Idee Is gekke 'Henkie' de man van gekke Ingrid..? POPned schrijft..

 • dirko
 • dirko's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
10 jaren 9 maanden geleden - 10 jaren 9 maanden geleden #29029 door dirko
blos
+
Reactie minister De Jager op onze open brief over Griekenlandcrisis
19-7-2011
Laat ik eerst beginnen met de voordelen die Europa en de euro voor Nederland hebben.
Sinds de invoering van de euro hebben wij prijsstabiliteit, een lage inflatie en een historisch lage rente gehad. Omdat Nederland een open economie heeft, hebben we bovengemiddeld geprofiteerd van de euro.
Export is de motor van de Nederlandse economie. We exporteerden in 2009 31 miljard euro op alleen al Portugal, Italië, Griekenland en Spanje.
Dit is meer dan naar de Brazilië, Rusland, India, China en de VS samen (21 miljard euro in 2009).
En ik heb het al vaak gezegd, maar kan het niet vaak genoeg zeggen: we helpen Griekenland niet voor de Grieken, maar allereerst voor Nederland zelf. Als Griekenland valt, kan dat veel andere eurolanden meetrekken.
Niets doen klinkt makkelijker, maar is veel kostbaarder voor Nederland. Kijk bijvoorbeeld naar wat de val van Lehman Brothers, een bank met alleen maar zakenactiviteiten die ook nog eens ver weg aan de andere kant van de oceaan ligt, Nederland heeft gekost.
Nu lenen we geld aan een land dichtbij dat deel uitmaakt van onze monetaire unie om een potentieel veel ergere crisis te voorkomen en de stabiliteit van de euro te waarborgen.
Die crisis zou gevolgen hebben voor het spaargeld en de pensioenen van de Nederlanders. Die zijn immers belegd in euro’s. Dat wil zeker niet zeggen dat Griekenland deze hulp ‘zomaar’ krijgt.
Het land krijgt een heel streng programma opgelegd, het lijkt zelfs veel op onder curatele stellen.
Griekenland moet fors bezuinigen en strenge hervormingen doorvoeren om de economie concurrerender te maken.
Er wordt gekort op ambtenarensalarissen, de pensioenleeftijd gaat omhoog, uitkeringen gaan omlaag, belastingen worden verhoogd. Ter vergelijking: Griekenland moet in één jaar tijd drie keer zoveel bezuinigen als Nederland gedurende deze hele kabinetsperiode van vier jaar.
Andere landen die in problemen dreigen te raken, weten dit en proberen zo lang mogelijk uit zo’n programma en dus ook uit de leningen te blijven.
De Grieken krijgen het geld niet in één keer, maar moeten elk kwartaal laten zien hoe ver ze zijn met het doorvoeren van de hervormingen en bezuinigingen.
Dit wordt streng gecontroleerd. Voldoen ze niet, dan moeten ze nog meer maatregelen nemen voordat ze het volgende deel van het geld krijgen.
We zullen er als Nederland ook streng op toezien dat ze ook hun belastingmoraal verbeteren. Als er een nieuwe regering komt, die het pakket niet onderschrijft, dan zullen we als Nederland ook geen geld meer lenen.
In het verleden hebben we altijd gezien dat leningen van het ene ontwikkelde land aan het andere ontwikkelde land altijd terugkomen.

De Club van Parijs ziet daarop toe.

Het is geen makkelijk verhaal en geen populair verhaal, maar ik ben ingehuurd om het beste voor Nederland te doen.
Alle opties overziend, is dat voor nu het lenen van geld aan Griekenland tegen hele strenge voorwaarden.


+

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laast bewerkt: 10 jaren 9 maanden geleden door dirko.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
10 jaren 9 maanden geleden #29028 door dirko
+
Open Brief aan de minister van Financiën, de heer De Jager
18-7-2011

Geachte heer De Jager,

U leent via Europa miljarden euro’s aan een land dat bedriegt en afspraken niet nakomt.


Wij van popned.nl begrijpen dat niet. Waarom luistert u niet naar het volk?

Griekenland heeft al voor de toetreding tot de eurozone zijn ‘Europese vrienden’ beduveld door bewust verkeerde financiële informatie te geven. Dat was bekend op 1 januari 2002 toen Griekenland toetrad tot de eurozone (FD, 20 juni 2011). Toch werd Griekenland toegelaten tot de eurozone.

Na de toetreding beduvelde Griekenland de andere eurolanden opnieuw met valse cijfers. Aansporingen van andere eurolanden om het tekort te verminderen, haalden niets uit. In 2009 bleek het begrotingstekort volledig uit de hand gelopen.
Toch zijn de eurolanden Griekenland in 2010 te hulp geschoten met een financieel noodpakket van maar liefst 110 miljard euro (90 van de EU, 20 van het IMF). Die lening zou, afhankelijk van de vorderingen bij de tekortvermindering, in delen (tranches) ter beschikking worden gesteld. Dit jaar bleek dat Griekenland wederom te weinig had gedaan om het begrotingstekort terug te dringen. Ondanks die Griekse nalatigheid gaf u zaterdag 2 juni groen licht voor de vijfde tranche van 12 miljard euro. De Griekse regering en het parlement waren immers akkoord gegaan met ombuigingen van miljarden euro’s. Meneer de Jager, hoe komt het toch dat u de Grieken vertrouwt ondanks hun gebleken onbetrouwbaarheid? Waar houdt dit op?
Een Nederlandse burger die aan een bank telkens valse informatie verstrekt, zich telkens niet aan de afspraken houdt en die zijn betalingsverplichtingen alleen met nieuwe leningen kan nakomen, zal nooit nieuw krediet ontvangen. Sterker nog, de bestaande kredietovereenkomst zou worden ontbonden en die burger moet het krediet onmiddellijk terugbetalen. Waarom is dat bij Griekenland zo anders?

Uw kabinet houdt meer dan voorgaande kabinetten rekening met wat leeft onder de bevolking. Maar veel rechtschapen burgers met een (soms door de omstandigheden gedwongen) lening kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Zij begrijpen niet dat er andere regels gelden voor notoire bedriegers. Naar onze mening tast u de publieke moraal aan.

Wij van popned.nl begrijpen dat niet. Waarom luistert u niet naar het volk?

In de volkskrant van 13-6-2011 noemt u het risico dat de problemen overslaan naar andere eurolanden. U zegt: “De directe schade voor Nederland loopt dan al snel in de vele tientallen miljarden euro's”. De Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars hebben na een afbouw naar schatting 4 à 5 miljard euro in Griekenland uitstaan (exacte cijfers weigert u wegens vertrouwelijkheid te verstrekken) en de Nederlandse overheid ook een bedrag van die omvang (zie CPB-policy-brief 2011-03). Het merendeel van die tientallen miljarden euro´s schade zou dus door andere schuldenlanden komen en die schade zou kunnen worden voorkomen als Europa Griekenland te hulp schiet. Wij denken dat u zich vergist. Als een schuldenland als Griekenland na een decennium bedrog en gebroken beloften toch weer tientallen miljarden euro’s, nee 100 miljard euro, aan extra leningen krijgt, zal dat dan de overige schuldenlanden stimuleren om hun best te doen om hun tekorten terug te dringen? Wij denken dat het zo maar eens zou kunnen gebeuren dat die landen zich wat minder gaan inspannen. Er komt immers toch wel hulp. Juist door de voortgaande leningen aan Griekenland wordt de kans op besmetting groter.Om precedenten te voorkomen zullen banken nooit bedriegers en wanbetalers extra kredieten verstrekken, ook al zijn de omstandigheden nog zo schrijnend. Want dat zou de betalingsmoraal aantasten. Burgers begrijpen dat. U houdt zich bij Griekenland niet aan die bankwijsheid.

Wij van popned.nl begrijpen dat niet. Waarom luistert u niet naar het volk?

U gaat er ook van uit dat Griekenland zich nu wel aan de afspraken houdt en blijft houden. Hebt u de beelden gezien op de televisie? Denkt u dat de Grieken ons dankbaar zijn? Geen van de oppositiepartijen steunt de huidige Griekse regering. Denkt u dat de huidige Griekse regering bij de volgende verkiezingen (al in 2013!) aan de macht blijft? Vorige Griekse bezuinigingsrondes mislukten door een gebrekkige uitvoering, door belastingontduiking door de bevolking en door corrupte ambtenaren. Ons kwamen enkele voorbeelden ter ore:
1. Het land verzuipt in het aantal ambtenaren dat door opeenvolgende aan de macht komende politieke partijen is benoemd. De leuze was altijd: Stem op mij en ik zorg voor een baan.
2. De overheidscorruptie is een ingeburgerd systeem geworden. Ondernemers betalen nauwelijks belasting, omdat zij belastinginspecteurs kunnen omkopen.
3. Ambtenaren van de tolwegen gebruiken tolkaartjes soms twee keer. Dat kan omdat automobilisten het kaartje contant kunnen betalen en aan het eind van de tolweg weer inleveren. De tweede betaling vloeit niet in de staatskas.
4. De informele economie is gigantisch. Probeer bij een taxirit in Griekenland of in een restaurant maar eens een kwitantie te krijgen.
5. Vermogende Grieken betalen geen belasting. In de jachthavens van Pireaus, Glifada en Vouliagmeni liggen honderden jachten van Grieken die bij elkaar miljarden euro’s hebben gekost. Al deze schepen zijn geregistreerd in en "eigendom" van "vennootschappen" in diverse belastingparadijzen. Enkele bekende Griekse families behoren tot de top 100 rijkste families (olie, scheepvaart, chemie, bouw) in Griekenland, maar de vermogens zitten onbelast in diverse belastingparadijzen. De financiële sector op Cyprus draait voor 85 % op Grieks geld.
6. De Grieks orthodoxe kerk is een miljardenbedrijf, is de grootste grootgrondbezitter en geniet volledige belastingvrijdom. Waarom zouden die bezuinigingen nu ineens wel succesvol zijn?
U vertrouwt er kennelijk op dat de huidige Griekse regering zo populair is dat deze wordt herkozen en dat de nu goedgekeurde bezuinigingsoperatie in korte tijd een enorme cultuurschok in Griekenland tot stand zal brengen. Zou dat niet een beetje naïef kunnen zijn?

Wij van popned.nl begrijpen dat niet. Waarom luistert u niet naar het volk?

U stelt dat een faillissement van Griekenland Nederland nu veel geld zou kosten. Daarbij gaat u ervan uit dat het pas door het Griekse parlement aangenomen bezuinigingsprogramma zal slagen. Ook al zou dat gebeuren, dan nog zullen door de extreem hoge staatsschuld de rentelasten de begroting blijven domineren. Om die staatsschuld en de rentelasten terug te dringen is vele jaren lang een groot overschot op de begroting nodig. Veel economen geloven niet dat dat gaat gebeuren. Zij verwachten dat Griekenland uiteindelijk toch failliet gaat. En dan kost het Nederland nog veel meer geld en zijn wij van de wal in de sloot beland. U lijkt één van die zachte heelmeesters te zijn die stinkende wonden maakt. Dat past toch niet bij het krachtdadige van dit kabinet?

Wij van popned.nl begrijpen dat niet. Waarom luistert u niet naar het volk?

Tegenstanders van nieuwe leningen aan Griekenland beweren dat de Nederlandse belastingbetaler voor de kosten opdraait als Griekenland zijn schulden niet terugbetaalt. U verwijt hen dat zij het Nederlandse begrotingsbeleid niet kennen. Dat dergelijke kosten buiten het begrotingstekort worden gehouden, net zoals de staatssteun aan de Nederlandse banken enkele jaren geleden, klopt als een bus. Maar denkt u nou werkelijk dat u met een boekhoudkundige truc kunt verbloemen dat de Nederlandse staatsschuld wel degelijk toeneemt? En die extra staatsschuld moet natuurlijk wel eens worden terugbetaald. Sterker nog: de rentelasten van die extra staatsschuld lopen wel via de begroting. Als die rentelasten niet tot extra bezuinigingen mogen leiden, wat u de PVV heeft beloofd, dan hebben we tot in de lengte van dagen een hoger begrotingstekort. Eigenlijk zegt u: we lenen, maar om de rente te betalen reserveren we geen geld. Is dat de leenmoraal die u de Nederlandse burger voorspiegelt?

U wilt de banken mee laten doen met de miljardenleningen. Eerst door bestaande leningen te verlengen, in de toekomst door nieuwe leningen te verstrekken. Dat zou ‘vrijwillig’ ‘moeten’ gebeuren, want dan zou de markt een verlenging niet zien als een wanbetaling. De markt heeft die opzet inmiddels doorzien. Eén van de kredietbureaus heeft al aangegeven dat als een tijdelijke ‘gedeeltelijke wanbetaling’ (selective default) te beschouwen.
En maakt u de banken geen ‘partners in crime’? Hoe langer het faillissement wordt uitgesteld, hoe minder er voor de banken bij een faillissement overblijft. Nou hebben wij weinig medelijden met de banken als instituut en met hun bestuurders. Hun roekeloze gedrag heeft de Nederlandse bevolking genoeg ellende opgeleverd. Maar achter banken zitten cliënten die sparen of een hypotheek hebben. De gewone burger is al gauw het slachtoffer. Verliezen bij banken vertalen zich nu eenmaal in een lagere spaarrente en een hogere hypotheekrente.
Iets soortgelijks geldt natuurlijk voor de verzekeraars en de pensioenfondsen. Gaat u de Nederlandse gepensioneerden straks vertellen dat hun pensioen een jaar niet of minder geïndexeerd wordt omdat het pensioenfonds verliezen heeft geleden op Griekse beleggingen?

Wij van popned.nl begrijpen dat niet. Waarom luistert u niet naar het volk?

U maakt deel uit van een kabinet dat, in tegenstelling tot het vorige kabinet, niet houdt van doormodderen. Het luistert beter naar de bevolking, getuige het immigratiebeleid, het integratiebeleid, het veiligheidsbeleid, het financiële beleid en een deel van het subsidiebeleid (omroep en cultuur). Maar door uw beleid gaat de glans van uw kabinet er een beetje af. Dat is jammer en onnodig.

Wij van popned.nl begrijpen dat niet. Waarom luistert u niet naar het volk?

Met vriendelijke groet namens Popned.nl

Drs. A.G.J. van der Torre
Bestuurslid Popned.nl en econometrist met monetaire specialisatie


+

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko