Vraag Geen hogere rekenrente voor pensioenfondsen

Meer
9 jaren 5 maanden geleden - 9 jaren 5 maanden geleden #35583 door katertje

gnor schreef : Het gaat in dit land niet langer om een % meer of minder. Waar het werkelijk om gaat is dat de oude politiek, op welke manier dan ook, weggevaagd moet worden. Een aanpassinkje hier of daar betekent enkel dat alles bij het oude blijft. Iemand die in het kader van een wao-project lijkt te zijn geparachuteerd en daar een gouden rolstoel aan overhoudt, is geen millimeter belangrijker dan de honderdduizenden die werkloos worden gemaakt of op andere manier in het verdomhokje worden geplaatst. Hoe kan deze misplaatste stscr. nu al weten dat er de komende jaren 8 miljard op de pensioenen wordt bezuinigd? De pensioenfondsen houden alles open en zij meldt een bedrag; viva Europa.Twittertje of SMSje vanuit Brussel?

Overigens is Plasterk niet te bewegen haast te maken met het wetsvoorstel voor het verhogen van de pensioenleeftijd voor politici.
Het wetsvoorstel om de pensioenen voor politici te hervormen ligt al weken op zijn bureau.

De Raad van State heeft al in december advies uitgebracht over het wetsvoorstel uitgebracht aan Plasterk. De wet zou rond 1 maart aan de Kamer worden aangeboden, maar is niet gebeurd.

Kijk, als er 4 Miljard aan bezuinigingen (stapelende lastenverhogingen) moet worden gevonden, wordt dat er op een achternamiddag door gejast maar het kabinet is uiterst behendig in het traineren van maatregelen die henzelf raken. Er wordt niet effectief op hun loon gekort en ook niet op hun pensioen. Het wetsvoorstel om de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) aan te passen, zodat ook politici op hun pensioenen gekort kunnen worden en hun pensioenleeftijd met die van de rest van Nederland mee kan stijgen, dateert al van september.
OP Kamervragen van Pieter Omtzigt en Madelein Van Toorenburg van het CDA had Plasterk het lef te antwoorden: "Ja, moeilijk, lastig en die regels verander je niet allemaal zomaar".

Dat kan kennelijk alleen waar het miljoenen gewone burgers betreft?
Laast bewerkt: 9 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, Marianne, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 jaren 5 maanden geleden #35582 door gnor
Het gaat in dit land niet langer om een % meer of minder. Waar het werkelijk om gaat is dat de oude politiek, op welke manier dan ook, weggevaagd moet worden. Een aanpassinkje hier of daar betekent enkel dat alles bij het oude blijft. Iemand die in het kader van een wao-project lijkt te zijn geparachuteerd en daar een gouden rolstoel aan overhoudt, is geen millimeter belangrijker dan de honderdduizenden die werkloos worden gemaakt of op andere manier in het verdomhokje worden geplaatst. Hoe kan deze misplaatste stscr. nu al weten dat er de komende jaren 8 miljard op de pensioenen wordt bezuinigd? De pensioenfondsen houden alles open en zij meldt een bedrag; viva Europa.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker, Marianne, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 5 maanden geleden #35581 door katertje
Jette Klijnsma, de staatssecretaris van (A)Sociale Zaken voelt helemaal niks voor een aanpassing van de rekenrente. Stabiliteit van de pensioenen van alle generaties zijn gebaat bij handhaving van de rekenrente. Dat heeft zij de Tweede Kamer laten weten. Een hogere rekenrente zou weliswaar betekenen dat er nu niet gekort hoeft te worden, maar leidt er toe dat voor toekomstige pensioenen minder geld opzij wordt gezet. En zegt Klijnsma: "De kwetsbaarheid voor tegenvallers neemt dan toe. Dat is niet de bedoeling. Elke generatie moet kunnen rekenen op een goed pensioen".

In een debat met de Tweede Kamer op 6 februari jl. vroegen meerdere partijen of Klijnsma in de verbeterde rendementen bij diverse fondsen geen aanleiding ziet de rekenrente aan te passen, zodat deze niet zouden hoeven te korten op de pensioenen.

Klijnsma: “Pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor de nakoming van de gemaakte afspraken. De overheid stelt met het financieel toetsingskader in de Pensioenwet regels om te bevorderen dat fondsen de pensioenen ook daadwerkelijk kunnen uitbetalen”. De rekenrente speelt hierbij een centrale rol. Die bepaalt hoeveel geld de fondsen nu opzij moeten zetten om alle toegezegde pensioenen met een hoge mate van zekerheid na te kunnen komen.

Staatssecretaris Klijnsma: Hoge rendementen geen teken van herstel

Uit de Pensioenwet vloeit voort dat pensioenfondsen hun verplichtingen met een risicovrije rente moeten berekenen. De waarde van de verplichtingen geeft aan hoeveel geld fondsen nodig hebben om de opgebouwde aanspraken veilig te kunnen stellen.

Afgedekt
Veel pensioenfondsen hebben hun renterisico geheel of gedeeltelijk afgedekt door te beleggen in obligaties en contracten die meer opbrengen als de rente daalt. Dat uit zich nu in een hoger rendement op beleggingen maar leidt per saldo niet tot een verbetering van de dekkingsgraad omdat de verplichtingen ook stijgen, stelt staatssecretaris Klijnsma in antwoord op vragen van de SP, PVV en 50Plus.
Als de rente weer gaat stijgen, wordt het rendement op dit type beleggingen juist negatief. Hoge rendementen die worden geboekt terwijl de dekkingsgraad niet verbetert of zelfs daalt, wijzen volgens Klijnsma dan ook niet op een financieel gezondere positie van deze pensioenfondsen.

Ingrijpender maatregelen
Staatssecretaris Klijnsma laat weten dat geen enkel pensioenfonds nu zou hoeven te korten als de rekenrente op 4% zou worden vastgesteld, waar sommige Kamerleden toe hebben opgeroepen.
“Voorstellen voor een hogere rekenrente, die uitsluitend zijn gericht op het voorkomen van pensioenverlagingen voor de huidige generatie gepensioneerden, bergen het risico in zich dat op termijn nog ingrijpender maatregelen nodig zijn”, laat Klijnsma in haar brief weten. “Het pensioen wordt dan sterk afhankelijk van het realiseren van hoge rendementen en tegenvallers zullen direct tot verlagingen leiden”. Volgens haar past dit niet bij de hoge mate van zekerheid die aan alle generaties van pensioendeelnemers is beloofd.

Kortingen: € 225 miljoen
In antwoord op vragen van de SP laat Klijnsma weten dat de pensioenfondsen in april van dit jaar voor in totaal € 225 miljoen op jaarbasis op de pensioenuitkeringen korten.De verlaging van alle pensioenrechten en -aanspraken voor de komende jaren bedraagt in totaal € 8 miljard. De verlagingen komen niet alleen bij de huidige gepensioneerden terecht. Ongeveer 60% van dit bedrag heeft betrekking op de toekomstige pensioenen van de huidige werknemers.


Kamerbrief over rekenrente en over uitvoeringskosten pensioenfondsen
Bron: Rijksoverheid
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, Marianne, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko