Vraag Politie doet aan pure discriminatie van de blanke

Meer
3 jaren 5 maanden geleden - 3 jaren 5 maanden geleden #49071 door katertje
De islamisering van Nederland wordt in een hogere versnelling gezet....
PVV-vragen over Amsterdamse politie die hoofddoekje wil toestaan bij politie-uniform
Vragen van de leden Helder en De Graaf aan de demissionaire ministers van Veiligheid en Justitie en SZW over het bericht: ‘Amsterdamse politie wil hoofddoekje toestaan bij uniform’.

1.) Kent u het bericht:’Amsterdamse politie wil hoofddoekje toestaan bij uniform’ (*)?

2.) Klopt het dat de Amsterdamse politie bekijkt of agentes een hoofddoek mogen dragen bij hun uniform om het werk aantrekkelijker te maken voor mensen met een migratieachtergrond en daarmee sharia-voorschriften te introduceren?

3.) Bent u met de PVV van mening dat het dragen van islamitische symbolen niet strookt met de neutraliteit van de politie? Zo nee, waarom niet en wat is de reden dat u afwijkt van hetgeen geregeld was in het regeerakkoord Rutte I?

4.) Vindt u ook dat de politie te ver doorschiet in het diversiteitsbeleid door al onze regels aan de kant te schuiven om maar meer allochtonen bij de politie te krijgen? Zo nee, waarom niet?

5.) Deelt u de mening dat adviezen van een directeur diversiteit, die PvdA-politica was, islam-activiste is en zelf een hoofddoek draagt, niet erg objectief zijn? Zo nee, waarom niet?

6.) Hoeveel belastinggeld kost het de politie om deze directeur diversiteit in te huren en bent u met de PVV van mening dat dit beter kan worden besteed aan het vangen van boeven? Zo nee, waarom niet?

7.) Hoe gaat u deze aanval op de neutraliteit van agenten per direct stoppen, zeker gezien het feit dat de politiebond ANPV wederom aangeeft dat allochtone agenten hier juist last van hebben en het dus averechts kan werken?

Bron: PVV-site
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 5 maanden geleden #49069 door gnor
www.nu.nl/amsterdam/4702197/politie-amst...ofddoek-agenten.html

De Amsterdamse politieleiding overweegt om een hoofddoekje toe te staan voor agenten .

Op die manier hoopt de leiding meer allochtone agenten in het korps te krijgen. Dat zegt politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg in het AD donderdag. Hij wil dat de helft van de nieuwe agenten een buitenlandse achtergrond heeft, zodat het korps meer een afspiegeling is van de Amsterdamse maatschappij.

<Hij kan zoveel willen, maar als 50% een buitenlandse achtergrond moet hebben dan schminkt hij ze maar als Zwarte Piet>

De VVD in Amsterdam zegt het voornemen een zorgelijke ontwikkeling te vinden die de "Amsterdamse politie niet eenzijdig zou moeten besluiten"

<Dus als de VVD mag meebeslissen (samen met GL dan wel) dan mag het >

Conclusie:
Het is op zich al moeilijk vrouwen te werven voor het politievak.
Krijg je dan wel vrouwen met een hoofddoekje ervan uitgaande dat hun partner dat toestaat?
We kunnen ze wel inzetten bij de ME toch? Of past die helm niet over het doekje?>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 5 maanden geleden #49002 door gnor
www.ad.nl/nieuws/politie-slaat-door-met-...scriminatie~a0ef5edc

Er is opnieuw stevige kritiek op het diversiteitsbeleid van de politie.

Aanleiding is een Amsterdamse vacature waarin de politie op voorhand een chef selecteert op ‘kandidaten met een andere achtergrond’. Hoogleraren arbeidsrecht noemen dat in strijd met Europese regels.

<Er staat zelfs andere culturele achtergrond>

De Amsterdamse politie heeft de vacaturetekst waarin ze zoekt naar een teamchef in het Wallengebied gisteren onder druk gewijzigd.
De geschrapte passage sluit autochtone politiemensen op voorhand uit: ,,Om te zorgen dat de samenstelling van de teamchefs daadwerkelijk diverser wordt, wordt een kandidaat geselecteerd met een andere culturele achtergrond.”

<Geklets. Een andere culturele achtergrond kan ook een blanke zijn uit Zimbabwe die daar van zijn boerderij is weggepest. Gaan de blanken niet naar een hoerenwijk? >

Ook boze reacties van politiemensen met een migratieachtergrond”, zegt NPB-voorzitter Jan Struijs. ,,Zij hebben last van dit voorkeursbeleid, omdat andere politiemensen de indruk krijgen dat ze worden voorgetrokken en niet op hun kwaliteiten zijn geselecteerd.”

<Zo, dit inkoppertje over de rug van de migratie-achtergrondiërs is toch mooi gebruikt door Struijs.Verder lijkt hij zich niet echt druk te maken. De bond staat achter Akerboom c.s.>

Deze formulering voldoet niet aan met de Algemene wet gelijke behandeling. Die schrijft voor dat alleen bij gelijke geschiktheid voorrang gegeven mag worden aan bepaalde groepen.”

<Dus passen we de tekst enigszins aan, vormfoutje, maar de inhoud blijft gelijk.>

,Het streven naar culturele diversiteit binnen de politie ondersteun ik, maar de wijze waarop de politie dat tot op heden wil realiseren helaas niet. Kwaliteit zou het enige uitgangspunt moeten zijn. Iedereen bij de politie moet gelijke kansen krijgen.”VVD-Kamerlid Ockje Tellegen vraagt opheldering van minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok.

<Dit wordt een intern VVD-memo over vrijheid, gelijkheid en broederschap bij de pliesie.
De vraagstelling van Okkie Trooy heeft een dubbele bodem.
Iedereen bij de politie moet gelijke kansen krijgen is natuurlijk heel mooi verwoord. Maar als je als achtergrondiër van buiten komt dan kan alles.>

Het is niet voor het eerst dat het diversiteitsbeleid van de politie onder vuur ligt. Een proefproject om meer allochtone agenten tot de politieopleiding toe te laten, stuitte enkele maanden geleden ook op weerstand.
Aspirant agenten die de toelatingstest in eerste instantie niet haalden, kregen een extra trainingsprogramma aangeboden. ,,Meten met twee maten”, oordeelt Tellegen.

In februari benadrukte korpschef Erik Akerboom dat de politie cultureel diverser moet worden. Hij pleitte in de Volkskrant voor een inhaalslag. ,,Er is de afgelopen jaren te weinig bereikt als het gaat om het diverser maken van de politie. De toenemende polarisatie in de samenleving zie ik ook om mij heen.

Dat is een extra reden om echt werk te maken van meer diversiteit binnen het korps.”

<Akerboom praat weer vanuit de ivoren toren om de politieke opdracht leuk te brengen.

Waarom is de blanke Akerboom benoemd tot korpschef? Levert hij zijn functie in? Of blijft hij omdat er nog steeds een bepaalde verhouding moet worden weergegeven? >

NPB-voorzitter Struijs is het eens met dat streven. ,,Diversiteit zorgt voor een betere aansluiting met de maatschappij, verbetert de kwaliteit en zorgt voor draagvlak.”

<Zie eerder m.b.t. de NPB en Struijs. De fa. Slijmbal.>

In een reactie erkent de politie Amsterdam dat er een fout is gemaakt. Volgens de eenheidsleiding is het de enige vacature die zo was opgesteld. Ze benadrukt meer diversiteit na te streven, ook in de top.

<Wat is dat nu weer de eenheidsleiding? Is dat de ME-leiding? Of gaat men grossieren in DDR-termen?>

Er wordt een grotere inspanning van ons gevraagd om nieuwe collega’s te werven met verschillende achtergronden. De afgelopen jaren stond deze instroom zo goed als stil. Daarom moet we een paar tandjes bijschakelen en de komende jaren een inhaalslag maken.”

<Nog steeds pure discriminatie.
Wat was de reden dat de instroom zo goed als stil stond?
Waren ze niet slim genoeg?
Waren ze teveel voor de Broederschap, Antifa enz?
Waren het PVV-ers die eindelijk wat diversiteit zochten?
enz.

Wat doen met de inhaalslag qua bijv. salaris bij de gewone Jan-agent die al bij de pliesie werkt.
Daar moet een bond zich druk om maken en niet om in het gevlei te komen bij de korpsleiding voor een etentje, een skyboxzitting bij Ajax enz.>

Eindconclusie: elke vorm van discriminatie is verboden dus waarom wel positieve discriminatie?

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.