Vraag normalisatie ambtenarenstatus lastig

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 4 maanden geleden #51817 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...sering.9582015.lynkx ?

Na 2020 zal Nederland ruim 30 duizend extra ambtenaren tellen.
Dat is een gevolg van de nieuwe Ambtenarenwet, die stelt dat iedereen in publieke dienst ambtenaar is.

Werknemers van een groot aantal instellingen en instanties, zoals het UVW, TNO en SVB krijgen na 1 januari 2020 de ambtenarenstatus, zonder dat ze eenzijdig zijn aangesteld als ambtenaar. Dat is de ‘omgekeerde normalisering’ gaan heten. De ‘gewone’ normalisering houdt in dat ambtenaren een rechtspositie krijgen die lijkt op die van werknemers in het bedrijfsleven, met een arbeidsovereenkomst. ‘Omgekeerd’ wordt een groot aantal werknemers vanaf 2020 ambtenaar – óók met een arbeidsovereenkomst.

<Bent u echt geïnteresseerd lees dan het gehele artikel. Er lijkt sprake te zijn van vele misschien wel onnodige en belastende verschuivingen>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 4 maanden geleden #51815 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...g-bang.9582013.lynkx

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Nog maar 22 maanden te gaan dus, maar veel overheden blijken er nog niet mee bezig.

Minstens vijfhonderd instellingen worden met de Wnra geconfronteerd: behalve de 380 gemeenten zijn dat de provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en zelfstandige bestuursorganen. De nieuwe wet leidt ertoe dat de rechtspositie van deze ambtenaren zoveel mogelijk wordt gelijkgetrokken met die van werknemers in het bedrijfsleven. Ze verliezen hun aanstelling, krijgen daarvoor in de plaats een arbeidsovereenkomst maar behouden wel hun ambtenarenstatus.

Dat wil zeggen dat de ambtseed, integriteitseisen en de beperking van grondrechten – zoals de vrijheid van meningsuiting – voor hen blijft gelden.

<Nu begrijpt u meteen waarom ambtenaren, behoudens een paar klokkenluiders, pas na hun vertrek de bek durven open trekken.
Tegelijkertijd begrijpt u ook dat die negatieve verhalen over ambtenaren uitgesproken op verjaardagen, tegen het zere been zijn van de oprechte ambtenaar>

Daarom moeten gemeenten zelf snel op pad om kennis op te doen, vooral op het gebied van het private arbeidsrecht, dat juridisch heel anders is dan het vertrouwde publiekrechtelijke arbeidsrecht, en een andere cultuur en kleuring kent. ‘Dat kan wel eens lastig worden voor HR-managers die jarenlang hun arbeidszaken hebben gedaan binnen het publiekrechtelijke ambtenarenrecht.’

<Te voorzien valt dat men al snel een mix zal zoeken van privaat- en publiekrecht. Maar de dossiervorming om ambtenaren te lozen zal versneld gaan.
Een ding is zeker het bestuur zoekt altijd de weg die het meest voor het bestuur oplevert.>


Medewerkers hebben hun oordeel over de Wnra al snel klaar: makkelijker ontslag, geen wachtgeld meer, lagere transitievergoeding.
Nu kunnen ambtenaren relatief makkelijk procederen, via bezwaarschriften op bijvoorbeeld een ontslagbesluit, en dat wordt strakker. ‘Voor dit alles is kennis van communicatie en van enige psychologie vereist, en ook een empathische instelling. Veel gemeenten zijn daartoe op dit moment onvoldoende in staat. Die bewustwording zou bovenaan de agenda moeten staan.’

<Gemiddeld genomen zijn de reacties op het artikel zo te lezen dat de ambtenaar van nu er niet beter maar slechter op wordt.
Geen behoud van lusten maar wel de lasten.
Uiteindelijk zal het bestuur verder gepolitiseerd worden wat maatschappelijk onverantwoord lijkt.>

Conclusie
De medewerkers kunnen wel eens gelijk gaan krijgen.
De werkgevers, hun bazen, weten echt wel wat er gaat gebeuren. Ze zijn van nature niet zo behept met het klaar stomen van medewerkers.
Hoe minder de medewerkers weten, des te simpeler zijn ze te bewerken.

Immers, waarom deze aanpak? Als de Overheid een wijziging doorvoert dan moet die altijd in het voordeel van die overheid zijn.
Denk aan het jatten uit het ABP-fonds

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 7 maanden geleden #50923 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...or-cao.9575900.lynkx

De wet normalisering voor ambtenaren is een feit en begint nu zijn vruchten af te werpen. Deze wet, die de arbeidspositie en de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren regelt, kan echter indirect voor nieuwe problemen zorgen rond de nieuwe ambtenaren-cao’s, zegt de Leidse hoogleraar Alexander de Becker.

<Wat zijn dan die vruchten, is je eerste gedachte? Waarom moet je vrijheid van meningsuiting geregeld worden in een aparte wet.?
Het oogmerk was toch juist gelijkschakeling van ambtenaar tot werknemer!
Daarnaast vraag je je af wat dit CAO-technisch nou zou moeten betekenen want de hoofdregels staan al in de wet.
We hebben het over "gewone ambtenaren" omdat alleen gezagsdragende ambtenaren zoals rechters, militairen of politiemensen nog een echte aparte status hebben.>

De wet normalisering gaat per 1 januari 2020 in. Hoogleraar De Becker waarschuwt echter voor een addertje onder het gras. ‘De nieuwe wet regelt niet hoe de cao’s in het lokale bestuur gesloten moeten gaan worden. Men weet nog niet hoe die procedures tot het sluiten van nieuwe cao’s precies gaan lopen.
Je loopt daarom het risico dat je een enorm amalgaam krijgt aan gemeentelijke en provinciale cao’s,’ vertelt hij.

<Zou meneer De Becker naar de tandarts moeten? Amalgaam is een tandheelkundige term; als subterm een mengelmoes (mengsel). Dit soort woorden in een tekst maakt de tekst niet beter eerder semi-intellectueel en daar barst het in Nederland van.>

Conclusie
Laten we maar afwachten tot vlak voor 2020.
Dan pas gaat iedereen piepen terwijl het daar nu juist de tijd voor is.
Malen ambtelijke molens, ook als het hen zelf aangaat, dus toch langzaam?

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 8 maanden geleden #50464 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...sering.9573135.lynkx ?

Gesprekken over de nieuwe rechtspositie van ambtenaren moet met de ambtenarenvakbonden gevoerd blijven worden, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG.
Maar omdat de ambtenaren vanaf 2020 onder het burgerlijk recht vallen, kan de VNG juridisch gezien dan geen bindende afspraken meer maken. Er is eerst statutair toestemming nodig om deze situatie te veranderen.

Twee derde van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG moet daarom eerst toestemming geven, die gelegenheid doet zich voor op 1 december. ‘We willen daarom een gezamenlijk standpunt van de gemeenteraad, de werkgever van de griffie, en het college van burgemeester en wethouders, de werkgever van alle ambtenaren’, aldus de VNG. Het College van Arbeidszaken, de commissie van de VNG die de werkgeversfunctie vervult, wil de rol wel vervullen, dus ook voor de griffiers die vallen onder het werkgeverschap van de gemeenteraad.

<Natuurlijk wil het College van Arbeidszaken dat graag doen. Zo niet; hebben ze niets meer te doen. Overigens dat hele gedoe met normalisering, zoals men het noemt, is een fopspeen van de Rijksoverheid. Er verandert weinig behalve ten nadele van de werknemers en de bonden staan buitenspel.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.