Vraag UWV zou niet(s) kunnen volgens RvS.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 2 maanden geleden #48856 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...eenten.9562241.lynkx
De komende drie jaar zullen er nog eens achtduizend overheidsbanen verdwijnen, voorspelt het UWV. Nauwe samenwerking tussen gemeenten, automatisering en digitalisering zijn de twee grootste oorzaken hiervan. Het UWV noemt het verdwijnen van de banen een ‘lichte’ daling. Tussen 2010 en 2015 krom het ambtenarenapparaat namelijk al met maar liefst 50 duizend mensen. Vooral posities bij gemeenten, provincies en defensie werden opgeheven.
<Hierin dus in het geheel niets v.w.b. de Ministeries. Je weet dus wie de regels maakt>
De flinke krimp bij de overheid is een gevolg van de keuze vanuit de politiek voor een ‘compactere overheid’ aldus het CBS.
<Ook hier weer blijkt dat er sprake is van statistiekgestuurd werken. De compactere overheid werd uitgevonden voor krimp bij het Rijk. De gemeenten worden daar indirect toe gedwongen door o.a. verplichte samenvoegingen. het aantal gemeenten is na 2000 fors gedaald.>
De overheid heeft een steeds groter aandeel van 55-plussers, mede door de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Daarnaast hebben oudere ambtenaren door hun lange dienstverband rechten opgebouwd en is hun baanzekerheid relatief groot wat ten koste gaat van de arbeidsmobiliteit bij de overheid. Slechts 11 procent van de vervulde overheidsvacatures wordt momenteel ingevuld met iemand van 25 jaar of jonger. Dat is het laagste percentage van alle sectoren op de arbeidsmarkt.
<Bij ambtenaren geldt eens te meer, wie geschoren wordt (pensioen) moet stilzitten. De reacties onder het artikel spreken dan ook voor zich.>
Ook m.b.t. UWV
De Overheid zou minder banen moeten hebben. Anderszins leent de overheid arbeidsgehandicapten in omdat dit (ook) geen beroep doet op de vermindering. Toch wil men op een ander front die inleners meetellen omdat het geld bespaart.

www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...et-aan.9562230.lynkx ?

Het UWV is niet in staat ingeleende arbeidsbeperkten te administreren, concludeert de Raad van State. Het advies aan staatssecretaris Klijnsma is het neerleggen van de uitvoering van het ontwerpbesluit bij het UWV nader te bezien en alternatieven voor de uitvoering van de inleenconstructie te overwegen.

<Je vraagt je dan af wat er zo moeilijk aan is. De RvS kan wel een probleem zien bij UWV maar vergeet kennelijk dat de toeleveranciers ook boter op het hoofd hebben.>

De Raad van State adviseerde over het ontwerpbesluit van staatssecretaris Klijnsma om inleenconstructies mee te laten tellen voor de inlener om zo het afgesproken aantal banen volgens de banenafspraak te halen. Als dat aantal niet wordt gehaald, treedt de Quotumwet in werking. Of het aantal (20.500) voor 2016 is gehaald, wordt pas begin juli bekendgemaakt bij de “tweemeting”. Als werkgevers (met meer dan 25 werknemers) te weinig mensen met een arbeidsbeperking een baan hebben aangeboden, dan zouden zij een heffing van 5000 euro moeten betalen voor elke niet ingevulde baan. Daarom wil het kabinet die verloonde uren van arbeidsbeperkten alsnog mee laten tellen bij de inlenende werkgever (vaak de overheid).

<De RvS beschermt dus de Overheid en maakt zich als (mede)overheid kennelijk niet zo druk om andere instanties zoals gewone werkgevers.
De overheden hebben een veilige constructie bedacht en nemen geen mensen in vaste dienst en worden dus nog beloond ook.>

Conclusie: het lijkt niet om het banenplan te gaan maar om mogelijke fraude en mogelijke beboeting.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.