Vraag Falende journalistiek kan leiden tot falende politiek

Meer
10 jaren 8 maanden geleden - 10 jaren 8 maanden geleden #29309 door katertje
Er lopen meer PR- mensen rond in en om het Binnenhof dan journalisten. Die hebben er voor doorgeleerd om te manipuleren. Zij bepalen de verhalen die journalisten schrijven, zij bepalen de invalshoeken. Het gevolg daarvan is dat journalisten steeds meer verhalen schrijven die zijn gelogen of verdraaid.
De berichtgeving over de Mexicaanse griep is zo'n alarmerend voorbeeld van manipulatie en papegaaierij.
De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde voor een pandemie. Miljoenen mensen zouden kunnen sterven. Niet gebeurd! Gelukkig maar.
Uitgekomen is dat farmaceutische bedrijven hebben geïnfiltreerd in de WHO en die hebben overgehaald te waarschuwen voor een pandemie. Miljoenen euro's uitgegeven aan medicijnen die we niet nodig hadden. Een grote oplichtingszaak.
Verzin dit niet zelf, maar heb dit uit een recent verschenen rapport van de Raad van Europa.

Weet u nog van de millenniumbug? Alle kranten schreven dat er vreselijke dingen zouden
gebeuren op het moment van de eeuwwisseling, doordat alle computers op hol zouden slaan.
Navo-raketten zouden zichzelf lanceren. In Engeland zouden alle gevangenisdeuren openzwaaien.
Er zouden rellen uitbreken, banken zouden instorten. Maar er gebeurde niets, helemaal niets!
Kranten hadden van alles overgeschreven, zonder ook maar iets goed te checken.

Geen onafhankelijke onderzoeksjournalistiek in de Israelisch-Palestijnse kwestie heeft mede geleid tot de falende politiek die ons land momenteel voert tegen Israel. Politici laten zich leiden door niet gecontroleerde berichten van journalisten die hun info hebben van mafiose Gazanen, wier enige streven het is om Israel constant te beschuldigen van mensenrechtenschendingen om de publieke opinie zo te masseren dat het Palestijnse doel om Israel te vernietigen als een rechtmatige daad zal worden aangemerkt. Grootschalige mensenrechtenschendingen in Israel? Met 60 onafhankelijke mensenrechtenorganisaties binnen haar grenzen die iedere beweging van Israel met Hawk-eyes volgen? . Als je radiopresentatoren hoort spreken over de Israelisch-Palestijnse kwestie is het alsof er geen moorddadiger volk bestaat dan de Israeli en er geen volk ter wereld is dat zo lijdt dan de Palestijnen.
En alles kakelt mekaar na! Ze kakelen MO-bros-Bertus Hendriks na, Bertus met de dubbele agenda!
Zum kotzen!
Was het niet de oud-directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch die vorig jaar schreef over de gemanipuleerde berichtgeving van zijn ouwe club over de Israelisch-Palestijnse kwestie? Stuk heeft bij ons op de voorpagina gestaan.("De oprichter van Human Rights Watch, Robert Bernstein, heeft zijn eigen organisatie ervan beschuldigd haar morele autoriteit te misbruiken en te proberen Israël in een pariastaat te veranderen")

Als we verder naar het buitenland kijken: de leugens en manipulaties over aanwezige massavernietigingswapens in Irak. De gefabriceerde aanleiding om Irak binnen te vallen.
Foute berichtgeving is echt erg. Het is niet zo dat je in de bus een onzinnig stukje leest en het leven gewoon doorgaat. De valse berichtgeving over de wapens in Irak heeft geleid tot een oorlog die miljarden dollars heeft gekost en tienduizenden mensenlevens.

Osama bin Laden ? Drogredenen van de regering Bush om Afghanistan binnen te kunnen vallen. Terwijl, als je je niet in slaap laat lullen door de MSM, je kunt weten dat het om olie en gas en pijpleidingen rond de Kaspische Zee gaat en de "exercities" daartoe al jaren in voorbereiding waren.
En 11 september dan? De neo-conservatieven wilden een catastrofale gebeurtenis om meer geld te krijgen voor oorlogen. Something big as Pearl Harbor.

Zo bekeken heeft de MSM heel wat op zijn geweten. Zou men daar ooit wel eens bij stilstaan?

Ook de slechte berichtgeving in de aanloop naar de kredietcrisis heeft vreselijke gevolgen gehad. Financieel journalisten waarschuwden wel van te voren, maar de meeste kranten pikten het niet op. Het was saai, complex en abstract. Mensen lezen en horen liever hoe het staat met de kalknagel, steenpuist of tatoeage van de een of andere voetballer of van wie de een of andere celebrity nu weer zwanger is. Maar het gevolg was wel dat regeringen de banken moesten redden van hún belastinggeld.

We hebben professionele onderzoeksjournalisten nodig die de skills, bronnen en tijd hebben om de waarheid boven tafel te krijgen. Maar, wie heeft er nog geld over voor kwaliteitsjournalistiek
Laast bewerkt: 10 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 jaren 8 maanden geleden - 10 jaren 8 maanden geleden #29305 door katertje
De media spelen een heel belangrijke rol in onze maatschappij.
Kranten, tv, radio, reclame en internet bepalen steeds meer de opinievorming
door de mensen.
Ze fungeren als een doorgeefluik dat verslag doet van maatschappelijk relevante
ontwikkelingen en gebeurtenissen.
Waar journalisten en opiniemakers precies verslag van doen, bepalen zij grotendeels zelf. De
onderwerpen zijn afhankelijk van wat zij relevant en belangwekkend vinden.
En juist daardoor krijgt men niet alleen een onjuist beeld van wat er in onze maatschappij
belangrijk is, maar bedoeld of onbedoeld ( ik neig naar: bedoeld)bepalen zij de
normen en waarden van onze maatschappij. Levensgevaarlijk!

Mede doordat journalisten elkaar napraten (papegaaierij noemde Dirko dat) is er geen
objectiviteit. De journalisten zijn voor het overgrote deel geconditioneerd door de
heersende politieke opvattingen, die nagenoeg allemaal van een linkse signatuur zijn.
Zij hebben belangen bij goede betrekkingen met vertegenwoordigers van politieke partijen;
zijn voor informatie van hen afhankelijk(broodwinning).En wiens brood men eet diens woord men spreekt. Dat hun dat geen windeieren legt bewijst wel dat oud-hoofdredacteur van NRC, de
CDA-er Ben Knapen,nu staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking is en de oud-hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Broertjes, die nu burgemeester van medialand, Hilversum is!


Onafhankelijke journalistiek? Forget it!

Zaak is kritisch te zijn en scherp te lezen en luisteren naar verschillende bronnen.
Is ooit niet eens gezegd: de macht van de media is als een mes: je kunt het gebruiken
om je brood mee te smeren, maar je kunt er ook iemand mee doodsteken.
Laast bewerkt: 10 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
10 jaren 8 maanden geleden #29285 door dirko
Verbazingwekkend genoeg zijn het juist de journalisten met 'media macht' die partij-politieke credo's uitkraaien: neem Frits Wester (RTL) die de kreten van zijn partij (CDA) doorlopend roeptoetert zonder één centimeter gestructureerde cijfers te geven.
Hij zegt: we exporteren voor x € naar de €-landen, dus kunnen we niet meer zonder de €.
Frits: dat deden we vóór de € ook al, en toen hadden we ook eletriciteit, en ging het ons voor de wind .
En Ijsland vandaag de dag, zónder €, en met failliete Banken: die zijn juist UIT de schulden.

Argumenten graag en geen papegaaierij aub !!

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 jaren 8 maanden geleden - 10 jaren 8 maanden geleden #29280 door Prof.mr.dr.Zondervan
+
Op onze voorpagina schrijft Matt Herben hoe falende journalistiek kan leiden tot falende politiek.


Over die politiek schrijft hij over de kwestie Lybië:

In die beginperiode waren Rob de Wijk en ik de enige defensiedeskundigen die kanttekeningen plaatsten bij de Westerse inmenging in de Libische burgeroorlog. We voorzagen een slepend conflict en een langdurige inzet van de NAVO. Dat is nog steeds zo, want de zwakte van de rebellen is onthutsend. Zonder de NAVO kan Khadaffi nog steeds winnen.


En nu, vandaag de dag, in oktober zitten we al, wordt er nog steeds gevochten door misschien wel slechts enekele duizenden meestal jeugdige opstandelingen.
Rebellen heten ze, met een heuse en al internationaal erkende regering. Wie en wat ze zijn horen we niet uit diezelfde massamedia. Wat hun ideologische beweegredenen zijn weten we ook al niet. Dat kan nog heel verrassend uitpakken dus.

Waarom dit artikel dan.:

In feite ontrolt nu eenzelfde scenario voor onze ogen. Griekenland hoort niet thuis in de Euro-zône, maar werd er door politici willens en wetens toch 'ingerommeld'. (Doet me ook aan de affaire Kunduz denken, maar daarover later meer) Nu, een decennium later zitten we midden in een bijna mondiale schuldencrisis, totale recessie en lopen we het gevaar nu WEDEROM louter en alleen om politieke redenen de komende generatie's blijvend en onherroepelijk op te schepen met een schuldenlast- en -kultuur die zijn weerga niet kent. De transfer-economie heet dat met een mooie naam. Het wordt ons door de pers dagelijks voorgehouden dat we veel te danken hebben aan de Euro. Immers onze export vindt grotendeels plaats naar Euro-landen. -Alsof die niet bestond van vóór de €-tijd.-

Nee, puur partij-politieke -drog- redenen spelen een grote rol bij het tot stand komen van deze rampzalige koers naar een armere en zorgelijke toekomst. Zie hoe fel Ronald Plassterk van de rode regenten de Euro en de voordelen van de EUSSR -pardon het aangaan van giga-schulden- verdedigt terwijl de man voor zélf voor geen stuiver financieel-economische expertise in huis heeft. Zijn partij baseert zich op het credo 'we moeten solidair zijn met de Grieken' en de -de wens is de vader van de gedachte- rapporten van de OECD waarin met droge ogen over de enorme 'potentie' die Griekenland heeft wordt geschreven. [Zie hierover elders op dit forum.] Van Dijck van de PVV wordt weggehoond alsof de man een imbeciel is die maar wat raaskalt. Maar inhoudelijk krijgt de man geen gefundeerd en met harde cijfers gestaafd weerwoord op zijn beweringen dat we wel dégelijk doende zijn de Franse en Duitse Banken overeind te houden. Naar mijn mening heeft van Dijck een behoorlijk punt als hij stelt dat het niet op de door het Kabinet gewenste wijze zal moeten gaan.

De schrijvende en sprekende pers speelt in dit alles een naar mijn mening uiterst bedenkelijke rol.
Zo kakelt Frits Wester op de buis dagelijks enkele keren ook al de credo's van zijn partij (CDA) na, er telkens maar weer op wijzend hoe voordelig die € voor ons toch wel is. Ook hier ontbreken harde cijfers, overtuigende motieven waarom we die waanzinnig hoge garantie's afgeven en daarmee wellicht de fatale gok maken mbt onze financiële toekomst. Frits Wester kan dat niet garanderen, Ronald Plassterk niet, in feite niemand niet. Blijkt ook wel uit de stuntelende en besluiteloze politieke houding van het Nederlandse Kabinet, dat door politiek gepruts en het ontbreken van durf de reeds stinkende wonde alleen nog maar erger maakte.

Kijken we naar de houding van de door de beslissingen getroffen 500 miljoen (..!..) burgers, kun je slechts constateren dat het juist de al decennia ver boven de grens van het mogelijke levende burgers uit de probleemlanden zijn die de straat op gaan om tegen de draconische bezuinigingen te demonstreren en daarmee blijk geven dat zij niet bereid zijn de broekriem verder aan te halen. De rijken daarentegen echter worden daarbij helaas in hoge mate ontzien. De vele scheepvaart miljardairs blijven harken zonder één drachme aan het Griekse systeem bij te dragen, om maar een dwarsstraat te noemen.

Als men u heeft beloofd dat de EMU ons slechts vrede, welvaart en voorspoed zou brengen, zet u dan die verwachtingen maar bij de kliko, want het tegendeel zal eerder bewaarheid worden. De EUSSR en de tot dusverre aangehangen "olie-azijn mengen moet toch mogelijk zijn" theorie, hoe aantrekkelijk het ook lijkt, leidt, zoals we zien slechts tot een enorme sociale onrust die de potentie in zich heeft volledig uit de hand te gaan lopen.

Het vertrouwen in wankele economieën is schrijnend, terwijl het vertrouwen in de meest elementaire principes hier de boventoon zou moeten voeren: 'economische principe no. 1: schep de behoefte en voldoe eraan.'

Waarmee ik tot besluit zou willen opmerken: neem het risico dat we door een recessie gaan doordat door het Griekse failliet de Duitse en franse banken omvallen. En vertrouw erop dat de economie binnen enkele jaren weer volledig en ditmaal gezond weer op de benen staat door die meest elementaire regel... de auteur is als Poltiek Strategioloog verbonden aan de Universiteit van Budapest

De waarheid is heel simpel: de waarheid en niets dán de waarheid.
Laast bewerkt: 10 jaren 8 maanden geleden door Prof.mr.dr.Zondervan.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko