwsgierig naar de onthullingen van de Pfizer-baas en eiste in april, onder verwijzing naar verordening nr. 1049/2001 in een verzoek van de Europese Commissie, de openbaarmaking van de volledige communicatie tussen Bourla en Von der Leyen.

De Commissie verklaarde echter dat zij helemaal niet in het bezit was van de correspondentie. SMS en andere korte berichten zijn "inherent van korte duur en bevatten in principe geen belangrijke informatie over het beleid, de activiteiten of de beslissingen van de Commissie", zei commissiesecretaris-generaal Ilze Juhansone volgens Spiegel. Korte berichten zijn daarom "in principe uitgesloten" van document capture.

Het tijdschrift concludeerde: "Als de Commissie een proces in het ongewisse wil laten, gebruikt ze gewoon WhatsApp."

De Berlijnse Europese jurist Alexander Thiele staat kritisch tegenover de argumenten van de Commissie. "Ik beschouw deze algemene ontkenning van politieke of juridische relevantie van SMS als meer dan twijfelachtig vanuit juridisch oogpunt", zei de advocaat. Het is ook de vraag of het automatisch verwijderen van niet-geregistreerde e-mails is toegestaan.

De vraag of Von der Leyens berichten aan Bourla zijn verwijderd, nog steeds ongearchiveerd bestaan of dat de Commissie het niet weet, liet een woordvoerster onbeantwoord. Ze bevestigde echter dat korte berichten nog steeds niet worden geregistreerd in het Ares-systeem (het interne archiveringsprogramma van de EU). In ieder geval zijn er momenteel "geen technische mogelijkheden om korte berichten vast te leggen".

Volgens Spiegel is dit in strijd met de interne regels van de Commissie, die in 2015 zijn vastgesteld en waarin staat dat sms-berichten en soortgelijke berichten moeten worden gekopieerd naar een e-mail, gescand of anderszins geregistreerd.

De reactie van haar autoriteit op de korte berichten tussen Von der Leyen en Bourla leidde tot een klacht en een daaropvolgend onderzoek door het Bureau van de Europese Ombudsman, dat onderzoek doet naar wanbeheer door de instellingen en organen van de Europese Unie. De Ombudsman van de EU, de Ierse journalist Emily O'Reilly, stuurde een brief naar de Commissie en zeven andere EU-instellingen met de vraag hoe zij met documenten omgaan – met name chatdiensten zoals WhatsApp.
De deadline voor antwoorden was gisteren, maandag. Volgens Spiegel was er ook een ontmoeting tussen mensen van O'Reilly en vertegenwoordigers van de Commissie. O'Reilly is van plan hier volgende week een rapport over te publiceren.

Voor Von der Leyen kan de zaak onaangenaam zijn: ze moet mogelijk nog een officieel examen ondergaan. De eerste keer dat de Commissiechef in nood verkeerde vanwege ontbrekende korte berichten was eind 2019. Op dat moment werd bekend dat sms-berichten van twee van haar mobiele telefoons waren verwijderd tijdens haar tijd als federaal minister van Defensie - wat Von der Leyen een strafrechtelijke klacht opbracht en problemen met een onderzoekscommissie van de Bondsdag, die de sms had opgevraagd als bewijs in de zogenaamde consultant-affaire.

De consultant-affaire, die ook aan het licht kwam door Spiegel-onderzoek, onthulde een nepotismerelatie tussen hooggeplaatste vertegenwoordigers van het ministerie en externe consultants. Centraal in de affaire stonden de bedrijven McKinsey of Accenture, die de beste contacten hadden in de top van het ministerie van Defensie, met name met de toenmalige staatssecretaris Katrin Suder. Hun baas Von der Leyen liet Suder in de steek en greep niet echt in toen de eerste grieven bekend waren geworden. In totaal gaf het ministerie van Defensie onder Ursula von der Leyen een bedrag van driecijferig miljoen uit aan consultants.

In het onlangs verschenen boek "Abhängig beschäftigt – Wie Deutschlands führende Politiker im Interesse der wirklich Mächtigen handeln" heeft Thomas Röper zich zeer intensief beziggehouden met andere onderwerpen rond de complexe onderlinge relaties van gecontroleerde politiek in het Westen en hun explosieve verwikkelingen met een hele reeks organisaties en heeft hij veel aan het licht gebracht.

Het boek is net verschenen en is vanwege het risico van censuur hier alleen rechtstreeks bij J.K. Fischer Verlag te bestellen (niet beschikbaar op Amazon).
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.