Van Gas Los

Beantwoord door katertje in topic "Gasgebruiker moet straks fors meer gaan betalen"

Posted 4 jaren 7 maanden geleden #52515
De energiebelasting moet de komende twaalf jaar met maar liefst 75 procent stijgen om particulieren, bedrijven en woningcorporaties zover te krijgen dat ze van het aardgas af gaan.
Dat plan wordt vrijwel zeker in het Klimaatakkoord opgenomen, bevestigen deelnemers aan de klimaattafel 'Gebouwde Omgeving' van oud-PvdA-leider Diederik Samsom aan de Volkskrant.

Belasting op stroom daalt
Wie aardgas blijft stoken, is in 2030 zo'n 380 euro per jaar meer aan energiebelasting kwijt. De belasting op stroom moet juist met meer dan de helft dalen. Op die manier moet de aanschaf van elektrische waterpompen financieel aantrekkelijker worden.

Het plan moet nog worden doorgerekend door het ministerie van Economische Zaken. Lage inkomens die door de plannen worden geraakt, moeten in het plan-Samsom worden ontzien door bijvoorbeeld de inkomstenbelasting te verlagen, of huurtoeslag en uitkeringen te verhogen.
De maatregelen hebben als doel om Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen te laten uitstoten, zoals in het regeerakkoord is afgesproken.

In 2007 sprak men in Rotterdam de ambitie uit in 2025 de emissies met 50% gereduceerd te hebben...Intussen zijn ze ruim 30% hoger. Het is maar één voorbeeld uit velen.

Nederland gaat dus van gas los. De regering streeft er naar dat deze transitie in 2050 zal zijn voltooid. Dat gaat veel NGO's en lokale politici niet snel genoeg. Ze vallen dan ook over elkaar heen om te verkondigen hoe snel we wel niet van gas los kunnen zijn.
Een kleine honderd gemeentes gaat er ondertussen van uit dat zij in of kort na 2030 geen woningen meer hebben die nog aardgas verbruiken. Dit tot verbazing van de Nederlandse energieproducenten die hen opriepen voorzichtig te zijn met dergelijke stoere taal die irreële verwachtingen wekt.

Gasconsumptie constant
Van gas los in 2030 betekent dat we van nu af aan elke week ongeveer 10.000 woningen van het gas af zouden moeten halen. Dat halen we voorlopig in de verste verte niet.
De Nederlandse gasconsumptie - en ook die van de ons omringende landen - blijft ondertussen gewoon op peil. Er zijn jaarlijkse fluctuaties die gerelateerd zijn aan de strengheid van de winter. Op de langere termijn zijn er fluctuaties die gerelateerd zijn aan de kolen en gasprijzen.
Van 2010 tot 2014 zorgden de relatief hoge gasprijzen en lage kolenprijzen ervoor dat gas vervangen werd door kolen. Die trend is nu gestopt en in 2015 en 2016 nam de gasconsumptie in Europa (EU-28) juist weer toe (met in totaal ongeveer 10%). Voor de komende vijf jaar wordt een constante vraag verwacht.

We moeten van het gas af, dat wil zeggen...van het Russisch gas. Daarom moet er ook onmiddellijk gestopt worden met de aanleg van Nordstream 2 pijplijn van Rusland naar Duitsland. Die mag niet. Want dan worden we in Europa afhankelijk van Russisch gas. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om, het gaat erom dat Rusland van de Europese markt verdrongen moet worden opdat de VS haar tig keer zo dure schaliegas aan ons kan slijten.

In de energiediscussie wordt het risico van overmatige afhankelijkheid van gas en olie uit Rusland vaak hoog opgespeeld. Ook in de klimaatdiscussie wordt het argument vaak gebruikt door de pleitbezorgers van zogenaamde duurzame energie als alternatief voor olie en gas.
Gazprom levert thans 40% van het Europese gas. Toch zijn mij geen gevallen bekend dat het bedrijf deze dominante marktpositie heeft gebruikt als instrument om (politieke) invloed op West-Europa uit te oefenen.
Daarbij moet worden bedacht dat handel tweezijdige afhankelijkheid schept. Voor het behoud van hun welvaart en sociale stabiliteit zijn de Russen even afhankelijk van ongestoorde levering als wij.
Conclusie: Russisch aardgas ter substitutie van Gronings gas is een optie die niet zonder zorgvuldige afweging van pro's en contra's zou dienen te worden verworpen.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Als de overheid ons gas toch niet voor een appel en een ei aan het buitenland had verkocht op langlopende contracten, die nog altijd van kracht zijn, dan had Nederland nog wel 100 jaar van goedkope gas kunnen profiteren. Een langlopend contract met Italië met een zwaar gesubsidieerde kubieke meterprijs. Een overblijfsel uit de koude oorlog, om Italië niet in het Soviet kamp te laten vallen.

Ik las dat 78% van de 8,5 miljoen huishoudens in Nederland op gas kookt. Dat komt neer op 6.630.000 huishoudens. Die moeten van de overheid allemaal elektrisch gaan koken. Waar gaan we de elektriciteit vandaan halen als half Nederland om 6 uur zijn elektrische kookplaat aanzet? En stel dat ze alleen de 2 grote pitten hiervoor gebruiken van stel elk 2200 Watt. Dat is dan 2.2KwH * 6.630.000 huishoudens = 14.586.000 KwH = 14,586 GigaWatt
Eemscentrale is de grootste van Nederland met een capaciteit van 1.56 GigaWatt.
Wil de overheid dit plan doorvoeren dat moeten ze nu als de gesmeerde bliksem gaan beginnen met het bijbouwen van 10 Eemscentrales. En raad eens met welke brandstof de stoom voor de turbines gegenereerd worden? Met gas natuurlijk, want meest milieuvriendelijk. En vergeten we voor het gemak maar even dat het gehele elektriciteitsnet vervangen moet worden omdat het de vraag anders nooit aankan, want vergeet ook niet de forse toename van elektrische auto's. Dat zal ook fors meer vermogen vragen van het net.

De regering kan veel willen, maar kan zij mij ook even uitleggen hoe zij dit willen realiseren? Waar bijvoorbeeld gaan we 10 Eemscentrales bijbouwen om dit te kunnen invoeren?

En voor de mensen die roepen van zonnepanelen en windmolens zijn de oplossing.. Nou daar heb je wat aan op een windstille donkere winteravond om 18:00 uur
Waarom denk je dat de overheid die "slimme meter" zo graag wil forceren? De netbeheerders (=overheid) willen van vraag gestuurd naar aanbod gestuurd, m.a.w. als iedereen op een windstille donkere winteravond wil koken terwijl er geen aanbod is, dan wil de netbeheerder daarop kunnen sturen.
En dat kan op prijs...!
Last Edit:5 jaren 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 jaren 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Van Gas Los werd gestart door katertje

Posted 5 jaren 7 maanden geleden #49246

Huiseigenaren willen duidelijkheid over loskoppeling gasnet

Nederlandse huiseigenaren hebben volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) veel vragen over de ambitie van de overheid om alle Nederlandse woningen van het gasnet los te koppelen en willen duidelijkheid daarover.

VEH wil dat minister Henk Kamp van Economische Zaken die duidelijkheid ''over de gevolgen van het loskoppelen'' geeft.
De VEH vindt verder dat Kamp met een ''handelingsperspectief voor huishoudens'' moet komen. Daarin moet onder meer duidelijkheid worden gegeven over de alternatieven voor gas en de voors en tegens van die alternatieven.
Ook het tijdspad van de verandering is belangrijk, omdat die bepalend kunnen zijn voor de beslissing om bijvoorbeeld een cv-ketel te vervangen of toch juist al te investeren in een warmtepomp.

Verder moet er duidelijkheid komen over de kosten van de afkoppeling en wie daarvoor opdraait. Volgens directeur belangenbehartiging Rob Mulder van de VEH kunnen die kosten tot 50.000 euro per woning oplopen.
Uit een onderzoek van VEH onder de eigen leden bleek dat 90 procent van de huizenbezitters op de hoogte is van de ambities van de overheid. Iets meer dan de helft kan zich vinden in de plannen. 20 procent wil aardgas in de woning behouden.
De overheid wil dat huishoudens in 2050 niet langer afhankelijk zijn van aardgas. Dat wordt nu nog in veel woningen gebruikt voor verwarming, warm water en koken. Volgens VEH moeten 4,2 miljoen particuliere huiseigenaren hun woning aanpassen.

bron: VEH
Last Edit:4 jaren 7 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 4 jaren 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.308 seconden