Belangrijk Ontslaggolf ZORG door maatregelen Asscher / Kleinsma (PvdA)

 • dirko
 • dirko's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
8 jaren 3 maanden geleden #39707 door dirko
*
De hervormingen in de zorg leveren opnieuw gesteggel op in de coalitie. De PvdA probeert kiezers te werven voor de gemeenteraadsverkiezingen door te stellen dat hun wethouders massa-ontslagen in de thuiszorg kunnen afwenden.

Minister Schippers (Volksgezondheid) benadrukt tegelijkertijd dat de zorg er is om mensen te helpen die het nodig hebben,
„en dus niet om mensen aan het werk te houden”.

Samsom stelde gisteren dat een stem op PvdA-wethouders betekent dat massa-ontslag in de thuiszorg kan worden voorkomen. Dat was een opmerkelijke bewering, want de hervormingen zijn juist de oorzaak voor eerder aangekondigde massaontslagen, zoals die van 1100 thuiszorgers van het bedrijf Sensire in de Achterhoek.

*

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 4 maanden geleden #39625 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw...4.lynkx?utm_source=B
<Zoekt het ff zelluf uit.
Het is bekend dat onder niet-WMO klanten van alle leeftijden maar vooral van 65 en ouder nogal wat mensen schuilen die in het geheel niet geïnteresseerd zijn in de zegeningen(?) van de digitale maatschappij.
Dat is die mensen hun goed recht maar ze worden door allerlei figuren die denken voor een ander te kunnen denken, gedwongen mee te doen linksom of rechtsom; vaak via derden. Daarom viel dit artikel me op en vroeg ik me (wederom) af voor wie de wijzigingen nu plaatsvinden; voor de klanten of voor de organisaties.>

Nu de extramurale begeleiding van licht verstandelijk beperkten per januari 2015 naar de (gemeentelijke) WMO wordt overgeheveld, zal er een groter beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid van deze groep.

<Minder begeleiding wordt afgekocht met een speeltje dat straks in de praktijk of meer werk oplevert of betekent dat de knop wordt omgedraaid omdat de klant een te groot beroep doet op hulp. Wat me het meest stoort in dit artikel zijn al die aannames zoals het zou kunnen dat, mogelijk enz. Daarnaast blijkt dat zorg en onderwijs hier samen achter staan wat kan wijzen op eigen belang.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 4 maanden geleden #39614 door gnor
In het enorme decentralisatieproces waarbij gemeenten verantwoordelijk worden voor de zorg, heeft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opnieuw een hobbel genomen. Het gaat om de steun aan kwetsbare groepen zoals gehandicapten om te zorgen dat ze zelfstandig kunnen blijven functioneren. Hier gaat ruim 178 miljoen euro in om. Van Rijn heeft afspraken gemaakt met de gemeenten en MEE Nederland, schreef hij aan de Tweede Kamer dinsdag. MEE zorgt momenteel voor de ondersteuning. Het gaat dan om kortstondige hulp aan mensen met een beperking en hun naaste omgeving.

Gemeenten kunnen straks zelf steun aan kwetsbare groepen gaan verzorgen of een nieuwe instelling hiervoor inhuren. Maar in de praktijk zal het er waarschijnlijk op neerkomen dat zij MEE gaan inhuren om deze taken te blijven doen. In 2012 ondersteunde MEE ruim 101.000 mensen. Er werken bij deze onafhankelijke organisatie meer dan 3500 mensen verdeeld over ongeveer 70 locaties.

www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...&utm_campaign=nieuws

Mijn vraag blijft of de gehandicapten nog iets zien in de hobbelnemer Van Rijn. Steeds meer krijg ik de indruk dat het gaat om de organisaties en niet om de klanten. Het wordt mooi gebracht maar de uitwerking zal moeten bewijzen of deze mooie praatjes hout snijden.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 4 maanden geleden #39566 door gnor
Op diverse plekken in Nederland worden plannen gesmeed om een ‘zachte landing’ voor de thuiszorg voor te bereiden. Het budget dat gemeenten voor huishoudelijke hulp van het rijk krijgen, wordt per 2015 met 40% gekort. De plannen moeten de gevolgen voor hulpbehoevenden, medewerkers en de gemeentekas zo veel mogelijk dempen.

<Het gaat er dus niet om dat er adequate zorg wordt verleend maar dat het er op lijkt.
Klanten en medewerkers hebben niets aan demping want er lijkt eerder sprake te zijn van dumping. De enige die nooit een werkelijk probleem ondervindt is de gemeente, hoe hard er ook wordt gepiept, want steeds weer wordt de kas aangevuld zodra de bodem in zicht dreigt te komen. En we weten allemaal wie de kas vult.>

De gemeente Eindhoven gaat de bezuiniging op de huishoudelijke hulp gefaseerd invoeren, zo is recent besloten. De gemeente wil hiermee gedwongen ontslagen voorkomen en de hulp continueren voor Eindhovenaren die dat nodig hebben. ActiZ − de organisatie voor zorgondernemers − heeft samen met vakbonden en zorgorganisaties bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een sectorplan ingediend voor banenbehoud in de hele ‘VVT-branche’ (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg).

<De gemeente Eindhoven geeft zelf al aan wat ik hiervoor schreef: de hulp continueren voor degenen die dit nodig hebben. Dit impliceert dat er op dit moment kennelijk velen zijn die onterecht hulp ontvangen. Een rare opmerking lijkt me.>

Onderdeel van het plan is de invoering van de gesubsidieerde dienstencheque. Inwoners die het zich financieel kunnen veroorloven, betalen iets meer voor hulp zodat er meer gemeentegeld overblijft voor minder draagkrachtige inwoners.

<Hier wordt doodleuk een extra belasting ingevoerd voor degenen die hulp nodig hebben. Dit betekent ook dat er weer een staffel bijkomt wat natuurlijk tot uitvoeringsproblemen gaat leiden omdat de eenvoud van het systeem, die al ver was te zoeken, nu helemaal los wordt gelaten. >
Ook biedt het plan ruimte om mogelijke veranderingen voor inwoners stapsgewijs te laten ingaan. De gedachte is dat door onder meer maatwerk in de wijk en activering van de inwoners de vraag naar huishoudelijke hulp minder wordt.

<Laten we nu eindelijk eens stoppen met het woord "maatwerk" het is een woord dat politiek geheel verkracht is en derhalve geen enkele waarde meer heeft behoudens voor de overheid om de rechterlijke toets te omzeilen.>

Met deze gesubsidieerde coupons kunnen cliënten huishoudelijke hulp inkopen. Als gemeenten overgaan tot invoering van de cheques, hoeven ze de huishoudelijke zorg niet aan te besteden, maar kunnen inwoners zelf bepalen wie ze als hulp in huis halen, verduidelijkt ActiZ-directeur Aad Koster.

<Dus weer een PGB erbij. Daarnaast moet je je afvragen of dit voor de klant en de hulpverlener wel een normale relatie is. Veel hulpverleners, de gemeente is gek op Alpha-hulpen die lekker minder dan het wml vangen, zullen het bijltje er bij neer gooien. Dat wordt onderkend.>

Hulpen bij het huishouden die niet kunnen doorstromen naar een andere functie kunnen dankzij de dienstencheque hun baan, inkomen en sociale zekerheid behouden en wordt voorkomen dat ze in het zwarte circuit verdwijnen, stelt ActiZ.

<Stel je voor dat ze het zwarte circuit ingaan; is dat zo erg? Ja, de Overheid krijgt minder geld binnen. Is dat erg? Nee, want in Amsterdam en elders heeft men er toch ook geen moeite mee om miljoenen in illegalen te pompen.>

Geniet zolang het kan, want wat in Nederland volgt is enkel dwang.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...thuiszorg-in-de-maak

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 4 maanden geleden - 8 jaren 4 maanden geleden #39560 door katertje
"De zorg is geen markt". Ronkende verkiezingsspeeches van Samsom, snerend naar de VVD. De crisis had bewezen dat de oude politiek, waarin het toezicht op de markten was afgeschaft en publieke voorzieningen uit handen waren gegeven, hadden gefaald.

Na de verkiezingen werd onder leiding van de PvdA nog meer marktwerking in de zorg ingevoerd; recht op zorg (AWBZ) afgeschaft; thuiszorgers massaal ontslagen en de bijstand ingejaagd; sociale werkplaatsen finaal afgebroken; werkenden het laatste stukje arbeidsbescherming afgenomen. Want zo zouden we "sterker en socialer uit de crisis komen".

Wat crisis?
De crisis is een leugen, een onvoorstelbare infame leugen! De leugen zegt dat we moeten bezuinigen. De leugen wordt gebruikt om mensen te doen geloven dat ander beleid niet mogelijk is. Dankzij de crisisleugen kunnen VVD en PvdA bezuinigingen doorvoeren en de burger het slachtoffer maken van het particulier initiatief.

Waarom zien we het niet? Waarom zien we niet dat slechts de bedrijven groot belang hebben bij de genomen maatregelen. Waarom zien we niet dat werknemers ontslagen worden om na een verkort WW-traject in de bijstand te belanden, en vervolgens vanuit de bijstand verplicht moeten gaan werken bij niet zelden hetzelfde bedrijf waar ze ontslagen zijn. Nu dus niet meer tegen minimaal het minimumloon maar voor een habbekrats. Bedrijven betalen voor bijstandswerkers slechts een zeer gering bedrag aan de gemeenten en hoeven geen werkgeverspremies voor hen af te dragen.

Waarom zien we de verbanden niet?
Waarom zien we niet dat deze maatregel een gluiperige, verkapte aanslag is op het hier geldende minimumloon? Natuurlijk durft men (vooralsnog nog)niet rechtstreeks het minimumloon ter discussie te stellen. Een golf van protest zou Nederland overspoelen, onrust, opstand. Het Malieveld zou te klein zijn.

Daarom proberen de kille saneerders van Rutte-II vertwijfeld de leugen van crisis in stand te houden. Zonder die leugen is het onmogelijk Nederland zoveel ellende door de strot te wringen.

Jawel, er zijn crises geweest. In de bankwereld! En wat hebben de regeringen gedaan? Die hebben er in opdracht van Brussel voor gekozen deze bancaire crises te laten betalen door de burger i.p.v. de falende banken gewoon failliet laten gaan zoals in Ijsland. Want de banken regeren de Europese Unie, en VVD en PvdA, samen met hun meest "geliefde oppositiepartijen" D66,CU en SGP, vinden het kennelijk wel best dat burgers creperen.
Laast bewerkt: 8 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
8 jaren 4 maanden geleden #39556 door dirko
*
zonder woorden, met de groeten aan Zwamsom en Melkert , c.s....... (...LINK, klik erop om te lezen)
...

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 4 maanden geleden #39533 door gnor
Dirko schreef: quote Thuiszorginstellingen en verzorgingshuizen staan aan de vooravond van een ontslaggolf. Als gevolg van de bezuinigingsplannen van het kabinet verwachten zorginstellingen komend jaar 55 duizend medewerkers te moeten ontslaan.

De klanten bij Sociale Zaken moeten 5x per week solliciteren ook naar banen in de Zorg. De ambtenaren raken steeds meer van het pad. het gaat enkel nog om de formele regel, zoals ik voorheen ook bij nogal wat collega beleidsmedewerkers tegen kwam, en niet om de realiteit van alle dag.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 4 maanden geleden #39532 door gnor
De decentralisaties kunnen volgens de Rotterdamse bestuurskundige Menno Fenger leiden tot een groeiend aantal indicaties voor zware zorg of een groeiende instroom in de Wajong.
Inzet is dat dit niet zal gebeuren, maar dat is Haags wensdenken,’ zegt hij.

‘Uit al het onderzoek over indicatiestellers weten we dat zij zich eerder laten leiden door wat de situatie nodig heeft dan door de wensen van hun hogergeschikten. Denken zij dat zware zorg nodig is, of willen ze het lastige gesprek niet aan, dan zal die zware indicatie er komen.
Zeker wat de Wajong betreft. Dat is de enige regeling waar je plat gezegd met enige relaxtheid in kunt zitten omdat er anders dan in de Participatiewet minder achter je broek wordt gezeten.’

De stelling is dat een poortwachtersysteem dat allemaal tegenhoudt.

Bestuurders en raadsleden moeten volgens Fenger de instroom ‘op het laagste niveau, bijna van dag tot dag monitoren. Is het vermoeden dat te veel twijfelgevallen worden afgeschoven naar de Wajong, dan moeten zij zich afvragen hoe ze ambtenaren beter kunnen toerusten om sterk te zijn of accommodatie te leveren richting participatie.’ Fenger is positief over de aanpassingen in de Wajong die staatssecretaris Klijnsma de oppositie in de Tweede Kamer heeft voorgesteld.

<Weer een bestuurskundige die niet weet hoe het bestuur aan de basis er werkelijk uitziet. De ambtenaren worden nl. niet door de Raad aangenomen en ook niet gevolgd. Daar hebben raadsleden, zeker in kleinere gemeenten helemaal geen tijd voor naast hun normale job als boer, tuinder of weet ik veel. Deze bestuurskundige kan zich, zo schrijft men, vinden in de wijzigingen van de Wajong door Klijnsma. Dat lijkt heel wat maar wiens brood....enz.
Een van de personen die hierop reageerde, schreef: Bestuurskundigen, hoogleraren en ander wetenschappelijk volk, ze hebben geen idee van de werkelijkheid. Hier kan ik me zeker in vinden want elke keer weer blijkt dat de bestuurders/wetgevers niet te rade gaan bij de basis maar in de ivoren toren.>

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...in-de-wajong.9204475 .

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 4 maanden geleden #39531 door Prof.mr.dr.Zondervan
*
Beste leden van Tref.eu

Het is zelfs vele malen erger gesteld met de effecten van de rampzalige bezuinigingspolitiek van dit linkse kabinet.
Voortkomend uit de richtlijnen van 'Bilderberg' en 'Brussel' is er een massale nivelleringsoperatie aan de gang die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Je zou het zelf een 'ontmenselijkings-operatie' kunnen noemen; maar zover ga ik hier nog -let wel- NOG niet.
Hoe men dit in de praktijk aan het invullen is leest u HIER
-
Uw volkslied -dat er nooit zou komen, zoals 'Brussel' toezegde, zingt het al: "Alle Menschen Werden Brüder" met dezelfde beloning. Of je nu in Bulgarije woont of in Nederland; dat blijft onbelangrijk.

U weet waarop u zou moeten stemmen om de NExit, zoals beergelegd in het rapport van EC, ten uitvoer te brengen en de toekomst van alles wat ons lief en kostbaar is te behouden voor ons nageslacht.
U kunt met uw klompen aanvoelen wat er gebeurt wanneer u de verkeerde keuze maakt.

Een prettig weekend gewenst door
Uw dwd
WFZ

.

De waarheid is heel simpel: de waarheid en niets dán de waarheid.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
8 jaren 4 maanden geleden - 8 jaren 4 maanden geleden #39530 door dirko
*
Thuiszorginstellingen en verzorgingshuizen staan aan de vooravond van een ontslaggolf. Als gevolg van de bezuinigingsplannen van het kabinet verwachten zorginstellingen komend jaar 55 duizend medewerkers te moeten ontslaan.Zorginstellingen die niet tijdig inkrimpen, lopen het risico failliet te gaan

Dit zegt directeur Aad Koster van werkgeversorganisatie van zorgbedrijven Actiz. Het overgrote deel van de zorgmedewerkers werkt in deeltijd. Omgerekend naar een voltijdwerkweek verdwijnen er dertigduizend banen bij de zorginstellingen.

Lees over de gevolgen van de maatregelen van dit RAMPEN-KABINET in: de Volkskrant .. (...LINK, klik erop om te lezen)

...en: de gruwelstory in de realiteit : De Achterhoekse zorgorganisatie Sensire had niet alleen plannen om middels een schijnconstructie al haar thuishulpen te ontslaan en goedkoper aan te nemen, maar had daarover zelfs een deal met verschillende gemeenten. Een reconstructie...hier in FTM .. (...LINK, klik erop om te lezen)
*

*

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laast bewerkt: 8 jaren 4 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko