Vraag Politie gaat slecht om met interne kritiek

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 1 maand geleden #50149 door gnor
www.volkskrant.nl/4516230

Gebrekkig toezicht, laakbaar gedrag en tijdsdruk - hoe het zo mis kon gaan bij de politie
In de zomer van 2016 werd bekend dat de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de net opgerichte Nationale Politie veel belastinggeld heeft verbrast aan exorbitante feesten, overnachtingen met champagneontbijt, maatpakken, snoepreisjes, een extreem luxueuze vergaderlocatie en het inhuren van 'experts' die bevriend waren met COR-voorzitter Frank G. Dit alles in een tijd dat agenten demonstreerden voor een hoger salaris. Voormalig korpschef Bouman lag onder vuur: stond hij de geldsmijterij toe om gunstige COR-adviezen te 'kopen'?
Nee, zegt de commissie-Ruys die het schandaal onderzocht. Daar is geen bewijs voor.

<Over de doden niets dan goeds>

Wat ging er mis?

1. Tijdsdruk De totstandkoming van de Nationale Politie tussen 2011 en 2013, waarbij 26 korpsen tot één landelijk korps werden samengesmeed, moest te snel. Toenmalig 'blauwe baas' Gerard Bouman moest te veel tegelijkertijd doen. Dit is zowel de politiek als politiebestuurders aan te rekenen.

2. Gebrekkig toezicht In de jaren 2013-2016 overschreed de COR jaar na jaar het toegekende budget van meer dan een miljoen euro. In 2014 werd de begroting van de COR niet formeel vastgesteld, en in 2015 diende de COR zelfs helemaal geen begroting in, terwijl de korpsleiding de raad wel geld verstrekte.
De door Bouman aangevoerde tijdsdruk en zware werklast is voor die onzorgvuldigheid geen rechtvaardiging, stelt de commissie.

<Je zou dan toch denken: geen begroting, geen geld. Maar de korpsleiding verstrekte wel geld en er is geen bewijs voor omkoperij. Wat dan wel? Volstrekt falen van o.a. Bouman?>

3. Verleende gunsten Leden van de COR werden ruimer gefaciliteerd dan medezeggenschapsorganen elders bij de politie. Denk daarbij aan laptops, toelages en ruimhartige vrijstellingen van werk. Toenmalig COR-voorzitter Frank G. werd in het bijzonder gunstig gefaciliteerd. Hij kreeg een persoonlijk voorschot, dat later werd vervangen door een politiecreditcard met een hoge bestedingslimiet. In strijd met de regels leverde hij voor uitgaven met deze kaart geen schriftelijke motivatie. Later bleek dat hij de kaart gebruikte voor privézaken.

<Nu Bouman het tijdelijke voor het eeuwige heeft verwisseld, moet er een ander slachtoffer zijn. De gelegenheid schept immers de dief.>

Persoonlijke begunstiging voedde geruchten over omkoping van de COR door de korpsleiding. Harde bewijzen daarvoor zijn echter niet gevonden, stelt de commissie-Ruys.

<We kunnen op deze basis de Politie, OM en Rechterlijke Macht wel opheffen. Daar worden nl. aannames tegen burgers al als bewijs aangemerkt.
Maar als het intern is, geldt een volwaardige bewijslast van 150%.>

4. Laakbaar gedrag Tegen Frank G. loopt inmiddels een disciplinair en een strafrechtelijk onderzoek wegens het verbrassen van belastinggeld voor eigen gewin. Hij kreeg daarbij weinig tegenspraak van zijn mede-COR-leden. Als er kritische vragen kwamen over kwestieuze uitgaven, schermde G. 'veelvuldig en vaak onterecht' met de opmerking dat zijn uitgaven door Bouman werden geaccordeerd.
De nieuwe korpschef, Erik Akerboom, heeft tegen Frank G. in oktober vorig jaar aangifte gedaan van oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte.

<Indirect wordt Bouman hiermee toch nog posthuum aan het kruis genageld. En...Akerboom...wat een goeierd>

5. Politiecultuur De commissie-Ruys constateert dat bij de politie als geheel aandacht nodig is voor onderlinge omgangsvormen. 'Het duurt lang voordat men elkaar aanspreekt op laakbaar, normoverschrijdend gedrag.' Dergelijke zakelijkheid is volgens de commissie 'zwak ontwikkeld'. Eerder schreef Michiel Princen een boek over de 'verziekte' omgangsvormen bij de politie, waarbij voor kritiek weinig tot geen ruimte bleek te zijn.

<Was het alleen maar zo bij de Politie!>

Een verzakelijking van de onderlinge relaties en strengere handhaving van interne regels is volgens de commissie-Ruys dan ook noodzakelijk. Dit 'biedt geen garanties, maar verkleint wel de risico's op het financiële vlak'. Ook de opeenvolgende ministers van Veiligheid en Justitie - Ivo Opstelten en Ard van der Steur - kregen signalen van de omstreden uitgaven van de COR, maar 'het verbeteren hiervan had geen prioriteit', aldus de commissie.

<Zo, Opstelten en Steur worden even veilig gesteld>

Conclusie : Die pet past ons allemaal, hoe corrupt, aso enz. we ook zijn. Er moet nodig een ander beter volk voor in de plaats worden gesteld.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 1 maand geleden #50117 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...ritiek.9570790.lynkx

Bij de komst van de Nationale Politie, in 2013, is ontdekt dat er bijna 3000 agenten ziek thuis zitten die nauwelijks contact hebben met hun werkgever. Dat zei voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) donderdag in EenVandaag. Het gaat vaak om mensen die kritiek hebben geuit. Volgens hem deelt het UWV jaarlijks boetes uit aan de Nationale Politie voor het niet goed omgaan met zieke werknemers.

Volgens de bonden klopt de politie zich op de borst over de richtlijnen voor kritiek en klachten, maar gaat het er in de praktijk anders aan toe. Ze reageren op een situatie waarover het programma EenVandaag bericht: een agente krijgt na een kritisch geluid een arbeidsconflict waarna de politie haar op medische gronden zou willen ontslaan. Zowel de bonden als de politie willen niet op deze individuele zaak ingaan.

Volgens de NPB is kritiek leveren binnen de politie nooit makkelijk geweest, omdat het een hiërarchische organisatie is.

De bond constateert vooral problemen met mensen die (mentaal) ziek worden. De politie heeft daar weinig compassie mee en maakt het deze mensen nogal eens lastig. De politie laat weten dat arbeidsconflicten in elke organisatie onvermijdelijk zijn, maar dat de politie die probeert op te lossen met gesprekken, mediation, vertrouwenspersonen, een meldpunt voor misstanden en andere regelingen, onder meer voor klokkenluiders. (ANP)

<Was dit enkel bij de politie dan viel het nog in te kapselen en te bewerken. Vele ambtenaren spelen de politicus.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.