Vraag WAT GAAT ER IN 2013 VERANDEREN?

Meer
9 jaren 9 maanden geleden - 9 jaren 9 maanden geleden #34985 door katertje
AUTO en TREIN in 2013: alle veranderingen

Wat verandert er voor auto en trein in 2013?

Voor liefhebbers van benzineslurpers worden komend jaar de duimschroeven verder aangedraaid. Zo komen minder leaseauto's in aanmerking voor een lage bijtellingscategorie en wordt de BPM voortaan uitsluitend berekend op basis van de CO2-uitstoot.

De vervuiler betaalt. Via allerlei fiscale maatregelen probeert de overheid automobilisten te stimuleren benzineslurpers te mijden en te kiezen voor een auto met een lage CO2-uitstoot.

Komend jaar komt daar nog een schepje bovenop. Zo worden uitstootnormen voor de bijtelling van leaseauto's aangescherpt, waardoor leaserijders moeilijker een auto zullen vinden die in een lagere bijtellingscategorie valt. Verder wordt de BPM vanaf komend jaar uitsluitend berekend op basis van de CO2-uitstoot, in plaats van de catalogusprijs. Hoe ziet 2013 eruit voor de automobilist en de treinreiziger?

Motorrijtuigenbelasting
De tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) worden aangepast aan de inflatie. Ze zullen met 2,2 procent omhoog gaan.

Motor rijden wordt wederom duurder. De MRB voor motorrijders gaat met 12 procent omhoog, na de stijging met 6 procent vorig jaar. Het tarief komt dan uit op 23,24 euro.

Zeer zuinige auto's
2013 is het laatste jaar waarin eigenaren van zeer zuinige auto's worden vrijgesteld van MRB. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, mag je auto een CO2-uitstoot hebben van maximaal 110 gram per kilometer (voor benzineauto's) of 95 gram per kilometer (dieselauto's).
Vanaf 2014 vervalt dit fiscale voordeel. Dan zal de motorrijtuigenbelasting alleen nog gebaseerd zijn op gewicht, brandstofsoort en provinciale opcenten. Alleen auto's met een CO2-uitstoot die niet boven de 50 gram per kilometer uitkomt, blijven tot en met 2015 vrijgesteld van MRB. Deze vrijstelling is bedoeld om de ontwikkeling en aanschaf van de nieuwe generatie zeer zuinige auto’s te stimuleren.

BPM
Voor personenauto's wordt vanaf 2013 de aanschafbelasting (BPM) uitsluitend berekend op basis van de CO2-uitstoot. De catalogusprijs speelt hierbij dan geen enkele rol meer. De CO2-grenzen in de BPM worden jaarlijks aangescherpt en aangepast aan de inflatie.

Er blijft een vrijstelling bestaan voor de meest zuinige auto’s. De zuinigheidsgrens hiervoor wordt voor benzineauto's verlaagd naar 95 gram per kilometer en voor dieselauto's naar 88 gram per kilometer.

De komende jaren groeien de CO2-grenzen voor benzine- en dieselauto's langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt, en gelden in de BPM voor benzine- en dieselauto's dezelfde CO2-grenzen en -tarieven.

Let wel: de CO2-grondslag voor de berekening van de BPM geldt alleen voor personenauto's. Voor bestelauto's, motoren en kampeerauto's blijft de catalogusprijs leidend.

Euro-6 dieselpersonenauto's
Voor Euro-6 dieselpersonenauto's geldt komend jaar een korting op de BPM van 500 euro. Deze fiscale tegemoetkoming blijft bestaan tot 1 september 2015. Dan wordt de Euro-6 norm verplicht.

Toeslag diesel
Op 1 juli vorig jaar heeft de vaste dieseltoeslag voor de BPM plaatsgemaakt voor een CO2-afhankelijke dieseltoeslag. Deze toeslag gaat op 1 januari omhoog. Dieselauto's met een uitstoot van meer dan 70 gram per kilometer moeten straks voor elke gram CO2-uitstoot boven deze grens 56,13 euro extra betalen. Nu is dat nog 40,83 euro.

Elektrische auto's
Nulemissie-auto's, zoals volledig elektrische auto's of waterstofauto's zijn ook komend jaar vrijgesteld van BPM. Deze vrijstelling duurt nog tot 2018.

Leaseauto
Het wordt voor nieuwe leaseauto's in 2013 moeilijker om in een lage bijtellingscategorie te vallen, want de regels worden verder aangescherpt. Om nog in aanmerking te komen voor de bijtelling van 14 procent mag een benzine-auto een maximale CO2-uitstoot hebben van 95 gram per kilometer. Nu is dat nog 103 gram. Voor de bijtelling van 20 procent wordt de grens verlaagd van 132 gram naar 124 gram.

Voor dieselauto's ligt de grens voor de 14 procent bijtelling op 88 gram per kilometer (nu nog 92 gram) en voor het 20-procentstarief op 112 gram (tegen 114 gram nu).

Hogere boetes
Een aantal boetes gaat vanaf 1 januari met 2 procent omhoog, vanwege de jaarlijkse indexering. Het gaat hierbij vooral om boetes voor verkeersovertredingen, zoals het rijden door rood licht, snelheidsovertredingen en het niet dragen van de autogordels. Maar dit geldt ook voor diverse boetes voor overtredingen van plaatselijke verordeningen, zoals voor wildplassen.

Trein
De tarieven voor treinkaartjes (enkele reis en dagretours in de tweede klas) gaan vanaf januari met gemiddeld 2,34 procent omhoog. Ook voor het Dal Vrij- en Altijd Vrij-abonnement moet je vanaf volgende week meer gaan betalen. De tarieven van vijf abonnementen (Dal Voordeel, Altijd Voordeel, Weekend Vrij, Kids Vrij en het Voordeelurenabonnement) blijven onveranderd.
Laast bewerkt: 9 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, geus

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 9 maanden geleden - 9 jaren 9 maanden geleden #34984 door katertje
JE HUIS in 2013: alle veranderingen

Voor de woningmarkt staan grote veranderingen op stapel. Zo moeten huizenkopers de hypotheek volledig en annuïtair aflossen, als ze de hypotheekrente willen aftrekken. Ook mag er minder geleend worden. Wat gaat er veranderen?

De overheid neemt allerlei maatregelen om restschulden bij huizenbezitters te voorkomen. Wie in 2013 een huis koopt, moet de lening binnen dertig jaar volledig en annuïtair aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrente-aftrek. Ook worden leningen steeds verder aan banden gelegd.

Verder worden veel maatregelen verlengd die de huizenmarkt uit het slop moeten halen. Denk bijvoorbeeld aan de verlaagde overdrachtsbelasting en fiscale tegemoetkoming bij dubbele woonlasten.

Volledig aflossen
Vanaf januari moeten huizenkopers hun lening binnen dertig jaar volledig aflossen om recht te houden op hypotheekrenteaftrek. Mogelijk wordt deze regel iets versoepeld en is het ook voldoende om de helft af te lossen. Woonminister Stef Blok onderzoekt deze mogelijkheid.
Het is de bedoeling dat je de lening maandelijks aflost. Belastingvrij sparen of beleggen om de hypotheek na afloop af te lossen, is dan niet meer mogelijk, om de hypotheekrente te kunnen aftrekken.

Deze maatregel geldt alleen voor nieuwe gevallen. Ga je verhuizen of sluit je je hypotheek over, dan kun je het huidige bedrag blijven aftrekken. Over een eventueel extra leenbedrag mag je de rente alleen aftrekken als dat deel een annuïtaire of lineaire constructie heeft.

Omzetten aflossingsvrije hypotheek
Het is tot 1 april 2013 mogelijk om een bestaande aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een bankspaarhypotheek met behoud van hypotheekrenteaftrek. Oorspronkelijk lag de deadline op 1 januari, maar die termijn is uitgesteld.

Aftrek restschuld
Moet je je woning met verlies verkopen, dan kun je vanaf 2013 de rente over de restschuld maximaal 10 jaar van de belasting af trekken. De maatregel geldt voor restschulden die de komende vijf jaar ontstaan. De regeling staat ook open voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

Overdrachtsbelasting blijft laag
De overdrachtsbelasting blijft definitief op het lage niveau van 2 procent. Dit is gunstig als je een bestaande woning koopt.

Hypotheek aan banden
Het is nu nog mogelijk om een hogere hypotheek te krijgen dan de waarde van je huis. Om huiseigenaren te beschermen tegen te hoge hypotheeklasten, mag je sinds 1 augustus 2011 maximaal 106 procent van de woningwaarde lenen. Dit percentage wordt vanaf januari jaarlijks met 1 procent verlaagd, tot je in 2018 nog maar 100 procent mag lenen. Je zult in de toekomst dus eigen spaargeld moeten inzetten om bijkomende kosten voor de aankoop van een huis te financieren.

Hulp voor starters
Starters die binnen enkele maanden of jaren een salarisverhoging verwachten kunnen komend jaar een ruimere hypotheek krijgen. Verder blijven ook komend jaar startersleningen bestaan. Huizenkopers kunnen de rente van een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten ook onder de nieuwe hypotheekregels van de belasting blijven aftrekken.

Let wel: niet alle gemeenten bieden startersleningen aan en de voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Dubbele woonlasten
Heb je een nieuwe woning gekocht, maar raak je je oude huis aan de straatstenen niet kwijt? Dan komt de overheid je ook komend jaar tegemoet. Je mag de hypotheekrente voor beide woningen tijdelijk aftrekken. Dit mag maximaal in het jaar dat je twee woningen hebt, plus de twee kalenderjaren die daarop volgen. Mensen die in 2010 met dit probleem zijn geconfronteerd, krijgen een jaar extra respijt. Zij kunnen ook komend jaar de rente nog aftrekken.

Tijdelijke verhuur
De regeling waarbij mensen na een verhuurperiode weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek blijft nog een jaar bestaan. Heb je je oude woning tijdelijk verhuurd, in afwachting van verkoop, dan mag je na de verhuurperiode weer opnieuw hypotheekrente aftrekken. Voorheen mocht dat niet: dan belandde je oude huis bij verhuur naar box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) en kon deze na verhuur niet meer terugkeren in de fiscaal gunstiger box 1.

De mogelijkheid om weer terug te keren naar box 1 zou op 1 januari eindigen, maar dat is nu met een jaar verlengd. Dus als de verhuur eindigt voor 1 januari 2014 kun je onder voorwaarden de hypotheekrente alsnog weer aftrekken.

Hogere huurprijzen
Huurders die ten opzichte van hun inkomen in een te goedkope huurwoning wonen, worden komend jaar geconfronteerd met een extra huurverhoging.

Uurtje factuurtje bij hypotheekadvies
Vanaf januari mogen banken advieskosten voor het afsluiten van hypotheken niet meer via provisies versleutelen in de hypotheek. Je moet dan apart betalen voor de advieskosten. Benieuwd wat dit voor jou betekent? Lees dan dit artikel.

Toch hogere OZB
Wie hoopte minder gemeentelijke belastingen te hoeven betalen omdat de huizenprijzen ook dit jaar zijn gedaald, komt bedrogen uit. Een inventarisatie van de Vereniging Eigen Huis wijst uit dat de onroerende zaakbelasting (OZB) komend jaar met gemiddeld 2,7 procent omhoog gaat. De gemiddelde aanslag bedraagt 263 euro.

De totale gemeentelijke lasten stijgen iets minder hard: met 1,8 procent. Dit komt door een daling van de afvalstoffenheffing (voor het ophalen van je huisafval) met gemiddeld 0,6 procent. De rioolheffing stijgt met gemiddeld 4,3 procent. Een meerpersoonshuishouden is hiervoor gemiddeld 204 euro kwijt.

Lagere energiekosten
Je bent komend jaar waarschijnlijk minder geld kwijt voor energie. Grote energiebedrijven verlagen hun tarieven, vanwege onder andere een wereldwijde daling van de inkoopprijzen van gas. Een deel van deze besparing vloeit echter naar de overheid, want iedereen moet vanaf 2013 een extra bedrag bovenop de energierekening gaan betalen.

Schenken voor woning kind
De leeftijdsgrens voor de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting wordt verhoogd van 35 naar 40 jaar. Ouders mogen eenmalig 24.144 euro belastingvrij schenken aan hun meerjarige kind. Als het geld door het kind wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, de afkoop van erfpacht of een studie, mag eenmalig maximaal 50.300 euro belastingvrij worden geschonken.

Nog op stapel

Nationale Hypotheek Garantie
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt sinds afgelopen zomer weer afgebouwd. In juli is dit bedrag verlaagd van 350.000 naar 320.000 euro. Vanaf 1 juli volgend jaar wordt dat 290.000 euro en een jaar later 265.000 euro.

Wie kiest voor een hypotheek met NHG voorkomt dat bij gedwongen verkoop een restschuld overblijft, aangezien de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat.

Door deze constructie geven banken jou ook rentekorting.

Lagere hypotheekrente-aftrek
Een van de meest ingrijpende woningmarktplannen van het nieuwe kabinet is een stapsgewijze afbouw van de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs van 52 procent naar 38 procent in 20142. Maar deze maatregel zal pas in 2014 ingaan.
Laast bewerkt: 9 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: geus

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 9 maanden geleden - 9 jaren 9 maanden geleden #34983 door katertje
DE ZORG in 2013: alle veranderingen

De tandartstarieven worden weer uniform en het eigen risico gaat fors omhoog. Wat staat ons te wachten op het gebied van zorg?

Er was veel commotie over het voornemen van het nieuwe kabinet om de zorgpremie onafhankelijk te maken. Deze plannen zijn nu van de baan. Een gemiddeld gezin is komend jaar circa 123 euro extra kwijt zijn aan zorg, zo becijferde verzekeringsvergelijker Verzekeringssite.nl onlangs. Dit is vooral het gevolg van de verhoging van het eigen risico. Een andere boosdoener is een lichte premiestijging voor aanvullende verzekeringen.

Wat staat ons in 2013 op zorggebied te wachten?

Pakket basispolis
Zoals elk jaar wordt er ook in 2013 weer geschoven in het basispakket. De rollator en andere eenvoudige loophulpmiddelen worden niet langer vergoed. Voor de aanschaf van een gehoorapparaat geldt een eigen bijdrage van 25 procent. Voor vrouwen boven de 43 jaar geldt geen vergoeding voor een IVF-behandeling meer. Voor vrouwen onder de 43 jaar worden maximaal drie pogingen vergoed.

Maar er komen ook enkele uitbreidingen. Dieetadvisering komt voor maximaal drie behandeluren terug in de basisverzekering. Ook het stoppen-met-rokenprogramma keert terug in het basispakket.
En er geldt straks geen eigen bijdrage meer voor curatieve geestelijke gezondheidszorg.

Premie basispolis
Voor je basispolis ben je komend jaar niet duurder uit. De gemiddelde jaarpremie bedraagt volgend jaar 1.272 euro. Dat is twaalf euro lager dan vorig jaar. Volgens Verzekeringssite.nl bedraagt het verschil tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering 318 euro.Shoppen kan dus lonen. Wil je switchen, dan moet je vóór de jaarwisseling je huidige polis opzeggen en voor 1 februari een nieuwe verzekering kiezen. Deze gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari.
Als je wilt besparen op de zorgkosten, hoef je overigens niet eens over te stappen naar een andere verzekeraar. Veel grote verzekeringsmaatschappijen bieden ook een goedkoper online variant aan, waarmee je tot honderd euro jaarpremie kunt besparen ten opzichte van de reguliere polis. De communicatie verloopt dan wel via internet of email en herhaalrecepten moet je via een online apotheek bestellen. Ook ben je soms bij de aanschaf van een hulpmiddel, zoals een gehoorapparaat, aangewezen op een door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder.Informeer wel in hoeverre je voor zorg volledige keuzevrijheid hebt. Er bestaan voordelige polissen waarbij je uitsluitend terecht kunt bij enkele gecontracteerde zorgaanbieders. Stap je naar een ander, dan wordt een deel van de kosten niet vergoed.

Aanvullende polissen.
Volgens Verzekeringssite.nl gaat bij 60 procent van de aanvullende verzekeringen de premie omhoog. De premie van de aanvullende pakketten stijgt gemiddeld met 6 procent, maar er zijn ook uitschieters van 40 procent.

Van bijna 21 procent van de tandverzekeringen gaat de prijs komend jaar omhoog. Bijna 8 procent van de aanvullende tandpakketten heeft een lagere premie dan in 2012.Wil je geen onnodige kosten maken, houd je aanvullende verzekering dan goed tegen het licht en vergelijk het pakket met andere verzekeraars. Wees ook kritisch op de dekking en verzeker je alleen voor zorg die je ook echt nodig hebt.


Tandartstarieven
De proef met vrije tandartstarieven wordt beëindigd. Vanaf 1 januari gelden weer maximale tarieven voor handelingen van de tandarts, orthodontist en mondhygiënist.

De prijzen voor 2013 zijn gebaseerd op die van 2011 en vervolgens met 4,5 procent opgehoogd.

Tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici mogen met verzekeraars afspraken maken over een extra vergoeding van 10 procent bovenop het maximumtarief, bijvoorbeeld omdat ze een kwaliteitskeurmerk willen en daarvoor kosten moeten maken. Dit extra bedrag wordt door de verzekeraar betaalt. Wie geen tandartsverzekering heeft, hoeft niet extra te betalen.

Orthodontie
Goed nieuws voor mensen die een beugel nodig hebben: de orthodontist wordt vanaf 1 januari zestien procent goedkoper. In 2011 gingen de tarieven voor orthodontie ook al met 16 procent omlaag. De reden hiervoor is dat orthodontisten sommige taken aan hun assistenten uitbesteden en volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daardoor goedkoper kunnen werken. Er bestaat wel een kans dat sommige beugels niet meer worden aangeboden, omdat deze duurder zijn dan het tarief dat de NZa voorschrijft.

Eigen risico
Het wettelijk verplichte eigen risico gaat wederom omhoog, van 220 naar 350 euro. Daarmee is het eigen risico de afgelopen vijf jaar met 200 euro omhoog gegaan. Je betaalt het eigen risico voor vrijwel alle zorg, behalve huisartsenzorg (met uitzondering van door de arts voorgeschreven medicijnen), kraamzorg, verloskunde en tandartskosten voor verzekerden tot 22 jaar.

Wie wil besparen op de zorgkosten, kan besluiten om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen, bovenop het wettelijk verplichte eigen risico van 350 euro. Dit kan maximaal 300 euro per jaar premiekorting opleveren. Omdat je minder snel het vrijwillige deel bereikt, wordt het komend jaar nog aantrekkelijker om het eigen risico te verhogen. Bedenk wel dat deze optie loont alleen als je nauwelijks een beroep doet op gezondheidszorg. Dat valt vooraf helaas niet te voorspellen. Met één ziekenhuisopname bent je het kostenvoordeel kwijt.
Laast bewerkt: 9 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: geus

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 9 maanden geleden - 9 jaren 9 maanden geleden #34982 door katertje
Wat verandert er in 2013 voor werknemers?


Levensloopregeling
De vitaliteitsregeling die komend jaar de levensloop- en spaarloonregeling zou vervangen, gaat niet door. Voor werknemers die op 31 december 2011 een spaartegoed op de levenslooprekening hadden van minimaal 3.000 euro, geldt een overgangsregeling.

Zij mogen tot uiterlijk 31 december 2021 door blijven sparen onder de voorwaarden van de huidige regeling. Het geld hoeft niet langer gebruikt te worden om een periode van verlof financieel te overbruggen: het bestedingsdoel is vrij. In 2022 stopt de levensloop definitief, en valt het hele saldo verplicht vrij.

Had U op 31 december 2011 minder dan 3.000 euro spaargeld op de levenslooprekening staan, dan krijgT U in 2013 het resterende spaartegoed in één keer automatisch uitbetaald.

Als U komend jaar het volledige spaartegoed van UW levenslooprekening opneemt (ongeacht de waarde van dat spaartegoed), dan is 20 procent van dit spaarpotje vrijgesteld van belasting. Let wel op: dit geldt alleen voor de waarde van het spaartegoed op 31 december 2011. Over het bedrag dat je hierna hebt bij gespaard, moet je wel volledig belasting betalen.

LONEN
De lonen stijgen komend jaar met gemiddeld 2 procent, zo blijkt uit de jongste raming van het Centraal Planbureau (CPB). Juich echter niet te vroeg: de geraamde inflatie is hoger (2,75 procent), zodat je er per saldo niet op vooruit, maar juist op achteruit gaat. Volgens het CPB daalt de koopkracht van alle huishoudens komend jaar met gemiddeld 1,25 procent.

Doorwerkbonus
De doorwerkbonus voor werkenden van 61 jaar of ouder vervalt. Er komt wel een werkbonus voor mensen met een laag inkomen (tussen 17.000 en 33.000 euro). Deze loopt van het 60e tot 64e jaar. Het maximum van de werkbonus bedraagt 1.100 euro.

Loonstrookje
Uw loonstrookje zal er in januari iets anders uit gaan zien. Op 1 januari gaat namelijk de Wet uniformering loonbegrip in. Hierdoor kunnen de bedragen op je loonstrook veranderen. Zo verdwijnt de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook het privégebruik van je auto en de overgangsregeling voor mensen met een levensloop- of spaarloonregeling kunnen van invloed zijn op de bedragen op je loonstrook.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
Zoals gezegd houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie vanaf 2013 geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw meer in. In de meeste gevallen zal deze bijdrage rechtstreeks aan de Belastingdienst worden betaald, via een werkgeversheffing. U ontvangt vanwege deze maatregel geen vergoeding meer voor de ingehouden bijdrage Zvw.

Milieuvriendelijke leaseauto
Rijdt u in een milieuvriendelijke auto van de zaak? Let dan op, want de CO2-grenzen voor de bijtelling worden aangepast. Dit kan leiden tot een hogere bijtelling.

Scholingsuitgaven
Er wordt gekort op de aftrekbare scholingsuitgaven. Vanaf 2013 mag u alleen nog de verplichte en noodzakelijke kosten van een opleiding aftrekken, zoals de leermiddelen die de opleiding verplicht heeft gesteld en het cursus- en collegegeld. Wel gaat het drempelbedrag van studiekosten omlaag van 500 naar 250 euro.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd gaat op 1 januari met één maand omhoog.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting, waarop elke belastingplichtige recht heeft, daalt van 2.033 euro naar 2001 euro. Voor 65-plussers stijgt deze daarentegen, van 934 naar 1.034 euro. De arbeidskorting komt uit op maximaal 1723 euro.

De alleenstaande-ouderkorting en de (inkomensafhankelijke) aanvullende combinatiekorting blijven gelijk. De ouderenkorting gaat omhoog naar 1032 euro. De ouderenkorting boven een inkomen van 35.450 euro bedraagt 150 euro

Bijstand
De bijstanduitkering voor paren bedraagt vanaf januari 1321 euro per maand. Een alleenstaande ontvangt 660 euro en alleenstaande ouders krijgen 925 euro. Die laatste twee groepen kunnen een toeslag krijgen van maximaal 264 euro als zij geen (woon)kosten kunnen delen met een ander.
De bedragen zijn lager dan dit jaar, maar de terugval wordt gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag.

Andere uitkeringen
Ook de AOW, ANW, WAO en andere uitkeringen worden vanaf 1 januari aangepast. Het minimumloon stijgt naar 1.469 euro.

Schenken
U mag uw kind elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Komend jaar is dat 5.141 euro. Daarnaast mag u uw meerderjarige kind eenmalig een verhoogd bedrag belastingvrij schenken. Dit is komend jaar 24.676 euro. Als uw kind het geld gebruikt om de aankoop of verbouwing van zijn huis of een heel dure studie te bekostigen, mag de eenmalige vrijstelling worden verhoogd naar 51.407 euro.

De leeftijdsgrens voor deze eenmalig verhoogde vrijstelling wordt komend jaar verhoogd van 35 naar 40 jaar. Verder kan vanaf 2013 in plaats van geld ook een eigen woning tot de genoemde vrijgestelde bedragen worden geschonken. De schenking inclusief de bestedingsvoorwaarden moet je wel zwart op wit vastleggen.

Voor overige schenkingen, aan bijvoorbeeld een kleinkind, geldt komend jaar een vrijstelling van 2.057 euro.

Erven
De tarieven voor de erfbelasting worden eveneens aangepast. De vrijstelling voor gehuwden, geregistreerd partners of samenwonende stellen bedraagt 616.880 euro. Kinderen en kleinkinderen worden voor 19.535 euro vrijgesteld. Voor ouders ligt de grens op 46.266 euro en voor overige erfgenamen op 2.057 euro.

Verder is de grens van de eerste schijf voor de erfbelasting met 2.546 euro verhoogd naar 118.254 euro. Over het bedrag boven op de vrijstelling betalen kinderen in deze schijf 10 procent, kleinkinderen 18 procent en overige erfgenamen 30 procent.

Voor de tweede schijf liggen de tarieven hoger: kinderen betalen over deze schijf 20 procent, kleinkinderen 36 procent en overige erfgenamen 40 procent.

Studiefinanciering
De studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs gaat komend jaar fractioneel omhoog. De basisbeurs voor uitwonende studenten bedraagt vanaf januari 272,46 euro per maand (nu 266,23 euro) en voor thuiswonende studenten 97,85 euro (nu 95,61 euro). De aanvullende beurs voor uitwonende studenten komt komend jaar uit op 250,33 euro (nu nog 244,60 euro) en voor thuiswonende studenten op 229,94 euro (nu 224,68 euro).

Dit is het laatste jaar dat u nog studiefinanciering krijgt. Volgend jaar wordt deze vervangen door een sociaal leenstelsel.

De kinderopvangtoeslag voor hogere inkomens gaat aan banden. Als je samen met je partner 118.189 euro of meer verdient, ontvang je geen kinderopvangtoeslag meer voor je eerste kind. Bovendien wordt de hoogte van de kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk.


Kinderopvang: uurprijs
De maximumuurprijs (het door de overheid bepaalde uurtarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert) wordt wel verhoogd. Vanaf 1 januari bedraagt het maximum uurtarief voor opvang in het kinderdagverblijf 6,46 euro. Dat is 10 cent hoger dan in 2012. Voor buitenschoolse opvang wordt het uurtarief 6,02 euro (tegen 5,93 euro in 2012). En voor gastouderopvang komt het bedrag uit op 5,17 (tegen 5,09 euro in 2012).

Boetes
Vanaf 2013 worden de boetes bij fraude met kinderopvangtoeslag verzwaard tot maximaal 100 procent van het fraudebedrag. Wie opnieuw fraudeert, wordt voor maximaal vijf jaar uitgesloten van kinderopvangtoeslag. Verder kun je rekenen op een hogere boete als je een verlaging van het aantal opvanguren niet tijdig doorgeeft.

Zorgtoeslag
Er komt een vermogenstoets voor de zorgtoeslag.

Huurtoeslag
De eigen bijdrage in de huurtoeslag gaat omhoog met 4,87 euro per maand. Dit bedrag komt bovenop een al eerder besloten verhoging van 3,93 euro per maand. Beide verhogingen gaan vanaf 1 januari in.

Kindgebonden budget
Vanaf 2013 krijgen ouders met veel vermogen geen kindgebonden budget meer. De grens komt te liggen bij 101.139 euro voor alleenstaanden en 122.278 euro voor partners. Daarnaast wordt het kindgebonden budget voor gezinnen met meer dan één kind verhoogd met 75 euro per jaar.

Kinderbijslag
De bedragen van de kinderbijslag wordt slechts één keer per jaar verhoogd voor inflatie: alleen in juli. In januari blijven de bedragen gelijk.

Vanaf volgend jaar wordt de hoogte van de kinderbijslag losgekoppeld van de leeftijd. De bedragen voor kinderen van zes tot en met zeventien jaar worden dan naar beneden bijgesteld en gelijk getrokken met de bedragen voor kinderen van nul tot en met vijf jaar. Dit plan moet nog wel worden uitgewerkt.

Heffingvrij vermogen
Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heb je recht op een heffingvrij vermogen. Dit bedraagt ook komend jaar 21.139 euro. Voor partners geldt het dubbele. Voor mensen van 65 jaar en ouder geldt onder bepaalde omstandigheden een extra heffingsvrij vermogen.

Maatschappelijke beleggingen
Voor maatschappelijke beleggingen, durfkapitaal, culturele beleggingen en sociaal-ethische beleggingen vervalt de extra heffingskorting en de vrijstelling in box 3. Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premies voor volksverzekeringen. Voor maatschappelijke beleggingen wordt het geïnvesteerde bedrag vanaf 1 januari in box 3 belast.

Groene beleggingen
Vanaf 1 januari 2013 is er uitsluitend een heffingskorting voor de belastingplichtige met groene beleggingen. Deze bedraagt 0,7 procent van het bedrag dat daarvoor is vrijgesteld in box 3.

Assurantiebelasting
Op 1 januari gaat het tarief van de assurantiebelasting omhoog van 9,7 procent naar 21 procent.

Lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekering
Vanaf 1 januari zijn de bemiddelingskosten voor een lijfrenteverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet langer aftrekbaar. Je mag dan alleen nog de premie aftrekken.

Belastingrente
Vanaf 1 januari wijzigt de heffingsrente in belastingrente. De heffingsrente is een vergoeding van gemiste rente. Vanaf komend jaar wordt deze rente berekend vanaf 1 juli in plaats van 1 januari.

Accijns op alcohol en tabak
Roken wordt opnieuw duurder. De accijns op een pakje van 19 sigaretten gaat gemiddeld met 35 cent omhoog. Voor een pakje shag moet je gemiddeld 60 cent extra accijns gaan betalen. De verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak gaat wel verdwijnen.

De accijns op wijn met meer dan 15 procent alcohol, mousserende wijnen en tussenproducten blijven gelijk. Maar de accijnzen op andere wijnen en tussenproducten gaan wel omhoog.

Postzegels
Ook de prijzen van postzegels gaan vanaf januari omhoog. Het basistarief voor brieven binnen Nederland stijgt met 4 cent naar 54 cent. Een brief versturen naar een ander Europees land gaat 90 cent kosten. Dat is 5 cent meer dan nu.

Paspoort
Komend jaar mag een paspoort maximaal 50,35 euro kosten (nu nog 48,73 euro) en een Nederlandse identiteitskaart 41,90 euro (nu nog 40,05 euro). De korting van 10,05 euro op de prijs van een identiteitskaart voor kinderen tot 14 jaar blijft gehandhaafd.


Hieronder een uitgebreider samenvatting van aantal onderwerpen, zoals zorg, huis en reizen
Laast bewerkt: 9 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: geus

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko