Samengevoegd The Bitch is Back

Meer
1 jaar 10 maanden geleden - 1 jaar 10 maanden geleden #56395 door katertje
The Bitch is Back
Ze is een tijdje ziek geweest, maar nu is ze terug en bezig als een soort ongeleid projectiel om waar mogelijk de burger te benadelen. Precies volgens opdracht doet ze haar uiterste best om het laatste stukje democratie om zeep te helpen.

Ze doet niet veel deze minister, ook niet als ze niet ziek is, maar als ze wat doet is dat gegarandeerd nadelig voor de burger of het heeft te maken met censuur en het afschaffen van democratie.

Raadgevend referendum
In juli 2018 kwam Ollongren volop in het nieuws door het afschaffen van het raadgevend referendum, een weliswaar symbolisch referendum, maar toch iets waar men in politiek Den Haag een bloedhekel aanhad, want het was een manier voor de burger om haar mening te geven. De verschillende leden van de Eerste Kamer spraken eerder de wens uit de afschaffing van het raadgevend referendum voorlopig niet te behandelen en te bekrachtigen. Ze wilden dat het kabinet daar in ieder geval mee zou wachten tot 1 augustus. Op die datum oordeelde de rechter namelijk over de klacht van de beweging Meer Democratie, die boos is dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum blokkeert.

MinBiZa Ollongren had er helemaal geen zin in om daar gehoor aan te geven: ‘Er is geen noodzaak, het is niet verstandig en ten sterkste af te raden,’ zei ze. In februari loodste Ollongren de in het Regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken afschaffing van de referendumwet door de Tweede Kamer. Een raadgevend referendum bereikt niet het gewenste doel, vindt de minister. (Onder het "gewenste doel" dient u uiteraard het kabinetsdoel te verstaan) Bijna de hele oppositie was tegen, maar de intrekkingswet werd met 76 stemmen voor en 69 tegen aangenomen.

Nepnieuws
Vervolgens kwam Ollongren volop in het nieuws met haar "strijd tegen nepnieuws", die uiteraard alleen kan worden opgelost door censuur, veel censuur. "Er ontstaat de strijd tegen de waarheid, nepnieuws genoemd", aldus Ollongren. „Hiermee wil het kabinet in februari 2019 burgers meer bewust maken van het fenomeen van desinformatie en de eigen verantwoordelijkheid in het herkennen daarvan”, stelt Ollongren over de bewustwordingscampagne over nepnieuws. „De bescherming van de vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke journalistiek staan hierbij voorop”.
Rusland was in het verkokerde brein van Ollongren de bron van zowat alle nepnieuws en desinformatie dat doordrong tot in onze streken. Voorbeelden kon ze niet geven. Maar feiten zijn niet belangrijk...het gaat om meningen. TOG? En wijdde zich vervolgens weer gehoorzaam aan haar niet aflatende demonisering van Rusland

Sleepwet
De sleepwet is de volgende stap van de Nederlandse overheid die steeds verder gaat ingrijpen in het privéleven van burgers. En verdomd dat het niet waar is...waar diezelfde Ollongren ook weer een prominente rol speelde. Een overheid die steeds verder en steeds rigoureuzer op alle fronten censuur gaat toepassen om de waarheid verborgen te houden.

Vervolgens werd het een tijdje stil omdat ze ziek was, maar koud is ze terug of ze gaat verder waar ze was gebleven, het benadelen van burgers en het slopen van de democratie.

Huurbevriezing
Huurverhoging. Niemand wil die, behalve Ollongren. Eerste Kamer wijst af. Meerderheid van de 75 senatoren steunt een unieke motie van wantrouwen tegen Ollongren. De Senaat eist een huurstop om huurders na de maandenlange coronalockdown tegemoet te komen. Ollongren vindt het bevriezen van de huren een paardenmiddel, een huurstop brengt haar bovendien in conflict met de Tweede Kamer.
Na de hoogst ongebruikelijke afkeuringsmotie - de eerste aangenomen motie sinds 1875 - slaat Ollongren ineens een nederige, coöperatieve toon aan. Ze zegt goed te begrijpen waarom de Senaat huurders wil beschermen en belooft vervolgens de aandachtspunten en overwegingen van de Senaat mee te nemen.

Alsof dat nog niet genoeg is, gaat ze het ook zo goed als onmogelijk maken voor een grote groep alleenstaanden om aan een betaalbare woning te komen:

Sociale huurwoning
Een grote groep woningzoekenden maakt geen kans meer op een sociale huurwoning als een wetsvoorstel van Ollongren wordt aangenomen. In het voorstel gaat de toewijzingsgrens voor meerpersoonshuishoudens omhoog van 39.055 euro naar 43.126 euro. Daardoor komen meer mensen uit deze inkomensgroep in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Voor eenpersoonshuishoudens gaat de toewijzingsgrens voor een sociale huurwoning omlaag van 39.055 euro naar 35.938 euro. Daardoor komen uit deze groep dus juist minder mensen voor een sociale huurwoning in aanmerking. Volgens koepelorganisatie Aedes en de Woonbond raken 140.000 singles gedupeerd als de toewijzingsgrens voor alleenstaanden wordt verlaagd naar 35.938 euro. Aedes (koepelorganisatie van woningcorporaties) en de Woonbond zeggen zich ernstig zorgen te maken over een grote groep woningzoekenden. ‘Deze mensen staan vaak al jaren op de wachtlijst. Starters en senioren hebben met deze nieuwe regels geen enkele kans meer op een betaalbaar huis’, zo staat in een gezamenlijk persbericht.
Nou, jammer dan.

Niet alleen burgers hoeven niets te verwachten van Ollongren, ook gemeenten bij wie het water tot aan de lippen staat vanwege de coronacrisis worden door haar met een kluitje het riet in gestuurd.

Politieke partijen aanpakken
Ollongren komt opnieuw in het nieuws. Dit keer vanwege een wijziging van de wet die het mogelijk moet maken om politieke partijen te verbieden: Deze week maakte Ollongren in een brief aan de Kamer de besluiten van het kabinet bekend over de herziening van ons parlementair stelsel. Één van de besluiten sprong er bij ons uit: er komt een wet op politieke partijen. Hiermee zou het gemakkelijker moeten worden om politieke partijen te verbieden.

Op de vraag waarom er een dergelijke wet moet komen, zegt ze:

Dat is niet het doel van deze nieuwe wet, maar wel het ultimum remedium. Nu is er alleen een regeling voor alle organisaties, terwijl politieke partijen een bijzondere positie hebben in onze democratische rechtsstaat. De wet wil dat duidelijk maken en zorgen dat die partijen over allerlei zaken transparant zijn. Als je de hele escalatieladder afloopt, inclusief de rechter, heb je uiteindelijk de mogelijkheid van een verbod als een partij een bedreiging is voor de democratische rechtsorde.


Twee en twintig jaar geleden kwam Ollongren werken bij het ministerie van Economische Zaken en werkte in verschillende hoge functies tot 2007. Toen stapte zij over naar het ministerie van Rutte. Zoals u weet was Ollongren rond 2015 de directeur-generaal (hoogste ambtenaar) van het minister van Algemene Zaken en rechterhand van Rutte. Zo'n DG kan zo naar beide kanten haar werk doen. Topambtenaren op dat ministerie (be)sturen en de premier "advies" geven over wat er speelt.

Je zou het niet zeggen hè, want die jarenlange verblijven op EZ en AZ is nergens aan te merken. Ik heb van de "freule" nog geen enkel goed onderbouwd betoog over welk onderwerp dan ook gehoord en al zeker geen met valide argumenten onderbouwde noodzaak tot afschaffing van onze democratische verworvenheden.

Ollongren is een gevaar voor burgers, de democratie en de vrijheid van meningsuiting. Hoe kan het, dat iemand die geacht wordt het volk te vertegenwoordigen precies het omgekeerde doet?
U weet het antwoord: Ollongren is al een poosje geleden geselecteerd door de machtebbers/puppetmasters achter de schermen om precies dit te doen. Dat was nadat ze in 2016 als volslagen onbekende mocht komen opdraven en geïnstrueerd werd op een Bilderberg Conferentie. In 2017 werd ze wederom de rechterhand van Rutte, maar nu als vice premier...

