breuk tussen vakbonden bij het Rijk?

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
  • Geblokkeerd
  • Geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
  • Thanks: 16868

breuk tussen vakbonden bij het Rijk? werd gestart door gnor

Posted 7 jaren 6 maanden geleden #43105
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...ekoeld.9483412.lynkx

Het botert momenteel niet tussen de vakbonden voor overheidspersoneel. De grootste, FNV Overheid, weigerde afgelopen vrijdag een handtekening te zetten onder de onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel. De Chr. Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP), de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) en het Ambtenarencentrum (AC) gingen wel akkoord. Een schisma binnen de vakbeweging is in deze situatie vrij uniek.

Met de ondertekening van het loonruimteovereenkomst is er een einde gekomen aan 4,5 jaar een nullijn voor rijksambtenaren. Zij krijgen er 5,05 procent bij en in september wordt eenmalig 500 euro uitgekeerd. Ook komt er die maand nog een loonstijging van 1,25 procent. Er is inmiddels al 0,8 procent met terugwerkende kracht vanaf januari uitbetaald en per er 1 januari 2016 stijgt het loon nog eens met 3 procent. (N.B. Standpunt CNV c.s.)

De FNV Overheid is niet tevreden over het akkoord. ‘Er is nog heel veel onduidelijk,’ zegt Marco Ouwehand, ‘daarom hebben we de overeenkomst niet getekend. Het is een hele ingewikkelde puzzel en we wilden ons niet onder druk laten zetten zo vlak voor het reces.’ Marco Ouwehand is zeer verbaasd over een aantal zaken waar de andere bonden mee akkoord zijn gegaan. ‘Die 5 procent verhoging klopt ten eerste niet. Daar zit al de 0,8 procent pensioencompensatie in die we eerder hadden gekregen. Dat is dus gewoon dubbel tellen,’ aldus de vakbondsman. ‘Verder zijn er in het uiteindelijke akkoord een aantal vitale punten verdwenen die er eerder wel afgesproken waren. Minder flexbanen bijvoorbeeld en alle verslechteringen van tafel.’

<Al met al denk ik dat de FNV m.i. terecht minder snel instemt dan het CNV. Dit simpel omdat het oude AR-stempel binnen het CNV nog steeds zorgt voor een slavenmentaliteit. Zo langzamerhand kun je je zelfs gaan afvragen wat het nut van bonden is om mensen jaren op de nullijn te zetten en de bondsbestuurders te laten aanrotzooien. Dat enkel om t.z.t. misschien een leuke andere job te krijgen (denk aan Wim Kok) >

aanvulling:
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...ren-in.9483377.lynkx
Niet alleen rijksambtenaren, maar ook gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging in 2016. Dat zijn de bonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeengekomen in een Loonruimte-overeenkomst Publieke Sector 2015-2016. De loonstijging bedraagt 1,4 procent per 1 januari 2016 en geldt voor 165.000 gemeenteambtenaren. Dinsdag 7 juli werd al bekend dat gemeenteambtenaren per 1 oktober 2015 én per 1 juli 2016 een eenmalige uitkering van 0,74 procent krijgen, waarbij de uitkering in 2016 structureel kan worden gemaakt.(onderstreping Gnor)

Met de eenmalige uitkeringen van 0,74% werd respectievelijk het pensioenakkoord uit 2014 en 2015 uitgevoerd. Daarbij werd de afspraak gemaakt dat als voor 1 juli 2016 een nieuwe cao voor gemeenten is afgesloten de eenmalige uitkering in 2016 omgezet wordt in een structurele loonsverhoging. De loonstijging van 1,4 procent per 1 januari 2016 is mogelijk door de verlaging van de ABP werkgeverspremie.
Door verandering van de indexeringssystematiek van pensioenen wordt de pensioenbijdrage in 2016 gebaseerd op prijsindexatie in plaats van op de loonontwikkeling. Daardoor wordt het werkgeversdeel van de pensioenpremie lager. Dat deel wordt aangewend voor de loonstijging. Ook het lagere werknemersdeel van de ABP-premie heeft een positief effect op het netto loon van de ambtenaren. In totaal levert dat een stijging van het nettoloon van 1,4 procent op.
< Met prijsindexatie kun je makkelijker rommelen dan met (gemiddelde) loonontwikkeling. We weten allemaal wat geschoonde prijsindexcijfers inhouden. Maakt uw borst(en) dus alvast maar nat.
De laatste alinea geeft duidelijk aan dat er sprake is van sigaren uit eigen doos. Het verlaagde werkgeversdeel wordt omgezet in loonstijging. Het kost de werkgever (VNG namens gemeenten) dus niets. Het lagere werknemersdeel betekent een hoger brutoloon, extra belastinginkomsten voor het Rijk, en een iets hoger netto loon. Kip ik heb je. De reacties zijn niet mals, maar we zijn gelukkig (denkt men) nog niet zover als in Griekenland.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:7 jaren 6 maanden geleden door gnor
Laatst bewerkt 7 jaren 6 maanden geleden doorgnor. Reden: aanvulling gemeenten
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.312 seconden