Vraag ambtenarenstatus door 1e Kamer afgeschaft wat volgt?

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 4 maanden geleden #49439 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...-amper.9566082.lynkx ?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is op tournee met bijeenkomsten om gemeenten te informeren over de gevolgen van de normalisatie, oftewel de afschaffing van de ambtenarenstatus. Die nieuwe wet zou in 2020 moeten ingaan.

<Wat is normalisatie? Wordt het nu normaal of gaat de norm verloren?>

Ambtenaren hadden altijd een aparte status om hen te beschermen tegen onder meer politieke willekeur. Eind vorig jaar is besloten de arbeidspositie met de rest van de beroepsbevolking gelijk te trekken. Volgens voorstanders van normalisering heeft afschaffing ervan nauwelijks nadelen, maar wel veel voordelen. Het zou makkelijker worden voor ambtenaren om over te stappen naar de marktsector en vice versa.

<Die aparte status is maar enkelen gegeven. De voorstanders moeten er belang bij hebben. Zie onder andere de beloning van topambtenaren die nu zonder blikken of blozen hun reeds bestaande hoge salaris nog meer marktconform kunnen laten worden.
Wat is er trouwens makkelijker op geworden om over te stappen? Welke concrete zaken vallen hier te noemen? De ingenomen stellingen hebben m.i. een heel hoog msm-gehalte. Stellen zonder onderbouwing c.q. bewijs. Zie overigens de reacties onder het artikel.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 10 maanden geleden #47642 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...teveel.9554677.lynkx

Er zijn nog steeds honderden topambtenaren en hoge semi-ambtenaren die meer dan het ministerssalaris (178 duizend euro) verdienen. Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zit 14 procent van de leidinggevende topfunctionarissen boven de norm. Dat percentage is even hoog als in 2014.

<Noem het 14% van de leidinggevende topambtenaren en het lijkt mee te vallen.>

Het gaat om 1224 leidinggevende topfunctionarissen en 109 toezichthoudende topfunctionarissen die nog in een overgangssituatie zitten. Bij vrijwel allemaal is het salaris van boven de 178 duizend vooralsnog dus geoorloofd. Maar in 17 gevallen is er wel een overtreding geconstateerd. De toezichthouders van de Wet normering topinkomens onderzoeken deze gevallen.

<Dus ruim 1330 d.w.z. veel meer dan een honderdtal kabinetten bij elkaar. De vijver voor mogelijke opvolging is nog lang niet leeg gevist. Men weet immers van de hoed en de rand>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 11 maanden geleden #47198 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...korter.9552247.lynkx ?

Met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is ook de ontslagprocedure eenvoudiger geworden. In de praktijk betekent dit dat ambtenaren goed beschermd blijven, maar dat de zaken minder slepend worden.

<Ook de ontslagprocedure, wat dan nog meer? Zie verder.>

Veel van de werknemers in de publieke sector kunnen straks eenvoudiger worden ontslagen. Dat is een van de gevolgen van het verlies van hun speciale ambtenarenstatus. De procedures worden weliswaar simpeler en korter, maar volgens deskundigen blijven ambtenaren net zo goed beschermd als voorheen. Voor de rest is nog veel ongewis, ook na instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel.

Het accorderen van het wetsvoorstel – ingediend door D66 en CDA – door de Eerste Kamer heeft met name gevolgen voor het ontslagrecht van alle ambtenaren, behalve die van politie, Defensie en de rechterlijke macht.
Net als de werknemers in de marktsector, krijgen zo’n 800.000 ambtenaren straks een regulier arbeidscontract. Ook worden dezelfde ontslagregels op hen van toepassing.
Een ambtenaar kan nu nog twee keer bij zijn werkgever bezwaar maken tegen zijn ontslag. Daarna kan hij nog verhaal proberen te halen bij de bestuursrechter en de Centrale Raad van Beroep.

Maar na het ingaan van de nieuwe wet kan een ambtenaar als een ‘normale’ werknemer enkel nog terecht bij de kantonrechter; in hoger beroep gaan is er niet meer bij. De procedures worden dus weliswaar korter maar volgens de deskundigen is een ambtenaar onder het gewone arbeidsrecht net zo goed beschermd als voorheen.

<Dus Politie, Defensie en rechterlijke macht krijgen een status aparte. Beetje vreemd of is dat alvast zo geregeld voor incorporatie in het EU-systeem.
Wie je mee hebt, kun je niet tegen hebben.
Daarnaast is het ontslagrecht volgens deskundigen, zitten die ook niet toevallig binnen die sectoren,net zo goed beschermd als voorheen.
Als je dit leest dan denkt een normaal mens, waarom dan wijzigen en de rest is onduidelijk. Je gaat je dan afvragen of de ambtenaren (bonden)zich nog dommer hebben opgesteld dan het paard van Christus- de ezel, dus door de politiek een oor zijn aangenaaid. Wel de lasten krijgen maar niet de lusten behouden. Het wordt aan de rechter over gelaten om wetgeving te maken (Trias Politica)>

Voor het overige is vooralsnog veel onduidelijk welke bijeffecten de normalisering van de ambtenarenstatus heeft. ‘Het is nieuwe grond, we weten het nog niet.’ Dit antwoord klonk meer dan eens tijdens een congres van de Albeda Leerstoel van het CAOP en de Universiteit Leiden over de op handen zijnde normalisering. Volgens Jaap Uijlenbroek en Barend Barentsen, beide hoogleraar Arbeidsverhoudingen Publieke Sector, moeten toekomstige gesprekken aan verschillende onderhandelingstafels en meerdere rechterlijke uitspraken te zijner tijd helderheid bieden. De komende jaren zullen waarschijnlijk immers honderden wetten moeten worden aangepast om de ambtenarenstatus daadwerkelijk gelijk te schakelen.

<In feite komt het erop neer dat men het niet weet en aan de rechter over laat; toevallig net een uit die groepen die volledig beschermd worden.>

Hoe onnozel deze wet.Er blijven twee systemen naast elkaar bestaan (defensie, politie, rechters), dus wat is je bezuiniging? Dat ambtenaren hier ook onder vielen was verstandig. Er is vroeger goed over nagedacht en de argumenten van de risico's van politieke zuiveringen in het ambtelijk apparaat gelden nog steeds.Dom, dom, dom.....De middelmaat regeert.

<M.i. een juiste reactie.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 11 maanden geleden - 3 jaren 11 maanden geleden #47089 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...el-ambtenaar.9551743 .

Men vraagt zich bijvoorbeeld af of ze nog wel ambtenaar zijn als ze morgenvroeg weer aan het werk gaan. ‘Zeker wel, stelt arbeidsjurist Daisy Kramer- de Beijer van BDO Legal gerust. Voor de ambtenaar verandert er morgen nog niets, en volgende week ook niet.

<Dus kennelijk later wel. dat is logisch want de wetgeving is nog niet gepubliceerd/in werking getreden. Maar of de ambtenaren dit zelf gewenst hebben! Natuurlijk niet, de vraag kwam vanuit de politiek dus gaat het om een "bezuiniging".>


Overigens blijft de ambtenarenpositie gewoon hetzelfde,’ benadrukt ze, alleen de officiële rechtspositie verandert. Over een jaar of twee, drie zul je daar alleen iets merken wanneer er een arbeidsconflict ontstaat. En die verandering hoeft per definitie niet slechter uit te vallen voor de ambtenaar.’

<Als het niet hoeft waarom dan wel?
De rechtspositie is belangrijker dan de ambtenarenpositie. Wat die ambtenarenpositie trouwens zou inhouden is nog steeds niet duidelijk. Of het moet zijn dat een een ambtelijke zowel als een politieke chef hebt.>

Momenteel kunnen ambtenaren bij een dispuut bezwaar maken bij de werkgever en beroep instellen bij de bestuursrechter. In de praktijk zijn dat slepende zaken die dus eindigen bij de bestuursrechter.

<Bij wie ligt de oorzaak dat dit slepende zaken zijn? Kan het er aan liggen dat de werkgever (overheid) vaak onvoldoende duidelijkheid toont? Gezien het ambtenarenrecht en de vele zaken, kan ik me hier zeker iets bij voorstellen. Niet voor niets dat men in de ambtenarij vaak wordt weggepest omdat een ontslag duurder is.>

Over een tijdje wordt dat de kantonrechter die de zaak binnen een paar maanden afdoet. En dat kan natuurlijk net zo goed in het voordeel van de ambtenaar uitpakken. Vergeet niet dat ambtenaren gewoon dezelfde rechtsbescherming houden. Ook met het burgerlijk wetboek moet er eerst een dossier worden opgebouwd dat door een rechter beoordeeld wordt.’

<Weer zo'n excuustruus die het woordje "kan" misbruikt. Men weet wel beter, niet elke verandering is een verbetering. Dezelfde rechtsbescherming is een dooddoener want men stelt toch dat de rechtspositie verandert. Als je positie verandert dan zegt het woord het al anders.>

Marien Korevaar, advocaat arbeids- en ambtenarenrecht van Capra. Ik zie hier ook een reactie staan waarin gesteld wordt dat ambtenaren zich nu dus vrijuit mogen uiten over politieke onderwerpen. Maar ook dat is niet correct, ambtenaren blijven een beperking houden van een meningsuiting, dat staat gewoon in de ambtenarenwet, die is niet afgeschaft.’
Korevaar legt ook uit dat de kwestie waarin ambtenaren extra beschermd worden omdat zij bijvoorbeeld principieel tegen bepaald beleid zijn voor slechts een hele kleine groep geldt. ‘Dan heb je het over een handvol gewetensbezwaarden op ruim 800 duizend ambtenaren

<Goed dat dit nog eens op papier werd gezet. De meeste burgers kunnen op verjaardagen enkel afgeven op ambtenaren terwijl die burgers geen idee hebben hoeveel spitsroeden die ambtenaren soms moeten lopen.>

De eindconclusie mijnerzijds is gelijk aan die van een reageerder. Wat verandert er nu werkelijk? Dat blijft mistig. Slechts duidelijk is geworden dat de politiek weer makkelijker het leger der werklozen kan aanvullen, als het even zo uitkomt. Dat de politiekelingen op alle mogelijke manieren hun financiële bescherming zelf hebben geregeld, mag hier natuurlijk niet zomaar gesteld worden.

aanv.BB
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...sering.9551722.lynkx

'Ik ben er trots op dat die wet vandaag in de Eerste Kamer een ruime meerderheid heeft gehaald!' aldus Van Weyenberg (D66), Tweede Kamerlid en indiener van het initiatiefwetsvoorstel. Met het aannemen van de wet komt er een einde aan een lange discussie over de rechtspositie van de ambtenaar. De politici zijn blij met de uitkomst, net als de jonge ambtenaren die het afschaffen van de ambtenarenstatus als een modernisering zien. De bonden blijven echter kritisch.

<Het was een politieke wens, ondersteund vanuit o.a. D'66 en (haar) jonge ambtenaren. De rest van de ambtenaren, met bonden die er niet toe doen, stonden er bij en keken er naar in de hoop tijdig af te vloeien (belastingdienst).>

Ambtenaren hebben van oudsher een aparte status om hen te beschermen tegen politieke willekeur. Volgens voorstanders van normalisering heeft afschaffing ervan nauwelijks nadelen, maar wel veel voordelen. Het zou makkelijker worden voor ambtenaren om over te stappen naar de marktsector en vice versa.

<Dat is toch gewoon een kwestie van solliciteren of betekent dit dat men zich eerst als ambtenaar om laat kopen bij een PPP? De bescherming tegen politieke willekeur is zeer beperkt en stelt niets voor.>

Critici, zoals de bonden, vragen zich af welk probleem er met de normalisering opgelost wordt.

<Dat is een terechte vraag die niet beantwoord zal worden>

Maar de jonge garde vindt dat aparte arbeidsverhoudingen niet meer passen bij de werkwijze van de jonge generatie ambtenaren. 'Voor jonge ambtenaren, vers uit de studiebanken, is het onbegrijpelijk dat ze een bijzondere rechtspositie hebben,' vindt jonge ambtenarenorganisatie FUTUR. 'Overheidsorganisaties werken steeds meer samen met andere organisaties. Maatschappelijke uitdagingen laten zich al lang niet meer oplossen door de overheid alleen. Die pakt de ambtenaar van nu samen met maatschappelijk en private partners aan.'

<Prachtig dat men op zijn D'66s het eigen graf wil graven maar men vergeet niet de rest mee te slepen zonder verder na te denken.>

Ambtenaren en hun vakbonden krijgen nu dezelfde rechten als in de marktsector, met een arbeidscontract en echt gelijkwaardige onderhandelingen met een cao,' aldus Mona Keijzer (CDA).

<Nou meen ik me toch als vm ambtenaar te herinneren en ook daarna nog gelezen te hebben dat de VNG bijv. de ambtenarencao vaststelde i.o.m. de bonden. Gaat dat veranderen?>

En bij de overheid wordt de rol van de werkgever en wetgever scherper gescheiden. Alle ambtenaren bij de gemeente, provincie, ministeries en uitvoerende rijksdiensten als de Belastingdienst gaan onder de nieuwe wet vallen,' aldus het CDA-Kamerlid. Ze benadrukt dat niet alles voor de ambtenaar verandert: 'Met dit wetsvoorstel blijven wel de integriteitsvereisten en het afleggen van de ambtseed van toepassing op mensen die ten behoeve van het algemeen belang werkzaam zijn bij de overheid.'

<Wat een geleuter maar had u van een voorstandster anders verwacht. Blij maken met een dooie mus.>

De overheidsbonden zijn van mening dat deze wet zijn doel voorbij schiet en de situatie niet gelijk zal trekken. 'De situatie zal eerder complexer worden. Een deel van de ambtenaren blijft immers de ambtenarenstatus behouden,' aldus de vakbond. 'Degenen die deze status verliezen, krijgen nog met allerlei uitzonderingen te maken. Dit zijn bijvoorbeeld de beperking van hun grondrechten, een eenzijdig vastgesteld ambtelijk statuut en het feit dat de politiek het voor het zeggen blijft houden binnen de medezeggenschap. Ook blijft de politieke invloed op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bestaan.'

<Dus oude wijn in nieuwe zakken. Oude wijn kan heerlijk zijn maar niet wanneer die wordt opgediend door een sommelier als Pechtold en zijn meelopers>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 3 jaren 11 maanden geleden door gnor. Reden: aanvulling BB
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 11 maanden geleden #47075 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...renstatus-afgeschaft .
Wanneer de politiek iets wil, dan wordt de politiek er wijzer van. Gelijkschakeling met het bedrijfsleven zit er niet in. De kortingen worden gehandhaafd. De enige mogelijkheid is verhuizen naar het bedrijfsleven. Maar....die zitten enkel te wachten op mensen met een kuddendiermentaliteit zoals defensiepersoneel dat in opdracht werkt. Zelfstandig denken was en is gevaarlijk. De rechterlijke macht is ook al gepolitiseerd dus....Amerikaanse toestanden.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.