Vraag Nederland loopt leeg...!

  • uilenspiegel
  • uilenspiegel's Profielfoto
  • Bezoeker
  • Bezoeker
9 jaren 6 maanden geleden #35168 door uilenspiegel
Wat nu speelt in Europa,en vrijwel in de hele wereld,is precies wat de machthebbers die aan de touwtjes trekken,bedoeld hebben.De nieuwe wereldorde is hun streven en daarvoor moet de hele westerse wereld arm gemaakt worden en ook het vol laten lopen met allerlei vijandig volk is onderdeel van het plan. Zo worden de bevolkingen van het westen verdund.mensen gaan weg op zoek naar een beter leven in een vrij land en wat overblijft zijn de armeren en zieken,ouderen en de overheersende allochtonen,met name de moslims.Zij zullen ons volgens plan overheersen en er zal oorlog komen en wij,de rest van de Nederlanders zullen vermoord worden of tot slaaf gemaakt.En dit allemaal volgens een lang geleden gesmeed plan.Een komplot! En ook degenen die gaan emigreren voor een betere toekomst zullen bekocht uitkomen.Wat zich hier in de landen van Europa afspeelt,zal,ook,de rest van de wereld niett ongemoeid laten.De nieuwe WERELDorde,vat u hem?Het is nu al zo dat overal op de wereld,in alle landen,men moet vechten tegen opdringende moslims,ofwel de islam, Australië,Nieuw Zeeland, zelfs bij de eskimo's staat een moskee. en niet te vergeten China ,met zijn Oeigoeren, ook moslims , en Rusland.We zijn verkocht en we kunnen alleen maar hopen dat we leiders krijgen ,sterke,eerlijke leiders,die ons eruit kunnen redden.Maar zelf moeten we ook eens actie ondernemen.Maar dat zal nog wel even duren.50 Jaar linkse indoctrinatie en dito onderwijs werpen hun vruchten af.Het ziet er niet mooi uit voor onze kinderen en kleinkinderen.Ik hoop alleen dat ik nog mee mag maken hoe al die zg.politici van ons nog een op het schavot van het volk komen te staan.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 6 maanden geleden - 9 jaren 6 maanden geleden #35159 door katertje
De Europese Unie (en haar voorlopers) heeft een cruciale rol gespeeld in het doorvoeren van het neoliberalisme op dit continent. Het gaat niet om een sinister complot waarbij Europese bureaucraten achter de rug van de betrokken landen een neoliberale EU op poten hebben gezet. Integendeel.

Het zijn juist de Europese regeringen zelf geweest die in de loop van de tijd in het verenigd Europa een uitstekend instrument hebben gezien om het neoliberale project door te voeren. Allerlei maatregelen die op nationaal vlak tot grote weerstand zouden hebben geleid, werden in Europees verband geregeld.

Iedereen kent de mechanismen die daarbij worden gehanteerd. Regeringsleiders komen op een Europese top bij elkaar en nemen achter gesloten deuren allerlei besluiten. Na afloop legt iedere regeringsleider aan de eigen nationale pers uit hoe goed hij of zij de nationale belangen van haar/zijn land of van bepaalde sectoren heeft verdedigd en benadrukt dat er een heel goed resultaat uit is gekomen.
Een paar maanden later, bij de implementatie van de besluiten of de nadere concretisering daarvan, blijken er allerlei negatieve aspecten aan de besluiten te zitten. Maar dan zijn het niet de nationale regeringen die verantwoordelijk zijn, dan is het de Europese politiek waar wij helaas niet onderuit kunnen...zo gaat het toch al jaren?

Op die manier is men in staat geweest om allerlei aspecten van het neoliberalisme, de afbraak van de verzorgingsstaat, privatisering en liberalisering, het vrije verkeer van kapitaal door te voeren zonder een al te duidelijke politieke discussie en besluitvorming daarover in de nationale politiek. Het moet van Brussel, was steeds het doorslaggevende argument. Zo zien we dat het neoliberale en het ondemocratische karakter van de EU twee kanten van dezelfde medaille zijn. Voor het neoliberale project was een ondemocratisch Europa noodzakelijk... of in ieder geval heel nuttig!

Deze aanpak is lang heel succesvol geweest en heeft gemaakt dat Europa na de VS de motor was achter de neoliberale hervormingen. Maar de Europese Unie heeft er ook een prijs voor betaald. Vooral op het vlak van de geloofwaardigheid van het Europese project. Heel lang was Europa, de Europese eenwording, onder de bevolking populair. In de loop van de tijd is dat steeds minder geworden. "Europa" werd voor veel mensen (terecht) steeds meer synoniem met de belangen van het grootkapitaal, de afbraak van sociale voorzieningen, met gebrek aan democratie en transparantie.

In een poging om het tij te keren is men indertijd gekomen met de Europese grondwet. Daarin werd het functioneren van Europa, het neoliberale karakter ervan maar ook het ondemocratisch functioneren, vastgelegd. Door dit een grondwet te noemen en in vele landen aan referenda te onderwerpen, hoopte men een nieuwe legitimering van het Europese project te verwerven. Zoals bekend is die aanpak gesneuveld in de referenda in Frankrijk en Nederland in 2005, toen een ruime meerderheid van de kiezers nee zei tegen de grondwet.

Daarna is men onverdroten doorgegaan met pogingen om dezelfde inhoud in een andere vorm te gieten dat resulteerde in het Verdrag van Lissabon, dat in vorm van de grondwet verschilt maar qua inhoud nagenoeg gelijk is...

maar dat had ik al gezegd.
Laast bewerkt: 9 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, uilenspiegel, ilse

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 6 maanden geleden - 9 jaren 6 maanden geleden #35158 door katertje
Wie waren het die Brussel die macht verschaft heeft? Dat waren toch echt onze eigen nationale politici. Want eerst was daar ooit een Nederlandse regering en een Nederlands parlement. Dat parlement heeft "goedgevonden en verstaan" dat de premier naar Brussel toog om een verdrag te ondertekenen waarin een heuse uitverkoopclausule regelt dat de stem van 5 landen te weinig is om voorstellen van het Politbureau tegen te houden! Vetorecht? Zonder oogknipperen in de kliko.

We kunnen mopperen en kankeren op een ondemocratische bende in Brussel, maar het hele spel begint voortdurend bij onze eigen politici. Het waren en zijn onze politici Lubbers, Kok, Balkenende, Bos,De Jager, Rutte en hun toenmalige en huidige Europese bendegenoten die hun handtekeningen hebben gezet. Waarvan ik Kok, Balkenende en Rutte als de grootste landverraders ooit wil noemen. Kok, omdat onder zijn leiding de euro werd ingevoerd (Verdrag van Maastricht), Balkenende die het gore lef had het referendum NEE, tegen Europese grondwet, naast zich neer te leggen, maar met behulp van Bos het Verdrag van Lissabon (EU-Grondwet met verplaatsing van enige punten en komma's) doorvoerde en last but not least Rutte die ons vierkant in ons gezicht uitlachtte toen hij ons begrotingsrecht en ons recht op het voeren van een eigen sociaal-, pensioen- en werkgelegenheidsbeleid uit handen gaf, alsof dat nog niet erg genoeg was ook de sleutel van onze schatkist middels het ESM, op een silver plate aan Brussel aanbood.

Het zijn onze eigen Vidkun Quislings.
Laast bewerkt: 9 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, uilenspiegel, ilse

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 6 maanden geleden #35155 door ilse
Ik kan de jongeren geen ongelijk geven om elders een nieuw leven op te
starten. Hier ziet het er de komende jaren helemaal niet zo goed uit, oplopende werkloosheid, vele bedrijven die failliet gaan, een rovende overheid. Niets is meer veilig, Brussel stippelt het beleid uit wat onze politici moeten doen.
Dan de opstanden/stakingen in Griekenland, Spanje en Frankrijk en nog even dan zijn wij in het Noorden aan de beurt.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 6 maanden geleden - 9 jaren 6 maanden geleden #35152 door katertje
In de Telegraaf van vandaag het bericht dat het aantal mensen dat emigreert in rap tempo toeneemt.
In 2012 verlieten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek per dag 395 personen ons land uit onvrede met het politieke klimaat, de dramatische gevolgen van de economische crisis en verharding in de samenleving.
Duitsland, België en Engeland zijn volgens het CBS nog steeds de populairste emigratielanden, maar de Scandinavische landen zijn duidelijk in opkomst vanwege een aantrekkelijk woon-en leefklimaat. Als gevolg van de crisis en maatregelen die het kabinet heeft genomen denkt ruim 3 procent (500.000 Nederlanders) er over na om te vertrekken.Vooral de toenemende werkloosheid is een belangrijke drijfveer om Nederland de rug toe te keren maar ook de onverdraagzame en intolerante samenleving zorgt voor een uittocht.De grote afname van vrijheden, verworvenheden tegenover de toenemende financiële druk dwingen tot actie.

>Per dag vertrekken er bijna 400 mensen die elders een beter leven gaan opbouwen. Dat zijn dus de mensen met een goede opleiding, een gezonde ambitie, een "handen-uit-de-mouwen" mentaliteit; allemaal mensen dus die we als samenleving broodnodig hebben.

Maar gelukkig krijgen we er ook heel veel PvdA-stemmers voor terug...toch?

Door de samenleving die we "met z'n allen" aan het maken zijn ziet de toekomst van Nederland er echt nog niet zo slecht uit. Nou ja, geen industrie meer, geen technologie meer, maar dat dondert niet. We krijgen er zoveel voor terug. Stelt u zich eens het romantische plaatje voor van een Nederland met rondtrekkende berbers met hun kudde, hele volksstammen exotische Somalische qatvreters, gevoegd bij wat facties woeste Algerijnen en ander revolutionair gespuis en een all inclusive Al-Qaeda-camping op de Hoge Veluwe.
Laast bewerkt: 9 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, uilenspiegel, ilse, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko