Dit verandert er op 1 januari 2020 in uw portemonnee

Dit verandert er op 1 januari 2020 in uw portemonnee werd gestart door katertje

Posted 3 jaren 1 maand geleden #55607
Werken gaat in 2020 meer lonen dankzij een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. Ook het minimumloon wordt verhoogd. Voor veel ouders is het bevriezen van de kinderbijslag echter een tegenvaller. Bij de hogere inkomens kan de verlaging van de hypotheekrenteaftrek erin hakken in het nieuwe jaar. lees verder...

Het kabinet wil dat werknemers in 2020 meer overhouden van iedere euro die ze verdienen. Ook gaat het voor werkenden lonen om meer uren te maken. Daarom wordt er bij de inkomstenbelasting een tweeschijvenstelsel ingevoerd. In de eerste schijf wordt tot een inkomen van €68.507 een belastingtarief van 37,35% geheven. Het tarief voor de hoogste belastingschijf wordt verlaagd van 51,75% in 2019 naar 49,5% in 2020. Bovendien profiteren mensen met een baan van hogere arbeids- en heffingskortingen.
Met het tweeschijvenstelsel wordt ook iets gedaan aan de grote fiscale verschillen tussen een- en tweeverdieners. „Een eenverdiener met een jaarinkomen van €68.000 betaalt nu vaak veel meer belasting dan tweeverdieners die ieder een salaris van €34.000 ontvangen”. Vooral de middengroepen gaan profiteren van lagere belastingen.

Kinderbijslag
Een minpunt voor veel vaders en moeders is echter dat de kinderbijslag niet wordt verhoogd per 1 januari 2020. Het kabinet heeft dat besloten, omdat ouders van minderjarige kinderen die een opleiding volgen aan mbo, hbo of universiteit vanaf het nieuwe jaar ook kinderbijslag en eventueel kindgebonden budget kunnen krijgen. Deze maatregel kost €54 miljoen en wordt betaald door de kinderbijslag te bevriezen.
Het kindgebonden budget van circa 320.000 gezinnen gaat volgend jaar wel met bijna €100 omhoog. Daarnaast krijgen bijna 300.000 ouders recht op deze regeling, die bedoeld is voor de lagere inkomens. Het kabinet steekt in totaal bijna €500 miljoen extra in het kindgebonden budget.

Kinderopvang
Ouders die hun kroost naar de kinderopvang brengen, krijgen een verhoging van de maximale uurprijs van 1,89% voor de kiezen. Daar staat tegenover dat de kinderopvangtoeslag eveneens omhoog gaat.
Vaders kunnen vanaf 1 juli 2020 vijf weken extra verlof krijgen bij de geboorte van hun kind. Zij ontvangen dan een uitkering van het UWV die 70% van hun loon bedraagt. Dit jaar is het geboorteverlof voor partners al uitgebreid van twee dagen naar een week.

Partneralimentatie
Voor stellen die uit elkaar willen, gaat er volgend jaar eveneens iets veranderen. De meestverdienende partner gaat voortaan maximaal vijf jaar partneralimentatie betalen in plaats van twaalf jaar. Wel zijn er uitzonderingen voor 50-plussers in een langdurig huwelijk en ouders van kinderen onder de 12 jaar. Bovendien wordt de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatiebetalingen verlaagd van maximaal 49% naar 46%. De bedragen van alimentatie, zowel voor partners als voor kinderen, worden met 2,5% verhoogd.

Hypotheekrenteaftrek
Huisigenaren met een jaarinkomen van meer dan €68.507 hebben in 2020 last van een verlaging van de hypotheekrenteaftrek van 49% naar 46%. „Zij gaan dit echt merken”, waarschuwt belastingexpert De Valk. Tegenover die lagere aftrek staat echter ook een lager eigenwoningforfait. Bij een huis met een WOZ-waarde van €300.000 daalt deze bijtelling volgend jaar met €150 naar €1800.

Energiebelasting
Een woning verwarmen met gas wordt volgend jaar flink duurder. De energiebelasting op aardgas wordt namelijk verhoogd. Bij een gemiddeld verbruik betekent dat een lastenverzwaring van €60 per jaar. Een meevaller is echter dat iedereen een hoger bedrag aan korting op de energiebelasting krijgt. Voor de meeste huishoudens zal dit resulteren in een lagere energierekening in 2020.

Brandstofaccijns
Voor automobilisten wordt het per 1 januari duurder om hun tank vol te gooien. De brandstofaccijns op een liter benzine gaat met ruim 1 cent omhoog. Dieselrijders betalen 0,8 cent per liter meer.

Roken
Rokers krijgen een dubbele verhoging van de tabaksaccijns voor de kiezen. Zij betalen per 1 januari 14 cent meer voor een pakje sigaretten, terwijl zij er per 1 april €1 meer voor moeten neertellen. De prijs van een pakje shag wordt in twee stappen met 35 cent en €2,50 verhoogd.

Arbeidscontracten
Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans worden vaste contracten minder vast en flexcontracten minder flex. Werkenden hebben vanaf dag één recht op een transitievergoeding. Ook krijgen werknemers met een nulurencontract na 12 maanden recht op vaste uren. Daarnaast mag een werkgever weer drie tijdelijke contracten in drie jaar aanbieden. Daarentegen wordt ontslag makkelijker doordat werkgevers meerdere ontslaggronden mogen combineren. Op dit moment krijgt een ontslagen werknemer een hogere transitievergoeding als hij 50-plus is, maar die regeling verdwijnt.

Gepensioneerden: AOW in de plus, minder pensioen
De koopkracht van gepensioneerden blijft in het nieuwe jaar achter bij die van werkenden. Ouderen krijgen een hogere AOW. Maar de meesten ontvangen minder aanvullend pensioen in het nieuwe jaar.
Mensen met een aanvullend pensioen van €500 bruto leveren €2 per maand in, blijkt uit berekeningen van ADP. Volgens de loonstrokenverwerker blijft er van een aanvullend pensioen van €1000 zo’n €4,50 minder over. Ontvangers van een aanvullend pensioen van €1500 gaan er zelfs €7 op achteruit.
De tegenvaller komt doordat de belastingheffing voor gepensioneerden omhoog gaat in de eerste schijf. Dit jaar betalen zij 18,75% belasting over de eerste €20.384. Dat belastingtarief gaat volgend jaar naar 19,45%.
AOW
Ondanks deze tegenvaller gaan de meeste ouderen er volgend jaar toch op vooruit dankzij de hogere AOW. Alleenstaande ouderen ontvangen maandelijks €39 bruto meer aan AOW, waarvan er €29 netto overblijft. Getrouwde AOW’ers krijgen ieder €24 bruto meer, wat netto neerkomt op een stijging van €17.

Uit recente berekeningen van budgetinstituut Nibud blijkt dat de stijging van de koopkracht voor veel gepensioneerden in 2020 blijft steken op maximaal 1%. De meeste werkenden hebben 1% tot 4% meer te besteden.
De situatie had voor senioren slechter kunnen uitpakken als pensioenfondsen hadden moeten korten. Maar dankzij het Pensioenakkoord zijn grootschalige kortingen voorlopig voorkomen. Wel zijn er pensioenfondsen die de uitkeringen aan hun deelnemers niet kunnen verhogen met de inflatie in het nieuwe jaar.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt volgend jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daardoor kunnen ruim 100.000 werknemers eerder dan verwacht stoppen met werken. De AOW-leeftijd wordt pas in 2022 weer verhoogd naar 66 jaar en 7 maanden. In 2024 komt deze grens op 67 jaar te liggen.

Zorgtoeslag
Voor alle alleenstaanden, gepensioneerd of niet, stijgt de maximale zorgtoeslag in het nieuwe jaar met €60 naar €1248. De zorgtoeslag voor partners gaat met €84 omhoog naar maximaal €2388. Daar staat tegenover dat de meeste mensen ook meer gaan betalen voor hun zorgpolis. Het verplichte eigen risico blijft ongewijzigd op €385. In 2020 veranderen ook diverse regels in het kader van de Wet langdurige zorg.
Meer informatie over de wijzigingen in 2020 is te vinden op de websites van de Rijksoverheid, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. Hoewel aan de samenstelling van dit overzicht grote zorg is besteed, is de redactie niet aansprakelijk voor fouten.

Martin Visser, DFT
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.281 seconden