Prinsjesdagstukken en Miljoenennota

Beantwoord door katertje in topic De Miljoenennota: Belastingplan 2021.

Posted 2 jaren 4 maanden geleden #56663
In het Belastingplan 2021 staan onder andere de volgende maatregelen.

Maatregelen in verband met corona
Mensen die in deze crisis hun baan verliezen, moeten zich zo makkelijk mogelijk kunnen omscholen. Daarom betalen werkgevers voortaan geen loonheffing meer voor scholingskosten gemaakt ná het beëindigen van het dienstverband.

De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat niet door, waardoor dit tarief op 25% blijft. Zo creëert het kabinet financiële ruimte om juist nu de economie te versterken.

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting vanaf 2021, de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Als bedrijven een investering doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine krijgen ze een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. Details van de regeling worden nog verder uitgewerkt.

De verlaging van het lage Vpb-tarief van 16,5% naar 15% gaat wel door. Bovendien gaan meer MKB-bedrijven in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000.

Maatregelen voor ons allemaal
Het kabinet verbetert de toegang voor starters tot de woningmarkt. Vanaf 2021 betalen huizenkopers van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers gaan juist meer betalen: van 6% naar 8%.

Het kabinet biedt ook lastenverlichting. Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen belasting meer over dat vermogen. Het tarief van de belasting gaat wel iets omhoog van 30% naar 31%. Het aantal kleine spaarders en beleggers dat box 3-belasting betaalt daalt hierdoor met bijna 1 miljoen mensen. En het betekent dat iedereen met spaargeld of belegd vermogen tot € 220.000 (of € 440.000 met fiscaal partner) daarover minder belasting gaat betalen.

Door de verhoging van de arbeidskorting uit 2022 een jaar naar voren te halen, gaat werken komend jaar meer lonen. Zowel werknemers als zelfstandigen profiteren hiervan. Deze verhoging komt bovenop een al eerder geplande verhoging voor 2021. Ook de algemene heffingskorting wordt extra verhoogd met € 22, bovenop de € 60 die al gepland was. In 2021 daalt het basistarief in de inkomstenbelasting van 37,35% naar 37,10%. Het kabinet verlaagt dit tarief tussen 2022 en 2024 verder, tot uiteindelijk 37,03%. Tot slot wordt ook de ouderenkorting verhoogd.

Belastingen voor ondernemers
De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Het kabinet compenseert dit, zodat de meeste zelfstandigen er volgend jaar nog steeds op vooruit gaan (arbeidskorting en wijziging inkomstenbelasting). Het kabinet bouwt de zelfstandigenaftrek sneller en sterker af, bovenop de stappen die vorig jaar al zijn ingezet. Vanaf volgend jaar wordt de aftrek jaarlijks verlaagd; totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240. Dit was oorspronkelijk € 5.000 in 2028. Hiermee worden de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen verminderd.

Multinationals zullen eerlijker worden belast, met oog voor het vestigingsklimaat. Nu kan het gebeuren dat bedrijven die in Nederland winst maken hier geen belasting betalen dankzij verrekening van verliezen of van bepaalde aftrekposten. Juist in economisch zware tijden is het belangrijk dat sommige bedrijven niet méér mogelijkheden hebben om hun belastingdruk te verlagen dan andere. Dit wordt daarom aangepakt met 2 maatregelen uit het advies van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (Commissie Ter Haar). Deze maatregelen zijn:

Het verrekenen van verliezen bij bedrijven wordt per 2021 beperkt; dit levert structureel € 555 miljoen op. De vennootschapsbelasting die door bedrijven wordt betaald is hierdoor constanter en de groep bedrijven die in een jaar helemaal geen belasting betaalt, wordt kleiner.
Zogenaamde informeel kapitaalstructuren worden per 2022 aangepakt, dit levert structureel € 173 miljoen op. Via deze structuren kunnen bedrijven binnen een concern belasting ontwijken door gebruik te maken van verschillen tussen belastingstelsels. Dit is onwenselijk en wordt aangepast.
Ook onderzoeken we het fiscaal gelijker behandelen van vreemd en eigen vermogen. Bedrijven financieren nu veel met leningen en zijn daardoor kwetsbaar. Lenen (vreemd vermogen) wordt nu fiscaal bevoordeeld. We onderzoeken of dit met een vermogensaftrek effectief kan worden aangepakt, waarbij het aanscherpen van een generieke renteaftrekbeperking (earningsstrippingmaatregel) zal worden meegenomen.

Het wetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling is naast het Belastingplan 2021 op Prinsjesdag ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee komt per 2021 een einde aan het onbeperkt aftrekken van bepaalde verliezen in Nederland bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten in het buitenland.

Belastingen voor het klimaat
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat industriële bedrijven worden gestimuleerd om te investeren om minder CO2 uit te stoten. Als bedrijven alsnog te veel CO2 uitstoten, gaan ze een CO2-heffing betalen. De heffing is zo ontworpen dat het doel in 2030 behaald wordt terwijl tegelijkertijd de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven, en Nederland als vestigingsland, behouden blijft. Hoe efficiënter een bedrijf produceert, hoe minder heffing het hoeft te betalen. Alleen de bedrijven die de afgesproken vermindering in CO2 niet realiseren, riskeren een heffing in 2030 van € 125 per ton teveel uitgestoten CO2, volgens de huidige inzichten. Het tarief wordt bij nieuwe inzichten herijkt, na herberekening door PBL. In de CO2-heffing wordt rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis voor de industrie. Naar verwachting gaat de industrie als geheel in 2024 voor het eerst voor de uitstoot betalen, behalve als ze voldoende reductiemaatregelen nemen. Bedrijven die niet voldoende efficiënt produceren betalen al eerder voor hun uitstoot.

De autobelastingen worden aangepast aan de scherpere milieueisen. De stroom bij oplaadpunten voor elektrische auto’s blijft relatief goedkoop tot en met 2022. Voor schepen wordt het aantrekkelijker om gebruik te maken van milieuvriendelijkere walstroom (in plaats van eigen generatoren) door verlaging van het tarief voor walstroom.

Toeslagen
Het kabinet werkt aan verbeteringen in het toeslagenstelsel. In het Belastingplan staan voorstellen om dat te bereiken: een eerlijker stelsel, met meer oog voor de menselijke maat. De voorstellen regelen dat de positie van mensen met een toeslag ten opzichte van de Belastingdienst/Toeslagen, verbetert.

Ook kan de Belastingdienst/Toeslagen straks beter maatwerk bieden aan mensen die teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. En er wordt meer rekening gehouden met de persoonlijke situatie. Zo kunnen mensen meer kinderopvangtoeslag krijgen als hun echtgenoot in een verpleeghuis is opgenomen. Dit zijn eerste stappen op weg naar verbetering. In de toekomst zullen verdere maatregelen worden genomen om te voorkomen dat ouders in de knel komen door het toeslagenstelsel.
door katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic De Miljoenennota

Posted 2 jaren 4 maanden geleden #56659
Hoe vertel je het volk van een economische neergang terwijl de koninklijke inkomsten een honderdvoudig meervoud zijn van de gemiddelde modale werknemer. Ach ja, verschil moet er wezen nietwaar?

De Miljoenennota.
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020...or-nu-en-voor-morgen
Mooi dat Wopke de miljoenennota ook op Youtube publiceert.


Ach ja, de media hadden de inhoud al bijna een week in bezit en er vele krantenpagina’s mee kunnen vullen. Wat doet het er toe. De tekorten zijn gigantisch en de voorspellingen erg onzeker.

Onzekere tijden
De verschillende overheidsinstituten, hebben hun best gedaan om wat cijfertjes te publiceren vanuit hun rekenmodellen om daarmee aan te geven dat we onzekere tijden tegemoet gaan maar dat de wereld beslist niet vergaat. Het is even door de zure appel heen bijten. Volgend jaar mogelijk al weer een economische groei van 3,5 procent. Maar dan moet alles meezitten. Geen nieuwe lockdown, geen overvolle IC’s, een vroegtijdig vaccin met grote bereidheid voor vaccinatie.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Prinsjesdag 2020 Reactie Wilders op Troonrede

Posted 2 jaren 4 maanden geleden #56656
Reactie Wilders op Troonrede

Rutte heeft ons de afgelopen tien jaar niets gebracht.
Onze portemonnee is leeg, onze cultuur is opgegeven en onze oppositieleider is veroordeeld. Elk jaar komt Rutte weer met koopkrachtbeloftes waar niks van terechtkomt, terwijl hij wel tekent voor miljarden naar Zuid-Europa.

De PVV wil onze eigen mensen in ons eigen land direct meer geld in hun portemonnee geven. Een op de drie Nederlanders verwacht hun rekeningen niet meer te kunnen betalen. Door het verlagen van het lage Btw-tarief naar 0 procent, het verlagen van de energierekening met 375 euro per huishouden en het verlagen van de huren geven we Nederlanders in deze moeilijke tijd meer financiële ruimte.

Het roer moet om, Nederlanders moeten weer op 1 komen te staan!> Troonrede
Zelden zo’n aanmatigende vertoning aanschouwd, “En gaat het volgend jaar allemaal wel weer goed komen, beter nog, het gaat straks weer helemaal de lucht in met die economie”, murmelde de voorleesvader, maar geen woord over het misbruik van lachgasballonnetjes in de regering, geen woord over het exponentiële verval van de economie en de maatschappij, geen woord over de dodelijke risico’s van het beleid van de Europese Unie en de desastreuze geldontwaarding van de euromunt, dus was de troonrede wederom slechts een zoetsappig verhaaltje van Rutte, een roesje voor het slapengaan, oogjes toe en snaveltjes dicht, slaap lekker.
Last Edit:2 jaren 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Prinsjesdag 2020 Koopkrachtillusie

Posted 2 jaren 4 maanden geleden #56655
Wat is er tussen 17 augustus en nu gebeurd?
Op die maandag in de zomer kwam het CPB met nieuwe ramingen. Daarin werd nog voorspeld dat het doorsnee huishouden er volgend jaar 0,4 procent op vooruit zou gaan.

Die cijfers gingen de Haagse molen in en op Prinsjesdag (gisteren) rolt daar ineens een verdubbeling van de koopkrachtplus uit: 0,8 procent ! Prachtig natuurlijk, toch?

Het kabinet verlaagt de inkomstenbelasting in de eerste schijf, verhoogt drie belastingkortingen en het kindgebonden budget. Als die plannen opnieuw door de rekenmodellen van het Planbureau gaan, komt daar prompt een betere koopkracht uit.
Mooi nieuws toch?

Dat valt te bezien. Het gaat bij de modale inkomens hooguit om tientjes per maand. Op zichzelf natuurlijk een opsteker in crisistijd. Maar belangrijker is: wat zijn koopkrachtplaatjes eigenlijk waard in tijden van coronacrisis? Want het kabinet kan wel goede sier maken met deze procentjes, maar ze zeggen bitter weinig over uw portemonnee.
Minister Koolmees van SoZa was eerder deze week zo eerlijk om dat ook toe te geven. Volgens hem is de onzekerheid rond die beruchte koopkrachtcijfers nog groter dan in andere jaren. En ook het planbureau zelf komt met een duidelijke disclaimer... de koopkrachtplaatjes zijn gemiddeld én ze zijn statisch. Dat laatste betekent dat er alleen gekeken wordt naar het effect van het kabinetsbeleid, niet naar veranderingen in uw specifieke situatie. En die situaties kunnen juist in de coronacrisis nogal uiteen lopen. Vraag dat maar aan de gepensioneerde die gewerkt heeft in de ambtenarij of in de zorg. Die loopt het risico volgend jaar een paar procent pensioen te moeten inleveren. Vraag het maar aan de horecaondernemer die ondanks alle steunregelen steeds meer heeft ingeteerd op zijn reserves/spaargeld. Of de ZZP'er die vreest voor verlies van opdrachten, de wernemer die vreest voor zijn baan.

Niet voor niets wijzen de rekenmeesters op groeiende ongelijkheid. De coronacrisis treft de een veel harder dan de ander. Het Nibud noemt 2021 dan ook een "financieel zwaar jaar" voor die mensen die vol door de crisis getroffen worden. En dan hebben we het nog niet eens over de stijgende pensioenpremies, de achterblijvende lonen en de verhoging van de lokale belastingen die heel wat negatiever kunnen uitpakken dan de prognoses nu voorzien.

Dan de overheidsinzet om werkloosheid te voorkomen, om mensen die hun baan verliezen te begeleiden en om te scholen. Daar steekt het kabinet veel geld in, maar het zal nog een fikse krachtsinspanning vergen. Zo goed doet Nederland het doorgaans niet met banenplannen, begeleiding en omscholing.

Maar goed, als ergens koopkrachtwinst te behalen is, is het door mensen weer aan het werk te krijgen.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Prinsjesdagstukken en Miljoenennota werd gestart door katertje

Posted 2 jaren 4 maanden geleden #56631
We gaan d'r alweer op vooruit


Na een diepe dip van 5 procent economische krimp dit jaar, groeit de economie in 2021 met 3,5 procent. Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken, die RTL Nieuws heeft ingezien. De koopkracht stijgt met gemiddeld 0,8 procent.

Deze cijfers zijn iets gunstiger dan het Centraal Planbureau vorige maand nog voorspelde. In de augustusraming van het CPB was het derde coronasteunpakket nog niet verwerkt. Ook de belastingverlaging waar het kabinet het eind vorige maand over eens werd, zat nog niet in de eerdere raming.

Koopkracht
Vooral mensen met een baan gaan erop vooruit. Zij zien hun koopkracht stijgen met 1,2 procent. Ook mensen met een uitkering (+ 0,5 procent) en gepensioneerden (0,4 procent) houden volgend jaar iets meer over in de portemonnee.

De cijfers op een rij
Economische groei 3,5 procent
Werkloosheid 5,9 procent (545.000 mensen)
Overheidsschuld 62,0 procent
Koopkracht + 0,8 procent
Werkenden + 1,2 procent
Uitkeringsgerechtigden + 0,5 procent
Gepensioneerden + 0,4 procent

De werkloosheid loopt volgend jaar verder op. Dat gaat wel een stuk minder hard dan zou zijn gebeurd zonder derde steunpakket. Eerder werd er nog van uitgegaan dat de werkloosheid zou stijgen tot 6,5 procent.

Mede dankzij het steunpakket blijft de werkloosheid in 2021 waarschijnlijk steken op 5,9 procent. Dat zijn 545.000 mensen. Dat is altijd nog veel meer dan nu: in juli waren er in Nederland 419.000 werklozen.

Lockdown
Voor alle Prinsjesdagcijfers geldt wel dat het kabinet ervan uit gaat dat ons land niet opnieuw geheel of gedeeltelijk in lockdown hoeft vanwege het aantal coronabesmettingen. Als er wel weer lockdown-maatregelen komen, kunnen de cijfers anders uitvallen.
Last Edit:2 jaren 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.282 seconden