Besteedbaar inkomen in Nederland daalt

Beantwoord door katertje in topic Ozb-heffing kost huiseigenaren 157 miljoen euro extra

Posted 3 jaren 9 maanden geleden #53956
Het huishoudboekje klopt niet meer. We zijn met alles in 2019 veel duurder uit! Als we alleen al de gemeentelijke belastingen nemen met ozb, riool- en afvalstoffenheffing en de extra energieheffingen op gas dan zijn we over de 100 euro extra kwijt in de maand. Het lijkt erop dat we al volop aan het betalen zijn voor het "klimaat", terwijl de debatten hierover nog niet eens zijn beëindigd..!

Het Nibud maakte voor de honderd meest voorkomende huishoudens een koopkrachtplaatje en baseert zich daarbij onder andere op cijfers van het CPB. En daar blijkt best wel wat op af te dingen zijn. Zo wordt voor alle werkenden gerekend met een algemene cao-loonstijging, terwijl die er voor veel werknemers helemaal niet in zit. En voor wat betreft de uitgavenkant wordt er gerekend met een algemeen inflatiecijfer.

Sommige boodschappen zijn dit jaar duurder, maar elektronische apparaten zijn bijvoorbeeld goedkoper . Maar die kan je niet als beleg op je boterham dus zien de mensen dat niet als ze na een maand de balans opmaken.

Het zal wel weer een gevoel zijn dat veel mensen nu denken dat ze er op achteruit gaan, want dat weet je pas later...! Een maand is te kort om zelf in je portemonnee te kunnen zien of de koopkracht is toe- of afgenomen....er is van alles veranderdwat betreft belastingen en heffingskortingen en dat merken we volgens het Nibud pas later. Uit de Nibud-berekeningen komt nu dat de meeste voorbeeldhuishoudens erop vooruitgaan. En als er nieuwe betrouwbare cijfers komen, gaan we opnieuw berekenen wat dat betekent voor de koopkracht.

Ook het Centraal Planbureau houdt voorlopig nog vast aan de huidige ramingen. "In onze decemberraming zijn we uitgegaan van een relatief hoge inflatie van 2,4 procent", aldus een woordvoerder. "Onderdeel van deze forse stijging zijn onder andere de btw-maatregel en energiebelastingen, maar ook is rekening gehouden met reguliere prijsstijging.

Het CPB kan nog niet zeggen of de koopkracht toch anders uitpakt dan eerder gedacht.
Bij twee van de drie huishoudens die hun huishoudboekje delen met De Telegraaf stijgt de koopkracht in ieder geval niet. Het gezin met anderhalf inkomen gaat erop vooruit ten opzichte van januari 2018, de alleenstaande bijstandsgerechtigde en het stel met AOW en een klein pensioen leveren in. Zo verdwijnen bij gepensioneerden de extra tientjes AOW meteen in de zakken van de energieleverancier. Duurdere boodschappen en verzekeringen zorgen ervoor dat er minder kan worden gespaard en b.v.afscheid genomen moet worden van de camper.. De bijstandsgerechtigde merkt dat de boodschappen duurder zijn geworden. Van het budget van 60 of 70 euro kan hij minder vaak kaas en/of vlees kopen.

Veen Nederlanders voelen zich , nu ze de eerste rekeningen in 2019 hebben binnengekregen, bedonderd door Rutte : "We zouden er drie procent op vooruitgaan, maar onze vaste lasten zijn met tientallen procenten gestegen en dan moeten de gemeentelijke belastingen en het waterschap nog komen.

Gepensioneerden merken helemaal dat zij koopkracht inleveren. Het effect van de hogere ouderenkorting zien zij pas bij hun belastingaangifte.
"Dat politici ons nog steeds vertellen dat onze koopkracht toeneemt, daar worden mensen dus boos van. Wees eerlijk! Ouderen leveren alleen maar in!

Gepensioneerden zijn verworden tot melkvee van de samenleving
Last Edit:3 jaren 9 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 3 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Ozb-heffing kost huiseigenaren 157 miljoen euro extra

Posted 3 jaren 9 maanden geleden #53941
Ozb-heffing kost huiseigenaren €157 miljoen extra

De ozb-heffing voor huiseigenaren brengt in 2019 naar verwachting ruim 4,1 miljard euro in de gezamenlijke gemeentelijke laatjes. Dit is 4 procent meer dan in 2018, de grootste stijging in zes jaar. In absolute cijfers komt dit neer op ongeveer 157 miljoen euro extra belastinginkomsten.

De rioolheffing levert dit jaar 1,6 miljard euro op, een plus 2,4 procent.

Grote steden voeren parkeerheffing fors op
Een andere belangrijke inkomstenbron zijn de parkeerheffingen. Die begrootten de gemeenten dit jaar op 928 miljoen euro. Dit betekent dat er 101 miljoen euro extra moet binnenkomen vergeleken met 2018, ofwel een plus van 12,2 procent. Het gros van deze extra inkomsten komt voor rekening van de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Uit de cijfers blijkt verder dat de verwachte opbrengst toeristenbelasting met bijna een kwart omhoog gaat. Vooral de drie grote steden verwachten meer toeristen. De verdiensten uit parkeerheffingen stijgen met ruim 12 procent, met name dankzij dezelfde drie grote steden en Utrecht.

De wijziging van de Paspoortwet leidt tot een daling van de opbrengst uit secretarieleges. Doordat de geldigheid van reisdocumenten en identiteitskaarten in 2014 voor meerderjarigen is verlengd van vijf naar tien jaar wordt het minder druk bij de stadskantoren

Een parkeervergunning wordt fors duurder in grote steden – dit gebeurt er in 54 gemeenten in 2019

In veel kleinere Nederlandse gemeenten blijven parkeervergunningen even duur in 2019. Maar dat beeld is heel anders in de grote steden.
Een parkeervergunning wordt flink duurder in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Dat blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis.
De steekproef is gehouden onder 53 gemeenten en gaat over de prijzen in de duurste zone van de steden. Gemiddeld stijgen de kosten van een vergunning in alle gemeenten met 2,4 procent. Een parkeervergunning kost gemiddeld 95 euro per jaar.

Parkeervergunning fors duurder in Utrecht, Rotterdam en Den Haag
De prijs stijgt in euro’s het hardst in Utrecht. Daar kost een vergunning volgend jaar 342 euro, een stijging van 66 euro (plus 24 procent) ten opzichte van 2018.
In Rotterdam stijgt de prijs met 48 euro (71 procent meer) en wordt deze 115 euro
Den Haag blijft de goedkoopste stad, ondanks een stijging van 61 procent (23 euro), daar kost een parkeervergunning volgend jaar 60 euro.

Een parkeervergunning blijft het duurst in Amsterdam. De prijs stijgt daar niet, maar blijft 535 euro per jaar.
Hilversum is de enige gemeente waar een vergunning juist goedkoper wordt. De prijs daalt daar van 150 euro naar 75 euro. Dat was een belofte van de coalitie in de stad na de gemeenteraadsverkiezingen.
Bekijk onder onderstaande link het overzicht van parkeerbelastingen in 53 gemeenten, plus Amsterdam op basis van informatie van de gemeentewebsite.
www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2018/12/...rder-in-grote-steden
door katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Besteedbaar inkomen in Nederland daalt werd gestart door katertje

Posted 4 jaren 4 maanden geleden #52606
Het vrij besteedbare inkomen in Nederland is sinds 2002 niet gestegen, maar juist gedaald. Dat concluderen de onderzoekers Peter Keus en Johan Verbruggen in een vergelijkend onderzoek naar de welvaart in verschillende landen sinds de invoering van de euro. De resultaten zijn opmerkelijk, omdat consumenten in andere onderzochte Westerse economieën er wel 10% tot 25% op vooruit zijn gegaan.

Nederlandse huishoudens hebben per saldo minder te besteden dan in 2002, ondanks de sterke economische groei sinds de crisis van 2008. Canadezen hebben gemiddeld zelfs 30% meer vrij besteedbaar inkomen dan in 2002, terwijl Finland en Denemarken er ongeveer 20% op vooruit zijn gegaan.

Lonen onder druk
Het achterblijven van het besteedbare inkomen is volgens de onderzoekers het resultaat van een zeer beperkte loonstijging. Werknemers gaan er minder op vooruit dan in andere landen, terwijl de Nederlandse arbeidsmarkt ook in toenemende mate wordt ingevuld door flexwerk. In 2004 had 73% van de werkende bevolking een vast contract, terwijl dat in 2017 voor slechts 61% het geval was.

Door de opkomst van deeltijdbanen en de toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel staan de lonen onder druk, omdat werkgevers beroep kunnen doen op goedkopere arbeidskrachten.
De financiële crisis ligt op papier weliswaar achter ons, maar daar lijkt niet iedereen van te profiteren. In Nederland blijven de besteedbare inkomens duidelijk achter bij andere landen.

>Ouderen zijn via kortingen op pensioenen en al meer dan 10 jaar geen indexatie, jaarlijks door de politiek in Den Haag en op commando van Brussel gepakt. Werknemers worden via tomeloze import van gelukzoekers en EU burgers, tegen elkaar uitgespeeld, dus een vorm van financiële slavernij. De belastingen en gemanipuleerde inflatie, vooral van woningen, huren, zorgkosten en energie doen de rest. Tenslotte wordt het spaargeld stiekem gestolen via inflatie en openlijk via de vermogens rendement heffing. De EU zou welvaart brengen, maar is een mislukt project, dat door incompetente corrupte politici in stand wordt gehouden. Het is wachten op een financiële collaps of sociale onrust. Dan zijn wij én onze koopkracht én geld kwijt.

Maar ook mensen met een laag inkomen, zoals een WaJong, of Bijstandsuitkering zijn de dupe en de mensen die flexibel moeten werken voor een hongerloontje en niet regelmatig kunnen werken.
--
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.296 seconden