Nou, daar zijn we goed mee...!
Laast bewerkt: 1 jaar 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden #56361 door katertje
Eerste Kamer blokkeert alle wetsvoorstellen Ollongren tot huurstop is ingesteld

Ollongren (Binnenlandse Zaken) krijgt geen enkel wetsvoorstel meer langs de senaat wanneer zij blijft weigeren de huren te bevriezen. Daarmee heeft de Eerste Kamer gedreigd, nadat de minister ook een historische motie van afkeuring daarover naast zich neerlegde. Ook de begroting die Ollongren dit najaar aanlevert zal door de Kamer extra kritisch worden opgepakt.

SP-senator Tiny Kox sprak van een ‘triest novum in de parlementaire geschiedenis’. Zijn partij diende de motie in, samen met FvD, GroenLinks, PvdA, PVV, PvdD, 50Plus en OSF. ‘Niet eerder legde een minister, kennelijk met steun van het kabinet, een motie van afkeuring van een Kamer van onze volksvertegenwoordiging zo naast zich neer,’ aldus Kox.

De Eerste Kamer eist in meerderheid van Ollongren dat zij een eerder aangenomen motie uitvoert om de huren per 1 juli ten minste drie maanden te bevriezen. Dit vanwege de inkomensdaling bij veel mensen als gevolg van de coronacrisis. Ollongren vindt zo’n huurstop een te zwaar middel en vertrouwt erop dat individuele huurders eventuele problemen kunnen oplossen met hun verhuurder.

De Eerste Kamer zegt nu alle wetsvoorstellen van Ollongren in de senaat weg te stemmen tot zij overstag gaat. Aangezien het kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer mist, stelt dit de minister potentieel voor een groot probleem. Kox zegt de minister er graag aan te herinneren dat een motie van afkeuring niet verdwijnt, simpelweg door die te negeren.
bron: AD.

> Waarom motiveert Ollongren haar afwijzing niet. Waarom legt ze niet uit waarom dit voorstel niet wordt uitgevoerd? Ik denk omdat haar kennis, kunde en intelligentie veel te ontoereikend is. Ze heeft iets van "omdat ik het zeg" ...dat is een gebrek aan kennis, running out of arguments
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 10 maanden geleden #56340 door katertje
Ollongren schrijft geschiedenis! Eerste Kamer neemt voor het eerst sinds 1875 motie van afkeuring aan

Een groot deel van de Senaat ergert zich groen en geel aan het feit dat Ollongren weigert om de huren tijdelijk te bevriezen vanwege de neergaande economie en het daarmee gepaard gaande inkomensachteruitgang.

Met 39 van de 75 Senaatszetels werd de motie aangenomen. GroenLinks, FvD, PvdA, PvdD, PVV, 50Plus, OSF en SP hebben allemaal vóór gestemd. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU stemden, samen met SGP en Fractie Otten, tegen de motie.

Mevrouw Ollongren heeft net een motie van afkeuring gekregen van de eerste kamer vanwege haar botte weigering om een motie uit te voeren die aangenomen was in de Tweede Kamer.Namelijk het bevriezen van de huren.

Nu is de laatste jaren gebleken dat D66 niet zoveel opheeft met democratische besluiten en die het liefste aan de laars lapt als het zo uitkomt dus een verrassing mag het niet zijn.
Overigens verwacht ik niet dat D66 zich iets zal aantrekken van die motie van afkeuring.
Zouden ze dat nu bedoelen met progressief? Gewoon de moties negeren? Zou dit nu de verandering in het staatsbestel zijn waar D66 naar streefde?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden - 1 jaar 11 maanden geleden #56309 door katertje
Zeldzame motie van afkeuring tegen minister Ollongren: 'Ze wil niet doen wat het parlement wil'

Oppositiepartijen in de Eerste Kamer hebben een motie van afkeuring ingediend tegen minister Ollongren van D66. De onvrede richt zich op haar weigering een motie uit te voeren die oproept tot een tijdelijke bevriezing van de huren.
Het komt bijna nooit voor dat in de Eerste Kamer een motie van afkeuring of een motie van wantrouwen wordt ingediend. De motie is ondertekend door een aantal oppositiepartijen, die samen een meerderheid in de Eerste Kamer hebben.

Geen meerderheid meer
Het kabinet heeft sinds de Eerste Kamer-verkiezingen van vorig jaar geen meerderheid meer in de senaat. In de Tweede Kamer is het kabinet ook niet meer verzekerd van een meerderheid, sinds Wybren van Haga uit de VVD-fractie is gezet. Steeds vaker staken de stemmen, waarna voorstellen worden aangehouden of er hoofdelijk gestemd moet worden.

'Dan heb je een politiek probleem'
De nu ontstane politieke spanning rondom minister Ollongren heeft ze volgens SP-fractievoorzitter Tiny Kox aan zichzelf te danken: "Als de minister niet in de gaten heeft dat je een meerderheid van de Kamer niet kunt trotseren, breng je jezelf in politieke problemen. De minister wil niet doen wat het parlement, wat de volksvertegenwoordiging wil. Dan heb je een politiek probleem."

De indieners van de motie roepen de minister in de motie op om iets te regelen voor huurders. De Eerste Kamer stemt volgende week dinsdag over de motie van afkeuring die tegen minister Ollongren is ingediend.

> Nee hoor, de minister vindt ( net in Nieuwsuur) dat mensen die wegens de Coronamaatregelen van het kabinet in de problemen komen en de huur niet meer kunnen betalen naar hun verhuurder moet gaan en daar moeten vragen om een uitstelregeling. Maar een algehele uitstel van huurverhoging …daar profiteren mensen met een uitstekend salaris ook van en dat is niet de bedoeling...
Nu heb ik de indruk dat mensen met een uitstekend salaris zelden in een huurwoning bivakkeren maar nagenoeg altijd in een koopwoning.

—-
Laast bewerkt: 1 jaar 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 11 maanden geleden #56236 door katertje
Uitstel verkiezingen door corona?
"Buitenspel zetten democratie moet maar even"

MinBiZa Ollongren sluit het uitstellen van de verkiezingen van maart volgend jaar niet uit. Als de stembureaus niet op de juiste manier kunnen worden ingericht zullen de verkiezingen die gepland staan voor 17 maart 2021 NIET doorgaan.

Eventueel wordt er overgestapt op SCHRIFTELIJK stemmen. Daarbij verschillen de juridische mogelijkheden per verkiezing.
Volgens de minister uitstel van de verkiezingen juridisch mogelijk tot maart 2022 als de beide Kamers instemmen met een NIEUWE WET.

Voor verderop dit jaar staan er ook herindelingsverkiezingen op het programma voor Groningen en Noord-Brabant en verkiezingen voor de eilandsraad van Sint-Eustatius.
Gemeenten moeten de komende tijd duidelijk maken hoe zij denken de anderhalve meter maatregel te kunnen handhaven. Ze moeten ook nadenken over andere beschermende maatregelen.

Ollongren benadrukt in haar brief die zij naar de Tweede Kamer stuurde dat rond de verspreiding van het coronavirus de komende tijd ONZEKERHEID zal blijven bestaan, maar dat de anderhalve meter maatschappij voorlopig zal BLIJVEN bestaan.
Zij denkt dat anderhalve meter bij de aanstaande verkiezingen PROBLEMEN gaat opleveren en werkt daarom op dit moment allerlei scenario’s uit samen met de Kiesraad.

“Het is verstandig om met alle scenario’s rekening te houden,” zei de D66-minister in het tv-programma WNL Op Zondag op NPO 1.

Ollongren veroorzaakte veel ophef met een brief die ze vorige week naar de Tweede Kamer stuurde waarin ze aangeeft dat het kabinet gaat onderzoeken wat de scenario’s zijn voor de verkiezingen van volgend jaar.
De steenrijke investeerder Michel Peridon mocht in het programma vertellen waarom hij het uitstellen van de verkiezingen ‘een supergoed idee vindt’. “Ik ben er helemaal voor,” zei hij. Presentator Rick Nieman merkte op dat de hele democratie dan buitenspel wordt gezet. “Jammer dan, dat doen we dan een jaar,” sprak Peridon nonchalant:> Weer een stapje in het ontnemen van burgerrechten. Op dit moment verkeert Nederland in een vlaag van verstandsverbijstering. Dus snel even misbruik van maken. Dat loopt nooit goed af….

v
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 4 dagen geleden - 2 jaren 3 dagen geleden #56205 door katertje
Koud is Ollongren terug van ziekteverlof of de Rus heeft het weer gedaan. Ollongren verblijdt de Volkskrant weer met haar pathologische leugens en ongeneeslijke obsessies. De opperknoeier van het kabinet Rutte verklaart: "Rusland verspreidt ook in Nederland misleidende informatie over het coronavirus."

Het land grijpt de pandemie aan om Europese landen tegen elkaar uit te spelen, schrijft de minister aan de Tweede Kamer in een brief over de bescherming van de democratie tegen desinformatie.
In een aantal Nederlandstalige sociale mediagroepen worden ‘Russische narratieven’ over de strijd tegen het virus gedeeld, zo heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) volgens Ollongren vastgesteld. In haar brief geeft de minister geen voorbeelden van zulke groepen en evenmin van concrete gevallen van desinformatie. Volgens de minister gaat het om ‘narratieven waarin de nadruk wordt gelegd op vermeende Europese verdeeldheid en gebrek aan onderlinge solidariteit tussen landen in West-Europa op het gebied van Covid-19.’ Volgens Ollongren is het bereik van deze berichten beperkt gebleven.

In maart schreef persbureau Reuters over een intern rapport over de European External Action Service (EEAS), de diplomatieke dienst van de Europese Unie, waarin geconstateerd wordt dat Rusland een ‘aanzienlijke desinformatiecampagne’ voert. Pro-Russische media probeerden de verdeeldheid in de Europese Unie verder op te stoken. Bovendien trachtte Rusland via sociale media de Iraanse beschuldiging te verspreiden dat het virus door de Verenigde Staten als biologisch wapen was ontwikkeld. Russische media brachten ook het verhaal dat Bill Gates verantwoordelijk is voor de pandemie.Volgens Ollongren is desinformatie een serieus probleem. Misleidende en onjuiste informatie over de relatie tussen het 5G-netwerk en het coronavirus heeft mogelijk geleid tot brandstichting van verschillende zendmasten, aldus Ollongren.

Pathetisch
> Het wordt pathetisch. Ollongren is terug van weggeweest. Na een langdurige afwezigheid, "als gevolg van complicaties na een operatieve ingreep aan haar bijholtes". Ze werd versneld herbenoemd als vice-premier, en maakte meteen indruk door direct de hoofdschuldige aan te wijzen voor de verwarring over het beleid rond Corona in Nederland: "De Russen!"
Logisch toch dat ze haar met spoed weer hebben teruggebracht, want dat is écht wat Nederland nu nodig heeft.

NEE, het zijn niet de elkaar tegensprekende "experts", het "consensusdenken" bij de "Generaals" in dit verhaal, of de verschillen in beleid tussen Europese landen, en het gedraai en geknoei over mondkapjes en tests, maar... "De Russen! ". Uiteraard.

Sinds haar aantreden in 2017 waarschuwt Ollongren voor nepnieuws, desinformatie en buitenlandse beïnvloeding bij verkiezingen. Russisch nepnieuws zou worden gebruikt om de publieke opinie in Nederland te beïnvloeden. Duidelijke voorbeelden van nepnieuws en Russische invloed kwamen er nooit, hoewel Ollongren dat wel had beloofd. Bewijzen levert Ollongren ook nu niet. We hebben geen Russen nodig voor nepnieuws: het kabinet en RIVM produceren het zelf wel.

U herinnert zich dat ze in 2019 een rapport liet opstellen waarvoor desinformatie in Nederland werd onderzocht. Uit dat rapport van de UvA kwam niks, dat wil zeggen Russische beïnvloeding kon niet worden bewezen.
Nou, en toen werd ze ziek. Direct na het naar buiten komen van dat rapport dat onthulde dat ze de hele tijd had gelogen met haar beschuldigingen over nepnieuws werd ze ziek.

> En ze kan haar borst natmaken want Rusland wil bewijs zien van Nederland/de minister voor de "wilde aantijging"dat Moskou op de sociale media misleidende informatie over de coronapandemie verspreidt. Anders moet het daarmee uit zijn, zegt de Russische ambassade in Den Haag.
Laast bewerkt: 2 jaren 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 1 maand geleden #56104 door katertje
Heb ik Ollongren met mijn bericht in de Keek op de Week afgelopen zondag wakker gemaakt?

Want.....The bitch is back.

Pijnlijk duidelijk hoe irrelevant Ollongren is. Deze dame was al veel te licht voor Amsterdam. Rutte heeft haar en haar partij gedoogd voor coalitiedeelname, om het referendum de nek om te draaien.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko