Vraag Vergrijzing? Ordinaire diefstal !!

  • uilenspiegel
  • uilenspiegel's Profielfoto
  • Bezoeker
  • Bezoeker
9 jaren 2 maanden geleden #37067 door uilenspiegel
Soms Gnor, droom ik ervan dat die dijken doorbreken en we zo het criminele zootje wat hier,gratis en voor niks , is neergestreken,kwijtraken. Of ik krijg de neiging om ze zelf door te steken,gna,gna.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 jaren 2 maanden geleden #37065 door gnor
Even iets verderop dan de Nederlandse AOW. Een basisvoorziening die er overigens over 30-50 jaar niet meer zal zijn. Dan is de bedelnap de vorm van inkomensbedeling.

Tegenstrijdige berichten uit Europa over eCall. Dat zijn volgchips van de Nederlandse Philipsdochter NXP (bekend van hun grote invloed op VVD MEP'ers) die in alle auto's komen om levens te gaan redden. (GS)
Daarom is het systeem door de EU per 2015 verplicht gesteld in alle nieuwe auto's. Maar wat kan het ding nou precies? De EU zelf schrijft dat "the system is only active when an accident occurs". Maar in een artikel waaraan de chipmaker zelf heeft meegewerkt, staat te lezen: "Een auto met eCall maakt, net als een mobiele telefoon, via de simkaart continu contact met de gsm-palen waar de auto langsrijdt. De telecomprovider weet hierdoor altijd waar iedere auto is."

>Wederom een voorbeeld van de niet te vertrouwen overheid die enkel meer mogelijkheden ter beschikking wil hebben om de burger verder uit te zuigen. Elke keer weer schiet men om het zo te zeggen met een mug op een olifant.
Een plasje water op het aanrecht betekent bij de politiek dat Nederland dreigt te overstromen en dat we daarom hogere dijken moeten bouwen. Over de leugenachtigheid van het EU-apparaat wil ik het niet eens hebben; ongekozenen moeten hun sm.ond houden.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, uilenspiegel, dirko, ilse

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 2 maanden geleden - 9 jaren 2 maanden geleden #37062 door katertje
Over het AOW-bedrog waar ik het in de vorige reactie over had.

U weet van de maatregel dat gepensioneerden met een pensioen boven de 18.000 euro jaarlijks, gaan meebetalen aan het instandhouden van de AOW. Zo gaan gepensioneerden betalen voor de blunders van de overheid. Hoe het precies in elkaar zit, wilde ik weten. Daarom wat gaan snuffelen op het internet. www.AOW-bedrog geeft onderstaande uitleg.

Nederlanders hebben recht op een AOW-uitkering vanaf 65 jaar. Gedurende hun werkzame leven dragen zij loonheffing af, waaronder de AOW-premie. Momenteel is de hoogte van deze premie 17,9 procent. Als het goed is, gebruikt de overheid deze premie-inkomsten voor de AOW-uitkeringen.

In 2007 bedroeg het totale premieplichtig loon € 193 miljard. Bij een AOW-premieheffing van 17,9 procent vloeit er dus € 34,6 miljard in de AOW-kas.

Uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de overheid in 2007 voor € 25,2 miljard uitkeerde aan 2,6 miljoen 65-plussers. Dat betekent dus een overschot van € 9,4 miljard.

Maar wat blijkt: om dat bedrag van € 25,2 miljard aan de AOW'ers te kunnen uitkeren, was uit de schatkist nog een extra bedrag van € 8,4 miljard nodig, omdat het surplus in de AOW-kas niet toereikend was !(???). In de AOW-kas was slechts € 16,8 miljard aanwezig voor de AOW-uitkeringen in 2007. Hoe kan dat? Waar zijn die andere € 17,8 miljard, die ook in de AOW-kas hadden moeten zitten, gebleven?

De Vergrijzing! Door de vergrijzing wordt de AOW onbetaalbaar! Politici schreeuwen dat de vergrijzing dit tekort veroorzaakt en de media kakelen, zoals gewoonlijk, politici na zonder het bedrog van het ministerie van Financiën en de goedkeuring door de Tweede Kamer uit te zoeken.

We gaan terug naar het jaar 1990 toen professor Oort de aftrekbare belastingvrije sommen, naast de inkomstenbelasting, ook toepaste op de premies volksverzekeringen. Er kwam dus een korting op de AOW-premie. Toen in 2001 onze welbekende PvdA-er Wouter Bos, staatssecretaris van Financiën was, werd het totaal van aftrekbare sommen omgezet in heffingskortingen, de huidige korting op de loonheffing.

Hiermee verdween de overzichtelijkheid voor de burger geheel. Het gegoochel met de door de werkende Nederlanders opgebrachte AOW-premie kon beginnen, achter de rug van de burgers om.

Volgens de Algemene Rekenkamer is het tekort van € 17,8 miljard op de AOW-begroting het gevolg van die belastingwijziging uit 2001. Sinds dat jaar worden de premie- en belastingopbrengsten op één grote hoop gegooid. De heffingskortingen, zoals de kinderkorting en de arbeidskorting, worden hiervan afgetrokken.

De onderzoekers van de Algemene Rekenkamer stellen, dat de werkende Nederlanders momenteel meer dan genoeg AOW-premie afdragen om de oudedagsvoorziening van alle 65-plussers te bekostigen. Hierboven voor 2007 al voor u uitgerekend. De premie voor werkenden kan volgens dezelfde onderzoekers zelfs omlaag naar 13,2%.

De gevolgen van de omzetting van aftrekbare sommen naar heffingskortingen zijn zwaar onderschat. Het veroorzaakte een onvoorziene verschuiving van premieopbrengsten naar belastingen van vele miljarden per jaar. Om de AOW-uitkering volledig te kunnen betalen, moet het ministerie dus geld teruggestorten via de zogeheten BIKK-procedure, die ten onrechte officieel aangemerkt wordt als “rijksbijdrage”.

Volgens de Algemene Rekenkamer maakt de overheid gebruik van een verkeerde verdeelsleutel. Door de verschuiving van premieopbrengsten naar belastingen wordt het AOW-geld deels gebruikt voor het betalen van de heffingskortingen. In 2007 kwam er € 34,6 miljard binnen aan AOW-premie. Door de verkeerde verdeelsleutel bleef daar, na aftrek van de heffingskortingen, € 16,8 miljard van over.

De hysterie als zou de AOW onbetaalbaar zijn. Je gaat je afvragen of de meeste Tweede Kamerleden eigenlijk wel een idee hebben waar ze mee bezig zijn? De moeite nemen zich te verdiepen in de materie. Of vinden zij het allemaal wel prima?
Maar het resultaat van dit bedrog is dat de door de werknemer te betalen loonheffing wordt verminderd met heffingskorting(en) die ze zelf hebben betaald met AOW-premie, de gepensioneerden mogen opdraaien voor de blunders van de overheid en door deze vestzak-broekzakpolitiek hun AOW in gevaar komt, dat wil zeggen: bij een pensioeninkomen van 18.000 euro per jaar kunnen ze dokken.

Geweldig zo'n betrouwbare overheid, toch? Je gaat je afvragen of de overheid ooit gedeugd heeft.
Laast bewerkt: 9 jaren 2 maanden geleden door katertje. Reden: taalfout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, Marianne, uilenspiegel, ilse, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 2 maanden geleden - 9 jaren 2 maanden geleden #37058 door katertje
Diefstal in de polder.

In de afgelopen jaren onze volksverzekeringen geplunderd en zijn de reserves verdwenen waaruit werknemers- en volksverzekeringen betaald moeten worden. Dat komt doordat de heren rekenmeesters de premies te laag hebben vastgesteld en doordat bovendien bij sommige fondsen de opgebrachte premie voor iets anders is gebruikt, waardoor er te weinig over bleef voor de
volksverzekeringen. Dat is moedwillig gebeurd. Want daarmee daalden de loonkosten voor de werkgevers, zonder dat de werkenden dat in hun koopkracht merkten.

Door de te lage premieafdracht komt het zorgverzekeringsfonds tekort. Niet door de vergrijzing!
Het moedwillig opgebouwde tekort in dit fonds wordt als argument gebruikt om de aansturing en onherroepelijk ook het niveau van de zorg te wijzigen.Door als overheid de verantwoordelijkheid voor de zorg te ontlopen met overdracht aan "de markt", hoopt men verder te bezuinigen. Dat gebeurt dan op dezelfde manier waarmee het openbaar vervoer in 15 jaar is uitgekleed op dienstverlening en arbeidsvoorwaarden.

De AWBZ-pot komt al langer geld te kort doordat de binnenkomende premie voor een deel gebruikt wordt om belastingvrijstellingen uit te bekostigen. Het daardoor ontstane tekort voor de AWBZ werd het voorwendsel om daarop te bezuinigingen door delen van de aanvullende zorg te privatiseren. Met de thuiszorg als voorbeeld: de dienstverlening werd voor gebruikers chaotisch; de arbeidsvoorwaarden zijn belabberd, hoge werkdruk; veel onprofessioneel en frauderend management.

De AOW-pot is al jaren geleden leeg gelopen. Dat komt om te beginnen door de belastingwijziging van 1990 ten gunste van hogere inkomens, waardoor te weinig premie voor de AOW binnenkwam. Om dat weer te repareren besloot de regering het oudedagpensioen aan te vullen uit de overige belastingen. Daaroverheen is er in 2001 een stelselherziening doorgevoerd waarbij sindsdien de binnenkomende premie voor de volksverzekering AOW wordt gebruikt om belastingvrijstellingen te bekostigen. Door dit oneigenlijk gebruik van de binnenkomende premie voor de AOW blijft er te weinig achter om de AOW uit te betalen. (Economisch Statistische Berichten 250108)

Inplaats van de volksverzekering die het oorspronkelijk was, wordt het ouderdomspensioen nu betaald uit een gemengd belasting- en premiestelsel. Het financieringsprobleem van de AOW is dus niet veroorzaakt door de vergrijzing, maar door afromen van het vermogen, inkomenspolitiek,
belastingtechnocratie en bezuinigingsdrang.

Op de AOW uitgaven is vervolgens bezuinigd door het niveau van de uitkeringen omlaag te brengen. Dat gebeurde door zo af en toe de ouderdomsuitkering te ontkoppelen van de vooruitgang in de cao lonen. Daardoor is tussen 1980 en 2007 het ouderdomspensioen ruim 15% achteruit gezet op de lonen. Om nog verder op de AOW uitgaven te besparen wordt nu geroepen dat er tot een hogere leeftijd moet worden doorgewerkt

De fondsen voor het aanvullend bedrijfs(tak)pensioen zijn in het verleden beroofd door zowel overheid als bedrijven. Terwijl werkenden verplicht moeten afdragen aan de pensioenfondsen, is het vermogensbeheer vaak jammerlijk onprofessioneel, werden de werkgevers vrijgesteld van een deel van hun premiebetaling, en zijn veel pensioenvermogens afgeroomd door de moederbedrijven. Het beste pensioensysteem in de geïndustrialiseerde landen is daarmee stilletjes gesloopt. Daardoor blijven nu de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenrechten achter bij de loonstijgingen in de sector

Het is een leugen dat crisis en vergrijzing de stelselwijzigingen in de volksverzekeringen onvermijdelijk hebben gemaakt. Moedwillig zijn de stelsels in de loop der jaren sluipend afgebroken om de loonkosten voor de wergevers -dat zijn ondernemingen en overheid- te verlagen. Door de premies voor volksverzekeringen een paar procent te laag vast te stellen, daalden de loonkosten van werkgevers navenant.

Voor ondernemingen betekent dat subsidie op hun winsten, betaald door het personeel. De truc hierbij is dat werkenden dat niet direkt merken, omdat het op hun koopkracht geen invloed heeft. Tenminste, zolang ze nog werk hebben. Pas na het werkzame leven merken ze dat ze zijn opgelicht.

Er is de laatste jaren willens en wetens te weinig geld voor apart gezet. Daar is wel regelmatig voor gewaarschuwd, maar dat werd weggewuifd. Dit wanbeleid wordt verhuld door nu de propaganda te voeren dat de volksverzekeringen onbetaalbaar zijn geworden. Er zou een te groot beroep op gedaan worden. En toch, het is niet waar, het geld is onttrokken.

Uitgerekend de komende pensionering van babyboomers is absoluut geen onverwacht gegeven. Het is al 60 jaar lang bekend dat het er aan gaat komen. Daarom klopt het niet dat nu de leeftijd waarop je aanspraak kan maken op AOW daarom verhoogd moet worden. Het is een diefstal van de bevolking om èn winsten te subsidieren èn de staatskas te spekken.
Ondernemers en overheid weigeren de voorzieningen in stand te houden die bedoeld zijn om gewone mensen een inkomen te garanderen buiten het werkzame leven. Daar worden ondernemers en overheid zelf rijker van.
Daarvoor hebben ze de fondsen domweg geplunderd. Natuurlijk wordt dat zo niet verteld, om
dat toe te dekken wordt de publieke opinie misleid.

Wel flink doorwerken vandaag hoor !!
Laast bewerkt: 9 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], Marianne, uilenspiegel, dirko, ilse, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko