Rechter zet streep door ontslag op staande voet wegens weigeren vaccinatie

Rechter zet streep door ontslag op staande voet wegens weigeren vaccinatie
Het ontslag op staande voet van een werknemer na vaccinatieweigering is tenietgedaan door een rechter.

Vaccineren raakt grondrechten van burgers en de bescherming van andere medewerkers is geen legitiem doel om inbreuk hierop te rechtvaardigen.

Een werkgever wilde dat een medewerkster zich inentte ter bescherming van de andere medewerkers op kantoor. Toen zij dit weigerde, liet de werkgever haar contract per direct ontbinden, op grond van gewichtige reden, zonder toekenning van enige vergoeding voor de werknemer.

Uitspraak rechter
De rechter gaf de werknemer gelijk op de volgende vlakken:
Een algemene vaccinatieplicht bestaat niet en als werkgever mag je een werknemer niet dwingen tot een vaccinatie;

Vaccineren raakt het grondrecht van burgers op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer. Een inbreuk op deze grondrechten kan alleen worden gerechtvaardigd als de omstandigheden een legitiem doel dienen of een handeling een geschikt middel is om dat doel te bereiken.

De werkgever gaf als legitiem doel de wettelijke verplichting om werknemers en derden op de werkplek zo veel mogelijk te beschermen tegen Covid-19. Alleen het verzoek aan de werknemer om zich te laten vaccineren, wat bij weigering leidt tot een ontslag, wordt door de rechter als indirecte vaccinatieverplichting gezien. Dit is naar oordeel van het gerecht geen legitieme handeling om een doel te bereiken. Daarnaast bleek uit onderzoek dat de werkzaamheden ook grotendeels op andere locaties konden worden uitgevoerd.

Daarom is de rechter van mening dat wanneer werknemer en werkgever in overleg waren gegaan er op minder ingrijpende wijze had kunnen worden gehandeld. Het ontslag is daarom tenietgedaan. De arbeidsovereenkomst zal nu per 1 augustus 2021 worden ontbonden en daarnaast moet de werkgever een aanvullende vergoeding van € 7.500 betalen aan de werknemer.

Gevolgen uitspraak
De uitspraak van de rechter zorgt ervoor dat werkgevers, zolang er geen wettelijke vaccinatieplicht is, werknemers niet kunnen ontslaan wanneer deze weigeren zich te laten vaccineren. Een vaccinatieplicht is een te grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Daarom mag in beginsel een vaccinatieweigering niet leiden tot het ontslag van een werknemer.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.264 seconden