Vraag Pechtold: alleen als minister ...

Meer
5 jaren 10 maanden geleden - 5 jaren 10 maanden geleden #46400 door katertje
*
Alleen als minister, anders houdt hij het voor gezien

Alexander Pechtold, leider van de door het kabinet “meest geliefde” oppositie, stapt op als zijn partij D66 geen deel uit gaat maken van een volgende regering. Dat verklaarde hij desgevraagd in de talkshow Pauw. Presentator Jeroen Pauw legde Pechtold de stelling voor “als wij niet kunnen regeren dan stop ik er mee”. De D66-leider herhaalde de stelling alsof hij er nog even over na moest denken en antwoordde vervolgens “Dan wordt het wel eens tijd voor een ander ja.”

Over zijn eigen verkiezingsprogramma zegt Pechtold dat het meest in het oog springt dat de partij “weer wil gaan investeren in de maatschappij, in de samenleving. (…)
De werkloosheid is sinds het begin van de crisis twee keer zo groot geworden.”

“Wat ik geleerd heb van de laatste verkiezingen is dat het een enorm gedoe met zich meebracht. De SP stond hoog en donderde weer in elkaar. De PvdA kwam met het wonder van Samsom weer omhoog. En vervolgens werd er een kabinet gevormd waar iedereen eigenlijk ontevreden over was en ik dacht toen ‘nou dat duurt een half jaartje’, ze hebben het volgehouden en ze hebben een hoop gedaan met hulpconstructies met D66, ChristenUnie en SGP maar het chagrijn in de samenleving over maatregelen, die ik ook gesteund heb en waarvan ik dacht als we het met z’n allen iets minder fel hadden gebracht en iets meer hadden laten zien waarom dit soort maatregelen nodig zijn dan hadden we het met meer draagvlak gekund. En als ik nu kijk naar het zwart-wit denken, de polarisatie, het gevoel van tegenover elkaar staan dan denk ik dat het van groot belang is dat er een coalitie komt die mensen weer meeneemt, perspectief biedt en laat zien dat dit een fantastisch land is.

“Investeren in de maatschappij, de samenleving”, “de mensen weer meenemen en perspectief bieden”; wat een loze kreten weer.
D66 gaat voor vaste banen die Pechtold nou net in 2010 met het Voorjaarsakkoord (Crematoriumakkoord) volkomen onderuit heeft gehaald. Wat kapot is komt niet zomaar even in 4 jaar weer terug. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is reeds ver achter de rug en is niet meer terug te draaien.
De legio slachtoffers van dat heilloze beleid worden onder het tapijt geveegd.
Een valse illusie die Pechtold kiezers wil geven in zijn drang om minister te worden.
Of een gehoorzame sloophamer van Brussel.
Zoals Rutte nu.


Maar goed, je doet dus mee aan parlementsverkiezingen. Je staat op plaats 1 omdat je daarmee de meeste stemmen trekt. In een "visionair" verhaal over jouw stip op de horizon vertel je, in een voetnoot, dat je in geen geval in het parlement gaat zitten. Hoezo, parlementsverkiezingen? De kieslijst als springplank? Of zou hij de benoeming al op zak hebben ongeacht verkiezingen...dat hij zich daarom zo krachtig durft uitspreken? We zullen wel zien, sprak de blinde, dan kunnen we altijd nog kijken.

We hoeven het niemand meer te vertellen, iedereen weet het: de wederopstanding van D66 onder Pechtold is slechts gerealiseerd door stelling te nemen tegen de PVV.
Kreten als: u polariseert, het merendeel doet het gewoon goed; de islam is geen probleem, hebben het jarenlang goed gedaan, maar dat werkt nu niet meer:
Voortdurende straatoverlast,
oververtegenwoordiging in de zware criminaliteit,
meer fundamentalistisch islam gedrag en uitingen,
aanslagen in de EU,
de aantoonbare aanwezigheid van een 5de colonne als ellende binnen de Turks Nederlandse groep,
het (zogenaamd) vanwege internationale verdragen niet adequaat kunnen reageren op terugkerende Syrië gangers of uitgeproduceerde asielzoekers/vluchtelingen,
geen eigen controle op instroom van vluchtelingen/gelukszoekers (niet op kwaliteit noch op kwantiteit)
en tenslotte een toenemend anti EU gevoel vanwege betutteling en volksvijandige beslissingen door Brussel zoals het niet sluiten van de buitengrenzen.

Alles waar Pechtold voor stond is uit zijn handen geslagen. Voor hem is de hedendaagse politieke wereld een lost case. Zwak dat hij wel het partijleiderschap aanneemt maar weg is als hij geen ministerpost krijgt. Ordinair kiezersbedrog.

Omdat er (helaas) zoveel uitgekomen is waar Wilders al die tijd voor waarschuwde en Pechtold met zijn holle anti-PVV-retoriek in feite in zijn hemd stond haalde hij maar snel de gebroken belofte van Wilders aan voor wat betreft de AOW-gerechtigde leeftijd bij het vormen van Rutte-I.
Pechtold verwijst er keer op keer naar...zijn enige houvast nog, lijkt het.
Nu kan ik het over de "kroonjuwelen" van D66 gaan hebben, maar dat is me iets te gemakkelijk.

Over die gebroken AOW-belofte...call a spade a spade !!
Enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 hadden de sociale partners een raamakkoord bereikt over de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat was op 4 juni. Over de precieze uitvoering werd nog onderhandeld. Het is in de politiek een goed gebruik dat akkoorden die worden gesloten door de sociale partners door de politiek worden gerespecteerd.

Verder ging het over het ego van Alexander Pechtold...doorspoelen dus.


.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 10 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 10 maanden geleden - 5 jaren 10 maanden geleden #46357 door katertje
*
D66, duizelig van het draaien, gaat iedereen een vaste baan geven.


Het wordt weer mooi in Nederland! Alexander Pechtold heeft gezegd dat het volgende kabinet ervoor moet zorgen dat een vaste baan voor iedereen die dit wenst bereikbaar wordt.

D66-leider Alexander Pechtold keert zich met zijn partij tegen de almaar toenemende groei van tijdelijke contracten en uitzendwerk. “De tweedeling op de arbeidsmarkt wordt steeds scherper. Vooral 45-minners en lager opgeleiden krijgen geen vast contract meer. Nederland moet geen land worden waarin je alleen een vaste baan kunt krijgen als je een universitair diploma hebt. Een vaste baan moet voor iedere werknemer die dit wil bereikbaar zijn,” zegt Pechtold op de site van D66.
Werknemers met deze banen leiden vaak een onzeker bestaan, stelt D66.

Ik kreeg oogjes op steeltjes toen ik dit las.

Met het Wandelgangenakkoord uit 2012, door Wilders humoristisch het Crematoriumakkoord genoemd, waren de zelfbenoemde hervormers er eindelijk in geslaagd hun droom te verwezenlijken. De Wet Werk en Zekerheid zag het levenslicht. Euforie ! Goed voor onze buitenlandse handel en de internationale concurrentiestrijd. Uiteindelijk – zo hield D66 Nederland voor – zou dit dus goed zijn voor heel het land, want de werkgelegenheid zou groeien en dat voelen 17 miljoen Nederlanders dan op een positieve manier in de portemonnee!

Dat werd ja-ren achtereen volgehouden. En nu? Nu ineens zijn vaste banen weer een must voor elke Nederlander die daar behoefte aan heeft.

Nu moeten de regels voor vaste en flexcontracten meer gelijk gemaakt worden en risico’s voor werkgevers verminderen. Daarmee hoopt de partij dat het weer aantrekkelijker wordt voor werkgevers om vaste contracten aan te bieden. “Werkgevers zullen moeten afkicken van het veelvuldig inzetten van goedkope flexwerkers voor werk dat helemaal niet tijdelijk is. Dat accepteren we niet langer. Tegelijkertijd moeten we het voor werkgevers minder risicovol maken om mensen in vaste dienst te nemen”, aldus Pechtold. Volgens de Democraten stromen nergens in de wereld zo weinig mensen met een tijdelijk contract door naar een vaste baan.

Wat is dit, de grap van de dag? Hier zijn gewoon geen woorden voor. Hier wordt zonder blikken of blozen een politieke koers 180 graden gedraaid. Zelfs geen greintje schuldbesef voor het helpen ontstaan van de huidige situatie (die kennelijk zo onacceptabel is), maar wel beleid roeptoeteren alsof je een visionair bent die precies weet waar Nederland behoefte aan heeft.

Maar let op dat wil Pechtold bereiken door het voor werkgevers (nog) makkelijker te maken werknemers te ontslaan en de kosten voor langdurig zieke werknemers niet meer bij werkgevers in rekening te brengen.

Dus nòg minder controle van de arbeidsmarkt ?!

D66 heeft borstklopperig mee gewerkt aan de totstandkoming en invoering van de Flexwet !!
En dan nu dit soort tenenkrommend gezwam??!!
Verkiezingsretoriek?
Wishfull thinking?
Denken dat we allemaal ááchterlijk zijn?
Dat werkgevers al die spotgoedkope buitenlanders buiten de deur gaan zetten?
Net nu ze er zo hard hebben gewerkt om de allergoedkoopste hier te krijgen en al doende de rechten en arbeidsvoorwaarden voor de "inlanders" naar de gallemiezen te helpen en nog meer gewin en nog meer winst te behalen.

Met de teleurstellende peilingen en de nakende verkiezingen..
Alle hens aan dek bij
D66?
Trap er niet in !

GeenStijl Poëzie:
"Het is nu een grof half jaartje totdat de verkiezingen beginnen, dus het veilingmeestertje sorteert voor op de campagne. Hij heeft aan zijn legertje twintigjarige literatuurwetenschappers met een moeilijke bril en een BKB'tje in millennialmarketing gevraagd wat er bij de kiezer leeft; daar kwam uit dat de Vaderlander zijn banen ziet wegsmelten, dus gaat Peggold roepen dat er meer vaste banen moeten komen. "

Dit is toch KUNST !

.
Laast bewerkt: 5 jaren 10 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko