Vraag Griekse remedie voor Nederlandse gemeenten

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 jaren 5 maanden geleden #35461 door gnor
Noodlijdende gemeenten krijgen meer tijd om financieel weer op orde te komen. Dat moet voorkomen dat gemeenten die veel verlies moeten incasseren op hun grondexploitatie massaal een beroep doen op de artikel 12-status. (Binnenlands Bestuur).

De provinciale toezichthouders op de gemeentefinanciën geven armlastige gemeenten een ruimere termijn op hun huishoudboekje sluitend te krijgen. De vier jaar die daar decennialang voor stond, blijkt aanzienlijk opgerekt. Een jaar of tien zoals Apeldoorn is geen probleem meer.
De soepelere opstelling van de toezichthouders is ingegeven uit de vrees dat er een stormloop zou ontstaan op de noodhulp. Voor het goede begrip: het is niet het rijk dat financieel bijspringt, maar de steunbijdragen gaan ten koste van het budget van alle andere gemeenten.
De gemeentelijke pijn wordt hier en daar ook deels verzacht door de provincies zelf. Zo springt Gelderland ernstige noodlijdende gemeenten bij door een deel van sommige projectfinancieringen tijdelijk over te nemen
Het Financiële Dagblad berichtte deze week over de nieuwe beleidslijn van de provinciale toezichthouders. Navraag leert dat deze vorig jaar al is aangepast. Voor een deel is het toezichtsbeleid soepeler, voor een ander deel is het juist stringenter. Van gemeenten worden namelijk meer inspanningen verwacht om op eigen kracht uit de malaise te komen. Anders gezegd, het toegangskaartje tot artikel 12 is duurder geworden. Veel gemeenten komen daar pas achter op het moment dat het water ze echt tot aan de lippen staat en ze bij de toezichthouder om hulp aankloppen.

> Het toegangskaartje tot artikel 12 is veel duurder geworden. Dit kan en naar ik aanneem zal de reden zijn dat de OZB in veel gemeenten extra hard stijgt. Natuurlijk zal Plasterk er niets van zeggen dat de 3%norm wordt overschreden want dan haalt hij de richtlijn van artikel 12 onderuit. Het mes snijdt dus aan 2 kanten.
Voor de gemeenten (en niet te vergeten hun inwoners) die zich al jaren netjes aan allerlei regels houden, is dit domme pech want zij betalen dus mee aan de opmakers.
Dat is overigens niets nieuws want dat gebeurt ook elders. Degene die er een puinhoop van maakt wordt geholpen door de sociaal positivo's. Zelfs op TV zijn er programma's waarin de ene mens bevoordeeld wordt t.o.v. de ander en dit terwijl de socialistische heilstaat uitgaat van gelijkheid.

Dat gemeenten meer tijd krijgen dan voorheen gebruikelijk is m.i. ingegeven door de voorbeeldfunctie van Griekenland. Als het daar kan waarom dan hier niet. Wanbeleid wordt niet bestraft door de bestuurders op het matje te roepen, nee ze worden na gedane zaken weggepromoveerd in het belang van de partij. Burgemeesters, aangesteld als toezichthouder van het Rijk, worden niet door het Rijk teruggeroepen en veroordeeld wegens slecht toezicht, nee ze krijgen een grotere gemeente om hun wanbeleid voort te zetten.
Altijd nog denk ik terug aan een van mijn eerste werkgevers. Iedereen had respect voor het verificatiebureau dat omzichtig maar rechtvaardig toezicht hield. Nu wordt toezicht als een vies woord gezien en kun je maar beter ergens anders bezig zijn. Het is natuurlijk niet zo gek dat zo gedacht wordt als blijkt dat bijv. DNB niet weet wat toezicht inhoudt.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko, ilse

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko