Europa is Pechtolds Viagra

  • birthday-cake

Europa is Pechtolds Viagra werd gestart door katertje

Posted 11 jaren 7 maanden geleden #33798
#d66 #eurocraten #eurofilie #arrogander #lockheedaafaire #bilderberg #volksverlakkerij
Verwondert u zich ook zo over het welhaast religieuze fanatisme/fundamentalisme waarmee Pechtold een supranationaal Europa verdedigt? En vraagt u zich ook af waar dat enorme dedain van Pechtold tegenover eurosceptici vandaan komt, en de zelfverzekerheid dat hij, en hij alleen, het bij het rechte eind heeft als het om de totale eenwording van Europa gaat?

Ongetwijfeld heeft het te maken met de uitnodiging die Pechtold kreeg om dit jaar de Bilderberg Conferentie bij te wonen. Dan vraagt u zich, zoals ik deed,ook af: waarom uitgerekend Pechtold?
Naar mijn stellige overtuiging heeft Alexander Pechtold de uitnodiging voor de Bilderberg te danken aan zijn voornemen de rol van prins Bernard in het Lockheed schandaal aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Op 21 december 2011 stelde Pechtold schriftelijke vragen aan minister-president Rutte over de opvatting van historicus Aalders dat de rol van wijlen prins Bernhard bij de Lockheed-affaire groter was dan verwacht en dat de commissie-Donner, die destijds de rol van de prins in de affaire onderzocht, heeft geprobeerd zo weinig mogelijk strafbare feiten te vinden dan wel te presenteren. Zie: - Gerard Aalders, Het Lockheed schandaal. Wapenindustrie, smeergeld, corruptie, Amsterdam, Boom, 2011;
- Aanhangsel, Handelingen Tweede Kamer, 2011-2012, nr. 1258;
- Aanhangsel, Handelingen Tweede Kamer, 2011-2012, nr. 2012.

In HP/DeTijd een artikel waarin Pechtold aankondigt een nieuw onderzoek te willen naar de verwikkelingen van prins Bernhard met vliegtuigbouwer Lockheed.Volgens het opinietijdschrift is dat terecht, omdat het erop lijkt dat de regering en ook het Koninklijk Huis proberen documenten achter te houden.

Pechtold heeft dat onderzoek niet doorgezet. Zou dat omdat hij via Rutte van alle eerder nog ontbrekende geheime documenten werd voorzien en daarin grond ontbrak voor een hernieuwd onderzoek? Of, omdat - Rutte had de majesteit bij de wekelijkse thee natuurlijk van het voornemen van Pechtold op de hoogte gebracht- als beloning voor geen onderzoek, een uitnodiging voor de Bilderberg Conferentie?

Pechtold,zoals gezegd, een welhaast ziekelijke eurofiel, heeft met zijn partij een agenda die ertoe moet leiden, dat Nederland zo snel mogelijk wordt ontmanteld en onder het volledige gezag van Brussel wordt gebracht. Dat doet men in opdracht van een ongekozen elite, die instructies ontvangt tijdens de Bilderberg Conferenties.

Waarom schrijf ik dit?
Omdat ongeveer een week geleden het door Gerard Schouw gepresenteerde D66 plan m.b.t. fusering en schaalvergroting van gemeenten en provincies, mijn ongerustheid wekte.
Plan D66:
1.van de gemeenten grotere organisaties maken, omdat ze de vele taken die ze overnemen van het Rijk anders niet aan zouden kunnen.
2.plannen voor een Randstadprovincie door een fusie van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland doorzetten.
3.de andere provincies moeten ook samengaan tot grotere landsdelen.
4.Waterschappen en regiobesturen kunnen vervolgens worden opgeheven en ondergebracht bij de landsdelen.
"Er kan tot 2017 met deze plannen 700 miljoen euro worden bespaard op het bestuur in Nederland. Op de langere termijn zelfs meer dan 1 miljard euro per jaar." en ”Nederland is te klein voor zoveel bestuur. Daardoor moeten bestuurders en ambtenaren te veel overleggen en hebben burgers en bedrijven te maken met te veel, soms tegenstrijdige regels. Hierdoor verspillen we elkaars tijd en energie”, zegt Schouw.

Beste lezers, houd dit soort volksverlakkers goed in de gaten en schiet hun onzalige plannetjes af waar mogelijk – ze doen niets anders dan het verkwanselen van onze rechten aan binnen- en buitenlandse autocraten. Daarbij hanteren ze het soort verraderlijke jargon, waarbij het er op lijkt, dat de ambtenarij het niet meer aan kan, omdat het Rijk taken zou delegeren.

Maar wat men wil bereiken is iets geheel anders. D66 als splinterpartijtje moet voor de ongekozen elite de kastanjes uit het vuur halen. Dit consigne zal Pechtold ongetwijfeld vanuit de Bilderberg vergadering hebben meegekregen. Hij zal er goed voor worden beloond, anders kom je niet met een formeel plan voor het opdoeken van een heel land!!
Overdreven vindt u?

Nou kijk, een eenheidsstaat komt op een democratische wijze nooit tot stand, daar is men in Brussel inmiddels achter. Oorlog is geen optie, immers Brussel zegt de EU te hebben opgericht om oorlog juist te voorkomen.Wat blijft over? Men creëre een crisis! Nou, daar zitten we inmiddels al een aantal jaren in. De chaos wordt groter en groter gemaakt in de hoop dat de
murw gebeukte burger alles over heeft voor een oplossing. Het voortreffelijke internationale handelsblok: de EEG, werd de EU, en de EU is alleen maar gebaseerd op de vorming van een politieke unie, de wensdroom van de Brusselse elite en is zelfs al uitgebreid met een banken unie. Zo ver zijn we nu.

Dat vraagt om een formalisering. Hoe? Verkiezingen en referenda als instrument om tot die gewenste formalisering te komen,lukken geen van beide.Wat rest dan nog?
De lokale politiek!! De lokale politiek wordt omgekocht om het vuile werk op te knappen.

D66 voelt daar wel wat voor, heeft een track-record van eurofiele afwijkingen, een uitstekende kandidaat dus om dit klusje op te knappen. Alleen moest waarschijnlijk Pechtold nog even worden omgekocht. Houd de deksel op de Lockheed beerput en je wordt opgenomen in ons selecte gezelschap.

Maar waarom is het samenvoegen van gemeenten een onzalig plan? Door het samenvoegen van gemeenten en onder het mom van efficiency-verbetering te verkopen als noodzakelijk, lijkt het opzetje een logische te zijn. Het Rijk moet bezuinigen en gaat kosten verleggen naar de provincies en gemeenten. Het smoesje van de gemeenten "we kunnen het niet aan" gaat niet op, want de ambtenaren gaan mee met de taken naar de gemeenten en provincies.

Maar dan !! Het samenvoegen van provincies en ze “landsdelen” te gaan noemen is verdacht!! Er blijven in deze optiek nog vier landsdelen” over en u weet waar ze nog meer spreken over “Länder”. Op deze manier wordt het voor het Centrale Gouvernement in Brussel een stuk eenvoudiger om de regels en wetten op te leggen aan de onderdanen in den lande. In ieder geval heeft men van de burgers niet zo veel last.

De democratie wordt hierdoor op onaanvaardbare grote afstand van de burgers gezet. Nergens lees ik dat de burgemeesters van de nieuwe gemeenten moeten worden gekozen. Nergens wordt aangegeven dat de Landsdeel-commissaris door de burgers moet worden gekozen.
Daar zit de pijn voor dit splintergroepje genaamd DEMOCRATEN 66. Het beste met de burgers voor hebben door ze achter hun rug om te besodemieteren en ze nog horiger te maken aan het stelletje ongekozen bureaucraten in Brussel.

D66 is een verzameling volksverraders, onbetrouwbaar en onderdanig – maar niet aan de kiezers.
Last Edit:11 jaren 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 11 jaren 7 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.191 seconden